Nyhedsbrev januar 2014 II

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Sæt kryds i kalenderen!!

En foreningslederweekend er i støbeskeen og planlægges afholdt i weekenden d. 4-5. oktober 2014!

Nr. 20 Januar 2014


Sommerferieaktiviteter 2014 Ungdomsskolens planlægning af sommerferieaktiviteter i skolernes sommerferie 2014 (uge 27 – 32) er i fuld gang. I den forbindelse søger vi interesserede foreninger som har lyst til at præsentere foreningens aktivitet, i et passende tidsrum i dagtimerne (en dag, nogle dage eller en uge). Det eneste der kræves er et interesseret medlem af foreningen – al administrativt

arbejde udføres af Ungdomsskolen. Foreningens faciliteter vil selvfølgelig blive stillet til rådighed i forbindelse med aktiviteten. Det skal bemærkes at aktiviteten er ulønnet, men udelukkende skal betragtes som en præsentation af foreningens aktivitet og muligheden for at få nye medlemmer.

fantastiske mulighed for at kunne præsentere jeres forening skal i kontakte Kultur og Fritid, Lars Holm tlf.nr. 32460597 mail: lhj. uk@taarnby.dk eller Tom Lisborg tlf.nr. 32460598 mail: tli.uk@ taarnby.dk

Hvis i er interesserede i denne

Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social service med frivillige organisationer, foreninger og enkelt personer blandt andet ved at yde økonomisk tilskud. Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokalområdet. Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner som har mulighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika: • at der er tale om socialt arbejde • at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de konkrete aktiviteter • at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kommunen eller en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i Kommunen eller nærområdet. Organisationer, foreninger og enkeltpersoner som typisk ikke kan opnå tilskud, har følgende karakteristika: • Offentlige institutioner

• Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv • Virksomheden sker uden frivillig indsats • Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i bestyrelsen • Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning. Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og regnskab. Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, er det muligt at få råd og vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning er indledningsvis gratis, men længere rådgivningsforløb kan være honorarbelagt. Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde og at der kan ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige projekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde

– under forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning til kommunen. Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 2 gange årligt med ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober. Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og støtteordningen. Interesserede ansøgere, skal anvende ansøgningsskema, der kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under punktet ”Oplev Tårnby” / ”Folkeoplysning og Foreninger” / ”Frivilligt socialt arbejde” eller ved henvendelse til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Mariam Aslam, 3247 1802. Ansøgningsskemaet tilsendes Tårnby Kommune inden den 1. april 2014.


Den Blå Foreningsby Nyd fællesskabet i Den Blå Foreningsby Lige nu søger Den Blå Foreningsby medlemsforeninger, der ønsker at indgå i aktiviteterne på Amager strand. Elsker I som forening at skabe inspirerende aktiviteter for alle ved vand og strand? Er I vilde med: naturen, friluftsliv, idræt og sundhed som tumleplads for alle, herunder børn og unge? Mangler Jeres foreningen et sted at opbevare grej og udstyr? Så er Den Blå Foreningsby helt sikkert noget for

jeres forening.

mange til gavn som muligt.

Det skal pointeres at Den Blå Foreningsby ikke kun er for Amagerforeninger, men for alle foreninger, der kan nikke genkendende til ovenstående – så en forening kan altså lige så godt være fra eksempelvis Vesterbro, Østerbro, Tårnby eller København K som fra Amager.

Den Blå Foreningsby ligger på den nordlige spids af Amager Strandpark ikke langt fra Øresund Metro station. Ønsker I at høre mere eller har i spørgsmål, så skriv en mail til os på info@denblaaforeningsby.dk

Den Blå Foreningsby er et foreningsfællesskab med ligesindede, hvor man kan dele ressourcer, og er sammen om at passe på dem, samt sørge for at det kommer så

Ønsker du og din forening at blive medlemsforening i Den Blå Foreningsby så klik ind på ”denblaaforeningsby.dk”, hvor du kan finde ansøgningsskemaet og kriterierne mm. og i øvrigt følge med i hvad der sker i Den Blå Foreningsby.

Foreningslederweekend 2014 Fælleskontoret er i gang med planlægning ef endnu en foreningslederweekend i stil med tidligere. De sidste tre gange har turen været henlagt til Backagården i Sverige med superfaciliteter og pragtfulde omgivelser. Vi vil muligvis give plads til en ekstra deltager fra hver forening/ idrætsklub, således at weekenden også kan bruges til at introducere nye folk til bestyrelsesarbejdet.

Der bliver altså mulighed for at man deltager med et par ”gamle rotter” samt lidt nye kræfter. Datoen bliver lørdag d. 4. og søndag d. 5. oktober, så det vil være en god ide allerede nu at krydse weekenden af i kalenderen! MEN....! Der er selvfølgelig det forbehold

at vi kan få finansieringen på plads, da det koster en hel del at afvikle et arrangement i den størrelsesorden. TFR og KTIS spæder ligesom sidst til med en pose penge, og så håber vi naturligvis på at Initiativpuljen vil være med til at støtte arrangementet. Mere info herom følger i næste Nyhedsbrev fra kontoret.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.