Nyhedsbrev enkeltsidet maj 2013

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

11 personer deltog i studieturen til Sverige og Norge i maj, og på turen oplevede de blandt andet en kæmpestor idrætshal bygget dybt ind i en klippe. Imponerende!

Nr. 17 Juli 2013


ELEKTRONISK POSTKASSE BLIVER KRAV TIL ALLE FORENINGER! CVR foreninger skal have elektronisk postkasse pr. 1/11! Den 1. november 2013 bliver det lovpligtigt for alle med et CVRnummer (alle som modtager tilskud fra kommunen har et CVR) at have en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk. dk. Opret en digital postkasse, så I ikke går glip af vigtige meddelelser fra det offentlige. Den digitale postkasse får samme status som jeres fysiske postkasse.

Det betyder, at I har ansvar for at læse den digitale post, der lander i postkassen. I skal bruge en medarbejdersignatur, når I opretter postkassen. Har I ikke en medarbejdersignatur, bør I bestille den allerede nu. Der kan være en del ventetid. Læs mere og opret postkassen på virk.dk/postkasse. Digital Post er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen til virksomheder, foreninger mv. vil spare samfundet for knap 400 mio. kr. om året - til glæde for både borgere og virksomheder.

Gode råd: - Opret postkassen allerede nu, så I kender funktionerne, inden postkassen bliver lovpligtig. - Din forening skal bruge en medarbejdersignatur, når I opretter jeres postkasse. Læs mere og bestil via Virk.dk/postkasse. Udpeg en administrator, der opretter postkassen og uddeler brugerrettigheder. Brug hjælpen på Virk.dk/postkasse. (Sakset fra www.taarnby.dk)

SPRÆL I BYEN Vi kommer stille og roligt tættere på dette års omgang Spræl i Byen. Der er i skrivende stund 35 tilmeldte foreninger - og fortsat plads til flere. Så er I ikke allerede tilmeldt, så se at blive det - det bliver en rigtig festlig dag!

kalske og optrædende foreninger sig sammen med Jan Baage og får styr på deres del. Sideløbende med dette sætter de foreninger, som står for mad og drikke, sig sammen og får de praktiske ting på plads.

Der er møde næste gang for de implicerede parter tirsdag d. 6. august kl. 1700, denne gang i festsalen på Tårnby Skole.

Programmet for dagen og fordelingen af pladserne er så småt ved at være på plads. Der dukker muligvis en overraskelse eller to op på dagen - men lad os nu se!

Vi lægger ud med 20-25 minutters fællesmøde med diverse orienteringer, og herefter sætter de musi-

Læs mere om arrangementet på www.spraelibyen.dk - eller kultunaut.dk!

Lørdag d. 21. sep tember kl. 11001700


KULTUNAUT - GRATIS PR Som omtalt i sidste nummer af Nyhedsbrevet, så er der mulighed for at gøre opmærksom på sine forenings arrangementer, store som små, på www.kultunaut.dk. Første gang opretter man sig som bruger, og herefter kan man lægge lige så mange ting ind som man lyster - og det koster selvfølgelig ikke noget.

Arrangementerne vil så helt af sig selv poppe op på blandt andet kommunens og bibliotekernes hjemmesider under ”Det sker i Tårnby”. Lige nu kan man primært læse hvornår der er film i Kastrup Bio og hvornår der er gudstjeneste i de lokale kirker, så lad os få noget mere at vælge i mellem: Lokale fodboldkampe,

idræts stævner, sjov i havnen, åbent hus hos spejderne, udstillinger i rådhushallen, koncerter med meget mere. Vi hjælper gerne fra kontoret, hvis der er behov.

ANSØGNINGSFRIST 1. SEPTEMBER Tilskud fra Initiativpuljen 2013 Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 300.000 kr. årligt. Der resterer 33.256 kr. i puljen. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger: - Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune – men ikke af enkeltpersoner. - Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. - Der kan ydes materialetilskud m.m. – dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. september 2013. Næste ansøgningsrunde for Initiativpuljen 2014 er den 1. november 2013.

Tilskud fra Udviklingspuljen 2013 I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. Der resterer 31.000 kr. i puljen. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger: - Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. - Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. - Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. - Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet

Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. september 2013. Næste ansøgningsrunde for Udviklingspuljen 2014 er den 1. november 2013. For begge puljer gælder, at der ikke findes noget ansøgningsskema, men de indsendte ansøgninger skal være begrundede og budget skal vedlægges. Der skal også vedlægges foreningens sidst godkendte regnskab. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgningsrunder for begge puljer: 1. marts, 1. maj, 1. september, 1. november hvert år. TÅRNBY KOMMUNE

erne Spørg g t til råds ontore k s e l r! l æ F gninge ø s n a t mh


BAG OM KULISSEN PÅ DEN BLÅ PLANET Har det interesse, så har Fælleskontoret fået mulighed for at tilbyde en speciel rundvisning på Den Blå Planet, hvor man udover en guidet tur rundt ved alle bassinerne (med hovedtelefoner, så alle kan høre hvad der bliver sagt), også får en tur nedenunder i de hellige gemakker, hvor man har et stort antal bassiner til opdræt og speciel opbevaring af nogle af dyrene. Der er en spændende forevisning af teknikken, som sørger for at vandet altid er rent og holder de procenter og temperaturer dyrene hver især kræver, og så kommer man også en tur op i toppen, hvor man kan se lige ned i det store bassin med hajer.

forhåndsbooket 25 pladser (det er det maksimale man kan pr. hold). Prisen for denne særlige tur bliver kr. 220,- og kan ikke kombineres med andre rabatter, så har man som Tårnby-borger årskort får man altså ikke turen billigere deværre! Tilmelding til tfr@tfr.dk eller tlf. 3250 5290 senest d. 23. august. Der er ingen begrænsninger for antal billetter til den enkelte - men der er som sagt kun 25 alt i alt.

Arrangementet finder sted søndag d. 6. oktober kl. 1000 og vi har

GRATIS KOPIMASKINE! Kontoret tilbyder fortsat kopiering til faste lave priser og høj kvalitet. Alligevel kan vi tilbyde en fuldstændig gratis kopimaskine, som en af vores lokale foreninger gerne forærer væk. Maskinen, en Ricoh Aficio 1113, er en sort-hvid kopimaskine, som kan kopiere op til A3 ark. Der følger en ekstra toner med. Har det interesse, så ring/skriv det er først til mølle - og man er også velkommen til at kigge forbi kontoret for at besigtige maskinen. tfr@tfr.dk - tlf. 3250 5290


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.