Nyhedsbrev april 2017

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Nr. 34

April 2017

Forsikringer & foreninger

Sportsskoler 2017 - gratis!

Snus i foreningerne


Idrætsforeningerne lever og har det godt! Ny stor undersøgelse blandt 3.631 idrætsforeninger viser, at idrætsforeningerne generelt har det godt og ser lyst på fremtiden. Tiden er løbet fra foreningslivet, det er umuligt at skaffe nok frivillige, og udfordringerne står generelt i kø i de danske idrætsforeninger. Sådan synes det danske foreningsliv af og til præsenteret, men virkeligheden forholder sig helt anderledes. Det viser en ny undersøgelse, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på SDU har gennemført. 3.631 idrætsforeninger under DIF, DGI og Firmaidrætten har svaret i den store foreningsundersøgelse, og generelt tegner der sig et billede af et foreningsliv, der kører godt. Langt hovedparten af foreningslederne ser optimistisk på fremtiden, når

det gælder fremtiden for deres idrætsforening. ”Det er naturligvis en enorm god nyhed, at foreningslivet trives, selvom der ofte tegnes et modsat billede af foreningslivets ve og vel. Vi fornemmede dog godt, at vores mange foreninger rent faktisk ser lyst på fremtiden, fordi det er også det billede, vi møder ude i klubberne. Foreningsdanmark er fyldt med idrætsglade danskere, engagerede frivillige trænere og ledere og ikke mindst et væld af idrætstilbud,” siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen. Undersøgelsen viser også, at andelen af frivillige trænere på 60 år eller mere er femdoblet fra fire procent i 2004 til nitten procent i 2015. På ledersiden er andelen af 60+’ere tredoblet fra ni procent i 2004 til 26 procent i 2015.

Udviklingen er sket på bekostning af en tilsvarende tilbagegang i andelen af frivillige i aldersgruppen 20 til 39 år, mens andelen af unge frivillige på under 20 år i samme periode har været stabil. Til det siger Morten Mølholm Hansen. ”Jeg hæfter mig ved, at vi stadig formår at rekruttere de helt unge under 20 år til leder- og trænerposterne i foreningslivet. Det er utroligt positivt, at de unge kommer ind og oplever glæden ved at have ansvar og lære fra sig i den idrætsgren, de dyrker. De lærer fra en tidlig alder demokratiets spilleregler i en idrætsforening, og det er meget vigtigt, plus at de forhåbentligt synes, at det er sjovt, at besidde træner- og lederposter,” siger Morten Mølholm Hansen.

(Sakset fra www.dif.dk)


Er det din forening skal have Bolden rullersom igen… Men hvad med forsikringen? foreningsprisen i år? Fodboldsæsonen nærmer sig, og måske er fodboldstøvler og lignende allerede indkøbt, men er der også styr på forsikringen? Advokat med speciale i erstatningsret råder dig til at få tjekket op på den, inden du snører støvlerne. Fodbold er den sportsgren, der koster flest idrætsskader på årsplan i Danmark. Det viser tal fra Statens Institut for folkesundhed. Forklaringen skal formentlig findes i, at der er tale om en meget populær sportsgren, der samtidig indeholder en del fysisk kontakt. Husk ulykkesforsikringen Hvis du bliver påkørt af en bil, mens du krydser et fodgængerfelt, vil bilisten kunne stilles til ansvar, og du vil formentlig have ret til erstatning. Sådan forholder det sig i midlertidig ikke, hvis du bliver tacklet bagfra på en fodboldbane, og dit knæ bliver ødelagt. - Man kan groft sige det sådan, at når du løber på banen, accepterer

du risikoen for, at der kan forekomme tacklinger, da det er en naturlig del af fodboldspillet, siger advokat Litten Posselt Olsen fra ERSTATNINGSGRUPPEN, der er en del af Penta Advokater. Hun opfordrer til, at du tegner en ulykkesforsikring, hvis du ikke har en i forvejen. - Med en ulykkesforsikring er der mulighed for at få erstatning for varige mén ved for eksempel meniskskader, korsbåndslæsioner og lignende. Derudover kan ulykkesforsikringen betale nogle behandlingsudgifter ved eksempelvis en fysioterapeut, kiropraktor med videre. Gode råd til fodboldspillere Fodbold er populært og spilles af både børn og voksne. Forældre til unge fodboldspillere bør vide, at børnene som udgangspunkt ikke er dækket af forældrenes eventuelle ulykkesforsikring.

- Det vil ofte kræve, at der tegnes en særskilt ulykkesforsikring til børnene, forklarer advokat Litten Posselt Olsen. Skulle uheldet være ude, og du eller børnene kommer til skade på banen, har Litten Posselt Olsen fra ERSTATNINGSGRUPPEN disse råd; • Tag på skadestuen og følg op med konsultationer hos egen læge. Lægejournalen anvendes, når skadens omfang vurderes og forsikringsbeløbet fastsættes • Anmeld skaden til ulykkesforsikringen, og tjek i den forbindelse om du har flere ulykkesforsikringer. Der kan være tegnet ekstra forsikringer gennem fagforeningen eller banken (Fra www.erstatningsgruppen.dk)


SKOLEN 24/7 RAMMER FOR EN AKTIV SKOLE SKOLEN 24/7 RAMMER FOR EN AKTIV SKOLE er et inspirationskatalog for alle, der står over for at opgradere skolernes fysiske rammer og er udgivet af Lokale- & Anlægsfonden og Realdania. Pointen med kataloget er, at skolen ikke bare er til for elever og lærere. Den er til for os alle. Landet over rummer flere og flere danske folkeskoler et utal af forskellige aktiviteter. Om dagen bruges bygningerne til at drive skole. Om eftermiddagen indtager idrætsforeningerne idrætshallen, og om aftenen fortsætter lokalbefolkningen med at bruge haller, sale, fag- og undervisningslokaler til idræt, musik, dans, kunst og møder i lokale foreninger. Når skolen skal leve 24/7, kræver det en anden tilgang til indretning og brug af skoler, som kun så småt er begyndt, men som skal implementeres i alle danske kommuner og skoler i de kommende år. Udfordringen er, at mange folkeskoler ikke har faciliteterne til at føre de mange visioner ud i livet og ofte mangler inspiration til, hvordan det kan gøres. Denne publikation samler op på resultaterne. 15 inspirerende cases fordelt på otte kapitler giver konkrete løsninger på, hvordan skolens rum kan op graderes, så de bliver multifunktionelle og understøtter bevægelse og læring – både i og uden for skoletid. (Sakset fra www.loa-fonden.dk) Fra Virring Skole ved Skanderborg: Her ses her et gangareal som er blevet forvandlet til en løbebane som har fået en lille forhøjning, som især de mindste har glæde af som rutschebane.


Hesten står i foyeren og kan både bruges til idræt men også i frikvartererne. Og børnene nyder den alternative indretning. Klatrevæggen er en let måde at forvandle et stykke mur til en aktivitets zone med små midler. Et indgangsparti omdannet til en løbebane kan ikke andet end inspirere børnene til at spurte afsted på vej til timer, og samtidig løbe om kap med hinanden. Kataloget er fyldt med spændende og sjove eksempler på alternative løsninger suppleret med en masse flotte billeder.


Tilskud fra Initiativpuljen 2017

Tilskud fra Udviklingspuljen 17

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr. årligt.

I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger: • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviAnsøgninger skal være indsendt teter, der foregår i selvorganisetil Folkeoplysningsudvalget senest rede grupper. den 1. maj 2017. • Målet er at involvere nye grupNæste ansøgningsrunde for Initia- per i folkeoplysningsarbejdet. tivpuljen 2017 er den 1. septemAnsøgninger skal være indsendt ber 2017.

til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. maj 2017. Næste ansøgningsrunde for Udviklingspuljen 2017 er den 1. september 2017. Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under Sport og Fritid. Budget for ansøgningen og foreningens sidst godkendte regnskab skal medsendes. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: sfp.hb.bk@taarnby.dk Ansøgningsrunder for begge puljer: 1. marts, 1. maj, 1. september, 1. november hvert år.

HUSK FRISTEN: 1 MAJ!

INITIATIV- & UDVIKLINGSPULJEN I forbindelse med ovenstående gøres opmærksom på følgende: • Det er altid en god ide at søge FØR et indkøb. Behovet for et tilskud virker knap så trængende, når indkøbet måske har fundet sted for længe siden! • Tidligere har man fået et tilskud, hvor man efterfølgende har kvitteret ved at fremsende en hilsen med tak og et let regnskab. Fremover skal man påregne at bilag for indkøb skal fremsendes til kommunen som dokumentation. • Man er altid velkommen til at vende en evt. ansøgning med Fælleskontoret først. Vi giver gerne et par gode råd med på vejen.


STAFET FOR LIVET 2017 Stafet For Livet kommer nu til Tårnby i 2017! Stafet For Livet handler om at give håb til mennesker der er ramt af kræft, gennem aktiv deltagelse i det døgn stafetten varer. Det er lykkedes at etablere en planlægningsgruppe, der hurtigt har fået sikret sig Tårnby Skole i weekenden den 26. - 27. august 2017 til selve arrangementet. Vi har afholdt 3 informationsmøder og et styregruppemøde. Planlægningsgruppen mangler fortsat frivillige - særligt til logi-

stik og PR grupperne, men alle er velkomne, ligesom vi mangler frivillige på selve dagen. Du kan læse mere om Stafet For Livet og tilmelde dig selv og/eller hold på https://www.stafetforlivet. dk/stafet/tarnby Er du interesseret i at være med og har du konkrete spørgsmål, fx omkring opgaverne og hvor meget arbejde der er i det, så er du meget velkommen til at kontakte frivillliggruppens konsulent Erik Overgaard Nielsen på email: eon@cancer.dk eller på tlf. 35257524.

www.stafetforlivet.dk/stafet/tarnby


”SKOLEN I VIRKELIGHEDEN” SÅ ER DET NU I SKAL PÅ! Skolen i Virkeligheden er en portal, hvor skolelærere kan gå ind og kigge, og se hvilke muligheder de har for at lave undervisning, som ikke bare er den klassiske inde i klassen, hvor børnene lytter og ser op på en tavle, men i stedet rykke ud i det ”omgivende” samfund.

velse af tilbuddet samt uploader evt. et par billeder.

Og det giver os foreninger en enestående mulighed for at gøre børnene opmærksom på vores eksistens og vise hvad det er, at vi kan og laver.

Ens tilbud kan være alt fra et tilbud på to timer een gang til et forløb over længere tid, f.eks. 4 onsdage til i princippet et helt år. Det afgør man selv, men skal naturligvis ikke byde ind med mere end man kan magte.

Vi kan som forening gå ind på portalen og oprette et tilbud. Man vælger blot: - Hvilket klassetrin henvender tilbudet sig til - Hvilke fag kunne tilbuddet være relevant for - Er det en bestemt tid på året tilbuddet gælder Herefter laver man en kort beskri-

Man skal nok se beskrivelsen som en teaser. Fanger den, bliver man kontaktet af en lærer, og så kan man sammen finde ud af, hvad læreren har af ønsker og hvad foreningen har af tanker.

Skal der ydes trænerlønninger eller er man nødt til at tage fri, og skal have timerne dækket ind, så kan det også lade sig gøre. Så lad det blot fremgå af tilbuddet hvad prisen er. Prøv at tjekke siden ud: www.skolenivirkeligheden.dk

Har det interesse eller har du spørgsmål, så ring eller skriv endelig! Enten til Fælleskontoret - tfr@tfr.dk - 3250 5290 eller skolekonsulent Niels Jørgensen - ncj.hb.bk@taarnby.dk - 3076 0311


FORENINGSLIV PÅ ANDRE SPROG Har du brug for at oversætte tekster om f.eks. kontingentbetaling, forældremøde eller en kampseddel til andre sprog, så prøv mukufo.dk. Det er en nettjeneste til trænere og ledere i foreningslivet, hvor du kan oversætte tekster til arabisk, urdu, tyrkisk, engelsk og somalisk. (Sakset fra www.dgi.dk)

Fælleskontoret betaler for adgang til www.foreningstilskud.dk, en portal hvor der kan søges på utallige fonde og andre steder der yder tilskud til forskellige former for foreningsarbejde. Står I og mangler penge til en aktivitet eller et projekt, så kontakt Fælleskontoret og få et login. Det er et rigtigt godt sted at starte sin søgning, og hvem ved. Måske det giver bonus i form af penge!

HUSK Stjerner i Natten fredag d. 19. maj kl. 1700-2200


Kære Kulturfolk! Tårnby Sundhedsuge 2017 finder sted lørdag den 7. oktober til søndag den 15. oktober 2017. Planlægningen af Tårnby Sundhedsuge 2017 er i fuld sving, og I år kan vi fejre, at er det 10. gang at sundhedsugen afholdes. Det er alle jeres kreative bidrag, der gør, at vi har mulighed for at afholde en sundhedsuge med en bred vifte af tilbud til mange forskellige målgrupper, og jeg håber vi i fællesskab kan skabe endnu en fantastisk sundhedsuge, og fejre vores 10.års jubilæum med et brag. Husk, at vi arbejder med sundhed i bred forstand under mottoet: Det skal være sjovt at være sund. Desuden har Tårnby Kommunes Komité for Sundhed besluttet, at temaet for Sundhedsugen 2017 fastholdes fra sidste år og er ’Go’ vane – Dit valg!’. I må meget gerne have temaet i tankerne, når I planlægger jeres aktiviteter. Vigtige datoer til kalenderen Deadline til programmet er onsdag den 14. august 2017. Tilmelding foregår som noget nyt i år ved, at I skal tilmelde jeres aktivitet/aktiviteter online. Dette gøres ved at trykke på følgende link og følge anvisningerne http://arcg.is/2iPk7z9. Programmet for Tårnby Sundhedsuge 2017 udkommer i uge 37. Internt program Planlægger I aktiviteter internt i jeres institution, vil vi også meget gerne have det af vide, så vi kan fortælle vores politikere om alle de gode og sunde aktiviteter der sker i sundhedsugen. Det interne program er udelukkende aktiviteter, som afholdes for egne borgere og/eller medarbejdere – dvs. lukkede aktiviteter og programmet for de interne aktiviteter lægges på kommunens hjemmeside under SundhedsCenter Tårnby og på intranet. Vedhæftet finder også tilmeldingsskema til det interne program. Deadline for tilmeldinger er fredag den 15. september 2017 på mail: sundhedsuge@taarnby.dk Læs mere om Tårnby Sundhedsuge på taarnby.dk/sundhedsuge På forhånd mange tak for jeres bidrag til en aktiv Tårnby Sundhedsuge 2017. Med venlig hilsen Sarah Juul Sørensen Sundhedskoordinator TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDSCENTER TÅRNBY KAMILLEVEJ 4, 1.TH 2770 KASTRUP TEL. 32 47 00 70 DIR. 32 47 00 76 MOBIL: 30 76 05 69 MAIL SJS.SC.AS@TAARNBY.DK WWW.SUNDHEDSCENTERTAARNBY.DK


Tilmelding til Tårnby Sundhedsuge 2017 Uge 41, lørdag den 7/10 – søndag den 15/10

Program for aktiviteter internt i kommunen Udfyld venligst alle felter i nedenstående skema om dit arrangement.

Oplysningerne vil blive samlet i et internt program over alle de aktiviteter, der sker på skoler, daginstitutioner, plejehjem mm. I programmet kan I få inspiration af hinandens gode idéer og aktiviteter til næste års sundhedsuge. Dit arrangement vil blive vist i internt program for Tårnby Sundhedsuge 2017 på kommunens hjemmeside og intranet.

Praktiske oplysninger til programmet

Følg venligst nedenstående eksempler

Overskrift:

OL i fritidshjemmet

Arrangør:

Fx: Fritidshjemmet Allegården

Kort beskrivelse:

Fx: Hurtigløb mandag, kastebold tirsdag, osv.

Sted:

(Kun relevant hvis arrangementet ikke foregår i institutionen/skolen)

Kontaktperson

Angiv navn, tlf. og evt. mail

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Sarah Juul Sørensen på tlf. 3247 0076, eller mail sjs.sc.as@taarnby.dk. Skemaet skal være afleveret senest fredag den 15. september 2017 på sundhedsuge@taarnby.dk Vi glæder os til jeres arrangement i Tårnby Sundhedsuge 2017, tak for jeres deltagelse.

Det interne program kan ikke bruges til at invitere andre institutioner til jeres aktiviteter.


1,5 millioner kroner til aktive ældre i naturen Ældre er et stort aktiv for foreningslivet, naturen og friluftslivet i Danmark. Derfor lanceres i dag en støtteordning, der skal uddele midler til aktive ældres aktiviteter.

aktive ældres aktiviteter.

Ansøgningsfrist er 1. juni. Mange ældre gør en særlig aktiv indsats rundt om i de danske frilufts- og naturforeninger. Hvad enten de er frivillige instruktører, bestyrelsesmedlemmer, turguider, naturplejere eller lignende, bidrager de alle til, at andre kan være aktive og nyde fælles samvær i naturen.

Programmet ’Aktiv af natur’ kan søges af Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer, en lokalafdeling eller selvstændig forening tilknyttet en af medlemsorganisationerne. Der gives støtte til almennyttige aktiviteter inden for friluftsliv og naturbeskyttelse i Danmark. De ældre skal være minimum 60 år, og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv. Fristen for at søge er den 1. juni 2017.

Ældre bruger oftere naturen end andre aldersgrupper. Og de har ofte tiden og overskuddet til at gøre noget godt for naturen eller give natur- og friluftsoplevelser til andre. For at støtte op om denne vigtige frivillige indsats har VELUX FONDEN og Friluftsrådet indgået et partnerskab om uddeling af 1,5 millioner kr. i 2017 til særligt

Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter og må ikke være omfattet af offentlig lovpligtig drift. Målgruppen kan være den ansøgende forenings egne medlemmer, andre ældre eller andre borgere i Danmark. Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kr. Der kan gives støtte til udgifter, der er nødvendige for aktiviteternes gennemførelse –

dog ikke løn/honorar til de aktive ældre. Der kan kun søges om støtte til ét projekt gennemført af de samme aktive ældre. Et projekt kan bestå af flere aktiviteter, der ses som en samlet indsats. Der stilles ikke krav om, men der må gerne være egenfinansiering eller medfinansiering fra anden side. Hvornår og hvordan søger man? Ansøgningsfristen er 1. juni 2017. Man søger via ansøgningsskemaet, som findes på http://www.aktivafnatur.dk/aktiv.php. Vil du vide mere? Læs mere om mulighederne, udfyld ansøgningsskema, og se eksempler på tidligere støttede projekter på aktivafnatur.dk


Tobak i foreninger ”snus” Snus er over en årrække blevet mere og mere udbredt blandt unge i Danmark. Brugen af snus har også nået idrætsforeningerne. »Vi fornemmer, at omfanget er rigtig stort.« Sådan siger sygeplejerske Ulla Kirkegård Nielsen fra Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune om snusforbruget blandt unge i foreninger. Centret har for nylig holdt nogle temadage sammen med 7. klasserne på de lokale skoler, hvor de har snakket om sundhed. På disse temadage har de unge fortalt om, hvordan snus sælges af håndboldtræneren, ligger og flyder på fodboldbanen eller er frit tilgængeligt på borde til gymnastiktræningen. Det bekymrer Ulla Kirkegård Nielsen. »De unge ser meget op til trænerne, og de begynder måske at tro, at snus ikke er farligt for dem, fordi træneren bruger det,« siger hun. Snus er sundhedsskadeligt Men snus er både forbudt at sælge i Danmark og farligt. Forskning fra Norge og Sverige viser, at det store nikotinindhold i snus kan nedsætte insulinfølsomheden hos brugeren og på den måde medvirke til type 2-diabetes. An-

dre studier viser, at snus kan give kræft i bugspytkirtlen eller danne uoprettelige skader på tænder og tandkød. Og selvom snus ikke giver de samme røgskader som almindelige cigaretter, så er den lille sorte bule under læben altså med til at skade unge langt frem i livet. »Det er vores frygt, at de unge begynder at bruge mere snus, der er mindst ligeså farligt som almindelige cigaretter. Snus kan faktisk være mere afhængighedsskabende, da snusen ikke har sin begrænsning, ligesom en cigaret, der ryges færdig, og så er den væk. Snusen kan ligge under læben i timevis,« siger Ulla Kirkegård Nielsen. Ikke kun i foreninger Også andre steder i landet findes snusen i foreninger. Redaktionen er bekendt med flere idrætshold, der oplever snusbrug. Men noget tyder på, at det ikke kun er der, problemet findes. Efterskolerne beretter nemlig også om snusproblemet. Mange efterskoler har lavet en snuspolitik på linje med rygepolitikken, hvor det altså bliver bandlyst på skolen. Eleverne kan også risikere hjemsendelse, hvis de bruger snus. (Sakset fra www.dgi.dk - udspil)


GUIDER OM FRIVILLIGHED OG FORENINGSLIV Hvilke krav er der, når man etablerer en forening? Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi. Hvordan får vi fat på flere frivillige? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få besvaret i CFSA’s mere end 40 gratis online guider for frivillige, foreninger og kommuner. CFSA står for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. På centerets hjemmeside kan man finde over 40 gratis guider. Nogle af dem er målrettede frivilligt socialt arbejde, men mange af dem er nyttige for enhver, der arbejder i en forening. Blandt guiderne er: Sådan starter I en ny forening Sådan registrerer I jeres forening Sådan rekrutterer I nye frivillige Moms og foreninger Sådan skriver I jeres egne vedtægter Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Fastholdelse af frivillige - om motivation og trivsel Bestyrelsens opgaver Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger I Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guides kan du få opdaterede faglige råd, vejledning og anbefalinger om dit frivillige arbejde, om opstart og drift af foreninger og organisationsudvikling. Du kan også få råd og anbefalinger om samarbejde og samspil mellem civilsamfund, kommuner og andre aktører. Guiderne er inddelt i forskellige emner og der kan være flere guider under hvert emne. Guiderne erstatter vores tidligere pjecer og der kommer løbende nye guider til. Guiderne kan bruges kvit og frit og de kan også downloades. (Sakset fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde)

ALTERNATIV AKTIVITET! Trætop challenge - dyst i rekreativ træklatring er en aktivitet hvor man ikke bare klatrer i træer for fornøjelsen, men hvor man altså skal finde poster forskellige steder hurtigst muligt. Aktiviteten løber over 24 timer, man er sammen parvis og så foregår det i Gribskov. Tjek det ud - og tilmeld dig måske - på facebook hvor der søges efter ” Trætop challenge - dyst i rekreativ træklatring”.


FREMTID I FORENING? HVILKE FÆLLESSKABER VIL DE UNGE HAVE? Kom til fyraftensmøde den 30. maj og få ny viden om unge, fællesskaber og foreningsliv, og bliv udfordret på, om din forening kan gøre mere for at tiltrække og fastholde unge. Med udgangspunkt i resultaterne fra DUFs projekt "Fremtid i Forening?" zoomer vi ind på de unges fællesskaber. CeFU ved Aalborg Universitet har i forbindelse med projektet interviewet en række unge, der giver et indblik i de unges prioriteringer, når det kommer til fællesskaber. Samtidig afdækker det også en række behov, som fællesskaberne er med til at udfylde. Der vil desuden være resultater fra undersøgelser blandt unge om deres oplevelse af foreningslivet og organisering generelt, og du vil blive udfordret på din forenings evne til at skabe fællesskaber, som tiltrækker eller fastholder unge. Arrangementet finder sted tirsdag den 30. maj kl. 17.00-20.00 hos DUF på Scherfigsvej 5, 2100 København. Der vil være kaffe, the og sandwich undervejs. Tilmeld dig senest den 23. maj ved at klikke på https://duf.nemtilmeld.dk/47/ Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anna Jensen på agj@duf.dk (Sakset fra www.duf.dk)

SNAPSHOTS AF FORENINGSLIV 44 foreninger i Århus, vidt forskellige og mangfoldige i deres aktiviteter, er fanget på billeder taget af tre amatørfotografer. Bogen giver et kalejdoskop af hverdagsliv, nørderi og fornøjet glæde via fotografernes kamerabesøg i foreninger, der strækker sig fra idræt over snævre specialinteresser til åbne fællesskaber. I al sin spraglethed viser bogen den livskraft og lyst til samvær, der driver foreningslivet. ”Et andet blik på kulturen” af tre medlemmer af Nica Fotograferne. Kan købes på forlaget Nica for kr. 150,ved at skrive til jbundgaard@mail.dk


ALLE STIFTEDE FORENINGER I HOVEDSTADSOMRÅDET KAN TILMELDE SIG FANTASTISKE FORENINGER OG FÅ CHANCEN FOR AT VINDE PRISEN SOM ÅRETS FANTASTISKE FORENING. Vi bygger, vi synger, vi danser, spiller musik, skak, bold og teater. Vi gør noget sammen og vi gør noget for andre. Foreningerne i hovedstadsområdet har mange størrelser og formål og nu skal de hyldes. TV 2 Lorry og Lokale og Anlægsfonden vil med projektet Fantastiske Foreninger nu sammen sætte fokus på alle de gode initiativer og fællesskaber i TV 2 Lorrys sendeområde.

fra hobby – og idrætsforeninger til foreninger med socialt eller kulturelt formål. En jury udvælger 20 foreninger, som går videre og nomineres til prisen som Årets Fantastiske Forening. Juryen består af bokser Sarah Mahfoud, tv-vært og stifter af SMILfonden Sisse Fisker, direktør i Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen og direktør på TV 2 Lorry Morten Kjær Petersen.

Hvis du mener, at din forening er fantastisk, og hvis den skal have chancen for at vinde Lokale og Anlægsfondens pris på 100.000 kroner så meld den til på www.tv2lorry.dk/ff!

Vi har en lang tradition for at samle os i foreninger, og dyrke vores interesser i fællesskaber. Nogle foreninger er store og samler 1000’er andre er bitte små, men super dedikerede, fælles for dem er, at det er passionerede mennesker der mødes om noget, de mener er vigtigt. Vi glæder os til at møde, hylde og portrættere foreninger og mennesker i vores region, som er med til at gøre en forskel i vores sendeområde, siger TV 2 Lorrys direktør Morten Kjær Petersen.

Prisen kan bruges til at købe udstyr eller forbedre foreningens fysiske rammer. Vi uddeler den fordi fællesskabet bobler derude og mødestedet bidrager til fællesskabet. Prisen skal være med til at invitere flere ind, siger direktør i Lokal og Anlægsfonden Esben Danielsen. Konceptet er enkelt. Alle stiftede foreninger i TV 2 Lorrys sendeområde kan til og med 24. april tilmelde sig. Det gælder alt

For at komme tæt på passionen i de tyve nominerede foreninger vil der blive produceret en lille film om hver af foreningerne. Film som fra august frit kan streames på tv2lorry.dk og herfra kan deles

af alle, og som vil blive vist på tv-kanalen Lorry. I sidste ende er det brugere og seere som stemmer om, hvilken forening der skal vinde prisen på 100.000 kroner. Efter tilmeldingsfristen vil en jury nominere 20 af de tilmeldte foreninger og TV 2 Lorrys seere og brugere kan i sidste ende stemme om, hvem der skal vinde prisen. De laver en lille film med hver af de nominerede foreninger. Små film der deles på facebook, kan ses på tv2lorry.dk og som vises på tvkanalen Lorry. Filmoptagelserne vil finde sted i uge 20 og uge 25, så det er vigtigt, at tilmeldte foreninger kan være til rådighed for optagelser i det tidsrum. Aftaler om optagelser med de enkelte foreninger vil finde sted i begyndelsen af maj.

Fristen for tilmeldinger er allerede d. 24. april!