Page 1

Ă€rea: Medi Natural Unitat: 1 TĂ­tol: El cos funciona dia i nit

Nom i Cognoms: Nivell i grup: Data:


Què menudes! (Viatge a l’interior del cos)

Els éssers vius i les funcions vitals Cèl·lules formats per

ÉSSERS VIUS

segueixen un

CICLE VITAL    

neixen creixen es reprodueixen moren

Funcions vitals

realitzen

FUNCIONS VITALS - Funció de relació - Funció de nutrició - Funció de reproducció


 Funció de relació: Per poder viure, els éssers vius estableixen una relació amb el medi en què viuen i amb altres ésser vius del seu entorn.

 Funció de nutrició: Per poder viure i créixer, els éssers vius necessiten alimentar-se i respirar. Éssers vius Animals: s’alimenten d’ altres éssers vius (animals o plantes)

Plantes: fabriquen el seu propi aliment

 Funció de reproducció: Perquè la vida a la terra perduri, els éssers vius es reprodueixen sexual, asexualment o de les dues maneres. Reproducció Sexual s’esdevé quan

s’uneixen:  una cèl·lula reproductora femenina  una cèl·lula reproductora masculina (de la mateixa espècie)

Asexual s’esdevé quan

el nou ésser viu neix d’una part d’un altre ésser viu (ex: estrella de mar)


La cèl·lula, base de la vida Unitat més petita dels éssers vius

Cèl·lula

Funció de relació realitza les tres funcions vitals

Funció de nutrició Funció de reproducció

membrana cel·lular (part externa) parts de la cèl·lula

citoplasma (líquid gelatinós) nucli

conté

conté

orgànols

material genètic o ADN

Les cèl·lules vegetals no són ben bé iguals a les cèl·lules animals. membrana cel·lular i paret cel·lular parts de la cèl·lula de les plantes

cloroplast citoplasma (líquid gelatinós)

conté

vacúol (molt gros) nucli

conté

material genètic o ADN


Éssers unicel·lulars i pluricel·lulars

Éssers vius

poden ser formats per

una cèl·lula

moltes cèl·lules

formen

teixits òrgans

s'anomenen s'anomenen

éssers vius unicel·lulars per exemple

bacteris protozous

Parts del microscopi

Sistema i aparell éssers vius pluricel·lulars


L’ésser humà: sistemes i aparells

Funció de relació Órgans dels sentits Sistema muscular Sistema ossi

Sistema nerviós

formen

Aparell locomotor es coordinen per realitzar

Funció de relació

Órgans dels sentits

mitjançant els nervis

cervell

envien informació al...

Vista Olfacte Oïda Gust Tacte

mitjançant els nervis envia una ordre a...

Ex.: aparell locomotor


Funció de nutrició l'Aparell digestiu FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

hi intervenen

l'Aparell circulatori l'Aparell respiratori

APARELL DIGESTIU transforma els aliments en

nutrients

femta

passen a la

s'expulsa per l'…

sang

anus

APARELL CIRCULATORI per on circula la

sang transporta a les cèl·lules

nutrients oxígen

recull

substàncies de rebuig

APARELL RESPIRATORI obté (per INSPIRACIÓ)

oxígen

expulsa (per EXPIRACIÓ)

diòxi de carboni

APARELL EXCRETOR filtra la sang

recull els residus produïts per les cèl·lules s'eliminen per

orina


FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

Funció de reproducció

fa possible

la continuïtat de l'espècie

El sistema nerviós rep informació: del nostre cos de l'exterior

SISTEMA NERVIÓS

resposta adequada

elabora

està constituit

controla i dirigeix

per cèl·lules

les neurones

formen

es relacionen entre sí per mitjà de

transmeten informació

les funcions del nostre cos

xarxes per impulsos nerviosos

dendrites axó

PARTS DEL SISTEMA NERVIÓS ENCÈFAL cervell

cerebel

transmet informació a

MEDUL·LA ESPINAL

bulb raquidi regulen

on s'originen

actes voluntaris (que podem controlar)

els actes involuntaris els actes reflexos

NERVIS

Resum u1  

El cos. La cèl·lula. Sistemes i aparells