Page 1

VOR VEN

HUNDEN Ă…rgang 43

nr. 1

Feb. 2013

Medlemsblad for Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility


BESTYRELSE: Formand Elin Pedersen Biens Alle 31 2300 Kbh S Tlf.: 3259 2684 Næstformand Kirsten Nielsen Guldblommevej 16, 2. TV 2770 Kastrup Tlf.:28571089 Kasserer (Giro 217 1155) Inge Frandsen Syriensvej 24 1. tv.mf 2300 Kbh S Tlf.: 3284 8280 Mobil: 20236034

INSTRUKTØRUDVALG (adr og tlf nr. på næstsidste side) Lydighed: Agility:

Christian Pedersen Palle Hadsund

REDAKTION Vor Ven Hunden Kirsten Nielsen Guldblommevej 16, 2. tv 2770 Kastrup Tlf.: 28571089 mail kirsten-e.nielsen@sas.dk eller sesser2011@gmail.com Christian Pedersen mail panja@comxnet.dk

Sekretær Helle Bremholm Salvievej 3 2770 Kastrup Tlf.: 32505569

Helle Bremholm mail h.h.bremholm@mail.tele.dk

1. bestyrelsesmedlem Henning Kokholm Vejlands Alle 152 2300 Kbh S Tlf.: 32845031

Vor Ven Hunden udkommer 3 gange årligt, Februar, Juni og Oktober. Artikler og andet skal sendes til redaktionen måneden før næste blad udkommer. Se næste side for næste blad.

2. bestyrelsesmedlem Jenny Møller Kentiavej 16 2300 Kbh S Tlf: 30429251

ANNONCER 1/1 side 400,-/år 1/2 side 200,-/år 1/4 side 100,-/år

www.hf70.dk 2


Indhold: 4 6 8 10 11 16 17 21 22 24 26 27

Indkaldelse til generalforsamling Ida Træning på Gemmas alle Aftenøvelse tilmelding Interview med agility hundeførere Priser og datoer til nye hold Holdbeskrivelser Tilmelding nye hold Tillykke Velkommen Kommende ting Telefonliste instruktører

Næste nummer af Vor Ven

Hunden udkommer i juni Materiale til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 1. maj

Forsiden: Buster er vores agilityinstruktør Christinas ”lånehund”. Christina fortæller: ”Buster er en blanding af golden retriever, samojede og labrador. Han er 3½ år gammel, og er min brors hund, som jeg i ny og næ låner. Han er altid glad, og han elsker at ”arbejde”. Hans yndlingslegetøj er en bold. Han ville, hvis han kunne, apportere bolde hele dagen lang.” Husk vi meget gerne modtager billeder fra jer, som vi kan bruge til forsiden.

3


Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING HF-70 / Amager Agility Tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19:00 bliver der afholdt generalforsamling i Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility. Generalforsamlingen vil finde sted i Hovedbibliotekets mødelokaler på Kamillevej. For generalforsamlingen gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyr. 6. Valg af bestyrelse a) Formand b) Næstformand c) Kasserer d) Sekretær e) 1. Bestyrelsesmedlem f) 2. Bestyrelsesmedlem 7. Valg af suppleanter a) Kasserer suppleant b) Sekretær suppleant c) Bestyrelses suppleant 8. Valg af bilagskontrollanter a) Bilagskontrollant b) Bilagskontrollant suppl. 9. Eventuelt

( lige år ) ( ulige år ) ( ulige år ) ( lige år ) ( lige år ) ( ulige år ) ( lige år ) ( ulige år ) ( hvert år ) ( hvert år ) ( hvert år )

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

4


Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt modtaget nedenstående forslag til generalforsamlingen: Til generalforsamlingens punkt 4 Bestyrelsen stiller forslag om ny § 1a til Love for Hundeforeningen af 1970/ Amager Agility. ”Foreningens navn – Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility – og logo må alene anvendes efter aftale med bestyrelsen. Dette gælder i alle sammenhænge, hvor anvendelse af foreningens navn og logo signalerer, at afsenderen er foreningen – eksempelvis internetsider, sociale medier, fagblade og brevpapir. Såfremt foreningens navn og/eller logo er anvendt i overensstemmelse med ovennævnte retningslinjer, har Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility retten til at disponere i forhold til de medier, hvor navnet / logoet er anvendt. Enkeltpersoner kan således ikke påberåbe sig noget ejerskab i forhold til medier, hvor foreningens navn/ logo er anvendt.”

5


IDA

Det var med stor sorg, at vi modtog besked om, at Ida Rose pludseligt og efter kort tids sygdom var sovet ind og ikke er iblandt os mere. Ida har været medlem af Hundeforeningen i mange år og har trænet flere hunde, senest trænede Ida med Freja, hvor de blandt andet opnåede at blive klubmestre i klasse 2. Ida var sej og stod ikke tilbage for kulde og sne. Kort før jul trænede vi på konkurrenceholdet på Gemmas Alle i snestorm. Og selvfølgelig mødte Ida og Freja frem til træning. Ida og Freja var også flittige, da det gjaldt sportræningen i Store Magleby, hvor vi havde mange gode timer med hundene, selvom vi næsten altid frøs og det var mørk. Og hundene elskede det. Ida sad i bestyrelsen i Hundeforeningen, hvor hun energisk holdt styr på tropperne i rollen som dirigent. Ida var også med i forarbejdet med vores nye træningsplads og det klubhus, som vi skal have på pladsen. Desværre får Ida ikke set det endelige resultat af anstrengelserne, men vi vil tænke på hendes bidrag, når huset engang står klar. Ida var et dejligt menneske og en god kammerat. Vi vil savne hende rigtig meget og huske hende længe. Helle 6


Smart krog til bagklappen Med krogen kan du have bagklappen på klem, og stadig få luft ind til din hund. Og du kan låse bilen, selvom den står på klem. Krogen duer til de fleste bilmærker, og du kan nu købe den gennem HF70 for 50,-kr. hos Inge

7


Træning på Gemmas alle. De fleste af Hundeforeningens hold er godt i gang med træningen på Gemmas alle, efter at Tårnby kommune har anvist os træningsplads her. Indtil videre er det gået rigtig godt. Vejret har ikke været med os alle dage. Der har været meget våde dage og meget kolde dage, sne og regn, men også flotte dage med klar frost som denne februar morgen. Og træningspladsen har indtil nu vist sig, at passe godt til de behov vi har. Selvfølgelig bliver det mere trangt, når agility holdene flytter op til os, og når vores klubhus skal stå på pladsen, vil det også betyde noget, men indtil nu har vi helle ikke gjort brug af den lille ekstra plads ”Satellitten”, som ligger overfor træningspladsen, og hvor vi også kan træne med vores hunde. Arbejdet med at få etableret klubhus er godt i gang. Det kræver en del møder med kommunen og planlægning i stor stil. For det skal jo blive rigtig godt når vi får ”vores eget”. Hvor bliver det altså skønt at få klubhus igen Helle

Formand og ny instruktørelev i HF 70 Elin Pedersen (tv) 8


Klar til træning på en kold februarmorgen på Gemmas alle.

9


Aftenøvelse 2013 Så er det blevet tid til årets aftenøvelse. Snyd ikke din hund eller dig selv for denne hyggelige og sjove aften. Da denne aftenøvelse er en del af vores instruktørelevers uddannelse, at stå for sådan et arrangement, håber vi rigtig mange af jer, vil være med denne aften. Fredag d. 31. maj, går vi tur 2 og 2, og undervejs vil du støde på poster, hvor både du og din hund får nogle opgaver. Som noget nyt, starter alle hold kl. 19.00, så vi også er færdige på samme tid. Bagefter samles vi til lidt kaffe og kage, mens vi venter på resultaterne. Der vil være mulighed for at købe øl/vand. Alle kan være med, unge, gamle, store, små. Så der er ingen undskyldning for ikke at deltage. Vi mødes på vort gamle træningsareal på Stranden. I motionsklubbens klubhus, amager Strandvej 285. Tilmelding skal ske til din instruktør. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag d.28. maj. Prisen er 50,- kr. Husk tilmelding er bindende, da holdene bliver sat efter jeres tilmelding.

Navn:__________________________ tlf:______________ Hunds navn:____________ alder:________ køn:________ Bemærkninger:__________________________________ Husk tilmelding senest tirsdag d. 28. maj til din instruktør 10


Interview med agility hundeførere

Preben og Inga med Sasha og Chika

1) Hvad hedder I og jeres hunde? Jeg hedder Preben, min kone Inga. Vores hunde, som er Japanske Spids, hedder Sasha og Chika. Sasha er 5 år og Chika er 8 år. 2)Hvor længe har I gået til agility? Chika har løbet agility i 4 år, og Sasha har i 2 år. 3) Hvorfor valgte I at gå til agility? Fordi det er en sjov og god sport, både for hunde og førere. 4) Nævn 3 gode ting ved agility. a) Man har en god kontakt med sin hund. b) Vi oplever at vores hunde er blevet bedre til at høre efter, altså er blevet mere lydige. c) Det er god socialisering for hundene og det sociale samvær med andre hundeførere. 5) Ser I jer selv på landsholdet om nogen år? Nej, vi er til hygge. Vi gider ikke konkurrere eller gå til konkurrencer hverken i DGI-regi eller andet. Vi vil dog gerne til klubkonkurrencer. Der er det jo hyggen som er i højsædet. 6) Vil I anbefale agility til andre? Ja, til hver en tid! Pga. kontakten mellem hund og fører, og så det sociale. Vores race er jo også ret egnet til agility. De er lærenemme, hurtige og så gider de agility. Når vi gør klar til at tage hjemmefra, ved de godt hvad vi skal, og så er de helt vilde for at komme af sted. Hundene elsker agility. Og så har vi nogle gode og søde trænere! 11


Interview med agility hundefører

Kenneth med Diva

1) Hvad hedder du og din hund? Jeg hedder Kenneth, og min hund Diva. Hun er 2 år, og er en dansk/svensk gårdhund. 2) Hvor længe har I gået til agility? En sæson 3) Hvorfor valte du at gå til agility? Fordi Diva synes det var sjovt. Da vi trænede lydighed, prøvede vi spring og tunnel. Diva var helt vild med det, og så tænkte jeg at det var agility vi skulle gå til. 4) Nævn 3 gode ting ved agility a) Kontakten mellem mig og min hund. b) Diva skal bruge sit hovedet når hun løber agility, så hun bliver mentalt aktiveret. c) Diva bliver glad af at løbe agility. Hun synes det er sjovt, og for hende er det en legeplads. 5) Ser du dig selv på landsholdet om nogle år? Måske som reserve. 6) Vil du anbefale agility til andre?

Ja, det vil jeg gøre af de samme grunde som jeg synes er godt ved agility. Der er en god kontakt, og det er jo en legeplads for hunden. En dag var vi i dyrehaven og gå. Der lå en træstamme, og min søn satte Diva op på den. Diva gik frem og tilbage på den, hoppede ned og kom hen til mig, og ventede på at få en godbid. Så for Diva er agility som en legeplads hvor hun hygger og har det sjovt. 12


13


14


15


Priser kontingent og træningskurser Et kursus i lydighed/agility/brugshundetræning strækker sig over 14 træningsgange á 1 time og koster 400 kr. Deltager man på flere kurser ad gangen ydes en rabat på 100 kr. per efterfølgende kursus. Derudover betales et foreningskontingent på 200 kr. årligt. Foreningskontigent – årligt Lydighedskursus – 14 lektioner

200 kr. 400 kr.

Tilmeldingssedler er vedlagt bladet, og kan desuden fås ved henvendelse til foreningens kasserer eller din instruktør. Husk: Tilmelding afleveres eller sendes til kassereren (Inge) senest d. 24/2-13.

Træningstider Lydighed, Agility m.m............................... søndag 9.30 -10.30 (tirsdag 18.00 - 19.00) søndag 10.45 -11.45 (tirsdag 19.15 - 20.15)

Apportering/dirigering…………………… Aftales med instruktøren

Brugshunde ............................................... Aftales med instruktøren

16


Beskrivelse af holdene Riv ud og gem til dig selv Er du i tvivl om, hvad du skal melde dig og din hund til i næste sæson, så kan du her læse lidt om, hvad de forskellige hold går ud på.

Hvalpehold: Dette hold er for hvalpe (max. 6 mdr. v/start), og er den første træning for din hund. Der trænes bl.a. gå pænt, indkald, socialisering og samarbejdsøvelser mellem hund og ejer. Her vil du også kunne få gode råd til, hvordan du tackler de forskellige situationer, der kan opstå med en hvalp (hvordan får jeg hvalpen renlig, hvordan får jeg den til ikke at bide i mine ting, hvordan stopper jeg at den hopper op ad alle osv.)

Grundfærdigheder i hundetræning. Vi skal have fyldt "hundetræningsværktøjskassen" op. Uanset hvilken gren af hundetræning man interesserer sig for, er der en del kompetencer som hunden må indeholde. Uanset om man vil gå lydighed, løbe agility, noget helt tredje, eller "bare" lave en god familiehund, er der masser af færdigheder, som er vigtige/praktiske at have i "rygsækken" inden den videre mere målrettet træning begynder. Det er de færdigheder vi skal arbejde med på det her hold. For at nævne nogle af de færdigheder vi skal opbygge hos hunden via positiv forstærkning (klik & beløn): lære at lege, lære at være kreativ, noget for noget, kontakt til fører, blive på stedet, holde & bære mm. Efter endt hvalpemotivations-/begynder-hold, eller andet, kunne dette hold være noget for jer med mod på mere, inden deltagelse på et eventuelt 'mærke-hold'.

Rødt-mærke (DKK-LP-KL1)

17


Vi træner med henblik på at kunne bestå lydighedsprøven rødt-mærke, som indeholder det samme som i Dansk Kennel Klub's program LP Klasse 1. Enten internt i vores forening til klubmesterskabet/lydighedsprøver, eller til officielle lydighedsprøver i DKK-regi hos andre klubber/foreninger. Vi lægger størst vægt på øvelserne i programmet, men kan også lave andre ting ind imellem, så træningen ikke bliver for ensartet. De 8 øvelser: Tandvisning lineføring - stå - spring - stillingsskift - indkald - næseprøve - fællesdæk. Du skal have trænet med din hund før, da dette hold ikke er for begynderhunde. Enten hos os på hvalpe -og/eller grundtræningshold, eller trænet noget tilsvarende andre steder.

Konkurrencehold/blåt og gult mærke (DKK-LP-KL 2+3) På dette hold træner målrettet med henblik på at kunne bestå lydighedsprøven blåt/gult-mærke, som indeholder det samme som i Dansk Kennel Klub's program LP Klasse 2/3. Enten internt i vores forening til klubmesterskabet/lydighedsprøver, eller til officielle lydighedsprøver i DKK-regi hos andre klubber/foreninger. Udover de forskellige øvelser i programmerne, vil du også her få gode råd til, hvordan du tackler selve prøvesituationen. Tips til hvad du skal gøre/ikke gøre til en prøve. Nogle af øvelserne udover dem i KL1: Apportering - fremsending - stå/sid/dæk under gang - indkald med stå. Du skal have gået på et rødt-mærke-hold eller tilsvarende, før du kan tilmelde dig dette hold, men trods navnet er der ingen krav om, at du skal gå til prøve.

Hverdagslydighed: På dette hold lægges særlig vægt på at lære hunden "god opførsel"/lydighed i hverdagssituationer, men også en del om aktivering, leg og sjov med henblik på luftning i hverdagen. Hverdagslydighed kan jo være rigtig mange forskellige ting. Vi blander almindelig hverdagslydighed sammen med lidt agility, spor & søg, samt giver ideer til hvordan i kan bruge omgivelserne til træning og leg på jeres gåture og meget andet. For deltagelse på dette hold, skal du blot have lyst til at træne med og aktivere din hund, samt få inspiration/idéer til træning i hverdagen. 18


Agility begynder: Har du snuset til agility, eller måske endda aldrig prøvet det, men synes det kunne være noget for dig og din hund, skal du starte her. Vagten vil primært blive lagt på grundlæggende redskabsindlæring, som vi bygger videre på ved de øvede hold. De eneste krav er, at hunden kan kaldes ind, ikke løber væk, samt god kontakt mellem hund og fører. Hunden skal ligeledes være fyldt 18 måneder.

Agility øvede: Når du har fået indlært de forskellige forhindringer og hunden er blevet lidt mere øvet efter begynderholdet, fortsætter vi på det øvede hold. Her bliver sværhedsgraden øget og du vil få flere udfordringer på de baner i gennemgår. Der vil også blive lagt mere vægt på selve det at gå banegennemgang og løbe hele baner. Det er selvfølgelig her et krav, at du har gået til agility før.

Sporhold: På Amager Fælled har vi et hold, hvor der trænes spor med hundene. Der trænes også lidt lydighed på holdet, men det primære er sportræningen. For opskrivelse på venteliste til dette hold; kontakt HF70's kassér: Inge Frandsen

Rally: Kunne du tænke dig at prøve en anderledes træning med din hund? Synes du det er lidt for kedeligt, at hunden skal sidde lige på plads og man ikke må snakke til hunden? At du ikke må hjælpe hunden under øvelserne? Så er Rally måske lige noget for dig. Rally er en nyere sport 19


indenfor hundeverden. Det er en bane med forskellige øvelser du skal lave med din hund. Det er lydighedsøvelser, f.eks. stå, sit, eller gå på plads, men til forskel fra den almindelige lydighed, må du her hjælpe din hund, og snakke med den. Du må klappe på låret og bruge dine arme til at hjælpe hunden. Alt det, næsten, du ikke må normalt til lydighed, er tilladt her.

Apport-og dirigeringshold: Træningen er baseret på jagttræning, men målet er ikke at vi absolut skal på jagt. Formålet med træningen er, at en del af vores jagthunde/jagthundeblandinger får brugt nogle af deres egenskaber. I særdeleshed apporteringen, som de fleste af hundene elsker at gøre. Mange jagthunde har nogle gange problemer, fordi de har behov for at få brugt deres instinkter og mangler det i hverdagen. Hundene har glæde af at blive aktiveret med gåture, leg og socialt samvær med andre hunde, men de har også brug for at blive brugt til det de oprindeligt er "lavet" til. Det vil vi prøve at arbejde med, så de bliver stimuleret på dette punkt også. Alle er velkommen på holdet, du skal dog anskaffe dig en dummy. Det skal være en lærredsdummy som vejer lidt, men stadig passer til din hunds størrelse og skal ikke være en af de lette der flyder på vandet. Dummyen kan købes til træning. Holdene er delt op i begynder og øvede. Har du en ung hund eller er uerfaren med apportering og dirigering, bør du vælge begynderholdet, men ellers kan du snakke med Kirsten, der er instruktør på holdene, som kan råde dig hvad du skal vælge. Da vi desværre ikke længere har mulighed for at træne på arealet i St. Magleby, er disse hold sat på pause. Vi håber at finde nye arealer hurtigst muligt

20


TILMELDING TIL KURSER I HF-70 26/3 2013 – 25/6-2013

Hold: Hvalpe

1. prioritet (skriv hundens navn) navnnavnnnavn)

2. prioritet (skriv hundens navn) navnnavnnnavn)

Grundtræning Rødt mærke Konkurrence lydighed Hverdagslydighed Rally begynder Rally øvede Agility begynder

Vinterpause

Agility øvede

Vinterpause

De lydige sporhunde

NAVN:

ADRESSE:

TELEFON: Afleveres eller sendes til kassereren: (Senest d. 24 feb)

Inge Frandsen Syriensvej 24 1.tv.mf. 2300 Kbh. S

Husk træningen er på Gemmas Alle 21


Joan Andersen Hanne Albrechtsen Thoma Larsen Hanne Albrechtsen Kitty Bak Lisa Lysberg Tina Hansen Irene Lund MajBritt Lindhardt Louise Bing Ina Bro-Jørgensen Linh Hank Ma Phing Lene Malm Rikke Muller Annette julsbøl Henrik Nielsen Nils Sattrup Jytte Bramsen Steen Bidstrup Isabel Fenst Rosi Kovacs Tove Frandsen Thorsen Per Simonsen Steen henriksen Birte Ørstrup Marco Nezzo Per Jacobsen Johnny Riber Larsen Kamilla bertelsen Jesper Rasmussen 22

Manse Chili Dunja Emmy Molly Ziggy Smba Marco Russel kobe Winston Foxie Molly Charlie Sasja Sigurd Sylvia Sille Cleo Marley Perle Caprio Sofus Troy Rina Riddle Juri Luna Cicci Bosco

03-02-2002 05-02-2000 09-02-2010 12-02-2006 16-02-2008 16-02-2008 17-02-2006 01-03-2012 02-03-2011 03-03-2012 04-03-2011 04-03-2009 04-03-2012 04-03-2012 04-03-2009 09-03-2006 09-03-2006 10-03-2009 11-03-2009 13-03-2012 17-03-2009 18-03-2009 19-03-2011 19-03-2007 25-03-2000 31-03-2010 31-03-2005 31-03-2004 06-04-2009 14-04-2005


Jane Schrøder Birgitta Præstholm Susanne Andersen Sascha Amarasinha Tommy Pedersen Anette Gertsen Marianne Wielund Katrine Hansen Jenny Møller Helle Jørgensen Kirsten Assingbo Katrine enevoldsen Chistina Pinnerup Lars Nagel Christian Mercudo Gitte Kvist Verner Kristensen Annette hindberg Mette Kassebeer Michael Olsen Erik Brasch Verner Møller Pedersen Lone Funder Pedersen Anni Therkelsen Signe Stavsholm Jensen Maria Jacobsen Pernille Storm Jacob Steen Hansen Frida Moll Ditte Marie Graversen Birgitte Mauritsen Anna Perlinska

Bella Woodle Bella Fendi Aston Yabi Charlie Basse Blondie Zeppo Betty Nuka Kento Aikibo Fifi Phønix Otto Mickey Artan Jack Indi Safia Tara Sussie Luna Cooper Majo Kiwi Viggo Moses Kenzo Dexter

14-04-2011 01-04-2012 02-04-2005 04-04-2010 04-04-2008 15-04-2007 16-04-2012 16-04-2009 16-04-2009 17-04-2012 18-04-2002 22-04-2007 22-04-2007 25-04-2012 26-04-2011 24-04-2010 28-04-2008 28-04-2008 05-05-2012 07-05-2008 07-05-2010 07-05-2002 11-05-2007 12-05-2006 16-05-2011 17-05-2010 18-05-2010 19-05-2012 23-05-2011 25-05-2009 27-05-2006 27-05-2006

23


Velkommen Hundeforeningen af 1970 vil gerne byde velkommen til: Inga Beck Mody og Chika Inga Beck Mody og Sasha Mette Kassebeer og Artan Helle Jørgensen og Zeppo Leon Nagel og Aikibo Ole Wielund og Charlie Luise Bing og Kobe Lene Malm og Molly Birgitte Præstholm og Woody Rikke Mùller og Charlie Irene Lund og Marco Pia Frederiksen og Balder Jacob Steen Hansen og Kiwi Steen Henriksen og Troy

24


25


Kommende ting… Generalforsamling Tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19:00 bliver der afholdt generalforsamling i Hundeforeningen af 1970 / Amager Agility. Generalforsamlingen vil finde sted i Hovedbibliotekets mødelokaler på Kamillevej.

Nye hold starter Vi starter nye hold op søndag 26. marts 2013.

Aftenøvelse Fredag den 11. maj 2013 klokken 19.00

26


TELEFONLISTE: INSTRUKTØRER: Jill Krøyer-Larsen

Lærkevænget 14, 4040 Jyllinge

24414645

Kirsten Nielsen

Guldblommevej 16,2.tv., 2770 Kastrup 28571089

Christian Pedersen

Nyrnberggade 4, 2.th., 2300 Kbh. S

29269364

Charlotte M.-Zimino Nyhøj Alle 8, 2770 Kastrup

51270371

Palle Hadsund

Grindsted Alle 36, 2770 Kastrup

20621375

Karina Bonde

Grindsted Alle 35, 2770 Kastrup

20821533

Anja Sørensen

Offenbachsvej 26,stmf, 2450 Kbh SV

26803622

Christina Pinnerup

Buskager 24, 2. tv, 2720Vanløse

26554394

INSTRUKTØREELEVER: Elin Pedersen

267926 84

Maria Rønde Jakobsen

Feldborgvej 8 2770 Kastrup. v/ Aut. Elinstallatør Johnny Rostgaard Fax. 3258 6867 E-mail: johnny.rostgaard@mail.dk 27


Løjtegårdsvej 171 2770 Kastrup Tlf. 32 53 34 00 Åbningstider: Daglig: 10.00-18.00 lørdag: 09.30-15.00.

Til klubbens medlemmer ydes 10% rabat mod forevisning af kort. Dog undtaget loppemidler, tilbud/udsalgsvarer og skaffevarer Vi lagerfører følgende foder: Royal Canin, Hills, Lone Star, Henne pet food, Defu øko foder, Markus Mühle naturnært foder og Eukanuba. Mærkevarer: Hurrta, Hunter, Kenjan, KW, Rogz, Vario cage m.m. Altid stort udvalg i tilbehør og godbidder m.m. Vi glæder os til at se dig i butikken  28

VOR VEN HUNDEN  

medlemsblad HF70

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you