TEK2/2012

Page 42

Töihin ulkomaille – entä puoliso? Teksti Johanna Penttilä Kuvat Kimberley Evensen ja Prashanth Vishwanath

M

Media-alalla työskentelevän Sanelma Helkearon tie on vienyt it-alalla työskentelevän puolison mukana Dallasin kautta Delhiin. Toimintaterapeutti Julia Sarvikas muutti Helsingistä San Diegoon diplomi-insinööripuolisonsa työn vuoksi.

edia-alalla työskentelevä Sanelma Helkearo on viihtynyt ulkomailla jo pian kuusi vuotta. Muutto Dallasiin vuonna 2006 ei tullut yllätyksenä, lähdöstä oli puhuttu yhdessä it-alalla työskentelevän puolison kanssa jo useita vuosia. Viestintäkonserni Cisionin palveluksessa työskennellyt Helkearo oli valmis irtisanoutumaan työstään, mutta kun työnantaja tarjosi mahdollisuutta jatkaa etätyössä Dallasissa, oli lähtöpäätös entistä helpompi.

42 TEK

– Yhtiö panosti siihen aikaan voimakkaasti ulkomaille. Olimme saaneet juuri merkittävän kansainvälisen asiakkuuden, ja PohjoisAmerikan edustusta haluttiin vahvistaa. Asetelma oli uusi sekä yritykselle että työntekijälle, eikä käytännön ongelmilta vältytty. Mutta työnkuva Yhdysvalloissa muotoutui kiinnostavammaksi kuin mitä se olisi Suomessa ollut. – Sain tiiminvetovastuun ja opin uusia mielenkiintoisia asioita Yhdysvaltojen mediasta ja asiakkuuksista, Helkearo muistelee. Kun perhe muutti vuonna 2008 Dallasista Intian Delhiin, oli

2/2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.