Page 9

nyheter

SKOGSUTSTÄLLNINGEN SILVA I JOENSUU CENTRUM Den evenemangsrika veckan inför Silva 2013 kulminerar i skogsutställningen 7–8.6. De huvudsakliga arrangörerna är Skogscentralen och ProAgria Norra Karelen. Utställningsområdet ligger mitt i staden, det är öppet för alla och inträdet är gratis. – Silva är avsedd för alla som är intresserade av skog. Dessutom hoppas vi att vi når så många skogsägare, skogsfackmän och speciellt ungdomar som möjligt. I år har vi flyttat mässan till Joensuu centrum för att det ska vara ännu lättare att nå oss, berättar Anu Pesonen från ProAgria Norra Karelen. – Försäljningen av utställningsavdelningar pågår redan. På Silvamässan får företagen en god synlighet. Skogsbranschens aktörer deltar på bred front i genomförandet av mässan. Skogscentralen och ProAgria har stora egna avdelningar. Vi står till tjänst på ort och ställe och ger bland annat råd i hur man sköter ett generationsskifte på en skogsfastighet och på en gårdsbruksenhet, berättar Leila Laukkanen från Skogscentralen.

Silva fö2r5vä0n0ta0s locka es besökJaroeen–suvui! s i

Läs mer om Silva på silvafair.fi och på facebook.com/SilvaMetsa

Undvik angrepp av barkborrar

Kom ihåg att bekämpa rotticka! SKOGSCENTRALEN UTBETALAR KEMERASTÖD för bekämpning av rotticka. Försäkra dig om att din virkesköpare tar hand om bekämpningen av rotticka i samband med barrskogsavverkning.

Kurs i att identifiera lämpliga skyddsobjekt 11.5 Kouvola Delta i kursen som ordnas världens miljödag 5.6 till ära, och lär dig identifiera objekt som lämpar sig för frivilligt skydd enligt METSO-programmet.

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

TIPS!

Barkborren förökar sig i maj-juni i färskt tall- och granvirke och i vindfällen. I en färsk stock kan det bo 1 000–3 000 barkborrar som producerar 5–10 gånger så många nya insekter. Det behövs cirka 4 000 barkborrar för att döda en växande gran. Se därför till att transportera bort virket från skogen senast inom juli månad. Då hinner inte en ny generation tar sig till förnan, eller under varma somrar direkt till de växande träden. Under torra och varma somrar minskar speciellt äldre granars förmåga att försvara sig mot angrepp av granbarkborre. Döda stående träd eller träd vars bark har fallit av är tecken på angrepp, men i det skedet har barkborrarna redan tappat intresset för träden. Med tanke på barkborreskador är de döda träden inte längre något problem utan kan lämnas kvar i skogen om man inte har någon annan användning för dem. Om du upptäcker skador i din skog ta kontakt med en skogsfackman.

Skoglig evenemangskväll med dans 25.5 Siikajoki 16.8 Kangasniemi Aktuell information om skogsfrågor till skogsägare, och dans.

Färdighetsprovet för naturvårdskortet 6.6 Lahtis 29.8 Tavastehus (även andra orter)

LÄS MER OM EVENEMANG:

skogscentralen .fi/ evenemang

Med Skogsbrukets naturvårdskort kan en skogsfackman visa sina arbetsgivare att han eller hon är insatt i frågor som rör naturvård i ekonomiskogar.

9

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning