Page 7

På Skogscentralen deltar praktikanterna bland annat i insamlingen av skogsdata.

nyheter

ÄR DU FINLANDS BÄSTA VEDHUGGARE?

Bild: Jorma Jyrkilä

Fiskars och Skogscentralen ordnar en FM-tävling i vedhuggning, och kvaltävlingar äger rum på sex orter mellan april och oktober. Kvaltävlingarna sållar fram sammanlagt åtta män och åtta kvinnor för finalen som går av stapeln på Skogsmässan i Helsingfors 23–24.11.2013. Kvaltävlingar ordnas på följande orter: Lempäälä Ideapark 13.4, Klapipäivä Joensuu 7-8.6, Silva Seinäjoki 5-6.7, Farmari Keminmaa, 17.8, Perhemetsäpäivä S:t Michel 5.10, Enemmän metsästä Askola 10.10, Maakunnan metsäpäivä

Yrkeskunskap genom praktik

Tävlingsinstruktioner och anmälningar: fin-fi.fiskars.com

”Erfarenheterna från Skogscentralen var positiva och ökar intresset hos framtida arbetsgivare”,

Läs mer nyheter på www.skogscentralen.fi

Skogscentralen anställer varje år sommarpraktikanter för kontors- och fältuppgifter i skogsbranschen. Praktikplatser finns i olika delar av landet. Praktikperioderna är längre än normalt, de längsta är åtta månader. På så vis hinner personalen bättre introducera ungdomarna i arbetsuppgifterna och båda parter drar nytta av praktikperioden. Många praktikplatser förutsätter studier i skogsbranschen men det finns även uppgifter som inte kräver skogliga studier. Många praktikanter jobbar med att samla in beståndsdata under fältsäsongen. Kunskaper i mätning av skog utgör ryggraden för en skogsfackmans kompetens. När man söker jobb är det en merit om man har praktikanterfarenhet av mätningsuppgifter. Laura Berg är en 24-årig skogsbruksingenjör (YH) från Kuusankoski i Kymmenedalen. Hon har jobbat som praktikant på Skogscentralen under två tidigare år. - Praktiken på Skogscentralen var en möjlighet att hitta jobb i Kymmenedalen inom min egen bransch. Jag skötte fältinventeringsuppgifter och i praktiken innebar jobbet att jag inventerade plantbestånd och gjorde åtgärdsförslag, berättar Laura. Ansökningstiden för Skogscentralens praktikplatser äger rum i början av året men det lönar sig höra sig för om lediga platser på regionenheterna året om. Skogscentralen ger dessutom många unga en möjlighet att avlägga lärdomsprovet som en del av olika utvecklingsprojekt i skogsbranschen.

säger skogsbruksingenjör LAURA BERG

Läs mer på skogscentralen.fi/praktik-och-lardomsprov

Bioenergin har en ljus framtid Skogscentralen deltar i beredningen av ett utvecklingsprogram som främjar företagarverksamhet i anslutning till produktion och användning av förnybar energi. Detta är ett unikt tillfälle för Skogscentralen att medverka inför den kommande EU-programperioden. Bioenergibranschen har redan länge vuxit kraftigt. I det nationella skogsprogrammet riktas stora förvänt-

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

ningar mot bioenergi, som förmodas ersätta de arbetsplatser som förlorats inom pappersindustrin. De höga förväntningarna på förnybar energi gör det möjligt för bioenergibranschen att växa till en tredje stöttepelare för skogsindustrin vid sidan av sågverksamhet och pappersproduktion. Lilla Finland kan bli en stormakt inom den europeiska bioenergibranschen. Läs hela artikeln på webben: skogscentralen.fi/webbartiklar 7

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning