Page 29

Ringmärkarens ryggsäck innehåller bland annat en tång som ringen kläms fast med, vågar i olika storlekar för vägning, popnitar och en popnittång för att kunna nita ihop ringen och ett digitalt skjutmått till exempel för mätning av tarsen och näbben. Ringarna på bilden är för fiskgjusar, havsörnar och pärlugglor.

FÅGELFRÅGESPORT

1

2

3

4

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

Svar: 1) Större korsnäbb. Använder näbben till att öppna fjällen i kottar. 2) Spillkråka. Gräver fram myror och larver ur träd med näbben. 3) Duvhök. Sliter sönder sitt byte med näbben. 4) Domherre. Behöver näbben till att skala frön.

Känner du igen fågelarterna på deras näbbar? Vet du vad de använder näbben till?

29

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning