Page 26

Fåglar

i kikaren Den ivriga fågelskådaren vaknar i gryningen för att åka ut och ringmärka fåglar. Med familjen tar man det lugnare – så att också femåringen hänger med. text MAIJU RISTKARI bilder VESA TYNI

Vill du bli ring

märkare?

Det finns för nä rvarande cirka 600 ringmärkare i Finland. Av de m få r endast en liten del lön. De frivi lligas insats anse s vara värdeful l för landets fågelb estånd. Man kan bli rin gmärkare om man uppfyller krav en för ett ringm ärkningstillstånd . För detta ska man • ha fyllt 18 år • ha klarat av en ringmärknin gstentamen • ha praktisk erfarenhet av ringmärkning, det vill säga erfare nhet som assistent . Det finns olika slags ringmär kningstillstånd, och fö r varje tillstån d finns det en egen te ntamen. Mer information

: birdlife.fi

26

Lassi, 5, och Markus, 7, har fått komma med pappa bland annat för att ringmärka ugglor. – Pappa lyfte ungarna ur boet och vi vaktade att mamman inte skulle komma på oss, berättar Markus.

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning