Page 25

Titta på Skogs-TV:s film om plantering:­www.metsatv.fi/plantering/

2 Rotklumpen ska vara så fuktig att det går att klämma vatten ur den före planteringen.

1 Plantörens redskap: planteringsrör, plantkorg och handskar.

3 Plantera granplantorna så att det blir cirka 5 cm jord över rotklumpen.

Väljtreräitntgspunkt! plan

4m 4 Planteringsrör Trampa här för att öppna käftarna på planteringsröret.

5 Planteringstäthet: det ska finnas i medeltal 10 plantor på en cirkelyta med radien 4 meter.

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

25

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning