Page 20

TOMMI MÄKINEN • Född 26.6.1964. • Jordbrukare och företagare i många branscher. • Aktiv rallykarriär i N- och WRCklasserna 1987–2003. • Fyra världsmästerskap i följd 1996–1999. • Äger Hakala gård, som grundlades i början av 1900-talet. • Skogsarealen nästan 200 hektar. • I fjol vintras avverkades ungefär 1 500 kubikmeter virke, en del från gallringar och en del från slutavverkningar. Förnyelseytorna markbereddes med fläckhögläggning genast efter snösmältningen och planterades med detsamma.

Ägorna har så småningom blivit större allteftersom han köpt små skogsfastigheter. Förvaltaren svarar för skötseln av åkrarna samt för sorteringen och packningen av utsädet. Ett utomstående proffs gör upp odlingsplanerna. Ett skogsmaskinsteam som består av tre personer svarar för skötseln av skogarna. Maskinförarna arbetar främst i andras skogar eftersom Mäkinen utför entreprenadarbete åt Metsä Group. Den egna skogen sköter han på fritiden. Som ivrig skogsman deltar han gärna i skogsvårdsarbeten när den snäva tidtabellen tillåter det. När han var ung köpte han sin första rallybil för den lön han fick som skogsmaskinförare. Även Mäkinens söner Henri, 17, och Mikko, 10, är bekanta med arbetena på gården. Pappa Tommi tror att någondera av pojkarna kommer att följa i hans fotspår och ta över hans roll som husbonde. Men tiden får utvisa hur det blir.

Energived från den egna gården Mäkinen har bott i Puuppola allt sedan han var en liten knatte. Åkrarna och de enskilda vägarna på den egna gården har haft en central roll när det gällde att skaffa erfarenhet av olika fordon. Han har fått de grundläggande kunskaperna i branschen genom att sitta bakom ratten såväl i en arbetsmaskin som i en åkerbil. – I rally är det en fördel om man kan köra olika typer av fordon. Man måste bara lära sig att förstå vilken betydelse förhållandena och väggreppet har för körningen. Ibland måste man kunna lätta på gasen, till och med på ställen där det känns dumt, konstaterar Mäkinen. 20

Även om Mäkinen älskar olika fortskaffningsmedel är han inte främmande för att ta till apostlahästarna. Han njuter av tystnaden och lugnet i skogen. På de egna ägorna vandrar han runt speciellt tillsammans med den femåriga jämthunden Lilo. Om höstarna är det dags att jaga landets största däggdjur i ett lokalt älgjaktlag. – Jag har starka band till skogen. Även under rallyåren gick jag i skogen så ofta jag kunde. Men på den tiden var det inte alltid så enkelt, minns Mäkinen. Timret som avverkas i de egna skogarna säljer han, men energiveden används för att värma upp en fastighet som han hyr ut åt Jyväskylä stad. Mäkinen uppskattar att det går åt 800 kubikmeter flis per år för att värma upp fastigheten som används som daghem. – Skogscentralen har hjälpt mig mycket med frågor som rör värmeanläggningen. Tillsammans har vi funderat på dimensioneringen av anläggningen. Därtill har jag fått råd för att kunna fylla i ansökan om energistöd, säger Mäkinen tacksamt. Efter kaffet vill Mäkinen visa mig den plats där den nya huvudbyggnaden kommer att stå. Skogsmaskinen avverkar som bäst ett bestånd med stora granar. Mäkinen är i sitt rätta element när han tar sig fram i de djupa spår som hjulen med snökedjor har lämnat i snön. Sedan nittiotalet har Mäkinen med sin familj bott vid sjön Päijänne på andra sidan Jyväskylä. Hemgården har främst varit en arbetsplats. Men om ett år flyttar Mäkinen tillbaka hem. ●

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

MinSkog 1/2013  
MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning