Page 19

Tommi Mäkinen säljer timret som avverkas i de egna skogarna, men energiveden används för att värma upp en fastighet som han har hyrt ut.

RÅDGIVNING OCH UTBILDNING I SKOGSENERGIFRÅGOR

På de egna ägorna vandrar han runt speciellt tillsammans med den femåriga jämthunden Lilo.

Skogscentralen har gett råd i skogsenergifrågor i över tio år. Rådgivningen hjälper skogsägare och aktörer i branschen. - Skogscentralens mål är att öka användningen av bioenergi på ett lönsamt sätt. Vi gör vår andel för att stävja klimatförändringen. Vi uppmuntrar fastighetsägarna att byta ut fossila bränslen mot förnybara träbaserade biobränslen, berättar Heikki Karppinen, ledande bioenergiexpert vid Skogscentralen. Skogscentralen har specialiserat sig på att hjälpa kunderna att skaffa energived och förädla den till energi. - På det här sättet främjar vi också en god skogsvård. Stammar med liten diameter duger ofta bara till flis som används för energiproduktion i värmeanläggningar, tillägger Karppinen. Skogscentralen har utvecklat e-tjänsterna för att göra det lättare för kunderna att skaffa energived. Även företagare som säljer brännved kan dra nytta av flera regionala webbtjänster som Skogscentralen tillhandahåller. Webbplatsen halkoliiteri.com utvidgas till en riksomfattande tjänst senare i år. Förutom företagens produkter finns där mycket nyttig information om bland annat hur man lagrar och använder ved rätt. halkoliiteri.com mottinetti.fi polttopuuporssi.fi palstat.metsakeskus.fi/se/index.tmpl

skogscentralen.fi/minskog-tidskrift

19

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning

MinSkog 1/2013  

Skogscentralen offentliga tjänster kundtidning