Page 1

Seguridade en Internet.


Que facer fronte ás estafas? Internet permítenos realizar prácticamente todas as actividades que se poden levar a cabo no mundo “físico” pero corremos certos riscos: As estafas en Internet se coñecen como “phising” e chegan por dúas vías:  

Correo electrónico e páxinas web enganosas ou réplicas de páxinas verdadeiras. É normal recibir correos en aparencia procedentes dos principais bancos ou empresas nacionais.

Para comprar de maneira segura hai que seguir unhas normas:  

 

Non comprar en calquera páxina web. Pagar contra reembolso ou con sistema PayPal (é unha empresa que permite a transferencia de diñeiro a través do correo electrónico). Comproba que a páxina na que deixas os teus datos de conta é do tipo “https”. Evita as transaccións monetarias mediante empresas do envío de diñeiro.

OUTROS:     

Compras por menores sen autorización paterna. Roubos. Actuacións delituosas por violación da propiedade intelectual. Realización de negocios ilegais. Gastos telefónicos desorbitados.


Protexer os datos persoais

A protección dos datos na rede é moi importante e non se pode descoidar, xa que cando pos os teus datos en calquera pagina web os deixas en mans de terceiras persoas.

RECOMENDACIÓNS: 

Manter ao máximo o anonimato, isto significa, manter a privacidade de toda a túa información persoal: nome completo, número de teléfono, contrasinal, domicilio, non dar datos da nosa vivenda nos chat con fotos, entre outros.

Pensar ben vos nomes dous correos elctrónicos, alias ou identificadores.

Mellor utilizar combinación de letras e números e non dar datos de se somos mozos ou mozas.

Non debemos dicir a alguén descoñecido as nosas contrasinais.

Mellor conservamos as amizades que facemos non mundo virtual nese mesmo mundo. Ou sexa, en xeral, non é aconsellable intentar coñecelas en persoa. Ás veces a xente “virtual” non é ou que di ser.


Riscos coa comunicación interpersoal

Un dous maiores riscos na comunicación por internet son os programas espía. Estes instálanse nun ordenador sen o coñecemento do usuario, para recompilar información do usuario ou do seu ordenador, enviándoa posteriormente ao que controla devandito programa. Internet ofrécenos a posibilidade de contactar con persoas na distancia, pero isto pode conlevar algúns RISCOS:      

Bloqueo do buzón de correo. Recepción de "mensaxes lixo". Recepción de mensaxes persoais ofensivas. Perda de intimidade Accións ilegais Malas compañías, xa que hai persoas que poden tomar identidades falsas e non teñen sempre boas intencións.


Problemas do correo electrónico

O maior risco que existe no correo electrónico son os correos denominados "SPAM". Este tipo de correo contén direccións ou vínculos inadecuados e tamén pode chegar a ser portador de virus que poden poñer en risco ao noso ordenador.

Os ataques de phishing son un grupo de correos electrónicos falsos que comparten propiedades similares cos correos auntenticos , como algúns detalles no encabezado e no pé de páxina do correo.

Coidado co e—mail, fonte de moitos problemas. Nunca abrir correos de descoñecidos. Nunca executaremos nada do que non estamos seguros.


Hixiene postural

CONSELLOS: 

A mesa debe ser amplia, que perimta o apoio óptimo dos brazos e mans.

A silla debe de ser estable, para evitar movementos involuntarios.

Cando nos sentamos, os cóbados deben formar aproximadamente un ángulo recto.

O tronco debe repousar no respaldo.

O ángulo entre o tronco e as pernas debe ser máis ou menos de 90º.

Evitar xiros bruscos de tronco e cabeza.

Descansar cada hora.

Andadeira: Seguridade en Internet (Grupo SARA)  
Andadeira: Seguridade en Internet (Grupo SARA)  

seguridade en relación a TIC

Advertisement