Page 1


Aínda que a aprendizaxe colaborativa ten diferentes formas, podemos considerarla como unha metodoloxía de ensino onde a realización de actividades de traballo están baseadas na crenza de que a cooperación aumenta a actividade e o desenvolvemento de habilidades para resolver problemas .


O traballo colaborativo ten unha serie de características que o diferencian do traballo de grupo como:

 Está baseado nunha forte interdependencia dos diversos membros que compoñen o equipo, de xeito que o alcance das metas depende da preocupacións de tódolos membros.


 Os grupos de traballo de colaboración son heteroxéneos en habilidades, características dos membros, en contraste.

 Todos os membros teñen a súa cota de responsabilidade para a execución das acción do grupo.


 A responsabilidade de cada membro do grupo é compartida. Ten como fin acadar os obxectivos a través de realización de tarefas.  Un individuo só consigue os seus obxectivos se o resto dos participantes logran os seus, polo tanto, non é unha simple suma de partes, senón un todo estructurado onde una peza substenta a ou-

Traballo colaborativo  

colaboración

Traballo colaborativo  

colaboración