Issuu on Google+

Nom:

Data:

Copia i escriu com en el model.

12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12

dotze-dotze-dotze-dotze-dotze-dotze-dotze-

13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13

tretze-tretze-tretze-tretze-tretze-tretze-

14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14

catorze-catorze-catorze-catorze-catorze-

15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-

quinze-quinze-quinze-quinze-quinze-

Ceip San Juan de Ribera. 1r de PrimĂ ria. Mestra MC Francia P

PĂ gina 1/1


nombres i escriptura3