Page 1

Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

PROJECTE TECNOLÒGIC Memòria del moble de cartró CURS 2013 - 2014

Autoria: Nikita Deinega i Marc Cervera Professor/a responsable: David Saura Vivanco

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 1


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

1.- Enunciat del projecte / Definició de la necessitat / Requeriment. En aquest projecte estem intentant construir un armari de cartró, en el qual hi podrem posar coses no molt pesades, com per exemple: gomes, maquinetes, les ulleres de sol…

2.- Recerca d’informació. L'armari és conegut almenys des de l'època romana , segons apareix en les pintures d'Herculano . Encara que al principi només servís per a contenir armes , segons indica el seu nom , aviat es va utilitzar per guardar tot tipus d'objectes . L'ús a que destinaven entre els romans aquest moble era per tancar els retrats dels seus avantpassats i els llibres . Els primers , com estaven fets de cera , havien d'estar tancats perquè amb l'aire i la pols no tiressin a perdre . Aquests armaris s'obrien en els dies festius i algun esdeveniment cèlebre . Els que havien estat acusats d'algun delicte obrien també els armaris que contenien aquells estimats retrats quan s'havia justificat la seva innocència . Ciceró perorant per Sila ho diu clarament . Les biblioteques dels romans estaven compostes d'armaris en els quals es posaven els volums o rotllos i es distingien amb diversos nombres. A l'edat mitjana , amb excepció de les esglésies i monestirs , servia només per tancar les armes i armadures, ja que els altres objectes es guardaven en arques o en senzills aparadors . Però ja des de principis del segle XV s'usava l'armari amb la mateixa finalitat que ara i les portes es decoraven amb relleus quan abans només portaven pintures . Als segles XVI i XVII s'usaven elegants armaris de dos cossos i des del segle XVIII es construïren armaris - vitrina i biblioteques- vitrina com dignes mobles de saló i de gabinet .

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 2


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

3.- Pluja d’idees. Proposta de solució 1: Armari Esbós

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 3


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

Proposta de solució 2: Cadira Esbós

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 4


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

4.- Solució escollida. La solució escollida és: Armari Justificació: Hem triat aquesta solució perquè ens semblava la més fàcil

Esbossos

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 5


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

5.- Memòria descriptiva. 5.1.- Memòria El primer que vam tenir que fer va ser dissenyar els plànols per poder fer el moble. El següent que vam tenir que fer va ser mesurar el cartró que necessitàvem i comptar aquella mida tres cops. Després vam tallar les peces i les vam encolar ens van quedar peces de tres capes, per això he dit abans el de mesurar tres cops la peca. Després vam fer les ranures per poder encaixar les peces, (no totes les peces perquè algunes les vam encolar amb silicona calenta). Les peces que es tenien que unir amb silicona calenta, les vam unir i ja teníem el moble fet. 5.2.- Plànols i dibuixos

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 6


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 7


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 8


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

5.3.- Materials necessaris Els materials necessaris en el procés constructiu són: Material

Descripció

Cartró Cola

Material base per a la realització del projecte Aprox 40m2 Material per unir capes de cartró per fer-lo més Aprox 0.1L resistent Material per encolar ràpidament i petits detalls Aprox 3 barres Material per aguantar les portes Aprox 0.3m

Silicona calenta Cinta aïllant (prototip)

Quantitat

5.4.- Eines emprades Les eines emprades en el procés constructiu són: Eina

Família

Descripció

Regle metàl·lic

Mesura

Tisores Cúter

Tall Tall

Cola i pinzell

Encolada

Ens ha servit per poder fer les peces a la mida corresponent Ens ha servit per talles peces grans Ens ha servit per taller peces més petites i amb més precisió Ens ha servit per unir capes de cartró per fer-lo més resistent

5.5.- Procés de construcció La seqüenciació dels processos i operacions que heu realitzat és la següent: Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 9


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

Procés

Descripció

Obtenció dels necessaris Mesura i dibuix Tall de peces Muntatge del moble

materials En primer em obtingut un tros cartró de 4m2. Hem mesurat i dibuixat les peces corresponents a l’armari. Hem tallat i perfilat les peces perquè encaixessin. Hem muntat el moble.

6.- Avaluació. 6.1.- Avaluació del producte elaborat Objectiu

a millorar

Correcte

Exellent

Aprendre a fabricar un La seva construcció moble de cartró

Ens ho hem passat bé i les En certs moments el coses ens han sortit bé com professor ens deia com fer per exemple el tall de les les coses peces Treballar en grup Repartiment de les Ens coordinàvem bé en una El professor ens ajudava tasques feina Fer el projecte en calma Ens hem posat nerviosos massa aviat per el temps

6.2.- Avaluació grupal El nostre treball ens ha costat de fer-lo perquè al principi no sabíem com encaixar les peces, però crec que ho hem fet prou bé. Nota Prototip

6

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 10


Curs 2013-14 / Projecte: Moble de cartró

Moble Memòria

6 6.5

Departament de Tecnologies / INS Guindàvols 11

Memòria moble cartró  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you