MREŽA - e-publikacija metodologij

Page 1

M R E Ž A e-publikacija metodologij za delo z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami


Avtorji_ice: Mladinski center Dravinjske doline Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI

Oblikovanje: Nuša Hohnec

Fotografije: arhivi partnerjev strateškega partnerstva Mreža spletna stran Unsplash.com

Leto izdaje: januar 2022

Vsebina te publikacije ne odraža nujno stališča ali mnenja financerja Ministrstva za javno upravo. Za vsebino in izražena mnenja odgovarjajo samo avtorji_ice in se zato ta ne morejo šteti za uradno stališče Ministrstva za javno upravo.

$NWLYQRVWL VR¿QDQFLUD 0LQLVWUVWYR ]D MDYQR XSUDYR Y RNYLUX -5 ]D UD]YRM LQ SURIHVLRQDOL]DFLMR 192 LQ SURVWRYROMVWYD

2


UVODNA BESEDA

mréža -e ž (é)[1] 4. s prilastkom objekti, stvari za kako dejavnost, načrtno razporejeni na določenem območju: // med seboj povezane, načrtno razporejene osebe, organi, ki opravljajo kako dejavnost »Mreža« je bila prva asociacija, ki nam je pri snovanju programa projektnega strateškega partnerstva prišla na misel. Partnerstvo je vzpostavljeno načrtno glede na delovanje na določenem območju, načrtno glede na storitve, ki jih nudimo različnim ranljivim ciljnim skupinam in načrtno glede na že vzpostavljene posamične povezave in sodelovanja med partnerskimi organizacijami. Želeli_e smo se združiti v še bolj močno strukturo in splesti še bolj gosto mrežo, ki bi služila kot igrišče, učni in sprostitveni prostor ter prostor za rast za naše uporabnike_ce. In uspelo nam je. Pred vami so strani navdiha za raznolike aktivnosti, ki jih lahko ponudite svojim uporabnikom_icam. Vse so bile razvite in testirane tekom izvajanja programa strateškega partnerstva Mreža v letih 2019–2022. Za dodatne informacije v zvezi z metodologijami smo vam na voljo vse partnerske organizacije. Brez ovir jih preizkusite in prilagodite glede na potrebe vaših uporabnikov_c ter postanete del Mreže tudi vi_e.

Strateško partnerstvo Mreža

»Delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno.«

[1] povzeto po: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=mre%C5%BEa, 4. 1. 2022.

3


KAZALO Vsebina O strateškem partnerstvu Mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ciljne skupine strateškega partnerstva Mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Osnovnošolska mladina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mladi od 15. do 19. let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Poškodovanci_ke - invalidne osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Družina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Odrasle in brezposelne osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Starejši_e in druge zainteresirane odrasle osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nevladne organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Metodologije za delo z različnimi ciljnimi skupinami po tematskih področjih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Digitalna pismenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Učinkovita raba pametnih naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Obdelava fotografij z Windows 10 in Office programi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Windows 10 v kombinaciji s pametnim telefonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Fotografije in filmčki na mojem pametnem telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Spoznajmo Microsoft PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Uporaba digitalnih certifikatov in aplikacij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Preventiva/osebnostna rast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vozim, vendar ne hodim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Transakcijska analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Moj otrok - gamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Fizična aktivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nordijska hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Hatha joga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Plavanje za odrasle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Karierno usmerjanje/podjetništvo/poslovne vsebine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Karierni dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Iskanje rešitev in kreiranje (poslovnih) idej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Javno nastopanje in mehke veščine dela z ljudmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Odnos s stranko in varstvo osebnih podatkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Komuniciranje s težavnimi sogovorniki_cami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mentorstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 EU razpisi in prijava projekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4


Spodbujanje kreativnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Kreativno pisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Urbani sprehodi - drevesa mojega mesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kreiranje lesenih tablic za motivacijo in osebno rast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Jezikovni tečaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tečaj španščine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Začetni krožek nemščine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Družabništvo/prosti čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zdrav duh v zdravem telesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Četrtkova čajanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zbližajmo se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 e-Klepet ob kavi in e-Večer z Uni 3 Velenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Človekove pravice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 LGBTQ+ urice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Legenda metodologij glede na ciljne skupine osnovnošolska mladina mladi od 15. do 29. let poškodovanci_ke - invalidne osebe družina odrasle in brezposelne osebe starejši_e in druge zainteresirane odrasle osebe nevladne organizacije

5


O STRATEŠKEM PARTNERSTVU MREŽA Strateško partnerstvo »Mreža« je v obdobju od 1. novembra 2019 do 31. januarja 2022 s skupnimi močmi obravnavalo izzive socialne izključenosti različnih ranljivih ciljnih skupin prebivalstva, raziskovalo in reševalo izzive okolij delovanja po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Parterji projekta so bili Mladinski center Dravinjske doline, Društvo NOVUS, Zavod VOZIM, Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje in Zavod USPEŠEN.SI. Strateško partnerstvo Mreža je izzive na eni strani reševalo s prenosom dobrih praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb na področju celostnega projektnega managementa krepilo trajnost organizacij. V nadaljevanju sledi predstavitev posameznega partnerja.

$NWLYQRVWL VR¿QDQFLUD SURIHVLRQDOL]DFLMR 19 Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic je zasebni zavod s statusom socialnega podjetja. Njihov osnovni namen je s programsko politiko odprtega socialnega prostora spodbujati, uresničevati ter podpirati mlade, spodbujati razvoj socialnega podjetništva, mednarodne mobilnosti, medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja ter mladim omogočiti, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje interese, potenciale in cilje. Cilj MCDD je aktivirati mlade v savinjski regiji in tudi v drugih slovenskih regijah, jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano delovanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informacijskega, socialnega, podjetniškega in športnega značaja s ciljem sistematičnega razvijanja avtonomnosti in ustvarjalnosti mladih. Kontakt: info@mcdd.si, 03 759 13 20 in 051 308 500, www.mcdd.si

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma z zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva. Njihov cilj je z izvajanjem programov in projektov za različne skupine prebivalstva v okolju prispevati k zagotavljanju enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in posledično višje kakovosti življenja. Njihovo poslanstvo je nuditi podporo pomoči potrebnim posameznikom_cam oziroma organizacijam pri reševanju konkretnih izzivov. S svojimi aktivnostmi želijo $NWLYQRVWL MDYQR XSUDYR RNYLUX UD]YRM razvoj, LQ rast ciljno javnost ustrezno ozavestiti,VR¿QDQFLUD usposobiti in jo0LQLVWUVWYR spodbuditi k ]D sodelovanju z različnimiY akterji, da-5 bi si]D omogočili SURIHVLRQDOL]DFLMR 192 LQ SURVWRYROMVWYD in sodelovanje, kar bo posledično doprineslo h krepitvi aktivne vloge posameznikov_ic in organizacij, večji blaginji in trajnostnemu razvoju regije in širšega okolja. Aktivnosti Društva NOVUS se osredotočajo med drugimi na: $NWLYQRVWL VR¿QDQFLUD 0LQLVWUVWYR ]D MDYQR - pomoč pri vključevanju v družbeno-socialne procese, SURIHVLRQDOL]DFLMR 192 LQ SURVWRYROMVWYD - informiranje in ozaveščanje o možnostih osebnega in kariernega razvoja, zaposlitvenih možnostih, človekovih pravicah, odnosih v družini, varovanju zdravja in na drugih aktualnih področjih,

6


- razvoj in izvedbo različnih izobraževalnih programov (kot npr. osebna rast, razvoj kariere, zaposlovanje, programi v podporo družini, programi socialnega varstva), - spodbujanje vseživljenjskega učenja in vzpostavljanje partnerskih povezav z javnimi, nevladnimi in drugimi organizacijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem znotraj EU. Kontakt: info@drustvo-novus.com, 05 908 14 90, www.drustvo-novus.com

VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje (Zavod VOZIM) deluje nacionalno in mednarodno na področjih razvoja in izvedbe učinkovitih, celostnih preventivnih programov s področja prometne varnosti ter zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola, priprave in izvedbe učinkovitih socialno-marketinških kampanj za spreminjanje zavedanja in vedenja širše javnosti, izobraževanja na področju trajnostne mobilnosti ter spreminjanja mobilnostnih navad. Poškodovance_ke po različnih nesrečah s programi psihosocialne rehabilitacije poškodovancev_k vključuje v aktivno vsakdanje življenje in različne aktivnosti. Zavzema se, da z inovativnim in pozitivnim pristopom skozi podajanje osebnih zgodb 0LQLVWUVWYR ]D MDYQR XSUDYR Y RNYLUX -5 ]D UD]YRM LQ vpliva na spremembo stališč ter spremembo vedenja udeležencev_k aktivnosti. Njihov cilj je s kontinuiranimi aktivnostmi 2 LQ SURVWRYROMVWYD vplivati na vzorce mišljenja in delovanja z namenom trajnostnega izboljšanja dojemanja pomena na prej omenjenih področjih. Z aktivnostmi, zasnovanimi posebej za mlade, želi tej ciljni skupini privzgojiti pozitivne vrednote in spodbujanje zdravega odnosa do življenja. Ravno mladi so tisti, ki lahko ob vstopu na različna področja, npr. aktivne udeležbe v prometu, s svojim delovanjem pozitivno vplivajo in hkrati soustvarjajo drugačno kulturo - npr. vožnjo v prihodnosti. Zavod VOZIM je prejemnik več nagrad s področja učinkovitega komuniciranja na področju prometne varnosti ter prejemnik najvišje nagrade s področja prometne varnosti »Excellence in Road Safety Awards«, ki jo najbolj celostnim in inovativnim projektom podeljuje Evropska komisija. Kontakt: info@vozim.si, 070 222 261, www.vozim.si

Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje deluje že 36. leto kot nevladna, nepridobitna prostovoljska organizacija na lokalni in regijski ravni, s statusom delovanja v javnem interesu. V letih delovanja so razvili_e sistem kontinuiranega izobraževanja, ki zmanjšuje neenakost v dostopu do izobraževanja in širi znanje ter kulturo starejših. Razvoj izobraževalnega programa, glede na potrebe in vedoželjnost starejše generacije, omogoča osebnostno rast, XSUDYR Y RNYLUX -5 ]D vseživljenjsko UD]YRM LQ učenje in vključenost v družbo. Razvija tudi sposobnosti, ki so bile v preteklosti samo na dejavno državljanstvo, ravni želje in se niso uspele realizirati, zaradi najrazličnejših okoliščin. Njihovo delovanje temelji predvsem na prostovoljskem delu, sodelovanju in prispevanju vseh, dobrodošlo je tudi medgeneracijsko sodelovanje na vseh področjih. Svoje znanje, izkušnje, zamisli člani_ce, mentorji_ce, prostovoljci_ke in sodelavci_ke med seboj izmenjujejo in nadgrajujejo. Izobraževanje

7


na univerzi ni namenjeno zgolj prenašanju znanja, marveč je osredotočeno na širše učinke učenja. Spodbuja recipročno učenje, soustvarjanje novega znanja, predvsem pa je izobraževanje namenjeno boljšanju kvalitete življenja starejših, življenja njihove izobraževalne skupine in okolja, ki mu starejši_e pripadajo. Skupaj razvijajo pozitiven odnos do življenja in aktivne starosti. Njihovo poslanstvo je tudi organizirati in sodelovati na najrazličnejših dogodkih za dobro posameznika_ce kot tudi širše skupnosti. Kontakt: info@uni-tri-velenje-drustvo.si, 03 587 20 50 in 064 155 333, www.uni-tri-velenje-drustvo.si

Namen Zavoda za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI je razvoj človeških virov in socialnih programov, spodbujanje partnerskega sodelovanja, povezovanja in združevanja nevladnih organizacij in drugih pravnih oseb ter nudenje pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, nevladnim organizacijam in drugim pravnim osebam v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči. Svoj namen uresničuje med drugim s tem, da: - razvija izobraževalne programe in projekte, - organizira in izvaja izobraževanja, usposabljanja, tečaje, posvetovanja, razprave in seminarje, YRM LQ - spodbuja in razvija prostovoljstvo ter se zavzema za spoštovanje pravnih predpisov, etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju zavoda. Cilj zavoda je s partnerskim sodelovanjem, povezovanjem in združevanjem ter izvajanjem programov za različne ciljne skupine prispevati k nenehnemu razvoju na področjih delovanja zavoda. Kontakt: info@zavod-uspesen.si, 041 338 484, www.zavod-uspesen.si

Prvo načrtovalno partnersko srečanje Mreže.

8


CILJNE SKUPINE STRATEŠKEGA PARTNERSTVA MREŽA S tem, ko so partnerske organizacije Mreže stopile skupaj, se je ustvaril prostor za izmenjavo dobrih praks in izkušenj pri delu z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Strokovnost zaposlenih je skozi mreženje prispevala h kvaliteti obstoječih in novih aktivnosti posameznega partnerja za reševanje izzivov ter spodbujanje pridobivanja novih znanj in kompetenc. Strateško partnerstvo Mreža je spremljalo in vključevalo 7 ranljivih ciljnih skupin, ki so opisane v nadaljevanju. Osnovnošolska mladina dvigne nivo socialnega učenja, medsebojne pomoči, solidarnosti in izmenjave znanj ter izkušenj po principu mentalno razvitejšega partnerstva. Ker se aktivnosti v neformalnem sektorju ne ocenjujejo, kljub temu pa vodijo do rezultata, lahko to zelo dobro vpliva na urjenje pozornosti, učinkovitosti in kvalitete rezultatov. Ker tudi ni stroge časovne omejitve, kdaj je treba nek cilj oziroma rezultat doseči, je otrok lahko pri aktivnosti bolj sproščen in doživlja pozitivno tenzijo pri izvajanju aktivnosti. Pri aktivnostih velja, da morajo biti ravno tako postavljene jasne meje vedenja in ravnanja, ki se jih mora upoštevati dosledno. Za kršitev teh je potrebno predvideti ukrepe, se jih držati in vseskozi dosledno izvajati. Pri aktivnostih je dobro, da se upoštevajo vsi različni zaznavni učni in osebnostni tipi, da vsak vključeni otrok lahko čim bolj optimalno sledi aktivnosti in se iz nje uči.

Šoloobvezni otroci so skupina, za katero je značilen visok nivo radovednosti in živosti, po drugi strani pa tudi nekritično vrednotenje informacij, kar ima osnovo v razvojni fazi tega obdobja. Značilno je tudi sledenje avtoriteti in hkrati preizkušanje meja. Po našem mnenju je osnovnošolska mladina ranljiva zato, ker nekritično sprejema različne informacije in je zato ranljiva na področju različnih indoktrinacij, populizmov ter politik sovraštva, po drugi strani pa se podcenjuje možnost njihovega aktivnega so-kreiranja učnega in drugega okolja. Glavni izzivi otrok so glede na izkušnje partnerskih organizacij na področju učnega uspeha, pomanjkanja časa za obšolske dejavnosti in vzporedno pomanjkanja časa za šolske obveznosti zaradi številnih obšolskih dejavnosti, vzdrževanja pozitivne samopodobe, odvisnosti od mnenja sovrstnikov_ic, ljubezenskih težav, idr.. Večina osnovnošolskih otrok je torej vključena tudi v različne izven šolske aktivnosti, kar jih skupaj z delom za šolo lahko zaposluje pozno v popoldan. To po eni strani ustreza njihovim zaposlenim staršem oziroma skrbnikom_cam, po drugi strani pa pri otrocih lahko povzroča preobremenjenost in psihološki nemir. Več manevrskega prostora za delo nevladnih organizacij oziroma neformalnega mladinskega sektorja z osnovnošolsko mladino nudi čas počitnic. Takrat se lahko poskrbi za aktivnosti, ki omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa, razvijanje različnih potencialov in kompetenc otrok ter spodbujajo vzpostavitev varoval za ohranjanje zdravega načina življenja pri odraščanju. Dobro je, da je delo z osnovnošolsko mladino strukturirano in ciljno usmerjeno. Izhajati mora iz razvojih značilnosti skupine glede na fazo/-e razvoja. V neformalnem sektorju delo s to skupino lahko poteka v starostno mešanih skupinah, saj to

9


Mladi od 15. do 29. let Glede na naše izkušnje iz prakse lahko skupino mladih, starih od 15. do 29. let, razdelimo vsaj na 3 podskupine, ki se med sabo precej razlikujejo. Prva podskupina je srednješolska mladina, za katero je značilno še vedno turbulentno adolescenčno obdobje velikih nihanj razpoloženj in vedenja. Na prvem mestu glede pomembnosti mnenja so tej skupini vrstniki_ce, pogosti so konflikti z avtoriteto, saj mladi iščejo svoj prostor v svetu. Značilna je tudi mladostniška vihravost in brezskrbnost ter mestoma naivnost. Osnove za kritično razmišljanje so vzpostavljene iz naslova razvoja abstraktnega razmišljanja, kar lahko pomeni, da so mladi v tej fazi nekoliko bolj opolnomočeni kot osnovnošolski otroci. Za srednješolsko mladino v veliki meri velja, da imajo le zelo izjemni_e posamezniki_ ce dostop do družbene moči, ki pa jo morajo vseskozi braniti in se dokazovati v svetu odraslih. Potencial za lastno aktivno participacijo in doprinos je pri tej skupini še večji in je zato po našem mnenju še bolj nedopustno, da se v družbi sistematično ne spodbuja v večji meri. Skupina je ranljiva iz razloga mestoma brezglavega spuščanja v različne aktivnosti in vedenje, tudi iz naslova vrstniškega pritiska ali dokazovanja, želje po pripadnosti. Predvsem to velja na področjih stika z drogami, spolnih odnosov, raznih oblik nasilja in zunanjega izgleda glede na aktualne ideale. Odlikuje pa jo velika stopnja kreativnosti in inventivnosti ter raznolikih idej za naslavljanje različnih potreb in izzivov. Druga skupina znotraj starostnega obdobja od 15. do 29. let je študentska mladina ali mladina, ki se po srednji šoli zaposli, preneha z izobraževanjem ali pa izobraževanje nadaljuje ob zaposlitvi. To je mladina stara nekje med 19 in 24 let, za katero je glede na naše izkušnje značilna višja stopnja zrelosti in razumevanja sveta kot velja za srednješolsko mladino. Ta mladina je lahko v večji meri ekonomsko neodvisna kot srednješolska, živi pri starših in/ali med tednom v najemniških kapacitetah v univerzitetnih mestih. Ta mladina je nekoliko bolj racionalna v svojih aktivnostih in vedenju, še vedno pa sklona vrstniškemu mnenju in mestoma ravna brezglavo na istih področjih, ki so omenjena pri srednješolski mladini. Posebej nevarne za to mladino so droge. S polnoletnostjo dobijo namreč poln dostop do dovoljenih drog. Največji izziv te mladine je uspešen zaključek šolanja, ohranjanje psihološkega zdravja in dobiti (dobro)

1 2

zaposlitev. Menimo, da se pripravljenost za aktivno državljanstvo in prostovoljsko udejstvovanje pri tej skupini nekoliko dvigne, tudi družba že v večji meri pričakuje aktivno angažiranje v družbenem življenju. Tretja skupina pa so torej mladi med 24. in 29. letom, ki postanejo težje sledljivi in se v manjši meri vključujejo v aktivnosti neformalnega sektorja. Razloge za to lahko iščemo v tem, da so zaposleni in/ali da vzpostavijo družino ter na tak način udejanjajo svojo avtonomnost. Do mladih, ki niso zaposleni in/ali se ne izobražujejo več in/ali nimajo vzpostavljene družine, pridemo nevladne organizacije zelo težko. V kolikor mladi te skupine ne dosegajo družbenih pričakovanj, sta lahko njihovo avto destruktivno vedenje (uporaba dovoljenih in prepove-danih drog, razne oblike nasilja) in stopnja socialne izoliranosti kritična. Med številnimi udeleženci_kami v prometu mladi predstavljajo eno najbolj rizičnih skupin, saj so v povprečju več kot trikrat pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah kot ostali. Prav tako so mladi glede na starostne skupine kot povzročitelji prometnih nesreč nadpovprečno zastopani.1 Globalno so glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije prometne nesreče pri mladih med 15. in 29. letom še vedno vzrok številka ena za smrtnost.2 Razlogi za nadpovprečno udeleženost mladih v prometnih nesrečah so neizkušenost, vpliv vrstnikov_ic, iskanje lastnih poti in dokazovanje sposobnosti, uporništvo, stil življenja (pri čemer so izpostavljene večerne in nočne zabave,

Agencija RS za varnost prometa, 2019. WHO Global status report on road safety, 2018.

10


vožnje za zabavo, ...) ter slabši ekonomski položaj.3 Prav tako so mladi ranljiva ciljna skupina na področju škodljive rabe alkohola. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje4 je namreč pokazala, da je večina 15-letnikov_ic že poskusila oziroma pila alkoholne pijače, pri čemer jih je bila dobra četrtina opitih vsaj dvakrat v življenju, vsaj enkrat tedensko pa alkoholne pijače pije približno vsak_a sedmi_a 15-letnik_ica. Pri delu z mladino je v neformalnem sektorju najbolj pomembna vrednota spoštovanja v smislu vsestranskega, neposrednega vključevanja mladih v učni proces oziroma v načrtovanje, izvajanje, potek in evalvacijo aktivnosti. Izhajati je potrebno iz dejanskih potreb mladih in aktivnosti organizirati tako, da niso pokroviteljske, da niso zgolj receptorji informacij in da so zadeve za njih čim bolj praktične, smiselne, otipljive in uporabne

tukaj in zdaj. Upoštevati je potrebno njihove zdaj že utrjene kanale, preko katerih se najbolj optimalno učijo. Pri tem mislimo predvsem na danosti informacijske tehnologije. Pri delu z mladimi je zelo pomembna vrlina aktivnega poslušanja, podajanja konstruktivne kritike in mentorstva. Nič ni narobe, če se jih pri aktivni participaciji pusti, da se učijo iz lastnih napak, saj vemo, da marsikdaj trmasto vztrajajo pri svojem. Na podlagi lastnih napak se človek nauči največ. Pri napakah jim ni potrebno moralizirati v smislu: »Sem ti rekel_la.« Vse to je že v njih. Pomembno je, da z mladimi kljub vsemu do neke mere ohranjamo profesionalni odnos, sicer učni proces ni učinkovit. Ozavestiti moramo, da v neformalnem izobraževanju nismo njihovi starši, učitelji_ice, šefi_nje, prijatelji_ce, ampak partnerji_ke pri doseganju njihove avtonomnosti.

Poškodovanci_ke – invalidne osebe kot psihično), temveč tudi z resocializacijo, ki v življenje oseb prinaša spremembe življenjskega stila kot tudi ponovno vzpostavitev vrednot in stališč. Svoje življenje morajo v veliki meri prilagoditi zdravstvenemu stanju ter telesnim zmožnostim. Sočasno družba do oseb z gibalno oviranostjo goji številne predsodke, ki otežujejo vključevanje v socialno mrežo ter uspešno delovanje v njej. Negativne izkušnje v procesu resocializacije pa vplivajo na oblikovanje samospoštovanja in samopodobe, kar lahko pripelje do duševnih ali čustvenih težav. Z aktivnim vključevanjem te ranljive ciljne skupine v izvedbo aktivnosti se ustvarja okolje, ki invalidne osebe spodbuja k delovanju, pridobivanju novih kompetenc, razvijanju in krepitvi socialnih spretnosti ter njihovemu opolnomočenju.

Vrsta raziskav kaže na neugodne učinke socialne izključenosti, predvsem za mentalno zdravje marginaliziranih posameznikov_ic oziroma družbenih skupin, kamor sodijo tudi invalidne osebe, poškodovanci_ke. Ena izmed temeljnih človekovih potreb je namreč potreba po pripadnosti. Žrtve prometnih ali drugih nesreč, ki imajo za posledico poškodbo hrbtenjače (para- ali tetraplegijo), se po poškodbi ne srečajo samo z rehabilitacijo (ponovno usposobitvijo za življenje – fizično

3 4

Zavod VOZIM posebno pozornost posveča tudi žrtvam prometnih in drugih nesreč, katerim omogoča psihosocialno rehabilitacijo in opolnomočenje za Poškodovanci_ke postanejo zagovorniki_ce večje prometne varnosti, zdravih odločitev ter spreminjanja mobilnostnih navad. Usposabljajo jih za »peer to peer« svetovanje poškodovanec_ka – poškodovancu_ki ter za delo z mladimi. Nudijo jim možnost vključevanja in koriščenja programa psihosocialne rehabilitacije, ki pomembno prispeva k njihovemu osebnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju, kot tudi psihološko podporo pri sprejemanju invalidnosti in hkrati podporo njihovim svojcem. Z vključevanjem v aktivnosti ustvarjajo okolje, ki invalidne osebe spodbuja k delovanju, pridobivanju

Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, 2018.

11


funkcionalnih znanj in kompetenc (računalniško opismenjevanje, nastopanje pred javnostjo, uporaba metod mladinskega dela, področje prometne varnosti, problematika alkohola, trajnostna mobilnost, ...).

novih kompetenc in znanj ter razvijanju in krepitvi socialnih spretnosti. V ospredju so predvsem osebno in skupinsko psihološko svetovanje, motivacija, osebnostna rast skozi novo pridobljene izkušnje, pridobivanje Družina Otroci in mladostniki so vpeti v družine, ki jim po najboljših močeh nudijo oporo. Družina ni samo biološka struktura (trajna oblika sožitja dveh generacij kot človekova eksistenčna nujnost), temveč temelj socialnega življenja in socialnih odnosov.5 Družina je osnovni ambient, v katerem nastaja in se oblikuje posameznikova_čina osebnost. Izzivi, težave in konflikti v družinskem življenju so resen izvor velikega števila duševnih, osebnostnih in življenjskih problemov. Stabilno in nemoteno družinsko

življenje je sploh edino zagotovilo, da se ti problemi zmanjšajo. Družina je za posameznika_co najpomembnejša posredovalka ciljev, vrednot in idealov. Če se zaradi notranjih ali zunanjih vplivov dinamika družine spremeni in se temelji družinskega življenja zamajejo, je podpora v takšnih trenutkih ključna. Vloga družine je nenadomestljiva, je nujna za prenos, s tem pa ohranitev, rast in bogatenje človekove kulture. Pri delu z družino je pomembno, da se upošteva vsakega družinskega člana_ico in njegove_ne potrebe, (z)možnosti in videnje problemov oziroma situacije. Delo lahko temelji na individualnih ali skupinskih pogovorih (na ravni družine ali posameznih družinskih članov_ic), delavnicah in svetovanjih, pri tem pa se sama vloga nevladnih organizacij lahko razteza od neodvisnih strokovnjakov_inj, mediatorjev_k, slušateljev_ic do soustvarjalcev_k in sooblikovalcev_k odnosov, procesov in vsebin. Pri tem je treba upoštevati, da se v družini odvija več procesov hkrati, na različnih področjih. Ti procesi ne potekajo vsak zase, temveč so odvisni od procesov na drugih življenjskih področjih (npr. karierna vprašanja mladostnika_ce, vprašanja glede vzgoje, ohranjanja/vzpostavljanja/transformacije odnosov, idr.) in tako zahtevajo raznoliko ponudbo vsebin in pristopov. Glavni princip dela z družinami je torej raznoliko in individualizirano vključevanje posameznih družinskih članov_ic in družine kot celote. Aktivnosti so lahko usmerjene v razbremenitev, kot je npr. nudenje varstva za šoloobvezne otroke (počitniško, jutranje, popoldansko varstvo), ki omogoča otrokom varno in kreativno preživljanje prostega časa. S tem se krepi smisel za družino, ki v danem trenutku zaradi narave vsakdanjika (npr. službena odsotnost) ne more nuditi celovite podpore, vendar se lahko v preostalem času popolnoma posvetijo drug drugemu. Druge aktivnosti pa zajemajo podporo, delavnice in predavanja namenjena razvijanju odzivnega in senzibilnega starševstva. Aktivnosti se izvajajo tako na sedežu samih organizacij kot tudi na šolah, v mladinskih centrih in izobraževalnih ustanovah, v katerih se ustvari varno okolje za vključene osebe.

5

Musek, J. (1995): Ljubezen, družina, vrednote. Ljubljana: Educy, 1995.

12


Odrasle in brezposelne osebe Med odraslimi, tako mlajšimi kot starejšimi se na žalost kaže negativen trend, kar se tiče zaposlitve. Že zadnjih deset let je okoli polovica vseh brezposelnih brez zaposlitve več kot eno leto. Še večji izziv je zelo dolgotrajna brezposelnost: septembra 2019 je bilo izmed vseh brezposelnih kar 25 odstotkov tistih, ki delo iščejo tri leta ali več. Teh je bilo 18.697.6 Delodajalci_ke se že vnaprej izogibajo zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih oseb, same dolgotrajno brezposelne osebe pa s tem izgubljajo upanje na novo zaposlitev. Dolgotrajna brezposelnost ima negativen vpliv na vse: na izobražene in manj izobražene, na zdrave in bolne, na stare in mlade. Kadar je oseba dlje časa izključena iz trga dela in hkrati iz socialnega okolja, se začne rušiti človekova samopodoba - samozavest izginja. Človek v sebi ne prepozna potenciala. Postaja vedno bolj zmeden in vedno manj funkcionalen, zato se mu je vedno težje vključiti nazaj v družbo. Ni redko, da se pojavijo psihične in fizične težave.7 Zaposlovanje (dalj časa) brezposelnih predstavlja izziv tako za delodajalce_ke – kako skrbeti za ustrezno vključevanje posameznikov_ic, ki pripadajo določeni skupini, kako jih usmerjati in se izogibati diskriminatornemu vedenju pri vsakodnevnemu delu – kot tudi za posameznike_ce, predstavnike_ce ranljivih skupin – na kakšen način izbrati primerno delo in delovno okolje, kako se učinkovito predstaviti, kako dosegati pričakovane delovne rezultate, na kakšen način komunicirati o svojih pravicah in posebnih potrebah.8 Vedno več odraslih se srečuje z revščino tudi zaradi pomanjkljive izobrazbe in posledično slabših možnosti na trgu dela. Izkušnje trga dela kažejo, da starejši_e brezposelni_e ostajajo ranljiva skupina brezposelnih oseb, za katere so značilna daljša obdobja brezposelnosti in težavnejše vračanje na trg dela.9 V današnjem času je poleg brezposelnih poseben poudarek treba nameniti tudi zaposlenim na negotovih delovnih mestih. Oboji se soočajo s slabšimi možnostmi na trgu dela. Strah pred izgubo zaposlitve pa je pri tistih starejših delavcih_kah, ki imajo zaposlitev, a nižjo izobrazbo, toliko večji. Za Slovenijo je značilna majhna delovna aktivnost starostne skupine med 55. in 64. letom. To je predvsem posledica zgodnjega upokojevanja zaradi nizke zahtevane starosti ob doseganju polne pokojninske dobe, poleg tega pa tudi rezultat: - nerazvitega upravljanja različnih starostnih skupin v podjetjih, - nezadostnega prilagajanja delovnih pogojev starejši delovni sili, - nezadostnega spodbujanja vseživljenjskega učenja starejših delavcev_k, - nezadostnih spodbud za ohranjanje delovne aktivnosti. Demografske spremembe, ki zahtevajo daljšo delovno aktivnost, povečujejo tudi potrebe po vključevanju v izobraževanje in usposabljanje vse življenjsko obdobje.10 Eden izmed ključnih dejavnikov za zviševanje ravni znanja in usposobljenosti za različne življenjske vloge je razvoj izobraževanja odraslih. Človekov ustvarjalni potencial je namreč najpomembnejši dejavnik, ki omogoča raziskovanje, razvoj inovacij in ustvarja tudi sposobnost za uporabo novih tehnologij. Neformalni sektor stremi k temu, da se posameznikom_cam izboljšajo kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela. S tem izvaja ukrepe za večjo zaposljivost, mobilnost in osebni razvoj. Neformalno izobraževanje odraslih je usmerjeno v krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Pri tem se osredotoča predvsem na kompetence

ZRSZ (2019): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: Strokovna izhodišča za leto 2020. Ljubljana, november 2019. Pirnat, T. (2018): Socialna aktivacija: vključevanje ali izkoriščanje dolgotrajno brezposelnih. 29.11.2018, Ljubljana. Pridobljeno 23.3.2020 s spletne strani https://podcrto.si/socialna-aktivacija-vkljucevanje-ali-izkoriscanje-dolgotrajno-brezposelnih/. 8 Boštjančič, E. (2018): Zaposlovanje in psihološke perspektive ranljivih skupin na trgu dela. V E. Boštjančič in M. Žagar Rupar (ur.): Ranljive skupine na trgu dela. Psihološki pogled na izzive in priložnosti (str. 15-28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 9 ZRSZ (2018): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: Strokovna izhodišča za leto 2019. Ljubljana, november 2018. 10 Žakelj, T. in Rameša, M. (2019): Zaposlovanje starejših v Sloveniji. Socialno delo, 58 (1), 5-22. 6 7

13


računalniške in digitalne pismenosti in izvajanje aktivnosti v obliki skupinskih delavnic. V delavnicah ne gre le vsebinsko za osnovno uporabo računalnika pri pisanju, oblikovanju in shranjevanju dokumentov, pri komunikaciji z drugimi s pomočjo elektronske pošte, uporabo interneta, kalkulacijo ipd., ampak tudi za dvig samopodobe in samozavesti ter opolnomočenje za aktiven in trajnosten nastop na trgu dela. Aktivnosti za krepitev socialne vključenosti in celostno opolnomočenje ciljne skupine se delijo na različne sklope: - podpora in strokovna pomoč osebam pri iskanju rešitev, - spodbujanje in zastopanje oseb pri vzpostavljanju stikov z delodajalci, zavodi, ustanovami v lokalnem okolju, - predstavitve, obiski in ogledi pri izvajalcih in delodajalcih v lokalnem okolju in zastopanje pri vključevanju v njihove dejavnosti, - motiviranje oseb pri njihovi osebni rasti ter vključevanje v dejavnosti in programe v lokalnem okolju. Navedeni sklopi poskušajo osebe motivirati in opolnomočiti, pri čemer se aktivnosti izvajajo tako na ravni skupine kot tudi na individualni ravni. Z individualnim svetovanjem se določijo osebni cilji in način, kako jih doseči, predvsem pa se ustvari varen prostor, v katerem vključena oseba deli svoje izkušnje, pričakovanja, stiske v procesu ipd.. Delo v skupini pa omogoča povezovanje skupine, grajenje pozitivne samopodobe in samozavesti. Starejši_e in druge zainteresirane odrasle osebe Veliko starejših ljudi v današnji družbi izkusi mnogo izgub, ostane brez socialnega kroga, se sooča z mnogimi zdravstvenimi težavami in temu pogosto sledijo negativna občutja. S staranjem se spreminja vedenje ljudi, spremenjene so njihove socialne interakcije, izvajanje aktivnost in igranje družbenih vlog. Za to ciljno skupino je značilno tudi psihosocialno zorenje v modrost sinteze življenjskih izkušenj in velik potencial predaje svojih izkušenj, spoznanj in drugega osebnega bogastva mlajšim generacijam. Ciljna skupina je ranljiva zaradi spleta različnih okoliščin. Med drugim zato, ker so osebna in družbena pojmovanja o starosti pretežno negativna. Posledično sledi družbena izključenost starejših in diskriminacija po starosti zaradi povsod prisotnega socialnega stereotipa. Koncept socialne izključenosti nam omogoča ranljivost starejše populacije opazovati širše, saj opazuje izključenost posamezne skupine z več področij, kot so na primer trg dela, izobraževanje, družina in skupnost. Starejši_e so v literaturi pogosto označeni_e kot ena ranljivejših družbenih skupin, ki se pogosteje sooča s tveganjem socialne izključenosti (Tsakloglou in Papadopoulos, 2002), kar pa je povezano tudi s specifičnim režimom državne blaginje. Glavne prioritete starejših so, da si še naprej želijo živeti doma in biti še naprej aktivni_e. Upokojitev vidijo kot novo stopnjo v življenju, še naprej se želijo ukvarjati s hobiji in gojiti različne interese.

Glavni princip za delo z upokojenci_kami in drugimi zainteresiranimi odraslimi osebami je njihovo aktiviranje v smislu povezovanja, interakcije znanja, veščin idej ipd., pri čemer je socialna vključenost, ki je na drugem polu osamljenosti, pozitivno povezana tako s pozitivnim afektom kot tudi z zadovoljstvom z življenjem. Vsaka generacija se mora prilagajati spremembam, ki jih prinaša življenje. To omogoča vključenost v družbeno dogajanje, uspešnost in nenazadnje tudi zadovoljstvo in kvaliteto bivanja.

14


Starejši_e so neizčrpen vir življenjskih izkušenj in modrosti, vendar jim primanjkuje sodobnega znanja. Z učenjem se prelevijo iz brezdelnežev_ic in »družbenega bremena« v vključene v družbo, zadovoljne in uspešne posameznike_ce, ki krepijo družbo in pozitivno vplivajo na ekonomski in družbeni razvoj celotne države. Spremembe so edina stalnica v življenju. Področja, ki se hitro spreminjajo - npr. nove komunikacije, nove tehnologije, razvoj medicine, upravne spremembe, nepremičninski trg, zavaro-

vanje, denarništvo, pravo, ekonomija itd., zahtevajo sprotno učenje, védenje in informiranje tudi pri starejših. Brez obnavljanja znanja in če ne sledijo novostim, se starejši_e počutijo izgubljene in so za vsako malenkost odvisni_e od že tako preobremenjenih otrok ali vnukov. Za uspešno vključevanje je torej pomembno nenehno učenje in pridobivanje znanja vsake_ga posameznice_ka. Potrebno je učenje v vsakem obdobju življenja, ki zajema formalno in neformalno pridobivanje znanja.

Nevladne organizacije Med nevladnimi organizacijami (NVO) v Sloveniji prevladujejo društva, ustanove in zasebni zavodi. Te organizacije niso del vladajoče politike in jih ni ustanovila država. Običajno je ta skupina neodvisna od vlade, financira pa se s prostovoljnimi prispevki, sistemskimi sredstvi in različnimi projekti. NVO se ne

uvrščajo v tipično ranljivo skupino, vendar se prav zaradi nestabilnega načina financiranja in tako zaradi pomanjkanja sredstev srečujejo s težavami pri svojem delovanju. Nevladni sektor je v vsaki regiji po številu organizacij dobro zastopan, vendar razdrobljen in premalo vključen v zagotavljanje javnih storitev. Po številu delovnih mest je glede na druge razvite evropske države skromen delodajalec in premalo upoštevan v procesih odločanja v lokalnih skupnostih. Ob tem se sooča s pomanjkanjem informacij, ki bi krepila delovanje, pomanjkanjem podpornih servisov in pogosto tudi z neustrezno politiko države in njenega odnosa do NVO. Med izzive ciljne skupine sodi tudi vzpostavitev trajnostnih in medsektorskih sodelovanj ter dvig prepoznavnosti posameznih projektov, programov, rezultatov in storitev. Glavni princip dela je združevanje in medsektorsko povezovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih vsebinskih področjih znotraj posameznega geografskega območja. Z medsektorskim povezovanjem različnih akterjev se pripomore k boljši in kakovostnejši življenjski skupnosti. Pomembno je, da se za NVO kontinuirano organizirajo skupinski in individualni dogodki.Prvi npr. obsegajo predavanja in delavnice o ključnih tematikah (npr. učinki zakonskih sprememb, razpisna obdobja), drugi pa podporo na konkretnih primerih (npr. pomoč pri posamezni razpisni dokumentaciji, pri vzpostavljanju novega partnerstva). Oboji sledijo dejanskim potrebam organizacij in lokalnih skupnosti ter so namenjeni krepitvi posameznikov_ic in celotne skupnosti.

15


METODOLOGIJE ZA DELO Z RAZLIČNIMI

CILJNIMI SKUPINAMI PO TEMATSKIH PODROČJIH

16


DIGITALNA PISMENOST Učinkovita raba pametnih naprav Ciljna skupina: - starejše, upokojene osebe – začetniki_ce uporabe pametnih naprav ali z naprednim znanjem uporabe pametnih naprav; - zaposlene osebe z osnovnim znanjem uporabe pametnih naprav. Cilji aktivnosti: Splošni cilji so: - popularizirati in spodbujati splošno digitalno pismenost; - povečati znanje o informacijski tehnologiji in pomembnosti usposobljenosti za uporabo pametnih naprav; - optimizacija uporabe pametne naprave in razumevanje prednosti uporabe te; - povečati produktivnost vseh zaposlenih, ki pri delu uporabljajo tablico/mobilni telefon oziroma delajo na delovnih mestih, povezanih z digitalizacijo; - ponuditi osnovno usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi, vsem ne glede na spol, status, etnično pripadnost, izobrazbo, …; - razvijanje sposobnosti za samostojno spremljanje razvoja stroke in timsko uvajanje novosti v praksi; - zvišati usposobljenost za uporabo pametnih naprav (strojne in programske opreme). Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 90 min, enkrat na teden, v skupnem trajanju 20 pedagoških ur. Usposabljanje je razdeljeno v sledeče vsebinske sklope: - Osnove uporabe pametnega telefona in tabličnega računalnika: ~ zgodovinski razvoj pametnih telefonov in tabličnih računalnikov ter njihov razvoj skozi čas; ~ prepoznavanje pojma pametni telefon, tablični računalnik; ~ zakaj pametni telefon in tablični računalnik; ~ značilnosti pametnega telefona in tabličnega računalnika; ~ osnovni pojmi pri uporabi pametnega telefona in tabličnega računalnika; ~ upravljanje zaslona na dotik na pametnih napravah; ~ primer osnovnega zaslona na pametnih napravah. - Zagon pametnega telefona, tabličnega računalnika: ~ prepoznavanje SIM kartice; ~ vstavljanje SIM kartice v pametni telefon; ~ vklop pametnega telefona; ~ moj osnovni domači zaslon ter oblikovanje tega; ~ prenašanje aplikacij po namizju telefona ter med prehodi; ~ spoznavanje virtualne tipkovnice ter uporaba.

17


- Android in IOS operacijski sistem na pametnih napravah: ~ kaj je Android in IOS operacijski sistem; ~ aktualna različica Android na pametnih napravah; ~ delovanje operacijskega sistema v pametnih napravah; ~ posodabljanje operacijskega sistema Android na pametnih napravah. - Osnovne funkcije uporabe pametnega telefona, tabličnega računalnika: ~ ustvarjanje novih stikov ter njihova uporaba; ~ brisanje posameznih stikov ter serije stikov; ~ izvoz in uvoz stikov na kartico SIM in pomnilnik naprave; ~ dodajanje fotografij stikom; ~ klicanje stika ter uporaba klicnih funkcij; ~ SMS in MMS sporočila - uporaba in brisanje teh. - Osnovne nastavitve pametnega telefona in tabličnega računalnika: ~ pravilna nastavitev datuma in časa; ~ nastavitev zvoka in melodije zvonjenja, izbor melodij, utišanje telefona, opozorila, …; ~ nastavitve zaslona; ~ uporaba hitrih nastavitev na zaslonu telefona; ~ postopek nastavitev in uporaba funkcije odklepanja ter zaklepanja telefona; ~ varčevanje s podatki ter vklop funkcije; ~ varno kopiranje podatkov; ~ spoznavanje Google Drive. - Arhiviranje podatkov z orodjem Google Drive, varnostno kopiranje podatkov na pametnih napravah: ~ kaj je Google Drive in dostopanje do orodja; ~ osnovne funkcije uporabe orodja Google Drive; ~ varnostno kopiranje podatkov; ~ delo z mapami; ~ arhiviranje in shranjevanje varnostno kopiranih podatkov v Google Drive iz elektronske pošte; ~ poimenovanje in preimenovanje arhiviranih dokumentov; ~ postopek obnovitve in trajnega brisanja dokumentov iz orodja Google Drive. - Internet Wi-fi, mobilno in širokopasovno mobilno omrežje: ~ kaj je Wi-fi, njegova uporaba na pametnih napravah; ~ kaj je mobilno širokopasovno omrežje in uporaba; ~ podatkovno gostovanje in uporaba; ~ povezovanje z Wi-fi in mobilnim omrežjem. - Spoznavanje aplikacij ter njihova uporaba: ~ spoznavanje in razumevanje pojma mobilne aplikacije; ~ načini pridobivanja aplikacij na pametne naprave; ~ kaj je Google Play, trgovina Play in Android Market; ~ postopek iskanja, pridobivanja in odstranjevanje aplikacij iz pametnih naprav; ~ delo z različnimi aplikacijami; ~ spoznavanje in delo z aplikacijo Stocard ter Simple Scanner.

18


- Svetovni splet in njegova uporaba ter sodobni načini komuniciranja: ~ kaj je svetovni splet, njegov razvoj skozi čas; ~ uporaba spleta na pametnih telefonih; ~ brskanje po spletu s pomočjo Google Chrome; ~ uporaba brskalnika Google za hitro iskanje/brskanje; ~ iskanje na spletnih straneh s pomočjo ključnih besed; ~ označevanje in prenos besedila/slik na Google Drive, skupna raba; ~ prenos slik iz spleta v galerijo pametnega telefona; ~ pošiljanje fotografij in URL naslova uporabniku_ici kot MMS sporočilo. - Delo s fotografijami: ~ fotoaparat in njegova uporaba; ~ galerija – urejanje, brisanje fotografij; ~ Google foto, arhiviranje fotografij, delo z albumi. - Sodobni načini komuniciranja: ~ Viber; ~ WhatsApp; ~ Hangouts; ~ Messenger, … - Skupna raba stikov, Google stiki: ~ varnostno kopiranje stikov in sinhronizacija teh; ~ izdelava in brisanje skupine stikov; ~ stiki - urejanje in uporaba teh v Gmail-u; ~ dodajanje novega stika v skupino stikov. - Uporaba dokumentov in ustvarjanje map na pametnih napravah, pomnilnik naprave: ~ delo z datotekami in mapami, oblikovanje teh; ~ odpiranje, shranjevanje, preoblikovanje dokumentov; ~ PDF-dokument na pametnih napravah (odpiranje, shranjevanje); ~ varnostno kopiranje in deljenje dokumentov. - Uporaba tehnologij Bluetooth in NFC: ~ kaj je Bluetooth tehnologija; ~ kako omogočim povezavo z Bluetooth; ~ postopek prenosa fotografij na drugo napravo; ~ kaj je NFC tehnologija; ~ uporaba, povezava, prenos stikov z NFC tehnologijo; ~ uporaba NFC tehnologije na POS terminalih pri plačevanju z mobilno napravo. - QR koda in njena uporaba: ~ kaj je QR koda, načini uporabe, bralnik; ~ aplikacija QR scanner delovanje in uporaba v praksi. - Delovanje ter uporaba elektronske pošte Gmail in drugih oblik e-pošte na pametnih napravah: ~ delovanje Gmail in drugih vrst e-pošte na pametnih napravah; ~ primer Gmail-a, delovanje in sestava; ~ uporaba skupin stikov pri pošiljanju e-pošte; ~ Googlova mobilna spletna klepetalnica Hangouts; ~ primer in delovanje Hangouts klepetalnice, video klici.

19


- Varnost ter zaščita pametnih telefonov: ~ kaj je varnost in kako zaščititi pametne naprave; ~ antivirusni program - uporaba tega na pametnih napravah. - Uporaba Googlovih orodij: ~ Google zemljevidi, YouTube, Google Drive, Google foto, … - Digitalna potrdila na pametnih napravah: ~ pridobivanje, prevzemanje ter delovanje digitalnih potrdil; ~ delovanje in uporaba spletnih portalov na osnovi digitalnega potrdila (Mobilno bančništvo, e-uprava, e-naročanje, zVEM, ZPIZ, …). - Družbena socialna omrežja: ~ Facebook; ~ Twitter, … - Uporaba aplikacij - opomnik, koledar, beležka, radijske postaje, spletni portali za novice, … - Uporaba Microsoft Office programov na pametnih napravah - uporaba Worda, Excela, PowePointa. - Mobilno bančništvo in e-denarnica: ~ kaj je mobilno bančništvo; ~ primeri mobilnih bank ter njihovo delovanje; ~ uporaba in delovanje mobilne banke; ~ uporaba e-denarnice v praksi; ~ praktični prikaz izvedbe plačila z mobilno denarnico pri prodajalcu; ~ uporaba in delovanje VALÚ monete; ~ uporaba in delovanje aplikacije mBills. - Govorna uporaba pametnega telefona: ~ uporaba mikrofona na pametnem telefonu; ~ govorni zapis SMS/MMS sporočila, elektronske pošte; ~ govorno brskanje po spletu/hitro brskanje. - Uporaba pametnih telefonov skupaj z računalnikom, njihova povezljivost, sinhronizacija obeh naprav Android z Windows 10: ~ uporaba pametnega telefona preko računalnika; ~ dodajanje nove naprave v Windows 10 in povezljivost naprav; ~ uporaba galerije preko računalnika, prenos fotografij ter dokumentov iz obeh naprav; ~ sprejemanje in pošiljanje SMS/MMS sporočil preko računalnika; ~ sprejemanje in oddajanje telefonskih klicev preko računalnika; ~ delo s telefonskimi aplikacijami preko računalnika; ~ dostop do pomembnih nastavitev pametnega telefona preko računalnika. »Najprej začetni krožek - priznam, veliko se je bilo za naučiti in usvojiti najprej potrebno, začetno znanje, saj smo nato želeli nadaljevati v nadaljevalnem krožku, za kar je to predznanje nuja. Naš mentor se je resnično posvečal vsakemu izmed nas - za dobro opravljene domače naloge kdaj še tudi po telefonu oziroma na daljavo.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

20


Obdelava fotografij z Windows 10 in Office programi Ciljna skupina: - starejši in druge zainteresirane odrasle osebe. Cilji aktivnosti: - naučiti se koristno uporabiti digitalno fotografijo; - vsestranska obdelava fotografije z Windows 10 za točno določen namen; - učinkovito vizualno sestavljanje raznolikih posnetih fotografij, dodajanje napisov in ostalih možnosti v programu Word; - spoznavanje možnosti nadaljnje uporabe za izdelavo vabila, čestitke, priznanja in drugih formatov in oblik. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 90 min, enkrat na teden, v skupnem obsegu vsaj 30 ur. Aktivnost se lahko izvaja v živo ali s pomočjo spletnih komunikacijskih orodij (npr. aplikacije Zoom). Mentori_ca z namenom nazornega pregleda obdelane izobraževalne vsebine, kakovostnejše izpeljave te po vsebinskih sklopih ter vseh potrebnih vključenih praktičnih in strokovno izbranih vaj za domače delo lahko vodi vsebinski dnevnik za vsako posamezno (virtualno) predavanje. Za aktivnost je potreben prenosni računalnik z naloženimi Windows 10 in čim novejšim Office programom. Za vključenost v aktivnost je potrebno osnovno poznavanje Worda.

Foto: Mylene Tremoyet.

21


Vsebinska specifikacija: - uporaba programa »WeTransfer« - prenos večje količine podatkov (osvojitev tega znanja je nujna, ker vse nadaljnje aktivnosti/predavanja temeljijo na pošiljanju kratkih video posnetkov); - priprava na delo s programom Word - ogled videa po korakih, ki sta narejena za novejše Office programe ter video vsebina za Office 2010; - uvodni strokovni pogovor o fotografijah - po korakih se naučiti pripraviti fotografije do te mere, da se jih lahko preoblikuje glede na namen njihove uporabe; uporaba programa Fotografije, ki je del programa Windows 10 in tudi s programom Word; - dogovor v skupini za izdelavo treh sestavljenih fotografij (ali sklope do 3 liste A4 -Word) na različne teme; sestavljene fotografije se natisnejo na format A4; - sestava manjše knjige.

Foto: Romain V.

Po vsakem predavanju prejme vsak_a izmed udeležencev_k zapisnik in video posnetke, ki so bili v pomoč pri izobraževanju na predavanju oziroma s tem namenom uporabljeni. - Primeri tematskih sklopov: ~ Tema 1 »Drevesa«: izbor enega drevesa (posebno drevo), ki ga je potrebno opazovati v obdobju jesen – zima in ga fotografirati (drevo v celoti, razvejanost, lubje, listje, plod, koreninski sistem). V nadaljnje raziskati značilnosti tega drevesa (»Google«). V zaključnem delu se sestavi do tri liste A4, kot študijo tega drevesa, sestavljeno iz lastnih fotografij, teksta, lokacij, kjer lahko to drevo vidimo. ~ Tema 2 »Spomeniki«: izbor enega spomenika, fontane, ipd. ali več spomenikov, vendar od istega avtorja_ice. Fotografiranje in proučevanje teh v obdobju jesen – zima. Izsledke se dokumentira na do dveh listih A4. ~ Tema 3 »Razglednica«: izdelava razglednice svojega kraja v obdobju jesen – zima; iskanje je usmerjeno v naravne in kulturne znamenitosti ter privlačne pokrajinske danosti. »Ponosen sem na razstavo v avli Mestne občine Velenje, kjer smo prikazali le prvi del, saj Power Pointa in Movie Makerja v tiskani obliki ne moremo prikazati. Smo pa to nadoknadili na skupnem Zoom srečanju Uni 3 Velenje.« (udeleženec krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

22


Windows 10 v kombinaciji s pametnim telefonom Ciljna skupina: - starejše, upokojene osebe. Cilji aktivnosti: - seznanitev z osnovno ter poglobljeno uporabo sočasne uporabe računalnika in Windows 10 ter pametnega telefona; - osvojitev dela z aplikacijama »Vaš telefon« in »Spremljevalec za vaš telefon«; - zvišanje digitalne pismenosti. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 90 min, enkrat tedensko, v skupnem trajanju 20 pedagoških ur. Vsebinska specifikacija: - povezljivost Windows 10 s pametnim telefonom; - namestitev aplikacije »Vaš telefon« in »Spremljevalec za vaš telefon« na pametni telefon; - povezljivost pametnega telefona z računalnikom; - delo z aplikacijo Vaš telefon na računalniku ter z aplikacijo Spremljevalec za vaš telefon na pametnem telefonu; - delo z Google Drive, varnostno kopiranje dokumentov iz računalnika in pametnega telefona; - delo z mobilnim Wordom, podpisovanje tega, deljenje dokumenta z Google Drive, pošiljanje kopije dokumenta preko elektronske pošte; - deljenje mobilnih podatkov s pametnega telefona na računalnik brez WI-FI povezave; - delo z Bluetooth tehnologijo, povezovanje z računalnikom, pošiljanje fotografij, dokumentov iz obeh naprav; - pošiljanje ter sprejemanje SMS sporočil preko mojega računalnika; - prenos fotografij iz pametnega telefona v računalnik s pomočjo aplikacije Vaš telefon; - sprejemanje klicev in klicanje neposredno iz računalnika. Udeleženci_ke prejmejo s strani mentorja_ice teoretično gradivo in praktične napotke po vsakem srečanju na elektronske naslove, vključno z vajami za domače delo. »Ta racionalna izkušnja med dvema napravama in vsemogoče nastavitve, ki jih sproti spoznavamo in kombiniramo, koliko programov na primer je navzkrižno združljivo, če prenesemo Microsoftove aplikacije vsekakor velik izziv zame, …« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

Foto: Maxim Ilyahov.

Foto: Brett Jordan.

23


Fotografije in filmčki na mojem pametnem telefonu Ciljna skupina: - starejše, upokojene osebe, s kakršno koli stopnjo znanja uporabe pametnega telefona. Cilji aktivnosti: - razvita kompetenca obdelave fotografij na pametnem telefonu; - razvita kompetenca ustvarjanja animiranih filmčkov s pomočjo pametnega telefona; - znanje digitalnega arhiviranja analognih fotografij; - zviševanje digitalne pismenosti starejših oseb za preprečevanje socialne izključenosti.

Foto: Sonnie Hiles.

Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 90 min, enkrat na teden. Vsebinska specifikacija: - fotoaparat na mojem pametnem telefonu; - galerija na mojem pametnem telefonu; - uporaba aplikacije Galerija (urejanje fotografij, poimenovanje albumov ter brisanje teh); - sinhronizacija aplikacije Galerija z Google foto; - celovita uporaba Google foto na mojem pametnem telefonu; - arhiviranje fotografij s pomočjo optičnega branja fotografij z aplikacijo PhotoScan; - prenos fotografij na USB ključek iz pametnega telefona; - delo z aplikacijo Text on Photo (dodajanje vsebine/besedila na fotografije); - ustvarjanje animiranih filmčkov na mojem pametnem telefonu z aplikacijo Filmigo. »Menim, da smo se študentje tega krožka odločili zanj predvsem iz potrebe po znanju digitalizacije, kajti predavanja so potekala po Zoom-u in naš mentor nam je poleg izredno zanimivih predavanj o fotografiranju in oblikovanju videa podal še ogromno znanja o uporabi pametnih telefonov (Foto Scan, Filmigo, QR skener, Drive, Text foto, foto knjiga CEWE, …« (udeleženka predavanja v izvedbi Uni 3 Velenje)

24


Spoznajmo Microsoft PowerPoint Ciljna skupina: - starejše, upokojene osebe. Cilji aktivnosti: - zviševanje digitalne pismenosti starejših, upokojenih oseb; - osnovna in napredna uporaba orodja PowerPoint. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 90 min, enkrat tedensko, v skupnem trajanju 20 pedagoških ur. Podrobna specifikacija vsebinskih sklopov: - spoznajmo PowerPoint in njegove uporabne funkcije; - kreiranje PowerPoint prezentacij; - uporaba Office tem na diapozitivih; - delo z animacijami v PowerPoint predstavitvah; - ustvarjanje prehodov med posameznimi animacijami; - dodajanje opomb v prezentacijo; - dodajanje glasovnih posnetkov v PowerPoint predstavitev; - uporaba PowerPoint predstavitev v praksi. Po vsakem srečanju s strani mentorja_ice udeleženi_e na svoje elektronske naslove prejmejo gradivo obdelanih tematik. »In končno ustvarjena popolnoma moja praznična voščilnica v PowerPoint-u z vsemi možnimi in izbranimi elementi, lastno fotografijo in zabavnimi efekti, ki sem jo z velikim veseljem elektronsko pošiljala naokoli.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

Izvajalec in udeleženke krožka v organizaciji UNI 3 Velenje.

25


Uporaba digitalnih certifikatov in aplikacij Ciljna skupina: - starejše, upokojene osebe. Cilji aktivnosti: - popularizirati in spodbujati splošno digitalno pismenost; - povečati znanja ciljne skupine o informacijski tehnologiji in pomembnosti usposobljenosti za uporabo pametnih naprav vključno z uporabo SI-PASS, zVEM ter digitalnega potrdila SIGEN-CA; - omogočiti vsem uporabnikom_cam učinkovito uporabo zelenega COVID-19 digitalnega potrdila na svojih pametnih napravah; - ponuditi osnovno usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi, vsem ne glede na spol, status, etnično pripadnost, izobrazbo, …; - razvijanje sposobnosti za samostojno spremljanje razvoja stroke in timsko uvajanje novosti v praksi; - krepitev usposobljenost za uporabo pametnih naprav (strojne in programske opreme). Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 90 min, enkrat v tednu; v izvedbi treh srečanj, skupaj 6 pedagoških ur. Sklopi aktivnosti: - prvi sklop - izvedba registracije, vključno z ustvarjanjem uporabniškega imena ter gesla v SI-PASS; - drugi sklop - aktivacija programa zVEM, vključno z aktivacijo zelenega digitalnega COVID-19 potrdila; - tretji sklop - prevzem in aktivacija digitalnega potrdila SIGEN-CA, najprej na računalnik, v nadaljevanju tudi na pametni telefon.

Vir: Aplikacija Google Play.

26


Vsebinska specifikacija sklopov: 1. sklop: - spoznavanje SI-PASS, vključno z aktivacijo računa; - potrditev SI-PASS računa ter aktivacija enkratnega sms gesla na upravni enoti; - spoznavanje z-VEM portala, vključno z registracijo s pomočjo SMS-PASS; - uporabnost portala z-VEM na računalniku (e-recepti, e-napotnice, zdravstvena dokumentacija, e-naročanje). 2. sklop: - zaključek postopka potrditve računa SI-PASS; - aktivacija aplikacije zVEM na pametnem telefonu, sinhronizacija tega z računalnikom s pomočjo QR kode; - aktivacija aplikacije zVEM vključno z zelenim digitalnim COVID-19 potrdilom; - uporabnost zelenega COVID-19 potrdila v praksi. 3. sklop: - spoznavanje digitalnega potrdila SIGEN-CA; - prevzem digitalnega potrdila SIGEN-CA na računalniku, ustvarjanje varnostne kopije digitalnega potrdila na USB ključku; - aktivacija varnostne kopije digitalnega potrdila SIGEN-CA na pametnem telefonu; - spoznavanje uporabnosti digitalnega potrdila na različnih portalih (e-uprava, e-davki, e-ZPIZ, zemljiška knjiga).

Vir: Spletna stran SI-TRUST.

Po vsakem srečanju udeleženci_ke prejmejo gradivo obdelane tematike, vključno s postopki. »Na predavanjih smo si na računalnik in pametni telefon naložili programe, ki nam omogočajo aktivno sodelovanje pri odločanju v eUpravi, eSodstvu, zVEM, eDavki. Vodilo našega krožka je bilo, da moramo prav zdaj - v tej krizi dokazati, da smo prožni in sledimo sodobnemu času.« (udeleženka predavanja v izvedbi Uni 3 Velenje)

27


PREVENTIVA/OSEBNOSTNA RAST Vozim, vendar ne hodim Ciljna skupina: - osnovnošolci_ke (zadnja triada); - srednješolci_ke (s poudarkom na tretjih letnikih); - poškodovanci_ke – invalidne osebe (sekundarna ciljna skupina). Cilji aktivnosti: - ozavestiti mlade o pomenu prometne varnosti; - predstaviti najpogostejše vzroke za nastanek prometnih nesreč; - predstaviti posledice neodgovorne vožnje skozi osebno zgodbo poškodovanca_ke v prometni nesreči; - razbiti stereotipe o invalidnosti. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje delavnice je od 45 do 60 min. Izvajalci_ke te so poškodovanci_ke v prometni nesreči (na invalidskem vozičku) – ambasadorji_ke Zavoda VOZIM. Delavnica poteka na osnovi podajanja osebne zgodbe poškodovanca_ke v prometni nesreči, ki skozi lastne izkušnje poda neposredne informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestno prometnih predpisov ter posledicah prometnih nesreč. Preko osebne zgodbe in metod mladinskega dela slušatelji_ce spoznajo pomen prometne varnosti, posledice neupoštevanja cestno prometnih predpisov in možne hude posledice prometnih nesreč. Vsebinska specifikacija spletne izvedbe: - uvod (5 min): pozdrav, predstavitev Zavoda VOZIM in ambasadorja_ke; - nasveti za varnost v prometu (7 min): PowerPoint predstavitev s fotografijami in videi, ki povzemajo ključne podatke o glavnih vzrokih za nastanek prometnih nesreč ter preizkusom pozornosti slušateljev_ic; - zgodba ambasadorja_ke (15 min): mladi spoznajo zgodbo ambasadorja_ke pred prometno nesrečo, vzrok/-e za nastanek prometne nesreče in njene posledice, ki rezultira v hudih telesnih poškodbah (naslovi se tabu invalidnosti, razlika med paraplegijo in tetraplegijo); - posledice poškodb hrbtenjače (8 min): prikaz s pomočjo ledene gore; mladim se razloži princip posledic (vidno/nevidno); - zgodba ambasadorja_ke (5 min): življenje po poškodbi (soočanje z življenjem na invalidskem vozičku); - zaključek (5 min): povzetek delavnice; evalvacija; odgovori na vprašanja. »Delavnica mi je bila zelo zanimiva in poučna. Vsekakor bom sedaj vedno opozorila starše in vse prisotne v avtomobilu, da se privežejo z varnostnim pasom, da se peljejo po omejeni hitrosti in da med vožnjo ne uporabljajo telefona. Predavateljeva zgodba se me je zelo dotaknila ter ga občudujem, da ni obupal nad tistimi stvarmi, katere ima rad in da je še vedno zelo aktiven v življenju, kljub invalidnosti.« (udeleženka delavnice Vozim, vendar ne hodim)

28


Delavnica poteka na osnovi podajanja osebne zgodbe poškodovanca v prometni nesreči.

Poškodovanka v prometni nesreči skozi lastne izkušnje poda neposredne informacije o pomenu varnosti v prometu.

Mladi iz prve roke spoznajo možne posledice hudih prometnih nesreč.

29


Transakcijska analiza Ciljna skupina: - odrasla generacija in starejše osebe. Cilji aktivnosti: - spoznavanje same_ga sebe; - prepoznavanje ljudi okoli sebe; - razvita kompetenca analize in spreminjanja svoje osebnosti; - zavedati se, zakaj so ljudje različni in jih sprejemati takšne, kot so. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, enkrat tedensko. Skupno trajanje aktivnosti je 30 ur. Vsebinska specifikacija: Ker je enota transakcije komunikacija, je transakcijska analiza pravzaprav analiza komunikacije. Vsebina delavnic: - predelati in razumeti ego stanja: analiza različnih ego stanj posameznika_ce, ki pripomore k razumevanju osebnostne strukture in komunikacije; - referenčni okvir: spoznavanje sistema predstav o sebi, drugih in o svetu (skupek vseh naših prepričanj, izkušenj in pričakovanj, na podlagi katerih zaznavamo in dojemamo svet); - katere igre igramo: igra, v kateri sodelujeta najmanj dva_e sogovornika_ci. Posameznik_ca lahko igra svojo igro ali igro nekoga drugega. Kdaj in kako sprejeti igro druge_ga, je odvisno od posameznice_ka same_ga. Možnost je lahko igrati namišljeno, želeno ali realno igro. Vsak izbor le-te prinese določene poglede o nas samih ter drugih okoli nas. »V življenju je pomembno, da vemo kakšna osebnost smo in to nam daje transakcijska analiza. Bili smo skupaj tudi virtualno, ko se ni bilo možno srečevati v živo, in nato v naravi. Konec študijskega leta smo pozitivno in hvaležno zaključili s končnim izletom na Ptuj.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

Foto: Toa Heftiba.

30


Moj otrok – gamer Ciljna skupina: - starši; - šolski pedagoški kader; - nevladne organizacije. Cilji aktivnosti: - preventiva razvoja odvisnosti od videoiger; - zmanjševanje negativnih učinkov in spodbujanje pozitivnih učinkov igranja videoiger; - informiranje ciljnih skupin o okoliščinah in učinku igranja videoiger na otroke in mlade. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 45 min. Primerno za izvedbo preko spleta ali v živo. Vsebinska specifikacija predavanja: - pozitivni in negativni vplivi igranja videoiger; - znaki odvisnosti igranja videoiger; - preventiva za zmanjševanje negativnih posledic igranja videoiger; - ustrezna oprema za igranje videoiger; - kaj lahko naredim kot starš za vzpostavitev in ohranjanje varnega igralnega okolja; - koristne povezave za brezplačno pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij in v primeru odvisnosti; - aktualne potrebe in izzivi staršev otrok gamer-jev; - evalvacija. »Želim si da bi to predavanje doseglo vse šole. Starši ne znamo, otroci pa ne vejo.« (udeleženec_ka predavanja v izvedbi MCDD)

V letu 2021 razvita celostna grafična podoba novega programa “GamED” v MCDD.

31


FIZIČNA AKTIVNOST Nordijska hoja Ciljna skupina: - starejši_e in druge zainteresirane odrasle osebe. Cilji aktivnosti: - seznaniti in spodbuditi udeležence_ke, da je nordijska hoja ena najbolj zdravih in naravnih aktivnosti; - približati vadbo nordijske hoje, v smislu njene tehnike, pestrosti, druženja in pohodov v naravi; - predstaviti glavne napotke za izvajanje nordijske hoje ter ostali praktični napotki; - spodbujanje aktivnosti starejših v naravi ter možnost aktivnega druženja; - krepitev imunskega sistema pri posamezniku_ici ter spodbujanje zdravega načina življenja. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, enkrat tedensko. Gre za princip kontinuiranega gibanja in skrbi za boljše in zdravo življenje ne glede na vreme. Glavno merilo sta vztrajnost in disciplina, ki rezultirata v kontinuirani skrbi za dober imunski sistem. Za razliko od navadne hoje in pohodništva pri nordijski hoji uporabljamo večino mišičnih skupin, kar pomeni, da ima vadba bolj celosten in zdrav učinek na telo - koraki so daljši, viden je odriv s palicami z bolj vzravnano držo. Poraba kalorij pri nordijski hoji je do 30 % večja kot pri običajni hoji, pri tem pa ugodno deluje na sklepe. Aktivnost vpliva tako na zdravje udeleženih kot tudi spodbuja aktivno socialno vključenost. Vsebinska specifikacija: - skupinska aktivnost; - spoznavanje pozitivnih lastnosti pravilnega in rednega izvajanja skupinske nordijske hoje; - poudarek na specifični tehniki, ki se je je potrebno naučiti ter z njo povezani nasveti; - aktivno druženje in diskusija o koordinaciji hoje. »Pri nas so palice tako vedno pri roki ali še bolje v roki, da je naš korak prožnejši, srce živahnejše in življenje lepše. In ne pozabimo, da vsak korak šteje!« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

32


Nordijska hoja je ena najbolj zdravih in naravnih aktivnosti.

Gre za princip kontinuiranega gibanja in skrbi za zdravo življenje.

Aktivnost vpliva tako na zdravje kot na aktivno socialno vključenost.

33


Hatha joga Ciljna skupina: - starejši_e in druge zainteresirane odrasle osebe. Cilji aktivnosti: - ohranjanje telesne moči in gibčnosti; - umiritev uma in duha; - spodbujena povezanost z lastnim telesom; - krepitev telesne odpornosti; - ravnovesje na vseh področjih življenja preko gibanja, dihalnih tehnik in tehnik sproščanja. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, enkrat na teden, v skupnem trajanju 30 ur. Njen namen je celostno razgibati in prebuditi telo in um, hkrati pa skozi različne poudarke posameznih sklopov počasi graditi celovito razumevanje telesa za kvalitetno življenje in ohranjanje telesne moči ter gibčnosti. Vsebinska specifikacija: - 7 različnih sklopov vadb s fokusom na različnih delih telesa (hrbtenica, ramenski obroč, boki, roke, noge, vrat, center), v povezavi z ustreznimi jogijskimi sklopi položajev (predkloni, zakloni, zasuki, položaji za ravnotežje, položaji za moč, položaji za fleksibilnost); - z vsako vadbo se celostno razgibamo, poleg fizične vadbe pa nam različne dihalne tehnike, tehnike sproščanja in delčki jogijske filozofije omogočajo poglobljeno spoznavanje in razumevanje lastnega telesa in uma. »Vadba Hatha joge nam je resnično v času izrednih razmer preko aplikacije Zoom nudila vadbo v udobju doma in nas vse napolnila s svežo energijo (varno raziskovanje lastnega telesa, krepitev umske in telesne moči, telesne odpornosti in sprostitev).« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

Foto: Kike Vega.

34


Plavanje za odrasle Ciljna skupina: - plavalci_ke, ki še niso osvojili_e pravilnih tehnik plavanja prsno, hrbtno in kravl; - plavalci_ke, ki že znajo osnove tehnik prsno, hrbtno in kravl in jih želijo izboljšati in nadgraditi. Cilji aktivnosti: Udeleženci_ke se naučijo: - pravilnega drsenja na vodi in pravilnega dihanja; - pravilnega dela z rokami in nogami ter to povežejo v pravilno koordinirano plavanje v vseh treh tehnikah plavanja; - obvladanje obratov pri vseh treh tehnikah plavanja; - skok na noge in glavo; - vzdržljivostno plavanje. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, enkrat v tednu, v skupnem trajanju 30 ur. Vsebinska specifikacija: - udeleženci_ke so plavalci_ke, ki do sedaj še niso osvojili_e pravilne tehnike plavanja prsno, kravl in hrbtno; učenje elementov plavanja poteka po naslednjih stopnjah učenja: ~ položaja telesa; ~ udarcev; ~ zaveslajev; ~ gibanja glave in dihanja (le pri učenju prsnega plavanja in kravla); ~ celostne koordinacije; ~ nadvodnih obratov; ~ skoka na noge in glavo; - glede na prostor in način elemente plavanja se uči: ~ na kopnem; ~ v vodi: * ob robu bazena; * v plitvini (le učenje zaveslajev); * med hojo v plitvini (le učenje zaveslajev); * s pomočjo učitelja_ice; * s pomočjo plavalnih pripomočkov (valjčki, deske, plavutke, …); * brez dodatne opreme. Udeleženci_ke na koncu 30-urnega tečaja preplavajo 300-metrsko razdaljo (100 m kravl, 100 m hrbtno in 100 m prsno) s pravilnim dihanjem in obrati v zmernem tempu. »S ponosom obiskujem krožek plavanja, zaradi odličnega, zanesljivega mentorja in prijetne družbe drugih študentov. V krožek sem se vpisala, da se znebim strahu - biti v vodi. Sedaj uživam v vodi in se učim pravilnega plavanja, zaenkrat v prsnem slogu.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

35


KARIERNO USMERJANJE PODJETNIŠTVO/POSLOVNE VSEBINE Karierni dan Ciljna skupina: - otroci in mladi stari med 6 in 18 let. Cilji aktivnosti: - spoznavanje poklicev s strani dejanskih oseb, ki jih opravljajo, s pomočjo senčenja na delovnem mestu; - krepitev kompetence priprave predstavitve in retoričnih spretnosti; - spodbujati različne načine izražanja in komunikacije; - uporaba IT v učnem procesu; - širjenje obzorja možnosti kariernega oziroma poklicnega razvoja. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti skupaj je do 7 ur. Vsebinska specifikacija: - predstavitev VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade: predstavitev enote Velenje (5 min); - spletni kviz: Poklic? Kaj je to? – s pomočjo aplikacije Kahoot! udeleženci_ke po skupinah odgovarjajo na vprašanja v povezavi z različnimi poklici (30 min); - senčenje poklicev na delovnih mestih – udeleženci_ke v istih skupinah, kot so bili_e tekom kviza, pod vodstvom izvajalcev_k aktivnosti odidejo na 4 lokacije (lahko tudi več), kjer jim tamkajšnji_e zaposleni_e predstavijo svoj poklic in razkažejo delovno mesto. Predhodno po e-pošti zaposleni_e prejmejo vprašanja, na katera se lahko pripravijo, da bodo nanja odgovorili_e tekom senčenja (od 60 do 120 min). Primer: ~ Kakšen je namen vašega podjetja/organizacije/institucije (poslanstvo, vrednote, vizija, cilji)? ~ Kakšna dela opravljate? ~ Je za vaš poklic potrebna kakšna posebna izobrazba? ~ Kakšne profile izobrazbe še najdemo v vašem podjetju/organizaciji/instituciji? ~ Koliko ljudi je zaposlenih? ~ Kako izgleda vaš tipičen dan v službi? ~ Kaj je bila najbolj zahtevna stvar v vaši karieri? Kaj je najboljša stvar v vašem poklicu? - Plakati senčenih poklicev – po senčenju na delovnih mestih sledi izdelava predstavitvenih plakatov senčenih poklicev po skupinah, kot se je izvajalo senčenje. Uporabijo se lahko fotografije iz senčenj, ki jih izvajalci_ke aktivnosti natisnejo. Po pripravi plakatov si skupine med sabo predstavijo senčene poklice (90 min); - Activity poklicev – posamezni_e udeleženci_ke preko aktivnosti Activity poklicev ali samo z uporabo gibov ali samo besed ali samo z risanjem predstavijo ostalim poklic, ki je naslikan na posebnih karticah. Ostali_e torej ugibajo, za kateri poklic gre. Udeleženci_ke so lahko razdeljeni_e v dve skupini ali več. Pri tej aktivnosti je zelo pomembno, da se dobro domislijo pravila igre, da se izognemo konfliktom med skupinami, kdo je ugotovil prej in kdo zato dobi točko (od 60 do 90 min); - evalvacija aktivnosti – udeleženi_e s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih aktivnostih in morebitne predloge za izboljšavo (15 min).

36


Senčenje dela na Območnem združenju rdečega križa Slovenske Konjice.

Mladim je bilo predstavljeno delo v občinski upravi.

Aktivnost “Activity poklicev” je omogočila kreativno predstavitev poklicev.

37


Senčili_e smo tudi delo policista in arhitekta.

38


Iskanje rešitev in kreiranje (poslovnih) idej Ciljna skupina: - odrasle in brezposelne osebe. Cilji aktivnosti: - ozaveščanje glede širokega nabora impulzov in njihovega pomena za zagon inovativnega procesa; - spoznavanje procesa kreiranja idej in njegove dinamike; - spodbujanje sposobnosti načrtovanja, zbiranja in vrednotenja idej; - uporaba različnih tehnik in metod, uporabnih v posameznih stopnjah inovacijskega procesa; - krepitev socialnih kompetenc in timskega dela; - spodbujanje sposobnosti soočanja s spremembami in krepitev fleksibilnosti. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti 8 pedagoških ur.

Za vsak izziv lahko s kreativnostjo poiščemo rešitev.

39


Skupinsko delo omogoča obravnavo izzivov iz različnih vidikov.

Vsebinska specifikacija: - predstavitev udeležencev_k z izdelavo lastnih simbolov in »zanimivostmi« (individualno) (15 min); - metodologija in uvod v iniciativo ter poglobitev v trende (90 min): praktični primer -(Mega)trendi in kaj sedaj? (delo v skupinah): ~ vključeni_e se naključno razdelijo v skupine (3-5 udeležencev_k v eni skupini); ~ skupine delajo na istem primeru; ~ predstavitev rezultatov na plakatu, primerjava in razprava; ~ povratne informacije s strani izvajalca_ke (prenos, drugi primeri, dodatne pripombe); - predstavitev opredelitve problema in ustreznih metod (60 min): praktični primer - uporaba metode Ishikawa in 5x ZAKAJ za opredelitev danega primera (delo v skupinah); - predstavitev opredelitve ciljev in ustreznih metod (30 min); - uvod v kreativnost in zbiranje alternativ ter ustreznih metod: ~ 1. del (60 min): praktični primer - uporaba morfološke analize za zbiranje alternativ danega primera (delo v skupinah); ~ 2. del (30 min): predstavitev vrednotenja idej in ustreznih metod; - uvod v izvedbo: projektno vodenje in poslovni model (30 min); - evalvacija aktivnosti - udeleženci_ke s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih aktivnostih in morebitne predloge za izboljšavo (15 min). »Impulzi za drugačnost so tako dobrodošli, saj se drugače držimo znane in uhojene poti. Včasih že takoj, ko se delavnica konča.« (udeleženec_ka delavnice v izvedbi Društva NOVUS)

40


Javno nastopanje in mehke veščine dela z ljudmi Ciljna skupina: - odrasle in brezposelne osebe; - nevladne organizacije. Cilji aktivnosti: - spodbujanje javnega nastopanja brez treme; - uporaba različnih tehnik za premagovanje strahu pri javnih nastopih; - ozaveščanje glede načinov komuniciranja in njihovih učinkov na pretočnost informacij; - spoznavanje govorice telesa in spodbujanje komunikacijskih veščin; - identifikacija osebnostnega tipa in krepitev čustvene inteligence; - dojemanje lastnega javnega nastopa in spoznavanje načinov za izboljšanje retoričnih kompetenc. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti 8 pedagoških ur. Vsebinska specifikacija: - predstavitev programa in udeležencev_k (15 min); - uvod v komunikacijo (70 min): ~ vzroki motenj komunikacije; ~ načini komuniciranja (neposredno/posredno, zavestno/nezavedno, enosmerno/dvosmerno, besedno/nebesedno); ~ vaja: Komunikacija »Slišim, a ne vidim« - 2 udeleženca_ki (prostovoljca_ki) izvajata vajo, ostali_e delujejo kot opazovalci_ke; podajanje ugotovitev s strani udeležencev_k in opazovalcev_k; povratne informacije s strani izvajalca_ke (primeri iz prakse, nadaljnje opombe); - predstavitev pomena prvega vtisa (20 min); - uvod v govorico telesa (60 min): ~ drža, hoja, proksemika, gestika, mimika, pogled, glas, obleka; ~ vaja: Osebni videz »Barve« - udeleženci_ke individualno reflektirajo barve, ki jih oddajajo; povratne informacije s strani izvajalca_ke (primeri iz prakse, nadaljnje opombe); - predstavitev elementov dobrega govorništva (90 min): ~ razčlenitev govora; ~ vaja: Govorništvo »Govor in slika« - skupinska analiza slike in prikaz različnega dojemanja; ~ tehnike premagovanja treme; ~ vaja: Priprava za nastop »Izgovorjava«; ~ test: »Ali sem javni_a govorec_ka?«; - trening javnega nastopanja (90 min): ~ vaja: Javni nastop »Individualni govor« - vsak_a udeleženec_ka pripravi kratek govor upoštevajoč predstavljene vsebine in predstavi svoj govor v živo pred kamero; analiza video posnetkov; - evalvacija aktivnosti – udeleženci_ke s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih aktivnostih in morebitne predloge za izboljšavo (15 min). »A to sem res jaz na posnetku? Nisem vedela, kakšno moč ima moj glas.« (udeleženec_ka delavnice v izvedbi Zavoda USPEŠEN.SI)

41


Odnos s stranko in varstvo osebnih podatkov Ciljna skupina: - odrasli; - brezposelne osebe; - nevladne organizacije. Cilji aktivnosti: - ozaveščanje glede raznolikosti v načinu besednega in nebesednega odnosa in učinkov tega na odnos s stranko; - razlikovanje odnosa s stranko glede na komunikacijski medij (osebni stik, telefon, elektronska pošta, poslovi dopis ipd.) in tipologijo stranke (zunanja in notranja stranka); - razvijanje strategij za učinkovito komunikacijo; - krepitev kompetenc sposobnosti soočanja z »drugačno« stranko; - seznanitev s koraki in procesom za varstvo osebnih podatkov v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo; - spoznavanje primerov iz prakse glede varnosti osebnih podatkov; - predstavitev različnih rešitev (organizacijskih in tehničnih) za varnost osebnih podatkov pri delu s strankami. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti (skupaj modul 1 in modul 2) je od 12 do 15 pedagoških ur. Vsebinska specifikacija spletne izvedbe: Modul 1 »Odnos s strankami« - predstavitev programa in posameznega modula (15 min); - stik s stranko (uvod) (30 min); - komunikacija s stranko - besedno, nebesedno (30 min); - odnos s stranko glede na komunikacijski medij - osebni stik, telefonska korespondenca - posebnosti in izzivi vhodnih in izhodnih klicih in pri elektronski pošti (60–90 min): ~ primeri prakse in analiza: podajo se različni primeri iz prakse, pri katerih se izpostavi pomanjkljivosti. Slednje udeleženci_ke najprej podajo v spletno klepetalnico, preko avdio/video pripombe, preko spletnega obrazca, nato pa jih reflektira predavatelj_ica; - oblikovanje poslovnega dopisa (30 min); - stranke in njihove posebnosti – težavne, zahtevne stranke, reševanje konfliktov (45– 60 min) - primer: »Pozitivna naravnanost« - najdi nekaj dobrega v opisanem primeru; preusmeritev misli (»Zmorem«, »Uspelo mi bo!«); pogovor s samim seboj; - tipologija strank (zunanje, notranje stranke) (45–60 min) - primer: »Kakšne so moje stranke« - model DISG in faze kontakta (pozdrav, potreba, posvet, zaključek); - namigi in triki za boljši odnos s stranko (15 min) - primer: »Zrcaljenje«; - evalvacija modula – udeleženci_ke s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih vsebinah in aktivnostih (15 min).

42


Modul 2 »Varstvo osebnih podatkov« - predstavitev drugega modula (15 min); - uvod v osebni podatek in zakonsko podlago (60–90 min): ~ anketa med udeleženci_kami: »Kdaj ste nazadnje podali_e svoje podatke komu drugemu? (npr. sodelovanje v nagradni igri, kartica ugodnosti, članska izkaznica, …), Za katere podatke je šlo?; ~ Kaj je osebni podatek? - anketa med udeleženci_kami: »Kaj je osebni podatek?«; analiza primerov; ~ Splošna uredba EU o varstvu podatkov (ang. GDPR): * splošna uredba EU, * slovenska zakonodaja (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 in ZVOP-2), * Kdaj je osebni podatek varovan v skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (ang. GDPR)?, * primerjava regulacije po Direktivi in Splošni Uredbi, * primeri iz prakse; - zbiranje podatkov strank (60–90 min): ~ Kako se osebni podatki lahko zbirajo in obdelujejo? * temeljna načela (poštenost, zakonitost, sorazmernost), * priporočila za oblikovanje »obvestila o varstvu osebnih podatkov« in pridobivanja privolitve, * primeri iz prakse; ~ Kakšna je razlika med obvestilom o obdelavi osebnih podatkov, politiko zasebnosti in privolitvijo posameznika_ce? - primeri iz prakse; načini zagotavljanja obvestila; ~ Kaj pogostokrat delamo narobe? - primeri iz prakse; ~ spletna trgovina, »piškotki« in GDPR; - odnosi z upravljavci_kami in pogodbenimi obdelovalci_kami (45–60 min): ~ Kdaj je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (»DPO«)? (primeri iz prakse); ~ Kdo so upravljavci_ke in pogodbeni_e obdelovalci_ke? ~ meje pogodbene obdelave, ~ Kakšne dolžnosti je treba upoštevati? (primeri iz prakse); - kršitve (45–60 min): ~ Kaj je kršitev varnosti osebnih podatkov? (primeri iz prakse); ~ O katerih kršitvah je treba obvestiti Informacijsko_ega pooblaščenko_ca? ~ Kakšni sta vloga in odgovornost obdelovalcev_k? (primeri iz prakse); ~ Kakšne so obveznosti v kolikor pride do kršitve in kakšne so sankcije? (primeri iz prakse); - varstvo osebnih podatkov in odnos s strankami (15 min): Kako varstvo osebnih podatkov pozitivno vpliva na podobo podjetja/spletne trgovine/organizacije? (praktični namigi - dvig transparentnosti, poštenosti, zanesljivosti ponujenih storitev/izdelkov); - evalvacija modula – udeleženci_ke s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih vsebinah in aktivnostih (15 min). V vsakem modulu sodelujejo različni_e strokovnjaki_nje iz dotičnega področja. Ta dinamika omogoča širši in strokovni vpogled v vsebine iz različnih zornih kotov. »Sedaj smo se že avtomatizirali pri podpisih in klikih o izjavah glede osebnih podatkov, ampak se je treba ustaviti. Razsežnost teme je ogromna.« (udeleženec_ka delavnice v izvedbi Zavoda USPEŠEN.SI)

43


Komuniciranje s težavnimi sogovorniki_cami Ciljna skupina: - odrasle osebe; - brezposelne osebe; - mladi; - nevladne organizacije. Cilji aktivnosti: - spoznavanje poslovne komunikacije; - ozaveščanje glede načinov komuniciranja in njihovih učinkov na pretočnost informacij; - spoznavanje vedenjskih stilov; - opredelitev asertivne komunikacije; - ozaveščanje glede izkrivljanja informacij in manipulativne komunikacije; - krepitev komunikacijskih veščin z zahtevnimi sogovorniki_cami; - spoznavanje tehnik kritike in pohvale. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti 8 pedagoških ur. Program je usmerjen v vsakdanje situacije in praktične izkušnje, ki udeležencem_kam omogočajo direkten prenos v svoje delovno in osebno okolje. Vsebinska specifikacija: - predstavitev programa in udeležencev_k (15 min); - prvi vtis in komunikacija (60 min): ~ Kaj je prvi vtis in kako ga »pustimo«? ~ opredelitev termina komunikacije; ~ predstavitev različnih načinov komuniciranja (neposredno/posredno, zavestno/nezavedno, enosmerno/dvosmerno, besedno/nebesedno); ~ verodostojnost in govorica telesa; ~ vaja: Komunikacija »Dobra komunikacija«: * udeleženci_ke se razdelijo v dvojice; * vsaka dvojica določi »umetnika_ico« in »naročnika_ico«; * naročnik_ica ima sliko, ki jo mora zgolj z opisom predstaviti umetniku_ici, ki jo mora narisati, ne da bi vedel_a za kaj gre; * povratne informacije s strani izvajalca_ke (primeri iz prakse, nadaljnje opombe); - poslovno komuniciranje (20 min): ~ vrste poslovnega komuniciranja; ~ predstavitev koncepta in obsega poslušanja; ~ vaja: »Poslušanje«: * primeri govornih posnetkov; * analiza čustvene napetosti; * refleksija; ~ sistematika vprašanj; - vedenje in razpoloženje (45 min): ~ vedenje v medosebnih odnosih; ~ opredelitev težavne_ga sogovornice_ka;

44


-

-

-

-

~ primer: »Zgodba o dveh volkovih«; ~ razum in čustva; ~ vaja: »Stres in vedenje«: * opredelitev stresnih faktorjev (do 10), kategorizacija teh; * definicija čustev ob stresorjih; * vpliv stresorjev na življenje; * nadzor na stresorji; ~ vrste vedenja in tipologija sogovornikov_ic; asertivna komunikacija (90 min): ~ opredelitev; ~ načini reakcije in tehnike asertivnega vedenja; ~ primer: »Asertivna komunikacija« - ogled videoposnetka > https://www.youtube.com/watch?v=_IaIyyQExgo; ~ vaja: »Odziv«: * predstavitev 4-6 različnih situacij z možnimi alternativnimi odgovori; * vsaka situacija se posamezno oceni; * povratne informacije s strani izvajalca_ke; manipulacija (90 min): ~ tipologija manipulatorjev_k in njihove posebnosti; ~ vaja: »Prepoznavanje čustev«: * kratek opis različnih situacij; * ob vsaki situaciji udeleženci_ke opišejo čustvo in znotraj tega skušajo ugotoviti ali se je odražalo preko verbalne ali neverbalne komunikacije (npr. s podčrtanjem besede/besedne zveze, ki okrepi argumentacijo); * skupna razprava; ~ »sodelovanje« s težavnimi sodelavci_kami in/ali udeleženci_kami; ~ konflikti in strategije reševanja konfliktov; kritika in pohvala (30 min): ~ pomen, funkcija in načini kritike ter pohvale; ~ vaja: »Pohvala« - vsak_a udeleženec_ka mora pohvaliti sebe na osnovi lastnega primera; zaključek in evalvacija programa (10 min).

»S temi vajami, ki smo jih imeli, se lahko ohladiš in ne reagiraš preveč čustveno na prvo žogo.« (udeleženec_ka delavnice v izvedbi Zavoda USPEŠEN.SI)

Aktivnost v izvedbi zavoda USPEŠEN.si.

45


Mentorstvo Ciljna skupina: - mladi; - odrasle osebe; - nevladne organizacije. Cilji aktivnosti: - razumevanje namena in ciljev mentorstva; - poznavanje mentorskega procesa in razumevanje različnih vlog vključenih v mentorski proces; - prepoznavanje lastnih kompetenc in kompetenc mentoriranca_ke (samorefleksija in evalvacija); - spoznavanje različnih oblik in metod prenosa znanja; - ozaveščanje glede načinov komuniciranja in njihovih učinkov na pretočnost informacij; - spodbujanje komunikacijskih veščin; - krepitev socialnih kompetenc in timskega dela; - načrtovanje in (so)oblikovanje mentorskega procesa; - okrepitev občutka pripadnosti in lojalnosti organizaciji. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 20 pedagoških ur. Glavno vodilo celotnega usposabljanja je interaktivna naravnanost vseh vsebin, v katerih so udeleženci_ke aktivni_e soustvarjalci_ke, vsebine pa so zasnovane na znanstveno utemeljenih teorijah ter praktičnih primerih, kar omogoča kvalitetno praktično izkušnjo in s tem neposreden prenos v lastno delovno okolje. Metodologija zajema različne pristope, ki se vseskozi menjavajo in dopolnjujejo. Med te pristope in načine štejejo npr. predavanja, praktični primeri, skupinsko delo, individualno delo, vaje, testi, igre vlog, nastopi, idr.. Vsebinska specifikacija: - uvod v delavnico (120 min): predstavitev udeležencev_k; cilji in metodologija usposabljanja; vsebina in potek delavnice; - vsebinski del (skupno približno 735 min): ~ modul 1: splošno o mentorstvu (165 min) - funkcije, naloge, koristi, proces, praktični nasveti; ~ modul 2: andragoško-psihološki elementi (350 min) - psihološke osnove učenja/poučevanja, dejavniki učenja, učni proces, učne strategije, komunikacijski proces, motivacija pri delu in učenju; ~ modul 3: metodološko-strokovni elementi (220 min) - faze uvajanja mentorstva, metode praktičnega dela, mentorski načrti, evalvacija; - refleksija in evalvacija aktivnosti (45 min): ~ »sprehod« po glavnih tematikah in pridobljenih kompetencah; ~ evalvacija aktivnosti: udeleženci_ke s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih aktivnostih in morebitne predloge za izboljšavo. »Tole s simbolom takoj na začetku … Sem takoj doma preizkusila. Zagotovo uporabim pri novih mentorirancih. Čisto drugačen način vstopa v nov odnos. (udeleženka delavnice v izvedbi Društva NOVUS)

46


EU razpisi in prijava projekta Ciljna skupina: - mladi; - odrasle osebe; - brezposelne osebe; - nevladne organizacije. Cilji aktivnosti: - spoznavanje različnih programov in razpisov za EU sredstva za aktualno programsko obdobje (programi in strateški dokumenti EU); - identifikacija in uporaba različnih potencialnih virov financiranja na evropski ravni; - krepitev kompetenc kritičnega razmišljanja in kontekstualiziranja glede na razpisno raven; - oblikovanje lastne projekte ideje za prijavo na razpis; - konkretna opredelitev osnovnih elementov projekta (izziv, cilji, rezultati, aktivnosti, deležniki, tveganja, finančno načrtovanje, …). Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti 8 ur (v primeru izvedbe preko spleta izvedba v dveh delih, vsak v trajanju 4 ure). Vsebinska specifikacija: 1. del - uvod v tematiko, opredelitev izkušenj in predznanja udeležencev_k, predstavitev organizacijskih elementov, predstavitev udeležencev_k (30 min); - osnovno o projektih in projektnem vodenju (60 min): ~ definicija projekta; ~ življenjski ciklus projekta; ~ osnovna razčlenitev projekta (analiza stanja, potrebe, nameni, cilji in rezultati, metodologija, načrt dejavnosti) - za vsak element osnovne razčlenitve - najprej teoretični opis za tem najmanj dva praktična primera. Praktični primer se v razčlenitvi nadgrajuje (tj. za isti primer se dodajajo potrebe, nato nameni, kasneje cilji in rezultati itd.), da udeleženci_ke dobijo občutek za razvoj osnovne projektne ideje; ~ strukturiranje projekta; ~ predvidevanje tveganj projekta; - predstavitev programov EU in strateških dokumentov EU (130 min): ~ oblike finančne podpore EU (praktični prikaz platforme TED); ~ strategija EU financiranja - centralizirani viri/programi (opis izbora programov in prikaz povezav do posameznih programskih spletnih strani); decentralizirani viri/nosilci programov; evropska kohezijska politika; evropsko teritorialno sodelovanje; ~ ostali viri in predstavitev zanimivih kanalov za prejemanje ažurnih informacij (npr. novičniki CNVOS, Vizija Kohezija, CMEPIUS, MOVIT, …); - opis naloge za udeležence_ke (tj. kaj pripraviti do naslednjega srečanja) (20 min): ~ okvirna zasnova lastne projektne ideje (okviren koncept, zaznane potrebe, analiza stanja, cilji); ~ način predstavitve na naslednjem srečanju.

47


2. del - Predstavitev lastnih projektnih idej in projektnih zasnov vsake_ga posamezne_ga udeleženca_ke (60 min): ~ namen, razlog, potreba, koristniki_ce, samostojna izvedba ali v konzorciju, trenutna zrelost ideje; ~ skupna refleksija in povratne informacije ter vprašanja s strani ostalih udeležencev_k in vodje delavnice ugotovitve; kaj je potrebno za zagon, kje se zatika, kaj v tem trenutku najbolj potrebujete za realizacijo ideje; - Predstavitev splošne razpisne dokumentacije (30 min): ~ poglobitev v različne elemente razpisa; ~ opis splošnega postopka za pridobitev sredstev, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija; ~ izpolnjevanje razpisne dokumentacije na različnih primerih (npr. Obzorje Evropa, Interreg SI-AT/SI-HR/SI-HU/IT-SI); - predloga vzorčne razpisne dokumentacije za lasten projekt, ki jo udeleženci_ke uporabijo za nadaljnji razvoj oziroma natančnejšo opredelitev projektnega koncepta (90 min): ~ utemeljitev projekta; ~ ozadje projekta in opis problema; ~ opredelitev strateških ciljev; ~ aktivnosti in delovni paketi; ~ rezultati in učinki; ~ horizontalni cilji; ~ trajnost projektnih rezultatov; - finančno in časovno načrtovanje projekta (30 min): ~ finančni in stroškovni načrt; ~ upravičeni in neupravičeni stroški; ~ izdelava časovnice projekta; - poročanje (15 min); - zaključek programa s praktičnimi namigi, izkušnjami in evalvacijo samega programa. (15 min). Kronološko in časovno je bistveno, da izvajalec_ka programa najmanj dan pred drugim delom delavnice pridobi vse zasnove projektnih idej oziroma naloge, ki so jih imeli_e udeleženci_ke. S tem ima možnost refleksije in opomb, ki jih lahko kasneje deli v skupnem ali individualnem posvetu. Predstavitveni del v začetku drugega dela same delavnice pa je namenjen temu, da vsi_e udeleženci_ke spoznajo ideje drug drugega. Na tem mestu velja izpostaviti, da so vse ideje last posameznih avtorjev_ic (tj. spoštovanje intelektualne lastnine posameznih udeležencev_k in njihovih prispevkov). »Naj povem, da sem se po udeležbi na vašem seminarju takoj lotila dela. Oddali smo razpis Erasmus+ izobraževanje starejših in Erasmus ŠPORT. Ja, kar dva razpisa! Držimo pesti, da nam uspe.« (udeleženka delavnice v izvedbi Društva NOVUS)

Foto: Priscilla Du Preez.

48


SPODBUJANJE KREATIVNOSTI Kreativno pisanje Ciljna skupina: - različne generacije od 15. leta naprej. Cilji aktivnosti: - spodbujanje literarnega izražanja in ustvarjanja; - zviševanje kvalitete ustvarjanja v poeziji in prozi; - seznanjanje z možnostmi kreiranja profesionalne literarne poti na trgu. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje posamezne aktivnosti je od 60 do 90 minut, enkrat mesečno, v skupnem trajanju najmanj 7 ur. Specifikacija vsebinskih sklopov: - osnove kreativnega pisanja; - Kaj je poezija? (predstavitev sodobne pesniške produkcije); - Kako napisati kratko zgodbo? (značilnosti in pravila kratkih zgodb); - pisanje romana (kako začeti oziroma se lotiti pisanja daljšega besedila); - praktične vaje (pisanje kratke-kratke zgodbe in pesmi); - literarna pot oziroma kako do izdane publikacije, objavljenega dela (literarne revije, založbe in uredniki); - pregled in komentiranje del udeleženih s strani mentorja_ice. »Hvala za organizacijo in super vzdušje! :) Super ste izpeljali delavnice in sem vesela, da sem se jih lahko udeležila. Povratne informacije na moje delo so bile res uporabne.« (udeleženka delavnic kreativnega pisanja v MCDD)

Foto: Marcos Paulo Prado.

49


Urbani sprehodi - drevesa mojega mesta Ciljna skupina: - starejši in drugi_e zainteresirani_e. Cilji aktivnosti: - spoznavanje urbanega drevja in vloge drevja v mestih; - drevje v bajkah, mitih, leposlovju; - ozaveščanje o pomembnosti trajnostne zelenitve mest za kvalitetno življenje; - spodbujanje kreativnosti in aktivne participacije v lokalni skupnosti - oblikovanje urbane drevesne poti mesta. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, enkrat na teden, v skupnem trajanju najmanj 20 ur. Program je primeren za vse ljubitelje_ice dreves in estetike prostora, ki želijo doživeti naravo v mestu in spoznati vlogo dreves v urbanem prostoru. Vsako mesto namreč nudi tudi možnosti pristnega stika z naravo. S strokovnim vodstvom po mestu je moč spoznati drevesa skozi različne vidike (biologija drevesa, habitus in vitalnost drevesa, vpliv na okolico, drevesa kot dom za živali, drevesa in čist zrak, drevo v mitih, bajkah in literaturi, …). V okviru aktivnosti ozavestimo, da so drevesa v mestih pomembni zeleni elementi, da je potrebno imeti do njih ustrezen odnos, da gre za živ organizem, katerega stanje je potrebno spremljati od zasaditve dalje ter izvajati ukrepe nege tako, da ne prizadenemo vitalnosti drevesa ter da drevesom v mestu omogočimo, da doživijo čim višjo starost. Rezultat aktivnosti je lahko izdelava načrta za drevesne poti mesta za različne starostne skupine. Vsebinska specifikacija: - uvod in seznanitev s temo srečanja; - predstavitev habitusa obravnavanega drevesa; - ocena nege drevesa/arborističen vidik in ogled pojavljanja bolezni in škodljivcev; - vloga drevesa pri starih civilizacijah in religijah; - zdravilni učinki, uporaba v kulinariki; - ogled enake drevesne vrste na bližnji lokaciji; - povzetek srečanja. Sklopi aktivnosti po metodah: - predavanje (razlaga z osnovnimi informacijami o drevesni vrsti, ki jo obravnavamo na srečanju); - terensko delo (ogled drevesa, ki je predstavnik obravnavane drevesne vrste: tla in koreninski sistem, deblo, struktura krošnje, oblika listov, ogled cveta in ploda, če je časovno ogled v terminu cvetenja ali oblikovanja plodu); - individualno delo (iskanje informacij na spletu, v publikacijah ipd. o drevesnih vrstah, ki smo jih na srečanjih že spoznali_e); - analiza obravnavanih dreves s ciljem izbrati drevesa, ki bi jih vključili_e v načrt urbanih drevesnih poti mesta. »Zame največji doprinos glede izobraževalnih vsebin krožka je zavedanje in spoznavanje zelene infrastrukture mesta. Veseli me, da smo vse članice krožka postale med seboj zelo povezane.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

50


Vsako mesto nudi pristen stik z naravo.

51


Kreiranje lesenih tablic za motivacijo in osebno rast Ciljna skupina: - starejše osebe; - brezposelne osebe; - poškodovanci_ke – invalidne osebe. Cilji aktivnosti: - motivirati in spodbuditi kreativno razmišljanje; - spoznati in prepoznati ovire pri razvoju kreativnosti, iti iz obstoječih okvirjev razmišljanja, neobremenjeno s prepričanji; - spodbuditi zaupanje v lastno moč in energijo, v lastno vrednost, ki jo posameznik_ca nosi v sebi, zavedanje, da zmore; - spoznati različne tehnike za spodbujanje kreativnosti in razvoj notranjih potencialov, za izboljšanje komunikacijskih sposobnosti, za povečanje zmožnosti samospoznavanja in izražanja; - izdelati končno kreacijo, kjer vsak udeleženec_ka s svojimi izbranimi besedami okrasi leseno tablico, ki je istočasno dekor, motivacijsko orodje in čudovito darilo. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje posamezne delavnice ali programa je odvisno od izbrane vsebine in njenih ciljev. Vsaka delavnica mora biti izvedena v najmanj dveh različnih časovnih terminih. Posamezna izvedena delavnica predvidoma traja vsaj 60 min.

Spoznali_e so različne tehnike spodbujanja kreativnosti in razvoja notranjih potencialov.

52


Lepa beseda lepo mesto najde.

Vsebinska specifikacija: Delavnica se izvaja v dveh dnevih. Prvi dan, dve pedagoški uri: - teoretični del - uvodni del (5 - 15 minut) - predstavitev in uvod; - osrednji del - celotna vsebina je podprta z zanimivimi primeri, vaje so izvedene interaktivno: ~ pomen kreativnosti in navdiha za človeka in družbo, pomen zavedanja našega notranjega potenciala; ~ komunikacija - pomen, cilj, verbalna in neverbalna komunikacija; ~ moč besede, čarobne besede in njihova povezava z občutki; ~ povezava vsebin iz vseh treh sklopov, ki je odlična osnova za začetek razmišljanja, komu bomo tablice namenili_e, s katerimi besedami jih bomo okrasili_e in o pomenu občutkov, ki jih zaznavamo ob izboru besed, ob kreiranju celotne tablice; - zaključni del (5 - 10 minut) – rezime: napotki, navodila, izhodišča in smernice za lažje razmišljanje o izboru besed, ki jih bo posameznik_ca na naslednji delavnici prenesel_la na les. Drugi dan, dve pedagoški uri - izdelava tablice (gre za izražanje kreativnosti skozi izbrane besede, misli, ki jih prenesemo na lesene tablice): - uvodni del (10 -15 minut) - navodila za pričetek ustvarjanja; - osrednji del – udeleženci_ke kreirajo svoje tablice, imajo že izbrane besede, odločijo se za všečno postavitev črk in tablica je vsebinsko in oblikovno končana; - zaključni del (spodbujanje motivacije, kreativnosti in osebne rasti): ~ razstava, kjer vsak_a udeleženec_ka poda kratek komentar na svojo edinstveno, unikatno kreacijo in svoje občutke ob kreiranju; ~ poklon in pohvala vsakemu udeležencu_ki za njegovo/njeno kreacijo. »S svojo ustvarjeno tablico sem polepšala dan svoji babici, moja kreativnost in srčna misel jo spremlja vsak dan. Obesili sva jo na njen zid v spalnem prostoru.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

53


JEZIKOVNI TEČAJI Tečaj španščine Ciljna skupina: - različne generacije od 18. leta naprej. Cilji aktivnosti: - širjenje obzorij na področju medkulturnosti; - pridobivanje kompetenc znanja tujih jezikov; - spoznavanje različnih kultur; - razbijanje stereotipov in predsodkov o različnih kulturah. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje posamezne aktivnosti je 90 minut, enkrat tedensko, v skupnem trajanju vsaj 20 ur. Specifikacija vsebinskih sklopov: - osnove španskega jezika (abeceda, številke, besedišče, …); - dialog (počutje, vabilo na kavo, ...); - spreganje glagolov; - slušno in bralno razumevanje (ogled videa, poslušanje in branje besedila pesmi); - besedišče na delovnem mestu (pisarna); - raba predlogov, ki označujejo spol samostalnika (las, los). V kolikor je mogoče, naj tečaj izvaja naravni_a govorec_ka španskega jezika, da se v poučevanje jezika vključuje tudi elemente španske kulture. S tem udeleženi_e poleg osnovnega poznavanja španskega jezika dobijo še medkulturni vpogled v špansko kulturo.

Foto: Emma Londyn.

54


Začetni krožek nemščine Ciljna skupina: - mladi; - vse zainteresirane odrasle in starejše osebe. Cilji aktivnosti: - razviti spretnost slušnega, bralnega, pisnega in govornega razumevanja nemškega jezika za uporabo v vsakdanjem življenju; - seznanjenost z nemško slovnico, pravopisom in sintakso; - razvijanje splošnih jezikovnih kompetenc. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Tečaj obsega 30 pedagoških ur in je izvajan enkrat tedensko. Vsebinska specifikacija: - pozdrav, predstavitev sebe in drugih, vprašanje po počutju; - poklici (pogovor o poklicih, vizitka, internetna stran); - družina (predstavitev družine in vprašanja o njej); - nakupovanje, pohištvo (prošnja in ponudba pomoči v svetovanju, cene in zneski); - predmeti, izdelki (vprašanje in opis predmeta, zahvala, izpolnjevanje formularja); - pisarna, tehnika (strategije telefonskega pogovora, e-mail, sms); - prosti čas, komplimenti (pohvala, zahvala, hobiji); - prosti čas, dogovori (predlog, povabilo, zahvala, odpoved); - hrana, povabilo (prehrambene navade, pogovor ob mizi); - potovanje, prometna sredstva (znati se pozanimati); - potek dneva, preteklost (intervju, pogovor o potovanju); - prazniki, preteklost (opis dogodka); - opis poti (poizvedba za pot, opis poti); - stanovanje (opis in ocena); - v mestu (ocena kraja); - termini (dogovor o roku, opravičilo, zahvala); - načrti in želje (izraziti, govoriti o njih, uskladiti); - zdravje in bolezen (opis bolečin in bolezni, dajanje nasvetov); - izgled in karakter (opis oseb in reakcija); - gospodinjstvo (prošnja, zahteva); - oblačila (izražanje mnenja, pravila); - pravila (izražati utemeljitve); - vreme (pogovor o vremenu); - prazniki in praznovanje (povabila, čestitke, izražanje želja). »Res končno uporabno in strukturirano učenje nemščine za nas začetnike. Na daljšem dopustu pri naših družinskih prijateljih v Nemčiji mi bo vsak moj napredek v sporazumevanju zelo dobrodošel in v ponos.« (udeleženec krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

55


DRUŽABNIŠTVO/PROSTI ČAS Zdrav duh v zdravem telesu Ciljna skupina: - otroci in mladostniki_ce stari od 5 do 16 let (primarna); - družine (sekundarna). Cilji aktivnosti: - spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa med počitnicami; - ozaveščanje glede pomembnosti zdravega življenjskega sloga; - spoznavanje elementov zdrave prehrane; - razvijanje odločnosti in odgovornega obnašanja do svojega okolja (predvsem glede odločitev za zdrava živila, gibanje, dostojno vedenje) ter samega sebe; - spoznavanje različnih načinov vzdrževanja duševnega in telesnega zdravja; - krepitev družabnega in socialnega življenja s poudarkom na sodelovanju; - spodbujanje prenosa znanja med digitalnimi in analognimi dejavnostmi in uravnovešenosti med obema. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 7 pedagoških ur. Vsebinska specifikacija: - predstavitev programa, dnevnega reda in hišnega reda (30 min): ~ s pomočjo spoznavnih iger se otroci predstavijo, zatem sledi predstavitev hišnega reda in programa dneva. Pri slednjem se natančneje pove, na kakšen način se bo čez dan delalo in še enkrat izpostavi pomembnejše elemente dnevnega reda, ki so pomembi za posamezne aktivnosti; ~ za tem se izvede druga in tretja spoznavna igra; pri manjšem številu otrok se uporabi še igra zrcaljenja, pri kateri udeleženci_ke povzamejo informacije, ki so jih prejeli_e iz prve spoznavne igre; - osnove zdrave prehrane (50 min): ~ predstavitev načel zdrave prehrane, prehranske piramide, zadostnega vnosa tekočine in vsakodnevne telesne aktivnosti; ~ praktični del: izdelava plakata/lastnega pogrinjka krožnika uravnovešene prehrane; ~ individualna predstavitev izdelka; - zvočna terapija in meditacija (80 min): ~ spoznavanje instrumentov za zvočno terapijo in preizkus - pri manjših skupinah lahko vsak_a udeleženec_ka vzame v roke (del) instrument(a) in ga preizkusi; ~ razlaga bistva meditacije; ~ izvedba terapije in meditacije (za to je potreben ustrezen kader, ki ima izkušnje z izvajanjem takšne terapije); ~ po izvedbi je skupina sproščena; včasih se otroci tako sprostijo, da med meditacijo zadremajo, zato je bistveno, da je na razpolago dovolj časa, da se spet aktivirajo;

56


- sprehod do zanimivega cilja v okolici, ki ni fizično preveč naporen (80 min): ~ med sprehodom z otroki teče pogovor o lastnih vsakodnevnih telesnih aktivnostih, obenem ta naj zajame tudi vprašanja, na kakšen način se udeleženci_ke sproščajo in kaj menijo, da morajo spremeniti v svoji prehrani/aktivnostih; ~ na končnem cilju se izpostavijo dosežki - kje smo bili_e, kako daleč smo šli_e, kaj je bilo lepega na poti (tako okolica, kot vsebina pogovorov); - računalniška delavnica (60 min) - izpostavi se pomembnost omejene rabe digitalnih medijev in predstavi možnosti za izvajanje telesne aktivnosti v času omejitev. Otroci si lahko sami pogledajo izbrane video posnetke namenjene vadbi doma, imajo pa tudi dostop do izbranih video igric na temo dneva; - evalvacija aktivnosti (20 min): udeleženi_e s pomočjo različnih metod evalvacije podajo svoje mnenje o izvedenih aktivnostih in morebitne predloge za izboljšavo.

Spodbujanje kreativnega preživljanja prostega časa med počitnicami je zelo pomembno.

57


Četrtkova čajanka Ciljna skupina: - invalidne osebe (primarna); - svojci invalidnih oseb (sekundarna). Cilji aktivnosti: - spodbujanje integracije in opolnomočenje invalidnih oseb; - vzdrževanje socialnih stikov; - medgeneracijsko druženje; - psihosocialna rehabilitacija invalidnih oseb. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 45 min. Možna je izvedba preko spleta ali v živo. Izvajalec_ka je ambasador_ka Zavoda VOZIM (invalidna oseba). Vsebinska specifikacija: - uvod (5 min): pozdrav, vzpostavitev sistema, predstavitev ambasadorja_ke Zavoda VOZIM, pozdrav in predstavitev udeležencev_k; - predstavitev izbrane teme srečanja (5–7 min): ambasador_ka izvede predstavitev izbrane teme (pri tem lahko uporabi tudi PowerPoint predstavitev s fotografijami in kratkimi videi); - vodena debata (20 min): vodena debata o izbrani tematiki; - zaključek in skupna evalvacija (10–15 min): povzetek srečanja, skupna evalvacija. Teme srečanj se spreminjajo glede na zaznane potrebe med invalidnimi osebami in svojci in glede na mesec, obdobje, v katerem je izvedeno srečanje.

Foto: Christian Bowen.

58


Zbližajmo se Ciljna skupina: - člani_ce Društva paraplegikov JZ Štajerske (osebe s poškodbo hrbtenjače); - poudarek na vključitvi članov_ic, ki prebivajo v domovih starejših občanov_k. Cilji aktivnosti: - socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin; - krepitev povezovanja med člani_cami Društva paraplegikov; - spoznavanje z IKT tehnologijami. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, izvajajo jo paraplegiki in tetraplegiki. Vsebinska specifikacija: - predstavitev življenja paraplegikov in tetraplegikov v času COVID-19; - življenje v domu starejših občanov_k (predstavitev, nasveti za aktivno preživljanje prostega časa, npr. spletni tečaji, branje knjig); - življenje tetraplegika (hobiji, družinsko življenje); - glasbeni program (glasbeni vložek v živo).

Foto: Josh Appel.

59


e-Klepet ob kavi in e-Večer z Uni 3 Velenje Ciljna skupina: - starejši_e in druge zainteresirane odrasle osebe. Cilji aktivnosti: - sproščeno fizično ali virtualno druženje ob povezovanju pogovora z vnaprej določeno tematiko; - pozitivno in ugodno vplivati na razpoloženje in vedoželjnosti udeležencev_k ter pritegniti njihovo vključenost in aktivno sodelovanje; - učenje rokovanja z orodjem Zoom; - povezovati se na daljavo in hkrati s tem ohranjati socialne stike; - predajanje in izmenjava (splošnih) nasvetov, priporočil in usmeritev za v bodoče; - obravnava aktualnih tem na področju zdravstva, literature in poezije, kreative, znanstvenih dognanj, …; - socialno vključevanje za izboljšanje življenja starejših, krepitev povezanosti in strokovno predajanje znanja, izkušenj in pripovedovanj. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje aktivnosti je 60 min, najmanj 2-krat mesečno. Vsebinska specifikacija: Aktivnost lahko poteka v fizični obliki ali v virtualni različici preko aplikacije Zoom. Predhodno se pripravi (e-)vabilo z namenom seznaniti udeležence_ke z izbrano tematiko ter drugimi informacijami. Primeri tematik: - kreativno področje: izdelava prazničnih voščilnic, izdelava adventnega venčka, prebiranje ustvarjenih prazničnih voščil, dedek Mraz nekoč in danes (zgodbarjenje); - kulturno področje: Prešernov dan - literarni klepet ob prazniku slovenske kulture, potopisno predavanje; - zdravstveno področje: izboljšajmo naš imunski sistem, življenje s celiakijo, z nordijsko hojo do boljšega zdravja; - osebnostna rast: postavljanje ciljev v prihajajočem letu, delo z otroci v Gambiji; - znanstveno področje: Po poteh Nikole Tesle. Povezovanje programa poteka povsem sproščeno s skodelico najljubšega jutranjega napitka. Program poteka z vključeno diskusijo in s sodelovanjem udeležencev_k ter izmenjave mnenj in nasvetov med seboj. Na koncu strokovnega predavanja sledi kratka diskusija z vprašanji in izmenjavo odgovorov ter spoznanji. »Druženje in vključenost v teh čudnih časih, pa čeprav samo preko ekrana, mi je popestrilo tisto jutro, sploh raznovrstne zanimive, poučne in odprte teme, ki smo jih imeli. Zelo sem hvaležna, da ste me kot popolno začetnico digitalnih aplikacij na mojem hišnem računalniku usposobili za uporabo aplikacije Zoom.« (udeleženka krožka v izvedbi Uni 3 Velenje)

60


ČLOVEKOVE PRAVICE LGBTQ+ urice Ciljna skupina: - mladi od 17 do 30 let. Cilji aktivnosti: - spoznavanje LGBTQ+ skupnosti; - sprejemanje oseb ne glede na njihovo spolno identiteto ali usmerjenost; - informiranost o zgodovini LGBT+ skupnosti in gibanja za pravice LGBTQ+ oseb; - spoznavanje pomena LGBTQ+ terminologije; - zmanjševanje stereotipov in predsodkov o LGBTQ+ skupnosti; - vzpostavitev varnega prostora za pogovor o temah LGBTQ+ skupnosti. Specifikacija časovne in vsebinske izvedbe: Trajanje posamezne aktivnosti je od 2 do 3 ure, enkrat mesečno. Vsebinska specifikacija spletne izvedbe: - predstavitev terminologije v povezavi z LGBTQ+ skupnostjo in obrazložitev pojmov; - skupinski ogled filma ali dokumentarca na temo LGBTQ+ skupnosti s pomočjo aplikacije Zoom; - vodena diskusija na temo filma oziroma dokumentarca: ~ Primer 1: tema – zgodovina LGBTQ+: ogled filma »Milk«, vprašanja za diskusijo: * Ali ste že slišali_e pred ogledom filma za Harveya Milka? Če da, zakaj je pomemben v LGBTQ+ skupnosti? * Ali se vam zdi, da je film dobro prikazal košček zgodovine gibanja za LGBTQ+ pravice? Zakaj? * Ali se vam zdi, da je Harvey Milk vplival na zmanjšanje homofobije in diskriminacije? * Ali poznate v Sloveniji kakšnega politika_čarko, ki se zavzema za LGBTQ+ pravice? Se katera stranka v Sloveniji zavzema za pravice LGBTQ+? * Ali poznate kakšno LGBTQ+ organizacijo v Sloveniji? Če da, kaj ta organizacija počne? * Se vam zdi pomembno, da se LGBTQ+ osebe vključujejo v odločevalske procese? Zakaj? ~ Primer 2: tema – sprejemanje same_ga sebe in outiranje: ogled filma »Call me by your name«, vprašanja za diskusijo: * Menite, da se outiranje v različnih obdobjih razlikuje npr. v adolescenci, potem nekje okoli 20–25 leta, okoli 30–40, po 50. letu? Menite, da je sprejemanje samega sebe kot LGBTQ+ osebe v teh obdobjih različno? * Kakšne so faze outiranja mladostnika v filmu? * Kaj menite o outiranju LGBTQ+ oseb (je nujno, kdaj, komu, …)? »Informiranost o LGBTQ+ skupnosti se mi zdi zelo pomembna, saj je še vedno veliko ljudi, predvsem starejših generacij, ki jo zanika in odvrača. Mladi se morajo v svoji koži in domačem okolju počutiti varne in sprejete, ne glede na njihovo spolno usmerjenost. Konec koncev se nihče ne odloči, v koga se bo zaljubil.« (udeleženka delavnice v izvedbi MCDD)

61