Page 1

Włocławek, dn. 25.08.2012

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.08.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp.z.o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Konrad Behlke, ul. Toruńska 19/19, 87-800 Włocławek, NIP: 001-01-01-001 60 2501 2131 3245 9087 1234 5901

Za wykonanie następującego dzieła: Tłumaczenie pisemne POL-> IT Rozporządzenie_IT.doc Chorwacja_IT.pdf Lisbona_IT.pdf Europa_IT.ppt

Liczba słów

Cena brutto za słowo [EUR] 2 391 0,025 54 982 0,025 85 000 0,025 15 0,025 Kwota brutto [EUR] Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Wartość brutto [EUR] 59,78 1374,55 2125,00 0,40 3559,73

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ………3 559,73……………………………………………………………………… 2. Kwota uzysku: ………………1779,87…………………………………………………………………………………………. 20% lub 50% pozycji 1

3. Kwota do opodatkowania: …………1779,86………………………………………………………………………… Różnica pomiędzy pozycją 1, a pozycją nr 2.

4. Podatek od wynagrodzenia: ……………320,38……………………………………………………………….. 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ………3 239,35……………………………………………………………………………….. Różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć euro i trzydzieści pięć eurocenty) ……………………………………………………….. Zleceniodawca

……………………………………………………. Zleceniobiorca


Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło. Ćwiczenie w ramach praktyk mLingua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you