Page 1

Dizajn manuรกl spoloฤ nosti NORTON s.r.o.

NORTON


Dizajn manuรกl znaฤ ky NORTON. Plnofarebnรก verzia.

NORTON Plnofarebnรก verzia

Fish

Angler

NORTON


Dizajn manuál značky NORTON. Definovanie ochrannej zóny.

N N N NNORTONN N Definovanie ochrannej zóny.


Dizajn manuรกl znaฤ ky NORTON. Definovanie farebnosti.

NORTON Definovanie farebnosti

CMYK RGB PANTONE

83 8 100 1 13 163 74 solid coated 362 C


Dizajn manuál značky NORTON. Definovanie farebných verzií. A. plnofarebná verzia B. plnofarebna - negatív C. čiernobiela - pozitív D. čiernobiela - negatív A.

B.

C.

D.

NORTON


Dizajn manuál značky NORTON. Nedovolené manipulovanie s logom.


Dizajn manuál značky NORTON. Nepovolené použitie loga a pozadia.


Dizajn manuál značky NORTON. Typografia. Pre účel vytvorenia značky NORTON je použité písmo SF Quartzite Bold. Pre účely firemnej komunikácie sa používa písmo Myriad Web Pro Bold, Regular a Myriad Pro Regular, Bold. Pre účely reklamy sa používa písmo Myriad Pro Regular, Bold a Myriad Pro Light.

SF Quartzite

Bold

aáäbcdeéfghiíjklmnoópqrstuúvwxz AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYZ 1234567890 . , : ; ( ) ? ! & @ % / # ?

Myriad Web Pro

Bold

aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoópqrŕsštťuúvwxzž AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓPQRSŠTŤUÚVWXYZŽ 1234567890 . , : ; - _ ( ) ? ! & @ % / # €

Myriad Web Pro

Regular

aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoópqrŕsštťuúvwxzž AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓPQRSŠTŤUÚVWXYZŽ 1234567890 . , : ; - _ ( ) ? ! & @ % / # € Myriad Pro

Bold

aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoópqrŕsštťuúvwxzž AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓPQRSŠTŤUÚVWXYZŽ 1234567890 . , : ; - _ ( ) ? ! & @ % / # €

Myriad Pro

Regular

aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoópqrŕsštťuúvwxzž AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓPQRSŠTŤUÚVWXYZŽ 1234567890 . , : ; - _ ( ) ? ! & @ % / # € Myriad Pro

Light

aáäbcčdďeéfghiíjklĺľmnňoópqrŕsštťuúvwxzž AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLĹĽMNŇOÓPQRSŠTŤUÚVWXYZŽ 1234567890 . , : ; - _ ( ) ? ! & @ % / # €


Dizajn manuál značky NORTON. Firemné tlačoviny. Vizitka - špecifikácia Presný vizuál vizitky a typografická špecifikácia. Farebnosť: PANTONE solid coated 362 C PANTONE solid coated 3435 C

1.

Značka NORTON veľkosť 24,001 mm na šírku umiestnenie ako na predlohe 2.

Meno a priezvisko 10 pt. Myriad Web Pro Bold zarovnanie vľavo 3.

Pozícia vo firme 9 pt. Myriad Web Pro Regular zarovnanie vľavo

6,352

37,287

46,361

5 mm

1.

22,758

Meno Priezvisko Pozícia vo firme 4,675 13,229

2. 3.

Mobil: 0900 000 000 6. Tel.: 041/000 000 000 Fax: 041/ 000 000 000 m.priezvisko@norton.sk

9,338

4. Adresa, číslo domu 5. PSČ, MESTO Štát www.clnynorton.sk

NÁZOV FIRMY

5 mm

5 mm

5 mm

Vizitka zastúpenia NORTON špecifikácia

4.

Názov firmy 10 pt. Myriad Web Pro Regular zarovnanie vľavo 5.

Adresa 9 pt. Myriad Web Pro Regular zarovnanie vľavo

Rastislav Rakosnícky Manažér predaja

Mobil: 0906 666 777 Tel.: 041/234 235 236 Fax: 041/234 235 222 r.rakosnicky@norton.sk

NORTON s.r.o.

Kapitána Nálepku 204 010 01 Žilina Slovenská republika www.clnynorton.sk

Vizitka vzor

6.

Kontakty 9 pt. Myriad Web Pro Regular zarovnanie vľavo Rastislav Rakosnícky Manažér predaja

Mobil: 0906 666 777 Tel.: 041/234 235 236 Fax: 041/234 235 222 r.rakosnicky@norton.sk

NORTON s.r.o.

Kapitána Nálepku 204 010 01 Žilina Slovenská republika www.clnynorton.sk

Vizitka vzor jednofarebná


Dizajn manuál značky NORTON. Firemné tlačoviny. Hlavičkový papier, bežná obchodná korešpondencia - formát A4 Presný vizuál hlavičkového papiera značky NORTON a typografická špecifikácia. Farebnosť: PANTONE solid coated 362 C PANTONE solid coated 3435 C Formát: 210 x 297 mm 1.

4.

Značka NORTON veľkosť 41,011 mm na šírku umiestnenie ako na predlohe

2.

Kontakty 10 pt. Myriad Pro Regular zarovnania vľavo 20 mm

5.

Názov firmy 12 pt. Myriad Pro Bold zarovnania vľavo

Adresa 10 pt. Myriad Pro Regular zarovnania vľavo

3.

Kontakty klient 10 pt. Myriad Pro Regular zarovnania vľavo

Kontakty 8 pt. Myriad Pro Regular zarovnania na stred strany

6.

123 mm

47 mm

20 mm

10 mm

28 mm

NORTON s.r.o.

2.

Kapitána Nálepku 204 010 01 Žilina Slovenská republika

3.

Tel.: 041 234 235 236 Fax: 041 234 235 222 Mobil: 0906 666 777 www.clnynorton.sk

4.

1.

NORTON

8 mm

Váž. pán Meno Priezvisko 28 mm

Názov firmy Adresa riadok 1 Adresa riadok 2 Adresa riadok 3

5.

Tel.: 000 000 000 000 Fax: 000 000 000 000 Mobil: 0000 000 000 webová adresa

8 mm

Vážený pán Meno Priezvisko

5 mm 10 mm

NORTON s.r.o., obchodná záložka 241/41, okresný súd Žilina, IČO: 123012301230, Slovenská republika

6.


Dizajn manuál značky NORTON. Firemné tlačoviny. Faxový papier, bežná obchodná korešpondencia - formát A4 Presný vizuál faxového papiera značky NORTON a typografická špecifikácia. Formát: 210 x 297 mm 1.

4.

Značka NORTON veľkosť 41,011 mm na šírku umiestnenie ako na predlohe

2.

Kontakty 10 pt. Myriad Pro Regular zarovnania vľavo

20 mm

5.

Názov firmy 12 pt. Myriad Pro Bold zarovnania vľavo

Adresa 10 pt. Myriad Pro Regular zarovnania vľavo

3.

Kontakty klient 10 pt. Myriad Pro Regular zarovnania vľavo

Kontakty 8 pt. Myriad Pro Regular zarovnania na stred strany

6.

123 mm

47 mm

20 mm

10 mm

28 mm

NORTON s.r.o.

2.

Kapitána Nálepku 204 010 01 Žilina Slovenská republika

3.

Tel.: 041 234 235 236 Fax: 041 234 235 222 Mobil: 0906 666 777 www.clnynorton.sk

4.

1.

NORTON

8 mm

Váž. pán Meno Priezvisko 28 mm

Názov firmy Adresa riadok 1 Adresa riadok 2 Adresa riadok 3

5.

Tel.: 000 000 000 000 Fax: 000 000 000 000 Mobil: 0000 000 000 webová adresa

8 mm

Vážený pán Meno Priezvisko

5 mm 10 mm

NORTON s.r.o., obchodná záložka 241/41, okresný súd Žilina, IČO: 123012301230, Slovenská republika

6.


Dizajn manuál značky NORTON. Reklamné predmety: Tričko, šálka,pravítko, pero.


Dizajn manuál značky NORTON. Firemné vozidlo.


Design by Miroslav Janura May 2008


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.