Page 1

McCANN Skopje Пиринска 23, 1000 Скопје, Македонија Oфицијални правила на натпреварот #FantaSelfie

17. септември 2015. година

McCann Skopje е овластена агенција за промоција и рекламирање на трговски марки за компанијата S.A Coca-Cola Services N.V. 1424 Chaussee de Mons, B-1070 Brussels, Belgium, e именувна за носител на натпреварот во склад со условите и начините кои се утврдени со овој правилник, за рекламирање на брендовите на Coca-Cola Koмпанијата.

1. Општи одредби 1.1. Организатор и реализатор на Конкурсот Oвие правила на натпревар содржат услови за учество во Конкурс- натпреварот со име „#FantaSelfie” кој се организира на Инстаграм. Со учество во конкурсот, односно постирање на содржина со #FantaSelfie значи автоматско прифаќање на овие официјални правила на конкуренцијата (во понатамошниот текст: "Правила на натрпеварот"). Лицата кои учествуваат во натпреварот се наведени во понатамошниот текст: ". Играч (и)"

1.2. Услови за учество на конкурсот/натпреварот Играч може да биде само физичко лице кое живее на територијата на Република Македонија. Конкурсот/натпреварот е дизајниран исклучиво за лична употреба и строго забрането користењето во деловни или комерцијални цели. Податоците на играчите организаторот ги користи во согласност со правилата за заштита на податоците кои се опишани во "правила за заштита на податоци."


2. Игра 2.1 Начин на игра Играчот има директен пристап до натпреварот преку својот Инстаграм профил. Учество во натпреварот е дозволено преку постирање фотографија на која се прикажува Fanta којa во својот дизајн содржи налепница - специјално дизајнирана форма наменета за да се направи селфи фотографија. Потребно е играчот да ја постира сликата со хаштагот #FantaSelfie помеѓу 21 септември и 25 октмоври 2015 година. Корисниците кои со своите фотографии на Instagram одговорат тековниот предизвик се сметаат за потенцијални добитници на наградата.

2.1 Победник Победник е играчот со најкреативна фотографија. Една награда може да се испрати на една адреса на живеење само еднаш во текот на натпреварот. Победниците на натпреварот ќе бидат прогласени секоја недела. Во конкуренција за наградата се вклучени сите фотографии кои се во согласност со правилата и објавени во текот на тековното коло (почеток и крај на колата е наведено во правилата подолу). За време на натпреварот со коментирање на победничката слика натпреварувачот е известен дека е добитник на награда. Играч, покрај условите од претходниот став, исто така: • ги исполнува условите за учество на конкурсот (види точка 1.2.) • во текот на известување на победниците докаже дека ги исполнува условите за учество на натпреварот, кои се пропишани со правилата на играта. • Ако играчот не ги исполнува условите, го губи правото на наградата и на прво место доаѓа резервен победник, или играчот со најмногу креативни Инстаграм фотографии. 3. Времетраење на играта Натпреварот трае 5 (пет) недели – почнува на 21ти септември 2015 година и трае до 25ти октомври 2015. Во овој период ќе се организираат пет наградни кола. I коло: 21.09.2015. 00:01h – 27.09.2015. 23:59h II коло: 28.09.2015. 00:01h – 04.09.2015. 23:59h III коло: 05.10.2015. 00:01h – 11.10.2015. 23:59h IV коло: 12.10.2015. 00:01h – 18.10.2015. 23:59h V коло: 19.10.2015. 00:01 – 25.10.2015. 23:59h

4. Известување на победниците


4.1. Организаторот ќе ги извести добитници на наградата со коментирање на нивната Инстаграм фотографија. Ако одреден победник во рок од 2 дена од контактот со организаторот не испрати свои податоци наградата или не може да ја докаже исправноста на неговите податоци, наградата може да ја добие резервен победник кој ќе биде утврден со правилата на оваа награда. Начинот на известување на резервните победници и условите на доделувањето на наградата се исти како и на начинот на известување и на условите на оригиналниот победник. 4.2. Играчот кој ќе победи на натпреварот се согласува дека организаторот на својот Инстаграм и Фејсбук страница ќе го соопшти неговото име, како и победничката фотографија.

5. Наградување и услови на прогласување победник Награди освојуваат играчите кои постирале слика со хаштагот #fantaselfie и чија слика исполнува правила. Во напреварот ќе бидат доделени вкупно 15 Fanta награди, по три во секое коло. 6. Преземање на наградите 6.1. Со победниците стапува во контакт Организатор со коментар на фотографијата која играчот ја има поставено. Условите за прифаќање на наградата победникот го врши преку телефон, пошта или лично. 6.2 Доколку наградениот не може да ја преземе наградата во договрениот рок истата не може да се предаде на друго лице. Поради недостатоците / грешки во податоците обезбедени од страна на играчот (пр. Грешка во имиња, е-мејл адреси, итн) Организаторот не сноси одговорност. Исто така, играчот не може да ја замени наградата за друга награда.

6.3 Добитникот на наградата, е должен да соработува со организаторот за да ја прими награда. Ако било кој победник не ги исполнува своите обврски во поглед на оваа соработка, како резултат на овие околности не може да се утврди одговорност на организаторот. Организаторот обезбедува можност за прифаќање на наградата во Клаузула 4.1., Во моментот на прифаќање не може да се прошири,а пропуштањето на рокот за играчот значи губење на наградата. 6.4 Сликите кои се неприлични, вулгарни или на било кој начин несоодветни за текот на натпреварот, нема да се во конкуренција за награди. Организаторот го задржува правото во секое време без натамошно објаснување, да дисквалификува


играчи кои не се усогласени со горенаведените правила.

6.5. Играчот кој ќе победи на наградата се согласува дека Организаторот ќе го открие неговото име и фотографија на Instagram профилот и страницата на Фејсбук.

7. Одговорност и исклучување на одговорноста Лична одговорност на играчот е да се увери дека неовластени лица не учествуваат во натпреварот користејќи неговиот e-mail адреса или телефон, во тој поглед организаторот не сноси одговорност. Организаторот не презема никаква одговорност за последиците кои произлегуваат од неточни или погрешни податоци обезбедени од страна на играчот. За неуспех или неспособност да се испорача на наградите за реализација дефекти / грешки во податоците обезбедени од страна на играчот (на пр. на погрешно име или адреса, итн) или за штетите кои произлегуваат од овие причини, организаторот не презема никаква одговорност. Организаторот нема да биде одговорен за доцнења предизвикани од нарушувања во функционирањето на Инстаграм. Понекогаш тоа може да се случи дека услугата не може да се користи, поради причини кои не зависат од организаторот. Со прифаќање на условите играчот, признава дека содржината, можноста, пренос на пораки, податоци и одговорите во зависност од техничките можности на давателите на услуги, а со тоа и овие елементи може негативно да влијае opteredenost мрежа, како и други фактори, кои се надвор од контролата на организаторот, како што се (не исклучиво) покриеност мрежа метеж, грешките во врските, како и одржување на безбедна врска со мрежата.


8. Можни проблеми при одвивање на натпреварот Поради други технички проблеми, организаторите не се одговорни и ја исклучуваат можноста за било штети за време на учество во натпреварот. Во случај на технички проблеми можете да пратите порака на e-mail адреса на mccann@mccann.com.mk. Организаторот нема да биде одговорен за технички грешки или грешки во влезните податоци за време на играта и други причини, а кои не се во зависност од организаторот.

9. Останати информации

9.1. Сите интелектуални производи присутни во текот на играта се заштитени со авторски права, и се забранува нивна модификација, копирање, препродажба или копирање, без претходна писмена согласност од сопственикот на авторските права. Фанта име, или во текст или во графичка форма, е заштитен знак. Носителот на правото на заштитениот знак е организатор. Заштитниот знак на било каков начин и под никакви околности не треба да се користи без претходна писмена согласност од организаторот. Незаконско користење може да е причина за правните последици од авторски права, граѓански или кривични закони. 9.2. Играчите прифаќаат целосна одговорност за сите штети предизвикани врз организаторот за време на натпреварот за секое прекршување на правилата на играта. Во случај на повреда на одредбите од правилата на играта, организаторот на секој играч може да музабрани пристап на играта. 9.3. Правилата на натпреварот се достапни на надворешнen линк, наречен правила за натпревар #FANTASELFIE. Организаторот го задржува правото да ги измени или да ги промени овие термини и времетраењето на натпреварот и во навремен и соодветен начин да ги информира учесниците за истото. Учеството во натправрот зависи од капацитетот на серверот и соодветно на горенаведените околности од време на време може да има негативно влијание врз пристапот на натпреварот. Со прифаќање на условите играчот, признава дека е свесен за содржината, можностите, брзината на пренос на пораки, податоци и одговорите во зависност од техничките можности на давателите на услуги, а со тоа и овие елементи може негативно да влијае оптеретеноста на мрежата, како и други фактори, кои се надвор од контролата на организаторот, како што се ( но не исклучиво) покриеност


мрежа метеж, грешките во врските и одржување на безбедна мрежна врска.

9.4. Натпреварот не се случува во организација и спроведувањето на социјалната мрежа Инстаграм, тоа не е ниту спознорство од страна на Instagram. Играчите се свесни дека нивните информации се доставени до организаторот, а не на Instagram. Информациите доставени од страна на играчите до организаторот се користат исклучиво за целите на стапување во контакт во врска со наградите. 9.5 Организаторот го задржува правото за промена на правилата. Ако во врска сo натпреварот се јават било какви прашања или проблеми, дополнителни информации може да се побараат на mccann@mccann.com.mk 9.6 Од натпреварот се исклучени вработените кај организаторот и компаниите кои учествуваат во организацијата на натпреварот, како и членовите на потесното семејство на тие лица што се: сопружници, деца и родители и родени браќа и сестри.

9.7 Можни правни спорови што произлегуваат од играчите , организаторот претпочита да се решат спогодбено. Во примената на правото за натпреварот е задолжено правото на Република Македонија. Во случај на спор, кој двете страни не можат да го решат по мирен пат, секој има право да поднесе барање до надлежниот суд со соодветна овластување доделено. 10. Управување и заштита на личните податоци - информации за заштита на податоците 10.1. Организаторот личните податоци на учесниците ги користи исклучиво за исполнување на своите обврски во рамките на правилата на игра, според условите одобрени од страна на Instagram и не ги користи за други цели.

10.2. Во текот на користењето на апликацијата и учество во натпреварот, организаторот не води никакви информации за играчите. Електронска порака која ќе се испрати испратени преку Инстаграм, е одобрена од страна на играчот на неговата корисничка сметка. Во овој поглед авторитетна е политика на приватност на Инстаграм.

Скопје, 2015

Fanta stickerschallenge pravilnik mk