Page 1

Nr. 7

september 2014

w w w. i ta l i a - j ata k . d k

david fischer Plads til

mangfoldigheden

maremma toscana

Alt hvad en naturelsker kan begære

Vind!

E n la va s ten t il piz z a , s a mt bogen d e t æ g t e i ta l i e n s k e køkken

Italia - ja tak! magasin om livstil, gastronomi, velvære, vin, s h o p p i n g , r e j s e r , o p s k r i f t e r , k u r s e r o g e r h v e r v SEPTEMBER 2014

39

Italia -Ja Tak - sept 2014  

Magasin om livstil, gastronomi, velvære, vin, shopping, rejser, opskrifter, kurser og erhverv.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you