Ijt juni 2015 10 issuu

Page 25

bøger

italia-jatak.dk

Interviews med tekstforfattere │ Af Siri Rønne Christiansen │ FOTO P ORTR Æ T : A l e c C a n i

a

"

ccabadora er nærmest et magisk ord. Det betyder ikke noget, hverken på italiensk eller på spansk, som det ellers nedstammer fra”. Den sardiske forfatter Michela Murgia fortæller, hvorfor hun valgte netop den titel til sin gennembrudsroman fra 2009, der nu er oversat til dansk. Romanen er blevet oversat til hele 22 forskellige sprog, og af dem har blot en enkelt udgave fået en anden titel end den oprindelige. Ordet ‘accabadora’ henviser til en sardisk myte om sortklædte kvinder, som påtog sig den opgave at hjælpe syge og døende til en afslutning på livet. Det er derfor også naturligt, at et sardisk ord lægger navn til bogen, der udspiller sig i et landsbysamfund på 1950’ernes Sardinien. På svensk hedder bogen Själamakerskan. ”Det er utroligt interessant, at noget, som man ellers betragter som sydlandsk, nærmest eksotisk, viser sig at have en sproglig ekvivalent i et nordisk land”, siger Murgia, og indikerer, at når der findes et ord for noget, ligger der en virkelighed bag. Myten er altså måske alligevel ikke så fjern for det danske publikum, der nu har fået mulighed for at læse den bog, som indbragte hende Campielloprisen. Bogpræsentationen

kommer dog hurtigt til at handle om bogens egentlige tema, som ifølge forfatteren selv er familielivet, og ikke aktiv dødshjælp, som det ellers har ligget mange lige for at konkludere. Ikke mindst moderskabet bliver diskuteret. ”I Italien tager størstedelen af retorikken omkring familielivet udgangspunkt i moderen”, siger Murgia, og forklarer, at hun med Accabadora søger at sætte fokus på den kompleksitet, som mange oplever, men få taler om. Allerede på bogens første sider udfordres fortællingen om kernefamilien. Den aldrende kvinde Bonaria Urrai tager pigen Maria til sig som sit fill’e anima, sit ‘sjælebarn’, og bogen præsenterer dermed en familiekonstellation, der ikke har nogen pendant i hverken adoptions- eller plejefamiliebegrebet. Michela Murgia fortæller, hvordan man på Sardinien tidligere havde en tilgang til opdragelse som noget fælles. Børn, der legede på gaden, kunne lige så vel blive afrettet af deres forældre som af nabokonen, såfremt forældrene ikke var til stede. Denne tankegang går videre i idéen om sjælebørnene, som altså ikke mister sin oprindelige familie, men tværtimod bliver barn af to familier. At Bonaria Urrai, ud over at være syerske og mor for et sjælebarn, også er landsbyens accabadora, er således udgangspunktet,

der indhyller romanen i mange store spørgsmål. Alle synes at centrere sig om den moralske dom som en fleksibel størrelse. For hvad er det rigtige at gøre? Michela Murgia efterlader læseren af Accabadora, såvel som aftenens publikum på Kulturinstituttet, med flere spørgsmål end svar, og på den måde har hun helt sikkert fat i noget af det rigtige.

Mere info: Michela Murgia: Accabadora. Forlaget Palomar. Vejl. pris: 229,-

JUNI 2015

23


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.