{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

rejser

italia-jatak.dk

den æ ld ste by på Amalfikysten

N å r m a n f ø r st h a r o p h o l dt s i g i S c a l a , h a r m a n et m i n d e f o r l i v et . D et e r v i r k e l ig h e d e n f o r d e m a ng e da ns k e r e , so m g e n n e m t i d e n h a r o p h o l dt s i g p å d et t e s m u k k e o g d e lv i st u s p o l e r e d e st e d . M a n h a r l et v e d at f o r st å d e m a n g e b e s ø g e n d e d e r g e n n e m t i d e n h a r lo v p r i st by e n . Fo r Sca l a e r f o r m a ng e m e n n e s k e r ” A m a l f i k y st e n s h e m m e l i g e p e r l e ” . │ af kim Ferrigno │ Foto: Palle Kjærulff-Schmidt

V

ed første øjekast syner Scala ikke af meget i forhold til de mere kendte byer på kysten som f.eks. Positano, Amalfi og Ravello, men byen har sin egen helt specielle charme og sjæl. På mange områder har den mentale tid stået stille i Scala, for her bliver en udenlandsk besøgende stadig opfattet som en gæst, der modtages positivt og med respekt - og det forventes at gæsten gengælder respekten

og venligheden. En stor del af baggrunden for denne positive holdning til byens gæster skyldes tilstedeværelsen af den danske institution San Cataldo*, som hører til i et tidligere kloster med en pittoresk beliggenhed på bjergsiden lige ovenover Scala by. Det betyder, at der siden 1920’erne har været besøg af danskere i Scala, og på den tid var turismen endnu ikke et normalt fænomen

på de kanter, så Scala’s indbyggere var de første i området, der fik rutinen i at møde udenlandske gæster. Scala’s indbyggere (også kaldet ”Scalesere”) har derfor næsten 100 års erfaring med turisme, og det har medført, at man som udlænding i Scala hurtigt falder ind i det normale bybillede. Man kan let få kontakt til de lokale beboere, hvis man ønsker det, da Scaleserne, ligesom næsten alle Italienere, generelt

JUNI 2015

17

Profile for Barbara Lütken

Ijt juni 2015 10 issuu  

Italia -Ja tak! magasin om livstil, gastronomi, velvære, vin, shopping, rejser, opskrifter, kurser, erhverv

Ijt juni 2015 10 issuu  

Italia -Ja tak! magasin om livstil, gastronomi, velvære, vin, shopping, rejser, opskrifter, kurser, erhverv

Profile for mcb2
Advertisement