Page 1

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

*Preturile de pornire nu includ TVA. Imaginile prezentate sunt cu titlu informativ. Pentru lista detaliata cu bunurile scoase la licitatie si pentru inspectii / examinare va rugam sa consultati caietul de sarcini atasat. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 1/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

CAIET DE SARCINI Nr. 26265 din 25.10.2010 Pentru licitatia publica deschisa cu strigare din data de 10 Noiembrie 2010 si 11 Noiembrie 2010

ATENTIE !!! Caietul de sarcini pentru licitatia din 10 Noiembrie 2010 si 11 Noiembrie 2010 poate fi vizualizat pe site-ul Marfin Bank si Marfin Leasing numai in perioada 25 Octombrie – 09 Noiembrie 2010.

I.

OBIECTUL LICITATIEI

Valorificarea prin vanzare a bunurilor reposedate (recuperate) de la clientii Marfin Leasing, conform anexelor 1, 2 si 3 ale caietului de sarcini.

II.

CANTITATEA OFERITA

Bunurile sunt depozitate la sediile AXM EUROGRUP SRL din Str. Calea Giulesti nr. 2-8, Sector 6, Bucuresti, Cathellas Trucks & Trailler Trader SRL din Str. Odaii Nr. 327, Sector 1, Bucuresti si CTE TRAILERS SRL din Str. Sos. Bucuresti nr. 57, Ciorogarla, Ilfov, conform specificatiilor din anexe.

III.

PRETUL DE INCEPERE AL LICITATIEI

Preturile de incepere a licitatiei precum si valoarea salturilor de supralicitare sunt cele prevazute in anexele 1-3.

IV.

INCHEIEREA CONTRACTULUI MODALITATI DE PLATA

DE

VANZARE

-

CUMPARARE

SI

Castigatorul licitatiei publice directe (persoana juridica/fizica) incheie contract de vanzarecumparare cu MARFIN LEASING IFN (Romania) S.A. conform contractului cadru prezentat in caietul de sarcini la Anexa 5. Contractul de vanzare cumparare se semneaza si se stampileaza de cumparatorii persoane juridice si se semneaza de catre cumparatorii persoane fizice, in ziua licitatiei (10 Noiembrie 2010 si 11 Noiembrie 2010). Plata bunurilor adjudecate de catre persoanele juridice/fizice se va face conform contractului de vanzare-cumparare dupa cum urmeaza: Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 2/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Persoanele juridice - trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun), doar in limita plafonului de casa (5.000 lei), stabilit prin prevederile legale in vigoare, diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.11.2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.11.2010 catre Marfin Leasing in contul RO20.EGNA.1010.0000.0004.9204 deschis la Marfin Bank Romania S.A. In cazul in care pana in data de 18.11.2010 nu se achita diferenta pana la 10%, suma de 5.000 lei se va pierde. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% va fi pierdut. Persoanele juridice nerezidente - trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun) 1,200.00 EUR pentru fiecare bun adjudecat, diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.11.2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.11.2010 catre Marfin Leasing in contul RO91 EGNA 1010 0000 0004 7538 SWIFT: EGNAROBX deschis la Marfin Bank Romania S.A. In cazul in care pana in data de 18.11.2010 nu se achita diferenta pana la 10%, suma de 1.200 EUR, pentru fiecare bun, se va pierde. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% va fi pierdut. Persoanele fizice - pot achita orice suma in ziua licitatiei, dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 5.000 lei) din valoarea bunului adjudecat direct reprezentantului Marfin Leasing prezent la licitatie sau ulterior la sediul Marfin Leasing din Str. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% (dar nu mai putin de 5.000 lei) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut. Persoanele fizice nerezidente - pot achita orice suma in ziua licitatiei, dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 1.200 EUR) din valoarea bunului adjudecat la sediul Marfin Leasing din Str. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% (dar nu mai putin de 1.200 EUR) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut. Obligatiile de plata se considera indeplinite in momentul creditarii contului Marfin Leasing cu suma corespunzatoare conform contractului de vanzare-cumparare pana in data de 26.11.2010. In toate situatiile de adjudecare a bunurilor, se factureaza si se incaseaza taxa pe valoare adaugata aferenta (24%) potrivit legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Din momentul achitarii contravalorii contractului de vanzare-cumparare bunurile trec in proprietatea cumparatorului si pot fi preluate de catre cumparator pe baza de Proces Verbal – Anexa 6. La preluarea bunurilor adjudecate cumparatorul va prezenta contractul de vanzarecumparare, factura / facturile fiscale, precum si dovada platii. Toate documentele vor fi prezentate in original si copie xerox. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 3/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

V.

POSIBILITATEA DE FINANTARE PRIN LEASING

Marfin Leasing ofera posibilitatea de a finanta bunurile aferente Anexelor 1, 2 si 3 prin leasing financiar. Orice astfel de solicitari vor fi supuse aprobarii conform normelor si proceselor de aprobare. Marfin Leasing (Romania) IFN S.A. isi rezerva dreptul de a aproba sau de a respinge cererile clientilor. VI.

EXAMINAREA LA FATA LOCULUI A BUNURILOR SOLICITATE PENTRU CUMPARARE

Marfin Leasing este obligata sa permita ofertantului/licitatorului inspectarea/examinarea bunurilor intre 26 Octombrie - 09 Noiembrie 2010 in intervalul orar 09:00 - 17:00 iar aceasta inspectie/examinare se poate face la sediile AXM EUROGRUP SRL din Str. Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, Bucuresti, Cathellas Trucks & Trailler Trader SRL din Str. Odaii Nr. 327, Sector 1, Bucuresti si CTE TRAILERS SRL din Str. Sos. Bucuresti nr. 57, Ciorogarla, Ilfov, conform specificatiilor din anexe. In urma inspectiei se va semna un proces verbal de inspectie/examinare - Anexa 9A si 9B. VII.

CONDITIILE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SI TERMENUL LIMITA DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE CATRE LICITATORI

Pentru a fi calificati la licitatie, licitatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa nu faca parte, ca membrii, in comisiile de evaluare si de licitatie si sa nu fie nici sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. In acest scop participantii la licitatie vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere (model Anexa 7); b) pentru persoanele juridice, licitatorul va trebui sa aiba asupra sa o imputernicire (Anexa 8) prin care sa i se dea acceptul de a licita si semna contractul de vanzare-cumparare pentru si in numele firmei respective. Deasemenea trebuie sa aiba si stampila societatii respective; c) pentru persoanele fizice este obligatoriu sa detina asupra lor un document care sa ateste identitatea (BI, CI sau pasaport); d) documentele de participare la licitatie pot fi depuse la sediul Marfin Leasing sau prin fax (021.404.34.54) pana la data de 09.11.2010 ora 15:00 sau aduse in ziua licitatiei. La licitatie documentele in original, vor fi prezentate, la cerere pentru conformitate; e) participantii la licitatie au obligatia sa examineze instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar in cazul in care au nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, le pot solicita in scris la Marfin Leasing, in termen util, respectiv cu 2 zile lucratoare inainte de licitatie; f) in situatia in care se descopera vicii de forma si erori aritmetice ale unor documente ale licitatiei, care ar putea prejudicia patrimoniul Marfin Leasing, modificarile vor fi aduse la cunostinta tuturor licitatorilor la incepera sedintei de licitatie, pe baza unui document oficial si a procesului verbal intocmit de Marfin Leasing si semnat de toti licitatorii acceptati; g) neprezentarea la termen, corect si in totalitate a documentelor specificate in prezentul caiet de sarcini (Anexa 19 – totalul documentelor necesare participarii la licitatie) ori a imputernicirii legalizate (notariale) pentru persoanele fizice care reprezinta alte persoane fizice, atrage descalificarea licitatorului/ofertantului respectiv.

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 4/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

VIII. DATA SI LOCUL DESFASURARII LICITATIEI Licitatia publica deschisa cu strigare se va desfasura in data de 10 Noiembrie 2010, incepand cu ora 10:30 in incinta AXM EUROGRUP SRL din Str. Calea Giulesti nr. 6-8, Sector 6, Bucuresti, iar in data de 11 Noiembrie 2010, incepand cu ora 10:30in incinta CTE TRAILERS SRL din Str. Sos. Bucuresti nr. 57, Ciorogarla, Ilfov.

IX.

MODUL DE DESFASURARE AL LICITATIEI

Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie. In ziua si la ora stabilita pentru inceperea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei, face prezenta participantilor (Anexa 11) si constata daca sunt indeplinite conditiile din caietul de sarcini. In cazul in care se intrunesc conditiile, presedintele comisiei de licitatie anunta pretul initial de vanzare pentru fiecare bun de la care se porneste strigarea si precizeaza valoarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie. Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari, respectand valoarea salturilor prezentate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta tare si clar suma oferita de fiecare licitator. Daca la a treia strigare a ultimei oferte de pret nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea in favoarea participantului care a oferit ultima suma. Licitatia se declara inchisa dupa anuntarea verbala a castigatorilor de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa intocmirea procesului verbal al licitatiei (Anexa 12), care se semneaza de catre membrii comisiei de licitatie si minim 2 participanti. In situatia in care la licitatie pentru un bun se prezinta doar un singur participant, comisia de licitatie negociaza pretul de vanzare, iar bunul se adjudeca numai daca se ofera preturi mai mari decat cele de pornire a licitatiei. Pe timpul desfasurarii procedurii de valorificare (licitatie) se respecta specificatiile conform Anexa nr 10. Participantii la licitatie pot formula contestatii motivate in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se depun in scris la sediul Marfin Leasing, in termen de 24 ore de la incheierea licitatiei si vor fi solutionate in termen de 24 ore de la depunere. Rezultatul privind solutionarea acestora va fi comunicat in scris la adresa mentionata de participant in anexa 15a/b.

X.

PREVEDERILE FINALE

Preluarea bunurilor adjudecate si achitate integral se face de cumparator in termen de maximum 10 zile lucratoare (10.12.2010) de la data limita (26.11.2010), specificata in prezentul caiet de sarcini privind efectuarea platii contravalorii de achitat a contractului de vanzare-cumparare. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 5/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

In cazul in care dupa data de 10.12.2010 bunurile adjudecate in urma licitatiei nu au fost preluate, cumparatorul va achita o taxa de parcare de 25 de lei/zi + TVA catre Marfin Leasing. Bunurile care au fost inspectate/examinate (Anexa 9A) si adjudecate, se preiau, incarca sau se transporta, in starea in care se aflau in momentul inspectarii/examinarii, prin grija si pe cheltuiala cumparatorului. Bunurile care nu au fost inspectate/examinate (Anexa 9B) deoarece cumparatorii nu au solicitat inspectarea/examinarea acestora si au fost adjudecate, se preiau, incarca sau se transporta in starea in care se afla la data preluarii, prin grija si cheltuiala cumparatorului. Marfin Leasing preda toate randurile de chei ale bunurilor, aflate in posesia sa, aceasta fiind exonerata de orice raspundere cu privire la eventualitatea producerii unui eveniment care ar putea prejudicia/cauza pierderi de orice fel cumparatorului. Anexele 1 – 19A/B fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini. Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic de la sediul Marfin Leasing la numerele de telefon 021.40.50.500/1/2 sau mobil 0722.383.335 – Dl. Mihai M. / 0720.532.642 – Dl. Liviu I.

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 6/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

ANEXA 1

Autoturisme recuperate

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

1

ALFA ROMEO GT 3.2 V6 CM DISTINCTIVE

B-5033909/07

ZAR93700003294142

2005

-

9.800

7.900

200

AXM EUROGRUP

2

ALFA ROMEO GT 3200

B-5512010/01

ZAR93700003318804

2005

45391

12.200

8.000

200

AXM EUROGRUP

3

AUDI A3 SPORTBACK

B 86 LBV

WAUZZZ8PX8A198298

2008

44243

14.900

12.000

300

AXM EUROGRUP

4

AUDI A4 LIMOUSINE

B-12-GTK

WAUZZZ8K68A026614

2008

114450

20.500

17.500

300

AXM EUROGRUP

5

AUDI Q7

B 89 FTU

WAUZZZ4L07D038625

2007

119707

31.000

20.200

500

AXM EUROGRUP

6

AUDI Q7 3.6 FSI

B 63 MTF

WA1BY74L07D054068

2007

69046

24.200

20.600

500

AXM EUROGRUP

7

BMW 325xi

B 60 DZP

WBAVD11070AV06611

2007

113163

13.600

12.300

300

AXM EUROGRUP

8

BMW 330 Xi

B 44 VTC

WBAWC51050PS99390

2007

33347

24.500

19.600

300

AXM EUROGRUP

9

BMW 335i COUPE

B-66-TJI

WBAWB71050PG13301

2006

55523

21.400

17.200

300

AXM EUROGRUP

10

BMW 525d

B 59 GSA

WBADL91060GW68062

2002

194032

6.100

4.900

100

AXM EUROGRUP

11

BMW 535d

B 06 WJR

WBANC91000B766280

2006

152369

16.700

15.100

300

AXM EUROGRUP

12

BMW X5

B 92 ZGU

5UXFA535X3LV95274

2003

-

10.400

8.900

200

AXM EUROGRUP

13

BMW X5 3.0 d

B112599/1006

WBAFB71000LX62803

2005

81574

18.200

14.600

300

AXM EUROGRUP

14

BMW X6 X DRIVE

B 93 KBN

5UXFG43508LJ35816

2008

33714

37.900

30.000

500

AXM EUROGRUP

15

CADILLAC ESCALADE

B 05 EOC

1GYFK63857R405991

2007

61190

29.000

18.900

300

AXM EUROGRUP

B142655/1011

KL1SF697J7B035495

2007

34113

4.000

3.200

100

AXM EUROGRUP

B-7811209/08

KL1NF35615K227130

2005

137689

4.500

3.000

100

AXM EUROGRUP

B 67 GDI

1C3H8E3D37Y578388

2007

21959

18.400

12.000

300

AXM EUROGRUP

B-82-VTC

VF7GC9HWC94366488

2007

60163

6.400

5.200

200

AXM EUROGRUP

B-83-VTC

VF7GC9HWC94366491

2007

62426

6.700

5.400

200

AXM EUROGRUP

16

17 18 19

20

CHEVROLET AVEO 1.4i 16V 94 CP CHEVROLET LACETTI WAGON 1.6 CHRYSLER 300C CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 75CP CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 75CP

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 7/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

21

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 75CP

B-81-VTC

VF7GC9HWC94366792

2007

82299

6.200

5.000

100

AXM EUROGRUP

22

CITROEN C1 X 1.0 L 5P

B 58 MZI

VF7PNCFAC89097257

2006

27011

3.400

2.800

100

AXM EUROGRUP

23

CITROEN C1 X 1.0 L 5P

B 58 NBL

VF7PNCFAC89100149

2006

51987

3.700

3.000

100

AXM EUROGRUP

24

CITROEN C3 X 1.1L

B 09 TFC

VF7FCHFXC28923180

2007

23186

4.500

3.600

100

AXM EUROGRUP

25

DACIA DOUBLE CABINE 1.9D

B-50-ZBW

UU1D4F7676A494924

2006

142098

1.600

1.500

100

AXM EUROGRUP

26

DACIA DROP SIDE 1.9D

B 06 AGK

UU1D471677A499021

2006

83190

1.500

1.400

100

AXM EUROGRUP

B 54 YXX

UU1D4F7677A498287

2006

77967

2.400

2.000

100

AXM EUROGRUP

B 54 XOG

UU1D4F7677A498288

2006

92191

2.400

2.000

100

AXM EUROGRUP

B 22 CTB

UU1LSDJKH37268038

2007

54412

4.600

2.500

100

AXM EUROGRUP

B-68-DMU

UU1LSDAEH37670842

2007

203328

2.200

1.900

100

AXM EUROGRUP

B-68-DMH

UU1LSDAEH37670875

2007

203849

2.100

1.800

100

AXM EUROGRUP

B-60-ZMJ

UU1LSDJKH37332315

2007

99520

4.200

2.300

100

AXM EUROGRUP

B-44-XWU

UU1LSDAAH34209292

2005

273671

2.100

1.800

100

AXM EUROGRUP

B-60-HCY

UU1LSDAEH37318451

2007

93257

3.500

2.300

100

AXM EUROGRUP

B 69 BUF

UU1LSDAAH35442711

2006

65713

3.000

2.400

100

AXM EUROGRUP

B 61 MWP

UU1KSDOKJ37336719

2007

113389

5.100

3.400

100

AXM EUROGRUP

B 61 MWS

UU1KSDOKJ37336764

2007

95520

5.100

3.400

100

AXM EUROGRUP

B 61 MWU

UU1KSDOKJ37336765

2007

104273

5.100

3.400

100

AXM EUROGRUP

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

DACIA DUBLA CABINA 1.9D 4X4 DACIA DUBLA CABINA 1.9D 4X4 DACIA LOGAN AMBIANCE 1.5 DCI DACIA LOGAN AMBIANCE L 90 1.4 DACIA LOGAN AMBIANCE L 90 1.4 DACIA LOGAN AMBITION 1.5 DCI DACIA LOGAN LAUREATE 1,4 MPI DACIA LOGAN LAUREATE 1,4 MPI DACIA LOGAN LAUREATE PLUS 1.4 MPI DACIA LOGAN R90 LAUREATE 1.5 R2 DACIA LOGAN R90 LAUREATE 1.5 R2 DACIA LOGAN R90 LAUREATE 1.5 R2

39

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi

B 40 TEL

UU1FSD1K537506899

2007

130075

3.700

2.500

100

AXM EUROGRUP

40

DACIA PICK-UP 1.9D

B 64 ZFU

UU1D161177A501957

2006

74367

1.400

700

100

AXM EUROGRUP

41

DACIA SUPRASTRUCT URA

B 09 AHD

UU1D161176A495075.

2006

41100

1.800

900

100

AXM EUROGRUP

42

DAEWOO MATIZ E LPG EURO 4

B 74 LJV

UU6MF48417D110723

2007

-

1.600

1.400

100

AXM EUROGRUP

43

DAEWOO MATIZ E SUN ROOF

B 02 MBV

UU6MF484G8D122415

2008

22735

2.000

1.800

100

AXM EUROGRUP

44

DAEWOO NUBIRA II 1.6 CDX

B-47-PHM

UU6JF69615D007586

2005

66962

3.200

2.600

100

AXM EUROGRUP

45

DODGE CALIBER 2.0 l

B133923/1008

1B3HBG8B27D520314

2006

65938

7.400

6.300

200

AXM EUROGRUP

46

FERRARI 599 GTB FIORANO F1

B-78-ZRM

ZFFFD60B000152812

2007

28155

170.000

136.000

500

AXM EUROGRUP

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 8/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

47

FIAT DOBLO 1.3 M-JET 75 CP BUSINESS SM

B-52-LHF

ZFA22300005411384

2006

80549

5.900

3.900

100

AXM EUROGRUP

B-52-LHG

ZFA22300005407528

2006

106728

7.100

4.700

100

AXM EUROGRUP

B 135916/1010

ZFA22300005438930

2006

103142

4.200

3.600

100

AXM EUROGRUP

B 04 VRT

WF0HXXWPJH6A04673

2006

60320

4.500

3.600

100

AXM EUROGRUP

B 66 VTC

WF0HXXWPJH6A04495

2006

121560

4.300

3.500

100

AXM EUROGRUP

B 29 VTC

WF0HXXWPJH6A08764

2006

91885

4.300

3.500

100

AXM EUROGRUP

B 65 XTC

WF04XXWPD46G29986

2007

55860

7.400

6.000

200

AXM EUROGRUP

48

49

50 51

52

53

FIAT DOBLO 1.3 M-JET 85 CP FAMILY 7 PANORAMA FIAT DOBLO R 1.4 FIRE 77CP DYNAMIC FORD FIESTA 1.3 COMFORT FORD FIESTA COMFORT 1.3 70CP FORD FIESTA COMFORT 1.3 70CP FORD FOCUS TREND CHAMPIONS LEAGUE 1.6i 100 CP

54

FORD MONDEO DIESEL

B 07 DYG

WFOWXXGBBW2Y82870

2002

200327

3.400

2.300

100

AXM EUROGRUP

55

FORD MUSTANG COUPE

B 87 UZO

1ZVFT80N475262609

2007

30766

13.600

12.300

300

AXM EUROGRUP

56

FORD TRANSIT 135 FT 350

B 68 VTC

WF0AXXTTFA5C05752

2005

281668

7.900

6.400

200

AXM EUROGRUP

57

FORD TRANSIT DBL CAB 350EF 2.4 TDCi 100 hp

B 70 YHX

WF0NXXTTFN7S34846

2007

87007

13.200

6.600

200

CATHELLAS ODAI

58

FORD TRANSIT VAN

B 62 LXR

WF0XXXTTFX6A30710

2006

79536

8.600

5.000

100

AXM EUROGRUP

59

GAZELLE 330202-094

B 77 SCR

Z3B3302737R003367

2007

2063

7.300

5.900

200

CTE

60

GAZELLE 33023-084

B-50-AVK

Z3B3302306R002004

2006

52486

6.400

4.200

100

AXM EUROGRUP

61

GEELY CH 1.3 GT

B-80-BJF

L6T7524S07N050662

2007

60914

2.700

1.400

100

AXM EUROGRUP

62

GEELY CH 1.3 GT

B 87 VYN

L6T7524S97N050580

2007

16450

3.600

3.300

100

AXM EUROGRUP

63

GEELY CK-1.3 FLAGHIP

B-155497/ 1005

L6T7524S37N001570

2007

-

2.200

1.900

100

AXM EUROGRUP

64

GEELY CK-1.3 FLAGHIP

B 155859/1005

L6T7524S77N001569

2007

30293

2.700

1.400

100

AXM EUROGRUP

65

GEELY CK-1.3 FLAGHIP

B-155563/ 1005

L6T7524S97N001542

2006

30449

2.500

1.700

100

AXM EUROGRUP

66

HONDA CIVIC 1.8i SPORT(SH 2007)

B 55 HND

SHHFK27607U031994

2007

42576

10.100

8.100

200

AXM EUROGRUP

B-118667

KMHCG41FP5U673027

2006

117338

3.300

2.700

100

AXM EUROGRUP

B 99 VTC

KMHDC51DP8U039674

2008

62459

6.700

5.400

200

AXM EUROGRUP

B 84 ZCT

KMHJN81VP7U682712

2007

173211

6.700

6.100

200

AXM EUROGRUP

B 144908

1J8HCE8M07Y521383

2006

102558

18.000

9.000

200

AXM EUROGRUP

67

68

69

70

HYUNDAI ACCENT LC 1.3 F/L 4 DR STD HYUNDAI I30 1.6 CRDI GLS M/T STYLE HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI VGT JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 CRD

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 9/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

71

JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON C 21284701

B 60 WRG

1J4GAE9918L591602

2008

84893

19.000

16.200

300

AXM EUROGRUP

72

LADA-VAZ NIVA 4X4

B-8744710/02

XTA21214051796662

2005

79712

3.800

2.500

100

AXM EUROGRUP

73

LEXUS LS 460 EXECUTIVE

B 07 ZMN

JTHB0L46F30052257

2007

89679

33.800

28.800

500

AXM EUROGRUP

74

LEXUS LS 600H

B 40 FYM

JTHCU46F905004389

2008

96343

56.900

45.600

500

AXM EUROGRUP

75

LEXUS SC 430

B 82 UPG

JTHFN45YX09016301

2007

13700

33.300

20.000

300

AXM EUROGRUP

76

MERCEDES BENZ 1841

B 91 EOK

WDB9340621K954248

2004

645740

21.100

16.900

300

CATHELLAS ODAI

77

MERCEDES BENZ 208

B 89 FTS

WDF63809413535934

2003

184556

6.600

3.300

100

AXM EUROGRUP

78

MERCEDES BENZ 208

B 89 FTR

WDF63809413535960

2003

-

5.600

2.800

100

CTE

79

MERCEDES BENZ 208

B 89 FTV

WDF63809413542248

2003

158156

6.600

3.300

100

AXM EUROGRUP

80

MERCEDES BENZ 208

B 89 FTT

WDF63809413541042

2003

114385

6.600

3.300

100

AXM EUROGRUP

81

MERCEDES BENZ C200 CDI

B 36 ZRH

WDB2030071A640241

2004

84000

7.900

4.000

100

AXM EUROGRUP

82

MERCEDES BENZ C200 CDI

B 36 LUY

WDB2030071A638429

2004

92300

7.900

4.000

100

AXM EUROGRUP

83

MERCEDES BENZ C280 4M

B-123632

WDB2030921F842808

2006

84921

17.900

9.000

200

AXM EUROGRUP

B-46-AZZ

WDB2110231A724074

2004

171222

8.600

7.800

200

AXM EUROGRUP

B-94-SJA

4JGBB22E97A201323

2007

116971

21.500

21.500

500

AXM EUROGRUP

84

85

MERCEDES BENZ CLASSE E280 MERCEDES BENZ ML 320 CDI

86

MERCEDES S 550 L 4Matic

B 74 SAC

WDDNG86X78A223152

2008

41410

51.100

43.500

500

AXM EUROGRUP

87

MITSUBISHI L200 2.5 CMC

B 86 NWM

MMBJRKB407D112949

2007

82033

11.900

9.600

200

AXM EUROGRUP

B-77-YDF

MMBJNKB407D143016

2008

41214

16.900

10.000

200

AXM EUROGRUP

B 92 AAJ

JMBSNCY3A8U010568

2008

36238

14.800

9.700

200

AXM EUROGRUP

88

89

MITSUBISHI L200 2.5 TD DC INTENSE, 4X4 M/T MITSUBISHI LANCER 1.8 M/T INVITE

90

MITSUBISHI LANCER 2.0 SDN INTENSE

B108171/1005

JMBSNCS9A6U001518

2006

30968

6.900

5.600

200

AXM EUROGRUP

91

MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 16V INTENSE, 4X4

B139313/1010

JMBXNCU2W6U008900

2007

95014

7.600

6.900

200

AXM EUROGRUP

92

MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TD (SH 2003)

B 61 HEK

JMB0NK9403J007274

2003

266113

6.300

6.300

200

AXM EUROGRUP

93

MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 TD INTENSE

B102505/1003

JMB0NK9406J004068

2006

65131

12.200

9.800

200

AXM EUROGRUP

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 10/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

94

95

96

97

98

Bunul NISSAN PRIMERA 4DR 1.6L BVM NISSAN PRIMERA 4DR 1.6L BVM ACENTA - PACK VISIA 03 OPEL ASTRA KOMBI ALB 2,0 DTI 16V PEUGEOT 206 SEDAN 1.4 E 75 CP PEUGEOT 206 SEDAN 1.4 E 75 CP

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

B-48-RWE

SJNBAAP12U2274314

2005

101913

5.300

3.500

100

AXM EUROGRUP

B 58 TVX

SJNBAAP12U2306566

2006

80961

5.700

3.800

100

AXM EUROGRUP

B 70 KJV

WOLOTGF7038102850

2004

225342

3.200

1.600

100

AXM EUROGRUP

B 87 SEC

VF32BKFWA72787001

2007

14697

4.900

2.500

100

AXM EUROGRUP

B 90 MXJ

VF32BKFWA72787490

2008

19663

5.100

2.600

100

AXM EUROGRUP

99

PEUGEOT 207 TRENDY 1.4 HDI

B 59 UOC

VF3WC8HZC33667908

2006

106962

5.800

4.700

100

AXM EUROGRUP

100

PEUGEOT 407 SW 1.6 HDI 110 ELEGANCE

B 65 XSS

VF36E9HZC21230492

2005

191441

5.800

4.700

100

AXM EUROGRUP

101

PEUGEOT EXPERT CF TOLE 2.0 HDI 95 CP

B-52-JHF

VF3BZRHXB86261676

2006

103660

7.300

5.900

200

AXM EUROGRUP

102

PEUGEOT PARTNER 190 C 1.6 HDI

B 61 KVC

VF3GC9HWC96247461

2007

22253

4.200

3.400

100

AXM EUROGRUP

103

PEUGEOT107 TWO 1.0 E

B 61 YOD

VF3PNCFAC88136206

2007

55924

3.900

3.600

100

AXM EUROGRUP

104

PORSCHE CAYENNE TURBO

B 98 TUH

WP1ZZZ9PZ8LA95829

2008

48953

65.500

52.400

500

AXM EUROGRUP

105

RENAULT CLIO CAMPUS 1.2

B 83 VPU

VF1BB2U0537093534

2006

34460

3.700

3.000

100

AXM EUROGRUP

106

RENAULT CLIO CAMPUS 1.2

B 83 VRB

VF1BB2U0537241812

2007

21614

5.100

3.400

100

AXM EUROGRUP

107

RENAULT CLIO CAMPUS 1.2

B 83 VPW

VF1BB2U0537282276

2006

39732

3.600

2.900

100

AXM EUROGRUP

108

RENAULT CLIO CAMPUS 1.5DCI

B 83 VPY

VF1BB2U0537093524

2006

15725

5.300

3.500

100

AXM EUROGRUP

109

RENAULT CLIO SYMBOL EXPRESSION

B-69-CLL

VF1LBTE0F33108801

2005

98636

3.600

1.800

100

AXM EUROGRUP

110

RENAULT ESPACE

B 23 EAM

VF1JK0HD636364101

2006

N/A

9.900

5.000

100

AXM EUROGRUP

B 66 CZY

VF1FDC2D637600860

2007

112835

5.900

5.400

200

AXM EUROGRUP

B-54-TDF

VF1FDCUL635870056

2006

125987

8.900

5.800

200

AXM EUROGRUP

B 40 AHS

VF1KMRF0532468466

2004

-

600

400

100

AXM EUROGRUP

B-97-DDA

VF1KM0U0632169859

2004

147453

4.500

3.000

100

AXM EUROGRUP

B 19 YCR

VF1LB290538444262

2007

83388

4.500

3.600

100

AXM EUROGRUP

B 33 PAM

SARRJSLHP4D296651

2003

130940

5.700

4.900

100

AXM EUROGRUP

111

112

113

114

115

116

RENAULT MASTER L1H1 2.5 DCI RENAULT MASTER L3H2 2.5 DCI RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE ESTATE CONFORT PRIVILEGE 2.0 RENAULT SYMBOL FIDJI 1.5 DCI ROVER 75

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 11/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

117

SAAB 9-3

B 19 CPH

YS3FB45D341009243

2004

100831

6.500

4.300

100

AXM EUROGRUP

B 56 GFU

TMBPJ16Y764573669

2006

80522

3.800

3.300

100

AXM EUROGRUP

B 94 GMC

TMBPF16Y374025557

2007

129542

4.700

3.100

100

AXM EUROGRUP

B 38 COL

TMBPF16Y374025560

2007

156060

4.700

3.100

100

AXM EUROGRUP

B 77 GYU

KPTG0B1FS7P238304

2006

35940

11.200

9.000

200

AXM EUROGRUP

B128593/1009

KPTG0B1FS6P226881

2006

97336

14.200

9.300

200

AXM EUROGRUP

118

119

120

121

122

SKODA FABIA AVANTAJ 1.4 ITDI PD SKODA FABIA AVANTAJ 1.9 SDI SKODA FABIA AVANTAJ 1.9 SDI SSANG YONG REXTON RX 270 (XVT) AT AWD POWER SSANGYONG REXTON RX270 (CDI) AT BUSINESS DST

123

SUBARU TRIBECA 3.0 5 D

B 151598/0912

4S4WXELU57S004220

2007

85273

17.000

13.600

300

AXM EUROGRUP

124

SUZUKI IGNIS 1.3

B-44-MTJ

TSMMHX51S00175339

2004

N/A

900

500

100

CATHELLAS ODAI

125

SUZUKI IGNIS 1.3

B 74 LJX

TSMMHX51S00283539

2007

-

5.300

4.300

100

AXM EUROGRUP

126

SUZUKI IGNIS 1.3

B-23-TND

TSMMXH51S00248974

2006

147134

4.100

2.100

100

AXM EUROGRUP

B 76 KDH

NMTKV56EX0R013277

2007

112230

8.000

6.400

200

AXM EUROGRUP

B-42-XAJ

SB1BR56LX0E100840

2004

97307

6.300

4.100

100

AXM EUROGRUP

B-45-RBG

SB1BD56L50E060388

2007

97858

10.000

8.000

200

AXM EUROGRUP

127

128

129

TOYOTA AURIS 1,6 L VVT-I SOL 5 USI TOYOTA AVENSIS 1.8 VVT-i 5D EXECUTIVE AT TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D LUNA LCA

130

TOYOTA RAV 4 D4D VIP MT

B 35 TYT

JTMBA31V705049992

2007

36400

16.600

13.300

300

AXM EUROGRUP

131

TOYOTA RAV 4 EXECUTIVE

B 72 UOD

JTMBB31VX06081035

2007

76468

15.800

14.300

300

AXM EUROGRUP

B 62 XBW

VNKKL96310A126004

2006

73042

5.800

4.700

100

AXM EUROGRUP

B 68 ZJL

KMHJN81VP7U628808

2007

88962

8.300

7.500

200

AXM EUROGRUP

B 27 GGB

WV2ZZZ2KZ7X059662

2007

81827

7.000

5.600

200

AXM EUROGRUP

B 31 GGB

WV2ZZZ2KZ7X059854

2006

77601

7.500

6.000

200

AXM EUROGRUP

B 146485/0812

WVWZZZ6XZ3B040257

2003

122552

4.500

3.600

100

AXM EUROGRUP

B 22 GGB

WVWZZZ3CZ7P095435

2007

95371

9.500

7.600

200

AXM EUROGRUP

B 07 GGB

WVWZZZ3CZ7P095550

2007

-

8.800

7.100

200

AXM EUROGRUP

B 15 GGB

WVWZZZ3CZ7P095015

2007

-

8.400

6.800

200

AXM EUROGRUP

B105248/1002

WVWZZZ3CZ6E191288

2006

137839

11.000

8.800

200

AXM EUROGRUP

132

133

134

135

136

137

138

139

140

TOYOTA YARIS 1.3 VVT-i SOL 5 USI TUCSON 2.0 CRDi VGT M/T 4WD FULL VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 CDI 105CP VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 CDI 105CP VOLKSWAGEN LUPO 1.7 SDI OXFORD VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLINE 2.0 TDI 140 CP VOLKSWAGEN PASSAT COMFORTLINE 2.0 TDI 140 CP VOLKSWAGEN PASSAT TRENDLINE 1.9 TDI105 CP VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT HL 2.0

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 12/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

141

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT TRENDLINE 1.9 TDI 105CP

B 01 GGB

WVWZZZ3CZ7E109848

2007

169772

7.100

6.100

200

AXM EUROGRUP

142

VOLKSWAGEN TOUAREG

B 78 JYA

WVGZZZ7LZ7D012100

2007

76664

21.600

17.300

300

AXM EUROGRUP

143

VOLKSWAGEN TOUAREG GP 2.5 174 TDI

B 61 EIF

WVGZZZ7LZ7D062052

2007

54924

23.000

18.400

300

AXM EUROGRUP

144

VOLVO XC 90 D5 KINETIC

B 09 TSX

YV1CZ714691507287

2009

86701

24.700

21.000

500

AXM EUROGRUP

145

VOLVO XC70 D5

B 96 AKZ

YV1BZ714681000525

2008

88399

21.900

17.600

300

AXM EUROGRUP

B 33 WPG

WV1ZZZ2KZ8X015373

2008

75611

7.000

5.600

200

AXM EUROGRUP

B-66-YDF

WV2ZZZ2KZ5X100040

2005

176723

5.600

4.500

100

AXM EUROGRUP

146

147

VW CADDY FURGON 2.0/70CP SDI VW CADDY LIFE KOMBI 1.9 77 KW

148

VW GOLF 1.9 TDI AUTOMATIK

B-58-TCI

WVWZZZ1JZ3W210149

2003

143964

4.400

4.000

100

AXM EUROGRUP

149

VW PASSAT

B 86 GLG

WVWZZZ38Z5E040219

2005

192624

5.300

3.500

100

AXM EUROGRUP

150

VW PASSAT

B 92 NFK

WVWZZZ3BZ5E064422

2005

-

6.400

4.200

100

AXM EUROGRUP

151

VW PASSAT

B 86 GLE

WVWZZZ3BZ4E184916

2004

171701

5.300

3.500

100

AXM EUROGRUP

152

VW PASSAT 19 TDI

B 92 NFB

WVWZZZ3CZ9P001860

2009

18253

13.500

12.500

300

AXM EUROGRUP

153

VW POLO HAPPY 1.2/70 CP

B 32 WPG

WVWZZZ9NZ8Y058976

2008

56697

5.300

4.300

100

AXM EUROGRUP

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 13/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

ANEXA 2 Capete tractor, semiremorci si autocare recuperate Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

1

ASTRA HD8 84.45 HEAVY DUTY

B 22 EOE

ZCNH884457P514551

2007

53925

44.300

37.700

500

CTE

2

ASTRA HD8 84.45 HEAVY DUTY

B 14 EOE

ZCNH884457P514577

2007

71639

39.900

32.000

500

CTE

3

ASTRA HD8 84.45 HEAVY DUTY

B 16 EOE

ZCNH884457P514578

2007

60454

50.000

40.000

500

CTE

4

ASTRA HD8 84.45 HEAVY DUTY

B 18 EOE

ZCNH884457P514579

2007

73332

37.900

30.400

500

CTE

5

ASTRA HD8 84.45 HEAVY DUTY

B 19 EOE

ZCNH884457P514580

2007

53452

50.000

40.000

500

CTE

6

BMC BELDE 220 CB AUTOBUZ URBAN

B-49-EOF

NMC220CKBLB200006

2006

63260

42.400

34.000

500

CTE

B-49-EOE

NMC220CKBLB200007

2006

258677

42.400

34.000

500

CTE

B-49-EOG

NMC220CKBLB200005

2006

202707

42.400

34.000

500

CTE

Nr. Crt.

7

8

BMC BELDE 220 CB AUTOBUZ URBAN BMC BELDE 220 CB AUTOBUZ URBAN

9

CAP TRACTOR RENAULT MAGNUM 440.19T

B 52 FRZ

VF617GSA000003189

2006

358800

22.100

11.100

300

CATHELLAS ODAI

10

DAF CF 85 480 8X4 KIPPER

B 64 JCN

XLRAD85XCOE633097

2003

219645

62.200

35.000

500

CATHELLAS ODAI

11

DAF FAD

B 135999/111 0

XLRTE47XS0E731297

2006

N/A

16.400

13.200

300

CTE

12

DAF FAD CF-85, EURO 4, SUPRASTRUCTUR A CARNEHI

B 81 KYE

XLRAD85MC0E800478

2008

41584

62.200

35.000

500

CATHELLAS ODAI

13

DAF FAD CF85.430 TIP-UP TRUCKS

B 72 MWF

XLRAD85XC0E775678

2007

57993

58.300

29.200

500

CATHELLAS ODAI

14

DAF FAD CF85.430 TIP-UP TRUCKS

B 72 LCT

XLRAD85XC0E776142

2007

58811

58.300

29.200

500

CATHELLAS ODAI

15

DAF FAD CF85.430 TIP-UP TRUCKS

B 72 LCW

XLRAD85XC0E776527

2007

53200

58.300

29.200

500

CATHELLAS ODAI

16

DAF FT CF 85.410

B 74 NOL

XLRTE85MC0E793120

2007

N/A

25.900

22.100

500

CTE

17

DAF FT CF 85.410

B 74 NOM

XLRTE85MC0E793315

2007

N/A

26.200

23.600

500

CTE

18

DAF FT CF 85.430

B-66-TJK

XLRTE85XC0E771547

2007

207168

27.400

24.700

500

CTE

19

DAF FT CF 85.430 S

B 131661/090 9

XLRTE47XS0E726955

2006

148983

30.000

19.500

300

CTE

20

DAF FT CF 85.430 S

B 142863/111 1

XLRTE85XC0E743676

2006

267951

30.600

24.500

500

CTE

21

DAF FT CF 85.430 S

B 59 LWP

XLRTE85XC0E755626

2007

227453

32.800

26.300

500

CATHELLAS ODAI

22

DAF FT CF 85.430 S

B 61 SOA

XLRTE85XC0E761278

2007

709029

13.400

11.400

300

CTE

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 14/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

23

DAF FT CF 85.430 S

B 40 LLS

XLRTE85XC0E772086

2007

204861

33.100

26.500

500

CTE

24

DAF FT CF 85.430 S

B 61 MWY

XLRTE85XCOE759499

2007

197084

32.500

26.000

500

CTE

25

DAF FT XF 105.410

B 74 NOJ

XLRTE47MS0E794514

2007

N/A

28.100

25.300

500

CTE

26

DAF FT XF 105.410

B 30 FWM

XLRTE47MSOE795472

2007

N/A

38.300

34.500

500

CTE

27

DAF FT XF 105.410

B 75 RUH

XLRTE47MSOE796251

2007

167804

41.400

35.200

500

CTE

28

DAF FT XF 95.430

B 63 ZCO

XLRTE47XS0E614767

2003

668424

15.300

10.000

200

CATHELLAS ODAI

29

DAF FT XF 95.430 SH 2004

B 06 TTX

XLRTE47XS0E737404

2006

N/A

16.600

13.300

300

CTE

30

DAF TRUCK

B 61 CHU

XLRTE47MS0E755494

2007

232752

42.900

21.500

500

CTE

31

DAF TRUCK TE95XF

B 65 UYS

XLRTE47XSOE637835

2004

763323

16.700

10.900

300

CTE

32

FLIEGL SDS 300 SEMIREMORCA TRANSPORT CONTAINER

B-60-XNO

WFDFLT34072000193

2007

N/A

9.400

7.600

200

CATHELLAS ODAI

33

FLIEGL, DHKA350 SEMIREMORCA

B 05 GTS

WFDFLT33572001055

2007

N/A

13.500

10.800

300

CTE

B 70 NUY

WHD39132470397668

2007

N/A

12.300

9.900

200

CTE

B 70 XXM

WHD39132470397758

2007

N/A

12.300

8.000

200

CTE

B-44-RTB

NNAM0ZALE02001279

2008

106679

38.000

34.200

500

AXM EUROGRUP

B-45-RTB

NNAM0ZALEO2001280

2008

132731

46.000

41.400

500

AXM EUROGRUP

B-58-RTB

NNAM0ZALEO2001282

2008

226283

44.000

39.600

500

AXM EUROGRUP

B-42-RTB

NNAMOZALE02001151

2008

126105

46.500

41.900

500

AXM EUROGRUP

B 07 EOE

ZCFC50A2005686534

2007

215344

16.000

12.800

300

CTE

B 08 EOE

ZCFC50A2005686535

2007

231228

14.700

12.500

300

CTE

B 55 GZY

-

2006

146969

14.300

9.300

200

B 59 ZXU

WJMJ4CSS20C174037

2007

73311

53.400

26.700

500

B 84 PKS

WJMJ3JRS20C192089

2007

N/A

47.100

30.700

500

B 72 VLJ

WJMM1VSK004339478

2007

90447

27.300

23.300

500

CTE

B 86 UHJ

WJMJ4CUS00C132969

2004

243233

32.700

27.800

500

CTE

B 86 UHI

WJMJ4CUS00C133057

2004

100988

34.300

27.500

500

CTE

B 61 HBS

WJME2NST20C177142

2007

114948

58.400

52.600

500

CTE

B 66 EIU

NP930JV1D14002701

2007

N/A

11.400

10.300

300

CTE

B 63 GLH

SUZVWJ00R7Z000371

2007

N/A

9.300

4.700

100

CTE

Nr. Crt.

34 35 36

37

38

39 40 41 42 43 44 45 46 47

48

49

50

HUMBAUR SEMIREMORCA HUMBAUR SEMIREMORCA ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 ISUZU TURQUOISE BUS EURO 4 IVECO DAILY 50C 15 VAN IVECO DAILY 50C 15 VAN IVECO DAILY 50C14D IVECO EUROTRACKER IVECO MIXER DE BETON BARYVAL IVECO STRALIS AT440S43T/P RR IVECO TRAKKER 410E48 (2004) IVECO TRAKKER 410E48 (2004) IVECO TRAKKER AD260T44 6X4 (EURO 3)+PLATFORMA+M ACARA JUMBO XXL SEMIREMORCA BASCULANTA KASSBOHRERZASZLAW 24mc SEMIREMORCA BASCULABILA

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 15/44

AXM EUROGRUP CATHELLAS ODAI CATHELLAS ODAI


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

51

KOGEL SNCO 24 SEMIREMORCA

B 60 RTU

WK0SNC02420707036

2003

N/A

3.200

2.800

100

CTE

52

MAN 18.413 FLS (2004)

B 61 SNX

WMAH05ZZ84M387030

2004

535500

15.900

14.400

300

CATHELLAS ODAI

53

MAN LION'S COACH

B 82 NSK

NMAR07ZZ56T009259

2006

205044

111.500

72.500

500

CTE

54

MAN TGA 18.430 4*2 BLS CAMION

B 54 TEJ

WMAH06ZZ76M456900

2006

158668,9

31.600

25.300

500

CTE

B 20 VPF

WMAH37ZZ07M481149

2007

80959

51.100

43.500

500

CTE

B 05 VPF

WMAH37ZZ67M481253

2007

83553

49.700

44.800

500

CTE

Nr. Crt.

55

56

MAN TGA 35.350 8*4 BB BETONIERA MAN TGA 35.350 8*4 BB BETONIERA

57

MAN TGA 35.350 8*4 BBBETONIERA

B 14 VPF

WMAH37ZZ17M482956

2007

83087

47.100

42.400

500

CTE

58

MAN TGA 35.360 BB 8X4

B 85 PPN

WMAH37ZZ08M515544

2008

18896

73.800

62.800

500

CATHELLAS ODAI

59

MAN TGA 35.360 BB 8X4

B 85 PPL

WMAH37ZZ28M515805

2008

21717

73.000

62.100

500

CATHELLAS ODAI

60

MAN TGA 35.360 BB 8X4

B 85 PPJ

WMAH37ZZ58M515796

2008

31554

69.300

59.000

500

CATHELLAS ODAI

61

MAN TGA 35.390 8X4 KARRENA

B 64 SZD

WMAH37ZZ07M480972

2007

40774

53.900

45.900

500

CATHELLAS ODAI

62

MAN TGA 35.390 8X4 KARRENA

B 65 LXZ

WMAH37ZZ07M482589

2007

37643

54.900

46.700

500

CATHELLAS ODAI

63

MAN TGA 35.390 8X4 KARRENA

B 65 LXU

WMAH37ZZ27M480892

2007

39661

54.100

46.000

500

CATHELLAS ODAI

64

MAN TGA 35.390 8X4 KARRENA

B 64 SZC

WMAH37ZZ47M480733

2007

37610

54.900

46.700

500

CATHELLAS ODAI

65

MAN TGM 15.240 4X2 BL

B-57-BHZ

WMAN16ZZ77Y180826

2006

211428

33.700

27.000

500

CATHELLAS ODAI

66

MEILLER SEMIREMORCA BASCULABILA

B 02 BOE

W09SHL3354MM08305

2004

N/A

13.500

10.800

300

CTE

67

MERCEDES BENZ ACTROS 1844 LS

B 59 WHT

WDB9301421L155882

2006

87844

47.900

38.400

500

CTE

68

MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI

B 58 NLC

WDB9066351S129589

2006

N/A

9.300

7.500

200

CTE

69

MERCEDES-BENZ TOURISMO RHD

B 135618/101 1

NMB61335813242559

2007

N/A

127.800

63.900

500

CTE

B 82 WAZ

YF1S3HFK15F024664

2005

N/A

9.500

7.600

200

CTE

B 75 PTU

VF634FPA000001985

2007

43414

48.800

24.400

500

CATHELLAS ODAI

B 75 PTW

VF634FPA000002014

2007

N/A

48.800

24.400

500

CATHELLAS ODAI

70

71

72

NARKO HIGH CUBE SHASSIS SEMIREMORCA RENAULT KERAX 440.32 8X4 CU BENA HARDOX 18 M3 RENAULT KERAX 440.32 8X4 CU BENA HARDOX 18 M3

73

RENAULT MASCOTT 150.65

B 89 JSJ

VF656ANA000000891

2008

N/A

11.800

5.900

200

AXM EUROGRUP

74

RENAULT MASCOTT 150.65

B 89 JSI

VF656ANA000000892

2008

N/A

11.800

5.900

200

AXM EUROGRUP

75

RENAULT MASCOTT 150.65

B 89 JSK

VF656ANA000009528

2008

N/A

11.800

5.900

200

AXM EUROGRUP

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 16/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

76

RENAULT MASCOTT 150.65

B 89 JSM

VF656ANA000009529

2008

N/A

11.800

5.900

200

AXM EUROGRUP

77

RENAULT MASCOTT 150.65

B 89 JSO

VF656ANA000009530

2008

N/A

11.800

5.900

200

AXM EUROGRUP

78

RENDERSSEMIRE MORCA

B 61 NWV

WRA3SS4343CML1214

2003

N/A

5.000

4.500

100

CATHELLAS ODAI

79

SCANIA AUTOTRACTOR

B 135339/101 0

XLER4X20065154075

2006

300000

33.500

16.800

300

CATHELLAS ODAI

80

SCANIA R 124 LA

B 64 MIW

XLER4X20005101926

2004

634753

17.900

11.700

300

CTE

B 57 XHK

WSM00000003044496

2006

N/A

5.900

5.400

200

CTE

B 70 HCP

WSM00000003062586

2007

N/A

8.300

4.200

100

CATHELLAS ODAI

B 61 NWX

WSK00000001222404

2007

N/A

15.800

12.700

300

CTE

B-78-ZFU

WSK00000001233034

2008

N/A

16.200

14.600

300

CATHELLAS ODAI

Nr. Crt.

81

82

83

84

SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L - 13.62 E B SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 E B SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S - 8.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S - 8.2

85

SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.2

B 04 FBT

WSK00000001219764

2006

N/A

14.000

12.600

300

CATHELLAS ODAI

86

SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.2

B 59 WBF

WSK00000001220775

2007

N/A

18.000

11.700

300

CTE

B 76 YZT

WSK00000001229158

2008

N/A

16.000

12.800

300

CTE

B 84 WBV

WSK00000001242566

2008

N/A

15.300

12.300

300

CTE

B 57 MPE

WSK00000001219756

2006

N/A

13.200

10.600

300

CTE

B 62 YDZ

WSK00000001222410

2007

N/A

10.800

9.800

200

CTE

B 26 TOB

WSM00000003058431

2007

N/A

13.200

10.600

300

CTE

B 60 RUA

WSM00000003000107

2004

N/A

7.300

3.700

100

CTE

87

88

89

90

91

92

SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.2 SCHMITZ CARGOBULL SKI 24 S-8.2 SEMIREMORCA BASCULABILA SCHMITZ CARGOBULL SKI 24/L-8.2 SCHMITZ CARGOBULL SPR 24/L-13.62 BS SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBULL -SPR 24/L-13.62 MB

93

SCHMITZ SCF 24G-40' HAMBURG MP III

B 78 ZDW

WSM00000003077991

2008

N/A

16.900

11.000

300

CTE

94

SCHMITZ SCS 24 MC

B 64 BSL

WSM00000003064288

2007

N/A

13.500

8.800

200

CTE

95

SCHMITZ SEMIREMORCA

B 74 KLW

WSK00000001223431

2007

N/A

15.400

13.100

300

CTE

96

SCHMITZ SEMIREMORCA

B 62 UAA

WSK00000001224044

2007

N/A

14.700

9.600

200

CTE

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 17/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

97

SCHMITZ SEMIREMORCA

B 64 KYJ

W091403347PC09286

2007

N/A

13.500

8.800

200

CATHELLAS ODAI

98

SCHMITZ SEMIREMORCA

B-60-RTW

WSK00000001222363

2007

N/A

13.900

11.200

300

CTE

99

SCHMITZ SEMIREMORCA

B-66-WAV

WSK00000001222432

2007

N/A

11.300

10.200

300

CTE

100

SCHMITZ SEMIREMORCA

B 74 KLV

WSK00000001223411

2007

N/A

15.900

13.600

300

CTE

101

SCHMITZ SEMIREMORCA

B 84 MLI

WSM00000003056770

2007

N/A

9.500

8.100

200

CTE

102

SCHMITZ SEMIREMORCA CU PRELATA

B 55 HLG

WSM00000003037280

2006

N/A

11.800

5.900

200

CATHELLAS ODAI

103

SCHMITZ SEMIREMORCA CU PRELATA

B 55 HLF

WSM00000003037279

2006

N/A

11.800

5.900

200

CATHELLAS ODAI

104

SCHMITZ SO1 SEMIREMORCA

B 82 PWB

WSM00000003061786

2007

N/A

5.400

2.700

100

CTE

105

SEMA SEMIREMORCA SILO 31 MC CU COMPRESOR PE MOTOR DIESEL TR

B 77 TTU

ZA9S34A67AAJ34030

2007

N/A

20.000

13.000

300

CATHELLAS ODAI

106

VOLVO FM/FH-4X2 (SH 2004)

B 68 GLO

YV2A4CEA84B373749

2004

N/A

9.400

7.600

200

CTE

107

WIELTON NW 33 SB SEMIREMORCA

B-60-RTN

SUDNW4SBF71012331

2007

N/A

12.500

10.700

300

CTE

108

WIELTON NW 33 SB SEMIREMORCA

B-99-PAL

SUDNW4SBF71012332

2007

N/A

11.900

10.200

300

CTE

109

ZORZI REMORCA

B 61 NWW

ZAX18R065EP013583

2007

N/A

10.800

9.800

200

CTE

Nr. Crt.

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 18/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

ANEXA 3 Echipamente recuperate

Nr. Crt.

1

2

3

Bunul

ABG 181 V RULOU COMPACTOR CU VIBRATII ACMAR MASINA DE RASPANDIT CRIBLURA ACMAR MASINA DE RASPANDIT CRIBLURA

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

N/A

1811534

N/A

N/A

9.300

7.500

200

CATHELLAS ODAI

N/A

12914

2008

N/A

12.700

8.300

200

CTE

N/A

12915

2008

N/A

12.700

8.300

200

CTE

4

BD25 DIESEL MOTOSTIVUITOR

N/A

N/A

2007

1725,7

8.000

6.400

200

CTE

5

C12 SERIA CE126064 NACELA

N/A

CE125064

2007

N/A

11.500

10.400

300

CTE

6

CASE JX95 A/C TRACTOR

-

HFJ042264

2007

N/A

18.500

10.000

200

CTE

7

D 35 MOTOSTIVUITOR

N/A

N/A

2007

320 h

6.800

5.800

200

AXM EUROGRUP

8

DOOSAN D30S-5 MOTOSTIVUITOR

N/A

N/A

2007

NO

7.300

5.900

200

CTE

9

ECHIPAMENT FRIGORIFIC

N/A

N/A

N/A

N/A

5.700

2.900

100

CATHELLAS ODAI

10

ECHIPAMENTE DE BUCATARIE PENTRU RESTAURANT SI PATISERIE

N/A

N/A

2007

N/A

273.200

177.600

500

CATHELLAS ODAI

11

ECHIPAMENTE DE EVIDENTA SI GESTIUNE

N/A

N/A

2007

N/A

8.700

5.700

200

MLR HQ

12

ECHIPAMENTE PENTRU CRESTEREA PASARILOR

N/A

N/A

2006

N/A

27.400

13.700

300

CATHELLAS ODAI

13

EXCAVATOR HITACHI-XL170E

N/A

384F1064

2004

N/A

30.000

24.000

500

CTE

14

GENIE GS 3246 SCHELA AUTOPORTANTA

N/A

GS4607-87148

2007

275,5

5.200

4.700

100

CATHELLAS ODAI

15

GENIE GS 5390 SCHELA AUTOPORTANTA

N/A

GS9014-43133

2007

766,9

18.200

16.400

300

CATHELLAS ODAI

16

HAMM HD10VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT

N/A

H1711079

2008

N/A

13.500

8.800

200

CTE

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 19/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

17

18

19

20

21

22

Bunul

HAMM HD10VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT HAMM HD8VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT HAMM HD8VV CILINDRU VIBROCOMPACTOR TANDEM ARTICULAT HANOMAG W350D EXCAVATOR CU ANEXE HITACHI LX170E INCARCATOR FRONTAL HITACHI ZX190W EXCAVATOR PE PNEURI

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

N/A

H1710002

2008

1386 h

16.700

14.200

300

CTE

N/A

H1701398

2008

N/A

12.000

7.800

200

CTE

N/A

H1701446

2008

1527 h

11.800

10.100

300

CTE

N/A

386520106

N/A

N/A

17.900

9.000

200

CATHELLAS ODAI

N/A

HFL4GF00E00000219

2007

4353 h

60.900

51.800

500

CTE

N/A

JK6CHD04800002118

2008

2817 h

70.400

59.900

500

CTE

23

JCB 3CX BULDOEXCAVATOR

B 03714

979438

2007

3559

36.900

31.400

500

CTE

24

KIT PRODUCERE BIODIESEL CAPACITATE 10.000 L/24 H

N/A

N/A

N/A

10h

15.000

7.500

200

CATHELLAS ODAI

25

KOMATSU PC 210 EXCAVATOR

N/A

KMTPC130J55K52163

2006

2584

53.600

30.000

500

CATHELLAS ODAI

26

KOMATSU PC 230 EXCAVATOR

N/A

N/A

2007

2430

67.900

40.000

500

CATHELLAS ODAI

27

KOMATSU PC 230 EXCAVATOR

N/A

KMTPC031T33K40208

2004

4784

42.400

21.200

500

CATHELLAS ODAI

28

KOMATSU PC 290 LC-8 EXCAVATOR

N/A

KMTPC153TO2010106

2007

15269

65.600

52.500

500

CTE

29

KOMATSU PC230 EXCAVATOR

N/A

KMTPC180T55K50179

2008

2794

78.200

44.500

500

CATHELLAS ODAI

30

KOMATSU SK 1020 MINILOADER

N/A

KMTSK009T77F00371

2005

1599

13.600

6.800

200

CATHELLAS ODAI

31

KOMATSU SK1020 MINILOADER

N/A

37CTF00019

2003

2327

10.600

5.300

200

CATHELLAS ODAI

32

MAST 3M (CPD15) MOTOSTIVUITOR ELECTRIC 1.5T CU

N/A

N/A

2006

N/A

1.200

1.100

100

AXM EUROGRUP

33

MF 30H BULDOEXCAVATOR

N/A

5109Y0012

2003

N/A

5.100

4.400

100

CATHELLAS ODAI

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 20/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Nr. Crt.

Bunul

Numar Inmatriculare

Serie Sasiu

Anul Fabricatiei

Km / Ore de functionare

Pretul initial (EUR fara TVA)

Pretul de pornire (EUR fara TVA)

Salt de supralicitare (EUR fara TVA)

Locatie

34

MOTOSTIVUITOR DOOSAN D30S-5

N/A

N/A

2007

1396H

10.000

8.000

200

CTE

N/A

F24521W00962

2008

273H

4.000

3.200

100

CATHELLAS ODAI

N/A

01240107

2007

N/A

33.000

26.400

500

CTE

N/A

S524335000

2006

1694

26.500

13.300

300

CATHELLAS ODAI

N/A

N/A

N/A

N/A

35.900

18.000

300

CATHELLAS ODAI

B 08080

17679

2008

1912 h

26.500

22.600

500

CTE

35

36

37

38

39

OM PIMESPO CL 12 TX 4390 TRANSPALETA ELECTRICA SCHAEFFER 670T 75CP INCARCATOR FRONTAL TELESCOPIC CU CABINA CU INCALZIRE SICOM AVIOR 200 VIBROCOMPACTOR STATIE DE SORTARE SI INSTALATIE SPALARE TEREX, MODEL MARINER 35 MIXER MALAXOR

40

TEREX-COMEDIL MODEL CBR 32H PLUS MACARA

N/A

N/A

2007

N/A

60.100

48.100

500

CATHELLAS ODAI

41

VENIERI 10.23 BULDOEXCAVATOR

B 07966

RG38206U403975P

2007

2953 h

32.100

27.300

500

CTE

42

VENIERI 8.23F BULDOEXCAVATOR CU KIT CIOCAN HIDRAULIC CUPA 4IN1

N/A

24217

2007

3133

24.000

24.000

500

CATHELLAS ODAI

43

VENIERI VF 10.33 BULDOEXCAVATOR

B 07967

RG38002U322671N

2007

2669H

28.500

22.800

500

CTE

44

VIBROMAX W551 CILINDRU COMPACTOR

N/A

840017601

N/A

N/A

7.300

3.700

100

CATHELLAS ODAI

45

VINIERI INCARCATOR

N/A

N/A

2007

1268 h

43.300

36.900

500

CTE

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 21/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 5 – Contract de Vanzare Cumparare CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE PENTRU BUNURILE VANDUTE LA LICITATIE Nr. _________________ Din _______________

Intre S.C. Marfin Leasing IFN (ROMÂNIA) S.A., in calitate de vânzator, CIF RO 15991165, numar de ordine in registrul comertului J40/17042/12.12.2003 cu sediul in Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Sector 1, Cod Postal: 011428, Romania, e-mail: office@marfinleasing.ro, Telefon: (4021) 405 05 00 Fax:(4021) 404 34 54, Cod IBAN: RO20.EGNA.1010.0000.0004.9204 - Marfin Bank (Romania) S.A., prin reprezentantii sai legali si 1. S.C. ……………………………..............................., Nr Reg. Comertului ................................., CIF ....................... cu sediul in ……………………………., Str . …………………………….., nr ......, bl. ……………, sector/judet…………………………… tel……………...….….…….. fax ………………………., contul de virament ............................................................................ deschis la banca……………………………., reprezentata de …………………..............functia ……………….......……………., in calitate de cumparator sau 2. Dl./Dna. ....................................................................., domiciliat/a in .......................................... ........................................................................................., identificat/a cu ..............., seria .............. nr. ....................................................., eliberat de ................................................................, la data de ..................................... s-a incheiat prezentul contract dupa cum urrneaza: CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI ART.1.1 Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor privind vanzarea bunurilor (conform caietului de sarcini) care au fost adjudecate la licitatie publica deschisa cu strigare din data de ....................................., organizata de S.C. Marfin Leasing IFN (ROMÂNIA) S.A., in incinta .........................................................................................................., cuprins in Anexa 1 la contract. ART.1.2 Vanzatorul se obliga sa vanda iar cumparatorul se obliga sa plateasca in ziua licitatiei dupa cum urmeaza: Persoanele juridice - trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun), doar in limita plafonului de casa (5.000 lei), stabilit prin prevederile legale in vigoare, diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.11.2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.11.2010 catre Marfin Leasing in contul RO20.EGNA.1010.0000.0004.9204 deschis la Marfin Bank Romania S.A. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 22/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

In cazul in care pana in data de 18.11.2010 nu se achita diferenta pana la 10%, suma de 5.000 lei se va pierde. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% va fi pierdut. Persoanele juridice nerezidente - trebuie sa achite in ziua licitatiei (in cazul in care au adjudecat vreun bun) 1,200.00 EUR pentru fiecare bun adjudecat, diferenta pana la 10 % din valoarea bunului adjudecat se va achita prin ordin de plata maxim in data de 18.11.2010 iar restul de 90% prin ordin de plata pana in data de 26.11.2010 catre Marfin Leasing in contul RO91 EGNA 1010 0000 0004 7538 SWIFT: EGNAROBX deschis la Marfin Bank Romania S.A. In cazul in care pana in data de 18.11.2010 nu se achita diferenta pana la 10%, suma de 1.200 EUR, pentru fiecare bun, se va pierde. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% va fi pierdut. Persoanele fizice - pot achita orice suma in ziua licitatiei, dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 5.000 lei) din valoarea bunului adjudecat direct reprezentantului Marfin Leasing prezent la licitatie sau ulterior la sediul Marfin Leasing din Str. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% (dar nu mai putin de 5.000 lei) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut. Persoanele fizice nerezidente - pot achita orice suma in ziua licitatiei, dar nu mai putin de 10% (dar nu mai putin de 1.200 EUR) din valoarea bunului adjudecat la sediul Marfin Leasing din Str. Emanoil Porumbaru Nr. 90-92, Sector 1, Bucuresti. In cazul in care pana in data de 26.11.2010 diferenta de 90% nu va fi achitata, avansul de 10% (dar nu mai putin de 1.200 EUR) din valoarea bunului adjudecat va fi pierdut. Platile-avans se vor efectua la reprezentantul Marfin Leasing de la locul licitatiei, iar diferenta de pret trebuie achitata atat de persoanele juridice, cat si de persoanele fizice cel tarziu pana la data de 26.11.2010 inclusiv, la sediul S.C. Marfin Leasing IFN (ROMÂNIA) S.A pana la orele 16:00. CAPITOLUL II: PRETUL SI VALOAREA CONTRACTULUI ART.2.1 Pretul de adjudecare al bunului/rilor si TVA.ul, este/sunt mentionat/e in Anexa 1 la contract. Toate platile se vor efectua in lei la cursul de vanzare al Marfin Bank din ziua platii. ART.2.2 Valoarea totala de achitat a contractului de vanzare-cumparare este de ….........………, inclusiv TVA, platibil astfel: - suma de .................... a fost depusa cu titlu de cautiune la data adjudecarii bunului, respectiv......................, conform chitantei ...............................; - suma de ............................., cu titlu de completare a avansului pana la limita de 10%, va fi achitata cel mai taziu in data de .......................................; - suma de ..............................., reprezentand diferenta de achitat pana la contravaloarea integrala a bunului, astfel cum a fost adjudecat va fi achitata pana cel mai tarziu in data de ...................................; Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 23/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

CAPITOLUL III: TERMENE SI LOCURI DE LIVRARE-PRELUARE ART.3.1 Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului bunurile contractate, numai dupa achitarea integrala a contravalorii acestora de catre cumparator. Unitatea gestionara elibereaza, cumparatorului, bunurile pe baza contractului de vanzare - cumparare si a facturii / facturilor fiscale, prezentate in original si in copie xerox, precum si a documentului de plata a sumei prevazute la art. 2.2 din prezentul contract, dar numai cu confirmarea scrisa a vanzatorului. ART.3.2 Locul de livrare este la sediul ____________________ din __________________. Procesul-verbal de predare primire se emite de societatea detinatoare. ART.3.3 Vanzatorul nu inspecteaza tehnic bunurile oferite spre vanzare si acesta nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care se dovedeste ca bunul este avariat sau prezinta defectiuni tehnice. Cumparatorului i s-a oferit ocazia de a inspecta tehnic bunul achizitionat conform anexelor 9A sau 9B depuse la dosarul de participare la licitatie. ART.3.4 Perioada de valabilitate a politei CASCO a autoturismului ce face obiectul prezentului contract inceteaza odata cu data facturii fiscale a bunului emisa de Vanzator catre Cumparator. ART.3.5 Cumparatorul are obligatia de a prelua bunurile adjudecate si achitate integral se face de cumparator in termen de maximum 10 zile lucratoare (10.12.2010) de la data limita (26.11.2010), specificata in prezentul caiet de sarcini privind efectuarea platii contravalorii de achitat a contractului de vanzare-cumparare. ART.3.6 Cumparatorul se obliga sa preia bunurile cumparate in termenul convenit potrivit acordului sau dat prin declaratia pe proprie raspundere ( Anexa 9a/b la caietul de sarcini) indiferent daca si-a exercitat dreptul a examina starea tehnica si fisele tehnice ale bunurilor pentru care a licitat ori a depus oferta de pret sau a renuntat la acest drept. In caz contrar se va achita o taxa de stationare de 25 lei + TVA/zi pentru fiecare bun adjudecat.

CAPITOLUL IV: MODALITATI SI CONDITI DE PLATA ART.4.1 Cumparatorul are obligatia de a achita integral valoarea bunurilor prevazute in anexa nr . 1, la pretul de adjudecare, la care se adauga TVA-ul pana la data de 26.11.2010.

CAPITOLUL V: RASPUNDEREA CONTRACTUALA ART.5.1 Eventualele litigii intervenite intre parti pe timpul derularii prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca litigiile nu se vor solutiona astfel, partea interesata va putea actiona in judecata la instantele judecatoresti competente. ART.5.2 Pentru bunurile nepreluate in termenul prevazut in art. 3.3, raspunderea pentru paza juridica revine in exclusivitate cumparatorului. ART.5.3.1 In situatia in care din vina cumparatorului bunurile adjudecate si achitate nu sunt preluate de acesta in termenul convenit prin prezentul contract, cumparatorul va fi obligat sa Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 24/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

plateasca penalitati in cuantum de 25lei + tva pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, dupa care contractul de vanzare - cumparare se desfiinteaza de drept fara a mai fi nevoie de interventia unei instante judecatoresti. Preluarea bunurilor se face numai dupa efectuarea platii penalitatilor calculate de societea gestionara a bunurilor. ART.5.3.2 In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatia de preluare a bunurilor adjudecate si achitate dupa expirarea termenului de 30 zile, contractul se desfiinteaza de drept fara a mai fi nevoie de interventia vreunei instante judecatoresti, iar cumparatorului i se vor retine din contravaloarea bunurilor achitate daune compensatorii, in valoare de 20% din valoarea totala de adjudecare a bunurilor, calculate la valoarea totala a contractului si TVA-ul corespunzator acestei valori. Cuantumul daunelor compensatorii care se suporta de catre comparator in cazul desfiintarii contractului fara interventia instantelor judecatoresti ca urmare a nepreluarii bunurilor achitate dupa notificarea transmisa de vanzator este specificata in prezentul articol. ART.5.3.3 Partile sunt de acord ca daunele compensatorii care au fost stabilite pe cale conventionala, in cuantum de 20% din valoarea totala de adjudecare a bunurilor si vor acoperii cheltuielile efectuate cu paza, intretinerea, mutarea bunurilor, daunele provocate de bunuri, precum si orice alte daune pricinuite prin neexecutarea obligatiei de preluare care au intervenit in perioada scursa intre data incheierii contractului si data desfiintarii acestuia, precum si cheltuielile efectuate cu reincluderea bunului pentru vanzare la o noua licitatie. Avand in vedere faptul ca partile au evaluat cuantumul acestor daune, pe cale conventionala, la momentul incheierii contractului, vanzatorul nu va avea obligatia de a face dovada acestor cheltuieli, in situatia desfiintarii contractului din vina cumparatorului. ART.5.3.4 Partile sunt de acord ca vanzatorul poate opta intre dreptul sau de a desfiinta contractul in conditiile stabilite anterior si dreptul sau de a se adresa instantelor judecatoresti in vederea obligarii cumparatorului la preluare bunurilor adjudecate si achitate. ART.5.4 Cumparatorul raspunde de incarcarea si transportul bunurilor de la locul unde sunt amplasate. ART.5.5 Bunurile, vor fi insotite pe timpul transportului de procesul verbal de predare-primire. CAPITOLUL VI: FORTA MAJORA ART.6.1 Forta majora definita ca orice eveniment extern, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, de natura a afecta sau de a pune una din parti in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca si o dovedeste. ART.6.2 Partea care invoca evenimentul de forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti evenimentul de forta majora, in termen de 3 (trei) zile calendaristice de la inceperea acestuia, prezentand in cel mai scurt timp posibil (maxim 30 de zile calendaristice), documentele de constatare legale emise de catre autoritatile competente. ART.6.3 La primirea notificarii de forta majora, partile se vor consulta de indata si vor hotari prin act aditional la contract asupra actiunilor ce trebuie intreprinse pentru a limita efectele negative, pentru continuarea sau rezilierea contractului.

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 25/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

CAPITOLUL VII: PREVEDERI FINALE ART.7.1 Partile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract cu buna credinta si cu diligenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ART.7.2 Litigiile care se ivesc pe timpul derularii contractului se solutioneaza in prealabil pe cale amiabila. Daca, in urma concilierii acestea nu se solutioneaza se apeleaza la instanta judecatoreasca competenta. ART.7.3 Partile semnatare se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra continutului contractului si al anexelor acestuia. ART.7.4 Prezentul contract inceteaza de drept, fara a mai fi nevoie de interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care una din parti: Art.7.4.1 Nu isi executa una din obligatiile esentiale prevazute in contract, respectiv obligatiile de plata a pretului, de predare a bunului si obligatia corelativa a acesteia de ridicare a bunului; Art.7.4.2 Este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract. Art.7.4.3 Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti. ART.7.5 Partea care invoca una din cauzele mentionate la art.7.4.2 si 7.4.3 de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. ART.7.6 Anexa 1 face parte integranta din prezentul contract. ART.7.7 Prezentul contract s-a incheiat, astazi ................................................, in 2 (doua) exemplare originale, avand valoare juridica egala, cate unul pentru vanzator si comparator . VANZATOR

CUMPARATOR

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 26/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 6 – Proces Verbal Predare Primire Proces Verbal de Predare Primire

CUMPARATOR: Denumire: Sediu Social:

VANZATOR: Denumire:MARFIN LEASING (ROMANIA) IFN S.A. Sediu Social: Str. Emanoil Porumbaru Nr. 9092, Sector 1, Bucuresti

CUI/CNP: Telefon: Fax: E-mail:

CIF: RO15991165 Telefon: 021.40.50.500/1/2 Fax: 021.404.34.54 E-mail: office@marfinleasing.ro

BUNUL: Denumire: Serie Sasiu: Numar inmatriculare: Certificam prin prezenta ca incepand de azi bunul descris mai sus a fost predat de catre vanzator, cumparatorului, fiind acceptat de cumparator. Confirmam primirea de la Vanzator a ___________ randuri de chei.

Data: ____________ Ora: _____________ Semnaturi: Cumparator _____________________ Vanzator/ Reprez. Vanzator _____________________

Prezentul PVPP se va completa in doua exemplare, unul pentru vanzator si unul pentru cumparator.

COMPLETAREA TUTUROR CAMPURILOR ESTE OBLIGATORIE!

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 27/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 7 – Declaratie Legaturi Membrii Licitatie.

DECLARATIE

Subsemnatul _______________________________ posesor al CI/BI seria _____ nr. ____________ emis(a) de ______________ la data _________ domiciliat in ____________________ str _________________________________________________________ nr ______________, judetul (sectorul) _____________, in calitate de persoana fizica / imputernicit(a) al SC ____________________ (imputernicire nr. ___ din _________ ) cu sediul in ___________________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr ____/___/_________, CIF ____________, declar pe propia raspundere, ca nu sunt membru in comisiile de evaluare si de licitatie si nici sot/sotie sau rude ori afini pana la gradul al IV–lea, in calitatea mea de participant la licitatia publica deschisa cu strigare din ____________________________ ora 10:30 organizata in incinta _________________________________________________________________________.

Data _________________

Nume Prenume Semnatura

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 28/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 8 – Model Imputernicire PJ S.C. ______________________________________ S.A./S.R.L. C.I.F. ______________________Nr. Registrul Comertului ______________________ Adresa:______________________________________________________________

IMPUTERNICESTE

Pe D-nul/D-na ..................................................................., identificat(a) cu BI/CI/PA, seria ..... nr ............., avand domiciliul in ................................................................................................, in calitate de .......................................................... (functia din cadrul societatii) sa reprezinte societatea ...................................................................... ........................................................ la licitatia organizata de Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. in data de ................................................. Pentru aceasta D-nul/D-na este imputernicit(a) sa liciteze in numele si pentru societatea noastra pentru oricare dintre bunurile prezentate in caietul de sarcini Nr. 26265 din 25.10.2010

Nume Prenume Functia Semnatura/Stampila

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 29/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 9A - Inspectia/Examinarea Bunurilor

DECLARATIE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE A INSPECTA/ EXAMINA FISELE TEHNICE SI BUNURILE (PENTRU TOATE CATEGORIILE DE BUNURI SCOASE LA LICITATIE) SI ACORD CONTRACT VANZARE CUMPARARE

Subsemnatul ____________ posesor al CI / BI seria_____ nr. ________ emis(a) de ____________ la data _________ domicliat in _____________ str _________________ nr ______ judetul (sectorul), in calitate de persoana fizica / imputernicit (a) al S.C. _________________________________ (imputernicire nr._____ din __________ ) cu sediul in _____________ inregistrata la Registrul Comertuiui cu nr __________, CIF ________, participant Ia licitatia publica deschisa cu strigare din ........................................ ora 10:30 organizat達 de Marfin Leasing in incinta ................................................................................................................................, declar pe propria-mi raspundere ca mi-am exercitat dreptul de a inspecta / examina fiseIe tehnice si bunurile pentru care Iicitez si sunt de acord ca, in situatia in care le voi adjudeca, sa achit contravaloarea contractelor de vanzare - cumparare aferente bunurilor adjudecate si sa le preiau in starea in care se afla la data predarii - primirii acestora, in termenul convenit de parti prin contract. Declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu continutul proiectului de contract de vanzare-cumparare.

Data ________________

Semnatura

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 30/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 9B – Renuntarea la Inspectia/Examinarea Bunurilor

DECLARATIE PRIVIND RENUNTAREA LA DREPTUL DE A INSPECTA/ EXAMINA FISELE TEHNICE SI BUNURILE (PENTRU TOATE CATEGORIILE DE BUNURI SCOASE LA LICITATIE) SI ACORD CONTRACT VANZARE CUMPARARE

Subsemnatul_____________________________________________ posesor al CI / BI seria_____ nr. ________ emis(a) de ____________ la data _________ domicliat in _____________ str _________________ nr ______ judetul (sectorul), in calitate de persoana fizica / imputernicit (a) al S.C. _________________________________ (imputernicire nr._____ din __________ ) cu sediul in _____________ inregistrata la Registrul Comertuiui cu nr __________, CIF ________, participant Ia licitatia publica deschisa cu strigare din ............................ ora 10:30 organizatã de Marfin Leasing in incinta ..................................................................................................................., declar pe propria-mi raspundere ca nu mi-am exercitat dreptul de a inspecta / examina fiseIe tehnice si bunurile pentru care Iicitez dar ma oblig ca, in situatia in care le voi adjudeca, sa achit contravaloarea contractelor de vanzare - cumparare aferente bunurilor adjudecate si sa le preiau in starea in care se afla la data predarii - primirii acestora, in termenul convenit de parti prin contract. Declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu continutul proiectului de contract de vanzare-cumparare.

Data ________________

Semnatura

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 31/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 10 – Reguli de Desfasurare si Prevenirea Actelor de Coruptie REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL PERSONALULUI MARFIN LEASING SI AL LICITATORILOR IN VEDEREA PREVENIRII ACTELOR DE CORUPTIE 1. Se interzice participantilor ca la procedurile de valorificare sa: a. influenteze sau sa incerce sa influenteze comisia de licitatie/selectie de oferte de pret/negociere directa in procesul de analizare a documentelor de inscriere si calificare pentru participarea la procedurile de valorificare, pe timpul desfasurarii acestora sau al stabilirii ofertei de pret castigatoare; b. stabileasca intelegeri inainte de desfasurarea procedurilor de valorificare/depunerii ofertelor de pret, in scopul eludarii principiului liberei concurente privind pretul de adjudecare al bunurilor supuse valorificarii; c. ofere lucruri de valoare sau sume de bani, in scopul influentarii activitatii persoanelor implicate in procesul de organizare si desfasurare a procedurilor de valorificare a bunurilor; d. contacteze comisia de licitatie/selectie de oferte de pret/negociere directa in probleme legate de ofertele de pret depuse, din momentul depunerii acestora si pana in momentul anuntari/desemnarii persoanei in favoarea careia se adjudeca bunurile. 2. Nu se admite participarea la procedurile de valorificare a persoanele juridice si fizice care se afla in una din situatiile: a. furnizeaza informatii false in documentele prezentate; b. sunt in stare de faliment ori in lichidare sau sunt sub incidenta unei decizie de suspendare a activitatilor comerciale, luata de una dintre institutiile stabilite ale statului; c. sunt suspectate de angajarea in practici frauduloase legate de procedurile de valorificare organizate; d. nu si-au indeplinit obligatiile asumate, ca parte, in ultimele doua contracte de valorificare incheiate; e. nu au preluat bunurile adjudecate in favoarea lor, contractate si achitate integral in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat in contractul de vanzare-cumparare; f. refuza, din diverse motive, care se dovedesc a fi neintemeiate, sa preia, in totalitate sau partial, bunurile adjudecate/contractate/achitate, daca acestea au fost examinate inainte de desfasurarea procedurii sau daca in declaratia data pe propria raspundere, anexata la dosarul cu documentele de inscriere se angajeaza sa nu cumpere in starea in care se afla; g. nu au depus documentele cerute conform caietului de sarcini al licitatiei. 3. Sunt exclusi pe timpul desfasurari procedurilor de valorificare: a. participantii care se consulta sau incearca sa negocieze pretul de adjudecare cu ceilalti participanti in scopul stabiliri participantului castigator; b. persoanele fizice sau imputernicitii persoanelor juridice care prin intelegere sau nu cu alta persoana fizica sau imputernicit al unei persoane juridice, prezinta oferte care conduc la cresterea nejustificata a pretului de pornire, dupa care renunta simultan la a oferi un pret superior fata de ultimul anuntat de presedintele comisiei de licitatie, conducand astfel la declararea ca neadjudecat a bunului respectiv. Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 32/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

4. Se respecta cu strictete, pe timpul desfasurarii procedurilor de valorificare organizate urmatoarele reguli: a. participantii ocupa locurile din sala unde se desfasoara procedura de valorificare conform numarului de concurs stabilit de organizator, pe care il primesc, pe baza de semnatura, de la secretarul comisiei si care este mentionat in tabelul cu participantii admisi la procedura de valorificare respectiva; b. preturile de valorificare se anunta de catre presedintele comisiei în conformitate cu salturile de supralicitare inscrise în tabele, bunurile scoase la valorificare si preturile care se ofera pentru acestea, iar confirmarea ofertei de pret se face de catre participanti prin ridicarea cartonasului pe care este inscris numarul de concurs; c. adjudecarea in favoarea castigatorului se face invariabil, dupa trei (3) strigari. Daca la a treia strigare nu se ofera un pret mai mare decat ultimul anuntat, presedintele comisiei anunta adjudecarea bunului in favoarea participantului care a oferit ultima suma; d. participantilor le este interzis sa utilizeze telefoanele mobile, in timpul desfasurarii procedurilor de valorificare, in sala. In scopul mentinerii legaturilor telefonice necesare se foloseste o alta incapere pusa la dispozitie de organizatori; e. la terminarea licitatiilor sau in momentul in care decid sa se retraga din licitatie, participantii semneaza tabelele cu bunurile pe care le-au adjudecat in favoarea lor si predau secretarului comisiei cartonasul cu numarul de concurs; f. contestatile privind modul de desfasurare a procedurilor de valorificare se depun/transmit la sediul organizatorului solicitand persoanei care primeste respectivul document numarul de inregistrare sub care acesta este luat in evidenta;

NERESPECTAREA PREZENTELOR REGULI PRECUM SI A PREVEDERILOR CAIETULUI DE SARCINI AL LICITATIEI/EXTRASULUI DIN CAIETUL DE SARCINI PENTRU SEDINTELE DE SELECTIE DE OFERTE DE PRET/NEGOCIERE DIRECTA SE SANCTIONEAZA CU EXCLUDEREA DE LA PROCEDURA IN CAUZA A CELOR CARE LE-AU INCALCAT FARA CA ACEASTA SA CREEZE ORGANIZATORULUI VREO OBLIGATIE FATA DE ACESTIA. IN CAZUL IN CARE NEREGULILE DE MAI SUS SE CONSTATA DE COMPANIE SI STRUCTRA SPECIALIZATA PE BAZA DE DOCUMENTE SCRISE, RESPECTIV DOCUMENTELE DE DESFASURARE A PROCEDURILOR DE VALORIFICARE, PRECUM SI A DOCUMENTELOR INCHEIATE ULTERIOR DESFASURARII PROCEDURILOR DE VALORIFICARE, PERSOANELE FIZICE/JURIDICE IN CAUZA, PRECUM SI IMPUTERNICITII ACESTORA NU MAI SUNT ACCEPTATI CA PARTICIPANTI LA URMATOARELE DOUA (2) LICITATII PRECUM SI LA OFERTELE DE PRET/NEGOCIERILE DIRECTE AFERENTE ACESTORA DAR IN NICI UN CAZ INAINTE DE ELIMINAREA CONDITIILOR CARE AU GENERAT SITUATIILE DE FAPT.

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 33/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

TABEL Cu persoanele juridice / fizice inscrise la licitatia publica deschisa cu strigare din ......................................, ora 11:00, organizata de Marfin Leasing (Romania) IFN S.A. in incinta .................................................................. Nr . dosar

Denumirea persoanei juridice / persoanei fizice

Numele si prenumele imputernicitului

Seria si nr. CI/BI

Semnatura de participare

A

B

C

D

E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Comisia de licitatie Presedinte: Membri:

Secretar:

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 34/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 12 – Proces Verbal Inchidere Licitatie PROCES-VERBAL AL SEDINTEI DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE din ................................., ora 11.00 1. Datele privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise cu strigare au fost anuntate in cotidianul ...................................................................................... 2. Bunurile scoase la valorificare in sedinta de licitatie publica deschisa cu strigare sunt cele mentionate in Anexele nr 1-3 din caietul de sarcini nr Nr. 26265 din 25.10.2010; 3. Comisia de licitatie, numita prin dispozitia nr 26297 din 25.10.2010 a Directorului General al Marfin Leasing (Romania) IFN S.A. este constituita din: Presedinte Membrii

Secretar

- D-nul Adrian Olaru - D-nul Christor Kolias - D-na Alina Zanfir - D-nul Mihai Mironiuc - D-nul Valentin Zgreaban - D-nul Cristi Tolea - D-na Alexandra Diaconu

4. Presedintele comisiei de licitatie a anuntat obiectul sedintei de licitatie / negociere directa si a facut prezenta participantilor. Constatandu-se ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, a fost declarata deschisa sedinta de licitatie publica cu strigare; 5. Presedintele comisei de licitatie a prezentat modul de desfaurare a licitatiei si negocierilor, regulile ce trebuie respectate pe timpul desfasurarii sedintei, reguli specificate in Anexa 10 a caietului de sarcini; 6. La licitatie din partea Marfin Leasing, au participat persoanele mentionate mai sus (la pct. 3); 7. PreturiIe initiale de vanzare sunt cele mentionate in Anexele 1-3; 8. Preturile oferite pe parcursul desfasurarii licitatiei si persoanele care le-au oferit sunt mentionate in Anexa 13 aferenta fiecarui bun; 9. Bunurile licitate au fost adjudecate de persoanele juridice/fizice la preturile mentionate in Anexa 13 aferenta fiecarui bun; 10. Prezentul proces verbal a fost incheiat in data de ................................... ora __________ intrun singur exemplar original.

COMISIA DE LICITATIE:

PARTICIPANTI:

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 35/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

2 1 ,0 0 0 . 0 0

2 1 ,5 0 0 .0 0

2 2 , 0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 7 , 0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 6 ,5 0 0 .0 0

2 0 ,5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 6 ,0 0 0 . 0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 5 ,5 0 0 .0 0

2 0 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 5 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 4 , 5 0 0 .0 0

1 9 , 5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 4 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 3 ,5 0 0 .0 0

1 9 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 3 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 2 ,5 0 0 .0 0

1 8 ,5 0 0 . 0 0

5 0 0 .0 0 1 2 , 0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 1 ,5 0 0 .0 0

1 8 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0 1 0 ,5 0 0 .0 0

1 7 ,5 0 0 .0 0

5 0 0 .0 0

Pret Oferit (Pret de pornire + Salt de supralicitare)

1 0 ,0 0 0 .0 0

s u p r a l ic i ta r e S a lt d e 5 0 0 .0 0

P re t d e 1 0 ,0 0 0 .0 0

Bun scos la ………………. licitatie ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………...…………………… ……Nr……………………………… ……Ordine………………………… ……………………………………… ……………....……………………… ……………………………………… ………..

p o r n ir e

Anexa 13 (Model)- Pret cu salturi de supralicitare

Nr. licitator

Comisia de licitare: Presedinte: Membrii:

Castigatorul licitatiei:

Secretar:

Marfin Leasing IFN (Romania) S.A.: Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, CUI RO15991165, J40/17042/12.12.2003, Capital social: 779.000 RON, Nr. in Registrul General RG-PJR-41-080209/31.08.2007, Nr. in Registrul Special RS-PJR-41-080038/31.08.2008, Operator de date cu caracter personal nr. 11983 Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 36/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 14 – Fisa Tehnica

Fisa tehnica Nr. ordine: I. DATE DE IDENTIFICARE Marca/ Model An fabricatie

Serie sasiu Kilometrii Masa totala max. autorizata (kg) Numar de locuri Cilindree (cmc) Putere maxima (CP) Combustibil Numar axe Tractiune Culoare

PRET: Contact: Liviu I. Mihai M.

0720.532.642 0722.383.335

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 37/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 15A - Cerere Inscriere PJ

CERERE DE INSCRIERE

La licitatia publica deschisa cu strigare din .............................................. ora 10:30 organizata de S.C. Marfin Leasing (IFN) Romania S.A. in incinta ......................................................................................... S.C. ................................................................................................ cu sediul social in ............................. adresa ......................................................................................................................................................... inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ........................................... CIF.................................................. cont IBAN......................................................................................... deschis la ........................................ reprezentata de ..........................................................................in calitate de ............................................ care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria ..........nr ......................... eliberat(a) de ........................................... la data de ............................................ va adresam rugamintea de a permite inscrierea la licitatia publica deschisa cu strigare organizata de S.C. MARFIN LEASING(IFN) ROMANIA S.A. in data de ........................................., la ora 10:30.

Nume Prenume

Data

Functia Semnatura/Stampila Telefon/Persoana de contact

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 38/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 15B - Cerere Inscriere Persoane Fizice

CERERE DE INSCRIERE

La licitatia publica deschisa cu strigare din .............................................. ora 10:30 organizata de S.C. Marfin Leasing (IFN) Romania S.A. in incinta ......................................................................................... Subsemnatul ........................................................................................... domiciliat in ............................. adresa ......................................................................................................................................................... posesor al BI/CI seria......... numarul............................. eliberat(a) de....................................................... la data de ....................................va adresez rugamintea de a permite inscrierea la licitatia publica deschisa cu strigare organizata de S.C. MARFIN LEASING(IFN) ROMANIA S.A. in data de ................................................., la ora 10:30.

Nume Prenume

Data

Semnatura Telefon/Persoana de contact

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 39/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 16 – Beneficiarul real DECLARATIE Privind identitatea beneficiarului real* STATEMENT regarding the identity of the real beneficiary* Subsemnatul _______________[reprezentant al___________________________], client al MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A. declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii: The undersigned ____________[representative of________________________], customer of MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A., hereby state under my own responsibility, having in view the provisions of the criminal law: ? ca subsemnatul este beneficiarul real al serviciilor oferite de Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. that the undersigned am the real beneficiary of the services offered by Marfin Leasing IFN ( Romania) S.A.

? ca beneficiarul real/beneficiarii reali este/sunt that the real beneficary/ real beneficaries is/are:

Numele si prenumele Name and surname

Adresa domiciliului/sediului social si tara/ Address of the domicile/premises and country

………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Subsemnatul client se obliga sa comunice orice modificare referitoare la cele declarate. The undersigned customer obliges himself to notify the Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. for every modification regarding those stated.

Locul si data Place and date

Semnatura / Semnatura si stampila clientului Signature / Signature and stamp of the client

*In conformitate cu Legea 656/2002 cu modificarile ulterioare, beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia /careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. As per the Law 656/2002 with the further modifications, the real beneficiary is any private individual that ultimately own or control the customer and/or the private individual on whose behalf a transaction or activity is being conducted, directly or indirectly. N.B.: Compania isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor cu clientul/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client. The Company reserves its right to refuse to perform the transactions with customer/to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer.

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 40/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 17 – Declaratie privind statutul de persoana expusa politic Declaratie privind statutul de persoana expusa politic Statement on the politically exposed person status Subsemnatul(a)/ The undersigned ____________________________________________________, domiciliat in / domiciled in ________________________________________________________________ posesor al / owner of BI/CI/ Passport _____, seria/ series _________ nr./ no. __________, eliberat de / issued by________________la data de / on _________, valabilitate / valid until ________ CNP/ Personal Numerical Code _________________________________________, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, urmatoarele / hereby state under my own responsibility, having in view the provisions of the criminal law, the following: In conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevedere si combatare a finantarii actelor de terorism: As per the legal provisions in force on the prevention and sanctioning of money laundering / terrorist financing: 1. Va rugam sa precizati daca va aflati intr-una din situatiile de mai jos, prin marcarea in casuta corespunzatoare (Please specify if you find yourself in the following situations, by ticking the correct field): ? Comisar European (European attorney) ? Sef de stat, Sef de guvern (Leader of state, government) ? Membru al guvernului (Member of government) ? Membru al parlamentului (Member of Parliament) ? Consilier prezidential (Presidential counsellor) ? Consilier de stat (State counsellor) ? Secretar de stat (Secretary of state)

? Membru al curtii constitutionale (Member of the constitutional courts) ? Membru al curtii supreme sau al unei inalte instante judecatoresti ale carei hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac (Supreme court or other high court member whose decisions may be subject only to extraordinary means of appeal)

? Membru al curtii de conturi sau asimilate acesteia (Member of account courts) ? Membru in consililul de administratie al bancii centrale (Member in the board of directors of central banks) ? Ambasador / insarcinat cu afaceri (Ambassador / economic attache) ? Ofiter de rang inalt din cadrul fortelor armate (High army officer) ? Conducator al unei institutii sau autoritati publice (Leader of a public institution and authority) ? Membru in consiliul de administratie al unei entitati de stat (Member in the board of directors of a state entity) ? Membru in consiliul de supraveghere al unei regii autonome sau al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat (Member of supervision council of a state owned business) ? Persoana care detine o functie de conducere in cadrul unei entitati de stat (Person that has a management position within a state entity)

2. Va rugam precizati daca sunteti (Please specify if you are): ? Sotul/sotia (Husband/wife) ? Copilul sau sotul/sotia acestuia (Child or its husband/wife) ? Parintii (Parents) uneia dintre persoanele definite la punctul 1, prin marcarea in casuta corespunzatoare (of the persons defined under point 1, by ticking on the correct field). 3. Va rugam precizati daca faceti parte din una din categoriile de mai jos, prin marcarea in casuta corespunzatoare (Please specify if you find yourself in one of the below situations, by ticking the correct field): ? Impreuna cu una din persoanele definite la punctul 1 ? Detineti sau aveti o influenta semnificativa asupra unei detineti ori aveti o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati ori constructii juridice infiintate in persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori beneficiul uneia din persoanele definite la punctul 1 (You have aveti o relatie de afaceri stansa cu aceste persoane (You the sole beneficial ownership of a legal entity (company) or have joint beneficial ownership of legal entities or legal legal arrangement (trust) which is known to have been set up arrangements or any other close business relations with for the benefit de facto of one of the persons defined under one of the persons defined under point 1) point 1) Declararea necorespunzatoare a datelor mentionate mai sus se sanctioneaza conform prevederilor art. 292 din Codul penal (The inappropriate statement of the data mentioned above is sanctioned as per the provisions of art. 292 of the Criminal Code). Subsemnatul ma oblig sa comunic companiei orice modificare la cele declarate (The undersigned will mandatory communicate to the company any modification to the ones stated above). N.B.: Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. isi rezerva dreptul de a refuza cererea de finantare inaintata de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client. (Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. reserves its right to refuse the financing request of the customer / to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer).

Semnatura / Signature

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 41/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 18 – Sursa fondurilor

Client (nume, adresa, CNP) ……………………………….. Customer (Name, address and PNC) ……………………………….

STATEMENT regarding the source of funds

DECLARATIE privind sursa fondurilor

Subsemnatul Client __________________________________________________________al MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A. declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea legii, ca fondurile depuse au urmatoarea sursa: The undersigned Customer____________________________________________________ of MARFIN LEASING IFN (ROMANIA) S.A., hereby state under my own responsibility, having in view the provisions of the criminal law, that the funds deposited have the following source:

? o mostenire sau o hotarare judecatoreasca legacy or a Court’s Decision

? vanzari de bunuri mobile sau imobile sales of movable or immovable assets

? economii savings

? salarii salaries

? imprumuturi loans

? activitate curenta (in cazul persoanelor fizice autorizate) current activity (in case of authorized private individuals)

? altele (precizati) other (please specify)

Locul si data Place and date

Semnatura clientului Customer’s signature

N.B.: Compania isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de client/ de a inceta relatiile cu clientul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client. The Company reserves its right to refuse to perform the transactions ordered by the customer/to terminate the relation with the customer in case of false statements or in case suspects the reality of those stated by the customer.

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 42/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 19 A - Documente Necesare Persoane Juridice

Documente necesare obligatorii pentru participarea la licitatie

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cod Unic de Inregistrare (CUI) – copie Cod de Inregistrare Fiscala (CIF) – copie Act constitutiv – copie Specimen de semnatura - copie BI/CI/Pasaport imputernicit – copie Anexa 5 - contract cadru vanzare cumparare – semnata si stampilata cu mentiunea “Am luat la cunostinta” 7. Anexa 7 - declaratie pe proprie raspundere – rude 8. Anexa 8 - model imputernicire PJ 9. Anexa 9A/B - inspectia, examinarea bunurilor 10. Anexa 10 - reguli de desfasurare si prevenirea actelor de coruptie – semnata si stampilata cu mentiunea “Am luat la cunostinta” 11. Anexa 15A - Cerere inscriere PJ 12. Anexa 16 – Beneficiarul real 13. Anexa 17 – Declaratie privind statutul de persoana expusa politic 14. Anexa 18 – Sursa fondurilor

La data licitatiei (....................................) documentele in original vor putea fi solicitate pentru conformitate. Va rugam sa aveti asupra dumneavoastra stampila firmei. Anexa 9A/B in functie de caz.

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 43/44


Marfin Leasing IFN (Romania) S.A. Member of Marfin Group of Companies

Anexa 19 B - Documente Necesare Persoane Fizice

Documente necesare obligatorii pentru participarea la licitatie 1. 2. 3. 4.

Anexa 5 – contract cadru de vanzare –cumparare, semnat cu mentiunea “Am luat la cunostinta” Anexa 7 – Declaratie rude Anexa 9A/B inspectia/examinare bunuri Anexa 10 – reguli de desfasurare si prevenirea actelor de coruptie – semnat cu mentiunea “Am luat la cunostinta” 5. Anexa 15B – Cerere inscriere PF 6. Imputernicire notariala pentru reprezentarea unei alte persoane fizice (daca este cazul) 7. BI /CI / Pasaport – al persoanei imputernicite (daca este cazul)

La data licitatiei (......................................) documentele in original pot fi cerute pentru conformitate Anexa 9A/B in functie de caz

Str. Emanoil Porumbaru, Nr. 90-92, Etaj 1, Sector 1 / 90-92 Emanoil Porumbaru Street, 1st. Floor, 1st. District 011428, Bucharest, Romania Tel.: 004 021 405 05 00/01/02/03; Fax: 004 021 404 34 33 Email: office@marfinleasing.ro; web: www.marfinleasing.ro 44/44

Licitatie Marfin  

auto rulate

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you