Page 1
ord  en  zit  nu   inke  dreun  op  de  deurmat  geho U  hee  waarschijnlijk  net  een   e  waar  Hoevelaken   ikke  ‘3871’  te  lezen.  Een  magazin d na   agi p 00   1 et   h n   i g   eri sgi uw nie ijven.  Dit  doe  ik   gevraagd  een  introduc e  te  schr s   i   -­â€? 7’   194 ‘   -­â€? ij   M   alt. tra s ie   lor g in  al  zijn   t. eb  mijn  hart  aan  ‘3871’  verpach met  200%  plezier,  want  ook  ik  h n  Amersfoort.  Rond   nder  de  rook  van  de  Lange  Jan  i o 1’,   381 ‘ n   i   eid gro pge o k   i en   b Zelf   e  van  Deuveren   ken.  Bij  onze  buren  werkte  Rietj ela oev H et   m is   enn k l   a k   i te   aak 1957  m boerderij   de  vakan es  op  de Â ďŹ ets  naar  de   ns   jde e   w en   ing g   gen jon uur b en  met  mijn   e  over  de   eg.  Met  paard  en  wagen  reden  w van  Rietje  aan  de  Hogebrinkerw  een  weiland  aan   tenburgerlaan  over  het  spoor  naar tou S e   ard erh v e   d n   e at   stra rps Do oerderijen  aan  de   en  lint  dorp  met  voornamelijk  b e as   w   ken ela oev H   eg. rw ijke de  Koed denier,   ijen,  een  klompenmaker,  een  krui der me s e   we t n   are w r   E e.   zijd noord-­â€?  en  zuid ’.   te  vergeten;  ÊÊn  kroeg  ‘De  Foep iet   n n   E er.   akk b en   e n   e er   lag s en   een  zadenwinkel,  e postcode   rs  bij  naam,  pas  in  1977  werd  de   one nw i lle   a e   end k e   bod ost p   De et  mijn  jonge   ijn  hart  en  in  1972  kwam  ik  er  m m n   i f   lee b   ken ela oev H   rd. cee geĂŻntrodu gezinnetje  wonen. mer,  je  pincode   nummers,  je  Burger  Service  Num an   v jd   en   e n   i e   w n   eve l   014 2 Anno   sters  van   ben  je  een  nul.  De  ini a efneem rs   me um n er   ond z r,   me um n N   en  je  IBA s,  het  is  er rs  zijn  en  er  hier  veel  te  bieden  i me um n   een g s   ker ela oev H at   d ‘3871’  vinden   en  en  er  zijn  leuke heerlijk  wonen,  sporten,  werk en  diverse  winkels.   was  in  de  50-­â€?er   Bijna  alles  is  hier  te  koop,  dat   gevoel  van  trots   jaren  wel  anders.  Zij  willen  het    graag  met  u   en  de  passie  voor  ondernemen heroes’  belangrijk   delen  en  laten  inzien  dat  ‘local   ooie  dorp. zijn  voor  het  behoud  van  ons  m enmalige  uitgave,   Geniet  van  deze  (voorlopige)  e en! want  ‘3871’  hee  veel  te  bied

Hoevelaken,  december  2014   Theo  Zuurman


(fsijwjifhynj Eindelijk! Na  bijna  een  jaar  van  voorbereiding  is  het  feest:  de  3871  is  klaar! Een  100  pagina’s  tellend  magazine  dat  is  ontstaan  vanuit  onze  gezamenlijke  passie  voor  ondernemen.  En  dat  willen   we  heel  graag  met  u  delen! De  liefde  voor  ons  leuke  vak  bracht  ons  al  snel  samen,  en  wat  bleek:  onze  bevlogenheid  om  dit  blad  tot  een  succes   te  maken  werkte  heel  aanstekelijk,  verslavend  en  gaf  ons  bergen  met  energie. Het  idee  om  dit  mooie  blad    samen  te  maken  was  snel  geboren,  maar  het  tot  stand  komen  ervan  was  toch  iets  meer   “bloed,  zweet  en  tranen”  dan  gedacht.  Het  was  heel  bijzonder  te  ervaren  dat  heel  veel  ondernemers  ons  dorp  een   warm   hart   toe   dragen   en   onmiddellijk   hun   medewerking   toezegden,   zodat   we   dit   prach ge   blad     -­‐zonder   verdienmodel  of  enige  subsidie-­‐  hebben  kunnen  maken. Zonder  al  deze  enthousiaste  ondernemers  was  het  nooit  gelukt…  heel  veel  dank  daarvoor!!! De  grote  verscheidenheid  aan  winkels  en  horecagelegenheden  en  de  diversiteit  van  de  ondernemers  geven  ons  dorp   een  geheel  eigen  gezicht,  en  dat  moet  zo  blijven,  dat  maakt  ons  dorp  uniek! Wij  wensen  u  heel  veel  leesplezier. de  makers  van  3871 Liefs,   xtsof rfzwjjs

%nrtsj

xfsiwf

snhtqjyyj rnstjxhm


De  S ch ng   Historisch   Hoeake   wil   het   eigen   karakter   van  Hoevelaken  onderstrepen  en  behouden.  Er  worden   veel   ac viteiten   georganiseerd   om   de   plaatselijke   bevolking  bewust  te  maken  van  de  historie  en  de  eigen   iden teit   van   het   dorp.   Die   ac viteiten,   die   ďŹ nancieel   worden  ondersteund  door  donateurs,  richten  zich  op  de   plaatselijke  bevolking  in  het  algemeen  en  op  de  jeugd  en   nieuwe  inwoners  van  Hoevelaken  in  het  bijzonder.   nieu De   S ch ng   Historisch   Hoeake   is   aangesloten   bij   de   S ch ng   Gelders   Oudheidkundig   Contact,   die   zich   als   doel   stelt   organiserend,   s mulerend   en   adviserend   te   werken   voor   musea,   oudheidkundige   verenigingen   en   aanverwante  organisa es  in  Gelderland.

Meer  weten  over  de  ac viteiten?

Wie  meer  wil  weten  over  de  ac viteiten  van  de  S ch ng   Historisch  Hoeake,  kan  daarvoor  terecht  op  de  website   www.historischhoevelaken.nl

Ook  donateur  worden?

Voor  minimaal  8,50  euro  per  jaar  kunt  ook  u  de  S ch ng   Historisch  Hoeake  ondersteunen.  MÊÊr  is  welkom. Een   eenmalige   bijdrage   storten   op   rekeningnummer   55.14.02.121   ten   name   van   de   S ch ng   Historisch   Hoeake   kan   ook,   evenals   uw   buren,   vrienden   of   kennissen  verrassen  met  een  donateurschap. Donateurs   kunnen   zich   zelf   of   anderen   telefonisch   aanmelden  via  telefoonnummer  (033)  253  77  83  of  via   de  website:  www.historischhoevelaken.nl

 


Van de Kleut Fietsen & Darts Westerdorpsstraat 73B 3871  AV  Hoevelaken 033  -­‐  25  380  43 en.nl www.dartshophoevelak

Westerdorpsstraat 73B 3871  AV  Hoevelaken 033  -­‐  253  80  43 www.dartshophoevelaken.nl


van de  kleut fietsen  en  darts Fiets  nodig? Stadsfietsen,  tourfietsen,  kinderfietsen  en  e-­‐bikes,  Henk  van  de  Kleut  hee  een  uitgebreid  aanbod  met  bekende  merken   Batavus,   Sparta   en   Gazelle.   Mensen   die   deze   fietsenwinkel   kennen,   weten   dat   Henk,   sinds   18   jaar   in   Hoevelaken,   een   uitgekiend  en  overzichtelijk  assor ment  fietsen,  onderdelen  en  accessoires  hee .   Elektrische   fietsen  worden  steeds  populairder.  Ze  raken  het  imago  kwijt  dat  ze  alleen  voor  oudere  mensen  of  mensen  met   Ele een   fysieke   beperking   geschikt   zouden   zijn.   Maar   ook   voor   de   moderne   werknemers   is   het   een   steeds   belangrijker   vervoermiddel  aan  het  worden.  Henk  hee  zich  gespecialiseerd  in  e-­‐bikes. In  de  open  werkplaats  worden  alle  repara es  uitgevoerd.  ,,In  de  wintermaanden  hebben  wij  de  bekende  onderhoudsbeurt   tegen  een  speciaal  tarief.  Ook  kunnen  onze  klanten  van  een  gra s  ophaalservice  gebruik  maken.’’ Of  liever  een  potje  darten? Voor  een  echte  darter  gaat  er  niks  boven  het  voelen  en  uitproberen  van  een  dart;  heb  je  voldoende  grip,  ligt  de  dart  lekker   in  de  hand,  is  de  dart  stabiel,  is  het  gewicht  goed? Bij  Henk  van  de  Kleut  kan  je  het  uit  proberen  en  gee  hij  desgewenst  advies.  ,,In  onze  showroom  staat  alles  uitgestald  in   vitrinekasten,.  Hier  kan  je  een  dart  uitproberen  op  het  dartbord  dat  op  de  juiste  afstand  en  hoogte  hangt.’’ Henk   kijkt   hoe   de   pijl   gegooid   wordt,   waar   in   het   dartbord   de   pijl   terecht   komt   en   hoe   hij   de   dart,   indien   nodig,   zo   persoonlijk  mogelijk  kan  aanpassen.  ,,Een  beetje  zwaarder,  een  beetje  lichter,  langer,  korter,  andere  flights,  alles  is  mogelijk   en  doe  ik  zelf.’’ Henk  van  de  Kleut  Fietsen  en  Darts  is  op  maandag  ook  open  van  13.00  tot  17.00  uur  en  koopavond  tot  20.00  uur.


dorpsdag hoevelaken jubileert Elk   jaar,   rich ng   het   einde   van   de   zomer,   komen   de   Hoevelakers  samen  om  vakan everhalen  uit  te  wisselen  en   zich   weer   voor   te   bereiden   op   werk,   school   en/of   sport.   Bijna   30   jaar   geleden   werd   dit   samenzijn   uitgebreid   met   een   wielerronde.   Inmiddels   is   dit   uitgegroeid   tot   een   feestdag   voor   jong   en   oud   met   een   vol   programma   van   sport,  spel,  muziek,  marktkramen,  eten  en  drinken. Organisa e Dor Dorpsdag   Hoevelaken   wordt   georganiseerd   door   op   dit   moment   en  vrijwilligers.  Maandelijks  komen  zij  bijeen  om   ideeën,  financiën  en  planningen  door  te  nemen.  Verdeeld   in   groepjes   worden   de   daaruit   voortkomende   ac es   uitgevoerd.   Op   de   dag   zelf   krijgt   de   organisa e   extra   “vrijwillige   handjes”   om   alles   klaar   te   ze en   en   aan   het   einde  van  de  dag  op  te  ruimen.   Patrick   Hagemans   en   Peter   Smith   (foto   onder)   vormen   sinds  twee  jaar  een  duo-­‐voorzi erschap.  Het  concept  “van,   voor  en  door  Hoevelakers”  is  voor  hen  aanleiding  geweest   om  hieraan  deel  te  nemen.  Hun  drijfveer  is  om  samen  met   de  groep  leuke  ideeën  te  bedenken  /  uit  te  voeren  en  mede   daardoor   in   contact   te   komen   met   allerlei   andere   Hoevelakers.  


Sponsoring De organisa e   vindt   het   belangrijk   de   tradi e   van   “gra s   De toegang”   voort  te  ze en  en  is   dan   ook  100%  a ankelijk  van   sponsoren   en   vrijwilligers.   Ook   voor   2015   zullen   we   bestaande   sponsoren,   maar   zeker   ook   nieuwe,   hard   nodig   hebben  om  een  geweldig  30-­‐jarig  jubileum  te  kunnen  vieren.   Gelukkig  kan  de  Dorpsdag  al  jaren  rekenen  op  medewerking   van  grote  en  kleine  bedrijven  en  winkeliers.  Par culieren  die   de  Dorpsdag  een  warm  hart  toedragen,  zijn  lid  (of  kunnen  lid   de worden!)  van  de  s ch ng  “vrienden  van  de  Dorpsdag”. Volgend   jaar   is   een   jubileumjaar:   Dorpsdag   Hoevelaken   bestaat   30   jaar.   Momenteel   is   de   organisa e   al   in   volle   gang   om   dit   tot   een   geweldig   feest   te   maken.   Mocht   je   als   bezoeker  al  jaren  genieten  van  de  dag  en  wil  je  dit  steunen   en/of   van   dichterbij   meemaken,   dan   kun   je   je   opgeven   als   sponsor,  vriend  van  de  Dorpsdag  of  als  vrijwilliger. Voor  meer  informa e  check www.dorpsdag-­‐hoevelaken.nl   of   stuur   een   mailtje   naar   ww secretariaatdorpsdag@gmail.com.


,,Een nieuwe bril kopen moet een soort feestje zijn, wel zonder zingen, toeters en taart.’’


hoflake optiek Danny  en  Simone  Post  hebben  elkaar  leren  kennen  bij  de   Brilmij  in  Utrecht,  zijn  18  jaar  geleden  getrouwd  en  hebben   twee  kinderen,  Noah  en  Julia.  Noah  is  net  begonnen  met   het  in  de  voetsporen  treden  van  zijn  ouders. Simone   woont   al   44   jaar   in   Hoevelaken.   Danny   komt   uit   Simone Zeist,   wilde   in   eerste   instan e   niet   in   dit   "gat"   komen   wonen,  maar  vindt  Hoevelaken  inmiddels  wel  heerlijk  om   te  wonen. Inspira e   halen   zij   van   beurzen   in   München,   Parijs   en   Milaan  en  uit  de  vakbladen. ,,Wij  vinden  het  leuk  om  voor  iedereen  een  mooie  bril  uit   te   zoeken   als   sieraad   en   niet   als   hulpmiddel,’’   aldus   Simone.  ,,Het  moet  de  mooiste  zijn  voor  die  klant.’’ Danny   Dan en   Simone   proberen   de   brillen   zo   in   te   kopen   dat   het  soms  een  standaard  bril  lijkt,  maar  net  met  een  andere   touch  waardoor  je  toch  weer  een  originele  bril  verkoopt.   Zij   verkopen   een   model   maar   één   keer,   maar   wel   in   meerdere  kleuren  om  de  originaliteit  te  waarborgen. ,,Daarnaast   investeren   wij   in   onze   apparatuur   zoals   ,,Daarnaa Visio-­‐office,   waardoor   het   aanmeten   met   de   nauwkeurigste  precisie  gebeurt.  Dit  is  vooral  belangrijk  bij   de  nieuwste  genera e  mul focale  Varilux®  glazen. Ook  op  het  gebied  van  contactlenzen  worden  de  nieuwste   ontwikkelingen   op   de   voet   gevolgd.   En   wat   nog   belangrijker  is,  is  de  nazorg  voor  de  contactlensdragers. Hoflake  Op ek  onderhoudt  een  nauwe  samenwerking  met   Hofla huisartsen  en  oogartsen.  

De Wiekslag  20 3871  AS  Hoevela ken 033  -­‐  25  350  19 www.hoflakeop ek.nl


56A Westerdorpsstraat n 3871  AZ  Hoevelake 9 8   033  -­‐  25  371 www.defoep.nl


eetcafé de  foep Wie   eenmaal   een   bezoek   hee   gebracht   aan   Eetcafé   De   Foep,   valt   direct   als   een   blok   voor   de   sfeervolle   horecagelegenheid.   Niet   zo   gek,   want   de   combina e   van   een  café  met  een  restaurant  maakt  van  De  Foep  het  adres   om  gezellig  te  genieten. Al   Al vanaf   de   oprich ng   stree   De   Foep   er   naar   om   de   gasten   een   onvergetelijke   avond   te   bieden.   Wat   zijn   de   hoofdingrediënten   van   een   bezoek   aan   het   restaurant?   Een   roman sch   en   nostalgisch   interieur   dat   de   zaak   sfeervol   maakt,   een   enthousiast   team   dat   u   gastvrij   ontvangt   en   natuurlijk   de   heerlijke   gerechten   van   het   menu. Het  menu  wordt  regelma g  vernieuwd.  ,,Wij  werken  veel   met   seizoensproducten,’’   legt   eigenaar   Michel   de   Kreek   uit.   ,,Veel   gasten   kiezen   er   echter   voor   om   zich   te   laten   verrassen  door  onze  keuken.  Wij  proberen  onze  crea viteit   en  fantasie  om  voor  onze  klanten  een  heerlijk  gerecht  te   bereiden.’’ Bij   Bij De  Foep  streven  zij  er  naar  om  alles  tot  in  de  puntjes  te   verzorgen,   zo   houden   zij   ook   rekening   met   vegetarische   producten   en   diverse   diëten.   ,,Wij   zijn   al jd   bereid   om   hierop  in  te  spelen,’’  benadrukt  Michel. Ook   voor   presenta es,   vergaderingen,   recep es,   private   dining   en   andere   bijeenkomsten   is   De   Foep,   met   terras,   een  juiste  loca e.


|nxyzify


stasz hair  &  beauty Stasz   Hair   &   Beauty   is   sinds   drie   jaar   geves gd   in   het   centrum   van   Hoevelaken.   Stèphanie   en   haar   moeder   Astrid  hebben  de  zaak  overgenomen  en  hun  naam  er  aan   gegeven.   ,,De   Z   hebben   we   er   zomaar   achter   geplakt.’’   Stasz  is  een  kapsalon  voor  dames  en  heren,  jong  en  oud,   groot  en  klein  en  ook  voor  het  aanbrengen  van  make-­‐up   kunt  u  bij  Stèphanie  terecht. Bij   Stasz   kun   je   even   de   drukte   van   het   dagelijks   leven   Bij achter  je  laten  en   jd  nemen  voor  jezelf.  ,,Wij  zijn  con nue   in  beweging.  Een  aantal  keer  per  jaar  worden  we  getraind   in   de   nieuwste   kleur-­‐   en   kniptechnieken.   Wij   adviseren   onze   klanten   over   de   laatste   haarmodetrends.   Ook   permanenten  en  watergolven  wordt  door  ons  gedaan.’’ L'ANZA  is   het   merk  waarmee  de   dames   werken.   ,,L’ANZA   L'AN richt  zich  niet  alleen  op  het  herstel  van  de  symptomen  van   beschadigd   haar,   maar   juist   ook   op   de   oorzaak   van   de   schade.  Wij  zijn  er  zeer  tevreden  over.’’ Naast   Naa alle   hair   &   beauty   behandelingen   hee   Stasz   een   assor ment   handgemaakte   accessoires.   ,,Wij   hebben   leuke  spulletjes  die  passen  bij  de  mode  van  nu,  prach ge   accessoires   zoals   armbandjes,   sjaals,   mapjes   of   portemonnees  en  tassen.’’

De Wiekslag  21 3871  AR  Hoevelaken 033  -­‐  25  351  50


De Wel  42 3871  MV  Hoevelaken 033  -­‐  25  373  73 nl www.millenniumsports.

millennium sports Millennium   Sports   Heath   Club   is   al   meer   dan   10   jaar   een   begrip  in  Hoevelaken.  Sinds  2010  ontvangt  Philip  Walles  de   sporters   op   De   Wel   42   in   een   modern   ingericht   sportcentrum.   Millennium   is   een   sportclub   voor   het   hele   gezin.   ,,Door   het   grote   en   diverse   aanbod   en   ruime   openings jden  zijn  wij  uitgegroeid  tot  de  grootste  club  van   Hoevelaken,   maar   desondanks   vinden   wij   persoonlijke   aandacht  heel  belangrijk.  Vooral  in  een  dorp  als  Hoevelaken   aandac waar   iedereen   elkaar   kent.’’   In   2013   is   Millennium   Sports   Health   Club   sportschool   van   het   jaar   van   de   gemeente   Nijkerk  geworden. Naast  het  fitnessen  en  de  lessen  hee  deze  Health  Club  nog   meer   te   bieden:   zo   is   er   een   kinderopvang,   zonnestudio,   schoonheidssalon  en  wellness  ruimte.  Daarnaast  bieden  een   paar   andere   bedrijven   diensten   aan   zoals   personal   trainer   Ronald  Kraaijenbrink  van  Habeas  Corpus  en  fysiotherapeut   Brian  Wijngaarden. Ronald:   ,,Wat   ik   merk   is   dat   er   vandaag   de   dag   ontze end   veel  informa e  te  verkrijgen  is  hoe  je  slank  en  fit  kunt  zijn  en   worden.   We   worden   overspoeld   hiermee   via   internet,   tv,   radio,   magazines,   social   media,   boeken   e.d..   Helaas   blijven   de  gewenste  resultaten  bij  de  meeste  mensen  uit.’’  Ronald  is   na onaal   en   interna onaal   gecer ficeerd   personal   trainer.   Zijn  interna onale  cer ficaten  hee  hij  behaald  bij  de  door   inside als   beste   coach   ter   wereld   beschouwde   Charles   insiders   Poliquin.’ Brian   is   op   zijn   12e   bij   Millennium   Sports   begonnen   met   fitness/krach raining.   Dit   is   uiteindelijk   een   steeds   ‘serieuzere’  hobby  geworden  en  op  zijn  18e  is  hij  Nederlands   kampioen   bodybuilding   bij   de   junioren   geworden.   ,,Vanuit   mijn   kennis/enthousiasme   die   ik   in   deze   periode   opdeed,   over   de   anatomie   van   het   menselijk   lichaam,   ben   ik   fysiotherapie  gaan  studeren.  Op  mijn  24ste  heb  ik  mijn  grote   droom   verwezenlijkt:  het  openen  van  een  prak jk  voor  fysio-­‐   dr en  manuele  therapie  binnen  Millennium  Sports. Bij  Millennium  Sports  &  Health  club  bent  u  van  harte  welkom   voor  een  rondleiding  en  een  gra s  proefles  zodat  u  zelf  kunt   ervaren  hoe  de  sfeer  er  is  en  de  kwaliteit  van  de  lessen  zijn.


hoevelaken bevrijd!

Met dank aan Stichting Historisch Hoeflake

In 2015 is het 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van het Naziregime. Dat wordt in Hoevelaken groots gevierd. ste Het comité 70 Bevrijdingsdag Hoevelaken heeft een (voorlopig) programma opgesteld.

PROGRAMMA Dinsdag 5 mei 2015 - Manifestatieveld Hoevelaken 22.30 uur (4 mei): Aankomst loopgroep ‘Samen lopen voor Vrijheid’ in Wageningen. 23.15 - 00.10 uur: Bevrijdingsvuurceremonie. 01.00 uur: Vertrek Bevrijdingsvuur. Tien Hoevelakense, Nijkerkse en Canadese lopers/sters lopen ‘De Walter Strang Route’. 09.00 uur: Aankomst Bevrijdingsvuur in Hoevelaken. 09.45 uur: Loopgroep, ‘Keep Them Rolling’ tour, doedelzakspelers en Canadezen door centrum Hoevelaken. 10.30 uur: Onthulling Bevrijdingsmonument door WW2 veteraan Ken Froland van het Canadese Loyal Edmonton Regiment dat Hoevelaken bevrijd heeft, Bevrijdingsdans door Hellas en pipemajor Doug Swann. 11.15 uur: ‘Keep Them Rolling’ vertrekt naar Manifestatieveld/ De Brink Hoevelaken. 14.30 - 17.30 uur: Jeugdshow ‘De KidHitzShow” in combinatie met Dieuwertje van Egten en Hoevelakens muzikaal talent. 18.00 -18.30 uur: Optreden The Seaforth Highlanders of Holland Pipes and Drums Band met als gast pipemajor Doug Swann. 18.30 uur: BevrijdingsMuziekFestival, met o.a. Bubbles & Boas (Andrew Sisters en Pointer Sisters), Top 1.000 orkest New Leaf en Michael Bublé Tribute. Presentatie/zang Aristakes Jessayan. 23.00 uur: Einde Programma. Programma onder voorbehoud. Definitief programma verschijnt begin april 2015 in de Oranje Special huis-aan-huis krant en op www.ovhoevelaken.nl. Zie ook Facebook: Liberation Day Hoevelaken 2015.

www.ovhoevelaken.nl


Oosterdorpsstraat 48/50 3871  AD  Hoevelaken 033  -­‐  253  43  75

van maanen mode  &  textiel Van   Maanen   Mode   &   Tex el   is   een   familiebedrijf.   Het   bedrijf  is  in  de  jaren  die  achter  ons  liggen  uitgegroeid  tot   een   speciaalzaak   met   dames-­‐   en   herenmode   zoals   overhemden,  pantalons,  sokken,  bretellen  en  pe en  voor   heren,   tunieken,   blouses   en   vlo e   jasjes   in   diverse   s jlen,   stoffen   en   kleuren   voor   dames.   Daarnaast   is   er   ook   nachtmode,   ondermode   en   een   uitgebreid   assor ment   met  fournituren  voor  de  zelfmaakmode  verkrijgbaar. me Bijna   vier   jaar   geleden   hee   Gerco   van   Maanen   de   zaak   van  zijn  ouders  overgenomen.  ,,Met  meer  ruimte  en  licht   in   de   winkel,   een   nog   groter   assor ment   en   onze   vertrouwde   service   trachten   wij   onze   klanten   nog   beter   van  dienst  te  zijn.  Ook  hebben  we  een  stomerijservice.’’ Van  Maanen  hee  alles  voor  iedereen  die  iets  met  tex el   doet:  een  groot  basisassor ment  fournituren  zoals  garen   in  alle  kleuren,  band,  garen,  ritsen,  knopen,  naalden  etc..   Maar   fournituren   zijn   echter   zoveel   meer   dan   deze   basisbenodigdheden.   Behalve   alle   soorten   lint   die   u   zich   maar  kunt  wensen  is  er  in  de  winkel  een  collec e  breiwol,   vilt,   knopen,   ritsen,   elas ek,   garen,   kant,   voering,   kussenvulling,   spelden,   bedeltjes,   gordijn   haken,   gespen   kusse en  nog  veel  en  veel  meer.


1. De 2. De 3. De 4. De 5. De 6. De 7. De 8. De 9. De 10. De 11. De 12. De 13. De 14. De 15. De 16. De 1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3 e letter van dit ‘natte’ gebouw • • • • • • 2 e letter van dit prachtige Hoevelakense monument • • • • • • • • • • • • • • • 1 e letter van de ‘bewoner’ van dit gebouw • • • • • • • 1 e letter van dit stukje Hoevelaken • • • • • • • • • • 14 e letter waar deze entree naartoe leidt • • • • • • • • • • • • • • • 2 e letter van deze redder in nood • • • • • • • • • 7 e letter van dit ‘geletterde’ gebouw • • • • • • • • • • • 6 e letter van de straat waar deze speeltuin aan ligt • • • • • • • • • • • • • 5 e letter van dit ‘huis’ voor gezellige mensen op leeftijd • • • • • • • • • • • • • • 3 e letter van deze parochie • • • • • • • • • • • • • • 5 e letter van deze basisschool • • • • • • • • 8 e letter van deze oer gezellige sportvereniging • • • • • • • • • • • • 4 e letter van deze ‘zandbak’ • • • • • • • • • • • • 3 e letter van deze sportvereniging met tenues in blauw/geel • • • • • • • • • • • • • • 3 e letter van dit gebouw waaronder dagelijks meerdere diensten door schieten 6 e letter van deze Hoevelakense wijk • • • • • • • • • 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

•••••••

15

16

Oplossing op pagina 99


satter hoveniersbedrijf maakt  tuinen  die  passen Wie  een  tuin  wil  laten  ontwerpen,  aanleggen  of  onderhouden   kan  terecht  bij  Sa er  Hoveniers.

033 -­‐  25  300  08 www.sa erhoveniers.nl

Eigenaar Jeroen   Sa er,   getrouwd   en   vader   van   vier   kinderen,   Ei levert   namelijk   het   totaalpakket   voor   elke   tuin.   ,,De   consument   wil  rust.  Wij  willen  een  aangename  plek  creëren  waar  plaats  is   voor   rust   en   genegenheid.   Een   plek   waar   families   samenkomen   om  te  eten,  te  drinken,  te  spelen  en  te  genieten.  Een  ruimte  voor   ontspanning   en   je   ongestoord   terug   kunnen   trekken.   Waar   je   kunt  genieten  van  bloemen,  kleuren,  geuren  en  vruchten.  Voor   iede iedereen  zijn  eigen  tuin.  Kun  je  veel  of  weinig   jd  vrijmaken  voor   je  tuin?  We  komen  graag  langs  om  de  klant  te  helpen.’’ Jeroen   maakt   graag   mensen   bewust   van   al   het   mooie   dat   de   natuur   te   bieden   hee .   Voor   de   één   een   weelderige   bloementuin   vol   insecten,   vogels   en   prach ge   kleuren.   Voor   de   ander   een   prach ge   boomgaard   met   daaromheen   allerlei   soorten   leifruit   en   bessenstruiken.   ,,Maar   als   je   op   zoek   bent   naar   een   prach ge   relaxtuin   met   een   zwembad   of   een   spa,   kun   je  daarvoor  zeker  bij  ons  terecht.’’


:DWLQDOGH]HMDUHQKHW]HOIGHLV JHEOHYHQLVGHVIHHUYDQKHWKRWHO JHPRHGHOLMNHQYULHQGHOLMN ,HGHUHHQLVZHONRPHQ LHGHUHHQYRHOW]LFKWKXLV

Oosterdorpsstra at  11 3871  AA  Hoevela ken 033  -­�  25  341  20 www.bilderberg .nl


bilderberg hotel

de klepperman Hotel   De   Klepperman   is   onlosmakelijk   met   Hoevelaken   verbonden.  De  ‘huiskamer’  van  Hoevelaken  is  een  rustplaats   voor   reizigers   en   een   ontmoe ngsplaats   voor   dorpelingen.   Het  is  een  komen  en  gaan  van  mensen.     Bij  Eethuys  ‘t  Backhuys  kunt  u  terecht  voor  een  snelle  lunch  of   Bij een   heerlijk   diner.   De   chef-­‐kok   en   zijn   team   presenteren   jdens   de   lunch   diverse   overheerlijke   huisgemaakte   soepen,   sandwiches   en   salades.   Voor   het   diner   wordt   dagelijks   een   wisselend   menu   geserveerd   en   uiteraard   is   het   ook   mogelijk   om   à   la   carte   te   dineren.   Er   wordt   gekookt   met   heerlijke   streekproducten.   De   loca e   is   zeker   geschikt   voor   grotere   groepen   gr of  evenementen. De   hotelkamers   en   suites   lenen   zich   prima   voor   een   welverdiende   nachtrust.   Je   voelt   je   al   snel   thuis.   Naast   de   reguliere   hotelkamer,   is   er   ook   keuze   uit   een   luxe   en   een   execu ve  kamer.  Heerlijk  royaal,  comfortabel  en  s jlvol.  ,,En   voorzien  van  draadloos  internet,  tegenwoordig  onmisbaar.’’ Naast   een   heerlijk   nachtrust   of   een   smakelijk   diner,   kunt   u   ook  gebruik  maken  van  Spa  &  Beauty  Hoevelaken.  Er  wordt   gebruik   gemaakt   van   het   bekende   Franse   kuurmerk   THALGO   voor  gezichtsbehandelingen  en  lichaamsverzorging..  Een  plek   waar  u  totale  ontspanning  krijgt  en  geniet.  ,,Elk  ritueel  is  een   beleving   op   zich.   Scrub,   masker,   body   massage   of   bodypakking,  je  voelt  je  een  ander  mens.’’


duo duo  fashion Wie   over   De   Wiekslag   loopt   kan   bijna   niet   om   het   voormalige   postkantoor/bankgebouw   heen,   waarin   sinds   februari   2011   de   dames-­‐  en  herenmodewinkel  van  Nicole e  is  geves gd. Het   strakke   maar   knusse   interieur   -­‐met   een   meterslange   koffietafel-­‐   voelt   meteen   als   een   warme   deken   en   de   verschillende  collec es  maken  je  hebberig.  ,,Het  is  een  gezellige   winkel   en   wij   hebben   bovendien   al jd   koffie   met   verse   appeltaart.   Wij   willen   dat   de   klant   zich   welkom   en   vooral   “thuis”   voelt.’’ Of je   nu   wordt   geholpen   door   Nicole e   of   een   van   haar   Of   enthousiaste   medewerksters,   ze   dragen   allemaal   dezelfde   “filosofie”  uit    naar  de  klanten.  ,,Wij  adverteren  nooit,  dus  onze   klanten   zijn   onze   ´ambassadeurs´   ,   het   is   dus   heel     belangrijk   dat   onze  klanten  dik  tevreden  en  enthousiast  de  deur  uit  gaan,  want   als   de   klant   veel   complimentjes   krijgt   over   “onze   ou it”,   dan   komen  ze  graag    terug”.       Tijdens de  modeshows  in  februari  en  september  kun  je  al  vroeg  in   Tijdens   het  seizoen  kennismaken  met  de  nieuwste  collec es  die  op  “eigen   wijze”    zijn  samengesteld.  Per  seizoen  stemt  DUO  DUO  de  kleuren   en   stylen   af   met   Sonya   van   by   Son   (“de   leukste   buurvrouw   van   Hoevelaken”)  ;  de  ideale  combina e  voor  one-­‐stop-­‐shopping. Vrijwel  elke  maandag  wordt  er  ingekocht,  waardoor  er  vlot  kan   worden   ingesprongen   op   actuele   trends   en   de   winkel   voortdurend  vernieuwt. Zo  ontstaat  er  een  breed  assor ment  in  een  brede  prijscategorie,   waarbij  met  de  juiste  mix  &  match  vrijwel  ieder  klant  kan  slagen.


:Abj[Tglbh_biX& _biXj[TglbhWb;

De Wiekslag  18 3871  AS  Hoevelaken 033  -­‐  25  809  79 www.duoduo.nl


De Wiekslag  18A 3871  AS  Hoevelaken 033  -­‐  25  380  24 www.byson.nl


bijzonder

by son Wie  bij  by  Son  naar  binnen  stapt,  wordt  met  open  armen   ontvangen   door   Sonja   en   haar   team.   Sonja   runt   sinds   september   2011   met   passie   haar   sfeervolle   winkel   in   schoenen,   tassen,   sieraden   en   accessoires   voor   iedere   gelegenheid.  Dat  is  by  Son. “Mode “Mode  in  het  algemeen  en  ondernemen  zijn  mijn  passies.  Ik   houd  er  van  om  vrouwen  blij  te  maken  met  mooie  schoenen   en  accessoires.  Daarom  ben  ik  3  jaar  geleden  gestart  met  by   Son.   Na   3   jaar   hebben   veel   mensen   de   weg   naar   By   Son   gevonden,  wanneer  zij  op  zoek  zijn  naar  schoenen  die  net   een  beetje  anders  zijn  dan  het  reguliere  aanbod.   In In   de   winkel   verandert   het   assor ment   regelma g.   Sonja   stemt   samen   met   Nicole e   van   Duo   Duo   (de   leukste   buurvrouwen   van   Hoevelaken)   per   seizoen   de   kleuren   en   s jlen   met   elkaar   af.   De   ideale   combina e   voor   One   stop   Shopping.   Sonja   is   al jd   op   zoek   naar   de   “krenten   uit   de   pap”.  Sinds  kort  is  er  bij  haar  in  de  winkel  een  uniek  concept   gestart.   Dit   bestaat   uit   maar   liefst   8   modellen   laarsjes   en   pum in  88  kleuren.  Dit  betekent  voor  iedere  gelegenheid,   pumps   bij   iedere   ou it,   de   juiste   kleur   schoenen.   De   droom   van   iedere  vrouw! Voor   Sonja   is   het   belangrijk   dat   klanten   zich   helemaal   op   hun  gemak  voelen  en  zich  als  een  vorst  behandelt  voelen.   Niet  alleen  om  schoenen  te  kopen,  maar  ook  gewoon  om   eensrond   te   snuffelen   naar   de   overige   producten   of   even   een  lekker  kopje  koffie  te  drinken.


Westerdorpss traat 3871  AX  Hoeve 20 laken 033  -­‐  25  346  0 1 www.electrow orldweterings. nl


electro world

weterings Tegenwoordig hee   u   keuze   uit   entallen   TV’s,   wasmachines,  laptops,  espresso  automaten,  enzovoorts.   Berry  Weterings  en  zijn  team  helpen  u  hierbij  graag  met   een   gedegen   advies.   ,,Niet   alleen   blijven   onze   medewerkers   door   trainingen   op   de   hoogte   van   de   nieuwste   ontwikkelingen,   wij   bieden   u   ook   Beste   Selec e.’’ Electro   Elect World   Weterings   hee   met   dit   concept   haar   gehele  winkelformule  erop  ingericht  om  u,  bij  het  kiezen,     goed  en  deskundig  van  dienst  te  zijn. ,,In  de  grote  showroom,  geven  wij  een  persoonlijk  advies   en  helpen  wij  om  de  juiste  keuze  te  maken  uit  het  enorme   aanbod.’’ Door   groot   in   te   kopen   is   Weterings   in   staat   om   tegen   Door scherpe  prijzen  te  kunnen  verkopen. Ui Uiteraard  kunnen  klanten  ook  gelijk  bij  de  aankoop  een   afspraak   maken   met   de   eigen   bezorgdienst   die   ervoor   zorgt  dat  de  apparatuur  professioneel  wordt  geïnstalleerd   of   eventueel   wordt   ingebouwd.   ,,Bij   aankoop   van   een   nieuw  apparaat  zorgen  wij  kosteloos  voor  de  afvoer  van   uw  oude  apparaat.’’


puursan ondermode Westerdorpsstraat  7 3871  AT  Hoevelaken 033  -­‐  20  002  47 www.puursanondermode.nl

PuurSan is  een  winkel  waar  je  door  het  interieur  wordt   meegenomen  naar  een  plek  waar  je  je  pre g  voelt.  De   indeling  van  de  winkel  zorgt  voor  in miteit  om  in  alle   rust  lingerie  uit  te  kiezen  en  te  passen. De  lingerie  ligt  in  lades.  Een  paar  modellen  worden  als   voorbeeld  in  de  winkel  getoond.  Door  dit  speciale concept  wordt  de  mogelijkheid  gecreëerd  om  direct  de   juiste  cupmaat  en  diversen  modellen  te  laten  zien.   Klanten  vinden  het  een  pre g  idee  om  een  ‘eigen  lade’   te  hebben. Lingerie  is  de  basis  van  je  persoonlijkheid.  Het  gee  een   Lin vrouw  meer  zelfvertrouwen.  Bij  het  dragen  van  de  juiste   lingerie  komt  de  bovenkleding  beter  tot  zijn  recht.  Dat  is   wat  Sandra  en  haar  enthousiaste  team  willen  bereiken.   Vrouwen  mogen  niet  meer  zeggen  “Ik  ben  het  niet   waard”.  Het  specialisme  van  PuurSan  is  het  aanbieden  van   de  cupmaten  A  tot  en  met  K  (omvang  65  tot  en  met  105). De  kroon  op  haar  werk  hoopt  Sandra  te  vinden  in  het   aanmeten  van  borstprotheses.  Medio  volgend  jaar  is   Sandra  officieel  gecer ficeerd  voor  het  aanmeten.  Soms   gaat  het  geven  van  een  advies  gepaard  met  een   gezamenlijke  traan.  Maar  hoe  bijzonder  is  het  om  een   vrouw  weer  een  fijn  gevoel  en  zelfvertrouwen  te  geven   door  het  aanmeten  van  de  juiste  protheselingerie. Naast  de  bestaande  basiscollec e  voor  zowel  dames  als   Naa heren  worden  ook  regelma g  nieuwe  collec es  en   merken  toegevoegd.  Vraag  bijvoorbeeld  eens  naar  de   ‘handjes  BH’.  De  badmode  wordt  aangeboden  op  een   manier  die  PuurSan  kenmerkt:  Badmode  tot  en  met   cup  I  en  het  gehele  jaar  door. Wanneer  een  klant  in  de  paskamer  begint  te  glimlachen   en  er  komt  een  glinstering  in  haar  ogen,  dan  is  Sandra   tevreden.  Het  allermooiste  compliment  is  als  een  klant   een  hand  gee  en  je  bedankt  voor  de  goede  en  vooral   eerlijke  hulp.  Daar  gaat  Sandra  met  haar  team  voor.


,,Size doesn’t matter, the feeling does.’’


lions club  hoevelaken Wat  zijn  de  Lions?  Een  organisa e  van  vrijwilligers  die  zich   gezamenlijk   inze en   om   ac viteiten   te   ontplooien   ten   dienste   van   de   gemeenschap   met   als   mo o   "We   Serve"/"Wij  Dienen".   De   De leden   zijn   lokaal   of   regionaal   gegroepeerd   in   Clubs   (vaak   omschreven   als   Service   Clubs)   en   vormen   onderdeel   van   een   landelijk   en   wereldwijd   netwerk.   De   Lions   organisa e   is   de   grootste   Niet   Gouvernementele   Organisa e   (NGO)   ter   wereld   met   >   1.4   miljoen   leden.   Nederland  telt  ruim  11.500  leden  in  meer  dan  425  Lions   Clubs.   Lions  Club  Hoevelaken  is  in  1981  opgericht  en  richt  haar   Lions ac viteiten  vooral  op  de  lokale  gemeenschap,  al  zijn  over   de   jaren   ook   diverse   na onale   en   interna onale   projecten  ondersteund.   Voor   het   verwerven   van   fondsen   voor   deze   ac viteiten   zijn  over  de  jaren  vele  ac es  ontplooid,  zoals  de  jaarlijkse   Bingo   in   de   eerste   20   jaar   na   de   oprich ng,   diverse   verkoop   veilingen   en   de   verkoop   van   asperges   op   het   jaarlijkse  Asperges  Fes val  in  Hoevelaken.   www.lc-­‐hoevelaken.nl.


Westerdorpsstraat 37 3871  AT  Hoevelaken 033  -­‐  25  370  20 www.bloemsierkunstkiki.nl

bloemsierkunst kiki Een   winkel   met   een   rijke   historie   waar   de   liefde   voor   het   bloemenvak,   van   de   in   de   bloemenwereld   opgegroeide   Mine e  van  Uffelen,  centraal  staat. Inspira e   haalt   Mine e   op   shows   en   beurzen   die   zij   Inspi bezoekt.  Daardoor  wordt  in  de  winkel  een  totaalbeleving   van   bloemen,   planten,   po erie,   vazen   en   accessoires   gepresenteerd.   U   vind   hier   een   prach g   boeket   om   cadeau  te  geven,  of  juist  voor  uzelf,  die  aparte  bloem  die   alles  zegt,  of  voor  dat  ene  mooie  vaasje. U   kunt   bij   Kiki   terecht   voor   boeke en   in   verschillende   prijsklassen.  ,,Wij  krijgen  vier  tot  vijf  keer  per  week  verse   bloemen   en   planten   aangeleverd   en   bezorgen   de   bloemen  eventueel  bij  u  thuis.  Wanneer  het  in  de  regio  is   hebben  we  een  bezorgdienst  en  voor  verder  in  het  land   werken  wij  met  de  Fleurop  organisa e.’’ Bloemen   Bloemen zijn   er   voor   iedere   gebeurtenis   in   het   leven:   Verjaardag,   geboorte,   bij   huwelijk,   bij   overlijden,   als   goedmakertje,   of   zo   maar.   Bruids-­‐   en   rouwarran-­‐   gementen   kunnen   desgewenst   ook   bij   u   thuis   besproken   worden. Informeer  vrijblijvend  naar  de  mogelijkheden  en  speciale   zakelijke   services.   U   kunt   Bloemsierkunst   Kiki   volgen   op   Twi er  en  Facebook.


De Wiekslag  4 laken 3871  AS  Hoeve 6 033  -­‐  253  45  7

ers.nl

lenkapp www.vanstraa


wij willen mensen mooi en blij maken

van straalen  kappers Gerard   en   Ria   van   Straalen   werken   op   de   Wiekslag   met   een   team   medewerkers   en   met   elkaar   hebben   zij   de   nodige  jaren  ervaring  in  een  afwisselend  en  inspirerend   vak. ,,,,Een  bezoek  aan  onze  salon  is  voor  veel  mensen  in  deze   hec sche   jd   een   klein   rustpunt.   Het   moment   waar   even  alle  aandacht  voor  jezelf  is,  we  kijken  dan  naar  het   haar   en   analyseren   de   vorm   en   huidskleur   van   het   gezicht,   immers   ieder   mens   is   uniek.   Wij   houden   rekening   met   de   modieuze   aspecten   van   het   moment   en  zorgen  dat  het  haar  gezond  is  en  blij ,  op  die  manier   krijg   krijg je   het   kapsel   dat   bij   jouw   uitstraling   en   persoonlijkheid  past.’’ Om   op   de   hoogte   te   blijven   van   de   nieuwste   ontwikkelingen   in   het   vak,   volgt   het   team   met   regelmaat   product-­‐   en   vaktrainingen   bij   Kérastase   en   L'Oreal. Na  een  opleiding  op  het  Barber  College  kunnen  mannen   zich  klassiek  laten  scheren,  de  zogenaamde  Dutch  Shave   met   Hot   Towels   (warme   doeken).   Gerard   treedt   hiermee  in  de  voetsporen  van  zijn  vader  en  opa. Van   Straalen   Kappers   hee   met   Kerastase   en   L'Oreal   Professionnel  de  topmerken  van  L'Oreal  in  huis. Kerastase  is  het  beste  van  het  beste  op  het  gebied  van   Haarverzorging,   L'Oreal   Professionnel  is   de   top   in   Kleur   en  Styling. ,,De   prijzen   van   onze   behandelingen   zijn   inclusief   het   gebruik  van  deze  producten.’’


Frans Tromplaan  1 3871  EL  Hoevelaken 033  -­‐  25  801  25 www.notarishuishoevelaken.nl

notarishuis hoevelaken Henk-­‐Jan  de  Boer  is  geboren  in  Leeuwarden  en  opgegroeid   in  S ens.  ,,Een  ‘diep(f)(v)ries’  dus.’’  Na  zijn  studie  notarieel   recht   in   Groningen   is   hij   twaalf   jaar   kandidaat-­‐notaris   geweest  in  Almere  en  Amersfoort. Ruim   vier   jaar   geleden   was   er   de   mogelijkheid   om   zijn   Ruim eigen   kantoor   te   starten.   ,,Een   uitdaging   waar   ik   bewust   naar  op  zoek  ben  geweest.  Dat  dit  zo  dichtbij  huis  is  in  het   mooie  Hoevelaken  is  natuurlijk  geweldig.’’ Henk-­‐Jan  vindt  het  contact  met  mensen,  in  alle  mogelijke   Hen situa es  in  hun  leven,  het  mooiste  van  zijn  vak.  Jonge  en   oude   mensen,   par culieren   en   ondernemers.   In   mooie   momenten,   zoals   bij   een   huis   kopen,   trouwen,   samenwonen,  oprichten  van  een  BV  of  s ch ng,  maar  ook   bij   de   keerzijde   in   het   leven   zoals   echtscheiding   en   overlijden. ,,Ik   ,,Ik hoop   de   drempel   voor   de   notaris   verder   te   verlagen.   Niet   iedereen   realiseert   zich   dat   de   notaris   een   goede   juridische   sparing   partner   is   en   niet   alleen   iemand   de   je   inschakelt  als  het  huis  al  gekocht  is.  Ik  daag  iedereen  uit  de   proef   op   de   som   te   nemen:   want   met   wat   u   wilt   en   wij   weten,  komen  we  er  al jd  uit.’’


diepeveen juweliers passie  en  klassiek  vakmanschap Willem   Diepeveen   Juweliers   zijn   Willem   en   Liesbeth   Diepeveen.  Door  enthousiasme  en  liefde  voor  het  vak  is   het  juwelier,  horloger  en  repara e-­‐atelier  nu,  ruim  35  jaar   later,  een  begrip  in  Hoevelaken. ,,Wij  hopen  waardering  en  interesse  te  creëren  om  mee  te   gaan   in   de   passie   voor   het   juweliersvak,   de   uurwerktechniek  en/of  de  edelsmeedkunst.’’ In  het  eigen  atelier  worden  alle  repara es  vakkundig  en   In met  de  grootste  zorg  uitgevoerd. Een   van   de   eerste   uitdagingen   des jds   in   1979   voor   Willem  was  het  torenuurwerk  in  de  Hervormde  Kerk  na  te   lopen   in   verband   met   storingen.   ,,Toen   ik   boven   in   de   toren   kwam   bleek   het   hele   uurwerk   onder   stroom   te   staan.   Er   moest   eerst   een   elektricien   komen,   om   deze   kortslui ng   te   verhelpen,   alvorens   ik   met   mijn   werkzaamheden  kon  starten.’’ Het  echtpaar  hee  passie  voor  datgene  waar  zij  voor  gaan   en   staan,   zowel   in   hun   werk   alsook   in   hun   hobby’s.   Zij   hebben  allen,  ook  de  kinderen  Willem  Jr.  en  Hanna,  een   passie  voor  water.  Zij  zeilen  al  vele  jaren  op  het  IJsselmeer,   Waddenzee  en  Noordzee  en  vinden  de  Waddeneilanden   helemaal  geweldig.

sstraat 39,   Westerdorp elaken ev 3871  AT  Ho  63  06 3 5 2   -­‐ 033   .nl n-­‐juweliers e e v e p ie d info@


Gerard: ,,de mens voorop.’’

Drogisterij &  Parfumerie Van  Altena Westerdorpsstraat  27 3871AT  Hoevelaken   033  -­‐  25  354  96


drogisterij &  parfumerie

van altena Drogisterij   Van   Altena   werd   in   1985   opgericht   door   Gerard  van  Altena.  Sindsdien  is  deze  drogist  uitgegroeid   tot  een  begrip  in  Hoevelaken  en  omgeving.  Zes  dagen  per   week   opent   het   verkoopteam   de   winkeldeur   voor   talloze   klanten.   Persoonlijke   aandacht,   deskundig   advies   en   goede   productkennis   zijn   belangrijke   waarden   waar   zij   voor   staan   om   klanten   zo   goed   mogelijk   te   adviseren   en   te   helpen.  ,,Wat  wij  vooral  belangrijk  vinden  is  om  een  goed   advies   te   geven,’’   zegt   Gerard.   ,,Ons   team   is   goed   opgeleid   en   zal   u   kunnen   helpen   bij   de   meest   uiteenlopende  zaken.’’ DA   Van   Altena   hee   een   uitgebreid   assor ment   aan   verzorgings-­‐  en  gezondheidsproducten  voor  hem  en  haar.   Het   totale     assor ment   dat   bestaat   uit   ruim   12.000   ar kelen. Door   Door het   brede   assor ment,   dat   helemaal   is   afgestemd   op  wensen  van  klanten,  is  er  voor  iedereen  wat  wils.  Het   brede   scala   aan   bekende   merken   zorgt   voor   een   gevarieerd  aanbod  waarin  u  leuke  producten  voor  uzelf  of   iemand  anders  kunt  vinden.   Gerard  en  zijn  team  zijn  je  graag  zo  persoonlijk  mogelijk   Ge van  dienst.  Een  specifiek  product  niet  op  voorraad?  Dan   bestellen   zij   dit   gewoon   voor   u!   ,,Bij   ons   komt   u   op   de   eerste   plaats.   De   medewerksters   in   de   winkel   zullen   er   alles   aan   doen   om   te   zorgen   dat   u   tevreden   de   winkel   verlaat.’’


!& Speciaal  voor  dit  magazine  hee  Ruud  Jansen,   de  culinarist,  een  gerecht  samengesteld.  Eet  smakelijk!

(ttwujwxtsjs Ossenhaas  Wellington  omwikkeld   met  Serranoham  en  paddenstoelen  met   pas naakmousseline,  pommes  cham pignon  en  geroosterde  vergeten  g roe ntes Wijnsugges e:  Ripasso  Valpolicella  Doc

½ttixhmfu ujs qnoxyoj 1  kg  ossenhaas 1  pakje  korstdeeg 500  gram  champignons 100  gram  kipďŹ let 200  gram  gerookte   Serranoham 1  sjalotje   Peterselie  takjes Knoook  teentje 3  theelepels  mosterd 50  gram  boter 1ei r   Pepe en  zout  


afxynsf fprtzxxjq nsj Ingrediënten 0.5 kg  pas naak 50  gr  boter 1  dl    room Peper  en  zout

Bereidingswijze

Pas naak dunschillen  en  de  bruine  s tukken  wegsnijden  en  wassen.  Breng   de  pas naak  aan  de  kook  tot  ze    gaar   zijn.  Warm  doordraaien  door  een   pase  vite,  keukenmachine  of  staafmix er. Op  smaak  brengen  met  boter  en  room  tot  juiste  dikte.  Nazouten  met  grof   zeezout  en  peper  uit  de  molen.

jwttxyjw ij{jwljyjslwtjsy

jx

Voorbereiding

De groentes  schoonmaken  en  de  schil

dunschillen.  Rozemarijn  en   jm   plukken

Bereidingswijze

De groenten  snijden  in  repen  van  5  c m  bij  0.5  cm  dik.  Groenten  wassen  e n   met  aanhangend  vocht  op  een  oven plateau  leggen.  Besprenkelen  met   olijfolie,  peper  en  zout.  In  een  voorverw armde  oven  op  170˚c  +/-­‐  20   minuten  of  tot  ze  goud  geel  zijn  en  g aar.  Nazouten  met  iets  zeezout  en   peper  uit  de  molen.

slwjinªsyjs

1 kg  ossenhaas 1  pakje  korstdeeg 500  gram  champignons 100  gram  kipfilet 200  gram  gerookte   r noham Serra 1  sjalotje   te Pe rselie  takjes Knoflook  teentje 3  theelepels  mosterd 50  gram  boter i js ½ttixhmf1euu

qnoxyoj

Pas naak Aardpeer Paarse wortel Gele  wortel Rozemarijn Tijm zout  en  peper  uit  de  molen Olijfolie  extra  vierge Peper  en  zout  


De Brink  10A 3871  AM  Hoevelaken 033  -­‐  25  303  77 www.de-­‐haen.nl  

+CIICPCRCL BPGLICLCLECLGCRCL


grand-café &  partycentrum

de haen Op  de  gezellige  Brink  in  het  hart  van  Hoevelaken  springt   het  grote  met  parasols  overdekte  terras  van  Grand-­‐café   De  Haen  meteen  in  het  oog. Cor  en  Ans  Horst   o zijn  eigenaars  van  dit  eetcafé  met   eigen jds  comfort  en  gastvrijheid.  ,,Bij  ons  kun  je   genieten  van  een  lekker  kopje  koffie,  espresso  of   cappuccino  van  Bacchi,  een  nieuw  merk  koffie  waar  wij   zeer  blij  mee  zijn,  een  heerlijke  lunch,  een  gezellig  diner   of  een  goed  glas  wijn  met  een  borrelhapje.  Bacchi  is   koffie  met  een  verhaal  en  dat  proef  je.’’ Elke   El vrijdag  staat  de  Texas  Smoker  barbecue  op  het   terras  voor  een  heerlijk  stuk  vlees  en  vers  gerookte  vis.   Nieuw  is  “De  Haen            kip”;  een  toren  van  kipbereidingen   die  je  samen  kunt  delen.  Ook  de  op  donderdagavond   bereide  aanschuifmaal jd,  vaak  een  lekkere  Hollandse   pot  met  wat  je  thuis  ook  zou  eten  en  bedoeld  voor  de   gezelligheid.  Het  is  niets  anders  dan  gezellig  aanschuiven   met   me wellicht  tot  dan  toe  onbekenden. De  Haen  beschikt  over  een  aparte  ruimte  in  de  kelder,   waar  Cor  en  Ans  en  hun  team  een  leuk  feest(je)  kunnen   verzorgen.  Deze  zaal  is  ideaal  voor  besloten  diners,   buffe en,  borrels  en  par jen.


Westerdorpsstraat 33 3871  AT  Hoevelaken 033  -­‐  25  363  04 www.vanbaalmakelaardij.nl

van baal  makelaardij  o.g. De   beste   aan-­‐   of   verkoop   realiseren   valt   of   staat   met   deskundigheid.   Wout   van   Baal   hee   jarenlange   ervaring   op  de  woningmarkt  in  Hoevelaken  en  omgeving.   Wout  van  Baal  kent  Hoevelaken  en  Hoevelaken  kent  hem.   Dat  betekent  dat  hij  goed  op  de  hoogte  is  van  alles  wat  er   gebeurt  op  de  Hoevelakense  huizenmarkt,  of  het  nu  gaat   om  het  verkopen  van  huizen  of  de  aankoop  van  woningen.   Alleen   dan   weet   je   als   eerste   welke   pareltjes   er   in   de   verkoop  komen. ,,Onze   klanten   hebben   ervoor   gezorgd   dat   wij   zijn   ,,On uitgegroeid  tot  een  gerenommeerd  makelaarskantoor  op   de  regionale  woningmarkt.  Daarvoor  zijn  wij  onze  klanten   zéér   dankbaar.   Eerlijkheid   en   deskundigheid   zijn   hierbij   belangrijke  factoren.’’ Ook  voor  bedrijfsma g  onroerend  goed  bent  u  bij  Van  Baal   Ook aan   het   juiste   adres.   ,,Ons   kantoor   is   aangesloten   bij   de   Nederlandse   Vereniging   van   Makelaars   (NVM).   Dit   gee   de   zekerheid   dat   wij   over   een   gedegen   vakkennis   beschikken  en  gee  onze  klanten  de  nodige  waarborgen   voor  een  deskundige  a andeling.’’ Het   spreekt   vanzelf   dat   u   ook   voor   alle   andere   makelaarsdiensten   als   taxa e,   bemiddeling   bij   huur-­‐   en   verhuur   als   ook   vastgoedadviezen   kunt   aankloppen   bij   Wout  van  Baal.


|nsyjwx{jwmf fq


dhome je  interieur  komt  tot  leven DHome   staat   voor   Debbie   Fontein.   Debbie   verzorgt   aansprekende   styling-­�   en   interieurconcepten   voor   par culieren   en   bedrijven.   Debbie   brengt   bedrijfsruimten,   producten   en   interieurs   op   een   s jlvolle   manier   tot   leven.   Met   nieuwe   kleuren,   stoeringen,   styling,  decoreren,  meubels,  accessoires  en  een  lichtplan.   ,,Mensen   kunnen   mij   inschakelen   wanneer   zij   niet   tevreden   zijn   met   het   bestaande   geheel,   maar   ook   te wanneer   er   een   verbouwing   gaat   plaatsvinden,   bij   een   verhuizing  naar  een  (kleiner)  appartement  of  als  er  een   nieuw  huis  gebouwd  wordt.’’ Debbie  denkt  op  een  verrassend  crea eve  manier  met  de   klant   mee.   ,,Mijn   uitgangspunt   is   dat   er   maatwerk   geleverd   wordt.   Ik   bespaar   mijn   opdrachtgever   jd   en   geld  door  verantwoordelijk  te  zijn  voor  aankoop,  levering   en  service.’’ De  kracht  van  Debbie  van  DHome  is  het  benoemen  van   De uw   persoonlijke   droominterieur.   Uw   droominterieur   wordt   vertaald   naar   een   interieurplan   waarvan   u   de   uitwerking   in   eigen   hand   kan   nemen   of   uit   handen   kan   geven.   ,,Ik   werk   dit   plan   graag   voor   u   uit   door   gebruik   te   maken  van  mijn  persoonlijke  netwerk.’’

  


een bijzonder (kerst)gebaar

.nl

We naderen de ‘mooiste tijd van het jaar’. Een tijd waarin we stilstaan bij wat we hebben en hoe gezegend we zijn met onze dierbaren om ons heen. Een tijd van samenzijn, genieten, proosten en ook van lekker eten. Maar ook een tijd om wat extra’s voor een ander over te hebben. Duizenden vrijwilligers in onze regio zetten zich belangeloos in voor anderen. E en bijzonder kerstgebaar... Vele vrijwilligers in onze regio zetten zich in om ervoor te zorgen dat iedereen van de feestmaand kan genieten. Dankzij de schenkingen van zowel particulieren als bedrijven en instellingen, kunnen zij in de maanden december en januari zorgen voor goedgevulde voedselpakketten met ook extra lekkere dingen daarin. Een positieve instelling en inzet die van deze tijd van het jaar voor iedereen een feesttijd maken. En, het mes snijdt aan twee kanten! Zo worden met de voedselpakketten niet alleen wekelijks vele mensen blij gemaakt en de armoede bestreden, ook wordt verspilling tegen gegaan. De voedselbanken zijn blij met alle soorten schenkingen. Dit kan financieel zijn, maar ook tastbare (houdbare) producten. Denk bijvoorbeeld aan restanten uit uw kerstpakket, misschien wilt u wel uw hele kerstpakket doneren, of producten die u tegenkomt bij het opruimen van uw keukenkastjes en niet meer gebruikt. Dit sluit natuurlijk naadloos aan op het motto van Voedselbank Nederland: ’Wij verdelen de rest’. Ook na Kerstmis zijn de pakketten van harte welkom. ,,Want ook de maand januari is financieel zwaar voor de huishoudens waar we het allemaal voor doen,’’ aldus Jan Brons. Onze gemeente kent ook een voedselbank, in Nijkerk. En ook in Hoevelaken wonen mensen die rond de armoedegrens leven. We zien ze niet. Ze houden vaak een masker op voor de buitenwereld, uit schaamte.

Stichting Voedselbank Nijkerk Tegenover Callenbachstraat 4, het parkeerterrein oversteken en door het hek. Spullen kunnen gebracht worden op woensdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur of van te voren even bellen met Jan Brons, telefoonnummer 06 516 99 659.


Haar mode Your Style Westerdorpsstraat 9  A 3871  AT  Hoevelaken 033  -­‐  25  375  85 www.haarmodeyourstyle.n l

haarmode  

your style

Tien jaar   geleden   deed   de   gelegenheid   zich   voor   een   kapsalon  in  Hoevelaken  over  te  nemen,  de  salon  waar  hij   al  jaren  werkte.  Ibo  Yeser   (41)  zit  echter   al  23   jaar  in  het   vak.   Via   Amsterdam   en   Harderwijk   hee   hij   zijn   weg   gevonden  in  Hoevelaken. Het  voornaamste  product  waar  hij  mee  werkt  is  Goldwell.   Een   merk   dat   zijn   kwaliteit   reeds   lange   jd   hee   bewezen. ,,Als  wij  een  ding  graag  willen  bereiken  in  onze  salon  dan   is   dat   wel   dat   we   toegankelijk   zijn   voor   onze   klanten.   Mede   door   training   en   cursussen   blijven   wij   up-­‐to-­‐date   met  de  nieuwste  trends.  In  onze  kapsalon  kunnen  dames,   heren   en   kinderen   terecht   voor   elk   type   kapsel   en   haarbehandeling.’’ Ibo   Ibo is  dol  op  het  verven  van  haar.  En  ook  voor  een  gewone   knipbeurt  of  een  trendy  kapsel  draaien  Ibo  en  zijn  meiden   hun  handen  niet  om. Bij   Bij Your  Style  doen  ze  er  alles  aan  om  mensen  nog  mooier   te  maken.  ,,We  kijken  al jd  vooruit  naar  de  allernieuwste   trends.   Kleurrijk,   crea ef,   krach g,   modieus   en   vooral   dichtbij  jezelf,  want  dat  vinden  wij  belangrijk.  We  hebben   een  gezellig  team,  dat  gaat  voor  kwaliteit  en  vernieuwing.   In   mijn   salon   hoop   ik   meer   mensen   nòg   mooier   te   maken.’’


De Wiekslag  9 3871  AR  Hoevelaken 033  -­‐  258  11  26 l www.bodycomfortshop.n

body comfort voor  ieder  moment In  de  lingeriewinkel  van  Noortje  Traa,  Body  Comfort,  vindt  u  lingerie,   van   luxe   tot   basis,   van   spor ef   tot   klassiek,   van   func oneel   tot   verleidelijk. Uiteraard   is   een   juiste   pasvorm   van   essen eel   belang,   maar   Ui daarnaast  gaat  het  ook  om  persoonlijke  voorkeur.  Bij  Body  Comfort   kunt   u   in   alle   rust   en   zonder   schroom   uw   lingerie   passen   en   krijgt   u   deskundig  en  persoonlijk  advies.  Of  je  nu  een  grotere  omvang  hebt   met   een   grote   of   kleine   cup   of   een   kleine   omvangmaat   met   grote   cup,  het  is  belangrijk  dat  je  een  bh  draagt  die  pre g  zit  en  goed  past.   ,,In   onze   winkel   kan   de   lingerie   vrijblijvend   gepast   worden.   We   nemen   de   jd   voor   onze   klanten   en   geven   een   goed   en   eerlijk   nemen advies.’’ Body  Comfort  hee  een  zeer  uitgebreide  basis  en  fashion  collec e   voor   zowel   dames   als   heren,   aangevuld   met   enkele   jonge   merken;   Chantelle,  Passionata,  Felina,  A er  Eden,  Triumph,  Lingadore,  Mey,   HOM,  Sloggi,  Ten  Cate,  Oroblu  en  Kunert,  maar  ook  Simone  Pérèle,   Pain  de  Sucre  en  Madame  SuperTrash. Body   Comfort   adviseert   u   ook   bij   een   volledige   borstprothese.   Zij   krijgen  vanaf  voorjaar  2015  van  diverse  leveranciers  borstprotheses   en  een  uitgebreide  collec e  protheselingerie  om  te  dragen  na  een   borstopera e.  ,,Bij  ons  komt  u  al jd  op  afspraak  zodat  er  alle   jd  en   privacy  is.’’ En   En bent   u   op   zoek   naar   nacht-­‐   of   badmode,   dan   bent   u   bij   Body   Comfort  ook  aan  het  juiste  adres.  ,,Wij  hebben  diverse  collec es  van   de  mooiste  merken  met  de  beste  kwaliteit  en  pasvorm.  Zowel  jong   als  oud  kan  bij  ons  terecht.’’


rebels wonen De  meubels  en  accessoires  in  een  ruimte  goed  op  elkaar   afstemmen  is  voor  veel  mensen  een  las ge  klus.  Renate  en   Ellen  van  Rebels  Wonen  weten  daar  wel  raad  mee.  Zij   bieden  de  mogelijkheid  om,  met  of  zonder  hun  klant,   meubels  en  accessoires  te  shoppen.  ,,Wij  willen  graag  onze   frisse  kijk  op  het  wereldse  wonen  en  leven  met  jullie   delen.’’ De  kunst  van  het  combineren  zit  nu  eenmaal  niet  bij   iedereen  in  de  vingers.  ,,Wij  proberen  met  simpele   ingrepen  een  sfeer  te  creëren,  die  een  grote  verandering  te   weeg  brengt.’’ Zelf  raken  ze  iedere  keer  weer  razend  enthousiast  en   genieten  ze  volop,  wanneer  ze  weer  iets  ‘nieuws’  hebben   ontdekt  in  hun  zoektocht  naar  inspirerende  interieur  en   lifestyle  ideeën.  Deze  inspira e  kan  zich  in  vele  vormen   aandienen:  op  beurzen,   jdens  reizen,  in  bladen,  op  het   internet  ,,en  natuurlijk   jdens  onze  dagelijkse  'doedingen'.‘’ Rebels  Wonen  hee  een  uniek  systeem.  ,,Wij  gaan  met   mooie  decora eve  meubels  en  accessoires  naar  de  klant   toe,  richten  de  woonkamer,  slaapkamer,  keuken  of  zolder  in   zoals  wij  dat  zien.  Alles  wat  de  klant  wil  houden,  laten  we   staan  en  de  rest  nemen  wij  weer  mee.’’  De  accessoires  zijn   al jd  te  zien/te  koop  bij  Doppenberg  Keukens.


Showroom: Doppenberg Keukens C Oosterdorpsstraat  107 3871  AC  Hoevelaken m www.rebelswonen.co k oo eb ac of  volg  ons  op  F


:THRLSPQRLSVSSPLZVMJHRLWVWZ Duur                 :  60  minuten Doelgroep             :  4  -­‐  12  jaar Checklist: 100  g  wi e  chocolade 100  g  poedersuiker 100  g  mascarpone jngehakte  hazelnoten 100  g  fijn 100  g  blanke  rozijnen 2  zakjes  Dr.  Oetker Amandelschaafsel Dr.  Oetker  Chocoglazuur evt.  Strooifeest houten  roerstaa es,  ijsstokjes  of roosterstokjes evt.  siliconen-­‐bakmat mixer  met  garden amandelmolen  of  rasp

Breek de  wi e  chocolade  in  een  kommetje,  voeg  het  poedersuiker   toe  en  zet  het  kommetje  op  een  pannetje  met  kokend  water  en  laat   de  chocolade  met  suiker  al  roerend  smelten  (au  bain-­‐marie).  Neem   het  kommetje  van  de  pan  en  roer  de  chocolade  tot  het  wat  is   afgekoeld. Voeg  de  mascarpone  toe  en  roer  het  tot  een  egaal  mengsel.  Laat  het   mengsel  a oelen.  Maal  of  rasp  de  hazelnoten  grof  en  meng  ze  met   de  rozijnen  en  het  amandelschaafsel  door  het  roommengsel.  Laat   het  roommengsel  in  de  koelkast  1  uur  ops jven. Vorm  van  het  roommengsel  stuitergrote  balletjes.  Steek  in  elk  een   roerstaa e  en  zet  ze  in  een  koelkastdoos  (zonder  deksel).  Zet  de   lollies  1-­‐2  uur  in  de  vriezer. Smelt  de  chocoglazuur   volgens  de  aanwijzingen  op  de  verpakking  en   ho schenk  het  glazuur  in  een  kommetje.  Zet  de  kom  op  een  pannetje   met  een  laagje  bijna  kokend  water,  zodat  het  glazuur  vloeibaar  blij . Strooi  de  roze  en  wi e  chococrispies  van  het  strooifeest  in  een  plat   St bakje.  Hou  steeds  een  (bevroren)  bonbon  boven  het  pannetje  en   lepel  het  glazuur  erover.  Laat  het  glazuur  wat  afdruipen  en  zet  de   ‘lollie’  op  de  roze  en  wi e  chococrispies.  Laat  het  glazuur  ops jven   (dat  gaat  snel,  omdat  het  mengsel  ijskoud  is).  Bewaar  de  lollies tot  gebruik  in  de  koelkast.

timmerdorp Om de  kinderen  die  in  de  zomervakan e  thuis  blijven  toch  iets  te  geven   om  naar  uit  te  kijken,  hebben  de  Lions  club  Hoevelaken  en  Petra  Koudstaal   (KO  Jabadabadoe)  in  2006  het  ini a ef  genomen  om  een  Timmerdorp  in   Hoevelaken  te  organiseren. Het   mmerdorp  Hoevelaken  wordt  georganiseerd  voor  alle  kinderen  van  6   t/m  12  jaar  die  in  Hoevelaken  wonen  of  op  school  zi en. Twee  dagen  lang  gaan  ongeveer  180  kinderen  in  kleine  groepjes  een  huis   /hut   bouwen.   Deze   dagen   zijn   de   kinderen   bezig   met   mmeren,   zagen,   inrichten,  ontwerpen,  alles  wat  met  bouwen  te  maken  hee .   Op  dinsdagmiddag  sluiten  we  af.  En  zijn  alle  ouders,  verzorgers,  broertjes,   Op zusjes,   opa’s   en   oma’s   van   harte   uitgenodigd   om   de   verschillende   “bouwwerken”  te  komen  bewonderen.  Onder  het  genot  van  een  hapje  en   een  drankje. Het   mmerdorp   wordt   elk   jaar   mogelijk   gemaakt   door   de   inzet   van   50   vrijwilligers   en   de   sponsoring   van   verschillende   bedrijven.   Hierdoor   kunnen  de  kosten  voor  twee  dagen   mmeren  laag  blijven. Elk   jaar   op   1   juni   (mits   niet   op   zondag)   start   de   inschrijving   via   onze   Elk website.  Ouders  en  kinderen  weten  ondertussen  als  je  kans  wil  maken  om   mee  te  mogen  doen,  dat  je  snel  moet  inschrijven. Wil  je  ook  mee  doen,  of  als  vrijwilliger  meehelpen  geef  je  op  via  onze  site   www. mmerdorp-­‐hoevelaken.nl. Wij  zien  jullie  graag  op  het  volgende   mmerdorp!! Dennis  Toebast,  Andre  Kooi,  John  Zwart  en  Petra  Koudstaal


health &  sportcenter

de welness Mar jn   Jansen   is   sinds   2010   eigenaar   van   Health   &   Sportcenter  ‘De  Welness’.  Daarvoor  hee  hij  jaren  bij  diverse   kleine-­‐   en   grote   sportscholen   gewerkt   als   spor nstructeur.   ,,Mijn   beeld   van   een   fijne   sportschool   is,   dat   men   er   zich   op   zijn   gemak   moet   voelen   en   gewoon   zichzelf   moet   kunnen   zijn.   Dit   in   combina e   met   persoonlijke   aandacht   voor   de   sporters.   Met   deze   doelstelling   ben   ik   de   uitdaging   aangegaan   en   heb   ik   mijn   visie   in   de   prak jk   gebracht   om   aan mensen   aan   te   spreken   die   het   moeilijk   vinden   om   bij   een   sportschool  binnen  te  lopen.’’ Het   is   dan   ook   erg   leuk   te   zien   dat   steeds   meer   mensen   van   deze   doelgroep   ook   daadwerkelijk   de   stap   hee   durven   ze en   bij   ‘De   Welness’   en   met   veel   voldoening   aan   hun   gezondheid   werken.   ,,Met   een   enthousiast   team   zijn   wij   gepassioneerd   bezig,   om   de   gezelligheid   en   de   effec viteit   van  trainingen  te  verbeteren  en  te  zorgen  dat  de  drempel  zo   laag   mogelijk   wordt   voor   iedereen   die   verantwoord   met   zijn   of  haar  lijf  bezig  wil  zijn.’’ Behalve   fitness   worden   er   ook   voor   jong   en   oud   vechtsporten  aangeboden  zoals  Judo  en  Jiu-­‐Jitsu. Ook   worden   er   op   aanvraag   zelfverdedigingcursussen   aangeboden. Naast  sporten  is  het  ook  belangrijk  te  kunnen  ontspannen  en   het  lichaam  te  (laten)  verzorgen.   Met   dezelfde   laagdrempeligheid   ze en   onze   dië ste,   schoonheidsspecialiste,   pedicure,   sport-­‐   en   ontspanning   masseurs   en   binnenkort   een   kapster,   zich   met   veel   toewijding   in   voor   uw   welzijn.   Onder   hetzelfde   dak   is   ook   Beweging  3.0  thuiszorg  en  Maatschappelijk  werk  geves gd. Kortom;  Health  &  Sportcenter  De  Welness  is  voor  iedereen   die  lekker  aan  hun  lichaam  willen  werken,  zowel  van  buiten   als  van  binnen! Mocht  u  nog  steeds  twijfelen  of  een  sportschool  wel  iets  voor   u   is?   Kom   dan   een   keer   geheel   vrijblijvend   langs   om   te   ervaren  of  de  visie  van  ‘De  Welness’  bij  u  past.


ruud jansen,  culinarist 5  jaar  culinair  vormgever Ruud  Jansen  hee  zijn  sporen  reeds  verdiend  als  topkok  bij   ‘De  Klepperman’,  ‘De  Mandemaaker’,  ‘Het  Bergpaviljoen’  en   als   Director   of   Foodconcepts   van   Golden   Tulip.   Na   25   jaar   besloot  hij  dat  het   jd  voor  iets  nieuws  was. ,,Als   ‘culinarist’   zoals   een   vriend   mij   noemde,   een   culinair   ar est  en  dat  klopt  eigenlijk  wel…  en  tevens  culinair  adviseur   met  een  ar s ek   ntje  voor  allerlei  culinaire  events,  privé  of   zakelijk.’’ De   De inmiddels   bekende   Hoevelaker   kookt   daarom   sinds   november   2009   als   zelfstandig   ondernemer   en   is   al jd   bezig   met  het  maken  van  heerlijke  gerechten,  ook  op  de  Big  Green   Egg,  de  Rolls  Royce  onder  de  BBQ’s.   Ruud   Ruud weet   hoe   je   heerlijke   en   tegelijk   ook   prach ge   gerechten   bereidt,   dat   komt   omdat   bij   hem   het   culinair   genieten  voorop  staat.  ,,Ik  mag  wel  zeggen  dat  mijn  leven  om   koken,   lekker   eten   en   vooral   mensen   in   de   wa en   leggen   draait.’’ Onze   On eigen  Culinarist  maakt  alles  zelf  van  verse  producten  en   hij   is   daarvoor   al jd   op   zoek   naar   producten   van   de   beste   kwaliteit.   Daarbij   hebben   biologische   en   lokaal   geteelde   groenten  zijn  voorkeur. Exclusieve  catering,  als  het  echt  speciaal  moet  zijn,  is  één  van   zijn   disciplines.   Daar   belee   hij   al jd   veel   plezier   aan.   De   complete  verzorging  van  lunch  of  diner  op  de  wijngaard,  zoals   Wijngaard   Aan   De   Breede   Beek   in   Nijkerk,   kunt   u   met   een   gerust  hart  aan  hem  uitbesteden.


11a Drs. W.  van  Royenstraat   3871  AN  Hoevelaken 06  -­‐  386  77  964 www.culinarist.nl


0QFOJOHTUJKEFO WBOEJOTEBHUPUFO NFU[BUFSEBH  WBOUPUVVS

AU)PGKFWBO#BSPOZBO 8FTUFSEPSQTTUSBBU# "5)PFWFMBLFO 5FMFGPPO


qzwjsgno In Nederland  spreken  wij  over  een  doedelzak  en  bedoelen  dan   Great  Highland  pipes.   Een  doedelzak  werkt  als  volgt:  lucht  wordt  via  een  blaaspijp  in   de  zak  geblazen  door  met  je  arm,  waar  de  zak  onder  zit,  druk  te   geven  ontstaat  er  een  constante  luchtdruk  wat  via  de  drones  en   chanter  naar  buiten  wordt  geperst,  er  ontstaat  een  ‘oneindig’   geluid.Als   de   zak   vol   is   met   lucht   komt   er   geluid   uit   de   doedelzak.   Hoe   langer   de   pijp   is,   hoe   lager   de   tonen   zijn   die   je   speelt. De De  langste  stok  is  de  bass  drone  deze  maakt  een  laag  geluid,  de   twee   tenor   drones   zijn   korter   en   maken   een   hogere   geluid.   De   melodie   wordt   gespeeld   met   de   chanter,   deze   hee   acht   gaatjes  waar  negen  noten  mee  gespeeld  kunnen  worden,  door   verschillende  versieringen  krijg  je  afwisseling  in  de  noten. Een   doedelzak   produceert   90   dB   daardoor   is   het   instrument   gebruikt   in   de   Schotse   Hooglanden   waar   de   clans   hem   gebruikten   als   communica emiddel.   Door   tunes   te   spelen   wisten   de   mede   clanleden   of   de   manschappen   voorwaarts   of   huiswaarts  gingen. In In   Canada   wordt   doedelzak   gespeeld.   Zo   komt   het   dat   er   doedelzakmuziek   klinkt   bij   herdenkingen   omtrent   de   Tweede   Wereldoorlog. Ook Ook   Hoevelaken   kent   mensen   die   doedelzak   spelen.   Het   zijn   Maurice   en   Jolanda.   ,,Toen   ik   elf   jaar   oud   was   werd   40   jaar   bevrijding   gevierd   met   een   groot   na onaal   defilé,’’   vertelt   Maurice.   ,,Veel   Canadezen   hadden   hun   onderkomen   in   Apeldoorn   en   wat   is   er   nu   indrukwekkender   dan   als   klein   mannetje  tussen  deze  vertranen  te  lopen.’’ De oom  van  Maurice,  die  doedelzakmuziek  leuk  vond,  kwam  te   De   overlijden.   ,,Op   één   van   zijn   verjaardagen   kreeg   hij   een   doedelzak,  de  hele  avond  is  hij  bezig  geweest  om  er  geluid  uit  te   krijgen,  helaas  dit  is  nooit  gelukt.  Toen  ik  iets  als  aandenken  aan   hem   mocht   kiezen,   was   de   doedelzak   het   eerste   wat   mij   te   binnen  schoot.’’ Maurice Maurice  en  Jolanda  spelen  nu  beiden  ruim  2,5  jaar  doedelzak   bij  Saint  Anthony  Pipe  Band.  ,,Je  begint  eerst  met  een  jaar  op   een   oefenchanter   te   spelen,   na   een   jaar   start   je   op   de   doedelzak.  De  volgende  fase  is  dat  je  gaat  lopen  en  het  liefst  in   de  maat,  maar  als  je  dat  onder  de  knie  hebt  is  het  geweldig  om   tunes  te  spelen  en  mensen  kippenvel  te  bezorgen.’’ Het   is   een   instrument   wat   je   kan   leren   spelen   zonder   muzikaal   te  zijn,  maar  je  moet  wel  van  doorze en  houden.


Westerdorpsstraat 22a 3871  AX  Hoevelaken 033  -­‐  49  409  12 www.bloem ek.nl

bloemtiek creatief en  inspirerend Ariënne  Fontein  zit  al  meer  dan  der g  jaar  in  het  vak.  Zij  hee   al   15   jaar   een   bloemenwinkel   in   Leusden   en   sinds   1   mei   dit   jaar  ook  in  Hoevelaken.   Boeke en  kunt  u  bij  Bloem ek  zelf  samenstellen.  ,,Wij  hebben   Boe een  groot  assor ment  losse  bloemen  op  kleur  gesorteerd,  dat   vrijwel  iedere  dag  wordt  aangevuld.  Met  enige  regelmaat  zal   het   assor ment   bloemenaccessoires,   zoals   vazen   en   bloempo en   en   andere   mooie   woonaccessoires   aangepast   worden.  Zo  is  er  steeds  weer  iets  nieuws  te  zien,  te  geven  of  te   krijgen.’’ Om   Om mooie   combina es   te   kunnen   creëren   gaat   zij   zelf   drie   keer  per  week  naar  de  bloemenveiling  naar  Plan on  te  Ede  en   zoekt  zij  de  juiste  bloemen  bij  elkaar.  Inspira e  haalt  zij  op  de   veiling,  in  vak jdschri en  en  op  televisie.   Van   een   eenvoudig   boeketje   voor   een   kraambezoek,   lieve   bruidsboeketjes,   bloemen   voor   bedrijfsfeesten   tot   bloemstukken  bij  een  uitvaart  of  crema e.  ,,Bij  alles  waarbij   vakmanschap   komt   kijken,   laten   wij   ons   inspireren   door   de   seizoenen.   Wij   creëren   met   crea viteit,   passie   en   vakmanschap.’’ Wat   dit   jaar   erg   trendy   is,   zijn   natuurlijke   materialen,   zoals   hout,  dadeltakken,  veel  sfeerlichtjes  in  allerlei  kleuren  en  veel   glas. Samen   met   haar   medewerkers   doet   zij   haar   best   om   iedere   dag  tot  een  fleurige  dag  te  maken! Ook   is   het   mogelijk   van   uit   uw   “huiskamer”   een   boeket   te   versturen  via  de  website.


06 -­‐  57  83  30  28 06  -­‐  27  09  35  00 www.vinomara.weebly.com  

vino mara kijk,  ruik,  proef  en  drink Bijna   en   jaar   geleden   begonnen   de   vriendinnen   Anita   Zwanenburg   en   Anita   de   Rijk   met   het   importeren   van   wijnen  uit  Noord-­‐Italië.   Het  begon  allemaal   jdens  een  vakan e  in  de  Garda  regio,   waar   Anita   de   Rijk   in   aanraking   kwam   met   de   heerlijke   wijnen   uit   de   Bardolino   streek.   ,,Dat   hee   ons   doen   besluiten  een  aantal  soorten,  met  name  van  het  wijnhuis   Can na  Castelnuovo  del  Garda,  te  gaan  importeren  onder   de  naam  Vino  Mara.’’ Een   bedrijf   voortgekomen   uit   een   hobby,   maar   inmiddels   uitgegroeid  tot  een  ac ef  bedrijf. Italië   kent   zelfs   meer   dan   1000   verschillende   druivenrassen.  Druivenrassen  die  je  soms  maar  in  één  dorp   of   zelfs   bij   één   wijnhuis   tegenkomt.   Die   diversiteit   maakt   Italië  nog  steeds  het  meest  boeiende  wijnland  ter  wereld. Vino   Vino Mara  hee  op  dit  moment  wijn  van  twee  wijnhuizen,   Can na   Castelnuovo   del   Garda   (uit   de   streek   Veneto)   en   Claudio  Morelli  (uit  de  streek  Marken). Vino   Mara   hee   diverse   soorten   wijnen   in   verschillende   prijsklassen  ingekocht,  van  de  Pinot  Grigio  tot  de  Amarone   Della   Valpolicella   Doc   en   nog   vele   andere   soorten   rood,   wit,  rosé  en  spumante. Naast   Naa het  leveren  van  wijn,  worden  er  ook  wijnproeverijen   gehouden,  zo’n  twee  à  drie  keer  per  jaar,  voor  zowel  grote   als   kleinere   gezelschappen.   Hiervoor   kunt   u   zich   aanmelden  via  de  website,  dan  blij  u  op  de  hoogte  van  de   proeverijen.   De   loca e   is   bespreekbaar.   Ook   buiten   de   wijnproeverijen   zijn   de   wijnen   te   bestellen:   “Op   onze   website   staat   onze   prijslijst   en   via   de   mail   kan   men   een   bestelling   plaatsen.’’ be Woont  u  in  de  regio  Hoevelaken-­‐Nijkerk  dan  wordt  de  wijn   van  Vino  Mara  aan  huis  bezorgd. Salute!


Kantemarsweg 32 3871  AP  Hoevelaken 06  -­‐  52  68  77  49

de lelie brengt  sfeer  in  je  huis Je   huis   sfeervol   en   zo   gezellig   mogelijk   inrichten   met   de   leukste  woonaccessoires,  dat  wil  toch  iedereen?!  Daarnaast  is   niets  zo  leuk  als  het  geven  van  een  origineel  wooncadeau.   En  er  zijn  veel  ideale  gelegenheden  voor! Er   is   voor   alle   kamers   van   het   huis   wel   een   origineel   Er wooncadeau  bij  Tineke  Geurtsen  van  de  Lelie  te  vinden:  leuke   accessoires  voor  de  woonkamer,  slaapkamer,  of  bijvoorbeeld   voor   in   een   serre.   Tineke   star e   16   jaar   geleden   met   haar   winkel   naast   haar   woonhuis.   Menig   Hoevelaker   weet   haar   reeds  te  vinden. De   De Lelie   is   vooral   gespecialiseerd   in   interieurar kelen   en   decora e,   zoals:   gezellige   kussens   &   plaids,   fraaie   spiegels,   sfeervolle   kaarsen,   glas,   enzovoort.   ,,Onze   geschenken   zijn   heel   uiteenlopend,’’   vertelt   Tineke.   ,,Ik   reis   bij   wijze   van   spreken  stad  en  land  af  om  mooie  producten  te  vinden  met   net  dat   kje  meer. De   De collec e  in  onze  woonwinkel  wordt  regelma g  vernieuwd   waardoor   u   steeds   een   andere   sfeer   en   opstelling   kunt   verwachten.   Tineke   ontvangt   u   graag   persoonlijk   met   alle   aandacht  die  u  verdient!


De Wel  42 3871  MV  Hoevelaken 06  -­‐  34  28  34  68 www.millenniumbeauty.nl

millennium beauty Vele  dames  uit  Hoevelaken  hebben  al  bij  Angela  van  de  Rest   aan  de  ‘nageltafel’  gezeten  of  in  de  behandelstoel  gelegen  in   de  sfeervolle  salon  van  Millennium  Beauty.  Inmiddels  bestaat   Millennium   Beauty   alweer   4   jaar   en   is   een   begrip   in   Hoevelaken  geworden. Millennium Millennium  Beauty  staat  voor  persoonlijke  aandacht,  kwaliteit   voor   een   betaalbare   prijs   en   een   vakkundig   onderbouwd   advies.   Men   komt   er   echt   even   helemaal   tot   rust   met   een   heerlijke   gezichtsbehandeling   of   verlaten   de   salon   met   prach g   gestylde   nagels.   Angela   van   de   Rest   werkt   in   haar   salon   uitsluitend   met   kwalita eve   producten.   Met   name   het   revolu onaire   merk   SHELLAC   is   zeer   geliefd   onder   de   Ho Hoevelakense   dames.   SHELLAC   is   een   gel-­‐,   nagellak   die   gegarandeerd   twee   weken   blij  zi en,   haar   kleur   behoudt  en   zorgt  voor  een  geweldige  langdurige  glans.  Daarbij  hee  men   keuze  uit  een  enorm  ruim  kleurenpallet. Angela  van  de  Rest  staat  bekend  om  haar  gezellige  uitstraling   en   toegankelijkheid.   Elke   dag   ervaart   zij   weer   hoe   heerlijk   het   is   om   te   werken   met   mensen   en   het   gee   een   grote   voldoening  om  de  blije  reac es  te  zien  van  haar  klanten  na  een   nagelbehandeling. Dus dames   uit   Hoevelaken   bent   u   toe   aan   een   condi onele   Dus   verzorging  van  uw  huid  of  wilt  u  zich  eens  verwennen  met  een   paar   prach ge   nagels,   dan   bent   u   van   harte   welkom   bij   Millennium  Beauty!


ondernemersvereniging

hoevelaken De ondernemersvereniging Hoevelaken   (OVH)   is   De   voortgekomen   uit   de   Middenstandsvereniging   Hoevelaken   welke   opgericht   werd   op   15   juli   1950.   De   vereniging  staat  open  voor  alle  in  Hoevelaken  geves gde   ondernemers.   De   ondernemersvereniging   organiseert   vele   ac viteiten   in   het   dorp   en   sponsort   ook   regelma g   overige   ac viteiten.   Zo   is   de   jaarlijkse   intocht   van   Si Sinterklaas  en  de  winterac e  een  terugkerende  ac viteit.   De   feestverlich ng   is   in   basis   eveneens   opgezet   door   de   OVH  en  een  enkel  niet  lid  aan  de  Westerdorpsstraat  hee   zich  hierbij  aangesloten. U   tre   in   de   pla egrond   alle   leden   aan   alsmede   globaal   aangegeven  de  loca e.  Veel  leden  vindt  u  ook  terug  in  dit   glossy  magazine.   Bestuur   en   leden   van   de   Ondernemersvereniging   Hoevelaken  wensen  u  veel  leesplezier  !

 1   ABN-­‐AMRO  BANK    2   AH  HOEVELAKEN    3   BAKKERIJ  TOEBAST    4   ‘T  HOFJE  VAN  BARONYAN    5   BIKE  TOTAAL    6   BODY  COMFORT    7   BY  SON    8   CHINEES  SPECIALITEITEN  REST AURANT  PHOENIX    9   DROGISTERIJ  &  PARFUMERIE   VAN  ALTENA 10   DE  HOEVELAKENSE  BOEKHAN DEL 11   DE  VELDEN  ACCOUNTANTS  EN              BELASTINGADVISEURS 12   DUO  DUO  FASHION 13   13 EETCAFE  DE  WIEKSLAG 14   ELECTRO  WORLD 15   GRAND  CAFÉ  &  PARTYCENTRUM  DE  HAEN 16   GULDIE  COLOR  STORE   17   HAPPY  FOOD  HOEVELAKEN 18   HEMA  HOEVELAKEN 19   HOFLAKE  OPTIEK 20   20 JUMBO  VAN  ALTENA 21   JUWELIER  HORLOGER  DIEPEVE EN 22   KONSTRUCTIE-­‐  EN  INSTALLATI EBEDRIJF  TIMMER 23   MAKELAARDIJ  O.G.  VAN  BAAL 24   NOTARISHUIS  HOEVELAKEN 25   PIZZERIA  BELLA  VENEZIA 26   PUURSAN  ONDERMODE 27   27 SLAGER  TRAITEUR  STELTENPOO L 28   STOMERIJ  BEZEMER 29   VAN  STRAALEN  KAPPERS  V.O.F . 30   VOSKUILEN  INTERIEURS 31   ’T  WITTE  SCHUURTJE 34   RABOBANK 35   I033  PUBLICATIES 36   36 B.D.U.


Westerdorpsstraat 11 3871  AT  Hoevelaken 033  -­‐  253  5269

www.moolenbroekschoenmode.nl


moolenbroek schoenmode Met   meer   dan   60   jaar   ervaring   staat   Moolenbroek   Schoenmode   garant   voor   kwaliteit,   een   goede   pasvorm   en   service   voor   het   hele   gezin.   Het   bedrijf   is   doorgegeven   van   vader   op   zoon   en   Leon   van   Moolenbroek   is   inmiddels   de   vierde   genera e   binnen   het   familiebedrijf. Met   het   uitgebreide   merken   por olio   kan   Moolenbroek   Schoenmode   een   brede   doelgroep   bedienen.   Naast   fashion   &   lifestyle   is   er   ook   een   ruim   aanbod   in   comfort.   Schoenen   met   uitneembaar  voetbed  en  verschillende  wijdtematen  zorgen  dat  ook   mensen   met   podologische   zooltjes   terecht   kunnen.   Bovendien   beschikt   Moolenbroek   Schoenmode   over   de   grootste   collec e   van   zowel  Gabor  als  Paul  Green  binnen  Hoevelaken  en  omstreken. Voor   heren   zijn   Blackstone   &   Floris   van   Bommel   de   belangrijkste   merken.   De   laatst   genoemde   wordt   nog   volgens   oud   Hollandse   technieken   vervaardigd   in   de   fabriek   in   Moergestel.   Hoewel   Leon   trots   is   op   deze   Nederlandse   merken,   is   Italië   natuurlijk   het   schoenenland  bij  uitstek  en  wordt  dan  ook  goed  vertegenwoordigd   binnen  de  collec e. Voor   jongens   &   meisjes,   van   de   allerkleinsten   tot   de   grotere   kinderen,  stoer  of  juist  lief.  Ook  hier  zorgt  het  brede  merken  aanbod   weer   voor   een   gevarieerde   keuze.   ,,Juist   voor   kinderen   zijn   goede   schoenen  belangrijk.  Wij  meten  dan  ook  niet  alleen  de  lengte  van  de   voeten,  maar  ook  de  breedte.  Zo  kunnen  wij  het  beste  advies  geven,’’   aldus  Leon.   Naast   de   uitgebreide   schoenen   collec e   kunt   u   bij   Moolenbroek   Naa Schoenmode  terecht  voor  al  uw  repara es.  Geves gd  in  het  centrum   van  Hoevelaken  staat  de  familie  Van  Moolenbroek  voor  u  klaar  met   de  mooiste  schoenen  en  het  beste  advies!


Westerdorpsstraat 8 3871  X  Hoevelaken 033  -­‐  25  342  86 www.bakkerijtoebast.nl

bakker toebast brood  &  banket Van   een   hal e   wit   tot   een   meergranen   desembrood   en   van   moorkop   tot   bavaroisepunt,  Bakkerij  Toebast  in  Hoevelaken  maakt  alles  zelf.  Dat  zie  je,   dat  ruik  je,  dat  proef  je. De   geur   van   versgebakken   brood,   het   rood   van   een   frisse   aardbei   in   sme eloos  wi e  slagroom  en  het  vriendelijke  woord  van  de  medewerker   achter   de   toonbank:   de   winkel   van   Dennis   en   Ciska   Toebast   prikkelt   uw   zintuigen.  Even  wachten  tot  u  aan  de  beurt  bent  is  hier  helemaal  niet  erg. Bedenk   Bedenk in   die   jd   hoe   u   zich   gaat   verwennen.   Met   een   speltbrood?   Een   pompoenbrood?   Een   witvloer jger   misschien?   Of   wordt   het   toch   verse   slagroomtaart?  Tip:  trakteer  uzelf  eens  op  een  Hoevelakense  Broeder.  Deze   plaatselijke  lekkernij  moet  u  gegeten  hebben! Hee He  u  speciale  wensen?  Bijvoorbeeld  een  kindertaart  met  bekende  figuren   uit   Sesamstraat   of   Winnie   the   Pooh?   Een   verjaardagstaart   met   uw   bedrijfslogo  of  een  foto  van  uw  kinderen?  Het  kan  allemaal.  En  als  u  de  taart   vers  mee  naar  uw  werk  wilt  nemen  en  de  winkel  is  nog  niet  open,  kom  even   achterom.  Wij  regelen  het. ,,Regelma g   maken   wij   voor   de   S ch ng   Doe   Een   Wens   mooie   taarten.   Na   de  wens  krijgen  wij  een  verslag  van  de  dag.  Dat  is  mooi  om  te  doen.’’ U   vindt   onze   winkel   in   het   hart   van   Hoevelaken.   Laat   u   verrassen   door   ons   enorme  assor ment.  U  bent  van  harte  welkom. Warme  bakkersgroet, het  team  van  Bakkerij  Toebast


Dennis en Ciska: “Goede grondstoffen zijn onmisbaar.”


pets place brengt  mens  en  dier  bij  elkaar Klanten   komen   niet   voor   niets   naar   een   dierenspeciaalzaak   want   ze   willen   deskundig   advies.   En   dat  krijgen  ze  zeker  in  de  winkel  van  Jan  en  Marijke  van   Veluw.   Daarnaast   hoor   je   in   een   dierenwinkel   van   alles:   mensen  vertellen  over  hun  dieren,  maar  ook  over  wat   hen   bezighoudt.   ,,Heel   bijzonder,   dat   iemand   mij   zijn   persoonlijke  verhalen  toevertrouwd.  En  dat  onthouden   wij  ook.  Als  er  iemand  ziek  is,  of  wie  een  nieuwe  baan   wij zoekt.  Na  een   jdje  informeer  ik  er  naar  en  dan  reageren   ze  ‘dat  je  dat  nog  weet’.  Sommigen  ken  je  al  zo  lang,  dan   bouw  je  een  band  op.  Dat  vind  ik  vanzelfsprekend.’’ Jan  en  Marijke  gaan  regelma g  naar  de  beurs  op  zoek   naar   nieuwe   producten.   Enkele   van   die   nieuwe   producten  zijn  van  de  merken  ‘Stoer’  en  ‘Lief’.  Een  groot   assor ment  is  inmiddels  in  hun  winkel  verkrijgbaar. Pets  Place  Hoevelaken  is  gespecialiseerd  in  voeding  en   voedingssupplementen.  ,,Wij  maken  ons  zeer  sterk  voor   goede   voeding.   Naast   de   normale   verse   voeding   kunt   u   nog   speciale   supplementen   geven   om   je   huisdier   op maal   gezond   en   fit   te   houden.   Hiervoor   werk   ik   nauw  samen  met  een  natuurwetenschapper.’’ Naast   de   bekende   dierproducten   is   Jan   onlangs   ook   Naa begonnen   met   het   maken   van   speeltafels,   hondenbakken   en   vogelhuisjes   van   steigerhout.   ,,Als   hobby  begonnen,  maar  inmiddels  een  groot  succes.  En   ik  maak  ze  allemaal  op  maat.’’


Koninginneweg 103A 3871  KZ  Hoevelaken 033  -­‐  25  406  32 www.petsplace.nl


eg 10 Kantemarsw elaken v e 3871  AP  Ho  17  11 033  -­‐  257 el/8796 ink www.ah.nl/w


ah köhler  -  hoevelaken ,,Wij  willen  graag  dat  onze  klanten  pre g  boodschappen  doen  bij  een  supermarkt   waarvan   de   eigenaar   lokaal   betrokken   is,’’   zegt   Henk-­‐Jan   van   de   Bospoort,   Bedrijfsleider   van   AH   Köhler   Hoevelaken.   ,,Wij   zijn   allereerst   lid   van   de   Ondernemersvereniging.   Hiermee   tonen   wij   betrokkenheid   bij   onze   collega-­‐ondernemers.   Wij   ondersteunen   de   plaatselijke   verenigingen   zoals   bijvoorbeeld   SC   Hoevelaken,   KV   Telstar,   MHC   Hoevelaken   maar   ook   het   Oranjedorp,   het   schoolkor altoernooi   en   zeker   de   diverse   goede   doelen   die   regelma g  in  de  winkel  te  vinden  zijn.’’ re De  medewerkers  zijn  gemo veerd  en  weten  van  aanpakken.  ,,Wij  proberen  ze  aan   te  ze en  dat  ze  nét  even  dat  stapje  extra  doen  voor  de  klanten.  Dat  begint  bij  iets   heel  simpels:  het  begroeten  van  de  klant.  Of  tot  het  uiterste  te  helpen  wanneer   een  klant  een  product  zoekt.  En  in  die  posi eve  sfeer  halen  we  het  beste  in  elkaar   naar  boven.  Daar  profiteert  de  klant  dan  weer  van.’’ AH  Köhler  Hoevelaken  onderscheidt  zich  door  eigen  ac viteiten  te  organiseren  en   speciale  ac es  te  houden.  Deze  zijn  vooral  terug  te  vinden  op  de  Facebookpagina.


Lucia de  Rijker

Badr Hari

Grote brillen                                                     Kleine  brillen


Weekmarkt Hoevelaken iedere  vrijdag van 08.30  tot  18.00  uur op  De  Wiekslag  en de  Brink


de markt Wie  haalt  er  nu  niet  iedere  week  op  de  markt  kaas,  drop,   koek,  groente,  brood,  vlees,  bloemen  en  andere  dingen   die  men  nodig  hee ? De   markt   bezoeken,   waar   marktlieden   op   kramen   of   in   verkoopwagens  waar  aan  de  man  proberen  te  brengen,   kan  ook  in  Hoevelaken.   Vrijdag,   de   vaste   marktdag   in   hartje   Hoevelaken.   Volle   kramen,  een  drukte  van  belang,  je  komt  elkaar  tegen,  en   er  is  al jd   jd  voor  een  babbeltje. Op   onze   tradi onele   weekmarkt   kunnen   dagelijkse   Op boodschappen   gedaan   worden.   Iedere   vrijdag   tussen   8.30  en  18.00  uur  in  het  centrum  op  De  Wiekslag  en  de   Brink   met   ongeveer   15   kramen.   Een   ruim   aanbod   in   aardappelen,   groenten   en   fruit,   kaas,   vis,   gegrilde   kip   en   ander   gevogelte,   brood   en   banket,   noten   en   zuidvruchten,   snoepgoed,   bloemen   en   planten,   beddengoed   en  kleding. bedden


De Wiekslag  1 3871  AR  Hoevelaken 033  -­‐  73  702  72 www.stevenkoelewijn.nl

Peter: “Eerlijk advies.”


steven koelewijn tweewielers De   oorsprong   van   Steven   Koelewijn   Tweewielers   ligt   in   Bunschoten-­‐Spakenburg   waar   het   bedrijf   al   ruim   driekwart   eeuw   bestaat.   De   ves ging   in   Hoevelaken   is   twee  jaar  geleden  geopend.  Het  gezicht  op  De  Wiekslag  is   Peter  Es é. Servicegericht,   vakbekwaam,   professioneel,   ruime   keus   Se met  een  dorps  karakter.  ,,Wij  verkopen  geen  fietsen,  maar   fietsplezier.   Wij   helpen   mensen   aan   hun   eerste   kinderfiets   tot   hun   laatste   (elektrische)   fiets   en   we   zien   dat  het  al jd  iets  posi efs  doet.’’ Wanneer   een   fiets   of   scooter   niet   in   Hoevelaken   verkrijgbaar   is,   kan   hij   uit   een   grote   voorraad,   de   volgende   dag   gewoon   meegenomen   worden   vanuit   Spakenburg.   Voor   service,   onderhoud   en   repara e   kan   iedereen   dan   ook   gewoon   in   Hoevelaken   terecht.   ,,Wij   staan   van   dinsdag   tot   en   met   zaterdag   voor   u   klaar.   Uiteraard  kunt  u  ook  al jd  telefonisch  contact  opnemen   of   beter   even   langs   komen   in   onze   winkel,   voor   een   of uitgebreid   advies   of   om   de   mogelijkheden   nader   te   bekijken.’’


delfino kids &  teens Winkelen  bij  Delfino  is  een  belevenis.  Vooral  voor  kinderen  die  met  ouders   meekomen:   Midden   in   de   winkel   staat   een   echte   Fiat   500   (alias   het   rugzakje)  waarin  gespeeld  mag  worden  en  er  is  een  speelhoek. In   In deze   kindvriendelijk   ingerichte   winkel   verkopen   Lia   van   de   Braak,   haar   dochter  Debbie  en  medewerkster  Jacolien  mode  voor  kids  en  teens.  ,,Er  is   al jd  wel  iets  te  vinden  voor  baby’s  en  stoere  jongens  en  hippe  meisjes  tot   ongeveer  der en  jaar,’’  zeggen  de  enthousiaste  dames.  ,,Dat  is  maatje  44   tot  en  met  maat  188.’’ Hee He  iemand  uit  uw  familie  of  vriendenkring  een  baby  gekregen?  Ga  dan   zeker  eens  kijken  bij  Delfino,  want  het  is  er  goed  mogelijk  om  een  leuk   pakket  samen  te  stellen  als  kraamcadeautje.  Maar  er  is  meer!  De  sieraden   en  accessoires  bijvoorbeeld.  Het  maakt  ook  een  kinderou it  helemaal  af! Lia,   Debbie   en   Jacolien   zijn   uiteraard   al jd   bereid   de   klant   te   helpen   met   zoeken.   De   gehanteerde   prijzen   zijn   zeer   gevarieerd,   dus   ook   voor   iets   kleins  zit  u  goed  bij  Delfino.


laan 1 Leeuwerik laken oeve 3871  HA  H 0  65 7 033  -­‐  25  3 l no-­‐mode.n www.delfi


5COGP°TWKOGP°\G°QR FQGP°JWKUJQWFGNKLMG°MNWULGU° GP°XGT\QTIGP°FG°FKGTGPdd

Westerdorpsstraat  54b 3871  AZ  Hoevelaken 033  -­�  253  86  98 www.jabadabadoe.info


kinderopvang

jabadabadoe Kinderopvang Jabadabadoe  hee  een  prach ge  loca e  met   een  geweldig  uitzicht  op  de  weilanden.  Op  circa  honderd   meter   van   het   Hoevelakense   bos   waar   ze   veel   met   de   kinderen  te  vinden  zijn.  Petra  Koudstraal  star e  1  oktober   2001  in  een  noodgebouw,  met  twee  leidsters  die  soms  op   één   kind   pasten.   Nu   is   haar   onderneming   uitgegroeid   tot   een  professionele  kinderopvang:  ,,Tegenwoordig  maken  we   regelma g  een  ritje  op  onze  bakfiets  door  het  bos.’’ re Ieder  kind  hee  recht  op  een  liefdevolle  en  natuurbewuste   leefomgeving   om   in   te   kunnen   spelen,   te   ontdekken,   te   beleven,   te   ontmoeten   en   te   ervaren.   ,,Natuurbeleving   draagt  bij  aan  een  gezonde  fysieke,  sociale  en  emo onele   ontwikkeling   waar  het  kind   de  rest  van  zijn   of  haar  leven   plezier   van   hee .   Vandaar   dat   wij   ook   een   kleine   kinderboerderij   hebben   met   schapen,   geiten,   kippen   en   varkens.’’ var Naast   het   vrije   spel   is   er   aandacht   voor   het   geleide   spel,   knutselen,  tekenen  en  schilderen.  Ze  maken  een  wandeling   en   beleven   de   seizoenen.   Samen   ruimen   ze   op,   doen   huishoudelijke  klusjes  en  verzorgen  de  dieren.  Beweging  en   rust  wisselen  elkaar  af. ,,Goed   contact   met   ouders   staat   bij   ons   voorop.   Wij   organiseren  daarom  verschillende  ac viteiten  waar  ouders   bij  aanwezig  mogen  zijn.  Daarnaast  worden  de  observa es   van   het   kind   met   ouders   besproken.   Het   uitwisselen   van   informa e  maakt  het  mogelijk  om  samen  één  lijn  te  volgen   in  de  benadering  en  verzorging.’’ Jabadabadoe   Jabadabadoe hee   een   unieke   ligging   is   eenvoudig   te   bereiken   en   zeer   centraal   gelegen   aan   Westerdorpsstraat   van  Hoevelaken.


aat 107C,   Oosterdorpsstr laken 3871  AC  Hoeve 033  -­‐  25  808  75 ergkeukens.nl www.doppenb


fhvzjqnsj z|xrffpfqxgfxnx

doppenberg keukens Was  koken  vroeger  vooral  voorbehouden  aan  de  vrouw  des   huizes  en  diende  het  voornamelijk  het  doel  om  hongerige   magen  te  voeden,  anno  nu  is  de  keuken  onderdeel  van  een   manier  van  leven  geworden.  Je  kunt  er  uitgebreid  ontbijten,   ontspannen  werken,  gezellig  en  comfortabel  de  krant  lezen,   avondje  dineren  met  vrienden  en  niet  te  vergeten  ook   koken.   Een  rondleiding  door  de  showroom  met  Jacqueline   Doppenberg  is  als  een  blik  in  de  toekomst.  Met  als   achtergrond  20  jaar  ervaring  in  zowel  keukens  van  bekende   merken  als  keukens  van  eigen  ontwerp.  Dit  laatste  is  vooral   leuk  als  u  een  bijzondere  en  onderscheidende  keuken  wilt   kopen  of  bijvoorbeeld  (inloop)kasten,  badmeubels,  kamer   en  en-­‐suite  kasten.   Aan  de  hand  van  talloze  mogelijkheden  in  s jlen,  materialen   en  kleuren  en  dan  maar  niet  te  zwijgen  over  de  te  plaatsen   (inbouw)apparatuur,  vloer-­‐  en  wandtegels  en  verlich ng   kunt  u  uw  gevoel  volgen  en  de  juiste  persoonlijke  sfeer   bepalen  bij  het  maken  van  uw  keuze.   Jacqueline  gee  graag  advies,  ook  over  bouwtechnische   vraagstukken,  maar  werkt  daarbij  uitsluitend  op  afspraak.   ,,Dan  kan  ik  alle   jd  voor  deze  mensen  nemen.  Ook  ‘s   avonds.’’  


meubelstoffeerderij

kees hagen Met   ruim   der g   jaar   ervaring   stoffeert   Kees   Hagen   meubels,   fauteuils   en   banken   voor   klanten   door   het   hele   land.   In   zijn   vak   hee   hij   te   maken   met   unieke   onvervangbare   objecten   van   financiële   en   emo onele   waarde.   Kees   is   naast   zijn   specialisme   in   het   bekleden   van   klassieke   meubels   ook   bekend   met   het   bekleden   van   moderne  en  an eke  meubels.  ,,Ook  voor  bootkussens,   tuinkussens  en  caravankussens  kunt  u  bij  mij  terecht  of   het   nu   gaat   om   nieuwe   vullingen   van   polyether,   koudschuim  of  alleen  voor  het  maken  van  hoezen  in  stof   of  leer,  het  is  allemaal  mogelijk.’’ Woningstoffering   is   maatwerk,   elke   klant   hee   zijn   unieke  wensen  en  zoekt  naar  harmonie  en  eenheid  in   huis.  ,,Ik  zie  het  als  een  uitdaging  om  tot  een  prach g   eindresultaat   te   komen.   Mijn   showroom   bevat   een   collec e   tapijt,   laminaat,   pvc,   houten   vloeren,   gordijnen,  raamdecora e  en  behang.’’ Naast   Naa het   zelf   stofferen   van   objecten   gee   Kees   ook   workshops  meubels  stofferen.  Zo  krijgt  uw  oude  stoel,   waaraan   u   wellicht   zeer   gehecht   bent,   weer   een   nieuw   leven.


Westerdorpsstra at 83   3871  AV  Hoevela ken 033  -­‐  25  364  40 www.keeshagen .nl


Westerdorpsstraat 9 3871  AT  Hoevelaken 033  -­‐  25  360  55 www.steltenpool.keurslager.nl www.steltenpoolcatering.nl

slager /  traiteur

steltenpool Slagerij Steltenpool,  sinds  1988  een  begrip.   Gerard   en   Marian   Steltenpool   zijn   al   lang   geen   Ge onbekenden   meer:   in   april   van   dat   jaar   hebben   zij   de   dorpsslagerij   overgenomen.   Het   uit   west   Friesland   a oms ge   echtpaar   hee   inmiddels   bewezen   dat   ambacht  in  alle  producten  naar  voren  moet  komen,  ook  in   3871. Gerard   koopt   kleinschalig   in   bij   kleine   slachterijen   en   Ge kleine   grossiers,   vooral   bij   bedrijven   waar   serieus   gewerkt   wordt  aan  maatschappelijk  verantwoorde  producten.  ,,Dat   is   ook   makkelijker   omdat   wij   een   zelfstandige   slager   zijn.   Wij  bepalen  eigen  inkoop  en  hebben  een  eigen  manier  van   werken.   Wij   kiezen   zelf   voor   de   beste   kwaliteit.   Dat   willen   wij   ook   uitdragen,   dat   wij   kiezen   voor   een   eerlijk   product:   een een   kwalita ef   stukje   vlees   en   vleesspecialiteiten   leveren.   Daarom  vinden  wij  het  belangrijk  om  te  weten  waar  ons   vlees   vandaan   komt   en   hoe   de   dieren   zijn   opgegroeid.   Diervriendelijkheid   en   goede   voeding   leveren   net   dat   stukje  vlees  wat  wij  zoeken.’’ Na  enkele  jaren  besluit  Gerard  Steltenpool  zijn  vakgebied   uit  te  breiden:  Naast  de  slagerij  is  Steltenpool  Catering  een   feit  en  zijn  de  sporen  op  internet  ook  zichtbaar:  Heerlijke   barbecueschotels,   broodjes   bestellen,   of   complete   buffe en,  alles  is  mogelijk  en  te  bestellen  via  de  website   en   af   te   halen   in   de   winkel   of   te   laten   bezorgen.   Ook   voor   een   gezellig   avondje   met   familie   en/of   vrienden   levert   Steltenpool   St heerlijke   mooi   op   schaal   gepresenteerde   vleesschotels  voor  gourmet,  barbecue  en  fondue.


Havikshorst 13 3871  JK  Hoevelaken 06  -­‐  363  74  671 s.nl www.hetvoetenhuu

pedicurepraktijk

het voetenhuus Onze   voeten   hebben   vaak   een   hoop   te   verduren.   Toch   worden   voeten   vaak   vergeten   en   blij   men   te   lang   door   lopen   met   klachten,   die   een   hoop   pijn   en   schaamte   kunnen   veroorzaken.   We   hebben   allemaal   wel   eens   last   van   voetproblemen.   Dat   kan   van   alles   zijn   likdoorns,   schimmelnagels,  kloven,  eelt,  ingroeiende  nagels,  etc.  Dan   is  een  afspraak  bij  pedicureprak jk  ‘Het  Voetenhuus’  een   goede  keus! Maar   ook   wanneer   je   geen   klachten   hebt   kan   je   terecht   voor  onder  andere  een  heerlijke  voetenbehandeling  maar   ook  een  ontspannende  voetreflexmassage. Naast  professioneel  advies  voor  het  welzijn  van  uw  voeten   en  de  verkoop  van  verzorgende  producten,  is  gezelligheid,   lekkere   koffie   en   persoonlijke   aandacht   hetgeen   waarin   deze  prak jk  zich  onderscheidt. Tot  gauw  in  ‘Het  Voetenhuus’! Miranda  Ru en


Oosterdorpsstraat 110 3871  AG  Hoevelaken 033-­‐2536818 www.all-­‐roundfish.nl

all-round fish uw  koi-  en  vijverspecialist All-­‐Round   Fish   is   gespecialiseerd   in   de   aanleg   en   het   onderhoud   van   vijvers   voor   zowel   par culiere   als   zakelijke   klanten.   De   zaak   is   geves gd   aan   de   Oosterdorpsstraat  110,  waar  in  een  showroom,  winkel  en   buitenterrein,  alles  te  vinden  is  op  het  gebied  van  vissen,   vijvers,  vijvertechnieken  en  professionele  filtersystemen,   pompen,   folie,   vissenvoer,   diverse   waterplanten   en   nog   veel  meer.   ee “Wij   zijn   een   team   van   specialisten   en   ontwerpen   in   opdracht  van  klanten,  vijvers  op  maat,”  legt  eigenaar  Dirk   Schaap   uit.   “Een   vijver   moet   func oneel   zijn,   maar   moet   ook   zodanig   zijn   ontworpen   dat   deze   aan   persoonlijke   eisen  en  wensen  voldoet.  De  aanleg  kan  geheel  door  ons   worden   gedaan   of,   indien   gewenst,   gedeeltelijk.   Het   is   wel   belangrijk   dat   alles   in   onderling   overleg   wordt   uitgevoerd  zodat  het  eindresultaat  overeind  blij .”   uit “Ons   advies   is   het   in   één   keer   goed   te   doen,”   aldus   Schaap.   “Een   vijver   keer   op   keer   aanpassen   is   een   moeilijke   en   jdrovende   kwes e   die   ook   nog   eens   behoorlijk  kostbaar  is.” Hierbij  kan  All-­‐Round  Fish  u  met  raad  en  daad  bijstaan.


Oosterdorpsstraat 146 3871  AH  Hoevelaken 033  -­‐  25  353  40

www.assuran ebedrijf-­‐zwane nburg.nl

assurantiebedrijf

zwanenburg Sinds 1991   is   Assuran ebedrijf   Zwanenburg   een   betrouwbare  en  deskundige  partner  op  het  gebied  van   verzekeringen   en   financiële   dienstverlening   voor   par culieren   en   ondernemers.   De   direc e   wordt   gevoerd  door  Mark  en  Anita  Zwanenburg.  ,,Wij  bieden   veel   meer   voor   onze   klanten   dan   een   map   verzekeringspolissen.   Wij   zorgen   voor   een   gedegen   persoonlijke   advisering.   Vertrouwd   en   dicht   bij   de   pe klant.’’ Het   assuran ebedrijf   hee   een   nauw   samenwerkingsverband   met   een   specialist   voor   hypotheken  en  financiële  planning.   Daarnaast   kunnen   zij   alle   soorten   verzekeringen   van   verschillende   maatschappijen   aanbieden   dus   voor   hypotheken   en   verzekeringen   bent   u   bij   Zwanenburg   aan   het   juiste   adres.   ,,Onze   klanten   kunnen   er   op   vertrouwen  dat  alles  geregeld  is.’’ U   kunt   Mark   en   Anita   al jd   benaderen   voor   een   vrijblijvend  gesprek.


De Wiekslag  5-­‐7 3871  AR  Hoevelaken 033  -­‐  25  345  83 www.eetcafedewiekslag.nl

eetcafé

de wiekslag Lekker  eten,  de  huiselijke  sfeer  van  een  bruin  café  en  de   gezelligheid  van  een  dorp:  daar  draait  het  voor  Harmen   van  Huffelen  (27)  om  in  zijn  Eetcafé  De  Wiekslag.  Op  de   eenvoudige   kaart   staat   een   vertrouwde   mix   aan   vlees-­‐,   vis-­‐   en   vegetarische   gerechten.   Van   gezinnen   en   spor eams  tot  nieuwsgierige  Hoevelakers  en  een  groep   vaste  gasten,  er  is  voor  ieder  wat  wils.   Wie  ‘De  Wiekslag’  zegt,  zegt  ook  ‘spareribs’.  Het  eetcafé   Wie staat   in   en   zelfs   buiten   het   dorp   bekend   om   de   malse   en   zoet   gemarineerde   vleesribben,   die   gasten   onbeperkt   bij   kunnen   bestellen.   “We   maken   de   spareribs   naar   oud   recept  en  daar  komen  mensen  voor  terug”,  zegt  eigenaar   Harmen  trots. Na  het  eten  kunnen  de  gasten  nog  tot  na  twaalven  blijven   Na zi en  voor  een  koud  biertje.  “Je  merkt  hier  echt  dat  we  in   een   dorp   wonen”,   zegt   de   goedlachse   Hoevelaker   van   achter   zijn   bar.   “Mensen   kennen   elkaar   en   maken   er   een   gezellige  avond  van.  ’t  Is  toch  fantas sch  dat  ik  daar  aan   mee  mag  helpen?”  


Koninginneweg 101 3871  KZ  Hoevelaken 033  -­‐  25  808  68 hoevelaken.hubo.nl

hubo wagensveld …alles  voor  de  ‘doe-het-zelver’ HUBO   Hoevelaken   betekent:   service,   specialiteiten,   vakmanschap  en  persoonlijke  benadering  gebaseerd  op  de   48  jaar  ervaring  van  eigenaar  Adri  Wagensveld  in  alles  wat   met  doe-­‐het-­‐zelven  en  klussen  te  maken  hee . Adri   Adri en   zijn   team   nemen   jd   voor   de   klant,   kunnen   het   juiste  advies  geven  maar  ook,  als  de  klant  daar  behoe e   aan   hee ,   luisteren   naar   zijn   of   haar   verhaal.   Het   is   een   gezellige   winkel   waar   de   klant   nog   steeds   koning   is,   verhalen  van  vroeger  de  revue  nog  wel  eens  passeren  en   veel  gelachen  wordt.   HUBO  Hobby  is  een  droom  die  is  uitgekomen  op  de  1ste   HUBO etage   waar   sinds   begin   2014   een   hobby   afdeling   geopend   is.   Hier   worden   naast   de   verkoop   van   diverse   hobbymaterialen   ook   leuke   workshops   in   een   gezellige   omgeving  voor  elke  lee ijd  gegeven. Kortom:   Hubo   Hoevelaken   hee   het,   bestelt   het,   maakt   het,  plaatst  het  of  zoekt  voor  de  klant  naar  een  oplossing   dus   overtref   jezelf,   kom   langs   en   ervaar   zelf   het   enthousiasme  en  gezelligheid  van  Adri  en  zijn  team.


"""!


Profile for Maureen van Goethem

Magazine 3871  

Magazine 3871  

Profile for mc4tekst
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded