__MAIN_TEXT__

Page 1

Š MBVA 2020

Modelbouwvereniging Alblasserdam

De Brulboei is een tweemaandelijkse uitgave -- -van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

13 Januari 1980 13 Januari 2020

41e Jaargang Nr: 1 Januari - Februari 2020


-- 2 --


De Brulboei 2020 - 1

De Modelbouwvereniging Alblasserdam is opgericht op 13 Januari 1980 en staat als zodanig ingeschreven onder nummer: 40.322.988 in het verenigingregister van de KVK te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: 2e Voorzitter: 2e Secretaris: Act. Coördinator: 2e Act. Coördinator:

M. Kikkert A. Verschoor B. Schouten W. Dekker J. Schop A.P. De Lange H. van Gils

voorzitter@mbva.nl secretaris@mbva.nl penningmeester@mbva.nl voorzitter2@mbva.nl secretaris2@mbva.nl actcomm@mbva.nl actcomm2@mbva.nl

Openingstijden Clubgebouw ‘t Ruim:

N.A.W. Gegevens: Modelbouwvereniging Alblasserdam Ruigenhil 58C 2952 AR Alblasserdam Website: www.mbva.nl Email: info@mbva.nl Bankrelatie: Rabobank te Papendrecht. Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168 Contributie: De contributie is tijdens de ALV vastgesteld en bedraagt voor 2020: € 20.= p/jrJeugdleden (14 t/m 18 jaar) € 72.= p/jr voor Seniorleden

Elke Dinsdagavond: van 19.00 tot 22.00 uur Elke Zaterdagmiddag: van 14.00 tot 16.00 uur.

Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend t.a.v. het bestuur van de MBVA.

Let op: Tijdens de door de MBVA verzorgde vaardemonstraties op Zaterdag is het clubgebouw die dag gesloten, zie de evenementen agenda op pagina 50. Nieuwsgierig geworden naar hetgeen wij doen, welke mogelijkheden er zijn of waar wij u eventueel mee kunnen helpen, kom eens gezellig kennismaken in ons clubgebouw ’t Ruim.

u bent van Harte Welkom !! -- 3 --


De Brulboei 2020 - 1

" DE BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging Alblasserdam en wordt 6 x per jaar in een papieren en digitale oplage van circa 150 stuks verspreid onder Leden, Donateurs, Adverteerders en Relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I.Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Redactie & vormgeving: “ DE BRULBOEI “ Eindredactie: J de Deugd Email: redactie@mbva.nl Druk & Bindwerk:

Adverteren in “ DE BRULBOEI “ is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internetpagina ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt)verenigingen en musea.

BladNL is de specialist voor uw ledenblad, wijkkrant of ander blad. Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie.

Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens bijvoorbeeld Maritime themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar.

De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur.

Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden.

Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen gratis - adverteren in De Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. www.mbva.nl

Zij denken graag met u mee !!

Tekeningarchief beheer: J. De Deugd Email: archief@mbva.nl -- 4 --


-- 5 --

Lid van:

Email: info@rikxoort.nl

Telefoon: (078) 691 23 18

2953 XG Alblasserdam

Fop Smitstraat 48

Vraag vrijblijvend informatie.

Wij zorgen ook voor advies en ontwerp.

Databekabeling en glasvezel.

Voor al Uw elektrische installaties,

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


-- 6 --


Volgnummer 241

De Brulboei 2020 - 1

Mede Modelbouwers, Over een frisse start gesproken... Een nieuw jaar, een nieuw decenium, een volledig vernieuwde Brulboei en een 40 jarig jubileum van de Modelbouwvereniging Alblasserdam !! Er zijn mindere jaren geweest om een 1e editie van het nieuwe jaar mee te starten... Jullie hebben (slim en oplettend zoals jullie nu eenmaal zijn) allemaal natuurlijk al lang gezien dat De Brulboei na exact 39 jaar qua formaat is gewijzigd !! en bijna twee keer zo groot is dan we al die jaren gewend waren. Na grondig overleg tussen bestuur en redactie is besloten tot deze stap over te gaan om het blad en niet te vergeten de vereniging de uitstraling te geven die het toekomt. Ook niet geheel onbelangrijk is te vermelden dat deze (over)stap ten goede komt aan de knip van de Penningmeester. Door deze verandering is De brulboei nu zo’n 3.5 cm breder en 5 cm langer, wat dus inhoud dat de foto’s duidelijker zijn en er veel meer tekst ruimte is ontstaan, jullie voelen hem ongetwijfeld al aankomen, het perfecte moment om als redactie weer eens te soebatten voor een mooi stukje copy, ook deze nieuwe Brulboei uitvoering is tenslotte gemaakt voor en door de MBVA en niet alleen door bestuur en redactie ! Het bestuur en de redactie gaan er van uit dat jullie deze verandering kunnen waarderen en zijn benieuwd naar jullie reacties, de redactie heeft vanwege het grotere formaat een aantal pagina’s opnieuw vorm moeten geven en heeft het geheel her en der in een nieuw jasje gestoken, mochten jullie in verband hiermee iets missen, opmerkingen of verbeterpunten hebben ? laat maar horen... Tentoonstelling: De voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn in volle gang, er wordt nog gekeken of het mogelijk is om het kleine bassin en 1 of 2 partytenten (ijs en weder dienende) tegenover de ingang te kunnen zetten, hiervoor is een vergunnings aanvraag gedaan, nog even afwachten dus of de gemeente hier positief op reageerd..... Nieuwbouwprojecten: Roelof is met de bouw van zijn Smit Rotterdam door de vele afleidingen die hij telkens weer tegenkomt en stiekem ook wel heel erg leuk vind nog wel even van de straat, vanaf pagina: 15 het 2e deel. Ook Dirk verveelt zich geen moment met de bouw van de Fairmount Alpine, op pagina 43/44 een aantal plaatjes van de vorderingen tot nu toe. Veel lees en bouwplezier,

vr gr de redactie. -- 7 --


De Brulboei 2020 - 1

Beste leden, We hebben de jaar wisseling al weer lang en breed achter ons gelaten en zitten alweer in 2020 zo vlug gaat dat mensen. De nieuwjaars receptie heeft inmiddels ook weer plaats gevonden, ik heb begrepen dat het erg gezellig en lekker was, ik zelf kon er helaas niet bij zijn wegens griep . Ik heb begrepen dat Rinus Valk weer geopereerd moest worden en dat zijn voet geamputeerd is vanwege de suiker, nou dat is niet zo best, we leven met je mee Rinus, veel beterschap en sterkte gewenst ook voor je vrouw.

Hier dus s.v.p.niet meer parkeren !!

Beste leden als jullie naar de club komen willen jullie er dan op letten om de auto niet meer op de doorgekruiste plaats te zetten daar mogen we niet meer parkeren.

ik word hier elke keer door de eigenaar over gebeld, dit vind ik erg vervelend om telkens weer te corrigeren. Wel het schiet alweer aardig op naar de Algemene Ledenvergadering die op 25 Februari gehouden wordt, aanvang half acht ! De volgende bestuursleden zijn herkiesbaar: Bart Schouten, Penningmeester, Jacco Schop, tweede Secretaris, Henk v Gils, activiteiten CoÜrdinator. Leden die zin en tijd hebben om zo’n functie te bekleden kunnen zich tijdens de vergadering aanmelden als tegenkandidaat. Voor de Algemene Ledenvergadering zal er nog een kas controle plaats vinden, dat zal wel een dezer dagen zijn, de heren die die taak uitvoeren zullen de Voorzitter hier van op de hoogte stellen. Er zal tijdens de bestuur vergadering beslist worden of er een nieuw bassin zal worden besteld voor de kleine bak want die is versleten er zitten ongeveer 30 gaatjes in en is dik dertig jaar oud dus dat word wel eens tijd dat die vervangen word. Ik heb begrepen dat zo links en rechts iedereen weer druk aan het bouwen is geslagen en sommige van ons de boten een nieuw lak laagje geven zodat ze er weer netjes uit zien als we ons 40 jarige bestaan gaan vieren door middel van een tentoonstelling . -- 8 --


41e Jaargang Nr: 1 Januari - Februari 2020 -- 9 --


-- 10 --


Om even hier op terug te komen, de Tentoonstelling die wij als club organiseren wordt gehouden op 11 April 2020 in gebouw Emmastaete, Emmasingel 12G, 3341 ZD in H.I.Ambacht. Ik neem aan dat iedereen graag zijn boten wil laten zien dus ik begin binnenkort met het inventariseren van de boten die beschikbaar zijn voor de tentoonstelling,, zodat we een indicatie hebben hoeveel modellen er zijn. De vraag aan jullie is dus om even het bijgevoegde formulier duidelijk leesbaar in te vullen en het aan mij te overhandigen A U B. Dan kunnen er bijpassende naambordjes voor de modellen worden gemaakt ! We gaan op 10 April s’avonds om 19.00 uur opbouwen, zijn er nog mensen die willen mee helpen om op te bouwen in het Emmastate gebouw aan de Emmasingel tegen over de Schoof in H.I.A Ambacht die kunnen zich bij mij aan melden . (De hoofd in gang zit aan de zijkant, dus we kunnen om de beurt de auto uit laden).

Ingang

Ik heb van onze activiteiten mensen begrepen dat we al weer aardige demo’s in het vooruitzicht hebben, Dordt in Stoom , Open Havendag Gorinchem, Noordparkfestival Zwijndrecht, Stadspolders bij Verhage voor de deur ,en er zijn er nog een paar onderweg dus dat is niet verkeerd zullen we maar zeggen ,we zijn een bezig clubje en een gezonde club en dat willen we graag zo houden in de toekomst daar werken we met zijn allen gelukkig hard aan. Dan heb ik nog een verzoek aan jullie Adriaan Verschoor en Maarten Kikkert zijn met de Beukema School in Alblasserdam in gesprek om daar te gaan varen daar zijn wij gevraagd door een docent die daar les geeft, voor de kinderen die daar op school zitten, misschien tegen een vergoeding, ik heb daar een paar vrij vrijwilligers voor nodig overdag, wij weten nog niet precies wanneer dit plaats vind maar dat horen jullie nog van ons ,jullie kunnen zich bij ons aan melden als het zo ver is. Zo beste leden dit was het ongeveer wat ik jullie wilde laten weten, ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer. -- 11 --


-- 12 --


-- 13 --


-- 14 --


Door : Roelof Leensvaart

Het resultaat bevalt me erg goed, de ledjes branden gewoon in de epoxy en ze komen (bijna allemaal) goed uit de mal. Deze mal is zelfs niet beschadigd en kan dus weer hergebruikt worden voor een tweede ronde. De volgende items op mijn bouwlijstje zijn dan toch echt de boegschroef en de assen inbouwen in de romp. En dan ook nog zodanig dat het geheel waterdicht wordt. Dit wordt toch ook weer een hele uitdaging voor iemand die dit nog nooit heeft gedaan. Dit bouwproject is voor mij één groot avontuur met vele hobbels en leermomenten. Maar voor mijn verjaardag krijg ik een soort Arduino beginners set, met allerlei sensoren en de printplaat. Oei.. ik voel weer een afleiding aankomen. Ik werk toch stiekem het idee van een lassertje op het achterschip verder uit. Dit betekent dat ik eerst een paar gewone leds, de weerstanden en de Arduino zelf op het proefboord zet en maak daarna de verbindingen. Dan volgt er nog een zondagavond van code schrijven, testen en aanpassen. Aan het eind van de avond, doen de leds ongeveer wat ik wil en zal nog wat verder moeten studeren en af moeten stellen. Later ga ik draad aan één wit, één blauw en één rood SMD-ledje solderen.

Deze zet ik met pennetjes vast op het proefbord en laat dan door de Arduino de uitgangen aansturen. Ik ben aardig tevreden over het resultaat na een paar weken fröbelen.

-- 15 --


Maar ja‌wat is een laslicht zonder lasser op je dek? Humm had ik eigenlijk ßberhaupt al nagedacht over personeel aan boord? Na een speurtocht blijkt de schaal van de Smit Rotterdam toch een vervelende schaal om personeel te rekruteren. Dan koop ik als test, via een webshop een zakje

hele goedkope figuurtjes. Als je de witte versie koopt, dan moet je ze zelf nog wel schilderen, maar dan kan je het wel doen zoals je zelf wilt. Ik heb nog vele potjes met verf uit de tijd dat ik plastic modelbouw vrachtwagens maakte. Sommige kleuren zijn niets meer dan een dikke vel maar er zijn er ook nog die ik nu goed kan gebruiken. Na een paar dagen scheel kijken en kramp in mijn vingers krijgen, was het eerste personeel al aan boord te vinden. Ze waren vast begonnen met het werkoverleg zeiden ze. Maar nu staat de lasser aan boord te kijken en vraagt wat hij moet gaan lassen. Hum, ik laat me weer verder afleiden van het grote doel. En ik bedenk .. als ik nou eens een Remotely Operated Vehicle voor hem maak, dan kan hij daar lekker zijn gang mee gaan. Nou ik heb nog wel wat lenzendoosjes over en daar kan ik best wel wat mee denk ik. Het lenzendoosje wordt in twee delen gezaagd, er gaat primer op en daarna worden ze in een gele kleur gezet. Er worden nog wat extra details gemaakt, zoals pootjes waar ze op staan, een lifthaak bovenop en natuurlijk de robot armen aan de voorkant. -- 16 --


-- 17 --


-- 18 --

078-6912428

2951 EJ Alblasserdam

Makado-Center 64


De primer moest even drogen en ik had de twee ROV’s in huis gezet. Mijn vrouw keek mij eens aan en ik wist al wat ze zou gaan vragen: “Wat bouw jij nou?” Ik bouw twee ROV’s een soort onderwater robots die kunnen helpen met eventueel onderwater werk. Ik weet het, ze horen officieel niet op een zeesleper, maar ik vind het wel een leuk toegevoegd detail en de lasser heeft wat te doen. Toen het geheel geschilderd was en ik eens goed keek, miste ik toch nog iets. Een

merkje of misschien een logo achterop? En wat dacht je van lichtjes bij de armen? Na weer wat uitdagingen overwonnen te hebben met die hele kleine logo’s vind ik het er toch netjes uit zien. Ik heb uiteindelijk de logo’s op heel kleine schaal geprint en daar plakband overheen geplakt. Dat gehele setje weer op een dikkere soort afplakband geplakt. Daarna heb ik met een klein mesje de logo’s uitgesneden en op de achterkant van de ROV’s geplakt. Hierdoor had ik een perfect malletje en kon met zwarte verf voorzichtig het logo opvullen. Ik vind het goed gelukt en vraag me af wat er straks nog van te zien is als het schip voorbij vaart. Maar goed ik ben lekker bezig en hebben weer iets nieuws uitgeprobeerd wat later misschien nog van pas gaat komen. Tussen deze afleidingen / werkzaamheden door was er gelukkig ook nog tijd om de boegschroef een plaatsje te geven in de romp. Het was een angstig idee om in zo’n mooie waterdichte romp twee gaten te maken. -- 19 --


Daarna heb ik het schip zoveel mogelijk waterpas gezet en met een hele lange spijker door de romp heen gestoken. Na veel meten en kijken om het boegschroefhuis op de juiste plaats te krijgen heb ik ook aan de andere zijde een gaatje geboord. Hierna heb ik voorzichtig met een vijl de gaatjes steeds groter gemaakt totdat de beide boegschroeftunneldelen er netjes in paste. Na dit blije moment kwam de volgende vraag boven, hoe ga je dit waterdicht krijgen? Je moet volgens de tekeningen ook nog een schuin vlakje maken aan de buitenzijde van de buis om tijdens het varen minder weerstand van het water te krijgen. Na weinig gevonden te hebben op het internet kreeg ik het idee om het hele huis in de epoxy te gieten. Hierdoor kan je ook aan de buitenzijde blijven vijlen zonder het risico dat je te ver gaat en er een gat in de romp komt die je niet meer kunt dichten. De tunnels werden aan het huis vastgelijmd en het huis zelf werd op het spant gelijmd, zodat deze niet gaat bewegen als er epoxy omheen loopt. Ik heb gemerkt dat epoxy ook opwaartse kracht geeft net als water. Daardoor kunnen lichte dingen gaan drijven als je die niet vastzet. Na het drogen van de lijm heb ik van perspex een tijdelijk muurtje gemaakt om de hoeveelheid epoxy drastisch te verminderen. Met hete lijm en klei geprobeerd het muurtje vast te maken aan de kiel. Daarna een dekseltje gemaakt voor op het boegschroefhuis om te voorkomen dat het huis en de tunnelbuizen vol zouden lopen tijdens het gieten van de epoxy. Na het bepalen de hoeveelheid epoxy, het aanmaken er van en het voorzichtig gieten kreeg ik een ander probleem wat ik even niet aan had zien komen. Warmte, dit komt als reactie van de epoxy vrij. En bij grotere hoeveelheden epoxy komt er dus meer warmte vrij. Ik merkte dit pas na een kwartiertje, ik ging even in de schuur kijken en draaide voorzicht aan de romp, om wat belletjes weg te krijgen. De romp voelde aan de buitenzijde warm aan. Euh‌als het te heet gaat worden, zou dan het huis of de buizen kunnen vervormen?

-- 20 --


-- 21 --


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales

-- 22 --

AA-techniek


Dan heb ik wel een groot probleem en moet alles eruit gesloopt worden als de epoxy hard is geworden. Ik besluit om de buitenzijde maar nat te houden en voorzichtig te blijven koelen. Na een best spannend weekend van gieten, koelen en heel lang te laten drogen. Is het tijd voor het weghalen van het tijdelijke wandje blijkt er mooi

solide blok tevoorschijn te komen. Ik ben er best blij mee. Ik laat me niet verder afleiden en pak gelijk door met de twee schroefassen. Ook dit zijn weer van die momenten van drie keer meten en dan een heel klein gaatje maken en die steeds verder op maat maken met een vijl. De steunen en tunnelbuizen zijn met schroefdraad en 2 componentenlijm vastgezet aan de romp. Ook de roeren hebben hun plaats gekregen. Alles werd nog afgewerkt met epoxy aan de binnenkant en buitenkant om het waterdicht te krijgen. Dit lukt allemaal zonder problemen. Ik doe uierzalf in de kokers en schuif de assen op hun plaats. Zo schijn je waterdichte assen te krijgen volgens de kenners. We gaan het zien. Op het modelbouwforum werd de vraag gesteld wat een Smit Rotterdam mag wegen om haar op de waterlijn te krijgen. Ik ben inmiddels zo ver dat ik wil weten of ze waterdicht is en ook wil weten waar ik uit eindelijk op uit moet komen met haar -- 23 --


k zet met zwarte tape de waterlijn rond om de romp, zodat ik goed kan zien of ze overal recht in het water ligt. Ik vul een paar flesjes met water en zet haar in het bad. Ik ben verbaasd dat er nog meer waterflesjes bij moeten. De flesjes komen slecht onderin te liggen en krijgen daardoor een hoog zwaartepunt en de Smit Rotterdam besluit om te gaan hellen en bijna om te slaan. Ik stop hier maar even en ga op zoek naar mijn knikkerzak van 40 jaar geleden. Ik vul de romp eerst met de kleine knikkers welke hun weg goed vinden daar beneden. Op deze manier kan ik perfect doseren waar ik nog wat ballast erbij wil hebben. Ze bereikt de waterlijn, maar ik kan nu niet zien of er water in loopt. De deurbel gaat en ik ga naar beneden en vergeet even dat ze in het water dobbert. Als ik na een tijd(je) terugkom drijft ze gelukkig nog steeds rechtop. Mijn voorzichtige conclusie is dus dat er geen groot lek in kan zitten, anders stond ze wel op de bodem van het bad. Ik haal de weegschaal en pak het schip uit het bad, droog haar af en zet haar op de weegschaal. Dit wordt het moment van de waarheid: op de waterlijn weegt ze 8,8 kilo. Dan doe ik gelijk nog wat testjes en zie dat ze nog maar 7,9 kilo weegt als het water 1 cm onder de waterlijn zit. Bij 2 cm onder de waterlijn weegt ze nog maar 6,6 kilo en -- 24 --


-- 25 --


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage

Ampèrestraat 20

&

2952 AA Alblasserdam

Showroom

Tel 078—6914661 A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl Neem eens contact op, uw vertrouwen zal niet worden beschaamd!

-- 26 --


We kunnen dus grofweg zeggen dat bij 8,8 kilo de waterlijn is bereikt en elke cm hoger er 1,1 kilo ballast uit moet. Wel kreeg ik via het modelbouwforum de waarschuwing om niet te ver boven de waterlijn te gaan zitten. Hierdoor wordt ze instabiel, verliest ze trekkracht als de schroeven boven water komen en zal ze de neiging krijgen om te kapseizen. Ik haal haar voor de laatste keer uit bad en ben dan nog een aardige tijd aan het tobben om alle knikkers er weer uit te krijgen zonder schade aan het schip te maken. Even ondersteboven houden was dus geen goed idee. De glazen knikkers knallen door de hele badkamer heen en dat op een tegelvloer. Maar als alles eruit is volgt het volgende blije moment: de romp is helemaal droog van binnen. Dit betekent dus dat alle gaten goed dichtzitten en dat de assen ook waterdicht zijn met deze uierzalf. We gaan later verder met haar volgende dek. Dit dek is zo krom dat ik het echt niet

durf te gaan gebruiken. Hierdoor komen er allerlei krachten op te staan wat niet de bedoeling kan zijn. Ik besluit dit dek opnieuw te zagen uit een ander stukje watervast triplex. Toen mijn vrouw en ik 15 jaar getrouwd waren heb ik van mijn schoonvader zijn elektrische figuurzaag gekregen met de wens dat ik er net zoveel plezier van mocht gaan krijgen als hij er van heeft gehad. Ik vond dit best een bijzonder cadeau, omdat hij er altijd mee bezig was rond verjaardagen en natuurlijk Sinterklaas. Rond die tijden kwam er dan wel een knutselcadeautje met een rolletje snoep of andere leuke dingetjes.

-- 27 --


Ik ga op zoek naar overtrekpapier, teken het dek over en zaag het uit. Doordat ik het grote dek als ĂŠĂŠn geheel uitzaag, ben ik gelijk die scheur in het midden van het dek kwijt. Het bevalt me eigenlijk best wel en besluit om dan gelijk alle dekken maar opnieuw te maken van dit triplex. Ik trek de rest van de dekken over en plak ze op de triplex. Na een stoffige middag heb ik alle dekken opnieuw uitgezaagd. In de warme droge dagen erna zet ik alles in de grondverf en geef de buitenkanten van de nieuwe dekken gelijk een groene laklaag. En omdat ik nu toch met die groene lak bezig ben besluit ik gelijk de beide dekken op het schip (met de verkeerde kleur) opnieuw te lakken. En omdat het toch een redelijk warme en droge zomer is besluit ik gelijk door te gaan met de romp. Ze wordt eerst goed afgeplakt en krijgt dan een primer. Tot zover lijkt alles voorspoedig te gaan. Na het drogen wordt er voorzichtig geschuurd en krijgt ze opnieuw een laag grijze primer. Ze lijkt een beetje op een marine schip, maar goed. Ze is nog niet klaar en ik kan op naar de volgende stap. Airbrush. Een tijd geleden was er bij de Lidl een aanbieding met een compressor en een simpel airbrush setje. Gezien de prijs kon ik het setje niet laten staan. Vandaag is het -- 28 --


-- 29 --


-- 30 --


Na overleg met mijn collega die veel met airbrush doet, ga ik het proberen op wat proefstukjes. De meeste proefstukjes lukken goed, maar op een paar zitten een paar spetters. Dit schijnt met de compressordruk te maken te hebben. Ik ga het toch maar op het schip proberen en ik ben best tevreden als het klaar is. Na het drogen bekijk ik het resultaat en ben helaas niet tevreden. Het lijkt of er een zandwagen voorbij is gereden, wat een rommel zit er in de verf zeg. Dit wordt

schuren en opnieuw doen.

Dit wordt een keer of 3 herhaald met steeds het zelfde resultaat. Dit komt mijn humeur niet ten goede en zo schieten mijn vakantiedagen wel heel erg hard op.

We hebben net voor de schoolvakantie 2 weken vrij genomen om allerlei klusjes te gaan doen. Gelukkig stond het airbrushen ook op mijn lijstje. Ik maak een soort droogkast van plastic met een plakrand en spuit ‘s middags het schip voor de 4e keer.

-- 31 --


Omdat er zo schraal of dun wordt gespoten neem ik (achteraf) het domste besluit wat ik ooit had kunnen doen. Om kleur verschil te voorkomen besluit ik het hele schip opnieuw te voorzien van een laagje primer. Tijdens het spuiten lijkt het er op of ik soms een stukje heb gemist. Ik spuit hier en daar nog wat bij en laat het lekker drogen in de droogkast. Als ik later terugkom springen de tranen in mijn ogen. Er zit spinnenweb in de primer op

verschillende plaatsen. De primer heeft de rode onderlaag behoorlijk aangetast. Dit wordt grof schuren tot onder de rode laag en dan opnieuw primer. Hierbij zie ik het spinnenweb toch weer verder lopen en moet nog verder weg schuren. Na twee dagen zit de primer er weer op en ben ik weer een paar dagen terug in de tijd. Ik ben er achter dat de werkdruk van de compressor te hoog en niet te regelen is. Ik besluit een nieuw airbrush pistool te kopen en een drukreduceertje voor in de slang. Na een paar dagen is het binnen en kan ik weer de eerste rode laag over de primer spuiten. Dit pistool doseert geweldig en de hoeveelheid verf die je verbruikt is ook heel erg weinig. Na een laag of 4 ben ik bijna tevreden. Nu blijkt dat het reduceertje goed werkt, maar dat het water in de slang gewoon als druppels in de verf worden geschoten. Hierdoor is resultaat wel beter, maar nog steeds niet goed. Ik mag een nieuwe compressor kopen en besluit dit na lang aarzelen dan maar te gaan doen. Met deze mooie set kom ik aan het eind van de zomer toch aan bij een mooi eindresultaat. We gaan zachtjes naar vochtigere en koudere dagen, dus de zwarte -- 32 --


-- 33 --


-- 34 --


De herfst staat inmiddels voor de deur en dit betekent dat het weer tijd wordt voor een afleiding. Ik had ergens gezien dat men achterin het lierhuis wat regelkasten had gemaakt met verlichting. Deze kasten had ik al eens gemaakt met vaste leds in de deuren. Nu branden er in het echt nooit drie kleuren leds te gelijk op zo´n regelkast, dus dit ga ik aanpassen, Ik heb nog een Arduino over en besluit er een programma voor te maken. Dit betekent ook dat ik alle drie de leds apart aan moet kunnen sturen en niet zoals nu dat alle drie in serie staan. De bestaande leds worden gesloopt, aangepast en weer aangesloten. Na een test hoef ik alleen de tijden nog maar wat aan te passen en is het klaar, dit is best een snelle ombouw geworden. De volgende stap gaat weer een opbouw worden op het dek. Ik duik een avondje de

schuur in nemen de figuurzaag mee en kom ‘s avond er uit met een hele hoop kleine stukjes triplex. Ik kan weer een paar avondjes aan het vijlen, schuren en lijmen. Het uitzagen van de ramen is nog wel een probleem. Ik zie dat het soms met een scherp mesje goed te doen is. En dan een ander stukje is weer zo hard dat het hout bijna versplintert. Dan mis ik aan de binnenkant een stukje hout tussen de ramen. Nu begrijp ik ook waarom bij het onderste dek geen enkel raam precies even groot is geworden. Waarschijnlijk had mijn vriend en collega toen hij hier mee bezig was dezelfde moeilijkheden. -- 35 --


Met behulp van deze mal vijl ik alle ramen uiteindelijk even groot en even ver uit elkaar. Dit ziet er al een stuk beter uit en langzaam worden de wanden op het dek zichtbaar en krijg ik een inspectie. Op de vraag “Wat bouw jij nou?� kan ik alleen maar zeggen dat het plakband tijdelijk is en weggehaald wordt als de houtlijm droog is. Als ik de wanden klaar heb, hou ik een paar vreemde stukjes over en raadpleeg de tekeningen en het boekje. Dit blijken stukjes te zijn voor een kistje wat later op het voordek komt te staan. Ik zet het geheel maar in elkaar en na de grondverf ook maar gelijk in de juiste kleur. Zo hoef ik later dit alleen maar op de juiste plaats te zetten. Ik kom nog meer deksels tegen voor op de dekken en besluit die dan ook maar gelijk te zagen en te verven. Hier lijkt de inspecteur gelukkig een beter humeur te hebben. Het is soms best lastig om in dit stadium al personeel aan boord te hebben, want ze bemoeien zich echt overal mee. Ik vijl de bochten bij de deuringangen op maat en zet alles in de grondverf. Als dit goed droog is, pak ik de kwast en verf de wanden aan de binnen- en buitenzijde in mat wit. Ook het dak kan gelijk vastgezet worden, want deze was al klaar en past redelijk goed. Gelukkig is het hier en daar iets te groot en kan op maat gevijld worden en ziet het nieuwe dek er goed uit. Nu kan de

-- 36 --


-- 37 --


-- 38 --


Ik leg alle elektronica spullen even bij elkaar, om te zien waar ik de spullen het beste kan plaatsen in het schip. Maar ‘even’ de elektronica er inbouwen zal ook nog een aardige uitdaging worden zo te zien. Maar het uiteindelijke doel (varen) komt wel steeds dichterbij. Ik begin maar met de motoren, omdat die een vaste plek hebben welke al bekend is. De motoren moeten uitgelijnd gaan worden en de motorsteunen gemaakt gaan worden. Ik ga

eerst maar de rechte motorsteunen maken uit een aluminium L-profiel. Ik heb deze zomer stiekem nog een afleiding gehad. Tijdens het opruimen van de schuur heb ik de werkbank gelijk geverfd met de grote pot groen die ik niet meer voor het schip kan gebruiken. Ik meet de breedte van de motoren op en zaag 3 stukken van het profiel. Hierna maak ik 3 mallen van de koelsleuven voor de motoren en plak die op de steunen. De eerste doe ik expres iets hoger dan eigenlijk kan. Ik hoop dat als dit lukt, ik hoef dan geen extra laag op motorvloer onder de steunen te maken. Met een klein boortje maak ik kleine gaatjes voor de koelsleuven en de montage gaten. Na een paar uurtjes vijlen zijn de gaten groter en zoals ik ze wil hebben. Maar helaas mislukt dit experiment, want de koelsleuven veroorzaken scherpe punten aan de bovenzijde van de steun. -- 39 --


Ook twijfel ik over de sterkte van de steun. Ik denk dat het zwaartepunt van de motor wel erg hoog komt te zitten. Ik besluit de andere twee dan maar zo te maken dat de bovenzijde van de motor gelijk loopt met de bovenzijde van de steun. Na weer een avondje boren en vijlen van de gaten passen de schroefjes goed. Alle sleuven zijn goed zichtbaar, dus oververhitting door te weinig koeling lijkt uitgesloten. Ik ga nu eerst maar verder met het maken van een bodem voor de accu. Ik pak een stuk karton, een scherp mesje en een schaar. Ik maak het karton zo groot dat het precies door het dek past en snij met het mesje de spanten uit, zodat het karton precies vlak op de spanten ligt. Hierdoor hou ik er ruimte onder over de ballast. Ik weet nog niet in welke kleur in de bodem wil hebben, maar zet de houten motorvloeren en de bodem alvast in de primer. Deze week ben ik een paar dagen vrij en ga deze delen verven en inbouwen. Ook heb ik draad gekocht, zodat ik een testopstelling kan gaan maken. Ik wil alles eens elektrisch aansluiten en testen of ik storingen of andere problemen tegen ga komen voordat alles ingebouwd zit. Voorkomen is beter dan genezen zeggen ze toch?

Tot zover de stand van zaken, -- 40 --


-- 41 --


-- 42 --


Door : Dirk Brouws

Lekker bezig met de bouw van de Fairmount Alpine, zomaar een paar plaatjes.....

-- 43 --


-- 44 --


-- 45 --


-- 46 --


Februari - Maart 2020

Februari: 15

Maarten Kikkert

Maart: 27

Henk Lutters

-- 47 --


-- 48 --


-- 49 --


De Brulboei 2020 - 1

DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

07 Jan

6

Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

25 Feb

5

Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 19.30 uur

Alblasserdam

15/16 Feb

2

Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

11 Apr

6

40 Jr MBVA ModelbouwShow

Emmastaete 12G 3341 XD

H.I.Ambacht

23/26 Apr

2

Intermodellbau 2019

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4

Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

? Mei

1

Demo met bassin

Makado-Center

Alblasserdam

16 Mei

1

Open Havendag Gorinchem

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

21 Mei

2

Werkschependag

VMBC Het Anker

Vreeswijk

5 t/m7 Jun

1

Dordt in Stoom

Merwehoofd

Dordrecht

27 Jun

1

Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

4 t/m6 Sep

1

Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

? Sep

1

Braderie

Kleijburgplein

Nw Lekkerland

? Sep

1

Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

? Sep

1

Havenfestival

Makado-Center

Alblasserdam

?

Okt

1

Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5

= = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden.

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

-- 50 --


-- 51 --


— 2 — -- 52 --

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De Brulboei 2020-1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De Brulboei 2020-1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement