Page 1

© MBVA 2019 2018


—2—


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: M. Kikkert A. Verschoor B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen : Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

Voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht

Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14

t/m 18 jr)

De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

—3—


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! —4—


Duwvaartonderneming DANJATRANS Duwboot SCALDIS Uw betrouwbare partner in vrijwel alle vormen van transport over water Al jaren gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, klei, en andere grondstoffen; Onze onderneming is voornamelijk actief in de regio Zeeland en België, maar kan - in nader overleg ook in andere vaargebieden ingezet worden. Capaciteit tot ruim 2000 Ton Contact: Rederij DANJATRANS — Dhr. Jan Hoek Heer Wissestraat 14, 4472 AP 's-Heer

Hendrikskinderen

Telef: 06-25417001 Email: vofdanjatrans@hotmail.com KVK-nummer: 56812418 Vestigingsnummer: 000008450331 —5—


—6—

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


: 236 2019 2 Volg nr

Mede Modelbouwers,

Allereerst een welgemeend excuus aan u allen voor de misleidende en storende fout in de omslag van het vorige Nr !! In dit Nr, een stukje tekst en uitleg van onze nieuwe Voorzitter over de gang van zaken binnen de MBVA. Een 2e verslag van de bouw van de steigers en een uitgebreid verslag van de inbouw van de nieuwe aanhanger.

Veel lees en bouwplezier !! —7—

vr gr De Redactie !!


Beste leden, Het is alweer enige tijd geleden dat de Brulboei is uit gekomen. Ook hebben er in die tijd wijzigingen plaatsgevonden. De algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden op 12 februari. In deze ledenvergadering is een nieuwe voorzitter gekozen en zijn de 2e voorzitter , secretaris en de activiteiten coördinator herkozen . -

De samenstelling van het bestuur ziet er vanaf nu als volgt uit: Voorzitter: Maarten Kikkert 2e Voorzitter: Wienus Dekker Penningmeester: Bart Schouten Secretaris: Adriaan Verschoor 2e Secretaris: Jacco Schop Activiteiten coördinator: Paul de Lange Activiteiten coördinator: Henk v. Gils

Willem Verlek regelt samen met Hans de Deugd de advertenties en sponsoring. Hans zorgt er vervolgens voor dat alles weer netjes in De brulboei komt te staan. Walkapiteins tijdens de vaardemo’s zijn : Wienus Dekker en Arie Vink Door de verkoop van de gebouwen waar ook wij ‘t Ruim hebben is de huur per 1 jan. 2019 door de nieuwe huisbaas verhoogd van € 125,= naar € 350,= per maand. —8—


Amsterdam

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Rotterdam

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

—9—

Utrecht

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75


— 10 —


Door deze verhoging zijn we genoodzaakt om de contributie en de prijs van de consumpties aan te passen. Want we willen als club financieel gezond blijven en alle vaste lasten kunnen blijven betalen. Denk hierbij dan aan: huur van ‘t Ruim ( incl. licht ect.), verzekeringen van ‘t Ruim, de aanhangwagen, uitgave brulboei. Na een rekensom zijn we tot de conclusie gekomen dat we inkomsten te kort komen als we geen aanpassing aan de prijs van de contributie en de prijs van de consumpties doen . De contributie gaat daarom van € 50,= naar € 72,= per jaar en de consumpties van € 1,= naar € 1,25. Wil iemand de contributie maandelijks gaan betalen vanwege deze verhoging dan is dat geen probleem. Laat dan de penningmeester zo spoedig mogelijk weten dat je dit maandelijks wil overmaken. Eind dit jaar, begin volgend jaar wordt opnieuw bekeken of we alle vaste lasten met deze prijsverhogingen en de inkomsten van de demo’s kunnen blijven betalen. Mocht dat niet het geval zijn dan zijn we misschien genoodzaakt de contributie en de consumpties opnieuw te verhogen, dit wordt dan wel besproken in de algemene ledenvergadering, van 2020. Een goed bericht is, dat we al verschillende demo’s binnen hebben en al meer dan in 2018. Deze demo’s worden steeds vermeld achter in de Brulboei. Het parkeerbeleid is vanaf dit jaar maximaal 3 auto’s beneden en de rest boven aan de dijk, voor de vuilnisbakken. Tot nu toe gaat dit erg goed. De aanhanger moet ingericht worden . Het hout is daarvoor besteld en binnen, zodat we eindelijk met de inrichting van de aanhanger kunnen gaan beginnen en hij klaar staat als het vaarseizoen gaat beginnen. Hans de Deugd heeft hier de regie over. Als deze Brulboei uitkomt zijn we al met de inrichting van de aanhanger begonnen en inmiddels is deze klaar !! Verder in dit nummer meer hier over.

— 11 —


De steigers en de club bootjes zijn na gekeken zodat ze weer inzetbaar zijn als het nieuwe vaar seizoen gestart word. En nu nog vrolijk nieuws er zijn verschillende leden die nog aan het bouwen zijn, waaronder 2 kraanschepen. Hopelijk zien we die schepen allemaal met het nieuwe vaarseizoen. Even nog een aanvulling voor het nieuwe vaarseizoen. Tijdens de demo’s hebben we altijd veel belangstelling en het is knap lastig als bezoeker om van al die aantrekkelijk boten af te blijven. Signaleer je dat er niet van de boten afgebleven kan worden schakel dan 1 van de wal kapiteins in. Zij gaan op de betreffende bezoeker af. Zodat de rust bewaard blijft. Rest mij nog jullie allemaal een fijn bouw seizoen maar zeker ook een succesvol, gezellig en goed vaarseizoen te wensen. Maarten Kikkert.

Gevonden in De Brulboei nr: 3 van 1982 Wil je een dag gelukkig zijn ? Bedrinkje. Wil je drie dagen gelukkig zijn ? Trouw. Wil je een week gelukkig zijn ? Slacht een varken en eet het op. Wil je je hele leven gelukkig zijn ?

Wordt modelbouwer en vaar met modelboten !! — 12 —


— 13 —


— 14 —


— 15 —


De afgelopen twee maanden is er achter de schermen nog hard gewerkt om alle steigers op tijd ~drijf~gereed te krijgen. Zo zijn bijna alle steigers voorzien van een extra laag schuimplaat teneinde het drijfvermogen iets op te krikken. De Stena Line steiger is met 70 cm verlengd tot 210 cm en voorzien van een gelijkende Hoek van Holland terminal met wat binnenverlichting en verdere aankleding.

Het haaks op de Stena Line geplaatste steigerdeel, bestemd om de (vracht)auto’s aan en van boord te voeren moet nog verder worden uitgewerkt teneinde de juiste hoogte van de twee kleppen van de ferry te kunnen bepalen. Dit kan dus alleen met de ferry en de steigers beiden drijvend in het bassin !! Wordt dus vervolgd..... Het lege gedeelte naast de olie opslag heeft inmiddels ook een invulling gekregen, zij het een iets andere dan in eerste instantie de bedoeling was. — 16 —


— 17 —


— 18 —


Het oorspronkelijke idee van een tiental transitie pieces is nog steeds actueel maar door het niet op tijd kunnen vinden van het juiste materiaal is dit verschoven naar een later stadium en door omstandigheden naar een andere steiger. Ervoor in de plaats is er gekozen voor een stukje houtopslag Zodat deze steiger ook gevuld is !!

De olieopslag heeft nu ook definitief zijn plaats gekregen en is voorzien van een viertal lantaarnpalen met brandende verlichting. De verdere aankleding van zowel hout als olie opslag volgt t.z.t.

— 19 —


Geheel actueel en om een heel, heel, heeeeel klein beetje tegemoed te komen aan de doelstellingen van de huidige klimaatwetgeving zijn er op twee steigers windmolens geplaatst en een aantal zonnepanelen... Helaas heeft de windmolen naast de vuurtoren na jarenlang gebruik er de brui aan gegeven, aan het bestuur van de MBVA de keuze of zij aankomende winter nogmaals een diepte investering van zo’n € 5.= willen doen voor vervanging ?

— 20 —


— 21 —


— 22 —

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


Dat al deze ontwikkelingen resultaat opleveren blijkt wel uit het feit dat de zeehond, al luierend op het strand het wel erg prettig vind.

De papagaai die jarenlang binnen in het hotel op zijn standaard heeft gezeten mocht nu eindelijk ook eens naar buiten en heeft het overduidelijk naar zijn zin ! De steigers als geheel verkeren nu in de afrondende fase, wat dan inhoud: de aankleding van het geheel, teneinde het ~plaatje~ compleet te maken, dit kan het plaatsen van groen (onkruid) zijn, beman(vrouw)ning, voertuigen, afvalbakken enz. enz. enz.... Het aanvullende steigerdeel voor de scheepswerf vordert gestaag en inmiddels is daar voldoende inspiratie voor opgedaan om ook dit weer tot een mooi geheel af te kunnen werken... Die inspiratie is er altijd wel maar om daar dan weer een idee aan te geven is vaak wat moeilijker, zoiets moet ~groeien~ het begin is kijken naar de voorhanden liggende materialen, passen, meten en nog eens kijken of het zou kunnen worden wat je voor ogen had... En na een week of drie/vier heb je eindelijk datgene gemaakt wat je wilde bereiken en dat ziet er dan zo uit..... — 23 —


Dit is zoals het er nu bijstaat, absoluut nog niet klaar naar mijn zin, maar de basis is goed, nu de afwerking nog...

Ook het aanvullende gedeelte krijgt zachtjesaan vorm.....

Tot zover de steigers !

Hans — 24 —


— 25 —


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 63 D 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

— 26 —


Het samen met Adriaan bij Kluswijs Huisman bestelde en op maat gezaagde 12 mm betonplex stond klaar dus dit samen met Wienus opgehaald, het wachten was nu op een mooie Zaterdag. De 23e Maart was het zover

Eerst alles op de bodem om te kijken hoe we uitkomen met de kogeldruk, zonder tussenschotten kunnen we nog schuiven...

— 27 —


En inderdaad na wat schuiven de tussenschotten in aluminium U profielen geplaatst en de vloer er op geschroefd. (Kogeldruk 65 kg)

Tussendoor even eten want warmmaker Bart had de soep al gloeienheet (kogeldruk na de lunch 80 kg)

Op deze 1e vloer zijn een aantal latten geschroefd om een tussengedeelte te maken van zo.n 10 cm hoog. — 28 —


— 29 —


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto Taxatie en financiering van een auto 12-ABC-3

Erkend kentekenplaat leverancier In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl Neem eens contact op, uw vertrouwen — 30 —


Deze zijn door Bart eerst twee maal voorzien van grondverf.

En na wederom het nodige schuiven en indelen om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten met nog steeds een schuin oog wat de kogeldruk bewaakt, ziet het er dan zo uit.

Alle losse onderdelen benodigd tijdens een demo hebben nu een eigen vaste plaats gekregen in de aanhanger ! Bijna ieder hoekje en gaatje in deze tussenlaag is benut !! — 31 —


Tijdens de 1e Zaterdag van het inrichten van de aanhanger kwamen we er al snel achter dat de zijlatten nogal vrij grof waren oftewel splinters in je vingers. Bart was hier heel snel in en heeft de 2e Zaterdag alle latten grondig geschuurd zodat dit probleem ook is opgelost.

Op deze tussenlaag is ook weer een vloer geplaatst die net als de 1e vloer klem zit en geschroefd aan de koplat een star geheel maakt met het stalen frame van de aanhanger. — 32 —


— 33 —


— 34 —


Op deze vloer zijn weer een aantal tussenschotten in U profiel gemonteerd en wederom bepaalde de kogeldruk wat waar geplaatst werd, op dit gedeelte is ook de 250 cm lange U vormige koker gemonteerd voor de zenderkist, dus uit de drie schotten is tuussentijds een hapje uitgezaagd om het geheel passend te maken, de tussenschotten zijn met beugels hier nog eens extra op vastgeschroefd.

Hier boven op is weer een vloer geschroefd, echter niet over de — 35 —


volledige lengte, hiervoor staan/liggen nog de twee vuurtoren kisten en de stapelstoelen. Op deze vloer/verdieping zijn de steigers en de standpijp gepositioneerd.

Om te voorkomen dat de steigers gaan schuiven is er op de bovenste vloer rondom een opstaande rand van 4 cm geschroefd.

— 36 —


— 37 —


— 38 —


Als extra anti schuif maatregel worden hier nog drie stroken rubber ingeplakt, als laatste zijn alle gegrondverfde delen en de kopse kanten van het betonplex voorzien van twee lagen verf.

Wellicht moet er toch nog iets worden aangepast maar daar komen we tijdens de aankomende demo’s vanzelf achter. Vr gr Hans — 39 —


Na zelfrijdende auto's komen ook autonoom varende schepen er aan. De voordelen voor rederijen en havens zijn legio, zeggen wetenschappers van de TU Delft. ,,Vervoerders kunnen veel arbeidskosten en energie besparen."

In een meters lang bassin op de Faculteit Werktuigbouwkunde maakt een modelvrachtschip zijn rondje. Op het voordek is een camera gemonteerd, verder bevat de boot allerlei sensoren en een microprocessor. Rustig navigeert het gevaarte door de bak met duizenden liters klotsend water. Zodra de zijkant geraakt dreigt te worden, schakelt de motor een paar tandjes in z'n achteruit en stuurt het schip bij. Het tafereel lijkt zo normaal, maar niets is minder waar. Want het gevaarte wordt door niemand bestuurd. ,,Het schip detecteert belangrijke elementen in zijn omgeving zelf," vertellen Rudy Negenborn, onderzoeker Automatische Besturing voor Transport en Logistiek, en collega Milinko Godjevac van Maritieme Techniek. — 40 —


— 41 —


— 42 —


Onbemande schepen zullen in het midden van deze eeuw de gewoonste zaak van de wereld zijn Prototype De proef laat zien waar de zee- en binnenvaart naar toe gaat. ,,Onbemande schepen zullen in het midden van deze eeuw de gewoonste zaak van de wereld zijn, er bestaat wereldwijd enorme belangstelling voor," weet Negenborn. ,,Rederijen kunnen op bemanning en energie besparen, terwijl autonome schepen tegelijk het aantal ongelukken fors terugdringen." Naast universiteiten doen meerdere fabrikanten research. Volgens Rolls Royce kunnen de eerste robotschepen al vanaf 2020 de zeeën bevaren. De Britse fabrikant onthulde deze zomer een prototype containerschip. Vanuit hypermoderne controlecentra op land worden de futuristische vaartuigen gemonitord. De technologieën om autonoom varende schepen mogelijk te maken, zijn beschikbaar," aldus Oskar Levander, vice-president maritieme innovatie van Rolls Royce. ,,Dit is nú gaande, het is geen kwestie van of, maar van wanneer." Regelgeving In een white paper worden de mogelijkheden nader toegelicht. ,,Onbemande schepen zullen de wijze waarop we vaartuigen en hun functies ontwerpen herdefiniëren. Zonder mensen aan boord vallen talloze beperkingen weg." Probleem is dat internationale regelgeving niet klaar is voor deze revolutie. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verbiedt schepen zonder bemanning. Ieder schip dient ,,voldoende en efficiënt" bemenst te zijn, aldus het Internationale verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS). De mondiale veiligheidsstandaarden zijn na het zinken van de Titanic in 1912 ontstaan. De huidige versie van het verdrag dateert uit 1974. — 43 —


Sindsdien is het niet meer geupdated, hoewel technische vernieuwingen niet geheel onmogelijk zijn. Als gevolg van scheepsdrama's als de Herald of Free Enterprise in 1987 en de Estonia zeven jaar later zijn een aantal - stilzwijgend geaccepteerde - amendementen doorgevoerd. Aansprakelijkheid De komst van robotschepen is echter veel ingrijpender, ook juridisch gezien. Hoe zit het met aansprakelijkheid en schuld bij incidenten bijvoorbeeld? Hoewel een werkgroep sinds kort op aanpassingen studeert, zal aanpassing van SOLAS jaren vergen.

Het Deense Maersk, 's werelds grootste containerrederij, is voorzichtig. ,,Er liggen enorme uitdagingen op het gebied van veiligheid, beveiliging, navigatie en het juridisch kader voordat we containerschepen zonder bemanning überhaupt kunnen overwegen," zei directielid en chief technology officer Palle Laursen eerder dit jaar tegen zakenkrant de Wall Street Journal. Breedband internet Voor het inzetten van robotschepen moeten onder meer grote hoeveelheden mobiele data van de wal naar schepen en vice — 44 —


— 45 —


— 46 —


versa worden doorgestraald en dat over grote afstanden. De huidige mobiele netwerken zijn daartoe niet toegerust, het wachten is op 5G. Wel is er snelle vooruitgang: zo lanceerde satellietbedrijf Inmarsat dit voorjaar de service Fleet Xpress waarmee de scheepvaart een breedband dataverbinding tot zijn beschikking krijgt. Vissersschepen kunnen zo efficiënter werken en kosten besparen, terwijl de offshore-industrie operationele data realtime naar de wal kan streamen. Zeelieden blijven ondertussen verbonden met het thuisfront. Korte routes Gezien alle complicaties verwachten onderzoekers van de TU Delft de eerste autonoom varende schepen pas rond 2030-2035. ,,In eerste instantie zullen ze op zeeën onder rustige omstandigheden varen of korte afstanden binnen havens," denkt Negenborn. ,,Te denken valt verder aan ferries of pontjes op kortere routes op zee, meren of rivieren." Vijf voordelen van robotschepen.

Een ander prototype robotschip van Rolls Royce © Rolls Royce

— 47 —


VEILIGER Het overgrote deel van de ongelukken in de commerciële zeevaart, minstens zeventig procent, is geheel of deels het gevolg van menselijke fouten. Zelfvarende schepen kunnen met hun sensoren en slimme systemen veel ellende en milieuverontreiniging voorkomen. Ter illustratie: in Europese wateren vonden in 2014 circa 3100 ongevallen plaats waarbij 3400 schepen betrokken waren. Bijna 1100 mensen raakten gewond, 136 opvarenden overleden.

Ook het Amerikaanse leger doet onderzoek naar robotschepen. Afgelopen april werd The Sea Hunter officieel gedoopt. Het onbemande vaartuig, dat gebouwd is door Vigor Industrial uit Portland, kostte 20 miljoen dollar en is een prototype. Computers besturen het, met een menselijke toezichthouder, die zo nodig de besturing kan overnemen. De komende twee jaar wordt het schip getest, met als doel uiteindelijk onderdeel van de Amerikaanse navy te worden. © REUTERS MINDER BEMANNING Zeevarend personeel is duur, bij kleinere zeeschepen vormt de bemanning 40 procent van de kosten. In de binnenvaart nog meer. Reders zien zelfvarende schepen daarom als een grote besparing. Een drama voor de arbeidsmarkt lijkt dat niet: — 48 —


— 49 —


— 50 —


in 2025 loopt het wereldwijde vacaturetekort in de scheepvaart naar verwachting op tot 150.000. Steeds minder mensen willen nog maanden van huis zijn. MEER CAPACITEIT Schepen zijn speciaal gebouwd op menselijke besturing en dat beperkt designers enorm. Reddingsboten, systemen, slaapkamers, keukens en andere ruimten vergen talloze vierkante meters, ruimte die niet kan worden ingezet voor vracht. Maar mensen helemaal uit schepen weglaten kan voorlopig ook niet. Als de motor op volle zee uitvalt, moet repareren mogelijk zijn. Een kleiner aantal opvarenden behoort nog steeds vrijwel alle hoeken van een schip te bereiken. ENERGIEZUINIGER Autonoom varende schepen kunnen dankzij alle technologie een betere koers varen en eerder anticiperen op tegenliggers. Doordat bij het ontwerp nauwelijks nog met mensen rekening gehouden hoeft te worden, zijn schepen aerodynamischer te vervaardigen. Ook de energieconsumptie aan boord kan worden geminimaliseerd. Dat is hard nodig, want de huidige generatie oceaanschepen vreet stookolie en dat is de slechts mogelijke brandstof voor het milieu. Een groot containerschip stoot jaarlijks evenveel CO2 en schadelijke stoffen uit als 50 miljoen auto's. EFFICIËNTE LOGISTIEK In de toekomst worden de systemen van zelfstandig varende schepen afgestemd op de containerterminals in havens. Daarmee vindt het in- en uitladen straks honderd procent geautomatiseerd plaats. Kranen op de kade laden de vracht in zelfrijdende voertuigen en naar spoor, binnenschepen en vrachtwagens, waardoor tijd en geld wordt bespaard. In de Rotterdamse haven is al één containerterminals volledig geautomatiseerd, ze draaien 24 uur per dag, zeven dagen per week. Op vier terminals bewegen zelfrijdende wagentjes, AGV's. — 51 —


De Noorse scheepsbouwspecialist Vard heeft het contract op zich genomen om het voorgestelde volledig elektrische, autonome containerschip Yara Birkeland te bouwen - een order die een belangrijke sprong voorwaarts kan zijn in de evolutie van onbemande schepen. Plannen voor de 80m x 15m Yara Birkeland , zoals ontworpen door Marin Teknikk, liggen al een tijdje op de tafel: het was bijvoorbeeld in mei 2017 dat techspecialist Kongsberg aankondigde dat het samen met het Noorse kunstmestbedrijf (en de eindgebruiker) Yara bereid was om het vaartuig te ontwikkelen. Bevestiging van het Vard-contract, dat naar verluidt wordt gewaardeerd op US $ 29,7 miljoen, biedt nu echter een solide tijdschema voor de ontwikkeling van het schip. Vard zal het schip bouwen in zijn Brevik-faciliteit in Noorwegen, met zijn Braila-werf in Roemenië die de romp afhandelt en werkt aan een leveringsdatum van Q1 2020. Bij aflevering aan Yara zal het schip aanvankelijk bemande afvaarten ondernemen, geleidelijk overschakelend naar een volledig autonome modus tegen 2022. Het Yara Birkeland- project werd door Enova ondersteund voor een bedrag van NOK 133,6 miljoen (US $ 15,9 miljoen), een initiatief onder leiding van het Noorse ministerie van Klimaat en — 52 —


— 53 —


— 54 —


Milieu. Yara zal het schip inzetten op routes tussen zijn kunstmestfabriek in Porsgrunn en de havens van Brevik (in het zuiden) en Larvik (in het zuidoosten). De exploitant beweert dat Yara Birkeland het dieseltransport van vrachtwagens met ongeveer 40.000 ritten per jaar zal kunnen verminderen, waardoor de NOx- en CO 2 -emissies drastisch verminderen - terwijl hopelijk de verkeersveiligheid binnen de regio zal verbeteren.

Kongsberg zal verantwoordelijk zijn voor het afbouwen van het schip met de sensoren en apparatuur die nodig is voor autonome operaties, evenals haar elektrische aandrijving, batterij- en voortstuwingsregelsystemen. Eerder dit jaar heeft Kongsberg en scheepsbouwer van de landgenoot Wilhelmsen een nieuwe joint venture opgericht, Massterly, die zich toelegt op het beheer van autonome schepen. Eind augustus zei hij tegen Ship & Boat International dat Kongsberg nog moest beslissen of Massterly zou voldoen in deze rol voor Yara Birkeland. Voor ons als modelbouwers maken al deze nieuwe ontwikkelingen het er niet leuker op maar wel makkelijker !!

— 55 —


April: 04 15 25

Jan van Hoek Erik Sterrenburg Henk de Koning

Mei: 06 10 12 20 21 24

Jaco Speksnijder Arie Vink Martin Stremme Bart Schouten Roy Zwartbol Roelof Leensvaart

— 56 —


— 57 —


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

‘t Ruim

Alblasserdam

08 Jan

6 Nieuwjaars receptie

12 Feb

5 Algemene Leden vergadering ‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

23/24 Feb

2 27e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

13 Apr

2 Soepvaren

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

04/07 Apr

2 Intermodellbau 2019

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

11 Mei

4 Demo met bassin

Makado-Center

Alblasserdam

25 Mei

4 Open Havendag Gorinchem

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

30 Mei

2 Werkschependag

de Heerlijkheid in Hoogvliet

Hoogvliet

08Juni

4 Dag van de Zeesleepvaart

Centrum

Maassluis

21 Juni

4 Speeltuinvereniging

Nw Lekkerland

22 Juni

4 De Lange Slag

Leerbroek

29 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

31 Aug

4 Braderie

Kleijburgplein

Nw Lekkerland

6t/m8 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

14 Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

21Sep

4 Havenfestival

Makado-Center

Alblasserdam

05 Okt

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

— 58 —


— 59 —


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.