Page 1

© MBVA 2018


—2—


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: Vacant A. Verschoor B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

—3—


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !!

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Volg ons ook op :

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! —4—


Duwvaartonderneming DANJATRANS Duwboot SCALDIS Uw betrouwbare partner in vrijwel alle vormen van transport over water Al jaren gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, klei, en andere grondstoffen; Onze onderneming is voornamelijk actief in de regio Zeeland en België, maar kan - in nader overleg - ook in andere vaargebieden ingezet worden. Capaciteit tot ruim 2000 Ton

Contact:

Rederij DANJATRANS — Dhr. Jan Hoek Heer Wissestraat 14, 4472 AP 's-Heer Hendrikskinderen Telef: 06-25417001 Email: vofdanjatrans@hotmail.com KVK-nummer: 56812418

Vestigingsnummer: 000008450331 —5—


—6—

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2018 3 Volg nr: 231

Mede Modelbouwers,

Het vaarseizoen is inmiddels in volle gang, de eerste 3 demo’s zijn al weer achter de rug en met letterlijk duizenden bezoekers aan de randen van ons bassin met een goed gevoel afgesloten, voor dit jaar dus nog zo’n stuk of zes te gaan. De verslagen van deze eerste 3 demo’s houden jullie - indien mogelijk - te goed aangezien dit nummer bijna geheel in beslag wordt genomen door het bouwverslag van de Happy Star. Om nu voor eens en voor altijd te bewijzen dat wij niet alleen mooiweer vaarders zijn onderstaande foto. Dordt In Stoom, Zondag 27 Mei 2018 Veel Vaar & Leesplezier,

vr gr

—7—

De Redactie !!


Beste leden. Zoals gebruikelijk ook in dit nummer de welbekende bijdrage van ‘de Voorzitter’. Ditmaal zal deze echter relatief kort zijn, en allicht enige verbazing opleveren... Om gelijk maar met de deur in huis te vallen…..: Met ingang van eind April 2018 jongstleden heb ik mijn Voorzitterschap van de MBVA — tussentijds — opgegeven. Er liggen hier een aantal redenen aan te grondslag, maar de belangrijkste zijn, dat e.e.a. om persoonlijke redenen door mij is besloten, en dat dit ook te maken heeft met mijn gezondheid. Aan de buitenkant zie je aan mij ‘niet veel afwijkends’, maar ik kan jullie wel meegeven dat ik ‘aan de binnenkant’ behoorlijk kwetsbaar ben. Mijns inziens moet een bestuurder, en al zéker een voorzitter zich adekwaat kunnen inzetten voor alle (ook zwaarwegende) aspecten en gespreksonderwerpen, welke er binnen een club spelen, en dit dus ook binnen de MBVA. Ik heb gemerkt dat ik daar helaas niet meer 100% toe in staat ben, en heb mede daarom dit besluit — tot opzegging van mijn Voorzitterschap — genomen. Ik hoop c.q. ga ervan uit dat jullie begrip op kunnen brengen voor dit besluit. Vanzelfsprekend heb ik mijn mede-bestuursleden aangegeven dat ze altijd een beroep op mij kunnen doen, en dat ik ze (daar waar nodig) wel zal helpen om bepaalde bestuurlijke zaken te regelen. Zoals de zaken er nu voor staan zal het zittende bestuur ervoor kiezen om (binnen het team) een interim-voorzitter aan te stellen, tót aan de eerstkomende ledenvergadering van 2019. Ik heb er alle vertrouwen in dat ‘het bestuurlijk functioneren’ van de MBVA gewoon doorgaat op de wijze zoals dat de afgelopen tijd al keurig netjes verliep. Ik wens hen daartoe alle succes! Voorts…..: Ik zal periodiek echt (ook) nog wel enkele kopijbijdragen voor ons clubblad aanleveren. Voor zover ik heb begrepen is onze eindredacteur Hans daar ook ontzettend blij mee, en ik heb ‘m dan ook aangegeven dat ik dat — binnen mijn vermogens — zal proberen vol te houden. Tot slot: Ik blijf wel degelijk lid van de MBVA; Simpelweg omdat ik kan bogen op een inmiddels langdurig lidmaatschap van meer dan 30 jaar. Daarbij nog aantekenende dat mijn hart altijd bij de MBVA heeft gelegen, en dat ‘die verbondenheid’ vrijwel zeker ook zal blijven bestaan in de nabije toekomst. In ieder geval: Dank voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren! Met vriendelijke groet.

Johan van Heiningen —8—


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

—9—


— 10 —


Bouwverslag van de bouw van

De Happy Star ( Deel 2 )

— 11 —


Zoals je hierboven kunt zien zijn de wanden van het stuurhuis gemaakt met de raam sparingen er in ,maar bij de ramen is er extra 3 mm dik hout achter gelijmd omdat de ramen er recht in staan,in verband met de gebogen lijnen. Nu met plakband vast gezet om te kijken of het allemaal goed past. Maar er zijn ook al weer onderdelen geverfd om dan later weer vast te lijmen .Nu is het tijd om de wanden vast te lijmen , en dan het stuurhuis zelf te gaan opbouwen.

De contouren staan er op , maar voor dat het dak er op gaat, omdat er ook veel ramen in zitten kun je er niet onderuitkomen om het stuurhuis zo veel mogelijk in te richten, en dan is het op het internet foto’s en filmpjes op te zoeken om dat dan zoveel mogelijk na te maken en zo te zien is dat aardig gelukt . Nu de inrichting nog verven en dan kan het dak er op .

— 12 —


— 13 —


— 14 —


De volgende stap is nu ook het stuurhuis er in grote lijnen op staat om weer verder te gaan met het verven van de romp en dan te beginnen met onder de waterlijn nog een definitieve laklaag aan te brengen zie foto hierboven. En dan als volgt het ook boven dat waterlijn te verven en dat is dan de kleur geel maar daar moet je dan zeker 4 lagen van aanbrengen om de kleur goed te krijgen zie foto hieronder.

Nu dat ook klaar is, weer verder met het stuurhuis en wel de schuine rand op het huurhuis er op maken , en dan kan het ook het gehele stuurhuis geverfd worden , en de rand op het dak van het stuurhuis blauw geverfd worden, dit is ook weer een kleur die na 3 lagen pas goed is.

— 15 —


Het volgende wat we nu kunnen gaan maken is de mast op de boeg en de constructie met de mast op het stuurhuis. Zie het resultaat op de foto’s.

Doordat op deze onderdelen ook de eerste leuning moest komen , toen ook een begin gemaakt voor het maken van de leuning , in lengtes van een meter en dan om de 15 mm de stijlen dat zijn 66 stuks op een meter. Omdat dit materiaal koper staf rond te koop is in lengte van 1 meter , in de diameter 1 mm voor de bovenregel en de stijlen , voor de knieregel in de diameter van 0,5 mm .voor 1 meter leuning heb je nodig 2 lengte van 1 mm en 3 lengte van 0,5 mm , Als je dan gaat rekenen dan heb je nodig om alle leuning te maken die je nodig heb zo’n 8 meter nodig .dus wordt er een mal maken van 1 meter lang , en met een frees van 1,2 mm en dan met de dremel op mdf een halfronde groef maken met daar haaks op om de 15 mm een groef voor de stijlen 66 stuks. Dan gaan solderen 8 stukken van 1 meter , en voor de 8 meter die je nodig heb. Dan uit een lengte de leuning maken en buigen in de vorm die je nodig heb ,op hoogte maken van 12 mm en dan om de 3 stijlen een iets langere stijl om die dan doormiddel van een gaatje van 1,2 mm in het dek vast te lijmen . Dit dan voor monteren in zijn geheel dan in de grondverf spuiten , en dit dan met een airbrush te spuiten in kleur .zie resultaat volgende pagina op het stuurhuis.

— 16 —


— 17 —


— 18 —


Nu de romp en het stuurhuis in grote lijnen klaar is , er zal hier en daar nog wel aangevuld worden met details die je nog op foto’s en filmpjes zal vinden. Is het nu zaak om te gaan beginnen met de kranen wat eigenlijk de grootste uitdaging is van het bouwen van dit model de Happy Star. Het maken van de kranen ten eerste denk ik om dit zo licht mogelijk te gaan bouwen , ook omdat het gewicht aan een kant van het model komt te staan. Om te begingen zijn we geëindigd met een rechthoek op een bepaalde hoogte boven het top of cargo deck . zie foto hieronder.

Nu moeten we van hieruit overgaan naar rond . Dat is als volgt opgelost vanuit rechthoekig de 4 plaatjes gemaakt die naar een punt lopen ,en toen van 0,4 mm modelbouwtriplex 4 plaatjes gemaakt en dan ook rekening houden met de nerf van het hout om dit dan te buigen in een ¼ rond ,waardoor je van een hoek naar rond gaat lopen waar dan 2 ringen van rond 60 mm naar rond 32 mm op komt van 1,5 mm vliegtuigtriplex met een houten ring — 19 —


van 6 mm er tussen van rond 56 mm naar rond 40 mm , waar dan ook een lager in zit van 6 mm hoog en met een diameter van rond 40 mm naar rond 30 mm dit op een stalen buis van 30 mm in geklemd. Zie foto. Deze stalen buis is daarna boven het hout afgezaagd.

Op die stalen buis is de basis vast gemaakt doormiddel van M3 tabgaten met M3 tabboutjes dit op 2 plaatsen waar dat ook de tandkrans aan vast is geschroefd . Daar bovenop zijn de conische houten kolom die op een houtdraaibank gemaakte zijn , waarna een gat is geboord van 18 mm in het hard van de kolom.

— 20 —


— 21 —


— 22 —


Nu is de kraanarm aan de beurt ,dit heeft de vorm van een A frame Ben met de basis gestart met balsa hout dit in een stuk in vorm gezaagd , maar dit is heel zacht hout en niet sterk .Daarom dit geheel omkleed met stroken van 1,5 mm vliegtuigtriplex , en zo ook een rand gecreĂŤerd voor de loopkraan die aan een zijkant zit . Voor de bevestiging aan de kolom als ik dit zo mag omschrijven is er een koperen strip van 2 mm dik met daar op aan weerskant bij het gat een koperen ring op gesoldeerd om de verdikking te krijgen bij het draaipunt . daar zijn nog wat aanpassingen en aanvullingen om de stand zo te krijgen als het in werkelijk is kun je op de foto hieronder zie dat dat toch aardig gelukt is.

Nu komt het gedeelte van het maken van de katrollen .Na wat zoekwerk bij diverse zaken waar dan katrollen te koop zijn , wat gevonden wat bruikbaar zou zijn . Maar bij het maken voor de bevestigingen waar dan de kotrollen onderdeel van worden , ben ik er achter gekomen dat de katrollen die ik heb 2 mm in diameter en in de breedte te groot waren, dus was het zoeken naar een andere oplossing , op een clubavond wat rond gevraagd wie er voor mij wat wilde draaien . En dat was Ger de Goede die het wel wilde draaien , maar ook tegen hem gezegd dat het om 80 stuks katrollen ging van rond 10 mm en 2,2 mm dik , en 20 stuks van rond 12 mm en ook 2,2 mm dik , dat was geen punt ,maar de — 23 —


afspraak was wel dat ik het materiaal zou aanleveren en dat is ook goed gekomen . Later heeft Ger nog meer onderdelen gedraaid zoals de liertrommels en nog wat kleine dingen hiervoor bedankt voor je inzet en tijd ,en als dan de gedraaide onderdelen klaar zijn dan is het maken van de onderdelen waar deze katrollen tussen zitten , met als resultaat de foto’s .met ook het hijsblok .

— 24 —


— 25 —

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


— 26 —


Op de foto van het hijsblok zijn de hijshaken nog van het merk kibri en van kunststof , maar deze zijn later nagemaakt in het materiaal koper , dan zijn ze ook wat zwaarder en sterker , het gewicht van het hijsblok is op 64 gram uitgekomen . Nu dat klaar is is het zaak om de leuning er op te zetten , maar omdat ik die al gemaakt had was het op lengte maken , en om de 3 stijlen een lang stijl waar dan doormiddel van een gaatje boren werd vast gezet , het was in totaal toch nog bijna 3 meter leuning. Zo zijn dan ook alle bordessen met bijbehorende kooiladders gemaakt . De bordesrand is gemaakt van een koperen strip van 3 x 1 mm dit was ook in de vorm te buigen die je moest hebben . Doordat het van koper was is het ook makkelijk om de leuning er tegen te solderen. Dan het geheel ontvetten en in de grondverf en daarna in de lak spuiten en dan monteren .Door een gaatje van 1,2 mm in de bordesrand te boren en het dan met een koper spijkertje op de plaats waar het moet komen vast te zetten. — 27 —


Zie foto met tussen de kranen de losse onderdelen die er op komen als de kranen vast gemaakt zijn op het model.

— 28 —


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 63 D 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

— 29 —


— 30 —


Foto met de kranen gemonteerd met alle bordessen en kooiladders . En op de achtergrond is te zien dat de schoorsteen ook al klaar is . Hieronder is te zien dat de anker- / lier ook al geplaatst zijn , maar deze werd te groot om deze werkend te maken , dat heb ik opgelost door het werkende gedeelte onder het dek te plaatsen, zodat ik hiermee later kan aanmeren deze liertrommels zijn gedraaid door Arie Vink , bedank voor je inzet en tijd. Op de foto staat nu ook de mast op de boeg , deze is zo geplaatst dat deze er af gehaald kan worden, is iets wat er makkelijk af kan breken tijdens vervoer.

— 31 —


Nu is het eerst zaak om al vast met een gedeelte van de elektronica te beginnen eerst de plaats van de ontvanger bepalen, deze heb ik geplaatst voor het ruim onder het stuurhuis waar ook de regelaar ligt van de boegschroef en ook nog 2 servo’s voor het aansturen van de anker-/lier en een functie die later gebruikt word voor het schuiven van 4 accu’s. Nu er voor zogen dat dit dan ook aangesloten gaat worden , en dan daar vandaan dan ook de bedrading trekken van alle servo aansluitingen dit word weggewerkt in een kabelgoot van 15 x 15 mm tot achter het ruim. Waar dan 12 servo’s komen voor aansturen van de kranen,de regelaar van de motor die er al is staat , en daar komt dan ook nog een lier onder het top of cargo deck voor het aanmeren. , zie foto hieronder. Alleen voor alle aansluitingen die op de ontvanger aangesloten zijn is al ongeveer 6,5 meter servo draad in gegaan. En dan komt er nog de bedrading bij voor alle vertragings motors die gebruikt worden en die maken 30 rpm 12 volt deze zijn voor de kranen en er zijn er ook van 10 rpm 6 volt deze zijn voor het draaien van de kraan en een paar van 30 rpm 6 volt voor de lieren. Om dit allemaal van draad te voorzien zit er toch al gauw 10 meter draad in met een koperkern van 0,5 mm2.

— 32 —


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl — 33 —


— 34 —


Hierboven de lieren van de kraan, de bovenste is voor het hijsblok de middelste is voor de kraanarm, de onderste is voor de hulpkraan die langs de kraanarm loopt deze moet nog gemaakt worden, komt als laatste.

Hierboven een foto hoe dat er uit zie als de bedrading er in zit , ook met de aansluitingen van de accu’s 6 volt 3 stuks en 12 volt 5 stuks die in de vakken komen te liggen. Dit is precies het gewicht voor de ballast die nodig is om het model op de waterlijn te krijgen.

— 35 —


Hiernaast dan een foto van de zender die er voor nodig is om alles te laten werken, deze is er speciaal voor samengesteld en gemaakt , met daar bij de ontvanger en dan met de twee kastjes voor 2 maal 8 schakelingen . In de linker en rechter bovenhoek zijn de 8 schakelingen die voor de kranen en waar er dan 6 van gebruikt worden ,dus zijn er nog 2 schakelingen per kant over die dan over zijn voor wat anders. Nu dat allemaal is aangesloten is het nu tijd om de kabels voor de kranen te gaan aanbrengen. Nu komt de uitdaging of het ook zo uit te voeren is als het in werkelijk is. Het eerste probleem was al het geval bij de kabel voor de kraanarm , dit loopt in werkelijkheid over 6 katrollen , maar om het te laten werken kon ik er maar 4 gebruiken .En de 2 katrollen die horizontaal moeten liggen , omdat deze te zwaar waren en de draad er dan uit liep en dan vast kwam te zitten heb ik die vertikaal gezet dit werkte wel . Dus komt het er op neer dat het te licht is gemaakt ga mettertijd eens kijken of ik wat extra gewicht boven in de kraanarm kan verwerken, door bijvoorbeeld 2 gaten te boren en te vullen met loodjes , maar dat is voor later .

— 36 —


— 37 —


— 38 —


Dit was ook het geval bij de kabel voor het hijsblok op de katrollen die van de kraankolom naar de hijsarm gaan waar de kabel dan over 5 katrollen zo heen er weer lopen moest ik al overslaan , dus toen gelijk naar het hijsblok gegaan , maar moest ook hier mijn meerdere toegeven dat er van de 8 katrollen ik er maar 4 van kon gebruiken ondanks dat het hijsblok 64 gram woog aan gewicht Heb van alles geprobeerd om op meer uit te komen maar niet gelukt, maar het is wel zo dat ik een 1 kg pak suikerklonten kan hijsen en dat gaat met gemak en werkt goed. Daar gaat het nu om dus komt er op neer dat je in schaal niet alles werkend krijgt zo als in de werkelijkheid .zie foto’s hierboven . Maar ga wel kijken met der tijd of er op het gebied van takengaren dan wel goed soepel lopend garen is te koop. Maar wil later ook als het model helemaal klaar is toch tot het maximale gaan om zoveel mogelijk katrollen te gaan gebruiken , dit hoofdstuk is dan ook nog niet afgesloten.

— 39 —


Nu weer verder met de onbrekende onderdelen te maken zoals de reddingsboten en de kranen boven op het stuurhuis. Het maken van die kranen viel op zich wel mee ,maar de onderdelen worden op schaal 1:100 wel steeds kleiner. De reddingsboten heb ik voor gekozen om deze van balsa hout te maken omdat dit een zachte houtsoort is die makkelijk is te bewerken , zowel met figuurzaag als met stanleymes en is ook makkelijk te schuren , waardoor je op een makkelijke manier de vorm krijgt die je wil hebben . Omdat het een zachte houtsoort is heb ik dit met houtlijm ingesmeerd om het minder kwetsbaar te maken, en dan is het gronden en verven in kleur .Wat er nog wel op moet dat zijn de details er op te lijmen en nog wat stikkers . Maar daar horen dan ook de davits nog bij waar de reddingsboten aan hangen dit in zijn geheel op de plaats vast gelijmd waar deze staan , met de bijbehorende leuning . zie foto . De leuning met het trapje die op de foto niet is staat bij de verhoging naar het stuurhuis maar deze staat er in middels ook op.

— 40 —


— 41 —


— 42 —


Wat er nu ook nog geplaatst moet worden is de leuning op het main deck , deze zijn er inmiddels ook op gezet , was op zich niet zo veel werk omdat ik deze al op lengte had liggen . Wat er nog gemaakt moet worden zijn de 4 stuks loopplanken waar men mee naar de wal kan komen , maar daar ben ik nog op zoek wat voor materiaal ik daar voor wil gebruiken. Wat er nog op moet dat zijn de 2 hulptakels op de kranen en die dan ook werkend maken , De leuningstijlen op het top of cargo deck maar dit wordt het laatste in ver band met de hoeveelheid die ik moet maken ongeveer 140 stuks . En dan hier en daar aanvullen met details die er dan hier en daar nog op kunnen . De hijspunten in de luiken is de bedoeling dat deze er ook nog inkomen .Hieronder een foto hoever we nu zijn .

Nu werd het zaak om te gaan kijken hoe het model licht als deze in het water komt te liggen ook met de accu’s , zie foto’s.

— 43 —


De accu’s met deze indeling is ook de ballast die nodig is voor de waterlijn. En nu hopen dat het model dan ook nog recht ligt Daarvoor een bak gemaakt met vijverfolie er in en vullen met

water , en daar was het volgende te constateren dat het model happy star toch wat extra gewicht nodig nodig had om recht te liggen. Kon dit opvangen met 2 oude accu’s van 6 volt 4 Ah en die wegen 640 gram per stuk met dit extra gewicht was er evenwicht , maar het is niet de bedoeling dat deze extra accu’s er in blijven. — 44 —


— 45 —


Heb toen het volgende bedacht om het gewicht nog wat verder naar buiten te kunnen krijgen, heb ik in het ruim onder de tussen vloer 30 mm van de spanten weg gezaagd en dan bleef er nog 30 mm van de spanten over dit was wat ik minimaal wilde laten staan . Alleen de eerste accu die helemaal voorin licht kon maar 20 mm uitzagen omdat daar de spanten smaller zijn . Later nog wel waar de spanten te zien waren dicht gemaakt met 1,5 mm vliegtuigtriplex . Toen was het weer uitproberen in de bak of het model happy star dan wel recht te krijgen is zonder extra gewicht , zodat de tussenvloer er dan wel nog in kan.

Toen deed zich het volgende voor van de 7 accu’s , kon de vanaf de voorkant de laatste en de tweede accu 30 mm naar buiten schuiven en de eerste 20 mm en dat was precies genoeg om het model happy star recht te liggen . Maar toen deed zich het volgende voor dat er nu 4 accu’s zijn die niet verplaats hoeven te worden . En daar is het idee uit gekomen om dan die 4 accu’s doormiddel met een vertragingsmotor met draadspindel van 12 volt met 60 rpm deze dan tot maximaal 30 mm te verplaatsen om zo recht te blijven met als je de kranen laad werken. — 46 —


Daar is de onderstaande oplossing voor gevonden . zie hieronder.

Voor het op een soepele manier van verplaatsen zijn 3 stuks ladegeleiding gebruikt met kogelgeleiding . En dat komt er dan zo uit te zien in het ruim.

Daar komen dan microschakelaars onder zodat het stopt bij het begin en aan het eind van de maximale verplaatsing van 30 mm nu nog uitproberen in de bak met water. Zoals je ziet zit de meeste belettering er ook al op ,zijn er nog enkele die er nog op moeten . Deze zijn gemaakt door dr. John Wijenberg die decals en stickers voor modelbouw maakt . [ modelbouwdecals.nl ]

— 47 —


Nu het model Happy star op schaal 1:100 klaar is, en dan een afmeting heeft van een lengte van 1560 mm , breedte van 290 mm , en hoogte van 690 mm als de kranen recht langs de mast staan. Maar er zijn altijd wel onderdelen die verbeterd of nog aangevuld kunnen worden , zoals de hijsbalk , 2 containers en de hulptakels van de kranen en dan nog aanvullen met details . Met als resultaat hieronder, het model in haar element.

Vr gr Bert Rietveld — 48 —


— 49 —


— 50 —


Klaas de Groot In de serie waarin we in De Brulboei onze “oudere leden” willen laten weten dat we ze nog niet vergeten zijn, is deze keer Klaas aan de beurt. Veel van de huidige leden kennen Klaas zelfs niet, omdat hij al geruime tijd geleden verhuisd is naar Sneek en, laten we eerlijk zijn, dat is nu niet bepaald “naast de deur”. Bovendien is Klaas geveld door een beroerte en daardoor slecht ter been. Wie is Klaas de Groot. Wel, Klaas is geboren op 11 juni 1935 in het Friese Appelscha, getrouwd met een Friezin (Hielke) en vader van drie dochters

— 51 —


Klaas was zoon van een tuinder, maar daar ging zijn hart niet naar uit en na de basisschoolopleiding volgde de ambachtsschool met als hoofdvak Timmerman. In 1956 kwam hij in de Scheepsbouw terecht. Omdat bleek dat hij uit zijn vorige “werk” in zijn gereedschapskist ook een waterpas had meegebracht, hebben zijn nieuwe collega’s hem daar best mee geplaagd, omdat je daar “aan boord” niet zoveel mee kan doen. In die periode heeft Klaas ook nog mogen werken aan de sleper de “Zwarte Zee”. Helaas kon hij de tewaterlating daarvan niet bijwonen, want precies om die tijd werd een van de dochters geboren. Verder heeft Klaas onder andere ook gewerkt aan de “Jacob Verolme” In 1963 kwam een van de recessies in de scheepsbouw , waarbij het arbeidstempo werd opgevoerd, hetgeen echter gepaard dreigde te gaan met een verlies van kwaliteit. Klaas, die gewend was om kwaliteit te leveren, kon zich mede daardoor niet meer vinden in zijn werk en hij ging uitzien naar ander werk. Zo kwam hij terecht bij het bouwbedrijf van Wijngaarden, waar hij een aantal jaren met plezier gewerkt heeft. Maar toen het bedrijf in 1970 een kraan kocht en Klaas daar machinist op werd, wist hij dat daar zijn grote voorliefde lag. Klaas heeft later als kraandrijver bij heel wat bouwbedrijven gewerkt en daarvoor alle diploma’s, die voor de verschillende kranen nodig waren, gehaald. Maar jullie vragen je langzamerhand natuurlijk af wanneer nu de modelbouw een keer aan de beurt komt. Het begon voor Klaas gewoon met een modelspoorbaan, maar zo’n baan gaat groeien en neemt steeds meer ruimte in. Daarnaast werden de dochters ouder en gingen om meer ruimte vragen. Gevolg dus dat de spoorbaan er aan moest geloven. Omdat hij echter toch in zijn vrije tijd iets om handen wilde hebben, ging hij over op het bouwen van scheepsmodellen en natuurlijk had Klaas dat plekje in zijn hart nog voor zijn kranen en daar kan je ook modellen van bouwen.

— 52 —


— 53 —


— 54 —


Klaas kreeg indertijd een woning in de Albert Schweizerstraat 45 in Papendrecht, waar hij met zijn gezin met zijn gezin 34 jaar gewoond heeft. Hij werd in 1986 lid van de Modelbouwvereniging in Papendrecht. Aanvankelijk waren het puur statische modellen die hij bouwde, maar toen de radiografische besturing, waar hij op de modelbouwvereniging kennis mee maakte, binnen bereik kwam, ging er een nieuwe wereld voor hem open. Toen “zijn” modelbouwvereniging in Papendrecht besloot om niet meer, of in elk geval veel minder, te gaan varen, iets dat Klaas juist wilde, moest er dus verkast worden. Klaas bleef tot 1996 lid, waarna hij op 26 november van dat jaar zijn oude club ruilde voor onze club. De reden was duidelijk: er moest gevaren worden.

Zijn trots werd het enorme Russische kraanschip, de “Oleg Strashnov”, naast de vele andere varende modellen waarmee Klaas zo vaak hij kon aan de waterkant (lees: ons vaarbassin!) te vinden was. Laten we vooral het bijbehorende stompje sigaar niet vergaten, dat (bijna) altijd in een mondhoek “hing”. Aan zijn trots, het kraanschip, is helaas een vroegtijdig einde gekomen. — 55 —


Toen op een kwade dag het bouwen in zijn hobbykamer even werd onderbroken om met zijn vrouw een boodschap te gaan doen, hoorden ze op de terugweg de sirene van een brandweerwagen. Terwijl ze zich afvroegen waar de brand zou zijn, bleek dat bij hun thuis te zijn, want de hobbykamer stond in brand. Dat was onder andere het einde van het kraanschip. Helaas werd Klaas ziek, het varen werd een probleem en de familie keerde in 2003 terug naar het Noorden, naar Sneek, waar Klaas in 2015 een beroerte heeft gehad, waardoor hij veel verzorging nodig heeft. In het laatste contact over dit stukje in de Brulboei, dat was eind april ’18, vertelde Hielke dat het redelijk ging met Klaas en dat hij zelfs, nu het weer wat beter wordt, af en toe een stukje met zijn scootmobiel gaat rijden. Het adres van Klaas en zijn vrouw Hielke staat onder dit stukje, dat met hulp en medewerking van Hielke en/of dochter(s) , misschien ook Klaas zelf, tot stand is gekomen. Mede namens de club dank voor jullie medewerking, veel sterke en van ons allen en hartelijke groeten aan heel de familie, Ger Klaas de Groot Scholeksterlaan 62 8601 XX Sneek

— 56 —


— 57 —


— 58 —


— 59 —


Juni: 30

Ger de Goede

Juli: 07 08 11 15

Wienus Dekker Henk van Gils Johan van Heiningen Wim Verlek

— 60 —


— 61 —


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

‘t Ruim

Alblasserdam

09 Jan

6 Nieuwjaars receptie

13 Feb

5 Algemene Leden vergadering ‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

24/25 Feb

2 26e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

07 Apr

2 Soepvaren

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

19/22 Apr

2 Intermodellbau 2018

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

10 Mei

2 Werkschependag

SMG IJmond

Heemskerk

19 Mei

4 Open Havendag Gorinchem

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

26/27 Mei

4 Dordt in Stoom

Juni

1 Voorjaars demo

Makado-Center

Alblasserdam

30 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

23 Aug

4 Jeugdland

Landvast

Alblasserdam

1 Sep

4 Braderie

Kleijburgplein

Nw Lekkerland

7t/m9 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

08 Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

15 Sep

4 Havenfestival

Makado-Center

Alblasserdam

22 Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

06 Okt

3 75 Jr NVM (Modelbouwbeurs) Evenementenhal

Dordrecht

Juli

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Gorinchem

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

— 62 —


— 63 —


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.