__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

© MBVA 2017


—2—


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen A. Verschoor B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

—3—


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !!

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Volg ons ook op :

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! —4—


Duwvaartonderneming DANJATRANS Duwboot SCALDIS Uw betrouwbare partner in vrijwel alle vormen van transport over water Al jaren gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, klei, en andere grondstoffen; Onze onderneming is voornamelijk actief in de regio Zeeland en België, maar kan - in nader overleg - ook in andere vaargebieden ingezet worden. Capaciteit tot ruim 2000 Ton

Contact:

Rederij DANJATRANS — Dhr. Jan Hoek Heer Wissestraat 14, 4472 AP 's-Heer Hendrikskinderen Telef: 06-25417001 Email: vofdanjatrans@hotmail.com KVK-nummer: 56812418

Vestigingsnummer: 000008450331 —5—


—6—

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2017 4 Volg nr: 226

Mede Modelbouwers,

Midden in het vaarseizoen verschijnt altijd nummer vier van De Brulboei en juist daardoor staat deze altijd boordevol met demo verslagen, dit jaar zelfs zoveel dat een deel verslag en zelfs een stukje ingezonden kopij noodgedwongen moeten doorschuiven naar het volgende nummer ! Liever niet maar het is niet anders… Hieronder een drietal foto’s van de in wording zijnde bebouwing voor op de steigers in het bassin, uiteindelijk zullen dit er zo,n 10/12 of misschien zelfs wel 14 worden !!?? Nog een aantal onderdelen schilderen en verlijmen dan kunnen deze alvast van binnen en van buiten in een laag polyesterhars en zijn ze hopelijk waterbestendig voor jarenlang gebruik tijdens een demo waar dan ook in den lande... Veel leesplezier,

vr gr

—7—

De Redactie !!


Beste MBVA-leden en collega-hobbyïsten. Op het moment dat ik deze bijdrage zit te schrijven zitten we net aan het begin van de zomervakantie. Een mooi moment dus om een soort (korte) terugblik te plaatsen over het 1e halfjaar van 2017, en een prognose te hebben v.w.b. het 2e halfjaar. Het doet mij een groot genoegen te kunnen vaststellen dat we als vereniging weer een redelijk druk bezet voorjaar hebben gehad waar het gaat om het aantal uitgevoerde vaardemo’s. Dat genoegen uit ik ook vanwege het feit dat de demo’s goed verzorgd zijn, en elke keer gekenmerkt werden door voldoende deelname aan actieve varende leden. Het moge duidelijk zijn dat ik daar—samen met jullie—uitermate trots op ben! ‘k Zou zeggen…. Ga zo door! De planning voor de aankomende weken / maanden ziet er (kwa geboekte demo’s) ook niet verkeerd uit, en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we dit seizoen weer voldoende ‘uitstapjes’ mogen maken. Enerzijds leuk voor het publiek en onze ‘aanvragers’, maar voor onszelf (inhoudelijk) ook leuk en dit vanzelfsprekend ook v.w.b. de neven-inkomsten welke we hiermede voor de club genereren. Dan nog iets ‘over mijzelf’…..; Zoals aan jullie op de ALV door mij kenbaar gemaakt ging ‘t mij—privé—(begin dit jaar) op z’n zachtst gezegd allemaal niet zo makkelijk af, en werd ik behoorlijk ‘in de mangel genomen’ door allerlei instanties hetwelk mij ongelooflijk veel stress heeft opgeleverd, en er uiteindelijk (weer) toe leidde dat ik getroffen werd door een (2e) hart-infarct. Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder, en is er gelukkig sprake van een wezenlijke verbetering, en heeft één van de genoemde instanties ingezien wat er wérkelijk met mij aan de hand was/is, en is mijn leven definitief in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. —8—


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

—9—


— 10 —


Dit zeggende kan ik daarmee ook aangeven dat ik nu weer in de omstandigheden verkeer om weer wat frequenter naar het clubgebouw te komen dan de voorliggende maanden. Ook mijn deelname aan sommige vaardemo’s is hiermee weer mogelijk geworden, waarvan ik dan inmiddels ook blijk heb gegeven. Na al ‘het gedoe’ is ‘t voor mij echter ook van belang dat ik een adempauze kan en wil nemen, in de zin van een leuke / relaxte vakantie. Op het moment dat jullie deze Brulboei onder ogen krijgen zit ik dan ook vrijwel zeker voor mijn zomervakantie in SLOVENIË. (Een voormalige deelstaat van het vroegere Joegoslavië / ten zuiden van Oostenrijk). Lekker even twee weken er tussenuit. Vanzelfsprekend wens ik aan jullie ook een welverdiende vakantie toe, en hopelijk allemaal uitgerust en gezond weer terug. Aan de thuisblijvers (daar is dus niets mis mee!) wens ik ook een uitermate prettige relaxperiode toe, en hoop voor jullie dat je ‘t clubgebouw gewoon kan blijven bezoeken. Wij pogen namelijk als bestuur gedurende de vakantieperiode de boel gewoon open te houden, en ook ‘ons stekkie’ tot jullie vaste uitgaansplek te kunnen blijven behouden en dus ook in de vakantieperiode. Check eventueel wel e.e.a. vooraf bij Jacco of Ger, zodat je niet voor verrassingen zou komen te staan. Wij doen ons best, maar kunnen immers niets 100% garanderen. In ieder geval een fijne ontspannings-periode toegewenst aan jullie allen, en tot gauw! Met vriendelijke groet. Jullie Voorzitter

JOHAN VAN HEININGEN

P.S.: Ook veel leesplezier toegewenst aan de gepubliceerde verslagen van diverse vaardemo’s. Die van Leerbroek moest ik helaas in tweeën opdelen, maar dat kan zo ‘ns gebeuren. In het volgende nummer dus deel twee. — 11 —


Nooit grappig...… Aangereden worden door een goocheltruc, is nooit grappig. Achterin de kerk roepen dat je de kogel hebt gevonden, is nooit grappig. Alles breken omdat je in herhaling blijft vallen, is nooit grappig. Babi gangbang bestellen bij de chinees, is nooit grappig. Belletje trekken in een fietsenstalling, is nooit grappig. Bemiddelen in een geschil tussen twee bananen, is nooit grappig. Bij Dennis van der Geest op het matje moeten komen, is nooit grappig. Blaren oplopen bij een lopend buffet, is nooit grappig. Chauffeur zijn op een collectebus, is nooit grappig. Confetti kopen voor op je snipperdag, is nooit grappig. Dart Vader op de Embassy aantreffen, is nooit grappig. De cursus lassen voor beginners die is afgelast, is nooit grappig. De haringen van een vistent pikken, is nooit grappig. De kaft van de Koran scheiden, is nooit grappig. De Metro in de spits lezen en de Spits in de metro, is nooit grappig. De spits van het team van de tegenstander afbijten, is nooit grappig. De zoekfunctie niet kunnen vinden, is nooit grappig. Dikke vandalen die ruzie opzoeken, zijn nooit grappig. Door de mand vallen in een luchtballon, is nooit grappig. Een allergische student naar zijn uitslag vragen, is nooit grappig. Een archeoloog die zijn kop in het zand steekt, is nooit grappig. Een avondje doorzakken op een kapotte barkruk, is nooit grappig. Een backpack die je op je bek-pakt, is nooit grappig. Een bamischijf uit de Chinese muur halen, is nooit grappig. Een barman die met consumptie praat, is nooit grappig. Een beul die op maandagmiddag roept dat de kop er af is, is nooit grappig. Een blaasorkest bij de alcoholcontrole, is nooit grappig. Een bliksembezoek brengen tijdens een onweersbui, is nooit grappig. Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken, is nooit grappig. Een blondje in een smart, is nooit grappig. Een Bob zonder vrienden, is nooit grappig. Een boer die oude koeien uit de sloot haalt, is nooit grappig. Een boom het bos insturen, is nooit grappig. De paus in een rolstoel een geestelijk gehandicapte noemen, is nooit grappig.

— 12 —


— 13 —


— 14 —


Voor zaterdag de 24 ste juni 2017 is de MBVA wederom verzocht om tijdens het die dag te vieren Noordparkfestival dit op te luisteren met ons vaarbassin, uiteraard gevuld met water en bootjes. Bij het festival hoort ook een kunstmarkt, liever gezegd een Cultuurmarkt, waarop in een lange rij kraampjes langs de rivier de Noord een aantal kunstenaressen en kunstenaars hun zelfgemaakte kunstzinnige creaties te koop mogen aanbieden. Verder is er een kinderdorp, een food-regio en zijn ( en spelen) er maar liefst 6 bands, welke in feite de kern van het festival vormen en daarom in elk geval te zien en te horen, maar ook te beluisteren zijn van 12.00 tot 21.00 uur. Het is voor de club geen nieuwe vaarplaats, want we hebben daar al een paar keer aan meegedaan. In de streekbladen was al aandacht aan het festival geschonken en daaruit bleek dat de organisatie de opzet iets gewijzigd had. Met name het tijdstip van opening (en in het bijzonder het tijdstip van sluiten !!) was aangepast oftewel flink verschoven. Dat bleek nu vanaf 12 uur tot 24 uur te zijn geworden, hetgeen voor ons als vaarploeg geen probleem opleverde. We konden derhalve op ons gemak om half negen verzamelen op de club, bakkie doen en rustig aan naar Zwijndrecht hobbelen. Wel nieuw was de plaats welke ons voor het bassin werd aangewezen. In plaats van in “onze” rustige hoek náást de muziektent, stonden we nu ongeveer halverwege het park langs het pad aan de Noord, een beetje schuin vóór deze muziektent, hetgeen de ontvangst van de muziek overigens wel ten goede kwam.

— 15 —


We hadden ons best verheugd op deze vaardag na vele dagen van schitterend warm zomerweer, voor sommigen zelfs wat aan de hete kant. Helaas bleek deze zaterdag echter voor de boeren te zijn en was er weinig zon te zien. Op de heenweg kwam er al wat miezerige motregen naar beneden en naarmate we Zwijndrecht naderden werden dat echte druppeltjes en kort daarna zelfs druppels. Toen we dan ook op het feestterrein stonden regende het dan ook best. Mooi weer dachten we om de bak op te zetten: regent die vanzelf vol! Ja, wie waren die “wie” eigenlijk. Het was best een leuk klupje. Allereerste Jacco met de kar en Wienus met zijn aanhanger. Verder bestond de ploeg uit Maarten, Henk, Arie, Paul, Bert, Adriaan en tenslotte ondergetekende. ’s Morgens kwam Wim een poosje en ’s middags heeft Erik een tijdje gevaren. Toen de “hogere legerleiding” ons een plaats had toegewezen kon de opbouw beginnen. We stonden op gras en het terrein was redelijk vlak en over de royaal aanwezige ganzen of eenden poep zullen we maar geen praat maken. Hoewel de opbouw van de bak al vele malen “tot in den treure” in de Brulboei is beschreven, zal ik toch moeten beschrijven hoe onze bak is opgebouwd. Als je wilt varen, zal je nu eenmaal een bak nodig hebben, maar ik zal het kort houden. Voor de goede orde moet ik ook nog vermelden dat het inmiddels een beetje harder is gaan regenen. Het opbouwen van de bak is simpel: eerst het grote grondzeil, daarop de spanbandenspin en dan de stalen paaltjes uitzetten. Vervolgens de schotten uit de aanhanger halen en, met het oog op de nieuw aanwezige reclameteksten, een beetje logisch over de bakomtrek verdelen en tegen de stalen paaltjes zetten. Het aantal schotten met nieuwe reclameteksten is flink gestegen en ze zien er keurig uit. Daartussen misstaat zo hier en daar ons eigen clublogo echt niet! Vervolgens uit de “zilveren” kist de RVS slotbouten en moeren halen en de schotten tegen de paaltjes schroeven. Let er daarbij op dat de spanbanden goed om de paaltjes liggen. Als de bak zo in elkaar geschroefd is en is uitgelijnd, moet het blauwe zeil erin. Het zeil netjes met het koord vastzetten om de pennen op de schotten. Op dat moment kan de bak gevuld worden, waarvoor het spuitstuk op de rand van het bassin ( de bak dus) geklemd kan worden, waaraan de brandslang dan weer gekoppeld wordt. Het vullen gaat een stuk beter als je ook het andere uiteinde van de brandslang aan een brandkraan koppelt, maar dat lukte wederom feilloos. Dat vullen is wel een stuk makkelijker geworden op onze nieuwe locatie, omdat de afstand tot aan de brandkraan nu gehalveerd is. Dus toch nog een meevaller! Helaas kan dat niet gezegd worden van het weer, want hoewel de bak vullen met regenwater geen optie is, ligt dat niet aan de weergoden, die verschrikkelijk hun best doen. Terwijl het water in de bak stroomt, worden de buizen van de partytent uit de aanhanger gehaald en in elkaar gezet. Het doek gaat erover als dak en wordt met elastieken bevestigd, terwijl één achterwand aan de tent wordt vastgezet als wind (en regen) scherm.

— 16 —


— 17 —


— 18 —


De hele tent wordt nu met één lange, open zijde, ongeveer een meter in de lange zijde van de vaarbak gezet en in de overblijvende ruimte van circa twee meter worden op het gras vóór het dichte tentdoek de stoelen neergezet. Zo hebben we in elk geval een afdak boven de schepen in de bak en kunnen we lekker ontspannen zittend varen, als het een keer droog wordt. Het is inmiddels elf uur geweest en de bak is bijna vol. In de loop van de ochtend kregen we als blijk van belangstelling nog even bezoek van Wim, maar die zag al snel dat daar een stel uitzonderlijke vakmensen aan het werk waren, waar hij op dat moment niets aan kon toevoegen. De vuurtoren hebben we maar in de aanhanger gelaten. Het heeft geen zin om hem kletsnat te laten worden. Terwijl we anders kilometers kabel uit moeten leggen om stroom te hebben voor bijvoorbeeld de koelbox, is er nu een aansluitpunt net achter de bosjes. Lekker handig als iedereen zit te snakken naar een koele slok frisdrank, maar nu ff niet van de hoogste importantie. De bak is nu bijna vol en we zijn bijna klaar voor de pret. Omdat de beloofde, dan wel toegezegde, marktkraam op ons plekje ontbrak en nog steeds niet aanwezig was, is er door een ter plekke samengesteld groepje “versierders” van elders een onbeheerd exemplaar in beslag genomen en naast het bassin opgezet, zodat we enkele schepen daar droog op konden stallen. Inmiddels was een “organisatiemevrouw” nog even wezen vertellen dat het festival duurde van 12 tot 24 uur en dat wij geacht worden om van 12 tot 18 uur te varen, wilde wij tenminste aanspraak kunnen maken op een (geringe) vergoeding voor het ons die dag overigens zelf aangedane “leed”. Tevens en omdat het festival dus om 12 uur zou beginnen, moesten vóór die tijd alle auto’s van het terrein af zijn, hetgeen onderstreept wordt door de aanwezigheid van twee geüniformeerde agenten die er bloedserieus uitzagen. Ook bij de in-/uitgang van het feestterrein stonden versperringen met twee bewakers. Er viel dus niets of weinig te rommelen, zodat het meeviel dat onze auto’s met aanhanger mochten blijven staan. Nu was de auto van het terrein halen niet zo’n groot probleem, maar wel de afstand naar een dichtstbijzijnde parkeerplaats, die niet gering was, mede of vooral door het weer. Je moet tenslotte ook door de af en toe forse buien weer terug naar de bak. Gelukkig had ik onder de klep in de auto nog een paar korte kaplaarzen en een paar droge sokken, waardoor ik de rest van de dag in elk geval redelijk comfortabel met droge voeten liep. Jullie zullen het niet geloven, maar het is uiteindelijk toch 12.00 uur geworden, dus tijd om onze vaarshow in volle hevigheid te laten losbarsten. Nu zullen jullie vast wel eens gemerkt hebben dat een van de vaarders, die vrijwel altijd bij elke demo aanwezig is (ik zal geen naam noemen, maar het is een flink uit de kluiten gewassen, tikkeltje aan de zware kant, zeer gewaardeerd medelid van onze vereniging,

— 19 —


die soms een héél klein beetje ongeduldig is), ja, die bedoel ik, natuurlijk niet kon wachten tot het 12 uur werd. Nu zag die grote met water gevulde helblauwe bak met een rimpelloos wateroppervlak er ook wel heel aanlokkelijk uit. Daarom plonsde al ruim voor de openingstijd van ons vaartijdtip al een schip in het water. Ik weet niet precies van wie de boot is, maar de naam is SOLANO. Daarbij konden wij natuurlijk niet achterblijven en we hadden tenslotte meer dan tijd genoeg gehad om de boten vaarklaar te maken. Zo waren er deze dag de volgende “radiografische stuurlieden” in alfabetische volgorde met hun bij name genoemde speelgoed: Te beginnen met Adriaan, met zijn mini sleepbootje de “A3aan”. Het ging niet hard, maar het slepertje heeft wel bijna heel de dag onvermoeibaar rondjes gedraaid in het bassin, met een ponton achter zich, dat wel tien keer groter was dan het bootje zelf. Dwars als tie soms kan zijn moest en zou hij zich met z’n sleep telkens weer door de veel te nauwe opening tussen bassinwand en de aldaar aanwezige drijvende steigers wringen en wurremen. Nou ja, elke keer als het dan eindelijk weer gelukt was zat hij wel te glimmen van plezier, dus vooruit maar.

Arie had zijn inmiddels zeer bekende Multicat bij zich, waarmee hij als een volleerd danseresje voortdurend pirouettes draaide, waarvan wij dachten dat zoiets alleen bij dansen, kunstschaatsen, paardrijden en vliegen voor kwam. Mooi niet dus! — 20 —


— 21 —


— 22 —


Bert voer op zijn eigen rustige wijze eigenwijs met zijn eigen Smit Wijs Singapore. Ger met de aloude en inmiddels bijna bejaarde Gerrit met aan dek de bekende, maar soms vermaledijde, zeepbellenblazende Bellemien. Henk voer als vanouds rustig met zijn Centaurus.

Jacco was er wel, maar had geen boot bij zich. Toch was hij op dat moment de meest belangrijke aanwezige persoon, vanwege het simpele feit dat hij een trekhaak achter zijn auto had, waar hij de “clubkar” aan had hangen. Maarten hebben we al eerder in het zonnetje ( dit is eigenlijk een vies woord op deze zeer natte zaterdag!) gezet met zijn Solano. Paul had twee van zijn sleepboten bij zich, de Rode Zee en de Duitsland, met werkende bluskanonnen, welke het met alle geweld van het weer wilde winnen, wat natuurlijk een volkomen kansloze strijd bleek te zijn. Wienus had zijn twee sleepboten, de grote- en de kleine Johanna-D, bij zich. Desgevraagd, gewoon omdat ik nu eenmaal nieuwgierig ben, kreeg ik te horen dat de “D” de afkorting van de familienaam Dekker is. Zo, weten jullie dat ook weer. ’s Middags kwam Erik een poosje varen met zijn Happy Hunter en de Smit Nederland. Zo, nu weten jullie niet alleen gelijk waarmee er gevaren werd, maar ook wie er achter de verschillende zenders zaten. De oplettende lezer zal zich nu onderhand wel afvragen: Hé, ik lees geen woord meer over regen en zo? Zou het droog geworden zijn? Helaas moet het antwoord daarop zijn: NEEN ! — 23 —


Het regent weliswaar niet meer voortdurend, maar het blijft vies, grauw, somber, grijs weer, maar er kan gevaren worden en bovendien beginnen er zo nu en dan een paar bezoekers langs te komen, dus er is soms sprake van PUBLIEK, dus : varen! Eveneens is ondertussen al enige tijd terug het moment daar geweest dat de muziek ook “los” mocht. Niet dat zulks ons niet opgevallen was hoor. Integendeel, want het volume liet weinig tot niets te wensen over en wij zaten net in die straalstroom. Nu was het niet allemaal zo droevig als het lijkt hoor. De ene band is per slot van rekening de andere niet en een ook niet te onderschatten reden is dat de persoonlijke voorkeuren eveneens een belangrijke rol spelen, waarbij niet alleen over smaak niet valt te twisten, maar zeker ook niet over muziek en daarbij wat “wel” of “niet” mooi is. Maar goed, we waren niet alléén voor de muziek gekomen, er waren nog andere zaken die onze aandacht vroegen. Zo stonden er tegenover ons, tussen het vaarbassin en de rivier de Noord, een hele rij kraampjes met volgnummer (en dat waren er tientallen) welke in de loop van, of meer aan het eind van de ochtend, gevuld en bevrouwd c.q. bemand werden door laten we maar zeggen “kunstenaars” die daar dus hun creaties ter verkoop aan konden bieden. Vanwege het ontbreken van enig nuttig werk op dat moment werden er over en weer nieuwsgierigheidsbezoekjes afgelegd, hetgeen toch enigszins verbroederde.

Vanwege het feit dat het festival pas om 12 open was, gecombineerd met het laten we zeggen minder aantrekkelijke weer, hadden we ook geen massale toeloop van publiek — 24 —


— 25 —

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


— 26 —


mogen verwachten. Maar naarmate de middag vorderde kwam er wat publiek, natuurlijk veelal vergezeld van kinderen en dan kunnen we eindelijk doen waar we voor gekomen zijn: varen met onze boten ter lering ende vermaak van de bezoekers van het festival en met name voor de kinderen. Een van de genoegens van zo’n festival is overigens ook de aanwezigheid van meerdere, verschillende eettenten, weliswaar in de vorm van aangepaste aanhangwagens, maar toch, er werd voedsel verstrekt. Nu kunnen jullie het vreemd vinden of niet, maar van het niets doen en het zitten te wachten tot het droog wordt en tot het tijd wordt om te kunnen gaan varen en nog veel meer “niets doen” krijg je honger of ga je gewoon eten uit verveling. Nou, dat deden we dus om beurten: gaan kijken wat voor lekkers er te koop was en helaas, maar vanzelfsprekend, bleef het niet bij kijken. Wat te denken van een ijsje van bijna een halve kilo en dat met het onderhavige weer ??? Nee, doe dan maar een broodje hot-dog of hamburger zonder of mét ui én vooral veel mayonaise, ketchup of mosterd. In een van de kraampjes tegenover ons bassin werd reclame gemaakt voor het Dordtse theater Kunstmin, waarvoor twee lieftallige jongedames in lichtblauwe jurkjes compleet met petticoats of hoepelrok (of iets dat daarop leek) op jacht waren om klanten te winnen. Het kon natuurlijk niet missen dat deze dames zowel Arie al Paul als magneten aantrokken en na een kort gesprekje meetroonden naar het bewuste kraampje. Wat er verder gebeurde blijft geheimzinnig, maar er werden formulieren ingevuld en handtekeningen gezet. Wat er verder volgt horen we nog wel een keer. Een festival is niet compleet als er geen filmploeg rondloopt om het een en ander voor het plaatselijke of misschien zelfs regionale nieuw vast te leggen of om het voor het nageslacht te bewaren. Zo had de filmer/regisseur bedacht dat het wel leuk zou zijn als de spreker tijdens het filmen midden in ons bassin zou staan. Dus schoenen en sokken uit, broekspijpen opgerold en soppen. Natuurlijk konden we het niet laten om daarbij met onze boten tussen zijn benen door te varen, gewoon om wat extra’s aan de inhoudelijke kwaliteit van de filmbeelden toe te voegen. Weer anderen zeiden dat we het gewoon deden om te pesten, maar dat geloof ik niet. Zo zijn wij gewoon niet! Nietwaar? Het lijkt er een beetje op dat we ons de gehele middag stierlijk zaten te vervelen, maar niets is minder waar. Er gebeurde zoals gewoonlijk van alles om ons heen, het werd zelfs droog en er kwam wat meer publiek. Bovendien konden en deden we wat we op zo’n dag het liefste doen: gewoon gezellig met onze bootjes varen terwijl er mensen en vooral kinderen al dat fraais staan te bewonderen en dat lukte prima. Bovendien was zonder die regen de buitentemperatuur op de een of andere best aangenaam, waarschijnlijk omdat het ook zo goed als windstil was geworden.

— 27 —


Omdat het droog was en de bellenblazende Bellemien even moest rusten van al dat geblaas, heb ik nog even geprobeerd extra grote bellen te blazen. Dat lukte echter maar matig omdat de kwaliteit van het benodigde zeepsop nog steeds te wensen overlaat. Ik had wel vier verschillende kwaliteiten/ samenstellingen bij me, maar kon er maar één uitproberen omdat er op dat moment geen zuchtje wind stond. Dat bewaar ik dus maar tot een volgende gelegenheid. Jullie zijn gewaarschuwd! Zo gleed de middag onder het genot van soms dragelijke, soms denderende muziek, met de keuze “voor elk wat wils”, toch nog snel voorbij. Behalve hier en daar wat water in een boot zijn er geen al te gekke dingen gebeurd en was het toch weer ouwerwets gezellig. Toen het tegen zessen begon te lopen hebben we de twee pompen in het bad gezet, terwijl het inmiddels toch weer was begonnen te regenen. Het bovenstaande verhaal over het opbouwen van het bassin kan nu in tegenovergestelde volgorde gelezen worden, totdat alles weer netjes in de aanhanger zit, staat of ligt. We konden onze eigen auto’s weer van de verschillende parkeerplaatsen ophalen om de eigen spullen in te laden en behalve een klein ploegje, dat de kar naar het clubgebouw terugbracht, ging de rest huiswaarts. Het was best een lange dag geweest, mede door de perioden van noodgedwongen gebrek aan activiteit, maar al met al toch wel weer gezellig. Ger Nawoord van de schrijver van dit vaardemoverslag. Als jullie dit verslag lezen zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat er hier en daar heel subtiel een iettewat melig ondertoontje in de tekst is gekropen. Dat klopt! Ik heb slechts geprobeerd een beetje van onze stemming die dag weer te geven en geloof me, die was in de loop van die middag best wat melig ( en klamklef).

— 28 —


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 63 D 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

— 29 —


— 30 —


Zaterdag 1 Juli hebben wij op uitnodiging van het NationaalBaggerMuseum deelgenomen aan het 12e Baggerfestival te Sliedrecht. Normaal gesproken staan we dan op die bewuste Zaterdag extra vroeg op om op tijd alles in orde te hebben, deze keer echter hebben we gezien de wispelturigheid van de weergoden maar besloten om alvast op de Vrijdagavond het kleine bassin en de partytent op te bouwen.

— 31 —


En met zeven ervaren krachten was dat in een kleine twee uur, bassin gevuld en al ook weer gelukt en het was droog !!

Door een stukje miscommunicatie dachten wij dat het koetshuis blank stond, gelukkig ligt de vloer hier hoog genoeg… Dat krijg je als twee man dezelfde hoek in de gaten houden, en inderdaad, net de hoek die niet overliep… Over mazzel gesproken !

— 32 —


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl — 33 —


— 34 —


Zaterdag morgen konden we dus op ons gemak en iets later dan te doen gebruikelijk opstaan, alles stond immers al klaar !! Ondanks dit grote voordeel en waarschijnlijk door de macht der gewoonte was bijna de hele vaarploeg al rond 8 uur compleet, wat ons betrof konden we dan ook van start gaan !!

In eerste instantie was het de bedoeling dat wij in het bassin van het museum zouden varen en ons kleine bassin gebruikt zou — 35 —


worden om naar badeentjes te hengelen, echter op enig moment gedurende de ochtend zijn de plannen gewijzigd

Omdat we het weer toch nog niet helemaal vertrouwden hebben we ook acht man sterk !! de partytent mee verhuisd naar ons bassin, dat deze dan even over een hek van twee meter hoog getild moet worden is maar bijzaak… Dat doen we gewoon even !! Ps, het commentaar bij het nemen van deze foto is verder niet voor publicatie...

geschikt

Zo rond het middaguur mochten we in twee ploegen aanschuiven voor een zoals altijd uiterst goed verzorgde lunch in de kantine van het museum, waarvoor onze Dank !! het heeft ons weer aan werkelijk niets ontbroken... — 36 —


— 37 —


— 38 —


Zoals hierboven goed is te zien maakte Ger dankbaar gebruik van elk zuchtje wind voor zijn mega bellenblaas bellen, iets wat samen met de clubbootjes en de naar badeentjes hengelende kleintjes ervoor zorgde dat er een gezellige drukte rondom ons bassin was ontstaan, welke tot laat in de middag aanhield.

— 39 —


Zo rond een uur of vier hebben we de dompelpomp in het bassin gezet om rustig aan het water weg te pompen, op deze manier is het bassin dan om vijf uur zo goed als leeg om alles op te kunnen ruimen, iets wat met een deelnemersveld van elf personen ook binnen een mum van tijd weer gefixt was.

Met 11 deelnemers en 15 modelschepen was dit weer een demo om met gepaste trots en een voldaan gevoel op terug te kunnen kijken, bij een volgende editie zijn wij graag weer van de partij !!

vr gr Hans — 40 —


— 41 —


— 42 —


VERSLAG VAARDEMO LEERBROEK

Beste leden / lezers / club-collega’s. Zoals algemeen bekend verondersteld mag worden ‘draait’ onze vereniging mede op de inkomsten vanuit de door ons uitgevoerde vaardemonstraties. Vele daarvan staan bijna standaard in onze planning, en daar zijn we sowieso ontzettend trots op. Daarnaast doet Paul ook flink wat aan P.R. voor onze vereniging, en benadert hij van tijd tot tijd winkelcentra en/of markt-commitees met de vraag of wij een leuke vaardemo voor hen mogen verzorgen. Soms verloopt dat succesvol, maar vaak krijgt Paul ook een afwijzing te horen. Daarnaast worden we—van tijd tot tijd—gelukkig ook spontaan benaderd door andere evenements-organisaties of we bereid zijn om een leuke vaardemo ‘ergens in den lande’ te verzorgen. Recent hebben we er daarbij zelfs één afgezegd en doorgespeeld aan een collega-vereniging, welke daar mogelijk meer belangen in zag dan wijzelf. Het betrof hier een demo op het vliegveld Lelystad !! Voor ons toch écht ‘net een tikkie te ver weg’…. Een andere benadering kwam er vanuit de Oude Tractoren– en Stationaire Motoren-vereniging ‘De Lange Slag’ uit Zederik / Nieuwland. Dit voor een gewenste deelname aan hun HISTORISCHE LANDBOUWDAG op ZATERDAG 08 JULI 2017 jl. Na kort overleg onder het bestuur, en de (varende) leden hebben we al vrij vlot kunnen besluiten om hier positief op te reageren, en aldus werd er in ‘no time’ een keurige overeenkomst vastgelegd. Alhoewel wij totaal niet bekend zijn met de inhoud van zo’n soort dag (met trekker-trek wedstrijden e.d.) hebben wij toch gemeend hier een leuke opening voor onze vereniging in te zien. De ervaringen welke er gedurende de dag opgedaan zijn, en welke achteraf op te tekenen zijn, zijn echter van een hoog positief gehalte, en mede daarom bijgaand een relaas van een ontzettend leuke dag / MBVA-vaardemo in Leerbroek! — 43 —


Zoals voor elk evenement gold / geldt dat ook voor de organisatie van ‘de Lange Slag’ dat er voldoende gedaan wordt aan promotie voor zo’n evenement. Hier is dan ook flink wat aandacht aan besteed in de locale pers, en d.w.v. het verspreiden en publiceren van aansprekende affiches, waarvan bijgaand acte…

Zoals je kunt zien betrof het hier een twee-daags evenement, verdeeld over de Vrijdagavond en de volledige Zaterdag. Onze deelname was uitsluitend ingepland voor de Zaterdag. Enfin…. Zaterdagochtend—al heel vroeg—stapte ondergetekende in z’n autootje (nadat boot + zender e.d. ingeladen waren), en toog richting Leerbroek. Omdat ik toch wel héél erg vroeg vlakbij Leerbroek aankwam, heb ik toch nog maar even een kort tussenstopje gemaakt bij de MacDonalds in Meerkerk (net voorbij de afrit van de A27) om iets als ochtendlunch tot mij te nemen. Tegen half acht ben ik weer verder gereden, naar de eindbestemming. Met een TOMTOM is dat vandaag-de-dag natuurlijk uiterst simpel, en aldus was ik ruim op tijd op aan de Weverwijk 15 te Leerbroek. — 44 —


— 45 —


De ‘parkeerwacht’ van ‘De Lange Slag’; keurig geregeld mannen!

— 46 —


Aldaar stonden twee heren / vrijwilligers welke mij keurig naar de ingang aan de overkant van de weg loodsten, zijnde een enorm terrein achter het aldaar gevestigde Loonbedrijf van Kekem. Ook daar stonden twee vrijwilligers welke mij keurig vertelden waar onze opstel-locatie voor het bassin bedacht was, en waar ik—na ‘t lossen—mijn autootje geacht werd weg te zetten. Eigenlijk kon ‘t niet missen, want het gedeelte van het weiland waar wij ingepland waren was duidelijk afgezet met rood-wit lint. ‘t Enige wat ik nog miste was de (vooraf aangevraagde) marktkraam, voor het opstellen van onze modellen, dus heb ik m’n bootje in eerste instantie maar even in het gras ‘geparkeerd’. Nadat ik m’n autootje weg had gezet op ‘t belendende weiland, ben ik vrij vlot gaan bespreken dat we—alsnog—konden beschikken over het toegezegde marktkraampje. Dit bleek inderdaad geen enkel probleem, en werd terstond geregeld.

Voor het regelen van ‘van alles en nog wat’ was er een duidelijk gemarkeerd kraampje van de organisatie aan de ingang van het evenementen-terrein, waar ik ook gelijk een royale set bonnen kreeg aangereikt voor onze leden, voor het verkrijgen van een lunchpakket en een 3-tal consumpties. We kunnen dus wel stellen dat er voor de actieve deelnemers goed gezorgd werd! — 47 —


Zoals je aan het spandoek op onderstaande foto’s kunt zien was hier ook voorzien in een EHBO-post. Bij zo’n groot evenement (o.a. met ‘tractor-geweld’) weet je immers maar nooit. Ook op dat vlak was de organisatie dus keurig netjes voorbereid.

Ondertussen had ik Arie Vink (als één van de deelnemers in de reeds onderweg zijnde MBVA-colonne) ingeseind waar ze precies moesten zijn. Rond de klok van achten kwamen de anderen dan ook keurig op tijd aan op de plek van bestemming. Nadat we uitgekiend hadden wat de meest ideale opstelplek zou zijn voor het grote bassin, zijn we begonnen met de opbouw ervan.

— 48 —


— 49 —


— 50 —


Inmiddels is dat een dusdanige routine voor ons dat het bassin ín no time’ opgesteld staat. Gelukkig was Jacco zo alert om één zijde van het bassin uit te vullen met plankjes onder de steunen, omdat reeds nu al te zien was dat het bassin ‘in een behoorlijke bolling’ stond, waardoor we de kans zouden lopen om aan de andere zijde nauwelijks water te hebben. Ondertussen was de organisatie ingeseind dat wij water in het bassin konden ontvangen. Dit werd aangevoerd met een enorme tankwagen achter ‘n tractor (welke dit elders uit ‘een wat schonere sloot’ op had gezogen).

Deze tractor + tankwagen heeft ‘t ritje hierna nóg ‘ns drie maal mogen maken, vooraleer wij voldoende water in ons bassin hadden. Voor menigeen was ‘t net voldoende, maar voor enkele grotere meegebrachte modellen bleken we toch een te laag waterpeil in het bassin te hebben. Daaronder ‘het stalen joekel’ van Arie Vink, t.w. het grote model van de RT MAGIC. Maar goed…. Dit zijn aspecten welke nu eenmaal niet anders zijn als je het bassin op een niet vlakke / horizontale ondergrond op moet stellen….. We realiseren ons terdege dat het (vaak) nu eenmaal niet anders kan….. — 51 —


Zo rond de klok van negen uur was alles geregeld v.w.b. de maximaal haalbare hoeveelheid water in ‘t bassin, en waren alle attributen van onszelf inmiddels opgesteld in het bassin. Ook het MBVADOK ontbrak daar niet aan, en heeft in de loop van de dag vele malen dienst gedaan.

Al vrij gauw kwam het publiek aangelopen over het terrein, en bracht ook een bezoek aan onze locatie. Vanzelfsprekend was ‘t een gaan en komen van kinderen welke met de clubbootjes wilden varen. Die zijn dan ook gedurende de gehele dag intensief gebruikt, en beantwoorden volop aan hun doel! Dat er zo af en toe eens ‘n keertje ééntje ‘wat nukken vertoont’ mag de pret niet drukken. Volgende keer beter dan maar…..; ‘t Blijft immers een stukje techniek waar wel ‘ns wat aan kapot kan raken; Het zij zo…. Over deelname van onze eigen (varende) achterban mogen we zeker ook niet klagen, want wij waren hier met ca. 14-15 man present om onze vaarkunsten aan het publiek te tonen. Ook tegenover de uitnodigende organisatie — de vereniging ‘De Lange Slag’ - was dit natuurlijk een mooie zet, want daar doe je ‘t immers wél voor. Van hun kant uit werden wij ook prima verzorgd, want het ter beschikking gestelde lunchpakket mocht er wezen! ‘n Heerlijk kommetje soep / enkele belegde broodjes (kaas of worst) / een slaatje / een appel / een heerlijke snackreep…. Etc. etc. Enfin, wat wil een mens nog meer..? — 52 —


— 53 —


— 54 —


En mocht er iemand—bij wijze van spreken—nog iets ‘tekort gekomen zijn’, dan werd ie ‘ter plekke’ eventueel nog voorzien van een natje of droogje, want ook dáárvoor had de organisatie een aantal vrijwilligers ingezet, welke met een golfkarretje rondreden om ‘de mensen’ te plezieren.

Rond de middag werd er onderling keurig afgesproken wie / wanneer even weg ging om te lunchen, en ook in de loop van de middag werden er goede onderlinge afspraken gemaakt zodat er ‘in ploegjes’ een rondje gemaakt kon worden over het terrein om een kijkje te nemen bij de diverse andere activiteiten.

— 55 —


Dat er genoeg te zien was getuige de onderstaande foto’s….

— 56 —


— 57 —


— 58 —


2e Set foto-impressies van Historische Landbouwdag - Leerbroek

Vervolg van dit verslag in het volgende nummer van De Brulboei….. — 59 —


Augustus: 07 11 16 19 31

Adriaan verschoor Jacco Schop Eldert heijkoop Pieter van Dalen Ton v/d Linden

September: 01 11 12 14 15 15 16 24

Wilco van Oord Steef v/d Straeten Hans van Gemeren Ronald Stoppelenburg Ton Kuijs Rinus Stevense Hannes Zuidervliet Dirk Brouws

— 60 —


— 61 —


DATUM

LOCATIE

PLAATS

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

14 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

18/19 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

22 Apr

2 Jubileum Soepvaren AMVZ 35 Jr Wollefoppenhaven

Zevenkamp

05-09 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

20 Mei

4 Open Havendag Gorinchem

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

10 Juni

4 Voorjaars demo

Makado-Center

Alblasserdam

24 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

01 Juli

4 Baggerfestival

Nationaal Bagger Museum

Sliedrecht

08 Juli

4 Demo met bassin

Loonbedrijf van Kekem

Leerbroek

26 Aug

4 Braderie

Kleijburgplein

Nw Lekkerland

1t/m3 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

09Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

16 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

30 Sept

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

10 Jan

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

EVENEMENT

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

— 62 —


— 63 —


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2017 - 4  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2017 - 4  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded