__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

© MBVA 2017


—2—


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen A. Verschoor B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

—3—


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !!

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Volg ons ook op :

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! —4—


Duwvaartonderneming DANJATRANS Duwboot SCALDIS Uw betrouwbare partner in vrijwel alle vormen van transport over water Al jaren gespecialiseerd in het vervoer van zand, grind, klei, en andere grondstoffen; Onze onderneming is voornamelijk actief in de regio Zeeland en België, maar kan - in nader overleg - ook in andere vaargebieden ingezet worden. Capaciteit tot ruim 2000 Ton

Contact:

Rederij DANJATRANS — Dhr. Jan Hoek Heer Wissestraat 14, 4472 AP 's-Heer Hendrikskinderen Telef: 06-25417001 Email: vofdanjatrans@hotmail.com KVK-nummer: 56812418

Vestigingsnummer: 000008450331 —5—


—6—

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2017 3 Volg nr: 225

Mede Modelbouwers,

We zitten weer midden in het vaarseizoen dus vind U in dit nummer weer de nodige verslagen van de verzorgde demo’s, een derde en laatste deel van de bouw van de Aziz van Bart en wordt één van onze Leden in het zonnetje gezet voor gedane arbeid !! Wegens ruimtegebrek elders is mij door de Voorzitter verzocht om de heren Martin Stremme en Henk van Vliet, beide uit Nw-Lekkerland van Harte Welkom !! te heten als nieuwe Leden binnen de Modelbouwvereniging Alblasserdam. Wij hopen dat jullie snel je draai kunnen vinden binnen de club en mochten er vragen zijn op modelbouw gebied ? Gewoon stellen, samen weten we (bijna) alles... Veel leesplezier,

vr gr

De Redactie !!

—7—


Beste MBVA-leden en collega-hobbyïsten. Er zijn wel eens van die periodes in iemands leven waarin hij tegen zichzelf moet roepen “je moest je schamen!”. Welnu….. Voor mij betrof dit zo’n periode….., en jah…. Ik moet mij schamen. De reden: Voor ‘t eerst in een lange periode moet ik de conclusie trekken dat ik mijn kopijbijdrage voor deze editie van de Brulboei véél te laat heb aangeleverd. En jah…. Ik schaam mij daar écht voor. Sorry, sorry, sorry…. / duizendmaal excuses. Helaas kan ik daar niets meer aan veranderen, en bied ik bij deze m’n excuses aan voor het feit dat jullie dit nummer nu dus ‘behoorlijk verlaat’ ter lezing aangeboden krijgen. Alles heeft zo zijn redenen, en ook ‘nu’ was dit het geval; ‘k Ga er maar niet over uitweiden, want daar zit niemand op te wachten. Laten we ‘t er maar op houden dat ik nogal een veelheid aan andere zaken aan m’n hoofd had, en dat is écht niet gelogen…. Welnu: Op naar m’n reguliere Voorzitters-bijdrage. Met grote trots stel ik vast dat de leden van het MBVA-vaarteam zich weer met veel enthousiasme op het nieuwe vaarseizoen hebben gestort. Zo werd in het voorjaar nog flink wat energie gestoken in het opfrissen van de bassinschotten, en het voorzien van (sponsor) reclame-uitingen daarop. En zo stond de ploeg vaarders weer klaar t.g.v. de Koningsdag-activiteiten in onze buurgemeente Hendrik-Ido Ambacht. Inmiddels hebben we ook een 2e vaardemo t.g.v. de Open Havendagen te Gorinchem achter de rug. In beide gevallen was er sprake van voldoende opkomst onder de leden, en hadden we over bezoekers-aantallen niet te klagen. Elders in dit nummer treft U ongetwijfeld het één en ander aan verslagen aan van deze demo’s. Mocht U er niet bij geweest zijn (zoals ikzelf), geniet dan in ieder geval van het geschrevene door Uw collega(‘s). —8—


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

—9—


— 10 —


Voor de rest van de zaken zoals deze (ook bestuurlijk) door de vereniging behartigd worden, kan ik alleen maar zeggen dat vrijwel alles op rolletjes loopt. Het is voor mij de afgelopen maanden (na de ALV) best wel wennen geweest om (gedwongen door de omstandigheden) aanzienlijk minder in het clubgebouw te vertoeven dan voorheen. Ik betreur nog immer dat ‘dit’ door vervelende ontwikkelingen in m’n privéomstandigheden helaas écht niet anders kon. Inmiddels zijn er wezenlijk positieve veranderingen gaande in deze situatie, en kan ik binnenkort — mogelijk — weer wat frequenter naar het clubgebouw komen. Gelukkig heb ik—vanuit de volledige achterban—voldoende steun gekregen om ‘deze situatie’ het hoofd te bieden, en heeft de praktijk uitgewezen dat ‘besturen op afstand’ ook nog goed mogelijk is. In die zin klopt het dus wel dat ik mij bezig ben gaan houden met ‘afstandsbesturing’, maar dán ‘anders’ hahaha…. Ondertussen heb ik mijn eigen grote model van de MAERSK HUNTER (welke de afgelopen periode in het clubgebouw heeft gestaan voor een groot deel van z’n revisie) weer thuis in Sint-Maartensdijk. Mede hierdoor zal ik weer wat beter in staat zijn om de voortgang in het opknapwerk aan dit model weer ‘wat nieuw leven in te blazen’, want dát was ook wel weer ‘ns nodig. Vooruitlopend op ‘die aanpak’ heb ik z’n stallingsplaats hier thuis volledig afgeschot, en kan ik er nu dus voor instaan dat ‘t model 100% droog opgesteld staat. Zodra er weer wat nieuws van het modelbouwfront (aan de Maersk Hunter) te vertellen valt, zal ik dat—gelardeerd met foto’s—(ook) weer aan het Brulboei-papier toevertrouwen. Ik wens jullie allemaal in ieder geval een prettige voortzetting van het MBVA-vaarseizoen 2017 ! Veel vaarplezier daarbij toegewenst, en gaarne tot ziens. Met vriendelijke groet. Jullie Voorzitter

- Johan van Heiningen — 11 —


— 12 —


— 13 —


— 14 —


Door bemiddeling van Koos Brouws is de MBVA in 1992 gestart met het verzorgen van een vaar demonstratie tijdens de (toen nog genoemde Koninginnedag) op uitnodiging van Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana uit H.I.Ambacht. Al 23 jaar telkens in de ochtenduren in het Bakspark en nu voor de tweede maal, de gehele dag, op de grote parkeerplaats achter Winkelcentrum de Schoof, inmiddels een ware traditie dus !! Deze 25e editie begon gelukkig in tegenstelling tot vorig jaar al s’ morgens vroeg met een lekker zonnetje, dit was ook duidelijk te merken aan de stemming van de 15 !! deelnemers voor deze dag. Deze ietwat uitgelaten stemming lag overigens niet geheel en al aan de mooie start van deze dag maar ook aan het feit dat deze na een lange winterperiode de opening van ons vaarseizoen betreft. Spontaan komt de vergelijking met een willekeurige groep 8 op schoolreis bovendrijven, heel vreemd... Na de bekende 1 of 2 bekertjes koffie en het inladen van alle losse attributen zijn we om 8.30 uur in colonne van 7 vertrokken naar

— 15 —


H.I.Ambacht waar al een aantal Leden ons stonden op te wachten. En al snel stonden het bassin met reclame uitingen (elders in dit nr meer hierover) en de partytent overeind.

Helaas bleek van de vuurtoren het halogeenlampje gesneuveld te zijn, dus snel naar de Jumbo voor een nieuwe en dit probleem was ook weer opgelost, laat het water maar komen… Eerst tijd voor een Oranje tompouce !

Tijdens het vullen van het bassin werden ondertussen de vier clubbootjes al voorzien van de accu en alvast te water gezet, ze gaan tenslotte vanzelf wel een keer drijven om de al aanwezige en immer ongeduldige jeugd ermee te kunnen laten varen.

— 16 —


— 17 —


— 18 —


Ook Chris en Mike konden het niet laten om met de twee Jet aangedreven racebootjes te stoeien, zij hebben immers aan een klein laagje water al snel genoeg…

Er waren na de winterperiode weer een aantal nieuwe schepen op het water te zien en ook een oude gediende deed weer dienst ! We beginnen met de Aziz van Bart.

(Zie 3e verslag elders in dit Nr)

— 19 —


De Bever van Henk.

En de Solano van Maarten als oudgediende.

In totaal hebben er gedurende deze dag 26 modelschepen hun rondjes gevaren en was het stalen casco van de RT Magic van Arie de grootste en de racebootjes van Chris en Mike de kleinste. Zoals eerder gesteld begon de dag goed en op een pittig buitje voor het stof na was het de gehele dag zonnig en gezellig druk, het was soms dringen om je boot te kunnen zien !!

— 20 —


— 21 —


— 22 —


Tussendoor even een klein

— 23 —


Overigens hebben we dat zonnige weer volgens mij volledig te danken aan de burgemeester van H.I. Ambacht, op zijn vraag het afgelopen jaar: Volgend jaar weer ? hebben wij volmondig ja geantwoord met als wedervraag of deze persoon dan als zijnde burgemeester iets aan het weer kon doen. Ik weet absoluut niet of we dit mooie weer te danken hebben aan de inspanningen van deze beste man maar mocht dit wel zo zijn dan is het volledig gelukt en roepen wij in koor: Volgend jaar weer !! Ook aan een mooie dag komt een eind dus zo rond een uur of vier hebben we het ochtend ritueel maar dan in omgekeerde volgorde nog maar eens gedaan en de hele mieterse boel weer in de aanhanger geladen en op honk aangegaan ! vr gr Hans

— 24 —


— 25 —

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


— 26 —


Zo moeilijk is Nederlands niet...… je moet alleen maar goed lezen! ANTILOOP = middel tegen diarree BEDACHT = naast bed nummer zeven ACHTERAF = min acht CONTINENTEN = inenten op een delicate plaats van het lichaam PAPIER = zwaarlijvige Ier MINISTER = heel kleine ster KRAKELING = zoontje van een inbreker PROFEET = professor aan tafel KAARSRECHT = recht om kaarsen te vervaardigen VERTROUWEN = in het buitenland trouwen UURWERK = werk dat per uur betaald wordt MINIMAAL = kleine maaltijd PANAMA = vader laat moeder voorgaan KIESKEURIG = tand in goede staat MISLEIDER = priester POLITICUS = zoen van een politieagent EILEIDER = autoritaire kip KOEPON = nachtgewaad voor rund OORDEEL = lel van oor PALING = vader van Chinees meisje SUPER-DE-LUZE = onbetaalde benzine UITDRUKKING = einde van constipatie UTERUS = Sovjet gynaecoloog VERZUIPEN = drinken in het buitenland THEOLOOG = Theo vertelde de waarheid niet UITZONDERLIJK = begrafenisondernemer op reis

— 27 —


Deel 3 van het bouwverslag van de Aziz. Oké, waar waren we gebleven aan het eind van deel 2? De 2 hekken waar ik het deels over gehad heb, moeten nog steeds gemaakt worden, w.s. wordt dit het laatste klusje. Inmiddels zijn al wel alle banden een stootrubbers op de romp gemonteerd, zie foto’s

Het bevestigen van de kettinkjes om de stootranden was nog een hele klus, gelukkig was er een boormalletje bij het pakket geleverd. Het stuurhuis is inmiddels aan de beurt en moet nodig gerenoveerd worden. Het dek van het stuurhuis was geschilderd met een dikke laag groene verf, dit moest er eerst af. Het zat vaster als verwacht, was er bijna niet af te schuren, dus uiteindelijk het er met afbijt af gekregen.

— 28 —


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

— 29 —


— 30 —


Hierna netjes geschuurd. Vervolgens de wanden gaan spuiten en ook dit zat niet mee. De vorige bouwer die aan het model was begonnen, had w.s. een verkeerde verfsoort gebruikt, dus overal kwamen blazen. Dus ook daar de afbijt techniek maar toegepast om alles er af te krijgen. Toen het hele stuurhuis in de spuit primer gezet. Na schuren plamuren en in de lak spuiten, zag het geheel er al weer een stuk beter uit.

Daarna het dek weer in de (juiste) groene kleur geverfd. Door de primer ging dit goed en dekte ook in een keer, zoals op de foto is te zien.

— 31 —


Ook op de foto’s te zien dat al een deel van de mast en de schoorstenen zijn geplaatst. Hierna een begin gemaakt met het aanbrengen van het beslag, wat in een eerder stadium al was voorbereid en de masten. Voor de voorste mast als basis een koperen buisje gebruikt, zodat de messing onderdelen er zo op gesoldeerd konden worden.

— 32 —


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl — 33 —


— 34 —


Aan de binnenkant nieuwe ramen gezet, het interieur teruggeplaatst, relingen er op gezet en de 2 delen op elkaar gelijmd. Al het beslag op het dak van het stuurhuis aangebracht, ook de bluskanonnen en water leidingen, zo aangelegd dat ze ook kunnen werken. Hoewel de leiding voor de bluskanonnen direct naar beneden gaan, heb ik voor het zicht de leidingen op het dak zo gemaakt alsof ze over het dak lopen. Tevens de reddingstonnen met de ophang constructie op het suurhuis aangebracht en is het stuurhuis klaar op de mast na.

— 35 —


Toen moest de mast nog afgemaakt worden en heb ik geprobeerd er verlichting in te maken. Door het model van de mast werd dit niet echt mooi, er waren te veel draden te zien, ik heb toen maar besloten de verlichting in de mast te laten vervallen. Stuur – en bakboord verlichting zit er al wel op. Als laatste de anodes aanbrengen, het touw om de lieren doen en de naam er op, dan is hij (zij) zo’n beetje klaar. De letters zijn gemaakt van messing, zijn dus wat dikker dan plakletters en liggen mooi op de romp, alsof ze gelast zijn. Het was een mooi project en een uitdaging om de Aziz af te bouwen (en deels opnieuw te bouwen), en klaar voor het nieuwe vaarseizoen.

— 36 —


— 37 —


— 38 —


Inmiddels is het vaarseizoen aangebroken en heeft de Aziz al weer 2 demo’s achter de rug, is er wat deklading aangebracht en het dek wat beter waterdicht gemaakt, dit ligt namelijk vrij dicht op de waterlijn. Vr Gr van Bouwer B en eigenaar B

— 39 —


Fregat Kinderdijk na vijf jaar noeste arbeid gereed in miniatuur. ALBLASSERDAM – In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging WestAlblasserwaard (HVWA) aan het Cortgene 3 in Alblasserdam is zaterdagmorgen 3 juni 2017 een model van het fregat ‘Kinderdijk’ onthuld. Verenigingslid en modelbouwer Ger de Goede ontving eind 2012 van wijlen de heer Ary M. Lels een rompmodel en een doos met losse onderdelen van de ‘Kinderdijk’ (het laatste schip van rederij Murk Lels), met het verzoek het scheepsmodel af te maken. Na vijf jaar van noeste arbeid is het nu gereed. Aan de dochter van de heer Lels, mevrouw Dorine Verheijden-Lels was gevraagd om de officiële handeling voor haar rekening te nemen.

— 40 —


— 41 —


— 42 —


Ger de Goede oogstte veel lof en dat is terecht, want de ’Kinderdijk’ is tot in de kleinste details nagemaakt. Een glazen vitrine maakt het mogelijk om het minifregat van alle kanten te bewonderen. De bouwer heeft het scheepsmodel langdurig aan de HVWA in bruikleen gegeven. De Oudheidkamer is iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur voor het publiek geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De foto’s zijn gemaakt door Geert Ouweneel.

Ruud Boele (voorzitter HVWA), Dorine Verheijden-Lels en Ger de Goede.

Bron:

— 43 —


Dit jaar voor de 11e keer mochten wij weer een vaardemo verzorgen in Gorinchem op het grote grasveld Buiten de Waterpoort, pal aan de rivier de Merwede. s’ Morgens om 7.30 uur verzamelen in het clubgebouw, koffie, aanhanger aankoppelen, de rest inladen en om 8.00 uur op weg naar Gorinchem, daar aangekomen hebben de 13 deelnemers onder een heerlijk zonnetje weer in recordtijd het bassin, de partytent en de zenderkist opgebouwd.

Met zo’n geroutineerde ploeg kan dat ook niet anders natuurlijk, een ieder weet wat er moet gebeuren en ook niet geheel onbelangrijk, kent de juiste volgorde: grondzeil, spin uitleggen, de lussen hiervan om de inmiddels aangevoerde steunen, schotten vastzetten en zeil erin, dan volgt nog de opbouw van de vuurtoren en de steigers en als laatste de partytent gedeeltelijk hierin. Om te kunnen varen missen we nu nog één ding, namelijk water !! — 44 —


— 45 —


— 46 —


Normaal gesproken pompen wij dit zelf uit de rivier maar deze keer stond de brandweer al te trappelen van ongeduld om het bassin te vullen, tjaaa wie zijn wij dan om dit aanbod te weigeren.

Sommigen kunnen niet wachten en zorgen er al varend voor dat het water netjes verdeeld wordt in alle vier de hoeken !! We zullen geen namen noemen maar laten we het erop houden dat ze uit Sliedrecht komen en als je Chris roept dan komt Mike meestal ook wel aangelopen...

— 47 —


Zoals op de twee voorgaande foto’s goed is te zien zijn een groot deel van de bassinschotten inmiddels voorzien van de diverse bedrijfsuitingen van onze sponsors, waarvoor onze Dank !! Nog niet alle schotten zijn voorzien, hier wordt nog aan gewerkt. Ook een woord van Dank aan Michelle Kok van Memiko zonder haar bijdrage en inzet zou dit allemaal een stuk minder eenvoudig zijn geweest, Michelle, helemaal top !!

— 48 —


— 49 —


— 50 —


Wie er in al deze dankbetuigingen ook niet mag ontbreken is Wim Verlek, de aanstichter/bedenker van dit alles, Wim, Bedankt !! Tijdens dit korte informatieve intermezzo heeft de brandweer het bassin gevuld en netjes gedag gezegd, op de vraag hoe laat ze het geleverde weer op wilden komen halen werd er eerst een beetje waterig gekeken maar al snel was er besloten eens gul te zijn, we mochten al dat frisse water dus houden...

Zo rond het middaguur komt de drukte echt goed op gang en al snel is het een drukte van belang bij vooral de klimtoren van de Landmacht en de sleepboot van de Marine. Ook wij hadden aan bezoekers geen gebrek, met name de nieuwe Stenaline ferry van Jaco trok de nodige aandacht, ook rondom de zenderkist van de vier clubbootjes was het weer letterlijk dringen geblazen. Chris en Mike gaven zo om het uur een kort showtje weg met dun snelle scheepjes, de kleintjes vinden dit altijd schitterend, de schroefas echter niet. Finaal gewokkeld door de brute kracht van de borstelloze motor !! — 51 —


Nieuw was dit jaar de Zonnerace, kinderen van de basisscholen konden met behulp van twee plastic flessen, een zonnepaneeltje met bijbehorende motor en een vliegtuig propellor een bootje bouwen en in ons bassin een wedstrijdje houden. Diegene die de overkant van ons bassin als eerste bereikte was de winnaar, jammer genoeg waren er maar vier deelnemers, het plezier was er echter niet minder om. De zelfgebouwde bootjes en op de onderste foto de jury:

— 52 —


— 53 —


— 54 —


De wedstrijd, duwen, blazen, gillen, alles was geoorloofd. Zover ik heb begrepen krijgt deze Zonnerace een vervolg in een grotere opzet en met hopelijk meer deelnemers.

De Winnaars met hun prijs.

— 55 —


Ook Wienus had met twee keer de Johanna-D flink bekijks, maar ook daar kwam een einde aan, zo rond 16.30 uur hebben we besloten om het water toch maar terug te pompen in de rivier en zijn we rustig aan begonnen met opruimen, eenmaal terug in het clubgebouw alles weer op zijn plek gezet, tijd voor een afzakker !! Na ruim twaalf uur en een hele mooie demo later hadden we die wel verdiend...

— 56 —


— 57 —


— 58 —


Jong en oud hebben zich weer heerlijk kunnen vermaken dus wat ons betreft: Tot 2018 !!

vr gr Hans

— 59 —


Juni: 5 30

Rene Groenheijde Ger de Goede

Juli: 7 8 11 15

Wienus Dekker Henk van Gils Wim Verlek Johan van Heiningen

— 60 —


— 61 —


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

14 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

18/19 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

22 Apr

2 Jubileum Soepvaren AMVZ 35 Jr Wollefoppenhaven

Zevenkamp

05-09 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

20 Mei

4 Open Havendag Gorinchem

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

10 Juni

4 Voorjaars demo

Makado-Center

Alblasserdam

24 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

01 Juli

4 Baggerfestival

Nationaal Bagger Museum

Sliedrecht

08 Juli

4 Demo met bassin

Loonbedrijf van Kekem

Leerbroek

1t/m3 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

09Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

16 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

30 Sept

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

10 Jan

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

— 62 —


— 63 —


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2017 - 3  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2017 - 3  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded