__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

© MBV

A 2016


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres:

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur

Clubavonden en Middagen :

Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht

Vrij vaarlocatie:

Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

Contributie:

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

Bankrelatie:

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2016 - 6 Volgnr: 222

Mede Modelbouwers,

Alweer het laatste, wederom boordevolle, nummer van dit jaar. De hoogste tijd dus om al onze adverteerders, sponsors, drukkerij Prijsprinter en alle andere gulle gevers nog eens Hartelijk te Bedanken voor hun bijdrage dit jaar, zonder U zou het een stuk moeilijker worden om dit fraaie clubblad in stand te houden !! In dit nummer het tweede deel van de vaartocht met de zeesleper Elbe en een mooi artikel voor de aankomende winter periode waarin weer eens een ~anders-dan-anders~ scheepstype wordt behandeld, wellicht een idee voor een nieuw modelletje !! Voor iedereen...

vr gr

7

De Redactie !!


Beste leden. Men zegt wel eens… ‘de tijd vliegt’. Met dat spreekwoordelijke gezegde wil ik dan ook beginnen, want ‘zo’ voelt ‘t voor mijzelf eigenlijk ook. Zó ben je aan ‘t schrijven over een 1e vaardemo van het seizoen, en voordat je ‘t weet zit je alweer achter je P.C. voor het optekenen van een einde-jaars-verslagje. Het geeft dan ook wel weer een goed gevoel als je als bestuurder terug mag kijken op een— wederom—succesvol verlopen verenigingsseizoen. Evenals vele voorgaande kunnen we met z’n allen namelijk terugblikken op een goed verlopen seizoen, waarin er welliswaar wat minder vaardemo’s waren als in voorgaande jaren, maar we mogen daarover ook niet echt klagen…..; de agenda was nl. redelijk goed gevuld, en alle door ons uitgevoerde vaar-demo’s mogen we bestempelen als zeer geslaagd. Voorts hebben we bij een aantal ‘vaste klanten’ de toezegging om terug te mogen komen sowieso al weer binnen, dus dat is altijd mooi om mee te nemen in de planning voor het komende jaar. Voor dat komende jaar staat er inmiddels al weer het nodige op stapel, want—zoals jullie allicht wel begrepen hebben uit m’n relaas in het 5e nummer van de Brulboei—hebben we ons geconfirmeerd aan een belofte aan een groot aantal nieuwe sponsors, welke graag hun bedrijfslogo e.d. op de schotten van ons vaarbassin willen zien. Dit als tegenprestatie voor het sponsorbedrag wat zij aan ons zullen schenken; E.e.a. voor een contractuele periode van (telkens) vijf jaar welke zij met ons hebben afgesproken. E.e.a. betekent dat wij eerdaags de schotten uit de club-aanhanger zullen halen, en een plekje zullen geven in de werkplaats. Daar zullen ze voorzien worden van een fris verflaagje, en aan de blauwe buitenzijde worden voorzien van de diverse bedrijfsreclames. Al met al een flink klusje dus, en we doen dan ook graag een beroep op jullie allen om mee te helpen deze klus (van de winter) te klaren. Ik reken op jullie aller medewerking.

8


Amsterdam

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Rotterdam

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

9

Utrecht

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75


10


Voor het aankomende jaar 2017 hebben we vanzelfsprekend al een (gedeeltelijke) agenda opgesteld. Uiteraard ontbreekt hier de traditionele—en immer gezellige—nieuwjaarsreceptie niet aan. Deze zal gehouden worden op de 2e reguliere Dinsdagavond van het nieuwe jaar, en wel op 10 Januari 2017. Voorts is de datum van de eerstkomende jaarvergadering vastgelegd, en deze zal plaatsvinden op Dinsdagavond 14 Februari. Zet deze datum s.v.p. nadrukkelijk in jullie agenda,, en woon de ledenvergadering zomogelijk in grote getale bij. Het betreft immers dé avond waarin er cruciale beslissingen genomen (kunnen) worden, en waarbij er weer sprake is van de reguliere ‘wisselingen van de wacht’; U weet wel….. De aftredendheid, en (mogelijke) herkiesbaarheid van een aantal bestuursleden. Ook ondergetekende—jullie voorzitter– heeft z’n twee-jaarlijkse termijn binnen het MBVA-bestuur erop zitten, en ik kan jullie bij deze reeds meegeven dat ik dat met ontzettend veel plezier gedaan heb, en dit derhalve ook wel weer voor de aankomende periode van twee jaar wil doen. Zóver zijn we echter nog niet, want het is (mede) aan jullie om te bepalen of we met ‘dezelfde poppetjes’ het bestuur voort kunnen c.q. mogen zetten. Kortom: Komt allen in grote getale, en doe t.z.t. Uw zegje! Voor nu: Ik wens jullie allemaal een fijne Kerst– en Oud & Nieuw-periode toe. In deze koude periode uiteraard ook veel bouwplezier toegewenst aan diegenen, welke met een nieuwbouw-project of revisie-project bezig zijn. Het zijn immers nu juist dé dagen om er lekker op los te kunnen knutselen. Schroom niet om eens een (nieuw)bouwprojectje mee te nemen naar het clubgebouw en ‘t aan ‘de andere clubleden’ te tonen. Het is altijd leuk om andermans’ werk met aandacht te aanschouwen, en er bijv. leuke aanvullende adviezen voor mee te krijgen. Met vriendelijke groet, en gaarne tot spoedig ziens ! Jullie Voorzitter —— Johan van Heiningen.

11


BOOM-BOATS……: Beste leden / beste lezers. Bijgaand een—naar ik aan mag nemen—aansprekend artikel over zgn. ‘Boom-Boats’ / ‘boomstam -sorteer-duw/sleepbootjes’.

‘Hoe te beginnen…..?’ Welnu…: Een aantal jaren geleden werd mijn aandacht gewekt door een mede-modelbouwer uit Oostenrijk (dhr. Helmut Stiedl) / zie evt. ook Facebook >>> Kapitän Vir), welke een zgn. ‘BoomBoat’ in model—naar eigen idee—aan ’t nabouwen was. Gegeven de hoge mate van detaillering welke deze man (inmiddels één mijner vrienden) aan dit scheepje gaf, ben ik zijn bouwproject intensief gaan volgen. Het eindresultaat mag er wezen, en ik zal er dan ook een aantal foto’s van in dit artikel aan wijden. Komt natuurlijk ‘de vraag’ op, van…. Wat ís nu eigenlijk een ‘Boom-Boat’ en wat dóet zo’n bootje nu eigenlijk? Daartoe ben ik de afgelopen tijd maar ‘ns flink gaan Googlen, en heb diverse bronnen geraadpleegd, waardoor ik dat hier aan jullie redelijk duidelijk kan verwoorden / uitleggen. De kern van deze materie moet je namelijk zoeken in Canada / Alaska en Noord-Amerika (met de nadruk op Canada). Alreeds vér in de historie vond er in deze gebieden een grote vorm van houtkap / houtverkoop plaats, omdat daar sprake was (en gelukkig nog is) van uitgestrekte bosgebieden, waar het voor de (wereldwijd gesitueerde) afnemers gekapt wordt. Eenmaal 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig.

Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding, een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere zaterdag voor u open tussen 10:00 en 16:00 uur. Tevens zijn wij de 1e Vrijdag van de maand van 10.00 tot 15.00 aanwezig.

Doelstelling.

Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar.

13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO

niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


‘boompjes gekapt’ moeten deze (de dan inmiddels ‘gevilde’ boomstammen) natuurlijk vanuit deze gebieden verder getransporteerd worden naar diverse havens, alwaar ze dan overgeladen worden op zeegaande schepen. Daarnaast wordt er op diverse locaties in deze regios ook zélf gebruik gemaakt van dit hout, en die boomstammen worden dus ook ‘en route’ op verschillende locaties (terug) aan wal gehaald. Aan wal gehaald…? Ja, jullie lezen ‘t goed. Het leeuwendeel van deze boomstammen wordt namelijk vanuit de kapgebieden naar diverse riviertjes / rivieren gebracht, en daar ‘te water gelaten’. Vandaar sleurt de stroom ze verder mee naar stroomafwaarts gelegen locaties waar div. houtwinningsbedrijven ze vervolgens ‘opvangen’ en A) ófwel aan wal halen’ B) ófwel ze bundelen voor verder transport stroomafwaarts richting de havens. Maar jah…. Die boomstammen liggen natuurlijk kris-kras door elkaar in het water, en moeten eigenlijk dus netjes ‘bijeen gebracht worden’. Welnu…. Vanaf dit moment komen de ‘Boom-Boats’ ter sprake. Voor het sorteren en wegduwen c.q. op hun plaats brengen van die boomstammen hebben de bosbouwbedrijven een scala aan speciale duw/sleepbootjes ter beschikking, waarmee deze klussen geklaard worden.

Laat ik eerst eens beginnen ‘een verklaring te vinden’ voor de naam ‘Boom-Boat’, want de praktijk leert namelijk dat deze minischeepjes onder meerdere benamingen bekend staan, t.w. SIDEWINDERS, POND-BOATS, DOZER-BOATS, en LOG BRONCS. 15


Vanuit een artikel afkomstig van het Vancouver Maritiem Museum (Canada) kon ik de navolgende informatie ook nog ‘ns vinden…..: Zóveel verschillende namen voor zo’n klein sleepbootje! Ja… maar deze kleine sleepbootjes zijn dan ook—helaas—vaak ‘over ‘t hoofd gezien’, wanneer het aankwam op het samenstelllen van historische informatie t.b.v. ‘de sleepboot-geschiedenis’. De term ‘Boom-Boat’ begon pas te verschijnen in de (hout)industriepublicaties kort na de Tweede Wereldoorlog. In British Columbia, schijnt de term ‘boom-boat’ voor het eerst gebruikt te zijn door het bedrijf John Manly Ltd., toen deze werf de compleet gelaste stalen boot GLENDALE PRINCE voor BC FOREST PRODUCTS afleverde; (Dat was in 1947). In feite mogen we ervan uit gaan dat de GLENDALE PRINCE de allereerste Canadese ‘boom-boat’ was.

Vóórdat Boom-Boats bestonden, hadden boomstam-arbeiders de gevaarlijke taak om—al lopende en springende over de drijvende 16


17


18


boomstammen—deze te sorteren d.m.v. een pikhaak, en ze aldus naar een verzamelplaats te ‘drijven’ / duwen. Daarom werden er boom-boats ontworpen om deze precaire werkzaamheden op een veiligere en vlottere manier uit te voeren. Deze bootjes ‘crashen’ als het ware met een redelijk flinke vaart tegen de her-en-der los ronddrijvende boomstammen, om ze al doende in een paar uurtjes tijd te verzamelen tot ‘een soort van grote boomstammenvlakte’. Vandaag de dag zie je menigeen met plezier—maar ook met groot ontzag—kijken naar deze kleine duwbootjes als ze—al botsend, en al dol-doordraaiënd—hun kunsten vertonen; daarbij ook nog ‘ns blijk gevend van hun ongekend hoge manoeuvreerbaarheid; *** Daarover later meer…..

Er zijn door de jaren heen verschillende prototypes van boomboats gebouwd. Onder de eerste ontwerpers waren H.C.HANSON in Seattle, en ROBERT ALLAN Ltd. in Vancouver. <<< (*** Laatst genoemde scheeps-ontwerper is overigens ook bekend vanwege hun samenwerkingsverband met de Nederlandse werf DAMEN). De eerst gebouwde exemplaren boom-boats hadden een houten romp, echter deze bootjes konden de ruwe omstandigheden waaraan ze blootgesteld werden niet lang doorstaan. Het was pas ná de vergevorderde introductie van gelaste stalen rompen, dat deze scheepjes wijdverbreid ingezet werden. 19


Een vrij vroeg in de geschiedenis—locaal—ontworpen model werd de “pod-bottom”-boat genoemd. Het lager (in het water) gelegen gedeelte van de romp was veel kleiner dan het hoger gelegen gedeelte van de romp, waardoor het scheepje een wezenlijk grotere stabiliteit had, maar óók de minste weerstand onder water opleverde voor het creëren van optimale wendbaarheid. Vele Canadese scheepswerven zoals John Manly Ltd., West Coast Salvage, Mac & Mac Manufacturing, Vancouver Steel Fabricators, en Albemi Engineering—om er een paar te noemen—zijn doorgaans dé grote leveranciers geweest van de boom-boats in British Columbia (Canada). Aldus de uitleg van het Vancouver Maritiem Museum…….

Voordat ik verder ga met mijn relaas, kom ik nog even terug op het hierboven genoemde ‘aanschouwen van de werkzaamheden’ van deze bootjes. Nou…. Ik kan jullie verzekeren dat je bijna maagkrampen krijgt van het lachen als je ziet hoe sommige ‘boomstam-herders’ met hun boom-boats over het water en tegen die boomstammen aanraggen! De botsbootjes in sommige pretparken doen daar echt niet voor onder hahaha !!! *** Aan ‘t eind van dit artikel zal ik hiertoe een aantal links verschaffen naar Youtube-filmpjes. 20


21


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


*** Manoeuvreerbaarheid….; Ik noemde ‘t al in het voorgaande gedeelte….. Een boom-boat moet voor het uitvoeren van zijn taak over een extreem hoge wendbaarheid beschikken. Dit om ervoor te zorgen dat de bestuurder (schipper zou ik ‘t niet willen noemen hahaha) met redelijke precisie de vertandde boeg van z’n bootje tegen de boomstammen aan te zetten, zodat die onmiddellijk goed ‘aangrijpt’. Voorts is het nodig dat de bestuurder het sorteer– en bijeen-duw-werk van die boomstammen in zo kort mogelijke tijd kan doen. A) Zo’n nog maar net aangetikte boomstam drijft immers—door de stroming—zó weer weg, en B) wordt de boomboater geacht de klus in een zo kort mogelijke tijd te klaren, immers ‘tijd is geld’. Ik zeg daarom nogmaals dat het indrukwekkend is om te zien (aan de hand van die filmpjes) hoe deze mannen te werk gaan.

Enfin…. Voor die wendbaarheid is er in het ontwerp van die boomboats dan ook voor gekozen om—in negen van de tien gevallen— de aandrijving / de schroef aan de voorzijde van het bootje te plaatsen. Voorts is die aandrijving dúsdanig van opzet dat deze in z’n geheel kan roteren / dus 360 graden om z’n as kan draaiën. Je ziet dan ook dat deze bootjes razendsnel van vaarrichting kunnen veranderen zónder dat ze daarbij gas terug hoeven te nemen c.q. een keerkoppeling hoeven te bedienen. Die laatste is er gewoonweg niet. 23


Bovenstaand een leuk plaatje van een boom-boat welke nét ‘vól achteruit’ gaat d.m.v. zijn 360-graden draaibare aandrijfsysteem in de boeg. Hiernaast ook nog ‘n plaatje van een boomboat welke flink kentert tijdens het uitvoeren van zijn duwwerk. Zo’n bootje kan dit echter allemaal zónder problemen handlen. Op de volgende pagina’s zal ik wat meer van ‘de aandrijvingen’ aanschouwelijk maken. Zoals gezegd…. De meeste boom-boats hebben hun aandrijving in de boegsectie, maar er zijn sommige uitzonderingen, waarbij het nét weer anders is uitgevoerd. 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


26


Na het vele eerdere schrijfwerk lijkt het mij slim om eerst eens een plaatje te tonen van een eenvoudige / standaard-versie van een boom-boat. (Zie hieronder)

Duidelijk is te zien, dat de schroef zich aan de voorzijde bevindt. Voorts herken je onmiddellijk dat deze is omgeven door een ronde kooi-achtige constructie. Deze—zeer solide uitgevoerde! - kooi dient er puur voor dat er geen takken, en al zéker geen complete boomstammen in de schroef kunnen geraken. De scheg aan de achterzijde dient voor het creëren van koers-stabiliteit bij het rechtuit varen, én voor ondersteuning bij evt. ‘droogvallen’ (zoals getoond op bovenstaande foto) en/of het simpeltjes droog wegzetten op de wal als ‘t scheepje even niet ingezet hoeft te worden; (of bijvoorbeeld bij werf-reparatiedoeleinden). 27


Voortbordurend op het al eerder vermeldde gegeven dat er in de loop der jaren verschillende ontwerpen van boom-boats op de markt kwamen toon ik hieronder een tweetal van een ander type. Types waarbij de aandrijving zich toch—conventioneel– aan de achterzijde bevindt, maarrrrr…. waarbij de schroeftunnel toch vaak ook weer zwenkbaar om de schroef heen is geplaatst, om de wendbaarheid te vergroten.

28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


Gerelateerd aan de twee voorgaande tekeningen van ‘het andere type’ boom-boat, toon ik jullie hieronder een tweetal foto’s van ‘echte uitvoeringen’ daarvan. Een oudje en een wat nieuwere….

Duidelijk zichtbaar ook ‘de tralies’ ter bescherming van de schroef, zodat boomstammen e.d. daar niet ‘zomaar’ in kunnen geraken.

31


Mocht iemand zich afvragen of ondergetekende (julllie Voorzitter) nu ineens over zou gaan tot het bouwen van zo’n leuk boomboatje’….; Nou neen…. Ik heb genoeg andere bouwprojecten welke mijn aandacht (en tijd) vereisen, dus dat zit er echt niét in. Wel lijkt het mij leuk om een aantal fotootjes te plaatsen, waarop modelbouw-exemplaren van deze boom-boats getoond worden. Daaronder ook het bijzonder fraaie model van vriend Helmut Stiedl. Boom-boat van Helmut Stiedl (alias ‘Kapitän Vir’)

Tommy's Boom Boat in 1:20

Boom-boat model GRIZZLY No. 4 van dhr. Tobias Clever (Duitsland) Zie ook: http://www.fmg-bln.de/ Boom%20Boat.htm

(Thomas uit Stuttgart) Zie ook:

http://www.rcmodellbauschiffe.de/wbb2/ thread.php? threadid=33372

32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto Taxatie en financiering van een auto 12-ABC-3

Erkend kentekenplaat leverancier In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl Neem eens contact op, uw vertrouwen zal niet worden beschaamd! 33


De (tweede) reparatie en revisie van de MAERSK HUNTER: Voor de reguliere bezoekers aan ons clubgebouw is ‘t geen nieuwtje meer dat ‘men’ daar — sinds enkele maanden — de reparatie en revisiewerkzaamheden aan de grote modelsleper Maersk Hunter kan aanschouwen. Begin dit jaar heb ik namelijk besloten om het — sterk verwaarloosde — model over te brengen naar het clubgebouw, omdat ik daar minder afhankelijk ben van de weersomstandigheden. Gezien de enorme grootte van het model, en de beperkte (stallings)ruimte welke ik er thuis voor heb, staat het model namelijk vaak “in de openlucht” opgesteld. Dit welliswaar onder een afdak in het verlengde van mijn schuur, maar toch….. Het is niet bepaald de ideale locatie om het model aldaar ‘geparkeerd te hebben staan’ / laat stáán om onder de buitenomstandigheden er aan te werken. Het zal duidelijk zijn dat ik bij herfst– en winteromstandigheden niet even ‘lekker naar buiten’ ga om aan m’n model te werken…. Enfin…. Lang verhaal kort…..; ‘t Model moest daar eigenlijk weg, en verkast worden naar een geschiktere klus-locatie. Waar anders dan in ons eigen clubgebouw kan je heerlijk rommelen aan je scheepsmodel, zonder dat je daarbij gehinderd wordt door ‘het weer?’ Vandaar dat de Maersk Hunter — na gedegen overleg met de andere bestuursleden — vanaf begin dit voorjaar weer in de werkplaats van het clubgebouw opgesteld staat. WAT GING ‘HIER’ ZOAL AAN VOORAF…….? Menigeen die het — zeer gehavende model — binnen zag komen, zal zich afgevraagd hebben hoe het nu eigenlijk kón dat de Maersk Hunter in zúlk een deplorabele staat verkeerde. Logisch eigenlijk wel, zo’n vraagstelling…… Welnu…..; Zoals enkelen onder ons allicht weten ben ik eind 2004 naar de provincie Zeeland verhuisd, en heb daarbij ‘mijn complete hebben en houwen’ meegenomen van Nieuw-Lekkerland naar Sint -Maartensdijk. Dit uiteraard ook met medeneming van mijn vloot

34


Bijna aan het eind gekomen van mijn verslag(je) over deze ‘boomboats’, wil ik nog aangeven dat er—met vrij grote zekerheid—een tweede (mogelijk derde) deel zal volgen, waarin ik aandacht zal schenken aan het vervolg-traject van ‘de boomstammen-business’, en wel een uitleg over zgn. LOGGING-TUGS, en (in ‘n mogelijk 3e deel) Self-loading and dumping LOGGING-BARGES. Ook dáárover beschik ik inmiddels over een grote hoeveelheid foto’s en informatie. Allicht is ‘t dan ook leuk om de twee scheepsmodellen van ons lid Ronald Stoppelenburg onder jullie aandacht te brengen, want dit zíjn namelijk ‘van die logging-tugs’; En dat is toch nét weer even iets anders als een boom-boat….. Hieronder alvast een voorproefje…..

Een fotootje van de twee door Ronald Stoppelenburg gebouwde logging-tugs. Hier afgemeerd in de Wollefoppenhaven van onze collegamodelbouwvereniging AMVZ te RotterdamZevenkamp.

Hiernaast een foto van een middelgroot boomstammen-transport op één van de grotere rivieren van British Columbia (Canada). Mogelijk is deze foto gemaakt op de vermaarde FRASERriver.

35


Tot slot: Aan het einde gekomen van mijn ‘boom-boats’-artikel neem ik nog even de gelegenheid om de eerder genoemde links te vermelden: Daaronder wat links naar bouwers van dit soort modellen, maar ook de links naar diverse YOUTUBE-filmpjes, waarop je bezigheden van deze mini-duwbootjes ‘Live’ kunt aanschouwen. Ik zou zeggen: De moeite waard om te kijken ! http://www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb2/print.php? threadid=33378&page=1&sid=d101945796ea4d093b6a02e8bee9f baa Ein Canadian "Boom Boat" in 1:10

http://www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb2/thread.php?threadid=33372 Tommy's Boooom Boat in 1:20

http://www.mallat.cz/dozer-boat/

Kanadská pracovní loď - Sidewinder Boom Boat

http://www.fmg-bln.de/Boom%20Boat.htm

GRIZZLY No. 4 van Tobias Clever Schaal ~ 1:12 >> 1:15

https://www.youtube.com/watch?v=5-SQQdYcsbQ

Boomboat assembling a lograft at Jordan River on Vancouver Island

https://www.youtube.com/watch?v=aZV8VpzqjtA Log Sorting. Filmed by Marcel Levesque

https://www.youtube.com/watch?v=xpQTJpx2sXI sidewinder at work

https://www.youtube.com/watch?v=9Gkv9WxRKN0#t=7.894469 Wes working on the log boom Bedankt voor jullie aandacht. Met vriendelijke groet. JOHAN

36


37


38


Zoals belooft hierbij een vervolg op het eerste deel van mijn belevenissen aan boord van Zeesleper Elbe. Na het bezoek aan het schitterende Miniatur Wunderland, waar je echt een hele dag voor uit zou moeten trekken, om alles een beetje op je in te laten werken, kwam er helaas weer bijna een einde aan mijn verblijf in Hamburg. Op de laatste avond zou het evenement worden afgesloten met een zeer

groots vuurwerk, wat tevens de doopplechtigheid was van het nieuwe cruisschip de AIDA PRIMA van de rederij AIDA. Tegen de avond kwam de Aida Prima onder oorverdovend luid getoeter langs ons varen en met het laten horen van een heel orgel aan toeters, die een moderne melodie ten gehoren gaf, liet ze aan Hamburg weten dat ze er was. De Aida heeft een nieuwe rechte bijlboeg, dit in tegenstelling tot haar oudere zussen, of is het een oude Titanic boeg??

39


Voor mij blijft het een Bijlmer flat De zeesleper Holland, uit Terschelling, welke de gehele week naast ons lag, vertrok â&#x20AC;&#x2122;s avonds al, nog voor het eind feest. Na over en weer onze 40


41


42


scheepshoorn groet te laten horen. Wij zouden pas de volgende dag vertrekken. Na heerlijk avond diner aan boord gingen wij later die avond met de Elbe, vol met Duitse gasten het water op, om het doop spectakel en de afsluiting van deze prachtweek, van zeer dichtbij mee te maken. Echt een super groots vuurwerk vanaf een droogdok in combinatie met een grote lasershow vanaf de Aida op een zwoele ‘zomer’ avond in mei. Het was een indrukwekkende ervaring om mee te maken. En na afloop nog een relaxte avond met alle bemanning en gingen we niet al te laat in de nacht te kooi, want de volgende morgen wilde ik vroeg op staan, om ons vertrek niet te missen. Na een goede nacht rust, werden de volgende morgen 9 mei in alle vroegte, de hoofdmotoren gestart en

vertrokken we om 6.15 uur in een serene stilte, van de anders zo drukke Landungsbrücken. We vertrokken zo vroeg, met doodtij, om zo van het volle tij mee te kunnen profiteren. Want deze getijde rivier kan stevig stromen. 43


Na deze snikhete evenements week, met dagen tegen de 30ยบC, een week

die dit jaar extra lang was, door het Hemelvaartsweekeind, was er helaas een einde gekomen aan ons verblijf in Hamburg. Het was al vroeg duidelijk dat het weer een warme dag zou worden. Tijdens onze tocht langs de mooie oevers van de rivier de Elbe, kregen we het bericht te horen, dat de zeesleper Holland, die de avond voor ons vertrokken was uit Hamburg, was gestrand op een zandbank even voor Terschelling. Wat ons alle wel deed lachen natuurlijk. Ze bleek zo vast te zitten dat ze niet zelf kon loskomen en het laagtij moest afwachten tot het volgende hoogtij. Toen is ze met assistentie van een andere sleper losgetrokken. Bij het vlot komen van de Holland waren wij bijna net zo ver. Wij bereikte tegen de middag de Duitse bocht weer. Een stuk zee, waar het van horen zeggen flink kan spoken met een beetje wind. Wij hadden alleen maar een relaxt wiegende deining.

44


45


46


Om 15.20 uur zagen we stuurboord van ons, in de verte het eiland Helgoland in de zon liggen en zette we met een snelheid van zoâ&#x20AC;&#x2122;n 14 knopen met stroom mee, koers richting het zuiden. Heel af en toe zagen we een groot vrachtschip richting Hamburg.

47


Later op de avond, genietende vanuit mijn hut, van een mooie zonsonder-gang, voeren we de nacht in, richting Holland, met aan bakboord van ons de Duitse Waddeneilanden.

48


49


50


Na een rustige nacht varen, was het de volgende dag op zee weer lekker warm en leek het wel een cruise op de Middellandse zee. We zaten onderuit gezakt in stoelen genietend van de zon, niks te doen. Voor sommige misschien saai en oer vervelend. Verplicht helemaal niks hoeven en mogen doen aan boord. Voor mij geen straf. Verzengend was het uit de wind, op het achterdek. Geen zuchtje wind stond er en de zee was spiegelglad, met een lichte deining. Gelukkig hadden we nog een beetje wind door het varen. Rondom ons alleen maar zee, zo ver je kon kijken. Naar mate we dichter bij Nederland kwamen, kwam er ook meer bewolking op zetten, wat later zelfs over ging in mist. Even over 2 uur in de middag werden wij in de Maasmond voor Hoek van Holland opgewacht door het kustwachtschip Polux. Ze kwamen wat spullen, die wij hadden geleend oppikken.

51


Na nog een extra show rondje van de Polux bereikte we de Paddestoelen van de Nieuwe waterweg, voor ons laatste stuk naar Maassluis.

52


53


54


Op de Nieuwe Waterweg kwamen we veel schepen tegen waaronder de zeesleper Pegasus, met op de achtergrond het strand van de Hoek.

55


Tijdens de gehele reis hadden we twee Duitse en ĂŠĂŠn Belgisch echtpaar aan boord. Die dus ook in Maassluis aan boord waren gekomen. Echter toen we de Waterweg naderde kreeg de kapitein van de Elbe van de Douane door, dat onze Duitse gasten niet van boord mochten. Wat was het geval, we waren buiten de territoriale wateren gevaren en dus kwamen we van buiten het Schengen gebied Nederland binnen varen. Onze Duitse gasten moesten, voordat ze van boord mochten, eerst gecontroleerd worden op hun Ausweis. Dat heeft alles weer te maken met afspraken tussen Nederland en Duitsland. Voor de Belgen gold deze controle niet. Zodoende stond een politie wagen ons op de kade op te wachten, voor deze controle. Verder moesten de Duitse gasten nog naar het Douane kantoor in Rotterdam rijden, wat later toch niet meer hoefde.

Na deze kleine consternatie kwam er een einde aan deze heerlijke reis. Voor de liefhebbers volgt nog een verslag van mijn vervolg reis naar Brest in Frankrijk, deze Zomer. Paul 56


57


58


60


December: 11 11 21 31

Rinus Valk Jan Versendaal Hans de Deugd Koos Brouws

Januari: 02 04 07 13

Chris Luesink Paul de Lange Bas Gennesse Piet Ruiter

Namens Bestuur en Leden van de:


61


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

10 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

14 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

18/19 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

22 Apr

2 Jubileum Soepvaren AMVZ 35 Jr

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

05-09 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

1 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

24 Juni

1 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

01 Juli

1 Baggerfestival

Nationaal Bagger Museum

Sliedrecht

1t/m3 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

09Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

16 Sep

1 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

30 Sept

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

62


63


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De Brulboei 2016 - 6  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De Brulboei 2016 - 6  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded