__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2016 - 5 Volgnr: 221

Mede Modelbouwers,

Nu het vaarseizoen voor de club er weer op zit, in dit nr een verslag van één van de laatste demo’s, en wat voor een ! Ook van een echte vaartrip wordt uitgebreid verslag gedaan. Nu er niet meer wordt gevaren zijn sommigen onder ons niet te houden en is er al direct een begin gemaakt met het bouwseizoen, kijk maar eens op pagina 15. Ook de clubbootjes hebben nog een laatste ? kleine aanpassing nodig aan de servo hevels welke de motoren bedienen en worden nog verder aangekleed met wat details zoals, lieren en sloepjes. Verder is het deze winter de bedoeling deze vier bootjes een eigen plek en laadstation te geven binnen het clubgebouw, ook ligt er nog een plan om de nieuwe steigers te voorzien van wat eenvoudige behuizing of andere aankleding.

Eind November komt Modelbouw Shop Nederland op een reguliere clubavond een groot deel van het gevoerde assortiment tonen en tevens als nieuwe eigenaren eens kennismaken, zodra er een exacte datum bekend is wordt deze aan een ieder doorgegeven en ook kenbaar gemaakt in ‘t Ruim en op onze website. Ook is het de bedoeling dat het tekeningarchief van de vereniging deel voor deel volledig wordt gedigitaliseerd. Al met al dus weer een druk seizoen voor de boeg... Veel leesplezier, vr gr De Redactie !!

7


Beste leden, Ditmaal was ik helaas behoorlijk aan de late kant v.w.b. het aanleveren van mijn kopijbijdrage voor de Brulboei. Alles heeft zo z’n reden zeggen ‘ze‘ dan wel eens, en ook in mijn geval was dit nu zo…. Gelukkig hebben we dan toch ook de alertheid van onze eindredacteur Hans welke mij — tijdig — aanspoorde om toch nog (net) op tijd ‘even in de pen te klimmen’. In dit nummer staat weer een veelvoud c.q. een diversiteit aan bijdragen, waar ik jullie heel veel leesplezier aan toewens.

Het doet mij ontzettend veel deugd te signaleren dat er veel activiteit is binnen de club, en dit op allerlei gebied. Allereerst natuurlijk de vaardemo’s waar we het afgelopen najaar nog behoorlijk druk mee zijn geweest, en welke allemaal als succesvol te bestempelen vielen. Ook bijzonder prettig om te vermelden is, dat ‘onze oproep’ om het vaargedrag meer verantwoord te laten verlopen met succes is opgevolgd. Een uitspraak op dit vlak van onze penningmeester Bart Schouten (na afloop van de vaardemo op het Makado t.g.v. het Havenfestival) sprak daarover boekdelen. Hoe plezierig hij ‘t wel niet had gevonden dat iedereen beheerst en kalm gevaren had die dag. ‘k Zou zeggen heren vaarders…. Laten we dat er in houden ! Voorts mag ik niet onvermeld laten dat wij—aan de (ook financiële) toekomst van de club denkende ons mogen verheugen op belangrijke toezeggingen van diverse bedrijven, welke ons de komende jaren (blijvend) willen sponsoren. Heel veel lof voor ons lid Willem Verlek welke hiervoor ‘zijn connecties in de bedrijfswereld’ aangewend heeft, en dit — in relatief korte tijd — voor elkaar heeft weten te krijgen.

8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Concreet komt het hier op neer, dat de club de buitenkant van de schotten van het vaarbassin gaat (laten) voorzien van reclamebelettering c.q. logo’s van de diverse deelnemende bedrijven. Deze bedrijven is gevraagd om deze vorm van sponsoring te doen voor een periode van (telkens) vijf jaar. Voorzover ik van Wim heb begrepen is elke toezegging daartoe zonder aarzeling tot stand gekomen. Lang verhaal kort….: Alhoewel de vereniging er momenteel sowieso (financiëel) gezond voorstond / voorstaat, kunnen wij deze injecties toch ook heel goed gebruiken voor (mogelijk) uit te voeren investeringen in de toekomst. Op basis van recente (toch wel enigszins zorgwekkende signalen v.w.b. de voortzetting van onze huisvesting c.q. ‘t RUIM) dienen wij immers ook dát mee te nemen in ons gedachtegoed v.w.b. de toekomst. Mocht er op dit vlak cruciaal nieuws te melden zijn, laten we jullie dat uiteraard tijdig weten. Voorts wil ik mijn dank uitspreken aan de inzet van de leden welke betrokken geweest zijn bij het verwezenlijken van ‘de upgrades’ aan de 4 nieuwe clubbootjes. Na de initiële ombouw bleken er namelijk toch diverse technische problemen met de bootjes te zijn (welke zich pas openbaarden tijdens hun inzet bij de vaardemo’s). In eerste instantie denk ik dan aan Hans de Deugd, welke deze bootjes toch min of meer als ‘zijn kindjes’ is gaan beschouwen. Niet zonder reden…. Want hij heeft er zo onderhand z’n complete ziel en zaligheid in gestoken. Voorts de (bouw)hulp van Adriaan Verschoor, welke menigmaal is bijgesprongen (w.o. ook op doordeweekse dagen). Idem dito Jacco Schop welke zich bezig heeft gehouden met het inbouwen van de (elektro-gerelateerde) techniek. Dan Henk van Gils voor het ophalen en aanleveren van de 4 nieuwe 12Volts-accu’s. Ook Bert Rietveld voor het (à la minute) aanleveren van 4 nieuwe vertragingsmotortjes. Zelf heb ik zorg gedragen voor het inbouwen van zgn. BEC-circuitjes, waardoor er 5 Volt-DC vanuit de 12V-vaaraccu’’s ter beschikking komt voor de ontvanger en de 2 servo’s (per bootje). Al met al lijkt het erop dat de bootjes nu echt doen waarvoor ze gebouwd zijn, en dat is ‘probleemloos’ een dag vaarplezier leveren aan de kinderen welke wij hier mee laten varen tijdens de demo’s. 11


Nu is ‘t dus zaak dat we de accu-packs keurig de winter doorloodsen, zodat ze aan ‘t begin van het vaarseizoen 2017 weer ‘fris en fruitig’ ingezet kunnen worden. Zelf ben ik nog immer op de (destijds) afgesproken 14-daags ingeplande Dinsdagavonden present in ‘t clubgebouw, en houd ik mij vrij consistent bezig met de revisie / de rigoreuze opknapbeurt aan mijn grote Maersk Hunter (achter in de werkplaats). ‘t Gaat dan allemaal niet zo bijster snel, maar gelukkig ‘heb ik vooralsnog de tijd’. Menigeen kan in ieder geval zien, dat er zo onderhand toch flinke vooruitgang is geboekt, want je ziet ‘t model gaandeweg verder opknappen. Mijn streven is erop gericht om ‘m zo medio Mei 2017 weer helemaal tip-top in orde c.q. vaarklaar te hebben. Vrij kort daarna staat immers ook een Internationaal vaarevenement met ‘big-scale’ modellen (w.o. de Maersk Hunter) in de planning. Voor diegenen welke niet zo vaak (of in ‘t geheel niet) in ‘t clubgebouw komen, onderstaand wat foto-impressies.

De Maersk Hunter in gevorderde revisie-toestand. …. 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de pr achtig inger ichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding, een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere zaterdag voor u open tussen 10:00 en 16:00 uur. Tevens zijn wij de 1e Vrijdag van de maand van 10.00 tot 15.00 aanwezig.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


15


Bijna aan het einde gekomen van mijn voorzittersbijdrage wil ik jullie allemaal een prettige herfst-periode toewensen. D.w.z. alle gezondheid en allicht de spirit om (ook) weer te beginnen met modelbouw-activiteiten in de hobbykamer(s) etc. etc. In het clubgebouw is er op dat vlak inmiddels ook al weer diverse activiteit te ontdekken. Zo was Henk de Koning bezig met de afbouw van zijn (recent verworven) sleepbootmodel van de AMSTERDAM. Daarnaast is hij—samen met Maarten Kikkert— begonnen met de (af)bouw van een fraai gelijnd onderzoeksschip. Het betreft dus een gemeenschappelijk bouwproject van beide clubleden, waarvoor ik alleen maar kan zeggen: Goed bezig mannen!! Ook Jacco Schop is ‘tussen de bedrijven door’ bezig met de verdere afbouw van zijn (Kooijman)-sleper Dutch Pioneer. Al met al wens ik jullie veel bouwplezier de komende tijd, en gaarne tot ziens in ons gastvrije clubgebouw ‘t Ruim ! Met vriendelijke groet. Jullie voorzitter. JOHAN

16


17


18


Vaartocht met Zeesleper Elbe (deel 1). Voordat ik mijn verhaaltje doe, eerst een klein stukje historie voor belangstellende, over de zeesleper Elbe. De Elbe is gebouwd bij J. & K. Smit's Scheepswerven NV, te Kinderdijk, onder bouwnr 867. Haar kiel werd gelegd in april 1958 en de tewaterlating was op 19 okt 1958 Haar afmetingen, lengte 58,05, breedte 11,22, diepgang 4,54mtr.Met een motor vermogen van 2x Smit-M.A.N. RB 666 2x 2000 hp, bij 275 omw/min met een snelheid van 10 knopen, ooit de grootste en sterkste zeesleper ter wereld.

19


De bouw van de Elbe koste toen 4 miljoen gulden en moest goedkoper zijn dan de bouwkosten van haar zus, de Clyde, welke ook nu nog steeds vaart als het megajacht de “Sea Wolf”. De Elbe kwam op 24 feb. 1959 in de vaart en werd door Smit al na 17 jaar trouwe dienst over de gehele wereld, uit de vaart genomen en verkocht en omgebouwd tot loodsboot. Van 1976 tot 1985 heeft ze als loodsboot “Maryland” gevaren voor Maryland Pilots. In 1985 werd ze geschonken aan Greenpeace en kreeg ze de naam “Gondwana” en drie weken later alweer omgedoopt in de gelijknamige naam “Greenpeace”. Greenpeace liet haar op haar geboorte werf in Kinderdijk ombouwen tot actieschip. Haar boeg werd versterkt om ook in de Arctische wateren met lichte ijsgang te kunnen opereren en er kwam een heli dek. Dit heeft ze gedaan tot 2001. Greenpeace deed haar over aan de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond voor het symbolische bedrag van 1 gulden.

20


21


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


Van 2002 tot 2013 werd ze gerestaureerd en weer in de originele staat van 1959 terug gebracht. Deze restauratie ging echter niet geheel zonder slag of stoot. Ze is in die periode tweemaal gezonken. Op 30-07-2004 zonk ze na geramd te zijn door de splinter nieuwe “Fairpartner� die tijdens proefdraaien van de trossen schoot en op 27-10-2004 is ze wederom gezonken door sabotage, waarbij een aantal afsluiters in het schip met opzet waren opengezet, waardoor het water ongehinderd binnen kon stromen, bleek uit onderzoek van de zeehavenpolitie. 23


Ze lag toen afgemeerd bij Wärtsilä in de Wilhelminahaven in Schiedam. De hoofdmotoren lagen net helemaal open, om de schade van de eerste duik te laten herstellen door Wärtsilä.. Ze werd weer geborgen door Smit, maar nu met het idee dat ze gesloopt zou worden. Bij die gedachte werd er niet zo zachtzinnig met de Elbe omgegaan, waardoor er flinke schade werd veroorzaakt, door de hijstroppen van de drijvende bokken. Maar door een onverstoorbare drang van alle vrijwilligers, om de Elbe te redden, werd ze van de sloper overgenomen en is ze tot in het kleinste hoekje binnenste buiten gekeerd en totaal overhaalt en als nieuw weer in elkaar gezet. In 2009 is er tijdens een dokbeurt een elektrische boegschroef, incl. de dieselgenerator set ingebouwd. In 2012 vaart de Elbe voor het eerst sinds 2004 weer zelfstandig. Inmiddels is ze begonnen aan haar vierde leven, dat van gerestaureerde laatste nog varende Smit zeesleper, opengesteld voor het publiek. Je kunt de Elbe bezoeken in haar thuishaven te Maassluis, tijdens maritieme evenementen in binnen en buitenland, maar er ook een vaartocht op maken, met dit unieke varende monument. Terugkomende op mijn ervaring met de Elbe vaartocht:

Vorig jaar, tijdens een van de wekelijkse gezellige MBVA clubavonden, zat Bart mij die avond te vertellen over zijn geweldige ervaring op de Zeesleper Elbe, naar Sail Amsterdam. Ik ben toen lekker gemaakt, met de vraag, of ik misschien ook zin had in een dagtochtje met de Zeesleper Elbe, naar de Rotterdamse havens en terug. Ben bij thuiskomst gelijk op de Elbe site gaan kijken en heb die tocht direct geboekt. Deze bleek samen te vallen met de jaarlijkse Furiade te Maassluis. ’s Morgen 3 okt. ‘15 was het zover en kwam Bart met zijn vrouw naar mijn huis, vanwaar wij gezamenlijk met mijn auto naar Maassluis trokken om aan boord te gaan van de Elbe. Na afloop van deze leuke vaarervaring hebben we nog de gezellige Furiade bezocht. 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


26


Door deze vaartocht ben ik besmet geraakt met het Elbe virus. Op 24 okt. heb ik ook maar de tweede Maasvlakte tocht, met een heerlijk buffet aan boord, geboekt. In november van dat jaar heb ik op mijn werk de retour reis met de Elbe via Helgoland naar Hamburg in de Marconisten hut geboekt, van 1 t/m 10 mei 2016. De marconisten hut was ietsje luxer, stijl jaren 59, met wastafel, tafeltje met bank en twee gewone ramen met zicht op zee.

Maar voor die tijd kon ik het niet laten om eerst nog met de Elbe naar IJmuiden te varen op 23 april. Dat was een dagtocht en met de bus terug naar Maassluis. Echter eenmaal op zee en met windkracht 7 recht op de kop in IJmuiden aangekomen, waren er passagiers die ook met de bus terug wilde, maar deze niet hadden geboekt. Hierdoor was er een tekort aan plaatsen in de bus. Heb mijzelf toen maar opgeofferd en aangegeven dat ik wel aan boord wilde blijven en zo de volgende dag met de Elbe terug wilde varen. Dit kwam voor de organisatie heel goed uit, 27


waardoor ik tegen een zeer gereduceerd tarief en een heerlijk diner, aan boord kon blijven slapen. Echter ik had alleen maar een telefoon, portemonnee, fototoestel en videocamera bij mij en verder niets.

Dit was dus geen enkel probleem. Ik kreeg een wegwerp tandenborstel en scheermes, tandpasta, shampoo en een handdoek. Zo ook mijn marconisten hut al toegewezen, die ik voor de week erop al had gereserveerd. De volgende dag na een overnachting in de haven van IJmuiden en een heerlijk ontbijt en na de aankomst van de nieuwe passagiers, die per bus kwamen, vertrokken we. We hadden weer windkracht 7 met uitschieters tot 8, maar nu schuin van achteren. We slingerde flink en er werden diverse passagiers en bemanningsleden zeeziek. Ik was gelukkig al een beetje in geslingerd op de heenreis en had gelukkig nergens last van.

28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


Helaas kwam er aan dit schitterende vaarweekeind ook weer een einde, maar met het mooie vooruitzicht, dat ik het weekeind daarop ook weer aan boord zou stappen voor de lange vaartocht naar Hamburg. Deze tocht zou gaan via het Duitse Waddeneiland Helgoland en de rivier de Elbe, naar Hamburg en terug. Zaterdagavond 30 april moesten de passagiers al aanmonsteren, zodat we op zondagmorgen 1 mei vroeg konden afvaren te Maassluis. Dit ivm. hoog tij.

Na weer een heerlijk ontbijt vertrokken we met blauwe lucht via de Waterweg naar de Noordzee voor een rustige vaartocht van 2 dagen naar Helgoland, waar we een volle dag en nacht zouden blijven. 31


Aankomst Helgoland met schitterend weer. Na een hele dag mijn ogen uitgekeken te hebben op het ruige rotsachtige eiland, met schitterende vergezichten en Jan van Genten zwevend in de opwaartse thermiek, nog een kleine vaartocht gemaakt naar Helgoländer Dßne, een grote zand bank met vliegveldje en zeer vele zeehonden, zonnend op het strand.

32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


De (tweede) reparatie en revisie van de MAERSK HUNTER: Voor de reguliere bezoekers aan ons clubgebouw is ‘t geen nieuwtje meer dat ‘men’ daar — sinds enkele maanden — de reparatie en revisiewerkzaamheden aan de grote modelsleper Maersk Hunter kan aanschouwen. Begin dit jaar heb ik namelijk besloten om het — sterk verwaarloosde — model over te brengen naar het clubgebouw, omdat ik daar minder afhankelijk ben van de weersomstandigheden. Gezien de enorme grootte van het model, en de beperkte (stallings) ruimte welke ik er thuis voor heb, staat het model namelijk vaak “in de openlucht” opgesteld. Dit welliswaar onder een afdak in het verlengde van mijn schuur, maar toch….. Het is niet bepaald de ideale locatie om het model aldaar ‘geparkeerd te hebben staan’ / laat stáán om onder de buiten-omstandigheden er aan te werken. Het zal duidelijk zijn dat ik bij herfst– en winteromstandigheden niet even ‘lekker naar buiten’ ga om aan m’n model te werken…. Enfin…. Lang verhaal kort…..; ‘t Model moest daar eigenlijk weg, en verkast worden naar een geschiktere klus-locatie. Waar anders dan in ons eigen clubgebouw kan je heerlijk rommelen aan je scheepsmodel, zonder dat je daarbij gehinderd wordt door ‘het weer?’ Vandaar dat de Maersk Hunter — na gedegen overleg met de andere bestuursleden — vanaf begin dit voorjaar weer in de werkplaats van het clubgebouw opgesteld staat. WAT GING ‘HIER’ ZOAL AAN VOORAF…….? Menigeen die het — zeer gehavende model — binnen zag komen, zal zich afgevraagd hebben hoe het nu eigenlijk kón dat de Maersk Hunter in zúlk een deplorabele staat verkeerde. Logisch eigenlijk wel, zo’n vraagstelling…… Welnu…..; Zoals enkelen onder ons allicht weten ben ik eind 2004 naar de provincie Zeeland verhuisd, en heb daarbij ‘mijn complete hebben en houwen’ meegenomen van Nieuw-Lekkerland naar Sint -Maartensdijk. Dit uiteraard ook met medeneming van mijn vloot 34


Na een warm verblijf op Helgoland vertrokken we de volgende morgen, voor een tocht van ca.90 zeemijl naar Hamburg via de Elbe. In Hamburg wordt ieder jaar de Hafengeburtstag gevierd, het grootste 4 daagse Havenfeest ter wereld, (schrijven ze). Na een dagje varen kwamen we tegen 18.00 uur aan en meerde af aan de LandungsbrĂźcken, midden in het feestgedruis. Het was inmiddels een snik hete dag geweest.

35


De Landungsbrßcken is een heel lang drijvend ponton met allemaal loopbruggen naar de wal, welke met het hoge tijde verschil op en neer gaat, met kiosken, gezellige terrasjes waar ’s avonds keiharde, maar goede muziek door een DJ werd gedraaid en duizenden mensen via een grote loopbrug recht op de Elbe af liepen. Je keek je ogen uit naar wat er voor moois voorbij kwam lopen.

36


37


38


We lagen op een top locatie tussen de grootste windjammers “Kruzenshtern” en “Mir”, Overdag kon je de vele schepen bezichtigen en de vele zeil parades bekijken. Ik heb op 7 mei nog een Groβe Stadtrundfart met een open bus gemaakt, samen met een Belgisch echtpaar dat ook mee was op de Elbe, om zo nog wat van de mooie stad Hamburg te zien. De liefhebbers konden nog naar de Reeperbahn. Dagelijks maakte de Elbe vaartochten met ca. 80 Duitsers, die via een boekingsbureau mee konden, incl. een groots lopend buffet. Verder ben ik met een groep mede passagiers met de bovengrondse Metro naar het Maritimes Museum Hamburg geweest, wat zeer aan te bevelen is. Echt schitterend wat daar allemaal te zien is aan mooie scheepsmodellen, ook van Nederlandse sleepboten. Ben ook nog een dag naar Miniatur Wunderland geweest, de werelds grootste modelspoorbaan. Ook hier kwam je zoveel ogen te kort. Er was zoveel te zien en allemaal speciale details, zoals bv. een liefdeskoppel dat bezig was tussen de zonnebloemen, dat het moeilijk was om keuzes te maken wat je wilde zien. Er voeren zelfs echte modelboten, die vrij varend door mensen achter de schermen werden bediend met een afstandsbediening, zoals wij dat zelf ook doen. Wordt vervolgt. Paul

39


Alweer één van de laatste demo’s van dit jaar mochten wij verzorgen in het hierboven genoemde winkelcentrum, hier was namelijk op 10 September een Kindermarkt georganiseerd voor de kleintjes (en hun ouders) uit de wijk Stadspolders. De MBVA kon hier een mooie aanvulling aan geven met de juist voor die kleintjes gebouwde vier clubbootjes, de gehele dag was het een komen en gaan van papa’s en mama’s met kroost !!

Het beloofde s’morgens vroeg al een mooie dag te worden en uit de opkomst van 15 Leden bleek wel dat een ieder er weer enorm veel zin in had om weer eens lekker een volle dag te varen ! Na het gebruikelijk bakkie in het clubgebouw waren we al snel in Dordrecht en het bassin was weer in rap tempo klaar om gevuld te worden. 40


41


42


Naast de 192 !! Marktkramen met moegespeeld of onbespeeld speelgoed en vanzelfsprekend kinderkleding was er nog een mooi plaats(je) voor ons vrijhouden waar wij net het grote bassin, de partytent en de aanhangwagen kwijt konden, ook was er voorzien in een marktkraam en dat alles pal naast Verhage !! De inwendige mens heeft het die dag dan ook aan niets ontbroken‌ Wist U trouwens dat Dhr. Walter Weeda, eigenaar van Verhage Dordrecht en dÊ man achter de promotionele acties van Winkelcentrum Bieshof op 7 September is uitgeroepen tot:

Gezien de hartelijkheid en het enthousiasme dat deze man uitstraalt lijkt me dat geheel verdiend !! 43


Met in totaal zo’n 16 modelschepen in het water was het al snel een gezellige drukte in en rondom het bassin.

Tussendoor verwend worden met een stukje vlaai,

44


45


46


schitterend weer, lekker druk, wat wil een mens nog meer... Twee volwassen kerels zien pootjebaaien om een omgeslagen sleepbootje te redden is dan weer wat minder. Maar ook dat komt heel af en toe wel eens voor‌

Achteraf gezien waren we ook daar op voorbereid, er zijn namelijk na de actie van onze eigenste vuurtorenredder Dirk tijdens Dordt In Stoom (Zie brulboei Nr: 2016-4 pagina 51). Speciaal voor dit soort - ongelukjes - twee mooie donkerblauwe handdoeken aangeschaft met daarop de geborduurde tekst: MBVA. Gelukkig waren beide heren met het mooie weer tijdens deze demo weer snel opgedroogd zodat het niemand verder is opgevallen dat we deze handdoeken wel degelijk bij ons hadden maar helaas door de nieuwigheid nog niet in ons demo systeem zaten/zitten !! Nog een nieuwigheid (maar dan iets groter !) in ons demo systeem is de tekst op de partytent, die overigens samen met de geborduurde handdoeken perfect is verzorgd door: Memiko/Michelle Kok 47


Hopelijk blijft de vraag: waar komen jullie vandaan of waar zit jullie club eigenlijk nu achterwege, het lijkt mij wel voldoende duidelijk zo...

Een niet te vergeten kindermagneet tijdens deze voor kinderen georganiseerde demo is onze zeepsop/bellenblaas specialist, en samen met BELLEMIEN eigenaar van de coaster GERRIT heel af en toe en dan nog willekeurig luisterend naar de naam Ger !! Telkens weer trekken zijn creaties, uitvindingen of misschien wel gewoon af kijkertjes, ( Dit is niet in één woord te omschrijven ) de volle aandacht van klein en groot !!

Waar Ger En Bellemien zijn is het een bellenblaas festijn en ieders gezicht veranderd in een grote glimlach hoe mooi kan het leven zijn… Ook de grote bellenblaas truc trekt klanten. 48


49


50


51


Naast - onze - eigen kindervriend waren er nog twee grote kindervrienden namelijk Buurman en Buurman, wie kent ze niet ! Deze twee klussers bekend van de kreet: A JE TO zijn bijna bij ieder kind wel bekend van de TV en hun semi-mislukte klusjes die ze samen proberen uit te voeren. De kids zijn er gek op !!

52


53


54


Zoals bij alle dingen kwam er ook aan deze mooie demodag een einde en al snel was er van al de marktkramen niets meer te zien !! Terwijl het bassin werd leeggepompt konden er nog een paar kleintjes lekker spetteren.

Omdat het grote bassin dit jaar niet meer gebruikt wordt is dit nog eens extra grondig schoon en droog gemaakt voordat alles weer in de aanhanger werd opgeborgen. Na een bedankje aan de opdrachtgever welke reageerde met een welgemeend tot volgend jaar !!! Zijn wij met een uiterst voldaan gevoel richting het clubgebouw gereden. Daar alles weer op zijn plek gezet en onder het genot van een welverdiende kouwe klets gezellig met elkaar nog eens even de dag doorgenomen. vr.gr. Hans 55


Super compact (camping) aggregaat

EU INVERTER 20i Type nummer: SK-1800 Tankinhoud: 4.1 liter Geluidsniveau: 53 Db Continue gebruik: 15 Hr Maximaal 2000 Watt Nominaal 1500 Watt 220 Volt 50 Hz Extra zuinige spaarstand. Geluiddempende behuizing GeĂŻntegreerde handgreep Gewicht 17.5 Kg Afmetingen 51 x 37 x 45 cm

56


57


58


Voor eventuele verdere informatie: penningmeester@mbva.nl

60


Oktober: 03 06 11 23 31

Johan heijkoop Erik-Jan Sprong Gerard Kok Arie Ooms Bas De Frel

November: 27

Robert De Frel

Namens Bestuur en Leden van de:


61


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

05 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

16 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

20/21 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

16 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

20-24 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

07 Mei

4 Braderie

Centrum

Bleskensgraaf

27-29 Mei

4 Dordt In Stoom

Centrum

Dordrecht

4 Juni

3 Vaardemo

NationaalBaggerMuseum

Sliedrecht

4 Juni

2 Tentoonstelling 40 Jr SMVR

WVC Bolnes (2987 CR)

Ridderkerk

25 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

2 Juli

4 Verenigingsmarkt

Wc Makado

Alblasserdam

2t/m4 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

10Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

17 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

1 en 2 Okt

2 4e Mega Hobby Festival

Ahoy (hal 4/5/6)

Rotterdam

8 Okt

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

19/26 Okt

2 Nationaal Modelbouw Evenement

Nat. Mil. Museum

Soest

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

62


63


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De Brulboei 2016-5  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De Brulboei 2016-5  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded