__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

© MBV

A 2016


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Internet: Email:

www.mbva.nl info@mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2016 - 4 Volgnr: 220

Mede Modelbouwers,

Het is inmiddels al weer hardje Zomer en ook al hebben we het tot nu toe getroffen met het weer omschrijf ik dit jaargetijde liever met de volgende meer realistische afkorting:

Zwaar Onweer Met Eindeloze Regenbuien Gezien het tijdstip van het jaar is het dus ook hardje vaarseizoen, wat dus resulteerd in een Brulboei die vol staat met de nodige verslagen van de inmiddels verzorgde vaar demonstraties, die stuk voor stuk, zeer goed bezocht werden, zowel door publiek als, zeker zo belangrijk, door de MBVA deelnemers. Met een gemiddelde van zo’n 16 varende MBVA deelnemers valt er over de bemanning tijdens een demo dan ook absoluut niets te klagen, Heren, applaus voor U zelve en ga zo door... Tussen al dit demo geweld door wordt er in ‘t Ruim de laatste hand gelegd aan een stukje PR op de partytent in een volgend nummer hierover meer...

Veel leesplezier, vr gr De Redactie !!

7


Hallo beste leden. Opnieuw ‘moest’ ik mij ditmaal weer bijzonder haasten om mijn kopijbijdrage voor de Brulboei (nog net) op tijd aan te leveren aan onze eindredacteur. Reden: Ik was weer eens een aantal weekjes op pad met de duwboot Scaldis, en tjah… dan komt er niks terecht van andere (thuis)zaken, waaronder ook ‘het schrijfwerk’ voor het clubblad. Gelukkig kreeg ik van Hans te horen dat er nog enige marge was v.w.b. de uiterste aanleverdatum van de kopij, dus dat was een behoorlijke opluchting. Het doet mij deugd te kunnen melden dat het aantal vaardemo’s wat we tot op heden uit hebben mogen voeren, goed (tot bijzónder goed) werd bezocht door de varende leden, waarvoor ontzettend veel dank! Het is immers van cruciaal belang dat wij bij de verzorging van onze demo’s met ‘een minimum bezetting’ rekening dienen te houden, teneinde ‘geen flater te slaan’ tegenover onze opdrachtgever(s). Welnu…. Daar hoeven we ons—dit vaarseizoen—blijkbaar helemáál geen zorgen over te maken, want de deelname is echt overweldigend goed. Nogmaals dank daarvoor! Op bestuurlijk nivo gaan de zaken uiteraard ook verder. Er zijn wat dat betreft weinig zwaarwegende onderwerpen ter tafel gekomen, en het bestuur speelt als vanzelfsprekend in op evt. acute zaken. E.e.a. zoals je ook van ons mag verwachten! Fijn om te vermelden is, dat ons mede-clublid Adriaan Verschoor al een tweetal bestuursvergaderingen heeft bijgewoond, en dat hij zich langzaam maar zeker vertrouwd probeert te maken met de bestuurlijke— maar bovenal secretariële—zaken. Ook heeft hij uiteraard zijn input al mogen geven aan diverse te bespreken onderwerpen, en wij hebben er alle vertrouwen in dat Adriaan op termijn een volwaardig bestuurslid zal kunnen zijn. 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Helaas heb ik zelf de laatste weken niet (tot niets) meer kunnen doen aan de (verdere) revisie van m’n Maersk Hunter welke in de werkplaats van het clubgebouw opgesteld staat. Ook dit komt mede door mijn absenties v.w.b. ‘het echte varen’ op de duwboot. Daarnaast heeft de vakantie-absentie daar ook een rol in gespeeld; Zoals jullie allicht weten was ik (voor het derde achtereenvolgende jaar) ‘n kleine twee weken in het fraaie Kroatië op vakantie. ‘k Heb het daar weer ontzettend goed naar m’n zin gehad, en ben aldus met een zeer voldaan gevoel, en redelijk uitgerust weer huiswaarts gekeerd. Wat dat betreft….; (de VAKANTIE(S))….. Ik wens eenieder welke nog met vakantie gaat in ieder geval een ontzettend fijne periode en een heerlijk stuk ontspanning toe! Tegen ‘de thuisblijvers’ zeg ik….: Gaarne gewoon tot ziens in het clubgebouw op de Dinsdagavonden, en mogelijk ook voor wat ‘vrij varen’ aan d’n ene of andere waterkant. Mochten de weersomstandigheden dat toelaten, zal ik zeker ook pogen om m’n bootje mee te nemen, en een middagje relaxed mee te komen varen. Elders in dit nummer treft U ongetwijfeld een variëteit aan van verslagen van de diverse gehouden vaardemo’s. Zelf heb ik een verslagje opgesteld over de vaardemo t.g.v. het Noordpark-festival te Zwijndrecht, waar ikzelf ook de gehele dag bij aanwezig geweest ben, en ik met een zéér tevreden blik op terug mag kijken. Voor nu: Veel leesplezier toegewenst aan de diverse bijdragen in deze Brulboei, en gaarne tot ziens! Met vriendelijke groet. Jullie Voorzitter

JOHAN VAN HEININGEN

11


Verslag vaardemo Noordparkfestival Zwijndrecht Beste leden. Voor ondergetekende (jullie Voorzitter) was ‘t al weer heeeeel lang geleden, dat ie een actieve bijdrage geleverd had aan een MBVA-vaardemo. Het was dan ook ‘de hoogste tijd’ dat ik daar weer wat verandering in aan zou brengen, en aldus werd m’n kleine Maersk Hunter weer ‘uit het stof gehaald’ (<< geintje), en enkele dagen van tevoren in vaarklare toestand gebracht. Gelukkig werkte alles nog naar behoren, dus heb ik alles de avond van tevoren opgeladen en wel startklaar in m’n autootje weggezet. Zaterdagmorgen-vroeg ben ik—vanuit Sint-Maartensdijk—afgereisd naar het terrein in Zwijndrecht, t.w. het Noordpark / fraai gelegen aan de rivier de Noord met uitzicht op de driesprong Noord—Merwede—Oude Maas. Al vlot werd ik opgevangen door één van de medewerkers van het festival, en kreeg ik te horen welke aanrij-mogelijkheden er voor ons waren, om de opstellocatie voor ons bassin e.d. makkelijk te kunnen bereiken. Door de extreme regenval welke er in de weken ervoor had plaatsgevonden bleek het terrein helaas nogal erg drassig, en was ‘t dus goed oppassen geblazen voor de (wicht van de) aanhanger en de trekkende auto. 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


Nadat het merendeel van ‘de vaarploeg’ hun bakkie leut had genuttigd in het clubgebouw reisden ook zij af naar Zwijndrecht, en kon er al vlot begonnen worden met de opbouw van het (grote) bassin. Het deed mij ontzettend veel plezier te zien dat er — reeds nú — al zo’n grote ploeg deelnemers present was, waardoor het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’ perfect opging! M.a.w.: In ‘No Time’ stond het bassin opgesteld, en kon het afgevuld worden met water. Hiertoe waren er ook al diverse leden in touw geweest om de grote hoeveelheid brandslangen uit te rollen van het (ver afgelegen) tappunt naar het bassin, maar ook dat bleek allemaal vlotjes te verlopen. Nog ruim vóórdat het festival officiëel geopend werd, stond de MBVA al helemaal startklaar, en lieten diverse leden hun modellen al de eerste rondjes maken. Om circa 12:00 werd het officiële openingssein gegeven, en kwam

het hele festijn leuk op gang. Ik bedoel daarmee uiteraard ook de andere activiteiten op het uitgestrekte terrein, waar men naar hartelast van alles kon beleven: Van muziek luisteren op twee/drie verschillende podia, tot het aanschouwen (en evt. aankopen) van allerlei soorten kunst en cultuur. *** In principe ligt hierin namelijk ‘de bron’ van het Noordparkfestival verscholen. 15


Ook kwamen er vanuit MBVA-gelederen steeds meer deelnemers op de proppen. Op enig moment telden we niet minder dan 20 actieve MBVA-leden !!! Een aantal waar we best wel trots op mogen zijn! Dat het daardoor ook flink druk was met schepen in het bassin moge duidelijk zijn.

Gelukkig wist iedereen daar redelijk goed mee om te gaan, en is er — op wat minuscule botsinkjes na — vrijwel niets aan schade aan elkaars modellen gevaren. Een streven wat we vanzelfsprekend ook hoog in ‘t vaandel hebben. Gegeven ‘de grote opkomst’ leek het mij wel aardig hiervan eens een volwaardig overzicht te plaatsen; Bij deze…. 01) Gerard Kok 02) Corné Kist 03) Johan van Heiningen 04) Hans de Deugd 05) Bart Schouten

‘t Brengen v.d. MBVA-aanhanger Happy Hunter (in aanbouw) Maersk Hunter 3 Springertugs / clubscheepjes Smit Nederland Speedboat Moerasboot 16


17


18


06) Bert Rietveld

Smitwijs Singapore Bever Happy Hunter Centaurus Multicat BKM-100 Smit Duitsland Rode Zee Diverse speedboten Key Biscane ‘walkapitein’ Koningin Beatrix Smit Panama Eagel kotter Gerrit Amsterdam San Diego Sleepboot Neptun Adelaar

07) Erik Sterrenburg 08) Henk van Gils 09) Arie Vink 10) Paul de Lange 11) Chris Luesink 12) Mike Luesink 13) Wienus Dekker 14) Jaco Speksnijder 15) Maarten Kikkert 16) Ger de Goede 17) Dirk Brouws 18) Bas Defrel + zoon 19) Robert ………..

En mogelijk ben ik vast nog wel ergens een varende deelnemer en/of deelnemend vaartuig vergeten……; Sorry for that…. Al met al mogen we stellen dat de inzet van de MBVA-leden van een zéér goed gehalte was, waarvoor ontzettend veel dank! Gedurende de dag heeft menigeen ook een ronde gemaakt over het terrein om een kijkje te nemen bij de andere festiviteiten . Alhoewel het aantal deelnemers hierin minder was dan verleden jaar heb ik toch wel begrepen dat het merendeel van de stands en de optredens op de 3 podia de moeite waard waren om te aanschouwen c.q. te beluisteren. Bij ons bassin heeft Ger de Goede ook nog ‘wat showtjes’ weggegeven met zijn mega-bellenblaaskoord. Met name voor kinderen altijd een leuk extra schouwspel ! Zoals altijd komt aan alles een eind, zoöok aan onze deelname aan dit festival. Aldus werd het bassin geleegd, en in een heel vlot tempo afgebroken en opgeborgen in de MBVA-aanhanger. 19


Met een kleine delegatie zijn we nog terug gereden naar het clubgebouw, zodat ook daar hulp voorhanden was bij het afkoppelen van de aanhanger (welke ditmaal door Bart Schouten) terug ‘gesleurd’ was naar Alblasserdam. Na het nuttigen van een laatste verfrissing is iedereen voldaan huiswaarts gekeerd, en durf ik te stellen dat deze demo er één van grote klasse was. Mooi om op terug te kijken! Met vriendelijke groet.

JOHAN VAN HEININGEN.

20


21


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


De HOOFDPRIJS

Hoe vaak krijgen we niet een brief, een kaart of een schitteren kleurenfolder in de brievenbus met de opwindende tekst: Gefeliciteerd mevrouw of meneer, U heeft de HOOFDPRIJS gewonnen!!! Als je dan dat fraais openmaakt en leest kom je helaas tot de teleurstellende ontdekking dat die voorgeschotelde hoofdprijs toch iets verder van je portemonnee is dan het verleidelijke schrijven doet vermoeden. Ik moet me echt inhouden om nu niet te schrijven dat je gewoon wordt be-, eh, eh, -dot. Ja, dat is niet het woord dat ik zocht, maar een heel lichte uitgave daarvan. Het komt er dus op neer dat je echt niet zomaar geld ziet en in handen krijgt. Maar het kan ook anders. Let maar eens op wat er nu gaat komen. In Alblasserdam woont en werkt een meneer Rinus Nijman. Nou én? Lees nou even verder! Op 1 mei 1991 is Rinus als één mans bedrijf begonnen op de Pieter de Hoogh plaats in Alblasserdam met als werk het stofferen van woningen en gebouwen. In ook voor modelbouwers begrijpelijker taal dus het aanbrengen van vloerbedekking en gordijnen en, zo nodig, ook behangen en verven. Over de naam hoefde hij niet lang na te denken: RN Project, met als logo: een stanleymes! De “administratie” was ondergebracht in een klein slaapkamertje in de flat; de voorraad en opslag vulde de berging in de kelder. Het was heel hard werken, maar gelukkig waren er vrienden waar hij op kon bouwen als het nodig was. Zo kon hij al na ruim anderhalf jaar zijn

23


eerste pand openen aan de Edisonweg en het bedrijf promoveerde tot RN Project BV. Er kwamen grotere projecten en de zaken gingen voorspoedig. Dank zij kwaliteit en betrouwbaarheid kreeg en behield hij grote, vaste klanten en RN Project BV bleef groeien, zodat verhuisd werd naar het huidige pand aan de Kelvinring, nog steeds in Alblasserdam. Dat “nog steeds” slaat op de datum 1 mei 2016 en dat wil dus zeggen dat Rinus al 25 jaar met succes zijn bedrijf voert en dat wilde hij vieren. Maar wat doe je dan? Nu moet ook verteld worden dat Rinus in zijn vrije tijd een verenigingsman was en vanuit die gedachte kwam hij op het idee om een aantal verenigingen in Alblasserdam en omstreken mee te laten delen in zijn feeststemming door cadeautjes uit te delen. Hij liet in een interview met de krant weten dat hij in een opwelling spontaan had besloten dat hij ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van RN Project BV aan 25 verenigingen een bedrag van € 250,-. wilde geven. De vereniging hoefde daarvoor alleen maar “een briefje te schrijven” om te zeggen dat ze dat heel erg fijn zouden vinden en even te vertellen wie je was. Uit al de inschrijvingen zouden dan door loting 25 gelukkige prijswinnaars getrokken worden. Het verhaal kwam in de krant en er kwamen 44 reacties binnen bij RN Project BV. Toen kwam de dag waarop de loting plaatsvond en waarop natuurlijk het spannende moment volgde wie er uitgeloot was. En ja hoor! Bingo voor onze Modelbouwvereniging. Daar kregen we netjes schriftelijk bericht van onder vermelding van hoe, wanneer en waar de 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


prijsuitreiking zou plaatsvinden, hetgeen natuurlijk ook de nodige aandacht kreeg in de pers. Het feest zou plaatsvinden op een vrijdag namiddag in het Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam en voor onze modelbouw zouden Hans, Bart en Ger namens de vereniging de prijs in ontvangst mogen gaan nemen. Rinus wilde nadrukkelijk géén bloemen of iets dergelijks, maar wel graag van alle 25 verenigingen een herkenbaar iets, zoals een naam/ logo of iets dergelijks, om daar later een collage van te maken. Een leuk en origineel idee! Omdat wij als Modelbouwvereniging ons net een nieuwe outfit hadden laten aanmeten, besloot ons driemanschap om gezamenlijk in de nieuwe donkerblauwe polo’s, met naam en logo in witte zijde daarop geborduurd, onze opwachting te maken.

De “proefdruk” van de naam met logo op de donkerblauwe stof, een lapje van circa 15 bij 25

27


cm, is netjes afgewerkt en verpakt als cadeau meegenomen. Op de bewuste vrijdagmiddag, de derde juni 2016, wandelde ons drietal derhalve, mede vanwege het mooie weer, zoals beschreven in clubtenue, van de club naar Landvast. Daar dachten we onder het genot van een kopje koffie en misschien een drankje en na een prevelementje van Rinus, de cheque in ontvangst te mogen nemen en weer clubwaarts te keren. Nou, dat pakte even anders uit. Bij de ingang van de grote zaal stond ter begroeting Rinus zelf, mĂŠt familie en de staf van RN Project en om onze felicitaties (en het stukje collage) in ontvangst te nemen. Dit ontvangst comitĂŠ stond voor een soort lange toonbank, waarop een aantal bedrijfspapieren waren uitgestald, welke in het kort een indruk gaven van de zakelijke ontwikkeling van RN Project BV. Er was aan alles gedacht. Geweldig!

28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


In de zaal was het al een gezellige en drukte. Ik schat dat er toch zo’n honderdvijftig mensen zaten, stonden of liepen en iedereen zag wel een of meer bekenden waar het nodige mee bij te praten viel. Kortom, er was direct al een prima sfeertje en bar gezellig. Sfeer verlichting in de zaal en op het podium vele emmers met ruim 25 boeketten, waarvan we de bestemming zonder al te veel moeite wel konden raden. De lange zijde van de zaal was bijna helemaal gevuld met tafels waarop een voorproefje stond van een op handen zijnde zowel warm als koud buffet, dus dat beloofde meer dan we in de verste verte hadden verwacht. Ook de muziek ontbrak niet, maar die was niet hinderlijk hard, zoals je vaak tegenkomt. In tegendeel, deze was zo zacht ( en lief) dat je hem gewoon niet hoorde, zelf niet aan het tafeltje er vlak naast. De muzikanten waren twee jonge dames, beide met een gitaar en ik meen dat ik soms één (of beide) mee hoorde zingen, maar dat is niet zeker, want mijn gehoor is niet meer zo scherp. Gelukkig vonden we nog een tafeltje waar we aan konden schuiven bij de eveneens gelukkige afvaardiging van de Schietvereniging “Wilhelm Tell” uit Alblasserdam en de Korfbalvereniging CKC-Kinderdijk. De verzorging van de dorstige mens was ook beslist niet vergeten, want al snel nadat we plaats genomen hadden kwam een mevrouw vragen “of de heren misschien iets wilde drinken”. Nou, zoiets kun je beter niet aan een modelbouwer vragen, want die zal echt geen “Nee” zeggen. Zo zaten we onder het genot van een natje, waarbij ook het borrelhapje niet ontbrak, gezellig te babbelen, ook met onze tafelburen, waar je dan toch weer een heel andere kijk op en 31


het beleven van het verenigingsleven van anderen krijgt en naar de drukte om ons heen te kijken. En er wordt wat afgepraat in zo’n gezelschap! Onvoorstelbaar. Wat een wonder dat in zo’n ambiance de tijd voorbij vliegt en de keuken van Landvast alle tijd had om het buffet voor te bereiden. Ondertussen heeft de regie kennelijk wat medelijden gekregen met de muziek, want er wordt een heuse versterker aangesleept en de dames gitaristes(?) worden van een microfoon voorzien. De muziek is beslist nog niet oorverdovend, maar ergens op de achtergrond vaag waarneembaar en zo hoort het ook. Al veel te snel naar ons gevoel beklom Rinus het podium, frommelde wat met zijn microfoon en wist voor iedereen verstaanbaar mede te delen dat het buffet gereed was en dat het de bedoeling was dat de aanwezigen wat lekkers voor zichzelf zouden gaan halen. Natuurlijk was dat niet tegen dovenmansoren gezegd en er was ruimte genoeg, zodat iedereen op z’n gemak wat van al dat lekkers op het bord kon scheppen. Het duurde dan ook niet lang of iedereen zat heerlijk te genieten van zijn of haar droogje en natje. Sorry mensen, sorry! Ik vergis me. Niet iedereen!, maar dat is ook niet “iedereen”. Rinus at niet mee !!! Die had op het podium zijn draai gevonden. Hij was op een kruk geklommen, de microfoon werkte en, zoals hij al eerder had aangekondigd, hij zou een kort woordje zeggen. Bovendien stelde hij dat, nu iedereen zat te eten, we toch niet konden praten, dus zou hij dat wel even doen. Op zijn eigen ludieke wijze vertelde hij gewoon wat dingen die hij in die 25 jaar had meegemaakt. 32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


De (tweede) reparatie en revisie van de MAERSK HUNTER: Voor de reguliere bezoekers aan ons clubgebouw is ‘t geen nieuwtje meer dat ‘men’ daar — sinds enkele maanden — de reparatie en revisiewerkzaamheden aan de grote modelsleper Maersk Hunter kan aanschouwen. Begin dit jaar heb ik namelijk besloten om het — sterk verwaarloosde — model over te brengen naar het clubgebouw, omdat ik daar minder afhankelijk ben van de weersomstandigheden. Gezien de enorme grootte van het model, en de beperkte (stallings)ruimte welke ik er thuis voor heb, staat het model namelijk vaak “in de openlucht” opgesteld. Dit welliswaar onder een afdak in het verlengde van mijn schuur, maar toch….. Het is niet bepaald de ideale locatie om het model aldaar ‘geparkeerd te hebben staan’ / laat stáán om onder de buitenomstandigheden er aan te werken. Het zal duidelijk zijn dat ik bij herfst– en winteromstandigheden niet even ‘lekker naar buiten’ ga om aan m’n model te werken…. Enfin…. Lang verhaal kort…..; ‘t Model moest daar eigenlijk weg, en verkast worden naar een geschiktere klus-locatie. Waar anders dan in ons eigen clubgebouw kan je heerlijk rommelen aan je scheepsmodel, zonder dat je daarbij gehinderd wordt door ‘het weer?’ Vandaar dat de Maersk Hunter — na gedegen overleg met de andere bestuursleden — vanaf begin dit voorjaar weer in de werkplaats van het clubgebouw opgesteld staat. WAT GING ‘HIER’ ZOAL AAN VOORAF…….? Menigeen die het — zeer gehavende model — binnen zag komen, zal zich afgevraagd hebben hoe het nu eigenlijk kón dat de Maersk Hunter in zúlk een deplorabele staat verkeerde. Logisch eigenlijk wel, zo’n vraagstelling…… Welnu…..; Zoals enkelen onder ons allicht weten ben ik eind 2004 naar de provincie Zeeland verhuisd, en heb daarbij ‘mijn complete hebben en houwen’ meegenomen van Nieuw-Lekkerland naar Sint -Maartensdijk. Dit uiteraard ook met medeneming van mijn vloot 34


Het was een mengelmoes van een paar droeve zaken, heel veel fijne, dankbare en soms wat emotionele zaken, maar vooral ook vrolijke, dankbare zaken. Rinus, zittend op zijn kruk, op dat moment zijn praatstoel, telde al deze fijne herinneringen af aan de hand van een kort stukje gewoon bindtouw, waarin hij wat knopen had gelegd voor zijn speech, nou ja, het was echt meer een gewoon en gezellig praatje, waarin wat leuke, fijne herinneringen werden opgehaald. Nu was ook zijn dochter Antoinette aanwezig, met haar zoontje Pepijn, van ik schat anderhalf jaar. Omdat iedereen al luisterend zat te eten en Pepijn zich kennelijk verveelde, ging hij maar eens bij Opa kijken, wat die daar nou zat te praten op dat podium. Duidelijk was dat Opa en kleinzoon hele goede maatjes waren, want Pepijn kwam niet weg zonder een dikke knuffel én niet te vergeten: het touwtje! Al spelende op het toneel liet Pepijn dat touwtje over de rand van het podium vallen, maar hij had al snel weer wat anders gevonden wat zijn aandacht trok en even later verdween hij weer de zaal in. Terwijl Rinus zijn “korte” praatje nog een poosje voortzette wilde hij even later dat touwtje uit zijn zak halen, maar kon dat natuurlijk niet vinden en zei dus gewoon: Hé, ik kan het touwtje niet vinden. Onmiddellijk kwam Pepijn van achter uit de zaal, raapt het touwtje op dat voor het podium lag, klimt het trapje op en geeft het touwtje aan Opa. Wat zegt men ook alweer? Kleine potjes, enz. . . Ze horen alles. Geweldig!! Tegen de tijd dat iedereen verzadigd was, is ook Rinus uitgepraat en wil overgaan tot het 35


officiële gedeelte van de middag, maar daar steekt zijn dochter even een stokje voor. Omdat het hele gebeuren tenslotte te danken is aan het feit dat RN Project BV in die 25 jaren uitgegroeid is tot wat ze nu zijn en dat deze mijlpaal bereikt werd met name door de inzet van Rinus, wilde dochter Antoinette hem toch even in het zonnetje zetten. Zij ging in haar toespraak terug naar het begin en memoreerde de oprichting en verdere groei van de zaak vanaf die 1ste mei 1991, zoals deze ook in het begin van dit verhaal is weergegeven. ( Noot van de schrijver: Na afloop van het feest vroeg en kreeg ik het uitgetypte verhaal van de toespraak van Antoinette, waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Dank je wel Antoinette! De “persoonlijke” stukjes zijn weggelaten.) Antoinette vertelt dan hoe zij als kind en jong meisje met de zaak van Pa heeft meegeleefd en welke fijne herinneringen zij daaraan nog steeds heeft, met name de klusjes die zij mocht en kon doen en vooral de gezelligheid op kantoor. In haar dankwoord aan haar vader betrekt zij ook alle mensen van de staf met de woorden: Dank aan jullie allemaal; mede door jullie inzet is RN Project BV het bedrijf geworden wat het nu is! Ook nu wordt, in dit geval niet Opa, maar Pa, bedankt met een dikke knuffel. Rinus neemt de microfoon weer over van Antoinette, roept de voltallige staf op om ook op het podium te komen en bedankt hen persoonlijk voor alles wat ze voor RN Project BV hebben gedaan. Ja, en dan is het zover. Rinus vertelt, voordat hij van elke vereniging een vertegenwoordiger op het podium roept, nog even langs zijn neus weg dat er op de oproep 44 gegadigden zich gemeld hebben, maar er waren maar 25 winnaars.

36


Dat vond hij een beetje triest voor die 19 “verliezers”, zodat hij die verenigingen inmiddels maar als troostprijs € 50 had gestuurd. Wat een man! De ceremonie van de 25 winnaars is kort maar krachtig. Er zijn 25 grote “oorkondes”, waar onder andere de naam van de vereniging en het gekregen bedrag op staan.

Rinus noemt de naam van een vereniging op en de vertegenwoordiger daarvan komt op het toneel en krijgt van Rinus de oorkonde en vervolgens van een van de dames een bos bloemen. Uiteindelijk is het toneel bomvol met blijde mensen die met de oorkonde en de bloemen zwaaien, terwijl de fotografen het bijna niet aangeflitst krijgen. Hiermee is dan wat ons betreft het publieke gedeelte van de jubileumviering van RN Project BV ten einde. 37


38


Het was voor ons gevoel en naar onze verwachtingen een geweldige happening en kunnen met zekerheid stellen dat RN Project BV en geweldige gastheer is. Bij het verlaten van de zaal konden we Rinus en de zijnen dan ook oprecht hartelijk feliciteren met deze geweldige middag en nogmaals bedanken voor alles. Omdat het nog niet genoeg was kregen de dames voor onderweg nog een doosje bonbons aangeboden en de heren eveneens indien nodig voor onderweg een handzaam stukje gereedschap in de vorm van een kruiskopschroevendraaierzakvulpen. Ger

39


40


41


42


43


Demo bij het Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Op zaterdag 4 juni 2016 heeft het NBM in Sliedrecht een van haar regelmatig terugkerende filmdagen gehouden. Er wordt dan een bepaald thema uitgezocht. Het programma bestaat meestal uit twee delen, een ochtend en een middag voorstelling. Afhankelijk van het aantal en de lengte van de beschikbare films of filmpjes is er een ochtend voorstelling van bijvoorbeeld 10.30 tot 13 uur, welke â&#x20AC;&#x2122;s middags tussen 14 en 16.30 uur wordt herhaald. De vertoning is een lopende voorstelling en kan dus op elk gewenst moment worden bezocht en verlaten. Op genoemde zaterdag was het thema SLEEPBOTEN. Daartoe heeft het Sleepvaart Museum in Maassluis een aantal bijzondere filmpjes verzameld om in Sliedrecht te vertonen. Het leek het bestuur van het NBM daarom wel leuk als de MBVA tussen de twee voorstelling, dus zo ongeveer tussen half 11 en 14 uur wilde komen varen met bij voorkeur een aantal sleepboten. Door omstandigheden bleek de daadwerkelijke uitvoering laten we zeggen wat magertjes. Er meldden zich zegge en schrijven twee vaarders Dirk en Paul, waarbij Ger bijsprong , niet met een sleepboot, maar met de op het museum gestationeerde duwboot van Damen, de Poessie B. Dirk voer met de Amsterdam en Paul met de Smit Duitsland en de Rode Zee. Het aantal bezoekers viel echter bar tegen en we hebben maar een paar mensen bij de bak gehad. Toch was het al met al best gezellig. Het was prima weer met een lekker zonnetje. Ook de verzorging was weer als vanouds met koffie, de alom geprezen groentesoep met ballen van Jannie en niet te vergeten de belegde broodjes. Bovendien was de tijd te kort om je echt te gaan vervelen en werden we zoals gezegd beslist niet al te zeer gehinderd door belangstellende bezoekers. â&#x20AC;&#x2122;s Middags was er bovendien een echtpaar met zoontje van een jaar of 4 - 5 , die een poosje met de Pussie B. mocht varen. Zijn dag kon in elk geval niet meer stuk. Om goed 15 uur was ook de laatste bezoeker weg en konden we verder elders van de rest van het weekeinde gaan genieten. Ger

44


45


46


Al ver voor deze bovenstaande datum begint het bij menig varend MBVA Lid al te kriebelen, Dordt in Stoom !! Is mijn boot dan wel op tijd klaar, kan ik daar mijn accu’s opladen ? Waar kan/moet ik mijn auto parkeren ? En meer van dat soort vragen worden al vroeg in het jaar gesteld aan de Act. Coordinator. Deze heeft gelukkig al vroeg in het jaar contact met de organisatie en kan dan ook vrijwel direct een passend antwoord geven op deze vragen ! Elke twee jaar weer een fantastisch mooi en goed georganiseerd evenement en voor ons als demovaarders dus twee hele dagen achter elkaar varen met als prettige bijkomstigheid ook twee hele dagen genieten van de geweldige sfeer die er over het gehele terrein hangt, over de bijbehorende geur waren de meningen echter nogal verdeeld ;) Zaterdagsmorgens was het dan ook al vroeg (7.00 uur) een drukte van belang in ‘t Ruim en na het standaard bekertje koffie en het inladen van alle rond om ons heen verzamelde zaken die pertinent mee moesten waren we al snel op het Otto Dickeplein in Dordrecht. Het kleine bassin was met zo’n grote ploeg ook weer snel opgesteld en met behulp van slechts één brandslang gevuld ! Ook wel eens lekker, soms zijn er zelfs zes stuks nodig om ons bassin gevuld te krijgen. 47


Het blijft qua ruimte een beetje behelpen maar achter het bassin was nog net een beetje ruimte om en een aantal automobielen te parkeren en de partytent op te zetten. Van de organisatie mochten we een drietal degelijke tafels met metalen onderstel gebruiken om de modellen op te stallen in de partytent en na deze te hebben voorzien van een stemmig donkerblauw tafelkleed konden ook de autoâ&#x20AC;&#x2122;s uitgeladen worden en al het moois door het voorzichtig toenemende publiek worden aanschouwd.

Na al dit gesjouw was het inmiddels al weer tijd voor koffie !! We moesten toch wachten tot het bassin vol was dus hebben we rustig aan een bakkie of twee, sommigen zelfs drie !! genuttigd voor er voldoende water stond om te kunnen varen. Gelukkig voor de omwonenden heeft het Otto Dickeplein een perfecte afwatering richting de rivier, helaas voor ons iets minder fijn, de inmiddels bekend geachte MBVA Vuurtoren dreigde ditmaal echt natte voeten te krijgen, normaal gesproken geen enkel probleem maar nu kwam het water wel erg hoog !! 48


49


50


Gelukkig heeft de vaarploeg een professionele vuurtorenredder in haar gelederen, Dirk Bedankt !!

Daar het naast gelegen Centrum Sta-Pal fungeerde als ontvangst ruimte voor de shanty koren was het al vroeg een hele drukte rondom het bassin met de meest vreemde (maritiem) uitgedoste zangers en zangeressen inclusief schouder papa of mamagaai. Ik mocht niet rammelen met het beestje dus kweetniet ...watnuwas.

51


De weergoden waren het dit weekend duidelijk niet met elkaar eens, dan een klein buitje, dan werd het weer een beetje fris en tussendoor konden we heel even als een stokstaardje rechtop in de zon, de verwachtte 250.000 bezoekers lieten zich echter niet tegenhouden en stonden op sommige momenten zelfs drie/vier rijen dik rondom het bassin, altijd leuk en gezellig !!

Maar door deze enorme drukte was het zelfs moeilijk om de perfect verzorgde lunchpakketten en consumptiebonnen aan een ieder van de Leden af te geven, je kon er gewoon niet langs, zoveel mensen die ongetwijfeld de politieboot met alle toeters en bellen wilden zien, dat horen ging al vanaf een afstand en heeft waarschijnlijk de kleintjes gelokt die, als ze het eenmaal zien, staan te springen en te dansen, geweldig, dat noemen ze genieten !! Aan het eind van de Zaterdag hebben we met een man of acht nog genoten van een diner-dansant in een onderaards gewelf, goed het dansgedeelte hebben we dan maar op de heen en terugweg gedaan maar we hebben lekker gegeten, het was weer goed verzorgd !! De Zondag is eigenlijk een herhaling van de Zaterdag met weliswaar een iets andere bezetting maar wel weer 16 deelnemers. 52


53


54


De standaard kartrekker van de MBVA attendeerde mij Zondag op ĂŠĂŠn van de reclamezuilen van DIS waar zowaar een foto van onze vereniging op staat en hijzelf, zijn boot en een collega !! Navraag gedaan aan de organisatie of het mogelijk zou zijn om deze te verkrijgen ? Helaas gebruiken zij deze nog een keer, dus wellicht... Na wederom een lange en drukke dag met veel leuke gesprekken, geinteresseerden voor een eventuele demo, bezoekers en collega modelbouwers van andere verenigingen komt er helaas ook een eind aan dit mooie weekend, dus is het opruimen geblazen. Met een grote ploeg ervaren deelnemers is dit ook in een klein uur weer geklaard en na een afzakkertje in ons clubgebouw kunnen we terugkijken op weer een mooie deelname aan Dordt in Stoom 2016. Wij zijn het zeker eens met onderstaansde foto !!

55

gr Hans


De MBVA is samen met een aantal andere andere verenigingen uitgenodigd voor zaterdag 2 Juli door winkelcentrum MAKADO voor een aldaar te organiseren Verenigingsmarkt, vanzelfsprekend doen wij daar graag aan mee, teneinde onze mooie vereniging nog eens extra onder de aandacht te brengen in onze thuishaven. In eerste instantie was de bedoeling dat wij buiten op het vernieuwde Wilgenplein zouden staan maar dit bleek dusdanig schuin af te lopen dat dit niet ging lukken, gelukkig konden we

56


57


58


binnen nog precies een passend plekje vinden om ons kleine bassin op te zetten, dus weer zo als vanouds, gezellig druk en binnen in het Makado-Center !! Buiten gaf de Scouting Alblasserdam acte de presence en binnen gaf de Dansschool YV Dance regelmatig een showtje weg op vanzelfsprekend keiharde bijbehorende muziek. Al met al weer een gezellige en goed bezochtte vaardemo en wat ons betreft, voor herhaling vatbaar !!

59


TE KOOP: Wegens overcompleet een Fonkelnieuw Aggregaat !!

Voor eventuele verdere informatie: info@mbva.nl 60


Augustus: 07 11 14 16 19 31

Adriaan Verschoor Jacco Schop Henk Dekker Eldert Heijkoop Pieter van Dalen Ton v/d Linden

September: 01 11 12 14 14 15 15 16 24

Wilco van Oord Steef v/d Straeten Hans van Gemeren Jurgen v/d Aa Ronald Stoppelenburg Ton Kuijs Rinus Stevense Hannes Zuidervliet Dirk Brouws

Namens Bestuur en Leden van de:

61


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

05 Jan

6 Nieuwjaars receptie

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim

Alblasserdam

16 Feb

5 Algemene Leden vergadering

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

20/21 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

16 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

20-24 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

07 Mei

4 Braderie

Centrum

Bleskensgraaf

27-29 Mei

4 Dordt In Stoom

Centrum

Dordrecht

4 Juni

3 Vaardemo

NationaalBaggerMuseum

Sliedrecht

4 Juni

2 Tentoonstelling 40 Jr SMVR

WVC Bolnes (2987 CR)

Ridderkerk

25 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

2 Juli

4 Verenigingsmarkt

Wc Makado

Alblasserdam

2t/m4 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

10Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

17 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

2t/m 4 Okt

2 4e Mega Hobby Festival

Ahoy (hal 4/5/6)

Rotterdam

8 Okt

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

19/26 Okt

2 Nationaal Modelbouw Evenement

Nat. Mil. Museum

Soest

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

62


63


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2016 - 4  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2016 - 4  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded