__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

© MBV

A 2016


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Eindredactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2016 - 3 Volgnr: 219

Mede Modelbouwers, Het vaarseizoen is officieel op 27 April weer van start gegaan, dus in dit nummer weer de 1e demoverslagen van dit jaar. Ook een mooie uitdaging voor alle Leden en een stukje Goed Nieuws kunnen en mogen we jullie natuurlijk niet onthouden ! naast het goede nieuws komen er ook de nodige tegenslagen aan bod zodat jullie na het lezen van dit blad weer volledig op de hoogte zijn !! Veel leesplezier, vr gr De Redactie !!

7


Beste leden, Het is mij wederom een genoegen jullie weer een beetje bij te praten over het reilen en zeilen van de club in het algemeen. Dit nadat we inmiddels — met ons vaarteam — al een X-aantal vaardemo’s achter de rug hebben, waarvan elders in dit nummer verslag gedaan wordt. Ook deze keer zat ik m’n kopijbijdrage op te stellen in een zaal van een dart-locatie in België, waarvoor ik (t.b.v. mijn vrouw) best wel veel op reis ben. Geen punt….. Aldus slaan wij twee vliegen in één klap; ‘t Vrouwke (wedstrijd)-darten en ik mij zinnig bezighouden met de inhoudelijke zaken m.b.t. mijn/onze hobby. Het doet mij ontzettend veel deugd te signaleren dat het de laatste weken behoorlijk druk is v.w.b. de bezoekersaantallen aan het clubgebouw, en dit dan met name op de Dinsdagavonden. Voor mij het bewijs dat de saamhorigheid en de gezelligheid op een hoog peil staan, en dat we dat mét elkaar zoeken, en daar ook een leuke invulling aan geven. Ook werd er de afgelopen weken nog flink geklust aan diverse schepen en modelbouw-projecten. Zo was Hans de Deugd — aangevuld door de know-how van Jacco en Chris — nog heel erg druk bezig met het (technisch) afwerken van de vier nieuwe clubbootjes. Helaas waren daarbij in de eindfase wat tegenslagen ‘om de hoek komen kijken’, waardoor de inzet van deze scheepjes bij de 1e vaardemo’s (met bassin) noodzakelijkerwijs uitgesteld moest worden. Vanzelfsprekend hebben we daar allemaal begrip voor getoond. Op het moment dat ik dit verslagje aan ‘t schrijven ben, zouden de 4 scheepjes inmiddels weer startklaar zijn, zodat we daar ‘de jongere garde’ mee kunnen vermaken tijdens onze — nog komende — vaardemo’s. Ook de volledig gereviseerde (bijna compleet herbouwde) vuurtoren is weer toegevoegd aan de attributen van het bassin, en 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Wat de demo’s betreft….; Er is nog geen sprake van een ‘volle bak—agenda’, (de vraag is zelfs of we dat überhaupt ook echt wel willen…?), maar vooralsnog mogen we niet klagen. Inmiddels hebben we de demo t.b.v. de Oranjevereniging in Hendrik-IdoAmbacht achter de rug, en idem dito een vaardemo tijdens een braderie / jaarmarkt in Bleskensgraaf. De contrasten waren hierbij nogal hoog, en daarbij doel ik op de weersomstandigheden. Op Koningsdag waren de temperaturen extreem laag, en ik spreek dan ook mijn lof uit aan al die vaarders welke hiervoor niet gezwicht zijn, en tóch maar deze koude hebben weten te weerstaan. Ook vanuit de kant van de Oranjevereniging is deze waardering nadrukkelijk geuit, en ziehier…. de uitnodiging voor volgend jaar hebben we inmiddels ook al weer te pakken. Ook het feit dat er nu — na zoveel jaren van demovaren in de vijver van het Bakxpark — een switch gemaakt is naar een andere locatie, t.w. bij winkelcentrum ‘De Schoof’ (en dit nu ook met ons bassin, én nu gedurende de gehele dag) blijkt in goede aarde gevallen te zijn. Ik heb van vrijwel alle MBA-leden/vaarders vernomen dat ze ‘t als een waardevolle omschakeling hebben ervaren, omdat we bij ’De Schoof’ veel meer publiek trekken. We houden dat — een volledige dag-demo bij ‘De Schoof’ — er dus in!! Zoals hierboven reeds aangegeven was er sprake van extreme contrasten v.w.b. ‘het weer’, en aldus werd de vaardemo in Bleskensgraaf verzorgd onder ultra-zomerse omstandigheden, waarbij er (volgens de pers) zelfs temperatuur-records gevestigd werden in relatie tot de (nog vroege) tijd van het jaar. Ook hierover heb ik vele positieve feedback gekregen; ‘n Toplocatie op een mooi groot plein voor de N.H.-kerk van Bleskensgraaf. Enfin…. voor de door de leden opgedane ervaringen verwijs ik graag naar de diverse — elders geplaatste – demoverslagen. Op het moment van schrijven van mijn Voorzittersbijdrage hebben we sowieso nog 2 demo’s in de korte termijn-planning staan, t.w. die in het kader van ‘Dordt in Stoom’, én hebben we een toezegging gedaan op een (vaar)verzoek tot deelname aan een filmdag van het Baggermuseum te Sliedrecht. Gegeven het elan van de leden heb ik er alle vertrouwen in dat deze demo’s met voldoende inzet verzorgd gaan worden, waarvoor dank! 11


Ook mag ik niet onvermeld laten dat de leden van het vaarteam weer in een compleet nieuwe outfit gestoken zijn, want wij hebben recent een reeks nieuwe shirts en polo’s aangeleverd gekregen. Deze shirts en polo’s zijn daarbij voorzien van ons MBVA - logo en bij de polo’s zijn ze daarop machinaal geborduurd. Voor wat betreft de uitstraling naar buiten is dit een goede zaak voor de club, en met dié wetenschap in het achterhoofd heeft de club dan ook 50% van de aanschafprijs voor zijn rekening genomen. De andere helft is voor rekening van het betreffende lid zelf, waarvoor wij alleszins een aanvaardbaar (laag) tarief hebben te weten hanteren. Zelf ben ik — in het clubgebouw — de laatste maanden ook flink bezig geweest met de revisie van m’n grote Maersk Hunter. Die (verhoogde) inzet vertaalt zich inmiddels nu ook in zichtbare resultaten, en menigeen kan dan ook zien dat het model weer langzaam maar zeker ‘in zijn oude glorie terugkeert’. Alhoewel ‘t streven erop gericht was om ‘m in ‘t voorjaar van 2017 weer volledig in orde te hebben, lijkt het er nu zelfs al op, dat ik er dít seizoen al weer mee kan gaan varen. Dit na een stilstand van pakweg 10 jaar, waarin het model compleet ‘weggekwijnd’ was…. Het zal jullie duidelijk zijn dat ik momenteel bést wel ‘n beetje trots op mijzelf ben, dat de revisie zo voortvarend verloopt. Ik houd jullie in ieder geval op de hoogte van ‘het verdere wel en wee’ van de Maersk Hunter. (Zie ook ‘t 1e verslag elders in dit nummer) Dit schrijvende realiseer ik mij ook terdege, dat ik — en jullie ongetwijfeld ook — aan de vooravond sta van de zomervakantie2016. Evenals de voorgaande 2 jaar ga ik ook deze zomer weer — voor ‘n kleine 2 weken — naar het mooie en warme land Kroatië, en wel op het Noord-Oostelijk gelegen schiereiland Istrië. Ik hoop daar weer volop te gaan genieten van al het natuurschoon dat dit land te bieden heeft, en ga ervan uit dat ik na afloop weer heerlijk uitgerust en vol met nieuwe ervaringen terug zal keren. Ik wens jullie allen ook een heerlijke vakantie-periode toe, en spreek jullie allemaal weer zo spoedig mogelijk. Jullie Voorzitter.

JOHAN VAN HEININGEN. 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


Daags voor deze bewuste datum werden er door het KNMI al diverse, weinig goeds voorspellende, kleur code’s afgegeven en bereikten ons berichten via de media van diverse afgelaste festiviteiten in de regio, wat nu ? Na enig overleg met de organisatie: Oranjevereniging WilhelminaJuliana uit Hendrik-Ido-Ambacht is besloten om toch te gaan !! Op kou kunnen we ons immers kleden en tegen regen en hagel hebben we tenslotte de partytent, en met al deze voorzorgs maatregelen zouden we toch in staat moeten zijn om alle aangekondigde bizarre weersvoorspellingen te doorstaan !! Op de dag zelf zijn we in ‘t Ruim zoals gebruikelijk gestart met koffie !! en na twee of meer bakkies hebben we alle attributen die mee moesten verdeeld over de diverse auto’s en aanhangers, op naar ‘t Ambacht... Na exact 25 Jaar naar volle tevredenheid tijdens Koninginnedag en Koningsdag tijdens de ochtenduren in het Bakspark te hebben gevaren stonden wij nu op verzoek van de organiserende Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana op een voor ons nieuwe locatie in H.I.Ambacht en wel op de parkeerplaats van het Winkelcentrum De Schoof. Bij aankomst in H.I.Ambacht stonden er al een aantal Leden bijna letterlijk (van de kou ?) te springen om het grote bassin en de partytent op te bouwen, een klus die met een totaal van elf man/ vrouw !! ook zo weer is geklaard !! Hier komt de, vaak jarenlange, ervaring duidelijk naar voren zodat binnen een goed uur alles is opgezet, aangesloten en het bassin gevuld terwijl de koffie loopt !!

15


Al snel passeerde dan ook het eerste varende modelschip de geheel gerenoveerde vuurtoren genaamd Lange Jaap, duidelijk een kapitein die niet bang is van een heerlijk fris ochtendbuitje !!

16


17


18


Het aanwezige publiek dacht daar duidelijk anders over en velen hebben gedurende de dag tijdens een regen of hagelbui dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de partytent en gedeelde smart is tenslotte halve smart, wij schuiven wel een stukje op !! Als je s’morgens vroeg zo rond half zeven, uiterst voorzichtig, de echtelijke sponde verlaat (vanzelfsprekend voorzichtig om vrouwlief niet vroegtijdig te beroven van haar broodnodige nachtrust) tijdens zo,n demodag en het dagelijks ritueel (koffie, boterhammetjes eten en smeren om mee te nemen, twee hondjes voorzien van een frisse neus enz, enz, enz.) netjes op de juiste volgorde is doorlopen (ik zal jullie de overbodige details besparen !) begint zo rond een uur of elf/twaalf de inwendige mens zich opnieuw te laten horen...

Gelukkig waren ze hier in W.C. De Schoof volledig op voorbereid, broodje hamburger, ‘drie stokjes satĂŠ met een broodje, patat met of zonder zo U belieft, er was in ieder geval voldoende te eten !! Door middel van Line-Dancing was er ook in de gelegenheid voorzien om de overtollige calorieen onder begeleiding van country muziek weer kwijt te raken, aan alles was dus gedacht... 19


20


21


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


Ondanks de soms zeer heftige (hagel)buien was er absoluut geen gebrek aan belangstelling !! Doordat wij in de looproute van de braderie stonden was het de gehele dag dan ook gezellig druk, met de nodige leuke contacten !!

Een kleine delegatie van de Oranjevereniging kwam aan het eind van de dag nog even kijken, benieuwd naar onze bevindingen op deze nieuwe locatie en vooral om ons nog eens extra te bedanken voor onze komst met dit weer. Na nog wat tekst en uitleg te hebben gegeven over onze mooie hobby, hebben we afscheid genomen met de woorden: Tot volgend jaar !! Daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn, toch heb ik de euvele moed gehad om ĂŠĂŠn extra voorwaarde te stellen voor aankomend jaar, namelijk: mooi weer !!, lachend werd er gezegd dat de organisatie zijn uiterste best zou doen maar absoluut niets kan garanderen !! We gaan het zien... Tot zover een beknopt verslag van deze koude en gure demo,

23

Gr Hans


MBVA in de (jubileum)prijzen gevallen….!!! Beste leden. Zo rond eind Maart / begin April van dit jaar werden wij getipt door ons onvolprezen lid Ger de Goede, dat er een bijzonder artikeltje stond in het locale huis-aan-huis-blad ‘Het Kontakt’/ ‘De Klaroen’, waarin melding werd gemaakt van een jubileumactie van de directeur van het bedrijf RN-PROJECT B.V. te Alblasserdam. De directeur van dit bedrijf — dhr. Rinus Nijman — kondigde in dit artikel aan dat hij in het kader van zijn 25-jarig bedrijfsbestaan een jubileumactie opgezet had, waarbij diverse verenigingen uit Alblasserdam en omstreken kans maakten (d.m.v. 25 x loting) op een geldprijs / sponsorbijdrage van niet minder dan 250,- Euro. Men zegt in de praktijk dan… ‘niet geschoten is altijd mis’…., kortom ondergetekende (Johan) heeft daarop een Emailtje gestuurd naar de administratie van dit bedrijf en onze deelname officiëel aangekondigd. Wie schetste mijn verbazing, toen ik jl. Vrijdag 20 Mei een bijzonder Emailtje in mijn mailbox aantrof, waarin Rinus Nijman te kennen gaf dat de Modelbouwvereniging Alblasserdam zich tot de gelukkigen mocht rekenen v.w.b. de uitslag van de loting van de door hem opgezette jubileumactie!! Kortom: Wij mogen op Vrijdag 03 Juni — tijdens een jubileumfeestje in Cultureel Centrum LANDVAST te Alblasserdam — (samen met nóg een aantal ‘uitverkoren’ / gelote verenigingen) een cheque van 250,- Euro in ontvangst nemen ! Het zal duidelijk zijn dat ik de MBVA-medebestuursleden én Ger de Goede onverwijld op de hoogte heb gebracht van dit heugelijke nieuws. Voorts ben ik enkele dagen daarna ook even ‘in de pen geklommen’ om dhr. Nijman alvast te bedanken voor deze mooie geste. Op het moment dat jullie dit lezen zal een kleine delegatie van de club aanwezig geweest zijn bij ‘het jubileumfeestje’ van RNProject BV, en de cheque namens de MBVA inmiddels in ontvangst hebben genomen. Op de volgende pagina’s vinden jullie in ieder geval de tekst van al dit mooie nieuws. M.vr.gr. Jullie Voorzitter 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


Uit ‘DE KLAROEN’ van 30 Maart 2016

27


28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


Geachte mevrouw / mijnheer,

19-05-2016

Heden heeft Andre de Borst van ’De Klaroen’ de trekking verricht van de jubileumactie t.b.v. het 25-jarig bestaan van RN PROJECT B.V. Het aantal geldige aanmeldingen bedroeg 44 stuks; een teken dat deze actie op prijs wordt gesteld. Ik mag U van harte feliciteren…; Uw vereniging is in de prijzen gevallen. Ik zou het op prijs stellen, indien U de cheque op 3 Juni aanstaande tijdens ons jubileumfeestje in ontvangst zou willen nemen. Na uitdeling van alle cheques zal er ook een gezamenlijke foto worden gemaakt, die in ‘De Klaroen’ zal worden geplaatst. Het feest vindt plaats in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam, waar ook voor U gelegenheid is voor een lekkere hap en een drankje. De ontvangst begint om 4 uur, en we hopen de uitreiking rond half 6 / 6 uur plaats te laten vinden. Wilt U i.v.m. de catering zo spoedig mogelijk doorgeven of U aanwezig bent, en met hoeveel personen? Dank daarvoor. Het bedrag van 250,- Euro zal in de week na 3 Juni naar Uw vereniging worden overgemaakt. Wat wij echter nog wel nodig hebben is het IBAN-rekeningnummer van Uw vereniging. Indien er geen nummer op naam van de vereniging bestaat, doch op naam van de penningmeester, verzoek ik U vriendelijk hierbij een bewijs toe te voegen dat deze persoon namens de vereniging gemachtigd is het bedrag op zijn/ haar naam te ontvangen. Nogmaals van harte gefeliciteerd, en veel succes met de besteding van de 250,- Euro. Tot ziens op 3 Juni. P.S.: Wilt U alstublieft geen bloemen of iets dergelijks meebrengen? Wat we wel leuk zouden vinden is een kleinigheidje waar de naam van de vereniging opstaat; dan kunnen we daarvan misschien een leuke collage maken. Met vriendelijke groeten.

Rinus Nijman. 31


UITDAGING van de Voorzitter en de Redactie…... Beste leden….. Bij deze wil ik jullie ‘hernieuwd’ toch weer eens wat voorleggen….. ‘Hernieuwd’ tussen aanhalingstekens, omdat als bekend verondersteld mag worden, dat dátgene wat ik onder jullie aandacht wil brengen in het verleden al meerdere keren aangekaart is. Samen met de redactie van de Brulboei wil ik jullie namelijk weer eens UITDAGEN om een leuk artikel te schrijven, en aan te leveren aan de redactie van ons clubblad DE BRULBOEI. Zo in de wandelgangen pik ik genoeg signalen op, welke er op duiden dat enkele leden (al dan niet thuis) bezig zijn met de bouw van een model, waarvan wij ’slechts beperkt’ iets vernemen, tótdat het model in kwestie ineens in volle glorie te voorschijn komt bijv. bij een vaardemo. Het laatstgenoemde is natuurlijk fantastisch, immers we hebben er dan weer een fraai nieuw varend model bij in de MBVA-demo-vloot, maar er gaat toch ook het één en ander aan vooraf, oftewel de INS and OUTS van de BOUW. Jullie begrijpen ’t al….: Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als we periodiek weer eens een leuk artikeltje aangeboden (kunnen) krijgen, waarin de bouw van een model beschreven wordt / gebouwd door één of meerdere MBVA-leden. Het mes snijdt dan aan twee kanten, want A) maak je het werk van de redactie een stuk aangenamer om het blad gevuld te krijgen met een gevariëerd aanbod aan artikelen, en B) spreekt het menigeen aan dat er gelezen kan worden hoe een bepaald model tot stand is gekomen; (dit allicht met interessante links naar het echte schip, en evt. markante gebeurtenissen, etc. etc.) Ik zou willen zeggen…: Schroom niet om het één en ander aan het papier toe te vertrouwen, en bied het a.u.b. aan, aan de redacteur / Hans de Deugd. U doet er hem én vele medelezers van de Brulboei een groot plezier mee. Zeker weten ! Met vriendelijke groet.

Jullie Voorzitter / JOHAN. 32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


34


De (tweede) reparatie en revisie van de MAERSK HUNTER: Voor de reguliere bezoekers aan ons clubgebouw is ‘t geen nieuwtje meer dat ‘men’ daar — sinds enkele maanden — de reparatie en revisiewerkzaamheden aan de grote modelsleper Maersk Hunter kan aanschouwen. Begin dit jaar heb ik namelijk besloten om het — sterk verwaarloosde — model over te brengen naar het clubgebouw, omdat ik daar minder afhankelijk ben van de weersomstandigheden. Gezien de enorme grootte van het model, en de beperkte (stallings)ruimte welke ik er thuis voor heb, staat het model namelijk vaak “in de openlucht” opgesteld. Dit welliswaar onder een afdak in het verlengde van mijn schuur, maar toch….. Het is niet bepaald de ideale locatie om het model aldaar ‘geparkeerd te hebben staan’ / laat stáán om onder de buitenomstandigheden er aan te werken. Het zal duidelijk zijn dat ik bij herfst– en winteromstandigheden niet even ‘lekker naar buiten’ ga om aan m’n model te werken…. Enfin…. Lang verhaal kort…..; ‘t Model moest daar eigenlijk weg, en verkast worden naar een geschiktere klus-locatie. Waar anders dan in ons eigen clubgebouw kan je heerlijk rommelen aan je scheepsmodel, zonder dat je daarbij gehinderd wordt door ‘het weer?’ Vandaar dat de Maersk Hunter — na gedegen overleg met de andere bestuursleden — vanaf begin dit voorjaar weer in de werkplaats van het clubgebouw opgesteld staat. WAT GING ‘HIER’ ZOAL AAN VOORAF…….? Menigeen die het — zeer gehavende model — binnen zag komen, zal zich afgevraagd hebben hoe het nu eigenlijk kón dat de Maersk Hunter in zúlk een deplorabele staat verkeerde. Logisch eigenlijk wel, zo’n vraagstelling…… Welnu…..; Zoals enkelen onder ons allicht weten ben ik eind 2004 naar de provincie Zeeland verhuisd, en heb daarbij ‘mijn complete hebben en houwen’ meegenomen van Nieuw-Lekkerland naar Sint -Maartensdijk. Dit uiteraard ook met medeneming van mijn vloot 35


aan modelschepen, waaronder (ook) die grote 1:25 scale Maersk Hunter. De eerste twee jaar van mijn verblijf in ‘Smerdiek’ stond de Maersk Hunter nog vrij gunstig opgesteld in een speciaal daarvoor gereseveerde ruimte in m’n schuur aldaar. Nadat ik door omstandigheden echter moest verhuizen, kwam het model in mijn 2e woning er niet bepaald gunstiger bij te staan, en werd hij welliswaar opnieuw in een schuur gestald, maar deze was wezenlijk kleiner dan mijn 1e schuur. Het model stond er dan ook ‘behoorlijk in de knel’ tussen allerlei andere objecten zoals fietsen e.d.; Al met al werd ie er daar niet bepaald beter op. Ennnn….. Ook nog ‘ns….. Het model werd totaal niet meer actief / radiografisch ingezet, omdat ik inmiddels al een aantal jaar de beschikking had over een motorjachtje waarmee ik in de weekends veelal op pad pas. Op enig moment kwam er een nieuwe wending in mijn relatie, en verhuisde ik wederom naar een andere woning ‘bij mij op het dorp’. Vanzelfsprekend moesten de boten ook weer mee naar de nieuwe woning, maar helaas had ik daar in ‘t geheel geen beschikking over een schuur of overdekte stalling (achter ‘t huis). Met de nieuwe bewoner van mijn voormalige (huur)woning werd de tijdelijke oplossing bedacht / afgesproken, dat veel van mijn schuurspullen — inclusief de Maersk Hunter — nog ‘heel even’ (een X-aantal weekjes) in de oude schuur achter mochten blijven, totdat ik een passende (stallings)oplossing gevonden zou hebben voor mijn (schuur)spullen en mijn Maersk Hunter. Hoe groot kon de desillusie worden, toen de nieuwe bewoner (in een — naar zijn zeggen — dronken bui) zich in de schuur begeven had, en daar een zware houten balk bovenop m’n Maersk Hunter had laten vallen. De schade aan het model was dan ook groot !! Enfin….. Hij kwam daar dan wel zelf even melding bij me doen aan de voordeur van m’n nieuwe huis, maar jah…. het leed was al geschied. Het zal duidelijk zijn dat ik vrijwel onmiddellijk daarna mijn achtergebleven schuurspullen én mijn Maersk Hunter tóch maar richting m’n nieuwe huis-locatie heb overgebracht, maarrrrrrr…. Zoals aangegeven…. daar had ik geen schuur ter beschikking. Aldus werd mijn model nu — semi-permanent — in de buitenlucht opgesteld, waarbij hij slechts afgedekt was door een 36


37


38


plaat, en aanvullend daaroverheen een dekzeil. Maar jah….. Eigenlijk ook al weer voorspelbaar….. Dekzeilen raken wel eens los door storm / en je hebt dat lang niet altijd (direct) in de gaten; Voorts heb je niet in de smiezen wat er eventueel ónder dat dekzeil (op het dek) van de boot gebeurt etc. etc. En dan heb je ook nog ‘ns te maken met vorst-invloeden, waarvan eigenlijk wel te voorspellen is dat ‘dit’ schade toebrengt aan alles wat buiten opgesteld staat, zoöok aan m’n model. En zo schreed de tijd voort……; (Af en toe ‘t dekzeiltje rechtleggen, ‘n beetje inspecteren, maar daar bleef het dan ook wel bij). Medio 2012 diende zich opnieuw een (noodzakelijke) verhuizing aan ’op ’t dorp’ en trok ik in bij mijn huidige vriendin / partner Yvonne. Wederom moesten er natuurlijk weer spullen verkast worden, naar de nieuwe (inmiddels 4e) woonlocatie, waaronder natuurlijk ook mijn scheepsmodellen. De kleinere kregen een voorlopig plekje in een (toekomstige) hobbykamer, maar ’de grote’ Maersk Hunter moest noodgedwongen opnieuw (deels) in de buitenlucht opgesteld blijven staan. Ook hier werd weer de voorheen toegepaste ’afdekmethode’ gebezigd, middels een grote houten — afhellende — plaat, en daar overheen weer een dekzeil. En toen ging het écht helemaal mis……..; De schrik sloeg mij nu écht om de oren, want er bleek nu nóg meer schade aan het model te zijn ontstaan, en nu in de vorm van waterschade. In de herfst/winter van 2014 op 2015 is het dekzeil er blijkbaar een aantal keren (deels) afgewaaid, en heeft regenwater (voor mij ongemerkt) kans gezien om via een scheurtje in het voordek / net achter de boegverschansing in het inwendige van het boegcompartiment te lopen, en zich daar (langdurig) te verzamelen. Dat holle boegcompartiment was/is aan de binnenzijde op geen enkele wijze geïmpregneerd met polyester of epoxy of iets dergelijks, en aldus werd het blanke hout (de latjes) van de boeg — van de binnenzijde uit — compleet doordrenkt met water, en raakte de hele boeg dus ‘zwaar opgezwollen’ etc. etc. En jah.. Wát doe je dan..? Duidelijk: Vrijwel onmiddellijk ingrijpen, en zorgen dat ‘dat water’ er in iéder geval zo snel mogelijk uit verwijderd wordt! Aldus geschiedde….. 39


Rap werd besloten om de boeg van de Maersk Hunter ‘open te boren’, om zodoende het water eruit te kunnen laten lopen. Pas toen bleek om wát voor grote hoeveelheid aan water ‘t eigenlijk ging, heb een grote reeks gaatjes in de boeg geboord, om er 100% zeker van te zijn dat ál dat water er volledig uit zo komen. Ook werd het — tamelijk drastische — besluit genomen om het verhoogde bakdek deels open te zagen, waardoor ik toegang zou kunnen krijgen tot ‘het inwendige’ van het boegcompartiment. Eenmaal opengezaagd werd in de aldus ontstane opening een draaiende haarföhn gepositioneerd, welke langdurig warme lucht in het inwendige van de boeg heeft staan blazen. Dit zelfs dagen achtereen…… Wetende dat de latjes van de romp in verregaande mate doordrenkt waren geweest heb ik ook besloten om grote delen van de boeg volledig te ontdoen van alle (oude) verflagen, en het hout helemaal bloot te leggen / kaal te maken. De grove korrel schuurschijf in de schuurmachine kwam hiervoor goed van pas…. Eenmaal deze situatie bereikt hebbende, heeft de romp van de Hunter nog vele weken / zoniet maanden aan de buitenlucht blootgesteld gestaan, om zodoende het hout — zomogelijk — weer kurkdroog te zien te krijgen. Wetende dat het moeilijk zou worden om — wederom 100% afhankelijk van de weersomstandigheden — verder te gaan klussen aan m’n model, om ‘m weer tip top in orde te krijgen heb ik tóch besloten om dit niet meer thuis te zullen doen. En aldus werd er — na overleg met de anderen — besloten om ‘m verder te repareren en reviseren onder de — vele malen betere condities ! — van het clubgebouw. Nu was het ‘vroeger’ zo, dat ik de beschikking had over een royale wagen van de zaak, en wel een bedrijfsbus met plenty ruimte voor het vervoer van m’n Hunter. Inmiddels bestaat die situatie ook al diverse jaren niet meer, en ‘moet ik het doen’ met een uiterst compact autootje t.w. een Peugeootje 206. Het zal duidelijk zijn, dat je daar niet zomaar even een scheepsmodel met een lengte x breedte van 2,10 x 0,5 meter in duwt. Tóch is me dat gelukt hihihi…. 40


41


42


De Maersk Hunter in een Peugeotje 206 ‘geparkeerd’…...

In een vervolg-artikel zal ik jullie wat meer vertellen over de voortgang van de revisie, en de status waarin deze op dat moment dan verkeert. Uiteraard gelardeerd met diverse fotootjes, zodat je een idee hebt van wat er zoal aan het model gedaan is. Héél misschien valt er dan ook al te vermelden dat ie z’n eerste rondjes weer gevaren heeft (na een stilstand-periode van circa 10 jaar). Dát zou immers helemaal mooi zijn…. Maar goed….. Ik ga zéker niets overhaasten, en bouw ‘t model met uiterste zorg weer terug naar een conditie zoals die was in de periode vóór 2004. <<< Jah… zólang is dat al geleden….. Met vriendelijke groet.

Johan van Heiningen.

43


Soms komen er, geheel uit het niets, en volkomen onverwacht demo verzoeken binnen bij de activiteitencommissie waarvan je in eerste instantie direct denkt, hĂŠ wat leuk een vaardemo in een (voor ons) nieuwe plaats !! Wat later begint het onder die hersenpan toch een beetje te kraken, Bleskensgraaf, Bleskensgraaf ? daar hebben we toch al eerder een demo gegeven ? Vervolgens kun je er dan met geen enkele mogelijkheid meer opkomen wanneer dat dan geweest zou kunnen zijn en laat je het voor wat het was: gewoon een verkeerde gedachte !! Een paar dagen later blijkt dan dat die gedachte helemaal zo fout nog niet was , het bleef namelijk maar kraken, dus op onderzoek uit, en waar kun je dat beter in doen dan in de speciale door Hannes Zuidervliet geschreven uitgave van De Brulboei ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de MBVA !! Hier staat duidelijk in geschreven dat wij zo rond 1990 drie maal in Bleskensgraaf hebben gevaren, welliswaar niet op het kerkplein zoals nu, maar in de Graafstroom.

44


45


46


Dat we het ditmaal (2016) getroffen hebben mag blijken uit het hieronder geplaatste verslag van 26 jaar geleden !!

47


Getroffen omdat we de gehele dag werkelijk schitterend weer hebben gehad en er géén brand (al dan niet opzettelijk) is uitgebroken, het was dan ook de hele dag lekker druk. Slechts één omgeslagen speedboot maar die draaide al snel weer zijn periodieke rondjes !!

48


49


50


Henk had een schitterend model van de Centaurus bij zich en Bert liet een strak staaltje bouwkunst zien met zijn in aanbouw zijnde Bever en andere Henk was volgens mij liever incognito ?

51


Zoals uit onderstaande foto blijkt was er met een totaal van 14 deelnemers geen gebrek aan vaarders !!

Ook Gerard had zijn uiterste best gedaan door zijn modeljacht 52


53


54


genaamd â&#x20AC;&#x2DC;t Kraaienest te voorzien van een elfde of twaalfde laklaag en een met strakke hand geschilderde witte bies rondom. De fraaie belettering maakt het geheel af... Zo rond een uur of vier zijn we heel voorzichtig (althans dat was de bedoeling !!) begonnen met het losmaken van het bassinzeil om het bassin leeg te laten lopen er zaten twee putten dus dat moest kunnen. Een beetje jammer is het dan op zijn minst wel te noemen dat er dan niet even opgelet wordt of die putten de hoeveelheid water ook wel aan kunnen !! Nu werd het een waterballet !! Gelukkig was er geen schade bij de buren maar graag een volgende keer, allemaal even op blijven letten !! Tot zover een verslag van een mooie, zonovergoten demo, vr gr Hans

55


Soms zit het mee !

maar heel vaak ook niet !

Zo bleek tijdens de 1e demo van dit jaar de nieuwe windmolen op het eiland van de vuurtoren last te hebben van watervrees of er stond gewoon te veel wind, het ding draaide in ieder geval niet ! Daags daarna in het clubgebouw het geheel weer opgetuigd en wat denkt U ? Juist een windschuwe windmolen !! Draaien als een tierelier, dus op naar de volgende demo om daar na het aansluiten te constateren dat er nu niets meer werkt !! Terug in het clubgebouw als eerste de kabel vervangen en de voeding doorgemeten en in de laatste zat het probleem 220V in maar geen 12V uit, dus de oorspronkelijke bouwer verzocht om zich hier over te ontfermen deze goede man kwam al snel terug met de opmerking: hij doet ut gewoon hoor...??? Hij is fijn !! Alles weer aangesloten en ??? Helemaal niets, dus de man weer terug naar huis om daar de voeding nog eens zeer grondig verder te ontleden en wat blijkt, bovenop de voeding zit ingepakt in het plastic nog een ienie minie thermische beveiliging en dat was de boosdoener, deze vervangen door een glaszekering en probleem opgelost !!

56


57


58


Een 2e probleem waren de vier nieuwe clubbootjes of eerlijk gezegd maar twee van de vier waarvan de borstelloze motor dacht, ga maar roeien, na bijna twee middagen do re mi fa so la ti do te hebben aangehoord was er geen enkele beweging in te krijgen.

Dus tijd voor de hulptroepen, wat die gedaan hebben (buiten het vervangen van een potmeter) weet ik niet maar ze doen het !! Alle elektronica dus snel in de waterdichte behuizing geplaatst en afblijven !! inmiddels is er om het kwartier ook voorzien in een geluidssignaal zodat de rij bij de zenderkist zich hopelijk wat vlotter oplost oftewel een ieder evenlang mag varen. Verder is de snelheidsbegrenzing aangebracht door middel van wat houten plaatjes, geschilderd in de kleur van het bijbehorende scheepje, ook de bedieningshandels zijn op deze manier beter beschermd tegen afbreken !! Chris bedankt !! 59


Ook de steigers waren niet helemaal wat we ervan verwachtten, ze liggen voor het mooi iets te hoog en vallen daardoor scheef. Dit is opgelost door de pvcpijpen er onderuit te halen en het frame van de steigers op te vullen met een soort isolatieschuim, ze liggen nu net een 2 mm in het water, aan de bovenkant waar het schuim zichtbaar was weer netjes geschilderd, weer een klus klaar !!

In het volgende nummer laat ik jullie weten hoe het is afgelopen, in theorie zou het... maar ja dat is ĂŠĂŠn kant van de zaak, de praktijk is toch vaak weerbarstiger... Ger, Chris en Gerard, Bedankt voor jullie hulp in deze... gr Hans 60


Juni: 5 6 30

Rene Groenheijde Thijs Peters Ger de Goede

Juli: 7 8 11 15

Wienus Dekker Henk van Gils Wim Verlek Johan van Heiningen

Namens Bestuur en Leden van de:

61


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

05 Jan

6 Nieuwjaars receptie

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim

Alblasserdam

16 Feb

5 Algemene Leden vergadering

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

20/21 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

16 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

20-24 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

07 Mei

4 Braderie

Centrum

Bleskensgraaf

27-29 Mei

4 Dordt In Stoom

Centrum

Dordrecht

4 Juni

3 Vaardemo

NationaalBaggerMuseum

Sliedrecht

4 Juni

2 Tentoonstelling 40 Jr SMVR

WVC Bolnes (2987 CR)

Ridderkerk

25 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

2 Juli

4 Verenigingsmarkt

Wc Makado

Alblasserdam

2t/m4 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

11Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

17 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

8 Okt

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

62


63


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2016-3  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2016-3  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded