__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

© MBV

A 2016


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2016 - 2 Volgnr: 218

Mede Modelbouwers, Voor de Leden die niet aanwezig konden zijn op de ALV gehouden op 16 Februari jongstleden, in dit nummer een beknopte versie van het Jaarverslag 2015, zodat U toch op de hoogte bent van het wel en wee van de MBVA !! Ook in dit 2e nummer weer de nodige verslagen, o.a. over het ontstaan van de zogenaamde Springertug en een verslag van hetgeen ons de afgelopen maanden heeft bezig gehouden. Verder is de vereniging in het bezit gekomen van 25 Jaargangen De Modelbouwer in gebonden kaft, dit is niet alleen een kleine uitbreiding van ons archief maar ook een enorme ruimtebesparing !! Derhalve worden de Jaargangen 1980 t/m 2000 nu te koop aangeboden, tegen elk aannemelijk bod, heeft U interesse of weet U iemand die wellicht geinteresseerd is ? Het eventuele bod kunt U vervolgens doorgeven aan ĂŠĂŠn van de bestuursleden. Tot zover maar weer en zoals gewoonlijk:

Veel leesplezier,

7

vr gr De Redactie !!


Beste leden, Bijgaand alweer m’n bijdrage voor het 2e nummer van de Brulboei 2016. Elke keer betrap ik mij erop dat ik ‘dicht tegen de deadline aanzit’ v.w.b. het (op tijd) aanleveren van m’n kopij voor ons clubblad. Gelukkig kreeg ik ‘t nu wel op tijd (zelf) in de gaten, en kon ik er op een rustig (maar wederom apart) plekje voor gaan zitten. Een apart plekje in die zin, dat ik m’n tikwerk nu zat te doen op een dartlocatie / in een zalencomplex in het Belgische Genk. Enfin…..; Inmiddels is ‘t verenigingsjaar al weer enige maandjes op gang, en was en is er al van alles te beleven. Zo hebben we zoals allicht bij een ieder bekend — onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering achter de rug, en staan we inmiddels aan de start van een nieuw (vaar)seizoen. Over de ALV nog dit…… Deze jaarvergadering werd (gerekend naar het aantal leden) door een redelijk aantal leden bezocht, en de vergadering kende een prettig verloop. Tijdens de bestuursverkiezing werden alle (volgens schema aftredende / maar ook herkiesbare) leden volmondig herkozen. V.w.b. de functie van onze 1e Secretaris — Hans de Deugd — ontstond er helaas wel een groot dilemma, omdat Hans aftredend was, en zich niet herkiesbaar had gesteld. Tijdens de schriftelijke stemming, kwam uit de bus dat eigenlijk niemand wilde dat Hans af zou treden (hieruit blijkt maar weer hoe gewaardeerd zijn functioneren was/is!), maar dat er zich ook niemand had aangemeld voor het invullen van de vacante Secretaris-functie. Maar jah…. Hans had wel degelijk (reeds een jaar geleden!) te kennen gegeven dat hij zich per Februari 2016 echt niet meer herkiesbaar zou stellen; Kortom…. Er is sinds Februari — formeel — dus een manco in het dagelijks bestuur. 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Gelukkig heeft Hans te kennen gegeven, dat hij zich de aankomende maanden nog wel verdienstelijk op zal stellen v.w.b. het Secretariële werk, en zal hij sowieso een evt. nieuwe kandidaat -Secretaris keurig netjes inwerken. Evenzo gelukkig om te melden is, dat er zich — aan het einde van de ALV — tóch nog iemand heeft gemeld om het Secretariaat van de MBVA (eventueel) op zijn schouders te willen nemen, en dit in de persoon van Adriaan Verschoor. Op ‘t moment van ‘dit schrijven’ is nog niets zeker, maar vanzelfsprekend zijn wij wel behoorlijk blij dat er nu toch een oplossing voorhanden lijkt te zijn v.w.b. de voortzetting van het Secretarisschap. Voorts kwam Paul de Lange (v.w.b. de activiteiten) aan het woord in de ALV, en kon hij al een redelijke prognose geven van de te verwachten vaardemo’s voor dit jaar. Op ‘t moment dat U deze Brulboei onder ogen krijgt is er inmiddels al meer (en ook definitief) bekend, en ziet ‘t er voor dit seizoen allemaal weer redelijk goed uit. Elders in dit nummer leest U de agenda met daarin vermeld de reeds vastgelegde vaardemo’s. Ik zou willen vragen…… graag iedereen in zo groot mogelijke getale hieraan mee te willen doen. Hiermee bepalen we immers ‘ons gezicht naar buiten’. Ondertussen is er — met name — door Hans de Deugd, keihard gewerkt aan de totstandkoming van 4 nieuwe clubbootjes. Ik ga ervan uit dat hij hierover zelf ook wel ’t één en ander elders in ’t clubblad zal vermelden, kortom daar ga ik hier verder dan ook niet over uitweiden. Vanzelfsprekend zijn wij ontzettend blij dat dit keurig netjes op tijd verwezenlijkt is. Evenzo heeft Hans gerealiseerd dat het vuurturen-eiland weer helemaal tip-top in orde en waterbestendig is. Daarbij is er ook nog ‘ns een compleet nieuwe vuurtoren(omhulling) gebouwd, dus al met al is er op dat vlak flink wat werk verzet, waarvoor ontzettend veel dank. Ook mag niet onvermeld blijven dat Bert Rietveld tussendoor even 8 nieuwe steigers heeft gebouwd voor in ‘t bassin. Ook deze zijn m.i.v. het nieuwe seizoen (na montage van de nieuwe PVC-buis-drijvers) weer inzetbaar, en ook voor Bert geldt dus…… Hartelijk dank voor je inzet kerel! 11


Zelf is jullie voorzitter ook flink aan ‘t modelbouwklussen. Zoals menigeen ongetwijfeld gezien heeft, heb ik enkele weken geleden mijn grote model van de Maersk Hunter naar het clubgebouw gebracht, en ben ik daar begonnen met de reparatie van de boeg, de boegverschansing, en het voordek. Het gaat allemaal niet zo (super)snel, maar dat komt natuurlijk mede door het feit dat ik gemiddeld ’maar’ ééns in de twee weken present ben in het clubgebouw. Maarrrrr…… áls ik er dan ook ben, dan ga ik er écht met volle moed tegenaan, en kan ik over ‘t algemeen tóch best wel tevreden zijn over de hoeveelheid aan verzet werk.

Ik verwacht binnen enkele weken zover te zijn, dat de romp omgekeerd kan worden, zodat de boegsectie weer ‘gesealed’ kan worden. Daarbij wordt er een glasmatje van keperweefsel op de boeg aangebracht, en geïmpregneerd met epoxy. Vanzelfsprekend krijg ik daarna flink wat schuur– en plamuurwerk, maar als dat punt eenmaal bereikt is, ben ik toch best wel weer een flink eind op dreef , en hoop ik ‘m (zo ergens in de nazomer) toch weer in de vaart te kunnen nemen. De praktijk zal uit moeten wijzen of ik daar daadwerkelijk in ga slagen, maar ik doe er in ieder geval wel m’n uiterste best voor. Aan ‘t eind gekomen van m’n voorzittersbijdrage zou ik willen zeggen: Een heel fijn vaarseizoen toegewenst, en gaarne tot ziens. Johan van Heiningen. 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


Inleiding: Heren, nogmaals Welkom !! 2015 hebben we allemaal al weer lang en breed achter ons gelaten maar zoals gebruikelijk nemen we het afgelopen jaar toch nog eens stapsgewijs met elkaar door. Het meelezen in dit overzicht is mij persoonlijk zeer goed bevallen dus er ligt voor een ieder aanwezig, weer een kopie van dit jaarverslag, dan hoef ik niet zo te schreeuwen. Ik weet dat jullie allemaal op de pauze zitten te wachten dus ik heb geprobeerd het weer zo kort mogelijk te houden ! Maar mochten er vragen zijn : Gewoon doen !! Ledental: Het ledental van de MBVA is nog steeds redelijk stabiel, en schommelt al weer een aantal jaren zo rond de 45/50 Leden, elk jaar zijn er wel opzeggingen en nieuwe inschrijvingen. Het afgelopen jaar is er 1 Lid uitgeschreven en er zijn 5 nieuwe Leden ingeschreven, en het jaar eindigde met 50 Leden. Bestuur en vergaderingen: Tijdens de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen, worden de lopende zaken besproken zoals inkomsten en uitgaven. Tijdens deze vergaderingen is er meerdere keren besproken of er wel of juist niet een tentoonstelling gehouden moet worden tengevolge van het 35 jarig bestaan. Het bestuur is van mening dat het verzorgen van zo’n tentoonstelling géén enkele meerwaarde met zich meebrengt voor de vereniging. Met andere woorden, het kost een smak geld en behalve wat extra bekendheid houden we er niets aan over, aan het eind van dit verslag kunnen we het met elkaar daar nog even over hebben.

15


Ook is er besloten om vier nieuwe clubbootjes te bouwen, de vuurtoren te restaureren en acht nieuwe steigers te maken, al deze projecten schieten al aardig op zodat ze met de 1e demo weer ingezet kunnen worden ! Activiteiten commissie: De activiteiten commissie heeft in 2015 met acht demo’s, een mini tentoonstelling tijdens een binnenvaartsoos en niet te vergeten vrij, soep en snertvaren haar best weer gedaan. De opbrengst was weliswaar minder dan 2014 maar dat kan ook niet anders zonder een week Ahoy, al met al is er door het vaarteam toch weer een mooi bedrag bij elkaar gevaren !! De nieuwe geborduurde t-shirts en polo shirts zijn besteld nog even geduld en dan lopen we er allemaal weer netjes bij, dus toch nog maar even een vriendelijk doch dringend verzoek: Trek tijdens een demo allemaal je clubshirt aan, het liefst je Polo, in ieder geval je T-shirt, het mooiste zou zijn als je allebei aantrekt/meeneemt, we komen zo beter als een team over (wat we als Vaar team al zijn !!) en het is beter te verkopen bij een eventuele nieuwe demo !! Een aantal demo’s staan al vast, dus het begin is er !! Een verdere prognose voor 2016 wordt nog door Paul gegeven. ‘t Ruim: Het clubbezoek in ‘t Ruim op Dinsdagavond is nog steeds groot, ook op Zaterdagen is het gemiddeld iets drukker geworden en door de bouw van nieuwe clubbotjes, steigers enz is het vaak dringen geblazen in de werkplaats Binnen in ‘t Ruim is alles wel zo’n beetje op orde, alle geschonken zaken hebben een definitieve plaats gekregen, denk bijvoorbeeld aan het Proxxon gereedschap dat keurig bij elkaar op een tafel in de werkplaats staat, klaar voor gebruik ! De bedoeling is dat er boven deze tafel nog een plank wordt gemonteerd voor de kleinere machines en de bijbehorende onderdelen. Het geheel ziet er weer netjes uit, buiten zijn de bloemetjes gepland en is alles ook weer glad, het is nu een kwestie van bijhouden !! 16


17


18


Over bijhouden gesproken, er wordt nog een tuinman gezocht ? Wie o wie ? Ger en Jacco gaan er ook deze keer als barcommissie niet aan ontkomen, een Hartelijk applaus voor deze twee verzorgers van de inwendige mensch is dan ook wel op zijn plaats !! HEREN Dank !! Clubblad “De Brulboei�: De Brulboei is nu voor het eerst het gehele jaar door een andere drukkerij geproduceerd, (Prijsprinter.nl) en dit heeft voor 2015 geresulteerd in een mooi netto bedrag, dit is nu het tweede jaar dat er daadwerkelijk inkomsten uit de advertenties zijn voor de vereniging, de verwachting is dat deze inkomsten de aankomende jaren min of meer gelijk blijven. De eerlijkheid gebied wel te vermelden dat een groot deel van de oplage van 150 stuks inmiddels Digitaal wordt verzonden naar zowel leden als Adverteerders, waarvoor uiteraard Dank ! Naast De Brulboei probeert het bestuur, daar waar de mogelijkheid zich aanbied, zoveel als mogelijk de MBVA te promoten, zo heeft er eind 2015 een artikel gestaan in het Weekblad De Vonk, staan wij als MBVA in diverse Gemeentegidsen vermeld, hebben we met drie Bestuursleden een presentatie verzorgd tijdens een Binnenvaartsoos in Zwijndrecht en is er begin dit jaar een leuk artikel van de hand van Ger de Goede verschenen in het Alblasserdamse huis aan huis blad genaamd De Kantlijn. Als Bestuur verwachten wij nu niet direct tientallen Lidmaatschaps aanmeldingen hierdoor maaaaar, als we niets doen dan gebeurt er ook niets en stilstand is achteruitgang, dus als deze mogelijkheden ons kostenloos worden aangeboden, dan maken wij daar dankbaar gebruik van ! Herhaling van vorig jaar: De Redactie van De Brulboei is al jaren, en nog steeds op zoek naar meedenkers, 19


Meedenkers, velen delen op de diverse sociale media hun hele levensverhaal en als er dan eens gevraagd wordt om een stukkie voor De Brulboei te schrijven, dan krijg je te horen: IK KAN NIET SCHRIJVEN ?

Denk eens mee, samen kunnen we (bijna) alles !! De Brulboei wordt namelijk al sinds het prille begin VOOR EN DOOR de leden van de vereniging gemaakt, een klein beetje medewerking in deze zou dan ook heel fijn zijn. Mocht je dus een leuk, informatief artikel weten of ergens gezien hebben, geef het door !! de redactie bewerkt het wel zodanig dat het goed leesbaar wordt geplaatst. Website: De MBVA website werd in het afgelopen jaar met een gemiddelde van zo’n 450 unieke bezoekers per maand met uitschieters naar 900 p/mnd goed bezocht, een reden temeer om hier blijvende aandacht aan te besteden, het is tenslotte het visitekaartje van de MBVA. Ook de Facebook pagina van de vereniging kan onveranderd rekenen op letterlijk honderden bezoekers na het plaatsen van foto’s of filmfragmenten van de diverse demo’s. Zijn er met betrekking tot de website nog vragen? Op of aanmerkingen ? Wensen ? Laat maar horen !! Conclusie: We kunnen met zijn allen als MBVA, met een goed gevoel terugkijken op een mooi verlopen 2015 en wel om de volgende reden: Qua ledental zitten we in de plus en financieel hebben we volgens mij niets te klagen, de Penningmeester gaat dat zometeen haarfijn uitleggen, het aantal verzorgde demo’s en de daarbij behorende opbrengsten zijn in 2015 weer keurig netjes te noemen, ook bij het clubblad zijn er grote stappen genomen om structureel inkomsten te genereren voor de vereniging.. 20


21


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


Terugkijkend, doen we het zeker niet verkeerd!! Laat de Penningmeester wat mij betreft de spaarrekening maar zoveel mogelijk vullen, we weten het allemaal: Behaalde resultaten in het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst !! En niemand heeft een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken dus een paar extra centen achter de hand zijn altijd welkom.

Tot slot: Na 15 jaar serieus en met heel veel plezier de functie van Secretaris te hebben vervuld heb ik besloten om deze functie voortaan door een ander in te laten vullen. Kort en bondig, ik stop als Secretaris van de MBVA. Mocht er iemand van de aanwezigen zich vanavond aanmelden voor deze of een andere functie binnen het bestuur dan ben ik ten alle tijde bereid om deze persoon een jaar lang wegwijs te maken binnen het MBVA bestuur c.q. de desbetreffende functie ! Ik wil jullie graag bedanken voor de jarenlange steun en het vertrouwen in mijn persoontje en maak jullie geen illusies, ik blijf gewoon Lid van deze prachtige vereniging !!

Tot zover het Jaarverslag 2015, zijn er nog vragen ? Met dank voor jullie aandacht, Hans de Deugd, Secretaris MBVA

23


SPRINGER TUGS Beste leden. Zoals jullie allemaal wel weten, beschikt de MBVA al enige tijd over een 4-tal zogenaamde ‘Springer-tugs’, welke tijdens vaardemo’s ingezet worden in het bassin van de MBVA om de jeugd daarmee ‘te vermaken’ en zodoende te laten proeven aan het fenomeen / de hobby modelvaren. Sterker nog….. Gegeven het succes van deze bootjes, en de aantrekkingskracht welke deze scheepjes hebben op menig jongere, leek het mij wel eens leuk om hier een artikel aan te wijden. Zo in de trand van…. Waar komt ‘die naam’ vandaan, en wie was er bijv. verantwoordelijk voor het basis-ontwerp, etc. etc. Enfin…. Allemaal items welke — mijns inziens — best wel leuk zijn om het fijne van te weten. Bij deze dan….

Welnu…. Als je op de term ‘Springertug’ gaat Googlen, kom je een ongekende hoeveelheid informatie tegen, maar je moet dan toch nog wel even goed verder gaan zoeken vooraleer je achter ‘de oorsprong’ komt. Het meest betrouwbare bericht kwam ik in ieder geval tegen op een Amerikaans modelbouwforum, alwaar een man duidelijk uitspreekt dat hij de formele bedenker is van ‘de springertug’. De datum gelinkt aan een vers geopende discussie over deze bootjes stamt uit December 2007, en de bedenker ervan reageert 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


erop, door te stellen dat hij zijn eigen — eerstgebouwde — modelletje nog ergens in de garage zou moeten hebben liggen. http://www.shipsnostalgia.com/archive/index.php?t-15427.html (Pseudoniem) NAVIGUESSER —- 20th December 2007 Funny they should show up on this site, I designed them several years ago. In fact the original is sitting in my garage as I type this. They were based on a yard tug my father used at a yard he owned in Seattle in the 1970's. I introduced them to the club I was a member of at the time called Northwest RC Shipmodelers. How'd you hear about them? Al met al kunnen we hieruit opmaken, dat de springertugjes al sinds ‘t begin van de jaren ’80 gebouwd worden.

Kenmerkend voor de scheepjes is de grote eenvoud waarmee ze gebouwd kunnen worden. Daarmee zijn ze natuurlijk ook uitermate geschikt voor de beginnende (scheeps)modelbouwer, welke er natuurlijk ook baat bij heeft dat ‘t - in ‘t begin - allemaal ‘niet zo moeilijk’ voor ‘m dient te zijn. Een tweede aspect is daarnaast ook nog ‘ns dat een springertugje voor ‘een habbekrats’ aan materiaalkosten gebouwd kan worden, en ook dáár is de beginnende (jeugd)modelbouwer natuurlijk ook enorm mee gebaat. 27


Bovenstaand de bedenkers van het model van de SPRINGERTUG, zoals afgeleid van ‘een echte’ van hun vader. 28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


Bovenstaand ‘het grote voorbeeld’, ofwel een echte SPRINGER Onderstaand een afgebouwde romp van een 1:1 SPRINGER

31


Bovenstaand ‘een echte SPRINGER’ in aanbouw…. Zie (hieronder) ook de eenvoud van de opbouw van een echte SPRINGER….. .

32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


34


Bovenstaand een tekeningetje van een SPRINGER-rompje, zoals dat in zijn basisvorm eruit ziet. De maten welke erin staan zijn in inches, maar dat kun je heel eenvoudig omrekenen naar cm’s en/ of mm’s, en je zou er zelfs ook nog een verschalingsfactor in mee kunnen nemen, zodat je niet gebonden bent aan deze maatvoering, maar er een exemplaar van kunt bouwen geheel naar eigen wens / geheel naar eigen grootte. Standaard wordt een een springertugje voorzien van één schroef / één motor / één roertje, maar dat is geen absolute must. Inmiddels zijn er plenty exemplaren in omloop bij modelbouwers, welke er een dubbelschroefs-uitvoering van hebben gemaakt. Eenieder is daar natuurlijk helemaal vrij in, maar vanzelfsprekend nemen daarmee de bouwkosten wel wat toe. Evenzo kan iedereen ook afwijken van de ‘look’ / de uitvoering van het opbouwtje. Ook hier is men helemaal vrij om er een geheel eigen creatie van te maken, en ik zal verderop in dit artikeltje dan ook een leuk aantal fotootjes plaatsen van diverse varianten van de springertug. 35


Boven- en zijaanzicht van een Britse tekening van de Springertug

36


37


38


Uitgerust met een ‘lepel’ om er (bijv.) boomstammetjes mee weg te lepelen / duwen

Ook dit exemplaar is uitgerust met een soort grijpmechanisme aan de voorzijde voor het ‘rescuen van gestrande modellen.

Hiernaast een exemplaar met een compleet andere accommodatie

39


Op bijgaande foto’s is te zien, dat de springertug zelfs ook als compleet bouwpakket te koop wordt aangeboden;

40


41


42


Het spreekwoord zegt dan…: ‘Een kind kan de was doen’…. Welnu hier hebben we dan een treffend voorbeeld van een fraaie bouwkit van een springertug, waarbij alle houten delen als lasergesneden onderdelen in de bouwdoos klaarliggen.

43


Een likje verf erop, en ‘zo snel mogelijk’ naar de waterkant om de vaar-eigenschappen van ‘t modelletje te bewonderen.

44


45


46


Zoals eerder aangegeven, bijgaand een aantal voorbeeldjes van diverse varianten van de Springertug.

47


Aan ´t einde gekomen van m´n SPRINGERTUG-epistel hoop ik dat ‘t artikeltje jullie allemaal ‘n beetje aangesproken heeft. Allicht heeft ‘t wat ideeën opgeleverd om er zelf (ooit) ook eens eentje te gaan bouwen. Mocht je daartoe wat hulp en/of tips kunnen gebruiken…. Schroom niet….. Op de club hebben we zeker te weten wat tekeningetjes van de springertug voorhanden, en ondergetekende heeft (thuis) een behoorlijk foto-archief aangelegd waaruit je — wat mij betreft — gerust mag putten. Laat ‘t in voorkomend geval gerust maar weten, en ik kan je zó een grote collectie aan aansprekende fotootjes aanleveren. Dit zowel van ‘de bouw’ / diverse bouwstadia plus allerhande tips, maar ook van een behoorlijk groot aantal voorbeelden van diverse varianten van de Springertug. Groetjes.

Johan van Heiningen

P.S.: Zie ook…. (heel veel fraaie foto’s !!) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=522762

48


49


50


Nu de aanstaande opening van het nieuwe vaarseizoen al weer met zeer rasse schreden nadert (Koningsdag 27 April in H.I.Ambacht) naderen de drie winter projecten (vuurtoren, clubbootjes en steigers) ook met bijna net zulke rasse schreden de eindstreep !! Zo is de vuurtoren, op het aansluiten van de windmolen na, weer helemaal klaar voor een tweede ronde van wellicht weer vijftien jaar !! Een duidelijk beeld van degelijk geleverd werk door de oorspronkelijke bouwer Ger de Goede !! Helaas is er in het gehele MBVA archief geen artikel te vinden van de originele bouw van de vuurtoren ? Of ik kan niet zoeken of het bestaat niet, wellicht weet iemand van de oudgedienden meer ? In één van de twee transportkisten (één voor het eiland en één voor de toren) is tevens een degelijke opberg mogelijkheid gemaakt om de windmolen veilig te kunnen transporteren. Als blijk van waardering in deze mocht ik uit handen van Dhr. De Goede nog een klein presentje cq aandenken in ontvangst nemen, ik vroeg me al af waar deze foto voor bedoeld kon zijn ? (zie inzet) De gulle gever wordt dan ook vriendelijk bedankt !! Ps is dit een Suske en Wiske titel ? Ook de vier nieuwe (ligt aangepaste) clubbootjes, de zogenaamde Springertugs, waarvan we nu, dankzij de Voorzitter, ook de oorsprong hebben weten te achterhalen schieten al lekker op. In de afgelopen periode zijn de voor en achter verschansing gemaakt, geschilderd in duidelijk herkenbare kleuren en voorzien van bijbehorende nummering en thuishaven.

51


52


53


54


Er is voor deze opzet gekozen om met behulp van een simpele benummering en een specifiek bijbehorende kleur de herkenbaarheid van het bestuurde scheepje door de (vaak) jeugdige Kapiteins in spe te helpen vergroten, de vraag: meneer welke boot is van mij ? ... wordt dan hopelijk ? iets minder gesteld. Ook de zenderkist wordt op deze manier aangepast met de benummering en bijbehorende kleur. Op het moment van dit schrijven is de romp glad ? geschilderd en voorzien van een mooie dikke en degelijke rubber stootrand !!

Na het monteren van de roeren zijn de brushless motoren inmiddels ook in de rompjes gemonteerd en zijn de regelaars en ontvangers geplaatst in een waterdichte behuizing onder het dek van ieder scheepje. Een deel van de verschansing is inmiddels al aan het dek verlijmd, zodra het roerwerk is gemonteerd kunnen de dekken worden verlijmd en het rubber op de duwstevens en kunnen we gaan proefvaren !! Tijdens de proefvaart ligt de accubak en het benodigde ballastlood nog los om te kunnen bepalen waar dit definitief moet worden vastgezet met epoxyhars, als laatste krijgt ieder onderwaterschip dan nog een laag echte antifouling !! 55


Tot slot van de drie winter projecten: De acht nieuwe steigers. Nadat Bert Rietveld ook de tweede serie van vier steigers had afgeleverd in ’t Ruim (Bert, nogmaals BEDANKT !!) zijn deze aan boven en onderzijde in een laag epoxyhars gezet en na zeer grondig schuren bruin geschilderd, de meerpalen vanzelfsprekend in het zwart met bijbehorend wit kopje !!, de hulp van Bart, Jacco en Adriaan was hierbij onontbeerlijk, vele handen maken immers ligt werk !!

Eén van onze Leden”, die overigens niet bij naam in dit glossy magazine vermeld wil worden, ( we noemen hem voor het gemak dan ook maar even Henk ! ) opperde het idee om op de meerpalen een aantal zeemeeuwen te plaatsen echter gezien de semi-schaal van de steigers en de dikte van zijn vingers is hij er nog niet echt in geslaagd om dit idee te realiseren, hij is dus nog steeds zoekende ? Verder is er door ondergetekende een zeer sumiere poging ondernomen om eens te kijken of er ook sprake zou kunnen zijn van enige vorm van uitwisselbare bebouwing op de steigers welke immers identiek zijn !! De bedoeling is dat dit spontaan opgekomen idee, in een aantal verschillende vormen, in de loop van het seizoen nader wordt uitgewerkt en eventueel ook uitgevoerd !! 56


57


58


Zoals op bovenstaande afbeelding goed is te zien zijn inmiddels de door een wederom gulle gever gesponsorde pvc drijvers met de bijbehorende zadels met rvs schroeven ook gemonteerd. Aan ĂŠĂŠn kant zijn de einddoppen alvast verlijmd zodat na een eerste drijftest (om te bepalen of er nog gewicht toegevoegd moet worden) dit eventuele extra gewicht met behulp van epoxyhars IN de drijvers kan worden geplaats zodat daarna ook de andere zijde met einddoppen verlijmd kan worden. Ook worden er nog twee gaten van 24 mm geboord in iedere steiger en aan de bovenzijde voorzien van een carroseriering welke op twee plaatsen met behulp van een bout(je) en een moer(tje) wordt vastgezet voor de bijbehorende spudpalen. Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen zijn de drie projecten nog net niet helemaal afgerond, voor de inmiddels bekende einddatum (27 April) is er dus nog voldoende werk te verrichten, ik ga er van uit dat we ook deze laatste loodjes (en JA, die zijn zwaar !! ) met dezelfde inzet kunnen afronden en het totaal resultaat kunnen presenteren op Koningsdag in H.I.Ambacht !! 59


Tot zover een verslag van de WWSH...

Wordt vervolgd !! vr gr Hans

60


April: 4 15 25 30

Jan van Hoek Erik Sterrenburg Henk de Koning Jaco batenburg

Mei: 6 7 7 10 20 23 24 30

Jaco Speksnijder CornĂŠ Kist Peter Peters Arie Vink Bart Schouten Luc Versteeg Roelof Leensvaart Bert Rietveld

Namens Bestuur en Leden van de:

61


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

05 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

16 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

20/21 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

16 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

20-24 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Wc De Schoof

H.I.Ambacht

07 Mei

4 Braderie

Centrum

Bleskensgraaf

27-29 Mei

4 Dordt In Stoom

Centrum

Dordrecht

25 Juni

4 Noordparkfestival

Noordpark

Zwijndrecht

? Juli

1 Baggerfestival

NBM

Sliedrecht

2t/m4 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

11Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

? Sep

1 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

8 Okt

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

62


63


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2016 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2016 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded