Page 1


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2016 - 1 Volgnr: 217

Mede Modelbouwers, Nu we weer “DE BALLEN “ tegen de kerstballen en andere uiterst goed bedoelde en vooral gezellige tuutemerul hebben gezegd, de kerstboom al dan niet ritueel hebben verbrand of versnipperd en voorlopig even geen oliebol meer kunnen zien. Wil ik dit nieuwe jaar graag beginnen met een woord van dank aan al onze adverteerders welke ons weer een jaar lang financieel willen bijstaan, zodat wij de druk– en verzendkosten van ons clubblad ‘De Brulboei’ voor een groot deel weten te compenseren. Zónder U zou ‘t er financieel toch echt allemaal anders uitzien kwa (club)-begroting, en wij mogen het verschijnen van ons clubblad daarom ook niet als vanzelfsprekendheid zien. Derhalve nogmaals heel vriendelijk dank voor Uw inzet ADVERTEERDERS - in het vertrouwen dat U ook dit jaar weer in ons schenkt! We beginnen het jaar weer goed met een Brulboei waar geen spatie meer tussen kan, oftewel boordevol verslagen van hetgeen ons allemaal heeft beziggehouden de afgelopen twee maanden ! Nog even een datum voor de Agenda: Dinsdagavond 16 Februari 2016 Algemene Leden Vergadering Aanvang: 20.00 uur Veel leesplezier,

vr gr De Redactie !! 7


Beste leden. Het is mij een genoegen om weer een bijdrage te mogen leveren aan ons lijfblad ‘De Brulboei’. Onder normale omstandigheden zet ik mijn kopij-bijdrage in de gezellige sfeer van ons eigen huisje op papier. De laatste tijd heb ik ‘t echter behoorlijk druk, en dan druk ik mij nog zachtjes uit. Veel van die drukte vindt zijn herkomst helaas ook in medische aspecten, ofwel ik heb de laatste weken relatief veel ziekenhuisbezoeken af moeten leggen, en ik heb er ook nog diverse voor de boeg.Vanwege ‘die drukte’ - in combinatie met de (darts)hobbyactivitei-ten van mijn vrouw - kwam ik deze keer echter behoorlijk in de knel v.w.b. de aanlevertermijn van mijn Voorzittersbijdrage. Maar goed….. Voor alles is een oplossing te bedenken, en daarom heb ik mijn schrijfblok (euhmmm laptop) maar meegenomen naar een zalencentrum in ‘t Brabantse Berghem alwaar mijn vrouw deelneemt aan belangrijke dartwedstrijden, en ik mijzelf maar in een rustig hoekje teruggetrokken heb om dit epistel op te tekenen. En zó gaat ‘t ook. Wat wil een mens nog meer…. Drankje d’r bij / muziekje d’r bij hihihi…. Nee dit gaat écht wel lukken. Weet ook….. Ditmaal is de hoeveelheid aangedragen kopij van mijn hand wezenlijk groter dan jullie gewend zijn. Simpelweg omdat het aanbod van anderen - volgens onze eindredacteur deze periode als zeer karig te bestempelen viel. Dus deze keer heb ik m’n schrijfregister wat verder open mogen trekken. Ter zake: Alhoewel ik mij realiseer dat het formeel niet meer mag om jullie in Februari nog nieuwjaarswensen te doen toekomen, doe ik dat bij deze tóch. Ik hoop namelijk - mede namens m’n medebestuursleden - dat we als leden zomogelijk in alle gezondheid een mooi clubseizoen tegemoet mogen zien, en in die context wens ik ook jullie allen daarom bij deze tóch een Gelukkig Nieuwjaar toe. Voor wat betreft dat nieuwe jaar…..; Zoals inmiddels al jaren vas8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


te traditie, hebben we ook dit jaar weer een gezellige Nieuwjaarsreceptie georganiseerd, welke door een behoorlijk aantal leden bezocht is. Dat daarbij ook gedacht is aan ‘de inwendige mens’ mag als vanzelfsprekend geacht worden, en dat onderdeel was dan ook keurig verzorgd door de heren van de bar. Lopende de avond kwamen er ook nog een drietal heren van onze bevriende modelbouwclub van NEDSTAAL aanwippen. Zodoende konden we elkaars ideeën over ‘t nieuwe jaar e.d. ook leuk met elkaar uitwisselen. Aan de hand van hun reacties hebben we in ieder geval kunnen vernemen dat ze het bij ons altijd leuk vinden om zo aan ‘t begin van ‘t jaar bij ons binnen te stappen en de gezellige sfeer te proeven. BEZIGHEDEN IN HET CLUBGEBOUW: In deze bijdrage wil ik ook niet voorbij gaan aan de diverse activiteiten welke er - na afloop van het vaarseizoen 2015 - de afgelopen maanden in ‘t Ruim ondernomen zijn. Mocht er evt. iemand denken dat er bij ons alleen maar ‘n beetje gezellig gekletst wordt (jah dat gebeurt ook hahaha), en dat er verder inhoudelijk ‘niet zo veel gebeurt’ ….. Nou… dan kan ik dat bij deze onmiddellijk in de kiem smoren. Er is ondertussen ‘achter de schermen’ namelijk best wel veel gebeurd. Zo heeft onze onvolprezen secretaris Hans de Deugd ervoor gezorgd dat er 4 nieuwe CLUBBOOTJES gebouwd zijn (zogenaamde Springer-tugs), en deze scheepjes zijn een slaagje groter dan de 4 exemplaren welke we in voorgaande jaren ter beschikking hadden. Op het moment van schrijven verkeren deze bootjes op zo’n 60-70 % van hun voltooiing. Zoals de zaken er nu dus voor staan, zijn deze scheepjes dus keurig netjes af vóór de aanvang van ons nieuwe vaarseizoen 2016. Dan is er flink geklust / gereviseerd aan ons VUURTORENEILAND en de VUURTOREN zelf. Door de inwerking van water (vanaf de onderzijde van het eiland) was de bodemsectie behoorlijk ontzet, en is dit (door Hans en Ger) grondig aangepakt, en opnieuw in de polyester gezet. Vanzelfsprekend is het geheel daarna ook weer keurig opgeknapt d.w.z. de rotspartij is van een fris verflaagje voorzien, en het grasperk aan de bovenzijde is weer opnieuw ‘ingezaaid’. Tijdens het revisiewerk bleek echter ook, dat 11


de vuurtoren zelf ook niet meer in orde was. Sterker nog…. De gaten vielen er zó in….! Wat bleek…. Het kunststof materiaal waarvan de kolom van de vuurtoren gemaakt is, is tijdens de fabricage blijkbaar voorzien van te weinig zgn. ‘weekmakers’. Hierdoor is ’t bewuste materiaal niet flexibel meer te noemen en ontstaat er bij ’t minste of geringste een barst of een breuk in de torenkolom. Dit gebrek in ogenschouw nemende hebben we besloten om dan maar een geheel nieuwe vuurtoren-kolom te maken. Ook dit is een klus geweest welke aan de handen van Hans de Deugd werd toevertrouwd, en inmiddels kunnen we het resultaat van zijn werk dan ook met plezier aanschouwen. Enfin….. Nu we toch bezig waren aan de vuurtoren, hebben we gelijk maar besloten om de (ooit door Klaas de Groot aan de club geschonken) VESTAS-WINDMOLEN een vaste plaats te geven op het vuurtoren-eiland. Mét die ingreep vervalt dan ook gelijk de noodzaak om het windmolentje te voeden met losse penlitebatterijtjes, en wordt het aandrijfmotortje nu gevoed vanuit dezelfde transformator als waar de vuurtoren-lamp en reflector mee gevoed worden. Dat scheelt dan ook weer ‘wat centen’ omdat we geen nieuwe batterijtjes meer aan hoeven te schaffen.

12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


Ook mag niet onvermeld blijven, de aanpak van de DRIJVENDE STEIGERS, welke wij altijd inzetten in onze vaarbassins. De exemplaren welke wij tot op heden in gebruik hadden bleken door het veelvuldige gebruik - en ook hier mede door de waterinvloeden - behoorlijk beschadigd, en daarom hebben we besloten een 8-tal compleet nieuwe te gaan bouwen. Voor de materiaalvoorziening mogen we met een zeer dankbaar oog kijken naar onze clubcollega Gerard Kok, en voor de uitvoering van de nieuwbouw heeft clubcollega Bert Rietveld zich opgeworpen. (Zie pagina 19 voor een verslag) Beide heren…. Heel vriendelijk dank voor jullie bijdrage(n) en inzet in dezen! Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn de nieuwe steigers ook klaar voor de aanvang van het nieuwe vaarseizoen. Voorts…… Ja…. Ook wel apart om te vermelden is, dat de club een 2-tal kadootjes heeft gekregen in de vorm van twee ‘afgedankte modellen’ van het Baggermuseum Sliedrecht. In het ene geval betreft ‘t een soort van vitrinemodel, waar we mogelijk nog wel wat interessants van kunnen maken. In het andere geval betreft het een model van een (demonstratie) CUTTERZUIGER, hetwelk jarenlang als echt werkend exemplaar dienst heeft gedaan in voornoemd museum. Helaas vertoonde het een x-aantal defecten, waardoor het niet meer lonend bleek om dit model - in het museum - verder actief in te zetten, en aldus is dit vaartuig dus in ons bezit gekomen. Voor ons als club zitten er echter nog diverse waardevolle elektrische onderdelen in, welke we er op (korte) termijn uit zullen halen, waarna de rest (waarschijnlijk) in de kliko zal belanden. Eerlijk is eerlijk, maar het is echt niet meer lonend om dit baggervaartuig - zoals ‘t ooit gebouwd c.q. bedoeld is - weer in z’n oorspronkelijke staat terug te brengen. Hier zouden namelijk té grote ingrepen voor nodig zijn, en ook financieel zou er behoorlijk wat aan verspijkerd moeten worden. Na rijp beraad is daarom gesteld dat we dat (beter) toch maar niet doen….

15


Tot slot: Wil ik mijn DANK uitspreken in de LEDEN. Dank voor Uw / jullie vertrouwen in de MBVA ! Zónder jullie heeft de club geen enkel bestaansrecht, en ‘t doet ons dan ook deugd dat wij weer op jullie mogen bouwen, en op jullie kunnen rekenen. De MBVA heeft voor het komend (vaar)seizoen ook weer redelijk goede vooruitzichten kwa deelnames aan - voor ons inmiddels vertrouwde - EVENEMENTEN. Wij hopen dan ook, dat U zich als vaarder weer actief inzet teneinde onze DEMO’S te laten slagen. E.e.a. zal zoals voorgaande jaren geregisseerd worden onder de bezielende en vertrouwde leiding van ons lid Paul de Lange. Wij rekenen op jullie ! Ik ga ervan uit dat U elders in het clubblad een overzicht aantreft van dátgene waarvoor wij al een definitieve overeenkomst v.w.b. vaardemo’s hebben. Ik sluit mijn voorzittersbijdrage af, met een hartelijk welkom aan ons nieuwe leden RENE GROENHEIJDE uit Rotterdam en ROELOF LEENSVAART uit H.I.Ambacht. Rene is m.i.v. 15-12-2015 lid geworden van de MBVA en sinds zijn lidmaatschap druk bezig binnen ‘t Ruim aan zijn duwboot met de bedoeling deze het aankomende vaarseizoen nog in de vaart te brengen. Roelof is m.i.v. 01-01-2016 jongslede lid geworden van de MBVA, en bouwt thuis aan het model van de SMIT ROTTERDAM. Zijn intentie is, om ‘t model - al bouwende - ook uit te rusten met RC, kortom ‘m te zijner tijd als varend model in te gaan zetten. Welnu…. Dat is mooi om te horen! Weer een model erbij aan ‘de (inzetbare) vloot’ van de MBVA. Met vriendelijke groet.

Jullie Voorzitter / JOHAN

16


17


18


Na de laatste vaar demo zijn de steigers uit de aanhangwagen gehaald, voor opknappen of nieuw maken. Heb toen aan Hans aangeboden dat ik mee zal helpen hierbij. Na overleg is er besloten om over te gaan op nieuwe steigers in totaal 8 stuks, en dan iets smaller als de breedte van de aanhangwagen, en daar kwam een lengte uit van 1400 mm lang en een breedte van 200 mm. Heb hier toen een tekening voor gemaakt . zie hieronder

Als drijfvermogen wordt pvc buis van rond 50 mm met afgedopte einden met een lengte van 1250 mm gebruikt, en worden met daarvoor bestemde pvc beugels vast gemaakt. Na aandringen bij Hans wanneer ik materiaal zou krijgen, [want dat moest gezaagd worden ]. Heb toen voorgesteld waarom gaan we het niet bij leeuwis houthandel halen , de geschatte kosten zouden rond de 20,00 euro liggen, voor 8 steigers. Dit is overlegt en daar is groen licht voor gegeven. Toen materiaal gehaald bij leeuwis en dat is zoveel mogelijk op maat gezaagd, de materiaal kosten kwamen op 18,00 euro uit. Wat nog op maat gezaagd moest worden op maat gemaakt ,en alles geschuurd en ook de scherpe kanten er af geschuurd en in elkaar gezet met constructie lijm, en met RvS schroeven . Ook de aanleg paaltjes met de taps lopende bovenkant.

19


Daarvoor een mal gemaakt waar dan 12 stuks bijelkaar geklemd kunnen worden , waar dan twee kanten met de schuurmachine de schuinekant is geschuurd, en toen de paaltjes gedraaid en de andere twee kanten gedaan, zie foto frame .

De steigers in totaal 8 stuks staan nu als frame in elkaar, dus het wordt nu tijd om de planken er op te lijmen. Heb nu met Hans afgesproken dat er dan plakjes van 4 mm dik gezaagd zullen worden van het hout wat op de vereniging ligt . Maar toen ik mijn schuur aan het opruimen was kwam ik een meranti balk tegen van 6 x 7 cm maar deze liep aan 2 kanten taps deze in stukken gezaagd van lengte van 45 cm zodat de balk zo niet zo krom meer was. In totaal kom ik er 4 stukken van 45 cm en een stuk van 22 cm uit halen , had ook nog een hardhouten tuinplank. Maar op een dag kon ik via mijn buurman de zaagtafel van zijn broer gebruiken , en toen eerst een haakse hoek aan de balk gezaagd , daarna in 3 planken gezaagd van ongeveer 22 dik en breed 70 cm , omdat ik nu toch aan het zagen was heb ik alles in plakken van 4 mm dik gezaagd en er kwamen ongeveer 270 plakken uit van 4 mm dik en van 22 en 18 en 16 mm breed . Deze op de steigers gelijmd en dan de verschillende breedte om en om gelijmd, zie foto,

20


Daarna nog een keer rondom geschuurd , en voorzien van 12 bolders per steiger . Had voor 4 steigers hout , die zijn nu klaar voor behandeling zie foto .

Nu nog 4 sreigers te gaan en dan zijn deze ook klaar . Bert Rietveld .

21


Onder deze duidelijke en niet mis te verstane naam starten wij een nieuwe en hopenlijk blijvende rubriek. Zoals de naam al aangeeft bieden wij alle adverteerders de mogelijkheid om vrijblijvend een informatief artikel in te zenden, dit kan dus bijvoorbeeld gaan over specifieke artikelen die U levert, een speciale actie(periode) of een algemeen schrijven, ook het tweemaandelijks wijzigen van Uw advertentie behoord tot de mogelijkheden, keuze genoeg dus ! Wij bieden U voor dit doel maximaal 6 pagina’s (A5) formaat om Uw bedrijf extra onder de aandacht te brengen in dit clubblad en ver daar buiten door middel van onze internet pagina: www.mbva.nl vooral vanwege het laatste prefereren wij Uw bijdrage in kleur, aanleveren van Uw artikel kan voor de 10e van de oneven maanden in Word, PDF enz enz enz. Aan: redactie@mbva.nl of MBVA Ruigenhil 58C 2952 AR Alblasserdam

Wij zien Uw bijdrage graag tegemoed !! Vr Gr De Redactie

22


23


VERSLAG WEEKJE (MEE)VAREN OP DE S.L.H.Z. HYDRA:

Beste leden. Ondergetekende (jullie voorzitter) mag zich al langere tijd verheugen op een aantal leuke contacten in ‘de echte scheepvaart -wereld’, waardoor mij van tijd tot tijd uitdagende mogelijkheden worden geboden om mee te varen in de binnenvaart. Hieronder ook mijn contact met dhr. Jan Hoek van de duwboot SCALDIS, waarmee ik inmiddels al zo’n jaar of vier - met grote regelmaat mee op stap mag. Nu wordt de SCALDIS primair ingezet in de ZAND– GRIND– en GRONDHANDEL c.q. in het transport ervan; Een en ander gebruikmakend van ‘onze vaste duwbak’ genaamd ARNE. Dat zand wordt soms vanaf de wal aangeleverd vanuit een meng– en filterinstallatie, en veelal ook op korrelgrootte, maar anderzijds wordt ‘t het meest overgeslagen (overgeladen) vanaf een zandzuiger (op een vast station liggend op de winlocatie) of vermengd met water - vanuit ‘de hopper’ van een sleephopperzuiger (S.L.H.Z.). In ‘t Engels noemt men zo’n schip een Suction Hopperdredger. Het ‘goedkopere spul’ / ook wel bekend als ‘klapzand’ (zoals U dat zelf ook wel aanwendt voor het ophogen van Uw straatje) wordt in ‘mijn regio’ (Zeeland) gewonnen op een daartoe aangewezen locatie op de Westerschelde, en wel pal naast de kerncentrale van het Belgische Doel. In principe recht tegenover een grote containerterminal in de uitloop van de haven van Antwerpen c.q. vlakbij de zeesluizen van Zandvliet. Dat zand noemen wij dan ook Doelzand. 24


25


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

26


Voor de bouw-industrie (beton– en cementfabrieken) heeft men niets aan ’dat goedkope spul’, mede omdat de korrelgrootte van dat zand te klein is. Hiervoor wordt specifiek gevraagd om zand met een grotere korrel, en dát wordt voornamelijk op zee gewonnen. Dat winningsproces (op zee) gebeurt nu met een speciaal voor dat doel gebouwd soort schepen, en deze noemt men dus Sleephopperzuigers. Slepen omdat er tijdens het opzuigen van het zand van de zeebodem een buis met een daaraan gemonteerde sleepkop over de zeebodem voortgesleept wordt. Het ruim van zo’n schip waar het zand in opgeslagen wordt noemt men de hopper. En jah… dat zand wordt dus - vermengd met zeewater- van de zeebodem opgezogen. Nu doet zich het geval voor dat mijn vriend / kapitein Jan Hoek onder contract vaart voor een Middelburgse Zand– en Grindhandel, welke zelf ook twee van deze - zeegaande sleephopperzuigers in eigendom / in de vaart heeft, t.w. de VLIEREE, en de HYDRA. De eerstgenoemde is een relatief klein scheepje, maar de tweede - de HYDRA - is toch wel van een leuk formaat. Zong ik nu al meevaar op ‘de duwboot’ gaan we dus ook met enige regelmaat langszij van ofwel de Vlieree ofwel de Hydra, om zeezand in te nemen. Dit gebeurt in een zeegeul nabij de monding van de Westerschelde ter hoogte van de plaats BRESKENS. En jah…. Je voelt ‘m natuurlijk al een beetje aankomen. Zo kreeg ik op enig moment ‘de (prettige) kriebels’ om - indien mogelijk eens een keer met ‘een echt zeeschip’ de Noordzee mee op te gaan.Nu is die wens sowieso al jaren heel erg sterk aanwezig geweest en eigenlijk ook nooit echt weg geweest, omdat…. ‘men’ mij jaaaaaren geleden zo’n zeetocht ontzegd heeft, t.w. (als elektrotechnicus) meegaan op een proefvaart van een nieuwbouw sleephoggerzuiger bij mijn toenmalige werkkring IHC-Smit te Kinderdijk. De toenmalig directeur - dhr. J.J.C. van Dooremalen - dacht daar blijkbaar helaas anders over…..; Ik mocht dus niet mee…. Maar goed…. Ik zag nu - na al die jaren - m’n kansen toch weer flink groeien, en legde mijn wens voor aan kapitein Jan Hoek, welke mij toezegde deze vraag voor te leggen aan de directie. 27


Hoe groot was mijn vreugde dat ik na vrij korte tijd al - via Jan - te horen kreeg dat mijn wens om ‘een weekje’ mee te mogen varen aan boord van de HYDRA gehonoreerd was!!! Enfin…… Zondagavond toog ik met m’n autootje naar de Koningskade te Vlissingen, alwaar de HYDRA ‘t weekend over afgemeerd lag. M’n autootje ergens veilig weggezet / plunjebaaltje er uit gehaald, gevolgd door een kort wandelingetje naar de afmeerkade. Daar voorzichtig aan boord geklommen, en mij gemeld bij het nog aanwezige (Filippijnse) boordpersoneel. De 3 heren welke al van mijn komst op de hoogte waren gebracht, heetten mij hartelijk welkom aan boord, en na korte tijd werd mij mijn hut voor de komende week aangewezen. Deze lag net onder ’t hoofd-deknivo, en was voor mij prima in orde. Nadat ik nog een uurtje of wat bijgepraat had met de 3 Filippo’s heb ik m’n scheepskooi opgezocht, waarna ik toch m’n 1e noodzakelijke stukje nachtrust heb opgezocht. Tegen ‘t eind van de avond kwamen de twee kapiteins/stuurlieden (Mart en Leon) aan boord, en — conform vaste procedures — kozen we net na twaalven (Zondag– op Maandagnacht) - via de zeesluis van Vlissingen - koers het zeegat uit / de Noordzee op. Toch wel wakker geworden van ‘het motorgeluid’ en de kapitein gehoord hebbende (Johan is zeker al aan boord?) dacht ik…. Ik ga toch maar ‘ns boven in de stuurhut kijken, en mij even voorstellen aan de kapitein(s). Daar trof ik zowel Leon als Mart, welke mij ook een hartelijk welkom heetten aan boord. Ik ben nog een klein poosje ‘op gebleven’ in de stuurhut, maar realiseerde mij ook dat ik er verstandig aan zou doen om tóch m’n gewone nachtrust te pakken. En aldus werd ik die 1e nacht al varend in slaap ‘gewiegd’. ‘Gewiegd’ is daarbij bewust tussen aanhalingstekens geplaatst hahaha, want die 1e nacht was er al sprake van een redelijke storm met windkracht 7 Beaufort. En jah…. Al is de HYDRA een middelgroot sleephopperzuigertje….. Met windkrachie 7 wordt ie toch écht wel stevig beetgepakt door de golven op de Noordzee. Al met al vond ik ‘t wél een heerlijk gevoel om zo in slaap te vallen….!

28


29

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 30


Hierboven de HYDRA nog varend als EDINA De HYDRA is oorspronkelijk niet gebouwd als hopperzuiger. Het vaartuig heeft de eerste jaren van zijn bestaan (af werf) namelijk rond gevaren als kustvaarder. Dit onder de naam EDINA. Waarom hij destijds van zijn ’vrachtschiptaken’ af is gehaald, is mij niet duidelijk, maar goed….. Op enig moment (‘t jaartal is mij helaas ook onbekend) is hij opgekocht door zand– en grindhandel Van Ouwerkerk BV te Middelburg, welke ’m op een werf compleet om heeft laten bouwen tot sleephopperzuiger. Het zal duidelijk zijn, dat dit een gigantisch grote operatie is geweest, omdat een hopperzuiger nu eenmaal uitgerust is met een enorme hoeveelheid techniek, en complexe leidingsystemen (voor het baggerproces), en omdat het ruim - wat oorspronkelijk bedoeld was voor zgn. droge lading - nu omgebouwd werd tot een ’opslagplek’ / de zgn. hopper voor de opslag en het vervoer van (nat) zand en dergelijke. Zo werd het ruim (oorspronkelijk bestaand uit één grote doorlopende ruimte) opgedeeld in drie aparte compartimenten, t.w. een achterbeun, een (kleinere) voorbeun, en een tussenliggende pompkamer. En zo zijn er nog tal van aanpassingen doorgevoerd, en dit ook vanzelfsprekend op de brug, welke uitgerust werd met geavanceerde apparatuur, specifiek voor het baggerproces. 31


Zicht vanaf het voordek op de voorste stortgoot, en de voorste beun. Aan het einde van het gangboord zie je de stortbuis, waarmee ‘t zand overgeladen wordt in een binnenvaartschip.

Zicht vanaf de pompkamer (midscheeps) op de achterste beun. De ‘tuut’ vooraan op de foto is een (vanaf de stuurhut aanstuurbaar) waterkanon waarmee de beun schoongespoten kan worden tijdens en na het lossen van de lading.

Zicht op de overstortbuis tijdens het overpompen van onze lading zeezand.

32


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

33


34


De zuigbuisbocht / hier nog hangende in de midscheeps geplaatste zuigbuisbocht-lier.

Vrijwel de gehele zuigbuis zichtbaar vanaf de pompkamer (midscheeps).

Heel goed zichtbaar de zuigbuismond, welke tijdens het baggeren over de zeebodem voortgesleept wordt, en waardoor het zand – watermengsel aangezogen wordt. 35


Enfin…. Na het tonen van wat eerste fotootjes (ik denk dat ik er alles bij elkaar ca. 2000 aan boord gemaakt heb !!!), ga ik maar weer verder met wat indrukken van m’n vaarweek. Grappig om daarbij in herinnering te brengen is een opmerking van een kennis (welke wist dat ik een weekje mee ’de zee op zou gaan’), welke mij een fraai en rustig weekje toewenste. Vanzelfsprekend goedbedoeld, maar laat ik mijzelf nu juist een week toewensen waarbij ’t er ‘niét al te best weer zou zijn’….. (met ’n lekker stormpje erbij). De weergoden waren mij in dat opzicht blijkbaar goed gezind, want die week was ‘t best wel onstuimig weer ! De Maandag en de Dinsdag hebben we tot windkracht 7 en windkracht 8 gehad. Laatstgenoemde windkracht levert in principe al (golf)omstandigheden op, waarbij er niet meer gebaggerd kan worden. De slinger– en stampbewegingen van het schip zijn dan dúsdanig groot dat het risico op het ontstaan van materiaalschade heel erg groot is, en al zou er tóch gepoogd worden om zand te zuigen, dan ‘klotst’ er bijna net zoveel zand-watermengsel over boord als dat er opgezogen wordt. Ik heb die situatie dan ook recht voor mijn ogen - vanuit de stuurhut - kunnen aanschouwen. Ik moet wel zeggen….. Da’s best wel spectaculair om te zien!

36


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 37


38


En dan krijg je - in de stuurhut - zulk soort plaatjes….; Zo in de trand van vasthoudennnn / zeebeeeenen !!!

Links kapitein/stuurman Mart Goud. Rechts staande op ‘n opstapje… de kok / te vens bagger-operator.

Later die week werd het — voor de onderneming (Van Ouwerkerk) — gelukkig wat rustiger op zee, en dat kwam sowieso wel goed uit, want er werd overgeschakeld van zandwinning op schelpenwinning. SCHELPEN…?? Jazeker…. Met de HYDRA is ‘t ook mogelijk om schelpen op te zuigen van de zeebodem, en ze — ontdaan van eventueel mee opgezogen zand — in het ruim te storten. Daartoe moet er wel flink wat ‘omgebouwd’ worden aan de installatie bovendeks, en dan specifiek ter plaatse van de stortgoten, waar normaliter het zand/watermengsel doorheen vloeit richting ‘t ruim. Immers….. bij het (doelbewust) opzuigen van zand wil je een zo hoog mogelijke concentratie aan zand (t.o.v. het wateraandeel) naar binnen halen, en zakken de zandkorrels ‘vanzelf’ naar beneden in het ruim, terwijl het overtollige water overboord stroomt. 39


Bij het winnen van schelpjes wil je die - als ‘t ook maar even kan juist zo schoon mogelijk in het ruim zien te krijgen; M.a.w. van het eventueel mee opgezogen zand wil je zo gauw mogelijk én zo góed mogelijk af. Hiertoe worden er roosters aan de ingangen van de stortgoten geplaatst, waarop de schelpjes blijven rusten (c.q. bóven de openingen in het rooster blijven), maar waardoorheen de aanzienlijk kleinere zandkorrels door de gaten van het rooster onder hoge druk met water weggespoten worden, en via een retour-geleidingssysteem weer overboord gaan. Het baggerproces van schelpen is daarmee dan ook een zeer arbeidsintensief karwei / vergt continue oplettendheid zowel van de (sonar)-opzuiglocatie welke gemonitord wordt door de kapitein/ stuurman in de stuurhut, maar evenzo bovenop de filter-installatie, waar vrijwel continue een bemanningslid zit, welke het filter– en schoonmaakproces van de opgezogen schelpjes in de gaten houdt.

Blik op het sproei– en jetsysteem boven het filterrooster welke de schelpjes in een hoog tempo rechtdoor ‘wegblaast’ en de zandkorrels door het rooster heen spoelt (richting overboord)

Blik vanuit de stuurhut op de achterste beun, welke vrijwel volgeladen is met schelpjes. Het baggerproces om tot dit resultaat te komen (lees: beide ruimen helemaal vol te krijgen) duurt tussen de 3 en 5 uur. 40


41


42


Al het vorenstaande lezende, vragen jullie je allicht af…. wat een POWER hier wel niet voor nodig is, om dit vaartuig voort te stuwen, en al de technische installaties aan boord aan te drijven. Nou… ik kan je verzekeren dat dat héél wat is bij elkaar. Te beginnen met de hoofdmotor - een zgn. langzaamlopende 6Cylinder (in lijn) diesel van het merk MAK.

Deze hoofdmotor levert …….. PK, en is direct omkeerbaar. Dat wil zeggen dat de HYDRA niet beschikt over een keerkoppeling om de draairichting van de schroef te veranderen, maar dat de draairichting van de motor zélf (de krukas e.d.) in zijn geheel wordt veranderd, waarbij de schroefas direct gekoppeld is aan de krukas van de hoofdmotor. Om dus van vooruit varen ‘om te keren’ naar achteruit varen, wordt de motor eerst volledig tot stilstand gebracht, en vervolgens in de andere draairichting weer opgestart. Dit proces verloopt desalniettemin redelijk vlot (ca. 5 seconden), en de motor wordt daarbij elke keer m.b.v. perslucht (onder zeer hoge druk) weer opgestart. In de stuurhut hoor je niet meer dan wat ’sisgeluiden’ van de telegraaf af komen. Dit geluid ontstaat omdat de morse-bediening tussen de stuurhut en de hoofdmotor in de machinekamer geheel pneumatisch verloopt. 43


Dan - in de hoofdmachinekamer blijvende - staat er een boordgenerator van het merk VOLVO PENTA, welke eigenlijk niet meer als taak heeft om de stroomvoorziening (400V en 230V) van het schip te verzorgen, als deze ergens in een haven afgemeerd ligt.

De 4-Cylinder VOLVO PENTA dieselmotor welke de havengenerat or aandrijft.

De generatorset voor de voeding van het 380/220Volt boordnet tijdens havenbedrijf.

44


45


46


Ná de hoofdmotor vinden we meest POWER terug in de pompkamer. Voor het baggeren en verpompen van het zand / grind / schelpen etc. etc. is namelijk een ongekende hoeveelheid energie nodig, en die wordt in de pompkamer door niet minder dan 3 zware dieselmotoren gegenereerd, t.w. de HOOFDGENERATOR, de BAGGERPOMPMOTOR, en de JETPOMPMOTOR. De hoofdgenerator betreft een enorme CATERPILLAR V12 dieselmotor (gekoppeld aan een dynamo), en deze generatorset voedt een groot schakelbord, waar alle elektrische verbruikers hun

stroom vanaf halen. Bovenstaand de 250 kVA generator in de pompkamer. Zeg maar 250.000 Watt !! << = V12 CATERPILLAR

Rechts afgebeeld, een enorm zware elektromotor, welke de hoofd-hydrauliekpomp aandrijft. Dit betreft een van de grootste ‘stroomvreters’ aan boord.

47


Bovenstaand het hoofdschakelbord voor de 380V-verdeling De hoofdonderdelen van de baggerinstallatie - zoals de jetpomp en de baggerpomp - worden mechanisch aangedreven. D.w.z. ze zitten in principe rechtstreeks gekoppeld aan een zware dieselmotor. Zo wordt de JETPOMP (nodig om het zand op de zeebodem â&#x20AC;&#x2DC;los te

woelenâ&#x20AC;&#x2122;) aangedreven door een PERKINS dieselmotor.

48 44


49


50


De aandrijving van de baggerpomp gebeurt d.m.v. ‘een joekel van’ een V12-dieselmotor, en ook deze is van het merk CATERPILLAR.

Bovenstaand de aandrijfmotor van de baggerpomp. Hier links afgebeeld de baggerpomp waarmee het zand, grind of schelpen van de zeebodem worden opgezogen. De aanzuigzijde zit links op de foto / en is afsluitbaar. De afvoerzijde (ook wel perszijde genoemd) zit rechtsbovenin de foto, en is ’die witgeverfde buis’. Bovendeks vertakt deze leiding zich via diverse afsluiters naar de diverse afvoer-posities, resp.

51


En…. Hoe gaat dat dan allemaal in z’n werk? Vragen jullie je af…. Welnu: De sleephopperzuiger vaart (leeg) naar een daartoe aangewezen locatie op zee, waarvan men weet wat voor soort zand, en wat voor soort korrelgroottte zand te vinden is, en - aldaar aangekomen - positioneert zich boven deze zandplaat, waarbij de schroef op een uiterst laag toerental gezet wordt, waardoor de snelheid van ‘t schip er ‘een behoorlijk eind uit is’. Zie hiernaast een voorbeeld op de elektronische kaart van het zeegebied (in dit geval de STEENBANK) waar we aan het baggeren zijn. De waterdieptes zijn op deze actuele kaart te zien.

Vervolgens geeft de kapitein/stuurman de opdracht aan de baggeroperator om de zuigbuis ‘van dek te liften’ / deze buitenboord te brengen / en deze behoedzaam naar de zeebodem te laten zakken. Onderstaande afbeelding geeft je een idee hoe de zuigbuis dan schuin naar beneden gericht langs het schip hangt.

52


53


54


Zodra de zuigbuis ‘in positie gebracht is’, d.w.z. dat de zuigbuisbocht aansluit op de zuigopening in de romp van het schip t.h.v. de pompkamer, en de zuigmond over de zeebodem sleept, worden de jetpomp en de baggerpomp aangezet en op toeren gebracht. Vrijwel direct wordt er nu dus al een zand-watermengsel aangezogen, maar daarvan wordt eerst ‘bekeken’ / gemonitord of de verhouding tussen zand en water goed genoeg is om ‘t rendabel in het ruim / de beun te pompen. Men wil namelijk dat er zoveel mogelijk zandkorrels zitten t.o.v. het waterbestanddeel. Zodra het mengsel - kwa concentratie - geschikt bevonden wordt, worden de grote afsluiters naar de twee beunen opengezet, en valt het zand-watermengsel via een tweetal stort– en verdeelgoten in het ruim. Tijdens dit proces vult het ruim / de hopper zich dus steeds verder met dit mengsel. *** De zandkorrels zullen zich echter—gegeven hun gewicht—naar de bodem van de hopper begeven (ze zinken dus naar beneden in het water), en het waternivo in de twee beunen neemt steeds verder toe. Op een bepaald moment staan deze twee beunen tot aan het randje vol, en beginnen ze over te lopen. Het overtollige water (= datgene wat je als lading niet nodig hebt) stroomt vanaf dat moment gewoon over de randen van de beunen—via de gangboorden, en via de spuigaten—gewoon overboord. Ondertussen gaat het baggerproces gewoon verder, en blijft het zand-watermengsel gewoon verder in de beunen stromen. Daarbij zakken de zandkorrels nog immer ‘langzaam maar zeker’ naar beneden in de beun, en blijft ‘t overtollige water constant verder overboord stromen. Op enig moment zijn de beunen helemaal gevuld met zand (je ziet ‘t pijl / de bovenkant ervan namelijk steeds verder omhoog komen), en uiteindelijk wordt het baggerproces stopgezet. Vervolgens wordt de zuigbuis omhoog gehaald en alle zuig– en persleidingen schoongespoeld met zeewater. Geheel aan ‘t einde van deze handelingen wordt de zuigbuis ‘naar binnen gehaald’, en op zijn daartoe aangewezen steunen in het gangboord teruggeplaatst. Dit is het moment voor de kapitein/stuurman om terug te keren naar een afgesproken los-locatie. Dat lossen kan gebeuren middels een graafmachine met grijper, óf d.m.v. de eigen installatie aan boord , zijnde ‘de natte overslag’ via een persleiding. 55


Het lossen: Zoals hiervoor aangegeven kan de lading zand (of grind) op een tweetal manieren gelost worden. De ene manier is, waarbij de HYDRA naar een haven vaart met een geschikte kade, welke voorzien is van grijpers met voldoende reikwijdte om de twee ruimen leeg te ‘scheppen’. Dit gebeurt best wel met enige regelmaat, omdat men bij Van Ouwerkerk beschikt over een eigen loswal met trechters, ruim voldoende opslag; E.e.a. gelegen aan het Arnekanaal, t.h.v. Arnemuiden / dáár waar het Arnekanaal aansluit op het kanaal door Walcheren (= vaarweg tussen Vlissingen — Veerre / Westerschelde—Veerse Meer). De HYDRA heeft geladen een diepgang waarbij hij nog nét door dit Kanaal kan, en aan de loswal in Middelburg af kan meren. Voorafgaand aan het lossen worden de stortgoten boven de beunen opzijgeschoven danwel omhoog geklapt, zodat de grijper overal goed bij kan.

56


57


58


De andere manier van lossen gebeurt op de zogenaamde ‘natte manier’. Daarbij gaat de HYDRA op een geschikte OVERSLAGLOCATIE (veelal t.h.v. de plaats BRESKENS) voor anker, en komen er één of meerdere beunschepen langszij, welke de lading zand vanuit de beunen van de HYDRA overgepompt krijgen in hun eigen ruim / hun eigen beun. Vandaar de naam ‘beunschepen’. Aan de hand van onderstaande foto kun je zien ‘hoe dat in z’n werk gaat’

Het beunschip komt langszij, en wordt vastgemaakt. Kort daarna wordt de zelflos-installatie van de HYDRA opgestart, en wordt het in het ruim aanwezige zand vermengd met water, waardoor het weer een zand-watermengsel wordt, wat vervolgens weer te verpompen is. Daarna zuigt de eigen baggerpomp dit mengsel uit het ruim / uit de twee ruimen, en wordt dit d.m.v. een zwenkbare persleiding ‘overboord’ gepompt, naar het ruim van het langszij liggende beunschip. Ook dáárin vindt dan opnieuw het proces van het bezinken van de zandkorrels en het overlopen van het overtollige water plaats. Dit net zolang totdat de volledige lading overgepompt is. 59


Zodra de (bijna) volledige lading uit de twee beunen weggepompt is, worden de twee beunen verder goed schoongespoten met een aantal— vanaf de brug van het schip— bestuurbare waterjets. Deze jets (soort brandbluskanonnen) spuiten alle eventueel nog achtergebleven zandresten weg van de beunwanden, en zorgen er voor dat de beunen uiteindelijk dus écht vrijwel schoon te noemen zijn. Uiteindelijk worden de diverse pompen en leidingen weer doorgespoeld met vers zeewater, en wordt de baggerinstallatie stilgelegd. Ondertussen heeft het geladen beunschip al losgemaakt, en kan deze zijn vaartocht beginnen naar de haven van de eindafnemer. Idem dito is de HYDRA dan weer startklaar om ‘het zeegat uit te gaan’ op weg naar zijn volgende baggerklus. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe gaaf ‘t is om dit allemaal van dichtbij mee te maken! Het zal jullie duidelijk zijn, dat ik ontzettend genoten heb aan boord van de HYDRA. E.e.a. is ook wel terug te vinden—thuis op m’n PC—alwaar ik een collectie heb van ettelijke foto’s en filmpjes. Daar kan ik dus nog jaren van nagenieten! Ik hoop dat jullie dit verslag ook leuk vonden, en zeg bij deze….. Tot het volgende scheepsverslag. Sailor

60

JOHAN.


61


62


ALGEMENE LEDENVERGADERING: Hierbij wil het bestuur eenieder van harte uitnodigen voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDEN VERGADERING welke gehouden zal worden op DINSDAGAVOND 16 FEBRUARI aanstaande. Zoals gebruikelijkâ&#x20AC;Ś. Ook Uw stem telt mee !!! AGENDA:

63


64


Februari: 11

Maarten Kikkert

Maart:

GĂŠĂŠn Jarigen !!

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

05 Jan

6 Nieuwjaars receptie

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim

Alblasserdam

16 Feb

5 Algemene Leden vergadering

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

20/21 Feb

2 24e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

16 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

20-24 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

4 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

21 Mei

4 Open Havendag

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

27-29 Mei

4 Dordt In Stoom

Centrum

Dordrecht

? Juli

1 Baggerfestival

NBM

Sliedrecht

2t/m4 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

11Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

? Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

8 Okt

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

De brulboei 2016 -1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2016 -1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement