Page 1

© 2 015

MBVA


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 7,4 x 11,4 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2015 - 2 Volgnr: 212

Mede Modelbouwers, In dit nummer o.a: Een uitgebreide kennismaking met onze (oude) nieuwe Voorzitter, welke direct van de gelegenheid gebruikt maakt om de oude Voorzitter nogmaals Hartelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet !! Ook de echte scheepvaart komt ruimschoots aan bod. Verder een -Back-to-school- verslag, voor als het echt niet lukt ! Kortom, weer een zeer gevarieerd nummer, veel leesplezier !!

even lachen...

7


VAN DE (NIEUWE) VOORZITTER Beste leden, ‘Je moet ’t ijzer smeden als ’t heet is’ is een alom bekend spreekwoord. Het is dan ook niet zonder reden dat ik – daags na de algemene ledenvergadering d.d. 17 Februari jl. – gelijk maar in de pen geklommen ben, om het één en ander aan het Brulboei-papier toe te vertrouwen. Zoals bekend verondersteld mag worden hield het bestuur Dinsdag de 17 e Februari haar Algemene Jaarvergadering, welke door een redelijk aantal MBVA-leden bezocht werd. Zoals in de vooraf gepubliceerde agenda vermeld stond, was – na 8 jaar – voor Maarten Kikkert het moment aangebroken om definitief afscheid te nemen van het Voorzitterschap. Ik kan niet anders stellen dat hij het roer van de vereniging die afgelopen 8 jaar op een goede manier vast heeft weten te houden, want het MBVA-scheepje vaart nog immer op een gezonde koers! Bij deze dan ook nogmaals – vanuit het zittende bestuur, én vanuit de volledige achterban – onze welgemeende dank voor je inzet Maarten! Vanzelfsprekend hopen we dat je je gezicht nog frequent laat zien op de diverse clubavonden / clubmiddagen en bij de diverse vaardemo’s. Zoals we van je begrepen hebben, zal ’t daar waarschijnlijk ook niet aan mankeren, waarvoor op voorhand ook reeds dank! En toen was er ‘de switch’…. Op de ALV kwam de functie van 1e Voorzitter vacant, en was er door enkele bestuursleden vooraf al flink ‘ge-lobbyd’ binnen de vereniging v.w.b. het vinden van een geschikte kandidaat-Voorzitter. Ook ondergetekende werd gevraagd….; Na rijp beraad, en serieuze overwegingen (dit vanzelfsprekend ook thuis / samen met mijn vrouw) heb ik ’n aantal weekjes daarna besloten om mij inderdaad beschikbaar te stellen voor de aankomend vacante functie van Voorzitter. Ten tijde van de ALV bleken er (toch) geen tegen-kandidaten te zijn, en werd er in ieder geval – conform de regels – een schriftelijke stemming gehouden. Het resultaat van deze stemming was overduidelijk, ofwel ondergetekende werd met een veelheid aan positieve stemmen verkozen als jullie ‘nieuwe’ Voorzitter, waarvoor dank! Velen onder ons kennen mij al jaaaaren, immers ik mag mij zo onderhand wel ‘een ouwe rot ’binnen de gelederen van de MBVA’ noemen; Van de zomer wordt dat al weer 30 jaar. Voorwaar geen ‘kattepies’. Ván die (bijna) 30 jaar heb ik – vanaf 1985 - 17 jaar deel uitgemaakt van het MBVA-bestuur, t.w. 13 jaar in de functie van 1 e Secretaris, en 4 jaar in de functie van 1e Voorzitter. Al met al mogen we dus stellen dat jullie ‘verse man’ eerder met het MBVA-bijltje heeft gehakt. Ik heb aan het uiteinde van de Algemene Ledenvergadering ‘het slotwoord’ mogen voeren, en aan de aanwezige leden mijn dank reeds uitgesproken voor het (wederom) in mij gestelde vertrouwen. Voorts heb ik een duidelijke uiteenzetting gegeven v.w.b. de praktische invulling welke ik vanaf heden aan het Voorzitterschap (‘binnen mijn vermogens’) kan en wil geven. Dit vanwege het feit dat ik niet bepaald ‘om de hoek van het clubgebouw’ (meer) woon, maar sinds ruim 10 jaar woonachtig ben in het Zeeuwse

8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


dorpje Sint-Maartensdijk / op het eiland Tholen. (Een ritje Sint-Maartensdijk >>> Alblasserdam is voor mij ca. 85 kilometer rijden, en leg ik in ca. een uur af). Afgesproken is, dat ik mij gemiddeld ééns per 14 dagen in het clubgebouw zal vervoegen op de reguliere clubavonden; (en dit dan nog los van de – uiteraard – voor te zitten bestuursvergaderingen, welke over ’t algemeen op vastgestelde Donderdagavonden plaats zullen vinden). Vanzelfsprekend beschikt ’t bestuur ook over plenty andere mogelijkheden om onderling strikt contact met elkaar te (kunnen) onderhouden, en zullen we daar zéker terdege gebruik van maken. Denk daarbij aan de algemeen bekende moderne middelen, zoals telefoon, Email, Skype, etc. etc. Schroom niet om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken als jullie vinden dat er iets belangrijks onder mijn aandacht gebracht moet worden. Die middelen staan er immers voor ter beschikking, en de Email wordt sowieso meerdere keren per dag door mij ‘uitgelezen’. Voor mij een belangrijke voorwaarde om UP-TO-DATE te blijven van (zomogelijk) alles wat er binnen de vereniging speelt, danwel besproken of geregeld moet worden. Tot slot: Ik kijk met vertrouwen uit op de toekomst van de MBVA, én uiteraard ook op een goede en prettige samenwerking. Zoals voor elke vereniging geldt: Ik kan dat echter niet alleen, maar doe dat graag SAMEN MET JULLIE !!! Ik reken op jullie medewerking. Met vriendelijke groet. JOHAN VAN HEININGEN Als alles klopt zou ‘mijn bereikbaarheid’ inmiddels vermeld moeten staan op de infopagina van de Brulboei. Volledigheidshalve zet ik hieronder ook nog even ‘de (communicatie)puntjes op de i ‘: MBVA-Email: Voorzitter@mbva.nl SKYPE: johan.van.heiningen (Een evt. video-gesprek is dus ook mogelijk) Telefoon: 06-52193428 (Vanzelfsprekend ook met SMS en/of WhatssApp) KENNNISMAKING MET ‘DE VOORZITTER’ vice versa ‘DE NIEUWE LEDEN’ Velen onder de MBVA-leden kennen ‘mijn persoontje’….; Op de recent gehouden ALV bleek echter (en dit is ook volkomen logisch) dat er een flink groepje leden is welke mij (nog) niet kent. Zo geldt dit voor mij omgekeerd ook, want menig ‘nieuw lid’ ken ik nog niet bij naam en/of persoonlijk. De reden hiervan is 100% begrijpelijk, want jullie Voorzitter heeft ’t clubgebouw (en al zéker de vaardemo’s) de afgelopen 10 jaar slechts in zéér beperkte mate bezocht. De achterliggende oorzaak hiervan is puur terug te voeren op de ‘te overbruggen afstand’ Alblasserdam – Sint-Maartensdijk vice versa, maar óók mijn (on)mogelijkheden voor het adekwaat uit kunnen oefenen van m’n scheepsmodelbouwhobby ‘thuis’, welk een flink aantal jaren een (negatieve) rol hebben gespeeld. Ik wil dit extra item dan ook even aanwenden om jullie even ‘bij te praten’. Johan van Heiningen – geboren 15 Juli 1960 te Alblasserdam, en aldaar gewoond hebbende tot m’n 19e (dus 1979). Eind 1979 verhuisd naar Nieuw-Lekkerland, en daar een gezinnetje gesticht met m’n 1 e vrouw, met welke ik vijf prachtige kinderen op de wereld heb mogen zetten. ‘k Heb 11


daar – in Nieuw-Lekkerland – op twee locaties gewoond; (wijk Middelweg resp. wijk Dorpslaan) Dit tot eind 2004. Eind 2004 ben ik verhuisd naar het Zeeuwse dorpje Sint-Maartensdijk alwaar ik (na wat aanvullende locale verhuizinkjes) nog immer – met groot plezier – woon. In de eerste 4-5 jaar van mijn bestaan hier op ’t eiland (Tholen) kreeg ik – nota bene via een MBVA-clublid ! – de beschikking over een alleraardigst stalen motorjachtje van 8 meter, waar ik ál die tijd ontzettend veel plezier aan heb beleefd. Z’n vaste ligplaats was Steenbergen (Noord-Brabant). Mede door het beoefenen van ‘de echte watersport’, kwam helaas ook volledig de klad in m’n modelbouwactiviteten. Door een enorme 2 e ‘keiharde bèng’ in m’n privé-leven heb ik in 2011 m’n geliefde bootje (dat jachtje dus) helaas moeten verkopen, en heb ik daarnaast te kampen gekregen met ernstige gezondheidsproblemen (waaronder het oplopen van een hart-infarct). Medio 2012 zijn er gelukkig weer wat positievere ontwikkelingen in mijn bestaan gekomen (waaronder het aangaan van een relatie met een fantastische vrouw, waarmee ik inmiddels ruim 3 jaar samenwoon), en heb ik mijn leven een compleet andere draai gegeven. Dit enerzijds omdat ik ondertussen langdurig in de ziektewet terechtkwam, en uiteindelijk 100% medisch afgekeurd ben voor de arbeidsmarkt (dus in de WIA terecht kwam), maar anderzijds omdat ik niet ‘bij de pakken neer wilde gaan zitten’, en puur bij toeval in contact kwam met een kapitein van een duwboot ‘hier in mijn provincie’. In de loop der tijd zijn deze ‘prille contacten’ steeds verder uitgebreid, en mag ik mij ondertussen verheugen op een fantástische vriendschapsband met deze (nog jonge) kapitein, dhr. Jan Hoek. Gedurende de afgelopen drie jaar gebeurt ’t dan ook met gróte regelmaat dat ik een week (of zelfs meer) meevaar op diens duwboot, en vaar ik over Zeelands’ wateren – zoals de Oosterschelde en Westerschelde – alsmede door (Noord) België. Dit is écht m’n lust en m’n leven !!!! En … van ’t één komt het ander…..: Zo kwam – aan boord van de Scaldis - vanzelfsprekend m’n ‘oude’ modelbouwhobby ter sprake, en ontstond langzamerhand ’t idee om deze duwboot – op schaal 1:25 – na te gaan bouwen. De start daarvan vond begin verleden jaar (2014) plaats, en inmiddels staat het model van de SCALDIS (want zo heet ‘ie dus) al een behóórlijk eind in elkaar. Helaas heb ik ’t het afgelopen najaar behoorlijk druk gehad met een veelheid aan andere zaken, en is er v.w.b. de verdere bouw aan dit model een flinke vertraging ontstaan. Ik heb echter voor mijzelf altijd al gesteld dat een model niet per sé ‘morgen ‘ al klaar hoeft te zijn, kortom ik neem er gewoon de tijd voor. Er zal ongetwijfeld wel weer een periode aanbreken, waarin ik er weer wat meer tijd voor heb. Zo… en aldus zijn we weer ’n flink stukje bijgepraat. Veel hobbyplezier toegewenst! Jullie Voorzitter. P.S.: Van de bouw van het model van de Scaldis is er door mij een alleraardigste Facebooksite opgezet, welke gelardeerd is met foto’s van zowel ‘de echte’ alsmede van het model in wording. Voorts wordt de site van tijd tot tijd door mij aangevuld met foto’s en filmpjes van ‘het varen met de echte SCALDIS’. Mochten jullie benieuwd geworden zijn….: ZIE >>> https://www.facebook.com/ ProjectScaldis

12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


15


Alle henks aan dek Vervolgverhaal over een episode uit het leven van een Rotterdamse kapitein. Er was eens een bijzondere en prachtige binnenvaarttanker, de “PROVIDER”, die de ogen trok van alle vriendelijke dames die langs de Rijn aan het spatzieren waren in de avondzon. Deze Duitse dames keken met veel bewondering naar het glimmende schip dat langzaam kabbelend, met een rustig draaiende motor, op weg was naar het rustieke Ludwigshafen. Zij konden zien dat het schip de goede kant op ging want… in de stoel van de stuurhut zat de vrolijke en ervaren Kapitein N. op zijn gemak een kopje koffie te drinken.

16


17


18


De Kapitein was tevreden, hij had in de Wereldstad Rotterdam zijn schip volgeladen met een lading die goed geld zou opbrengen. En in die Wereldstad stapte nog zo’n tevreden, zonnige Kapitein aan boord. In de vroege ochtend had zijn lieve vrouw zijn koffer ingepakt en tevens afscheid van hem genomen. Ook zij moest naar haar werk. De stilte daalde neer in huize Rotterdam. De kapitein toog, na iedereen te hebben begroet, naar zijn slaapvertrek en constateerde met voldoening dat zijn bed al was opgemaakt. De zorgzame bemanning had ook de temperatuur van de verwarming wat hoger gezet. Zij wisten dat deze Kapitein “op leeftijd” wat kouwelijk was. Wat niet op leeftijd was, waren zijn stembanden, die trainde hij dan ook elke dag. De bemanning had zich terdege voorbereid. Voor de zekerheid hadden ze een dozijn oordopjes gekocht. De Kapitein toog nadat hij zich had geïnstalleerd naar de stuurhut om een kopje thee te gaan drinken. Hij nestelde zich op de stuurstoel en slurpte van zijn thee met honing. De jongste telg, “schandknaap” genoemd zat bij hem in de stuurhut. Hij gniffelde en wreef zich in de handen. Hij dacht: ik ga die ouwe eens flink op stang jagen. Tot nu toe was hem dat nog niet gelukt maar… hij nam zich voor dat hij er deze reis in zou slagen. Hij zou hem eens een poepje laten ruiken. Dat bracht weer wat leven in de brouwerij. Het werd een pikdonkere nacht met donder en bliksem, het water bleef maar stijgen. Gelukkig was de Rotterdamse kapitein op zijn warme post. Hij loodste het schip tussen de ondieptes en kribben door naar Duitsland. Ondertussen had hij de schandknaap in de houtgreep en gaf hij zijn orders aan de kleine stuurman, die samen met de bebaarde matroos en kalende kruin zijn orders rustig gingen uitvoeren.

19


Later op de dag had de kapitein, die in de wereldstad aan boord was gekomen, zichzelf zodanig bevuild van het lachen dat hij even naar beneden moest om zijn pantalon te verschonen. De pantalon plakte aan elkaar van de thee met honing. Daar aangekomen ging hij bijna van zijn graat door de Marlboro lucht die daar hing. Het werd van kwaad tot erger toen hij ook nog eens over alle schoenen struikelde, waarbij hij luid een aantal zeer ''toepasselijke woorden'' uitte. De oude, maar ook ervaren kapitein pakte daarom de eerste de beste rasechte klootzak bij zijn keel en sprak zijn bekende en wijze woorden uit: “Ruim je rotzooi op!” Hij waarschuwde de jonge mannen, zoals altijd, om hen te behoeden voor de woeste buien van de baas. “Zet je zooi aan de kant! Het is maar goed dat ik het tegen jullie zeg, want als N pissig wordt, berg je dan maar!” De oude, bevuilde kapitein snelde naar zijn hut, schoot uit zijn stinkende pantalon en hees zich in een heerlijke, door zijn duifje en allerliefste Nel gewassen en gestreken schone pantalon. Ach,… bij het ruiken van die frisse broek schoten de wildste gedachten door zijn hoofd. Wat was hij gelukkig met deze prachtige vrouw en wat verwarde het hem, dat zij nog steeds gelukkig was met die ouwe mopperkont. Maar ja, hij mocht ook niet klagen, er waren genoeg mannen van de club die er minder florissant uitzagen. Alleen… dat shirt zou hij ook wel eens mogen verversen, het wit dat hij altijd droeg had zijn tijdperk wel gehad. Hij bedacht zich geen moment en trok het nieuwe ‘Provider’ shirt aan, dat hij cadeau had gekregen en tot nu toe nog steeds niet had gedragen. Het stond wel ondankbaar, hij moest het maar op de een of andere manier goedmaken . Nu was het de gewoonte van beide kapiteins, om na een lange werkdag de achtergebleven vrouwen even te bellen. De koosnaampjes waren niet van de lucht. 20


21 Smitsweg 2 3295 BV ‘s-Gravendeel 078-6731426

Makado Center 31 2951 EH Alblasserdam 078-6912268

In onze winkel in Alblasserdam hebben wij ook Pasfoto service !

DA van Zessen ‘s-Gravendeel

www.davanzessen.nl

DA van Zessen Alblasserdam

Kom het echte “DA Van Zessen gevoel“ ervaren in één van onze winkels !

Van Zessen

Drogisterij & Parfumerie


KEURSLAGER H. Bouter

Kleijburgplein 6 2957 AT Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22

NW - Lekkerland


De een noemde haar “mijn Boterbloempje, Edelweisje en Snoezepoesje.” De ander maakte het nog bonter met, “Vrouwtje, Poesje en Schatje”. Je broek zou er haast van afzakken. Ze zorgden er wel voor dat er verder niemand in de stuurhut was, want het commentaar zou hen dan lange tijd achtervolgen. Na een lange nacht te hebben gevaren stapte de Rotterdamse kapitein in de Volkeraksluis van boord. Zijn shift zat erop. Hij vond het ook wel weer fijn om naar zijn vrouwtje te gaan. Het had flink gevroren en er stond een koude wind. Het was nog heel vroeg in de ochtend en hij verlangde naar zijn bed. Verkleumd bij zijn huis aangekomen vond hij de deur op slot. Gelukkig was zijn vrouwtje wakker en deed de deur open. Hij zette zijn koffer neer en trok snel zijn kleding uit. Zijn vrouw was alweer naar bed gegaan. Hij kroop behaaglijk tegen haar aan. Zijn koude voeten wilde hij warmen aan de warme voeten van haar, waarop zij gilde: “Help!!!, er ligt een bevroren kapitein in mijn bed!” Na een uurtje ging de vrouw uit bed, haar man zou nog wel een paar uurtjes blijven slapen. Terwijl zij bezig was om de koffer uit te pakken, kwam er een vreemd luchtje uit. Een vuile pantalon was de oorzaak, hij rook een beetje zoetig. Hij had natuurlijk weer een kop thee met honing geknoeid. Nadat alles in de wasmachine was gedaan, ving zij aan met haar dagelijkse bezigheden. Ze was blij, want haar kuiken (lees haan) was weer terug op het nest. Een tijdje later was het weer zover, in huize Rotterdam vlogen de Emails heen en weer. De Rotterdamse kapitein zou weer aan boord stappen. Zijn opluchting was groot, dan kon hij even ontsnappen aan het gemopper van zijn vrouwtje. Als hij aan zijn modelbouw bezig was, dan stonk het 23


naar de verf en moest hij van haar de deur van zijn hobbykamer dicht doen. “Als ik aan boord ben wordt er niet op mij gemopperd” was zijn commentaar. Nee…, nogal logies: was het antwoord van zijn vrouw, dan kan je lekker zelf mopperen op de jongens.” De ouwe kapitein N. en zijn vrouw waren van plan te gaan skiën “Hm… bromde de Rotterdamse kapitein, dat hij altijd gaat fietsen is tot daar aan toe, maar om met die oude knoken nog eens de lange latten onder te binden! Ik hoop dat hij, voor het geval, een plaats heeft gereserveerd op de gipsvlucht.” Na een telefoontje, werd hij opgehaald door de altijd maar heen en weer rijdende “vrouw N”, om in Rotterdam aan boord te stappen. Zijn theetje met honing zou al wel klaar staan. En de stilte daalde wederom neder in huize Rotterdam. Let op, wordt vervolgd!

Een Rotterdamse Kapiteinsvrouw.

24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


Een mens is nooit te oud om te leren is een vaak gebruikte uitdrukking, ook voor ons als Modelbouwers kunnen we gerust stellen dat, ongeacht de leeftijd we telkens bij ieder project weer leren. Mocht het ondanks al dat leren toch echt niet lukken dan is er nu een echte:

School voor Scheepsmodelbouw. De werf die de kleinste schepen van het land bouwt, maakt grootse modellen. De vzw School voor Scheepsmodelbouw rond scheepsmodelbouwer – expert Maurice Kaak verenigt modelbouwers en sympathisanten in Baasrode. Kaak is een levende nautische encyclopedie en een ongeÍvenaard vakman.

De vzw werd opgericht in maart 2014. De groep modelbouwers zelf zijn al lang samen aan 27


de slag en hebben door de jaren heen al een uitgebreide collectie tot stand gebracht. Hun lokaal (of is het een werf?) is trapje op i

een authentiek gebouw aan de Scheldeboord.

Schepen van hier. Deze School voor Scheepsmodelbouw heeft aanzienlijke expertise in huis en richt zich vooral op het bouwen van authentieke scheepsmodellen uit onze streken. De basis is steevast een van de oude scheepsplannen van originele schepen. Alle leden en medewerkers vinden dat het behoud en het doorgeven van het historische, nautische erfgoed een ware missie is. Iedere zaterdag werken de bouwers aan waarheidsgetrouwe modellen van schepen die voorheen 28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61g 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


gebouwd werden op de werven van het Scheldegebied. Zoals de Antwerpse Knots, de Otter, de Brabander vlet, de Willebroekse Boot (ofte de Steenschuit), de Schelde loodskotter maar ook de Baquet van Charleroi. Buiten het bouwen van scheepsmodellen gaat er heel wat aandacht naar het zelf maken van talloze details die de documentaire waarde van de maquette opvijzelen: gereedschap, tuigage, kacheltjes, kooien, lopend en staand want…

Bouwers onder elkaar. De sfeer is gemoedelijk. Wie interesse heeft om zelf aan de slag te gaan kan altijd rekenen op de informatie, raad maar ook daad van de mentor van deze werkgroep: Maurice Kaak. Die kan plannen van een van de Scheldeschepen bezorgen. De nieuwe kandidaat wordt geacht zelf een houten ‘plug’ te maken waarop straks de gangen van het nieuwe houten model wordt gelegd. Alle modellen worden uit massief hout gebouwd, niet zelden is dat droge en d u s u i t s t e k e n d e e i k . Zowel Maurice als de andere werkers staan elkaar bij, de leden van de groep mogen het uitgebreide arsenaal aan aangepast gereedschap en ander materiaal gebruiken. Thuis of in eigen atelier naklussen of voorbereiden kan natuurlijk ook. Er is ook tijd voor de nodige voor- en nabesprekingen in het aparte lokaaltje langszij de ateliers.

Restauratie en advies. Naast het bouwen van modellen legt de School zich eveneens toe op de restauratie van bestaande modellen. Zo heeft Maurice Kaak onlangs in opdracht van de Vrienden van het Nationaal Scheepvaart Museum een model van de Chinese jonk onder handen 31


genomen. De modelbouwers hebben het opzoekingswerk verricht. Dit gerestaureerde model is nu voor twee jaar te bezichtigen in het Scheepvaartmuseum van Shanghai. Er zijn duizenden modellen in omloop, nogal wat worden geĂŤrfd. De School kan ook zeer degelijk advies geven over de watererfgoedwaarde, de authenticiteit en de typologie van ieder model. De School voor Scheepsmodelbouw is ook deelnemer aan Water-rAnt, Oostende voor Anker en andere events.

Inkijk. Op de bijgaande foto’s zie je de de Scheepsmodelbouwers in actie. Koen werkt aan een Antwerpse Knots.

32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


Griendweg 100

4209 DB SCHELLUINEN

34


35


36


Wilfried heeft een Willebroekse boot op de spanten staan.

Pol werkt de puttingen (hechtpunten voor de verstaging van de masten) van een Antwerpse Loodskotter af. Jacques geeft vorm aan een Otter. Eric werkt aan een kleinere versie hiervan. En Guy heeft net een overnaads sloepje klaar dat zeker als bijboot gaat dienen bij een van de grotere modellen. Maurice Kaak is de man met de typische trui. Zijn handen poseren met de beitel aan het roer, met de schuifmaat die de breedte van de Knots meet en bij het schaven aan de romp. Ook voor ons geld dus: we kunnen altijd nog -back to schoolBron: www.shiptoshore.be Foto’s in willekeurige volgorde.

37


Een beknopt Jaarverslag 2014 zoals dit op 17 Februari aan de aanwezige Leden is voorgelezen tijdens de: ALV Jaarverslag 2014 Heren Welkom, Het jaar 2014 ligt al weer lang en breed achter ons en zijn we inmiddels al lang weer vergeten, toch wil ik door middel van dit overzicht het afgelopen jaar nog eens met jullie doornemen. 2014 was (naar mijn beleving) een jaar om met een goed gevoel op terug te kunnen kijken, de reden waarom ik er zo over denk wordt jullie gedurende dit verslag wel duidelijk. Het meelezen in dit overzicht, vorig jaar gestart als proef, is wat mij betreft, goed bevallen en is een stuk beter voor de stembanden van de voorlezer dus er ligt voor een ieder aanwezig, weer een kopie van dit jaarverslag. Ik probeer het , mede op jullie aandringen, altijd zo kort mogelijk te houden, dus laten we beginnen ! Ledental: Het ledental van de MBVA is en blijft gelukkig nog steeds redelijk stabiel, en schommelt al weer een aantal jaren zo rond de 40/50 Leden, elk jaar zijn er wel opzeggingen en nieuwe inschrijvingen. Het afgelopen jaar zijn er 2 Leden uitgeschreven en er zijn 4 nieuwe Leden ingeschreven, en het jaar eindigde met 45 Leden. Bestuur en vergaderingen: Tijdens de bestuursvergaderingen, die globaal zo eens in de twee maanden plaats vinden, worden de lopende zaken besproken zoals inkomsten en uitgaven. Ook wordt er met elkaar gekeken of er financieel ruimte is om bepaalde zaken te verbeteren of op te knappen, zo is het afgelopen jaar de spin voor het bassin vergroot en is de aanhanger opnieuw ingedeeld. (Kost toch even snel zo’n 200 euro, geld dat er wel moet zijn) We zijn als vereniging zeer zeker niet armlastig maar 38


39


40


zomaar lukraak geld uitgeven zijn we geen voorstander van !! Beide verbeteringen zijn tijdens een vaardemo goed merkbaar, het kost nu minder tijd om het bassin op te bouwen en het is voor een ieder duidelijk waar “wat” in de aanhanger hoort te liggen. Door het opnieuw indelen hebben we nu ook standaard de partytent bij ons tijdens een demo en heeft ook de zenderkist voor de clubbootjes een vaste plaats in de aanhanger gekregen. Activiteiten commissie: De activiteiten commissie heeft er in 2014 nog eens een schepje boven op gegooid en het jaar afgesloten met maar liefst 10 demo´s en een totaal van 15 vaardagen !! Met een nog nooit voorgekomen Jaaropbrengst !! Proficiat Heren !! In dit totaal zitten voor ons drie nieuwe adressen, wellicht biedt dit nog kansen voor aankomende jaren, topper van het jaar was natuurlijk de vaardemo in Ahoy Rotterdam. Vijf dagen achter elkaar een demo verzorgen, ga er maar aanstaan !! Gelukkig hebben we dit met elkaar mooi op kunnen lossen en was er aan bezetting tijdens deze week geen gebrek ook de op en afbouw van dit geheel verliep uiterst vlotjes. De clubbootjes zijn tijdens deze week door honderden, misschien zelfs wel duizenden kindertjes bestuurd en absoluut niet hufterproef gebleken, afgebroken stuurknuppels van de zenders, regelaars die van het padje af zijn, enz, enz, enz. Besloten is dan ook om vier nieuwe rompjes te bouwen, zo’n tien cm langer en iets hoger, hierdoor is de kans dat er water via het dek binnenkomt uiterst klein en kan de motor direct op de schroefas worden aangesloten waardoor ook het nogal storende geluid verdwijnt. Ook de zenderkist zal aangepast moeten worden om het afbreken van knuppels te voorkomen, gelukkig is dit een minder ingrijpende aanpassing. Nog even een vriendelijk doch dringend verzoek:

41


Trek tijdens een demo allemaal je clubshirt aan, het liefst je Polo, in ieder geval je T-shirt, het mooiste zou zijn als je allebei aantrekt/ meeneemt, we komen zo beter als een team over (wat we als Vaar team al zijn !!) en het is beter te verkopen bij een eventuele nieuwe demo !! Het is de bedoeling dat er dit jaar weer polo en T-shirts besteld worden, dus heb je interesse ? Hou het in de gaten, deze shirts kunnen tegen kostprijs verkregen worden !! Een aantal demo’s staan al vast, dus het begin voor 2015 is er !! ‘t Ruim: Het clubbezoek in ‘t Ruim op Dinsdagavond is nog steeds groot, daar tegenover is het op de Zaterdagen steeds minder geworden. Binnen in ‘t Ruim is alles wel zo’n beetje op orde, alle geschonken zaken hebben een definitieve plaats gekregen en het geheel ziet er weer netjes uit, buiten zijn de bloemetjes gepland en is alles ook weer glad, het is nu een kwestie van bijhouden !! De Barcommissie, wat moet ik er over zeggen, woorden schieten telkens weer te kort !! Ger en Jacco, ik weet dat jullie niet op veren ook al zijn ze uiterst goed bedoeld zitten te wachten, maar een welgemeend: Dankjewel en applaus is wel het minste !! Clubblad “De Brulboei”: De Brulboei wordt sinds het 2e nummer van het afgelopen jaar door een andere drukkerij geproduceerd, deze overstap is puur en alleen gemaakt vanwege het aantrekkelijker kostenplaatje, aan de kwaliteit van het geleverde drukwerk is dus niets veranderd. De Redactie van De Brulboei is al jaren, en nog steeds op zoek naar meedenkers, velen delen op de diverse sociale media hun hele levensverhaal en als er dan eens gevraagd wordt om een stukkie voor De Brulboei te schrijven, dan krijg je te horen: IK KAN NIET SCHRIJVEN ? 42


Keuze uit ruim 450 behangboeken.

Bij aankoop van behang

Makadocenter Alblasserdam

gebruik van plaktafel & afstomer

43

Tel: 078 - 6915028


44


Denk eens mee, samen kunnen we (bijna) alles !! De Brulboei wordt namelijk al sinds het prille begin VOOR EN DOOR de leden van de vereniging gemaakt, een klein beetje medewerking in deze zou dan ook heel fijn zijn. Mocht je dus een leuk, informatief artikel weten of ergens gezien hebben, geef het door !! de redactie bewerkt het wel zodanig dat het goed leesbaar wordt geplaatst. Website: De MBVA website werd in het afgelopen jaar met een gemiddelde van zo’n 450 unieke bezoekers per maand goed bezocht, nog steeds reden om hier blijvende aandacht aan te besteden, het is tenslotte het visitekaartje van de MBVA. Ook de Facebook pagina van de vereniging kan onveranderd rekenen op letterlijk honderden bezoekers na het plaatsen van foto’s of filmfragmenten van de diverse demo’s. Conclusie: De MBVA kan, met een goed gevoel terugkijken op een mooi verlopen 2014 en wel om de volgende reden: Qua ledental zitten we bijna gelijk en financieel hebben we volgens mij het jaar netjes af kunnen sluiten, het aantal verzorgde demo’s en de daarbij behorende opbrengsten zijn in 2014 boven verwachting en bijna niet meer te evenaren, ook bij ons clubblad zijn er grote stappen genomen om het geheel beter in evenwicht te brengen. Al met al, het geheel omvattend: een jaar om met een goed gevoel op terug te kunnen kijken !! Tot zover het Jaarverslag 2014 Met dank voor jullie aandacht, Hans de Deugd, Secretaris MBVA 45


De duwboot SCALDIS: Hallo beste modelbouwkameraden. In het intro van ‘de Voorzitter’ maakte ik reeds melding van mijn connecties met ‘de echte Scaldis’, zijnde een compact duwbootje, hetwelk actief is op de Zeeuwse en Belgische wateren, én… waarvan ik inmiddels een alleraardigst modelletje aan ’t bouwen ben. In overleg met de Secretaris heb ik ge-opperd om aan jullie eens wat meer te vertellen over dit scheepje, z’n historie, wat technische bijzonderheden, etc. etc.; Bij deze dan.

Een fiks aantal jaartjes geleden / om precies te zijn begin 1980, heeft een werfje in Gorinchem – werf Van Gelder - een tweetal patrouillebootjes gebouwd voor Rijkswaterstaat. Merkwaardig genoeg heeft RWS die twee scheepjes echter nooit afgenomen, en lagen de casco’s een drietal jaar ‘weg te kwijnen’ aan de kade van dat werfje. Op enig moment kreeg zand- en grint-ondernemer P. Heuvelman uit Krimpen a/d IJssel deze twee casco’s in z’n vizier, en besloot om ze alletwee te kopen, én om ze direct daarna te laten verbouwen tot kleine duw-sleepbootjes. Die verbouwing werd uitgevoerd op de werf ‘ALBLAS’ (Jonker & Stans) te Hendrik Ido Ambacht. Na voltooiïng van de verbouwing kwamen de twee scheepjes in de vaart als resp. ELMAR en CRISMAR, en hebben ze vervolgens een flink aantal jaren rondgevaren voor deze ondernemer P. Heuvelman. Een en ander met één tot twee duwbakken ervoor. De meest markante aanpassingen betrof het aanbrengen van ‘een rechthoekige verbreding’ aan de (tot dan toe vloeiend verlopen) boeg, alsmede het aanbrengen van een zware duwconstructie; de zogenaamde duwkalven. Voorts het aanbrengen van twee hydraulische koppellieren, waarmee de duwbak(ken) tegen de duwkalven aangetrokken worden. Tot slot werd de stuurinrichting uit het roefje verwijderd, en overgebracht in een compleet nieuwe bovenbouw, waarbij de stuurhut hydraulisch (op een soort van paal) op- en neer bewogen kan worden. Dit om ‘over de duwbakken heen te kunnen kijken c.q. voldoende zicht te kunnen krijgen vóór het complete duw-koppelverband. 46


47


48


Na verloop van tijd heeft dhr. Heuvelman deze scheepjes – de ELMAR en de CRISMAR - verkocht, en kwamen ze in handen van twee verschillende ondernemingen, welke overigens ook actief waren in de zand- en grinthandel. De ELMAR ging vanaf dat moment verder onder de naam PANTA RHEI, en heeft daarna (na nóg een aantal doorverkopen), wederom een aantal naams-wisselingen ondergaan, resp. SALVÉ, en ALANY. Ook heeft de ELMAR tot tweemaal toe ‘ernstige stabiliteitsproblemen’ gehad, waarbij hij gekapseizd en gezonken is, waarna men ertoe overgegaan is om ‘m met 1,5 meter te verbreden. In déze hoedanigheid vaart het scheepje nog steeds rond. E.e.a. voor de firma VKV Services te Rotterdam, en dit onder de naam AREND.

De CRISMAR heeft in z’n totale bestaan, wat minder ‘tussen-eigenaars’ gehad, en is na de verkoop door dhr. Heuvelman in eigendom gekomen bij dhr. Jacco Koole te Scherpenisse, welke ‘m ombenoemd heeft tot SCALDIS, en welke er voor een zand- en grinthandel in Terneuzen mee voer. Circa zeven jaar geleden is de SCALDIS doorverkocht naar dhr. Jan Hoek uit ’t Zeeuwse ’s Heer Hendrikskinderen, welke de naam SCALDIS (= Latijn voor Westerschelde) voor ’t scheepje handhaafde. Deze verkooptransactie verliep overigens in combinatie met een duwbak ARNE, welke eigenlijk al jaren als vast koppel door de SCALDIS vervoerd/geduwd werd. Laatstgenoemde duwbak (ARNE) kwam aldus in het bezit van zand- en grinthandel van Ouwerkerk B.V. te Middelburg, en de duwboot SCALDIS dus in het (privé)bezit van dhr. Jan Hoek. In die periode werd er ook een contract opgesteld tussen van Ouwerkerk en Jan Hoek, waarin hem waarborgen gegeven werden voor voldoende (duwboot)werk. E.e.a. verloopt als zodanig dus nu al ruim zeven jaar. Pakweg drie jaar geleden kwam ik – puur bij toeval – in contact met de oudere broer van Jan Hoek, - Adri - welke mij vroeg of ik technisch capabel was om ‘wat kleine elektro49


technische klusjes’ aan boord van de SCALDIS te verrichten, met de aantekening dat ik dan wél een weekje mee zou ‘moeten’. Welnu… dát was natuurlijk geen probleem. Ik ben nu eenmaal stapeldol op alles wat met boten en scheepvaart van doen heeft, dus dat kwam alleen maar mooi uit! Alzo kwam ik ook in contact met (jongere) broer Jan Hoek / tevens de kapitein-eigenaar van de SCALDIS. In de loop van de afgelopen drie jaar zijn mijn boord- en vaarbezoekjes steeds meer toe gaan nemen, en mag ik mij ‘de gebroeders Hoek’ tot mijn hele goede vaste vriendenkring rekenen. ‘k Vertoef dan ook menig weekje op dit alleraardigste duwbootje, en ‘bevaar’ dan – als ‘freelance-schipper’- de meeste Zeeuwse (grote) wateren zoals de Ooster- en Westerschelde, alsmede flinke delen van het Belgische rivieren en kanalen-netwerk. Dan eerst maar ‘ns wat technische details: LENGTE: 16,80 meter BREEDTE: 5,20 meter DIEPGANG: 2,00 meter MOTOREN: 2 x 6-Cylinder CUMMINS-diesel, elk ~ 350 Pk. SCHROEVEN: 4-blads draaiend in RVS-straalbuizen SCHEEPSWERF VAN DE GIESSEN – Hardinxveld ROEREN: 2 x Geprofileerde roeren VAN DER VELDEN – Krimpen aan de Lek

50


51


52


De werkzaamheden van de SCALDIS…. De hoofdtaak van de SCALDIS is het transporteren van een duwbak t.b.v. de zand- en grinthandel. Nu is dat ‘wat simpeltjes uitgelegd’. In de praktijk is dit toch een behoorlijk gevariëerde taak, want het omvat natuurlijk niet alleen het varen, maar ook het complete laad- en losproces van de te vervoeren grondstoffen. Dit variëert van zand tot grind, tot grond, tot slib, tot rotsblokken, en bijv. ook schelpen. Het meeste wordt echter zand vervoerd. Dat zand kan dan ook nog weer ‘ns op verschillende manieren beladen worden; ofwel via een transportband vanaf de wal (droog zand), ofwel in ‘natte vorm ‘ (water-zandmengsel) vanaf een zandzuiger. Bij het beladen vanaf de wal wordt er meestal begonnen in de voorzijde van de duwbak, waarna er (zodra ‘de 1e bult zand hoog genoeg is’) elke keer ca. 10 meter verhaald (zachtjes naar voren wordt gevaren), en dit net zolang totdat het ruim / de beun helemaal vol zit. Soms wordt er daarna ook nog ’n keer achteruit gevaren om de ruimtes ‘tussen de bulten’ nog verder af te vullen, zodat er sprake is van een maximale belading. E.e.a.

53


tot de maximaal toelaatbare diepgang / de ijken.

Bij het beladen vanaf een zandzuiger, wordt er een water-zandmengsel in het ruim / de beun gestort. Zand als zodanig (in vaste vorm) is immers niet te verpompen, en daarom wordt dit vermengd met grote hoeveelheden water, waarna de zandkorrels door het verpompte water ‘meegesleurd worden’. Eenmaal – via een stortpijp hangende boven het ruim - vult het ruim zich dus met dit zand-watermengsel, en dit duurt net zolang totdat dit over de rand van het ruim (de verhoogde den) begint te stromen. De duwbak is dan inmiddels al 3 meter ‘naar beneden gezakt’. In het gestorte zand-watermengsel zakken de zandkorrels – door hun gewicht - langzaam naar beneden, naar de bodem van het ruim, en het water blijft erboven staan c.q. blijft continu over de rand van het ruim wegstromen. Voor het boordpersoneel is er dan ook een taak om af en toe met een soort van prikstok te controleren ‘hoe hoog’ de laag zand onderin het ruim inmiddels al gestegen is. Uiteindelijk stroomt er zoveel materiaal in het ruim dat er nauwelijks meer sprake is van ‘het bezinken’ van het zand, en nadert het einde van de belading. Het er nog immer instromende zand-watermengsel spoelt er dan zo hard bovenop dat er (vaak) evenveel zand aan boord gepompt wordt als dat er – net zo hard – weer overboord spoelt. Ook tijdens déze vorm van beladen wordt er ca. 1 a 2 keer verhaald, om een evenredige belading van voor- midden- en achterschip van de duwbak te verkrijgen. De gangboorden staan daarbij uiteindelijk vér onder water, en als leek zou je soms bijna gaan denken dat de duwbak op ’t punt van zinken staat. Niets is minder waar, want de duwbak beschikt over voldoende (rest)drijfvermogen in het voor- en achterschip (lucht), en in een reeks luchtkasten aan stuur- en bakboordzijde. De diepgang bedraagt dan inmiddels ruim 4 meter. Wél is ’t zaak, dat kort na de belading er flink gepompt wordt vanaf de onderzij54


55


56


de van de beun om het overtollige (niet gewenste) water eruit te pompen. Hiertoe bevindt er zich onderin de beun / het ruim een aantal punten, waar dit (door de druk weggeperste) water wordt weggezogen, en overboord wordt gepompt. Tijdens de vaart gaat dit pompproces gewoon verder, en tijdens de reis naar de afleverhaven komt de duwbak dus weer ’n beetje ‘hoger uit het water’.

Het lossen gebeurt in diverse havens, en wordt vrijwel altijd gedaan d.m.v. kranen met grijpers. Gemiddeld trekt zo’n grijperkraan het ruim leeg in ca. twee uur. De meegenomen lading zand bedraagt gemiddeld 2000 Ton.

Met het bovenstaande vermeldde ‘gewicht’ (2000 Ton) zal ’t jullie ook wel duidelijk zijn, dat je dit niet zo makkelijk ‘in beweging krijgt’ door het water, en al zéker niet zo makkelijk ‘tot stoppen krijgt’ bijv. bij het invaren van een sluis. Daar staan dan gelukkig die twee 350 Pk sterke CUMMINS - dieselmotoren voor ter beschikking, en deze blijken het duwverband toch een redelijke snelheid te kunnen geven. Het vergt echter ook een flinke dosis inzicht en ervaring om met deze enorme massa te manoeuvreren en om er bijv. mee door de sluizen te komen. Het is dan ook écht een fascinerend gezicht (en ge57


hoor) als je die motoren hoort bulderen om het duwverband tot een complete stop te dwingen. Mijzelf levert ’t een behoorlijke ‘kick’ op (adrenaline-gevoel!) als ik met de duwcombinatie zelf mag varen, hetgeen dan ook vaak aan mij toegestaan wordt!

In de loop van de afgelopen drie jaar heb ik mij – onder toezicht van de kapitein – er steeds meer in mogen bekwamen om het vaartuig SCALDIS + duwbak meer en meer onder controle te krijgen, en beleef ik hier een enorme dosis (vaar)plezier aan. Het streven is erop gericht om ‘nog meer bij te leren’, en alzo ga ik binnenkort met een schipperscursus beginnen. Wat wil ’n mens nog meer…?

Al met al hoop ik, dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van de ‘ins and outs’ van deze tak van de binnenvaart, en dit dan specifiek aan boord van de SCALDIS. In een volgend artikel zal de MODELBOUW van de SCALDIS aan de orde komen, dussss tot de volgende bijdrage! Met vriendelijke groet. JOHAN VAN HEININGEN.

58


Deventerseweg 44-46, 2994 LD Barendrecht Let op!!! Alleen telefonisch bereikbaar op : Maandag t/m Vrijdag 16 tot 21 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur.

Openingstijden: Dinsdag van 19:00 tot 21:00 uur. Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur. 59

Tel +31 (0)180 713078


60


61


62


63


64


April: 04 15 25 30

Jan van Hoek Erik Sterrenburg Henk de Koning Jaco batenburg

Mei: 06 07 10 20 23

Jaco Speksnijder Peter Peters Arie Vink Bart Schouten Luc Versteeg

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

06 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

17 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

04 Apr

4 Vaardemo bij het Makado-Center

Makado-Center

Alblasserdam

11 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

15-19 Apr

2 Intermodellbau 2015

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

1 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

09 Mei

1 Open Havendag

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

14 Mei

2 Werkschependag

VMBC Het Anker

Nieuwegein

27 Juni

1 Demo met bassin

Noordparkfestival

Zwijndrecht

4t/m6 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

26 Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en vestigingen door het hele land kunnen elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld, postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in een Quartel filiaal bij U in de buurt, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 20 medewerkers hopen wij U met raad en daad ter zijde te staan. Tot ziens in èèn van onze winkels of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-362205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers. 68

De brulboei 2015 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2015 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement