Page 1

gen a d t s r e eK Prettig een en r !! a a j w u e g Ni i k k u l e G


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam.

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht

Vrij vaarlocatie:

Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

Contributie:

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

Bankrelatie:

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2015 - 6 Volgnr: 216

Mede Modelbouwers, Alweer het laatste nummer van dit jaar, de tijd vliegt !! Het is duidelijk merkbaar dat we het vaarseizoen achter de rug hebben want bijna dit hele nummer staat vol bouwverslagen, ik zou zeggen Veel leesplezier !! Zie je liever plaatjes in kleur kijk dan op: http://www.mbva.nl/html/de_brulboei.html Bijna aan het einde van dit jaar wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om U allen Hartelijk ! te bedanken voor Uw bijdrage, in welke vorm dan ook en kijk uit naar eenzelfde prettige samenwerking voor het aankomende jaar. Namens Bestuur en Leden van de MBVA wensen wij U:

Veel leesplezier,

vr gr De Redactie !! 7


Beste leden, In een vorige editie begon ik mijn aanhef met ‘het lijkt wel of de tijd vliegt’. Ik had daar dan ook wel een reden voor, want — gevoelsmatig — vlogen de dagen en weken aan me voorbij, en was daar al weer het moment voor het aanleveren van m’n Voorzittersbijdrage aan de Brulboei. Aan die (gevoelsmatige) situatie lijkt vooralsnog niets veranderd, want ook nú heb ik alle zeilen bij moeten zetten om m’n voorzitters-epistel op tijd voor de redactie aan te leveren. Maar goed…. Dat kan nu eenmaal zo gebeuren, en blijkbaar ‘mag ik de conclusie voor mijzelf trekken’ dat ik een behoorlijk bezig baasje ben. Dit overigens mede veroorzaakt doordat ik best wel veel ’op stap’ ben met de auto, voor de uitoefening van de hobby c.q. de wedstrijdsport van m’n vrouw (electronic darts), welke ons van tijd tot tijd ’her en der door Europa voert’. Grappig om te vermelden is, dat ik deze bijdrage aan het opstellen ben op een laptop in het stadje La Bresse, gelegen in het wintersportgebied ‘de Vogezen’ in Noord-Oost Frankrijk. Welnu…: Op het moment dat U deze Brulboei ter lezing aangeboden krijgt, zitten we al aan het einde van het jaar. Een jaar waarin we als vereniging — wederom — terug mogen kijken op een geslaagd seizoen, en waarin de harmonie binnen de club volop aanwezig was. Velen hebben hier hun steentje aan bijgedragen, en ik wil iedereen dan ook bedanken voor zijn/haar inzet voor het wel en wee van de club. Nu we al weer enige tijd ons vaarseizoen hebben afgesloten, is de tijd aangebroken voor de diverse (nieuw)bouw-projecten, maar ook voor allerhande revisie-werkzaamheden. Ook binnen de club wordt er momenteel volop geklust aan een aantal objecten welke hun gebruikssporen van de afgelopen jaren van intensieve inzet (in het vaarbassin) overduidelijk hadden opgelopen. 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan het vuurtoren-eiland en de vuurtoren zelf. Een niet geringe hoeveelheid noodzakelijk uit te voeren reparatiewerk kwam daarbij aan het licht, maar clubcolllega Hans draait daar zijn hand niet voor om, en hij is inmiddels al een behoorlijk eind gevorderd met het revisiewerk aan dit object. Ook de ooit (door Klaas de Groot) aan de club geschonken VESTAS windmolen wordt nu gelijk geïntegreerd in dit project, en krijgt een vaste plek op het vuurtoren-eiland.

Voorts wordt er—voornamelijk door Hans—heel hard gewerkt aan de totstandkoming van 4 splinternieuwe clubbootjes; (zgn. ’springertugs’). Ook dát project vordert gestaag, en het is ontzettend leuk om deze scheepjes steeds verder vorm te zien krijgen. Ook de materialen voor het verwezenlijken van een (groot) aantal nieuwe / drijvende steigers voor in het vaarbassin zijn vrijwel allemaal present, en ook dáármee zal over enkele weken een aanvang gemaakt worden. 11


Al met al stel ik dus vast dat ‘de club-spirit’ volop aanwezig is, en dat er flink (toe)gewerkt wordt naar een frisse start in 2016. Het ligt dan ook in ‘die spirit’ dat ik er álle vertrouwen in heb dat wij straks een nieuw clubseizoen tegemoet mogen en kunnen gaan treden, waarin wij ons weer van de beste kant laten zien. Voor nu zeg ik daarom ter afsluiting…: Aan allen een goed uiteinde en een fijne jaarwisseling toegewenst. Met vriendelijke groet. Jullie voorzitter.

JOHAN.

12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


(Ver)bouwverslag Happy Hunter >> Maersk Inspiration Beste lezers. Diegenen welke ‘wel eens’ door de werkplaats van ’t Ruim rondstruin(d)en, zullen ongetwijfeld wel eens een — in meniekleur gehulde — kunststof romp van de welbekende (Robbe bouwdoos) Happy Hunter hebben ontwaard. Die bewuste romp was ooit aan de club geschonken door collega-clublid Wienus Dekker met het idee ‘kijk maar wat je ermee doet’. Blijkbaar heeft de club er geen gat meer ingezien om deze romp nog ‘op te knappen’, en is er destijds besloten om er een (club) sleepobject van te maken voor in het bassin. Mede om die reden zijn ‘de gaten’ in de romp afgeplakt / gedicht, en werd de romp ‘van lieverlee’ steeds verder volgegoten met restanten epoxyhars; (afkomstig van andere epoxy-hars-werkzaamheden). ‘Je moet er immers toch érgens mee heen’. De romp was daardoor al behoorlijk gevuld met zo’n ‘glazen’ bodemvulling, en ik schat dat ‘t ding toch al gauw een goeie 15 kilogram woog. Al met al ruim voldoende om ‘m —als sleepobject— op de (fictieve) waterlijn te krijgen. Nu deed zich het geval voor dat ondergetekende (Johan) al wat langere tijd op zoek was naar een ‘nog geschikte Happy Hunter romp’ teneinde zijn vloot van (schaal 1:50) Hunters verder uit te breiden. En tjah…. Laat nou nét mijn blik vallen op ‘dat gemeniede Happy Hunter rompje’ in de werkplaats…..; Mijns inziens was ‘tie nog wel degelijk geschikt om er (nog) iets fraais van te maken, en derhalve werd door mij het verzoek aan het dagelijks bestuur van de MBVA gericht of ik mij eventueel ‘de nieuwe eigenaar’ van dat rompje mocht gaan noemen, omdat ik ‘hier’ al (zo lang) naar op zoek was…. Al vrij gauw kreeg ik akkoord, en ging ‘t rompje dus vlot mee in de auto / richting Zeeland. Het heeft nog enige tijd geduurd vooraleer ik er echt mee begon, maar dat kwam door drukte op velerlei andere vlakken. Uiteindelijk ben ik er zo begin Oktober (2015) toch echt mee begonnen, en kreeg ‘de redding’ van dit (eigenlijk tot sloopschip verworden) rompje tóch gestalte. 15


Allereerst werd door mij de (mijns inziens absoluut niét ogende) bulbsteven van de romp verwijderd, en werd het —daardoor— licht beschadigde boeggedeelte weer netjes opgeknapt. De originele boegvorm (onder de waterlijn) was daarmee dus al weer gerealiseerd.

Omdat het vanzelfsprekend mijn bedoeling is om deze Happy Hunter ook weer radiografisch bestuurd in de vaart te brengen, was ‘t natuurlijk zaak dat eerst ál ‘die overtollige’ epoxy uit de romp verwijderd zou worden. Nou….. dát heb ik geweten!!! Ik ben (buiten op m’n achterpad) zéker 4 tot 5 uur bezig geweest met een slijptol << !!! om die epoxy uit de romp weg te krijgen!! Daarbij er natuurlijk constant op lettend dat ik niét door het (relatief dunwandige) kunststof van de originele romp zou schieten. Uiteindelijk zag heel m’n achterpad eruit of ‘t er gesneeuwd had, en ikzelf leek de kerstman himself wel hahaha. Maar goed…… m’n doel was bereikt; Er was naar schatting zéker ‘n kilo of 10—12 gewichtsvermindering gerealiseerd.

16


17


18


Nu het rompje eenmaal ‘leeg’ was, kon ik na gaan denken over een verdere aanpak. Begonnen werd met de aanschaf van een plaat ‘mooi glad’ triplex met een dikte van ca. 4 mm. Bij mijn locale DHZ-winkel hebben ze dit gelijk in beter hanteerbare afmetingen verzaagd, waarbij er gelijk mooie dekdelen op een zuivere breedte uitgezaagd werden; (de dekken van de Happy Hunter hebben nl. over een vrij groot gedeelte van de romp één en dezelfde breedte). Als eerste werd er een nieuw (verticaal) middenschot op maat gemaakt, welke een waterdichte afscheiding vormt tussen het voorschip en het achterschip. Feit is wel dat de onderzijde van dat middenschot niet zuiver haaks is t.o.v. de zijwanden, en dat komt omdat ‘het oude epoxy’ niet netjes vlak weggeslepen kon worden. Op zich is dit niet zo erg, omdat dit deel tóch ‘uit het zicht verdwijnt’ door een —later— te plaatsen motorfundatie. Vóórdat het middenschot gegeplaatst kon worden, moesten er eerst nog wat openingen in gezaagd worden t.w. voor de twee deuropeningen naar het hoofddek, en de twee openingen achter de lierkamer (waar de sleeptrossen doorheen komen). Nadat dit middenschot geplaatst / verlijmd was, werd er gelijk verdergegaan met het op maat maken van het bakdek; (dat is het gedeelte waar de accommodatie op staat). Dit kon niet zómaar verlijmd worden, omdat het eerst nog voorzien moest worden van de dekopeningen voor de accommodatie en het sloependek(je) erachter. Ook dát dus eerst afgetekend en uitgezaagd, waarna het bakdek definitief verlijmd werd met de romp. Ter versteviging heb ik onder dit dek nog driekwart houten latjes aangebracht. Dit mede met het oog op het feit, dat ik de — later te plaatsen— verschansingssteunen dóór het dek heen, en tot ín dat latje aan wilde gaan brengen. (= supersterk !) 19


Hierna was ‘t de beurt aan het op maat maken van het verhoogde bakdek (ofwel het voordek waar de ankerlier e.d. op staan). Vanzelfsprekend komen hier geen (grote) dekopeningen in, en kon dit dekje na het pasmaken dus al gauw verlijmd worden. Tegelijkertijd werd ook het opstaande wandje — van ‘t bakdek naar het verhoogd bakdek — aangebracht. De volgende stap betrof het op maat maken en plaatsen van de verschansing van het bakdek. Hier bleek het kunststof van de originele kunststof romp namelijk geheel ‘verdwenen’ (afgesneden) te zijn, en dus was ‘t zaak voor mij om daar een geheel nieuwe verschansing te voorzien. Deze heb ik gemaakt van 1,5 mm vliegtuigtriplex; (materiaal wat ik gelukkig nog plenty voorhanden had n.a.v. de bouw van ‘dat andere project’ / het duwbootje SCALDIS). De volgende bouwstappen volgden elkaar daarna vrij vlot op, en zo werden in een paar dagen tijd alle verschansingssteunen van het bakdek aangebracht, én werd deze verschansing voorzien van het zogenaamde potdeksel (= het platte gedeelte bovenop de verschansing). Idem dito werden in de verschansing de Vvormige openingen gecreëerd voor de bolders aan bak– en stuurboordzijde.

Hiernaast een foto van de bouwtoestand van dat moment….:

20


21 Smitsweg 2 3295 BV ‘s-Gravendeel 078-6731426

Makado Center 31 2951 EH Alblasserdam 078-6912268

In onze winkel in Alblasserdam hebben wij ook Pasfoto service !

DA van Zessen ‘s-Gravendeel

www.davanzessen.nl

DA van Zessen Alblasserdam

Kom het echte “DA Van Zessen gevoel“ ervaren in één van onze winkels !

Van Zessen

Drogisterij & Parfumerie


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


Nadat het bakdek grotendeels voltooid was, moest ik toch echt even heel goed gaan nadenken wat m’n vervolgstap zou worden in de (ver)bouw van ‘t model. De reden hiervan is gelegen in ‘t feit dat de romp nog niet voorzien is van ‘alle toeters en bellen in het onderwatergedeelte’, ofwel nog niet voorzien is van straaltunnels, schroefaskokers, roerkoningen, etc. etc., en deze —nog te plaatsen— items moeten wél bereikbaar blijven voor hun verlijming en fixatie in en aan de romp. Dat gaat natuurlijk niet meer als er (al) een volledig hoofddek / achterdek in is gemonteerd. Nu was ‘t tóch al niet mijn bedoeling om van ‘dit rompje’ een echte Happy Hunter te maken, maar is ‘t mijn idee dat ik er een AHTS (Anchor Handling Tug and Supplier) van wil gaan maken, en bij dát soort schepen is er sprake van een totaal andere indeling van het hoofddek. Met dit gegeven in m’n achterhoofd ben ik verder aan de slag gegaan, en heb een dek ontworpen waarbij er A) inderdaad (kwa dekvorm) een ‘look a like’ AHTS-schip te voorschijn komt, én B) waarbij de dekopening zó groot kan zijn dat ik te allen tijde nog bij de eerder genoemde items (zoals roerkoningen e.d.) kan komen. De bedoeling is dat ‘het middelste deel’ van dit hoofddek uiteindelijk permanent uitneembaar blijft (zodat ik bijv. bij de motoren e.d. kan komen), en dat dit dek afgedicht gaat worden met een onderdeks gelegen rubberen peesje in een sponning. Ook krijgt dit dek bij de afwerking een overlayment van (imitatie) houten planken. Enfin…. te zijner tijd laat ik dat (ook hier in de Brulboei) wel aan jullie zien. Enfin….. Het hoofddek werd op maat gemaakt binnen de contouren van het kunststof van het achterschip. Daarna werd de grote dekopening erin gemaakt zoals hierboven omschreven. Nadat het resterende dekdeel nog een aantal keren gecheckt was op goede passing werd dit definitief aan de romp verlijmd. Afwijkend van de montagevolgorde van het bakdek heb ik bij het hoofddek eerst nog steunlatjes (als drager / versteviging) aangebracht aan de binnenzijde van de romp. Ik had hiertoe ‘geen andere keus’ omdat dit deel van de romp — na montage van het hoofddek— ook niet zo makkelijk meer bereikbaar zou zijn voor dit soort dingen. Evenzo werd er een steunbalkje aangebracht aan de achterzijde van het middenschot, waar het hoofddek keurig netjes op rust. 23


Aan de hand van bovenstaande foto is goed te zien ‘hoe het hoofddek’ / c.q. de uitsparing daarin verwezenlijkt is. Ook is hierop goed te zien dat de verschansingssteunen aan de binnenzijde van de verschansing allemaal al aangebracht zijn, én dat de spuigaten reeds aangebracht zijn in die verschansing. Idem dito kun je (links op de foto) ontwaren dat er in het hoofddek een grote uitsparing is gemaakt voor een - later aan te brengen — hekrol (voor het anchor-handling-work).

24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


Nu de werkzaamheden aan het achterschip / het dek zo’n beetje voltooid raakten, heb ik m’n bouwwerkzaamheden verlegd naar het voorschip, want ook dáár restte natuurlijk nog het één en ander te doen. En dit was nou niet bepaald ‘makkelijk’ modelbouwwerk…. Alles krom, scheef, onder een hoek, gebogen, etc. etc.; Het betrof hier dus het maken van de (naar binnen hellende) boegverschansing. Allereerst heb ik —zo goed en zo kwaad als ‘t ging— een kartonnen mal gemaakt waarop ‘bij benadering’ de contouren van de boegverschansing uitgezet werden. Na enig knip– en plakwerk leek mij ‘t eindresultaat daarvan nauwkeurig genoeg om dat over te zetten op hout / vliegtuigtriplex. Daarbij werd er — als vanzelfsprekend— gelet op het verloop van de nerf (in dwarsrichting) zodat dit deel makkelijk(er) te buigen zou zijn. Gelukkig hoefde er niet zoveel aan geschaafd te worden om dit deel passend te krijgen op de bovenrand van het vlakke boeggedeelte (het randje waar de rubberen duwfender op gemonteerd is). Aanzicht buitenzijde

Aanzicht binnenzijde

27


Nadat de boegverschansing op z’n plaats verlijmd was, werden de nog resterende verschansingssteunen aangebracht; (ik had er namelijk al een X-aantal vooraf geplaatst om de juiste hoek te creëren van de verschansing t.o.v. het verhoogde bakdek). De volgende stap was het ‘op gelijke hoogte brengen’ van deze verschansing, waarna — ook hier— het potdeksel erop aangebracht werd. Vervolgens werden er in dat potdeksel twee Vvormige uitsparingen gemaakt, waar—later— verhaalrollen in gemonteerd gaan worden.

Nu was het moment aangebroken om de nog resterende ‘grove werkzaamheden’ aan dek e.d. te verwezenlijken. Zo werden de omrandingen / opstaande kanten gemaakt (als waterkering) in het bakdek. Ook werden ‘de dichte ruimtes’ (hokjes) gemaakt, welke er aan bak– en stuurboordzijde zijn, onderaan de trapafgangen van bakdek naar hoofddek.

28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


En—al schrijvende—kwam ik dan tot de ontdekking dat zo’n bouwverslag al gauw heel veel bladzijdjes tekst (en fotootjes) in beslag gaat nemen, en dat ‘t dus wel zo slim is om ‘t op te splitsen in meerdere delen. Er komt dus nog meer….. Zéker weten! Aan ‘t eind gekomen van dit 1e epistel wil ik nog wel graag even inhaken op de kop van ‘t (bouwverslag)-artikel. Daarin wordt namelijk al gerept over ‘een naam’…… Ja zeg ik dan…..; dat klopt. Al bouwende raadpleeg ik namelijk een veelheid aan foto’s van echte AHTS’, en daar put ik een ongekende hoeveelheid inspiratie uit. Voorts heb ik —al jaren— een zekere ‘voorliefde’ voor de (speciaal)blauwe schepen van de Deense rederij MAERSK, en ‘daarop voortbordurende’ kwam ik—zomaar ineens—op ‘t idee om dit model (zodra die z’n voltooiïng nadert, en dus beletterd wordt) te benoemen als MAERSK INSPIRATION. Vandaar….. Voor nu zeg ik…..: Ik hoop dat ‘t eerste deel van dit verslag jullie aangesproken heeft, en ik zal vast de voorbereidingen treffen voor het aanleveren van deel 2—Maersk Inspiration. De modelbouw ervan is ondertussen namelijk al weer een flink stuk verder gevorderd, en dát gaan we dan dus vervatten in deel 2. Tot dan ! JOHAN.

31


De gemeente Alblasserdam nodigt ieder jaar de vrijwilligers van het Damdorp uit om deel te nemen aan het gezellige Captains Dinner. Zonder de betrokkenheid en het enthousiasme van vrijwilligers zou de samenleving er namelijk heel anders uitzien. Het Captains Dinner was dit jaar georganiseerd op vrijdag avond 13 november, in het Cultureel Centrum Landvast. De praktische organisatie van deze avond was in handen van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), waar ook de Vrijwilligerscentrale is ondergebracht. De politici, (jeugd) gemeenteraadsleden, de burgemeester en wethouders hebben gekookt en zorgden voor de bediening. Tijdens deze feestelijke avond wilde de gemeente graag de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. De zaal ging al open om 18.30uur en onder het genot van life muziek en een drankje werden we welkom geheten. De capaciteit van de zaal laat niet meer mensen toe, waardoor er maximaal 180 vrijwilligers waren uitgenodigd, op basis van wie het eerst komt die heeft een plaats. Het programma begon om 19.00uur Verenigingen en organisaties konden 2 vrijwilligers aanmelden en de organisatie met meer dan 15 leden/vrijwilligers mochten drie mensen aanmelden. Zo ook dit jaar, werd de MBVA weer uitgenodigd om 3 gegadigden voor te dragen. Het bestuur vraagt altijd aan haar leden, wie er wil deelnemen en heeft dit jaar Arie en Paul aangemeld. Vooraf aan deze avond kon een ieder een keuze opgeven, wie de belangrijkste bijdrage voor de leefbaarheid in het Damdorp kon leveren. Uit deze bijdragen werd een selectie gemaakt voor een 3 tal genomineerden die er in 2015 uit sprongen, nl de Speeltuin vereniging, KijkesAAN en Open Tafel project. Na de presentatie van de genomineerden op het podium, mocht de zaal beslissen wie, welke prijs verdiend. Hiervoor kregen alle aanwezigen een invul kaartje, wat aan de tafels werd opgehaald, in een grote koektrommel. Na de telling van de stemmen werd de winnaar bekent gemaakt. Het buffet werd geopend en tijdens het overdadige en heerlijke dinner, wat nu is geen Raasdonders betrof, werden de stemmen geteld. Na het diner was het tijd om de prijzen uit te reiken. Na de prijsuitreiking volgde er ook nog een heerlijk nagerecht. Er waren vier prijzen te verdelen, te weten de “WAARDERINGSPRIJS” voor een organisatie of een project, met een geld prijs van € 750,-- , de “Vrijwilliger van het jaar” die in het zonnetje werd gezet, de “Vrijwilliger van de toekomst” en de “Oeuvreprijs” 32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


Griendweg 100

4209 DB SCHELLUINEN

34


35


36


Foto: De Speeltuin vereniging van Kinderdijk heeft het met glans gewonnen en de Waarderingsprijs in ontvangst mogen nemen. 37


Foto: Floor Hartog werd vrijwilliger van het jaar.

Foto: Bianca Laffeber (19) rechts werd vrijwilliger van de toekomst 38


39


40


De â&#x20AC;&#x153;Oeuvreprijsâ&#x20AC;? werd dit jaar uitgereikt aan de organisatoren van het Havenfestival, dat dit jaar voor de 25e keer werd gevierd.

Al met al was het een zeer gezellige avond en hebben we heerlijk gegeten !!

Groeten Paul en Arie

41


Nee, dit wordt geen lang verhaal over de bovenstaande afkorting en maakt u zich geen zorgen het is ook niet de afkorting van een door het kabinet, uiterst goed bedoelde, nieuw afgevaardigde, wet om ons allen nog meer geld uit de portemonnee te kloppen !! Het gaat hier louter en alleen over de winterwerksaamheden of zo u wilt de nieuwbouw, restauratie en onderhouds projecten die op dit moment in ‘t Ruim plaatsvinden. Laten we maar beginnen met het grootste nieuwbouwproject, de bouw van vier nieuwe clubbootjes, de in modelbouwkringen welbekende springer tug. (zie foto onder)

Na een aantal jaren met vier van deze standaard modellen gevaren te hebben is er tijdens één van de reguliere bestuursvergaderingen besloten om vier nieuwe, licht aangepaste, modellen te bouwen. Dat licht aangepaste zie je vooral terug in de afmetingen, waarbij er voornamelijk zo’n 10 centimeter aan lengte en 2 centimeter in hoogte is bijgekomen, de breedte is met een krappe centimeter niet echt noemenswaardig toegenomen. 42


43


44


Lekker basic !!

Latjes, Latjes en nog eens...

45


Na het verlijmen van de vier zijden en de duizenden latjes, ziet de binnenkant er dan zo uit, duidelijk is in dit nog onbehandelde rompje al een skeg, hak en accubak te zien ook is er een dek met opstaande rand voor het stuurhuis gemaakt. Al ver voor de start van dit nieuwbouw project was het besluit om deze rompjes voor 200 % â&#x20AC;&#x153; hufterproof â&#x20AC;&#x153; te maken al genomen, er is dan ook

gekozen voor Raboesch assen en roeren, beide in een waterdichte uitvoering, als motorisering is gekozen voor een borstelloze uitvoering van een welbekende motorenfabrikant op modelbouw gebied. Na het plaatsen van de roerkoning, skeg en schroefaskoker en met nog steeds het bovenstaande besluit voor ogen, is de buitenzijde van de rompjes voorzien van een dikke glasvezel mat en meerdere lagen epoxy. Ook de binnenzijde is na het aanbrengen van een houten balkje rondom, ter bevestiging van het dek, voorzien van diverse lagen epoxy. 46


47


48


Stark Wark !!

De 1e keer geschuurd. 49


De bedoeling is dat op het eind de bestaande dek/stuurhuizen weer worden gebruikt, dus de nieuwe deklayout is nagenoeg gelijk aan de oude.

Wel is er bij de nieuwe, zeg maar verbeterde versie, voorzien in een eventueel simpel afneembaar luik om bij de roerkoningen te komen. Op het moment van schrijven van dit stukje staan de rompjes wederom in een laag epoxy, ditmaal aangevuld met een flinke dosis gitzwarte pigment zodat, als er eens een krasje gevaren wordt ;) dit niet direct zo erg zichtbaar is, hierna kan het grote schuren/plamuren en dat verschillende malen herhaald gaan beginnen !! Als dat naar tevredenheid is afgerond kan het inbouwen van de aandrijving en de elektronika gaan beginnen en na een geslaagde ? eerste proefvaart kan dan het dek er definitief op !! Zo snel opgeschreven lijkt het niet zoveel maar geloof me er is nog werk genoeg voordat we zover zijn !! 50


51


52


Gitzwarte rompjes !! Een 2e best pittige klus (wil je het goed doen) is het eiland van de vuurtoren en de vuurtoren zelf, beide hebben de respectabele leeftijd van 15 jaar !! dan ook al ruimschoots behaald, en er is dan ook duidelijk te zien hoe goed de â&#x20AC;&#x153;tand des tijdsâ&#x20AC;? hier zijn uiterste best op heeft gedaan !! Zo is de weekmaker in de (kunsstof) vuurtoren volledig verdwenen en valt de toren bij de minste of geringste strenge blik volledig in stukjes uit elkaar, inmiddels is er een nieuwe toren gemaakt, wederom van kunsstof maar nu voorzien van een aantal, van damesbenen ontdane pantys en diverse lagen epoxy, deze staat klaar voor de plamuur/schuur behandeling, het was wel van uiterste noodzaak om dezelfde maatvoering aan tehouden aangezien de toren onder en boven bestaat uit een houten ring waar omheen het kunststof deel wordt bevestigd, waarbij onder het draaimechanisme is bevestigd en aan de bovenzijde de groentenpot met daar weer in de draaiende halogeenlamp !

53


Halogeen lamp Houten ring Elektromotor

Draai mechanisme Houten ring

12V stekker

Nog even wat nadere tekst en uitleg over het functioneren en de opbouw van de vuurtoren verder is er op deze foto duidelijk te zien dat nieuwbouw hier de enige optie is/was !!

54


55


56


Het eiland is in feite op dezelfde manier opgebouwd als de toren, twee houten ringen en daartussenin met behulp van kippengaas en papier machĂŠ een gecreerde rotspartij, ook zijn op de onderste ring de vier pvc poten, afneembaar, bevestigd en het oerdegelijke remmingwerk gemonteerd. Het grote probleem hier was een kier van zoâ&#x20AC;&#x2122;n anderhalve centimeter tussen de onderste houten ring en de rotspartij, op de foto hierboven is deze kier niet meer zichtbaar omdat ook hier een doekje glasvezel met epoxy wonderen verricht, vervolgens is de gehele rotspartij voorzien van een laag nieuwe verf in diverse kleuren ook het gras is opnieuw ingezaaid en komt al mooi op !! ondertussen is er ook een aansluiting gemaakt voor de demontabele windmolen die op het eiland komt te staan. 57


Duidelijk toe aan vervanging !! Resultaat tot nu toe...

58


59


60


Inmiddels is het remmingwerk ook opnieuw geschilderd en staat de windmolen te wachten om door één van die regelmatig in ‘t Ruim rondlopende ~vonkentrekkers~ aangesloten te worden !! Het laatste winterproject is de bouw van acht nieuwe steigers voor in één van de bassins, de bedoeling is om deze een lengte te geven van 145 cm en een breedte van 20 cm zodat ze alle acht op een nette manier en op een vaste plaats in de breedte van de aanhanger kunnen liggen. Ook bij deze nieuwe steigers wordt er gebruik gemaakt van de bestaande spudpaaltjes, in principe gebruiken we alleen maar hardhout !! Op de foto de pvc pijpen die voor het nodige drijfvermogen moeten zorgen, het is nu eerst zaak om alle houtwerk in huis te halen en op maat te zagen.

Tot zover de WWSH !! Wordt volgend jaar vervolgd, maar eerst: Fijne Feestdagen allemaal !! vr gr Hans 61


62


63


64


December: 11 11 21 31

Rinus Valk Jan Versendaal Hans de Deugd Koos Brouws

Januari: 02 04 07 13

Chris Luesink Paul de Lange Bas Gennesse Piet Ruiter

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

05 Jan

6 Nieuwjaars receptie

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim

Alblasserdam

16 Feb

5 Algemene Leden vergadering

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

20/21 Feb

2 224e Editie Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

? Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

20-24 Apr

2 Intermodellbau 2016

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

1 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

21 Mei

1 Open Havendag

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

27-29 Mei

1 Dordt In Stoom

Centrum

Dordrecht

? Juli

1 Baggerfestival

NBM

Sliedrecht

2t/m4 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

?Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

? Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

? Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers. 68

De brulboei 2015-6  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2015-6  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement