Page 1

MBVA © 2015


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2015 - 5 Volgnr: 215

Mede Modelbouwers, De afgelopen weken hebben we weer twee nieuwe Leden mogen verwelkomen namelijk Bas De frel en CornĂŠ Kist, Heren nogmaals Welkom binnen de MBVA !! Met een uitgebreid verslag van de modelbouw duwboot Scaldis en een nieuwe rubriek: Het bedrijf achter de advertentie !! is ook dit nummer weer tot de rand toe gevuld. Alle ins-and-outs binnen de vereniging worden door de voorzitter keurig uit de doeken gedaan, dus na lezing zijn jullie allemaal weer op de hoogte !! Tot slot: Na jaren van periodiek schoonmaken was het bord boven aan de dijk niet meer om aan te zien, het was dus tijd voor een nieuw exemplaar !! Zie onderstaande foto van het nieuwe bord.

Veel leesplezier,

vr gr De Redactie !!

7


Beste leden, Men zegt wel eens….. ’het lijkt wel of de tijd vliegt’. Nu kan dat natuurlijk helemaal niet (immers het klokje tikt constant maar met één gefixeerde snelheid verder), maar – gelet op de ondertoon van eerdergenoemde uitspraak – heb ik zelf ook wel ‘ns ’t idee dat de weken en maanden aan mij voorbij vliegen. Nu ziet mijn dagelijkse leventje er – gelukkig – wel even anders uit, dan een Xaantal jaar geleden, en zou ik kunnen zeggen dat er sprake is van een behoorlijk relaxed bestaan, maar tóch moet ik vaststellen dat m’n ‘vrije tijd’ zódanig ingevuld wordt, dat het erop lijkt dat ik – nóg – tijd tekort kom. Maar goed…. ‘k heb dan ook wel een tweetal fraaie zomervakanties achter de rug (resp. twee weken Kroatië, en anderhalve week Tsjechië), en kan ik terugkijken op een heerlijk stuk ontspanning in deze periode. Ik hoop c.q. ga ervan uit dat jullie ook alllemaal ‘uitgerust’ zijn van de afgelopen zomer-vakantie-periode. Enfin…. Dit allemaal zeggende, stel ik vast dat we als MBVA ook al weer bijna aan het einde van een vaar-seizoen staan. Met genoegen kijk ik daarop terug….; eens temeer omdat ikzelf nu ook weer een aantal keren meegedraaid heb bij een aantal van deze demo’s. ’t Is daarbij heerlijk om de teamspirit van de vaarders te ervaren, én om de vele leuke reacties van onze bezoekers en aanschouwers aan te horen. Met name de vaardemo t.g.v. het 25e Havenfestival was (voor mij) een bijzondere…; Allereerst omdat deze ‘op mijn geboortegrond’ plaatsvond, maar ook omdat ik die dag met een groot aantal bekenden (daaronder ook diverse oud-leden!) heb kunnen spreken, waarbij menigeen losliet ‘dat het bij hun toch ook wel weer begon te kriebelen’….. <<< daarmee te willen zeggen, dat menigeen toch wel weer trek kreeg om ‘het model(club)varen – weer terug – te willen oprapen’. Ik mag hopen dat er een aantal onder hen zijn, welke ‘op termijn’ de daad bij het woord voegen, en mogelijk weer terugkomen op ons honk. De tijd zal het leren….. Ook binnen de muren van het clubgebouw is ’t gelukkig een gezellige en – over ’t algemeen – redelijk drukke bedoening, waarin menigeen ’t goed naar z’n zin heeft. Daarbij stelde ik vast, dat er langzaam maar zeker ook schot komt in de verdere (af)bouw van de 4 nieuwe clubbootjes. Het bestuur is daarmee – zijdelings - ook druk bezig, omdat er nog wat (technische) ‘investeringen’ aan deze bootjes gedaan moeten worden, maar alom kunnen jullie ervan uitgaan dat wij daar positief tegenover staan, omdat tijdens de demo’s er een grote vraag is naar ‘de mogelijkheden tot het zelf (mogen) varen’ onder de jeugd, en we zien dus ook overduidelijk in dat we hiermee ‘de modelvaar/modelbouw-prikkels’ mogelijk al op jonge leeftijd onder de jongeren aan kunnen wakkeren. V.w.b. het (model)bouwen in het clubgebouw zelf, nog het volgende…. 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Medio Augustus werd ik – d.m.v. Email – benaderd door een meneer uit Barendrecht, met het aanbod om zijn complete modelbouw-machinepark (vnl. van het merk PROXON) aan de vereniging te willen schenken. (zie foto) Dit omwille van (verslechterende) gezondheids-redenen…… Nadat ik e.e.a. aan de mede-bestuursleden voorgelegd had, bleek al gauw / unaniem dat we dit aanbod als vanzelfsprekend graag aan wilden nemen. In de 1e week van September ben ik daarop (na een afspraak gemaakt te hebben met deze man) naar Barendrecht gereden om ‘al deze machines’ op te halen, en ze gelijk door te brengen naar het clubgebouw, alwaar ze inmiddels een plaats hebben gekregen in de werkplaats. De MBVA voelt zich – gegeven de grote hoeveelheid én de kwaliteit van deze machines – zéér verguld, en is ‘dhr. Schenker’ <<< (z’n echte naam wilde hij niet vermeld hebben) hiervoor dan ook zéér erkentelijk!

Duizendmaal dank!!! Tot slot (over gezondheid gesproken)…..; Ik zou niet graag met ‘dhr. Schenker’ willen ruilen, omdat mij wel duidelijk werd dat ‘de ziekte’ waarmee hij te kampen heeft gekregen, een zéér ernstig stempel heeft gedrukt op zijn toekomst c.q. toekomstverwachtingen. Ofwel…. Niet bepaald benijdenswaardig. In ‘deze context’ gezien mag ik daarom blij zijn, dat ‘mijn lichamelijke complicaties’ van de afgelopen maanden (zijnde een 4-voudige voetbreuk), gelukkig maar van tijdelijke aard geweest zijn, en dat ik gelukkig weer aardig ‘op de been ben’. De genezing van m’n voet verloopt redelijk naar wens, en daarom ben ik – gelukkig – weer 100% capabel om zelfstandig de clubavonden en bestuursvergaderingen bij te wonen. Ik wens daarom iedereen een fraai en gezond najaar 2015 toe, en wens jullie alvast een fris en actief (winter)-bouwseizoen toe. Met vriendelijke groet. JOHAN VAN HEININGEN MBVA-Email: Voorzitter@mbva.nl SKYPE: johan.van.heiningen (Een evt. video-gesprek is dus ook mogelijk) Telefoon: 06-52193428 (Vanzelfsprekend ook met SMS en/of WhatssApp)

11


BOUWVERSLAG VAN HET MODEL VAN DE DUWBOOT SCALDIS: (deel 1)

Nadat ik al enige jaren – als freelance technicus - ‘aan boord rondzwierf’ van de echte Scaldis, kreeg ik op enig moment (lees: November 2013) het idee om van dit scheepje een model te maken. Dit overigens ook tot groot genoegen van de kapitein / mijn vriend Jan Hoek; ( welke hier overigens geen enkele vorm ‘van opdracht’ of iets dergelijks voor heeft gegeven). Het uiteindelijk afgebouwde model zal dan dus ook in mijn eigen bezit blijven. Wél was Jan zó enthousiast over mijn plannen, dat hij terstond alle mogelijke hulp en medewerking toezegde bij de totstandkoming van dit project, waarvoor ik ‘m uiteindelijk zéér erkentelijk ben. In dit kader kan ik bijv. wel vertellen dat Jan de aanschaf van het (relatief dure) vliegtuig-triplex (2 enorme platen van 120 x 120 cm / product of Finland) voor mij bekostigd heeft, dus dat was al mooi meegenomen! Wat wil ’n mens nog meer…? Gesponsorde modelbouw! Het begin: Vanzelfsprekend dien je voor de bouw van een modelschip over de tekeningen te beschikken, en dan met name over het lijnenplan, en het algemeen plan. Zo mogelijk ook over het één en ander aan detailtekeningen, maar de eerstgenoemde zijn het meest belangrijk. Gelukkig waren die aan boord allemaal nog voorhanden / mocht ik die allemaal meenemen / en ben ik daarmee naar een copyshop gegaan in Bergen op Zoom. De meest relevante tekeningen heb ik daar – (nota bene voor een uitermate schappelijk prijsje!) – laten kopiëren. Één van de zaken waar ik de medewerkster echter mee opzadelde was, dat ik enkele tekeningen verschaald wilde hebben. Niet alles van de originele tekeningen was namelijk in de voor mij gewenste schaal (1:25). Sommigen in schaal 1:50 en sommigen in schaal 1:10. Gelukkig – de fotoreprografische techniek staat tegenwoordig voor niets! – was dit geen enkel probleem, en aldus ging ik daar na circa ’n uurtje met een karrevracht aan papier de deur uit. 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


Eenmaal thuis aangekomen ben ik gelijk begonnen met het uitwerken van het spantenplan (aan de hand van het lijnenplan) en heb ik vele exemplaren daarvan gekopiëerd zodat ik er uiteindelijk ca. 40 had; (elke keer ‘de halfjes’, waarvan er twee aan elkaar geplakt werden om één compleet spant te verkrijgen). In totaal staan er van voor naar achter ca. 20 spantjes in het model. Nadat alle papieren spanten klaar waren (inclusief het langsspant / de kiel), heb ik deze op een plaat 5 mm multiplex (en voor de kiel 12 mm) geplakt, en ben ik daarna begonnen met het uitzagen. Vooraf had ik overigens ook al op de spant-tekeningetjes de uitsparingen getekend, welke tijdens de bouw nodig zijn voor het inleggen van de kimlatjes, de zijstringers en de dekstringers. Nadat alle hoofdcontouren van de spanten waren uitgezaagd heb ik daarna dus al die uitsparingen er - uiterst zorgvuldig – uitgezaagd.

De opbouw van het spantenraam: Zoals men van een goed modelbouwer mag verwachten, was het zaak dat het spantenraam op een stabiele bouwplank opgesteld zou worden. Hiervoor heb ik een 18 mm dikke plank multiplex genomen, welke naderhand dienst zal gaan doen als standaard voor het model. Op de bouwplank werden de hartlijn van het middenschip / de kiel, en alle steekafstanden van de diverse spanten van voor naar achter haaks afgetekend. 15


Daarna werd het langsspant / de kiel erop gezet, en aan voor- en achterzijde met een paar drupjes lijm aan de bouwplank vastgezet. Direct daarna werden er 4 haakse steuntjes tegen de zijkanten van het langsspant gezet (verlijmd) zodat dit 90 graden opgesteld zou blijven staan tijdens het opzetten van de div. spanten. Nadat de kiel voldoende stevig vaststond op de bouwplank ben ik – van twee zijden – begonnen met het opzetten / inlijmen van de spanten op het kielraam. Ik werkte dus zowel vanaf de voorzijde alsmede vanaf de achterzijde. Dit vanwege de bewegingsvrijheid welke ik nodig had voor ‘de wat lastiger te plaatsen’ spantjes, en die zaten voornamelijk in het voor en achterschip. Nadat alle spantjes hun plaats hadden gevonden op de kiel, werden er kleine vierkante kimlatjes aangebracht in de uitsparingen aan onder- en zijkant van de spanten. Daarbij werd steeds meer gewaarborgd dat alle spantjes zuiver haaks t.o.v. de kiellijn, en – evenwijdig - t.o.v. de bouwplank zouden komen te staan.

De rompbekleding (met vliegtuig-triplex): Nadat het lijmwerk van het spantenraam ruim voldoende de tijd had gekregen om uit te harden, werd er begonnen met het aanbrengen van de bekleding van de romp c.q. de huid. Ook hier werd er strikt aan vast gehouden dat het spantenraam zo lang mogelijk op de bouwplank zou blijven staan, teneinde te voorkomen dat de boel evt. krom zou gaan trekken. Immers…. Zodra je aan één zijde de bekleding aan gaat brengen, breng je een bepaalde trekspanning in het model in wording, en loop je het risico dat hij krom trekt, waarbij je deze ‘vervorming’ niet meer goed krijgt bij het aanbrengen van de rompbekleding aan de andere zijde. Enfin….. zoals gezegd werden beide huidbeplatingen dus op het spantenraam gelijmd, waarbij dit dus nog wel degelijk ‘verankerd’ stond aan de bouwplank. 16


17


18


19


Nadat de zijwanden aangebracht waren, was het tijd om de (twee) bodemvlakken aan te gaan brengen. Nu was natuurlijk het moment aangebroken om het spantenraam los te gaan maken van de bouwplank, want deze stond ‘normaal rechtstandig’ opgesteld op deze plank; (dus er werd niet met de romp ‘over de kop’ gebouwd). Eenmaal losgemaakt van de bouwplank, bleek het rompje in wording al behoorlijk stevig aan te voelen, en had ik er alle vertrouwen in dat hij bij de verdere bouw keurig recht zou blijven. Aldus werden de bodemdelen – idem vliegtuigtriplex – op het spantenraam gelijmd. Een behoorlijk lastig klusje ontstond daarbij wel op het punt (aan het voorschip) waar de beide zijwanddelen samenkomen met de beide bodemdelen. Dat verloopt daar vanuit een knik naar een steeds minder wordend knikje, uiteindelijk vlakbij de boeg – uitlopend in één vlak/egaal gedeelte. Met het nodige schaaf- en vijlwerk is dit echter ook goed gelukt, en na afloop bleek het beplankte rompje inmiddels ‘een leuk ogend smoelwerkje’ te hebben gekregen. Om meer versteviging te verkrijgen in het onderste deel van de kiel (bij het later neerzetten van het model) heb ik op die plaats – langsscheeps – een dikke koperdraad in de kiel verlijmd. Deze dient als ‘slijtdeel’ en verhindert dat de houten kiellijn ‘te makkelijk’ beschadigt raakt (mocht ie bijv. ooit op een trottoir o.i.d. neergezet worden). Ter afronding van de bouw van het rompje moest er natuurlijk ook nog een mooi kontje aankomen. Dit – licht gebogen spiegeltje / kontje - heb ik ook gemaakt van vliegtuigtriplex, en wordt aan het achterschip afgesteund met een drietal extra geplaatste spantjes / steuntjes.

20


21 Smitsweg 2 3295 BV ‘s-Gravendeel 078-6731426

Makado Center 31 2951 EH Alblasserdam 078-6912268

In onze winkel in Alblasserdam hebben wij ook Pasfoto service !

DA van Zessen ‘s-Gravendeel

www.davanzessen.nl

DA van Zessen Alblasserdam

Kom het echte “DA Van Zessen gevoel“ ervaren in één van onze winkels !

Van Zessen

Drogisterij & Parfumerie


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


IMPREGNEREN VAN DE BINNENZIJDE en BOUW + AANBRENGEN VAN HET DEK: Nu het rompje ‘grofweg’ in elkaar stond, ben ik vrij gauw daarna begonnen met het impregneren van het hout. Dit alreeds in dit vroege stadium, omdat ik nu nog overal goed bij kon komen, en er naderhand een dek overheen zou komen, wat- met name aan het achterschip – over een behoorlijk groot gedeelte - zéér moeilijk bereikbaar maakt. De kiellijst, de spanten, en de rompbekleding werden dan ook zorgvuldig in de polyesterhars gezet, zodat deze delen volledig afgesloten zijn van mogelijke waterindringing.

23


Nadat de polyesterhars voldoende tijd had gekregen om uit te harden, ben ik begonnen met het maken van het dek. Dit werd (met het rompje ondersteboven) afgetekend op een plaat 2mm vliegtuigtriplex. Met enkele millimeters ‘overmarge’ heb ik dit uitgezaagd, en voorlopig met een 7-tal schroefjes (op uitgekiende plekjes) vastgezet aan het spantenraam aan de bovenzijde. Eenmaal op die manier (tijdelijk met die 7 schroefjes) vastgezet was ’t vrij makkelijk om de buitencontouren met een klein blokschaafje heel dicht tot aan de rompwanden af te schaven. Ik liet desalniettemin toch nog een randje van ca. een halve millimeter staan voor de (latere) afwerking. Nu de contouren van het dek wat zuiverder geworden waren heb ik dit weer gedemonteerd (d.m.v. de bewuste schroefjes) , en werd de dekopening erop afgetekend en uitgezaagd. Door het verwijderen van dit deel werd het een stuk makkelijker om ‘de dekplaat’ te buigen over de rondingen van de nog aanwezige dekspanten, én de aanwezige zeeg. Het dek staat namelijk ‘over de zijen’ bol, en over de lengte hol (de zeeg). Het hout beide ‘buigbewegingen’ te laten maken is niet altijd even makkelijk. Nadat de dekopening er dus uit was, werd het dekpaneel (tijdelijk) weer teruggeplaatst op het spantenraam, en nog zuiverder rond de romp nabewerkt.Nu was het moment aangebroken om de verschansing en het berghout aan te gaan brengen. Rest mij nog te melden, dat er aan het dek ook nog een aparte ingreep gedaan is, waarbij de oorspronkelijke ronde boegcontouren (aan de bovenzijde van het dekpaneel) ‘ingesneden’ zijn in het triplex-materiaal. Bij de echte SCALDIS zijn hier tijdens de verbouwing van patrouillevaartuig naar duwboot namelijk een tweetal ‘dek-flappen’ aangelast, waardoor de rechthoekige duwsteven-vorm is ontstaan. De lasnaden aan dek van ‘die ingreep’ kun je echter nog wel degelijk zien, én ’t is daarbij ook nog zo dat die delen van het ‘boven water zwevende dek’ horizontaal en volledig vlak zijn, terwijl het ertussen liggende oorspronkelijke dek z’n eigen bolling / dedekrondte nog heeft. Aldus heb ik dit – nadat ik het dek dus aan de bovenzijde had ingesneden – ook ‘naar boven’ om kunnen zetten, en zie je ook bij het model zo’n soort lasnaad – in de lijn van de oorspronkelijke boegvorm - lopen.

24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


HET AANBRENGEN VAN DE VERSCHANSING: Nu het dek eenmaal redelijk goed op z’n plaats zat (maar nog wél afneembaar moest blijven!) werd er begonnen met het aftekenen, uitzagen en aanbrengen van de verschansing ter weerszijden van de romp / bovenop het dekpaneel. Vooraf werd zo goed en zo kwaad als ’t ging de zeeg-rondte al afgetekend aan de onderzijde van de verschansingingsdelen, en nadat er meerdere schaafhande-lingen aan verricht waren werd de passing op het dek steeds beter. Zodra deze optimaal was, heb ik de diverse spuigat-openingen erin gemaakt, en waren de beide delen bijna zover dat ze aan dek gelijmd konden worden. De laatste handeling eraan betrof nog het creëren van een soort van ‘knik’ welke de verschansing maakt, t.p.v. het voorschip / net voor het voorste spuigat. Tijdens de toenmalige verbouwing van patrouilleschip tot duwboot, is op die plek de verschansing namelijk iets ‘doorgezet’ naar buiten, en doorgetrokken op de twee extra (rechthoekig uitlopende) dekflappen aan het voorschip. Ook bij het model heb ik dit dus moeten verwezenlijken. Nu alle noodzakelijke voorbewerkingen gedaan waren werden de verschansingen één voor één aan dek gelijmd.

27


De twee verschansingsdeeltjes aan het (platte) voorschip volgden kort daarop ook, en gaven de zijverschansingen aldus ook gelijk wat meer (zijdelingse) steun. Hierna was ’t de beurt aan de verschansing op het achterschip, welke – evenals de spiegel van de romp – in een zekere mate rond verloopt. De hoeken van de zijverschansing met de achterverschansing werden verwezenlijkt door het inlijmen van kwart-rond latjes. In het echt zijn die hoeken namelijk ook rond. Ter verdere versteviging van het dek en de verschansing werd daarna een wandje geplaatst op het achterdek wat de voorzijde betreft van ‘de stuurmachinekamer’. In dat wandje zit ‘een verzetje naar binnen’, hetwelk nodig is voor de positie van de ankerlier (op het achterdek). Om nóg meer stevigheid te verkrijgen in het (nog immer demonteerbare dek) werden de opstaande randen (de waterkeringen) alvast aangebracht aan de binnenzijde van de dekhuisopening. Eveneens werd op de verschansingen het potdeksel (rondom) aangebracht. Dit betreft het vlakke gedeelte bovenop de verschansing. Als sluitpost van ‘de dekwerkzaamheden’ werden aan weerszijden op het midden- en voorschip de bolderkasten en hun resp. bolders (gemaakt van potloden) aangebracht. Nadat dit alles voldoende tijd had gekregen om op te drogen / uit te harden, werd het dek – d.m.v. de 7 schroefjes – weer volledig afgenomen. De vorm (bol en hol) bleef daarbij keurig netjes behouden. Aldus werd de romp aan de binnenzijde weer volledig toegankelijk. Dit t.b.v. het aanbrengen van nog diverse noodzakelijke ingrepen en aanpassingen aan de romp; (schroefaskokers, schroefaskoker-uithouders, roerkoningen, motorgondels, etc.)

28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


AANBOUW VAN DE MOTORGONDELS: Nadat de romp ‘vrijwel afgebouwd’ was, dienden er nog een aantal ingrepen gedaan te worden (vooraleer het dek er weer – definitief – op kon). Één van de wat lastigere karweitjes daarbij was het uittekenen en het bouwen van de twee ‘motorgondels’. Bij het echte schip zitten de keerkoppelingen namelijk een behoorlijk stuk lager dan de onderzijde van de motoren, en t.b.v. die keerkoppelingen heeft men destijds ‘gaten’ / uitsparingen in de bodem moeten maken om ruimte te creëren voor ‘het – erin - laten zakken’ van die keerkoppelingen. Ook bij het model mochten deze details natuurlijk niet ontbreken. Ik had – tot dan toe – het echte schip nog nooit eerder uit het water / op het droge kunnen aanschouwen, en had dus ook geen goed beeld van hoe die gondels er nu precies uit zouden zien. Gelukkig kreeg ik van Jan (de kapitein) enkele foto’s van een eerdere dokbeurt, aan de hand waarvan ik enigszins kon zien hoe die bakken er ongeveer uitzagen. Dit in combinatie met de ter beschikking staande (globale) werftekeningen ervan , maakten het mij mogelijk om tóch een tweetal goed gelijkende motorgondel-bakken te maken. Deze moesten vervolgens heel zuiver aan de rompcontouren (schuin en bol) aangepast worden, en nadat dit allemaal gelukt was heb ik ze uiteindelijk aan de rompbodemvlakken kunnen verlijmen. Vrij kort daarna werd ook aan de binnenzijde van die bakken de rompbodem weggesneden, zodat ik ook daar ruimte heb voor de in te bouwen koppelingen e.d.

31


IN- AANBOUW VAN DE SCHROEFASKOKERS + UITHOUDERS en de ROERKONINGEN: Nu de eerdergenoemde motorgondels hun plaatsje aan de bodem van de romp hadden verkregen was ’t beurt aan de inbouw van de schroefaskokers en hun V-uithouders. Hiertoe heb ik eerst een fors houten frame / hulpstuk gemaakt, met daarin – op zuivere steek – de openingen voor de schroefaskokers. Deze hele constructie kon ik stevig om het achterschip van het rompje klemmen, waardoor het eenvoudiger werd om de schroefaskokers tijdens het inmeten en de montage zuiver op hun plaats te krijgen. Dit zowel ‘langsscheeps’ gezien, alsmede voor de hoek waaronder de schroefaskokers de romp verlaten t.o.v. de basislijn. Ze staan dus iets naar beneden gericht maar dit is niet meer dan 2 à 3 graden t.o.v. de base-line. 32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


Griendweg 100

4209 DB SCHELLUINEN

34


35


Nu 10 % Korting !! voor MBVA Leden.

36


Enkele weken daarvoor had clubcollega Arie Vink er al voor gezorgd dat ik kon beschikken over prachtige zelfgebouwde kokers (met bronzen lagerbusjes) + RVSschroefassen, énnnn niet te vergeten twee prachtige gedraaide aluminium straalbuisjes, waarvoor grote dank! Nadat de schroefaskokers in lijn gebracht waren (vanuit de daartoe gecreëerde doorlaat-openingen in de motorgondels) werden deze gefixeerd m.b.v. de aan het uiteinde aangebrachte V-vormige kokeruithouders (gemaakt van messing staf). Hiertoe moest ik wel op een klein aantal plaatsen de bodem wegnemen, maar dit is naderhand weer keurig netjes dichtgemaakt. Tegelijkertijd met deze montage werden de beide straaltunnels op hun plaats gebracht, en gecentreerd t.o.v. het hart van de schroefassen. (De straaltunnels beschikken daartoe over een (aluminium gelaste) ‘vlerk’ naar boven / door de rompwand heen, alwaar ze – binnen in het achterschip – aan een aluminium plaatje onderling verankerd zijn). Tijdens ‘het richten’ en uitlijnen hebben de straaltunnels (tijdelijk) vastgelijmd gezeten aan de middelste plank van m’n uitlijnframe; (zie foto) Nog immer met behulp van het eerder genoemde uitlijn-hulpstuk werd ook gelijk het aftekenen en het afmonteren van de beide roerkoningen doorgevoerd. Achteraf bleek dat de onderlinge afstand wél correct was, maar dat de hoek waaronder de roerassen t.o.v. de basislijn kwamen te staan niet helemaal correct was. (De roeren stonden te ver ‘gelift’ aan de achterzijde). In een nieuwe poging heb ik dit gelukkig keurig netjes kunnen herstellen, en zitten de roerkoningen er nu wél zuiver in. 37


AANBRENGEN VAN HET ‘ROER-KWADRANT’: Omdat het bouwtechnisch niet mogelijk bleek om een (voldoende sterke) stuurservo in te bouwen in de bovendeks gesitueerde stuurmachinekamer, heb ik ervoor gekozen om de aansturing van de roeren te verwezenlijken d.m.v. een (vertrouwd principe) roerkwadrant. Daarbij verloopt de aansturing van de koppelbalk – welke zich tussen de twee roerhevels bevindt – door middel van dunne staaldraadjes, welke via katrolletjes binnenin het achterschip naar de (verder voorin geplaatste) stuurservo(arm) geleid worden. Ik pas ‘dit principe’ ook al langere tijd – met succes - toe in mijn grote Maersk Hunter- model, en ben ervan overtuigd dat ’t ook hier – in het SCALDIS-model – naar behoren zal kunnen functioneren.

38


39


40


DEFINITIEVE MONTAGE VAN HET DEK: Nu ‘ alle technische poespas’ in het rompje ingebouwd waren, was er geen enkele belemmering meer om het dek definitief op de romp te plaatsen. Nadat alle dekspant-oppervlakken waren ontdaan van ‘rare braampjes’ e.d. , en van evt. nog aanwezige lijm- c.q. polyesterresten, zijn deze allemaal ingesmeerd met verse lijm, en werd het dek definitief aan de romp verlijmd.

Boys never grow up, only their toys get bigger !! 41


Al met al begon het model nu toch al behoorlijk wat vorm te krijgen. Inmiddels is de bouw al een heel eind verder gevorderd dan het stadium zoals afgebeeld in bovenstaande foto, maar â&#x20AC;&#x2DC;dat beeldâ&#x20AC;&#x2122; verklappen, we nog even niet, want dan zou ik vooruitlopen op de volgende delen van de bouwbeschrijving. In een volgend artikel zal de verdere MODELBOUW van de SCALDIS aan de orde komen, dussss tot de volgende bijdrage! Met vriendelijke groet.

JOHAN VAN HEININGEN.

42


43


44


Onder deze duidelijke en niet mis te verstane naam starten wij een nieuwe en hopenlijk blijvende rubriek. Zoals de naam al aangeeft bieden wij alle adverteerders de mogelijkheid om vrijblijvend een informatief artikel in te zenden, dit kan dus bijvoorbeeld gaan over specifieke artikelen die U levert, een speciale actie(periode) of een algemeen schrijven, ook het tweemaandelijks wijzigen van Uw advertentie behoord tot de mogelijkheden, keuze genoeg dus ! Wij bieden U voor dit doel maximaal 6 paginaâ&#x20AC;&#x2122;s (A5) formaat om Uw bedrijf extra onder de aandacht te brengen in dit clubblad en ver daar buiten door middel van onze internet pagina: www.mbva.nl vooral vanwege het laatste prefereren wij Uw bijdrage in kleur, aanleveren van Uw artikel kan voor de 10e van de oneven maanden in Word, PDF enz enz enz. Aan: redactie@mbva.nl of MBVA Ruigenhil 58C 2952 AR Alblasserdam

Wij zien Uw bijdrage graag tegemoed !! Vr Gr De Redactie

45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


ALBLASSERDAM – In gebouw ‘De Damsteen’ aan het Cortgene 8 in Alblasserdam kon van 15 tot en met 19 september 2015 de tentoonstelling ‘Van Sloepenbouw tot Jachtenbouw’ worden bezocht. Het publiek kon genieten van de aanblik van een vijftiental modellen van schepen, die in het verleden en heden op de Alblasserdamse en Kinderdijkse werven zijn gebouwd. Ze zijn beschikbaar gesteld door Royal IHC Merwede in Kinderdijk, Oceanco, Modelbouwclub Alblasserdam en het Baggermuseum Sliedrecht. Onder andere waren te zien: sleephopperzuiger Willem van Oranje, het jacht Alfa Nero, mijnenjager M850 Alkmaar, tinbaggermolen Kalmoa en de zeesleepboten Roode Zee en Zwarte Zee. De expositie is samengesteld door de Historische Vereniging WestAlblasserwaard in samenwerking met de Activiteitencommissie van de Grote Kerk aan het Cortgene. De tentoonstelling werd dinsdag 15 september 2015 geopend door de heer W. Stout, oud – technisch directeur van scheepswerf Van der Giessen de Noord.

Vanzelfsprekend werken wij graag aan dit soort initiatieven mee !!

61


62


63


64


Oktober: 03 06 11 23 29 31

Johan Heijkoop Erik-Jan Sprong Gerard Kok Arie Ooms Jesse Schievink Bas De Frel

November: 27

Robert De Frel

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

06 Jan

6 Nieuwjaars receptie

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim

Alblasserdam

17 Feb

5 Algemene Leden vergadering

â&#x20AC;&#x2DC;t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

04 Apr

4 Vaardemo bij het Makado-Center

Makado-Center

Alblasserdam

11 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

15-19 Apr

2 Intermodellbau 2015

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

3 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

09 Mei

4 Open Havendag

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

14 Mei

2 Werkschependag

VMBC Het Anker

Nieuwegein

23 Mei

4 Demo met bassin

WC De Binnenhof

Rotterdam

27 Juni

4 Demo met bassin

Noordparkfestival

Zwijndrecht

4 Juli

3 Baggerfestival

NBM

Sliedrecht

4t/m6 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

12 Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

19 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

26 Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers. 68

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2015 - 5  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2015 - 5  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement