Page 1

MBVA © 2015


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2015 - 4 Volgnr: 214

Mede Modelbouwers, Gelijk aan het vorige nummer is er ook nu (gelukkig voor de redactie !) weer sprake van een uitgebreid ingezonden stuk van één van onze leden, ditmaal over de volledig in polyester uitgevoerde bouw van een viertal modellen van een Damen Pushycat 42 voor het NBM jullie houden de diverse demoverslagen dus nog steeds tegoed. De T-shirts en Poloshirts kunnen nog steeds besteld worden, de bedoeling is om deze op korte termijn te bestellen. Dus loop je tijdens een demo ook graag in clubtenue zet je naam op de lijst in ‘t Ruim of stuur een berichtje naar info@mbva.nl

Veel leesplezier,

vr gr De Redactie !! 7


Beste leden, Het is inmiddels ‘hartje zomer’ dat ik mijn 2-maandelijkse bijdrage aan de Brulboei aan ’t optekenen ben. Dit doe ik (inmiddels) thuis, gegeven het feit dat mijn vrouw en ik onze zomervakantie er al op hebben zitten. Gelukkig viel ‘die’ – voor mij – relatief vroeg in het voorseizoen, waardoor ik toch nog in de gelegenheid ben geweest om een leuke MBVA-vaardemo bij te wonen. Ook is ’t mij redelijk gelukt om – conform de daarover gemaakte afspraken op de ALV – mij met enige regelmaat (= ca. 2-wekelijks) in het clubgebouw te begeven. Daaronder ook de periodieke bestuursvergaderingen, waarin ik jullie kan melden dat we – als bestuur – tevreden mogen zijn over het wel en wee van de vereniging. Het aantal geboekte en uitgevoerde vaardemo’s ligt weliswaar wat lager dan ’t voorgaande jaar, maar over succes hebben we sowieso niet te klagen. De meeste demo’s hebben dan ook plaatsgevonden onder werkelijk prachtige weersomstandigheden, waardoor ook het publiek volop heeft kunnen genieten van onze hobby. Voor mijzelf was de demo t.g.v. het Noordpark-festival te Zwijndrecht een hele bijzondere. Na een – behoorlijk – lange absentie van mijzelf m.b.t. de vaar-activiteiten van de MBVA mocht ik mij ook weer een volle dag scharen onder de vloot van vaarders. Het heeft mij gelukkig weer een gigantische dosis ‘prettige prikkels’ gegeven om frequenter deel te nemen aan de div. demo’s. Een wens waar menig MBVA-lid zich ook wel in terug zal vinden; m.a.w. dat de voorzitter zich ook actief mengt in het clubgebeuren ‘buitenshuis’. Ik zal dat dan ook zeker proberen vol te houden. Helaas ben ik begin Juli geconfronteerd met een ongevalletje, waardoor ik een gecompliceerde breuk in m’n middenvoetsbeentjes heb opgelopen.; (3 stuks kapoerawietska). Ofwel…. Menig weekje met m’n voet in ’t gips, en de prognose van de chirurg dat ik hier- mogelijk – zéér lang (ca. 3 maanden) ‘zoet mij zal zijn’ vooraleer ik weer enigszins normaal zal kunnen lopen. Doffere pech is ook nog ‘ns dat deze kwetsuur ook nog ‘ns aan m’n rechtervoet is ontstaan, waardoor ik dus niet in staat ben (en ook niet toegestaan wordt) om auto te rijden. 8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Het zal jullie duidelijk zijn dat ik e.e.a. zeer ernstig betreur, maar ik kan niet anders concluderen dat ik hier zelf ook niet om heb gevraagd (integendeel), en dat ik alleen maar mag hopen dat de genezing van m’n voet een vlot verloop zal kennen. Des te eerder dat ik weer naar ’t clubgebouw kan reizen, des te liever!! *** Gelukkig heeft mijn vrouw – Yvonne – te kennen gegeven om – zonodig – een X-aantal ritjes te maken naar Alblasserdam, waardoor ik tóch in staat zal zijn de continuïteit van mijn clubbezoeken nog enigszins vol te houden, waarvoor dank. Weet ook dat de communicatie tussen mij en de andere bestuursleden op een keurig nivo in stand gehouden wordt, en dat ik dus van (vrijwel) alle actuele zaken op de hoogte ben c.q. gehouden wordt, waarvoor dank. Ik spreek de hoop – en uiteraard ’t vertrouwen – uit, dat we komende maanden nog een leuk aantal vaardemo’s te gaan hebben, waarbij de inzet van iedereen gewenst is. Raadpleeg de agenda tijdig zou ik zeggen, en meld je aan. Het gaat er immers om dat we als vereniging goed (en zo mogelijk in grote getale) voor de dag komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie de vereniging hierin optimaal vertegenwoordigen, en wens jullie alle plezier toe bij de komende ‘events’. Tot slot: Voor diegenen welke nog met vakantie erop uitgaan….; Ik wens jullie allen, en jullie familie een ontzettend fijne vakantieperiode toe. RELAX, en kom graag in goede gezondheid weer terug! Met vriendelijke groet.

JOHAN VAN HEININGEN

MBVA-Email: Voorzitter@mbva.nl SKYPE: johan.van.heiningen (Een evt. video-gesprek is dus ook mogelijk) Telefoon: 06-52193428 (Vanzelfsprekend ook met SMS en/of WhatssApp)

11


Al vrij vroeg in het jaar werden we als vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan een (voor ons) nieuw evenement namelijk het: In Zwijndrecht en wel op 27 Juni van 12.00 tot 18.00 uur. Het inmiddels alom bekende Demo-ritueel, koffie, inladen enz, enz, enz ging nu dus zo’n 2 uur later van start (ook wel eens lekker !) Zo rond de klok van tien uur arriveerden we (12 man sterk !) in het Noordpark en nadat ons een mooie plaats was toegewezen konden we dan ook al snel beginnen met het opzetten van het grote bassin, met zo’n grote ploeg werkelijk een klusje van niks…

WEL, een grote klus was het vinden van de benodigde hoeveelheid leidingwater, het soort water waar onze voorkeur (indien mogelijk) toch naar uitgaat, na gebruik is het bassin namelijk nog steeds schoon ! en kan zonder boenen of poetsen zo weer opgevouwen de aanhanger in ! Na lang zoeken en zeven brandslangen verder vonden we toch een tappunt ergens in de bush-bush en kon het bassin gevuld worden, 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


gelukkig begon het festival pas om 12 uur dus we waren nog steeds ruim op tijd. Sommige Pietjes ongeduld konden daar echt niet op wachten en waren tijdens het vullen al aan het varen met ĂŠĂŠn van de clubbootjes.

15


Met welgeteld 16 varende schepen en scheepjes waaronder een aantal flinke jongens (of zijn het meisjes ?) was het werkelijk dringen geblazen. Maar mede dankzij de onovertroffen en even voortreffelijke

16


17


18


stuurmanskunsten van de diverse kapiteins zijn er (gelukkig) geen noemenswaardige aanvaringen te melden. Hetgeen met de clubbootjes die door de jeugd bestuurt mogen worden regelmatig het geval is, gelukkig blijft ook dan de schade beperkt tot een ligt krasje. Ook de in noodsituaties gespecialiseerde schippers van de Reddingsbrigade wilden wel eens met een wat kleiner bootje varen, ook zij konden zich naar hartenlust uitleven en hebben zich kostelijk vermaakt !!

Na het om beurten nuttigen van een warme hap werd het door de toestroom van publiek al snel duidelijk dat het festival officieel was geopend. Op de diverse podia werd een leuk stukje muziek ten gehore gebracht en door het schitterende weer werd het al snel erg druk met publiek langs het bassin. De brandweerboot Zuid-Holland kwam op gezette tijden langs om te laten zien dat 3000 Ltr rivierwater per minuut zo’n 60 Mtr ver weg spuiten geen enkel probleem is, mooi om te zien en te horen !!

19


Jammer, maar helaas komt aan alle leuke dingen een eind, dus met het voorzichtig bijvullen van de rivier zijn we rond een uur of 6 gestart met het opbreken van het bassin

na een zeeeeer geslaagde demomiddag, wat ons betreft zeer zeker voor herhaling vatbaar!! Nadat alles weer op zijn vaste plek was opgeborgen in de aanhanger waren we na een korte rit weer snel in ‘t Ruim waar we alles direct hebben opgeruimd, ook twee lekke brandslangen liggen klaar om vervangen te worden, gelukkig hebben we er nog een paar liggen. Na het nuttigen van een kleine afzakker zijn we gezamenlijk weer op huis aangegaan, niet moe maar wel voldaan ! Dank, aan de organisatie !! Op naar de volgende demo‌ 20


21 Smitsweg 2 3295 BV ‘s-Gravendeel 078-6731426

Makado Center 31 2951 EH Alblasserdam 078-6912268

In onze winkel in Alblasserdam hebben wij ook Pasfoto service !

DA van Zessen ‘s-Gravendeel

www.davanzessen.nl

DA van Zessen Alblasserdam

Kom het echte “DA Van Zessen gevoel“ ervaren in één van onze winkels !

Van Zessen

Drogisterij & Parfumerie


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


HET

BAGGERBOOTJE (Een model van de PushyCat 42) Deel II

In Brulboei nummer 2015-1 is uitgebreid beschreven wat de aanleiding is geweest om dat Baggerbootje te gaan maken. Nog even heel kort: om met name de jongeren wat meer bij de wereld van het baggeren en alles wat daar bij hoort te betrekken, is in de tuin van het Baggermuseum in Sliedrecht een Educatief Erf opgezet, een naam die overigens later omgezet is naar Bagger Praktijk Tuin. Daar kunnen jongeren letterlijk spelenderwijze kennis maken met de baggerwereld. Bij een van deze spellen, een behendigheidsspel, zijn radiografisch bestuurbare bootjes nodig. De voorkeur ging daarbij uit naar een model van de PushyCat 42 van Damen, een van hun eerste duwboten. Aangezien er meerdere bootjes nodig zijn (4 stuks) is gekozen voor het maken van een polyester mal vanaf een model, waarna vervolgens in die mal een aantal bootjes, eveneens van polyester, gereproduceerd kunnen worden. Omdat deze manier van werken, het maken van een polyester boot, nl. van model via mal naar casco van een boot, voor mij nieuw is heb ik er mee ingestemd om de casco’s te maken en één daarvan af te bouwen tot radiografisch bestuurbare boot. Als model is dan ook gekozen voor de PushyCat 42 van Damen, op schaal 1:17, dus circa 75 cm lang. In het slot van deel I is het model (bijna) klaar om zijn jas (de mal) van polyester aan te krijgen, dus zal ik daar de draad weer oppakken. Vanwege de (voor mij) nieuwe manier van “bootjes bouwen” laat ik me graag voorlichten door het bedrijf Comaro BV in Werkendam, die alle benodigde kennis (en materialen!) in huis heeft. Het con23


tact met dit bedrijf is tot stand gekomen via het Baggermuseum en mijn “begeleider” is Gordon Watt uit Schotland, die daar al zo’n 15 jaar met polyester werkt en er derhalve best heel veel van af weet. Hij gaf ook aan dat er om het model nog een brede rand moest komen, om later de mal, met behulp van houten keggen, van het model af te kunnen krijgen.

Zoals op de foto te zien is glimt de romp al als een spiegel, maar er moeten nog een of twee lagen tweecomponentenverf op. In dit geval voornamelijk om nog een paar kleine kieren dicht te krijgen. Als de romp dan echt droog en de verf goed uitgehard is, komt een heel belangrijke stap vóórdat er polyester op aangebracht kan worden. Om te voorkomen dat de nieuwe laag (de mal!) aan de romp kleeft en er dus nooit !!!! meer af te krijgen is, moet de romp in een speciale was gezet worden. Deze was, “Mold Release” – vrij vertaald: “Vorm Loslater”, zorgt er dus voor dat je een redelijke 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


kans loopt om een bruikbare vorm/mal over te houden. Mij is op het hart gedrukt dat het aanbrengen van de was een zeer secuur werkje is, waar letterlijk en figuurlijk het uiteindelijke resultaat van afhangt. De was hoeft er ook “maar” in minstens zes lagen opgebracht te worden; elke laag moet minstens twee uur drogen en daarna moet de laag heel goed uitgewreven worden. Daar ben je dus best een paar dagen zoet mee, maar het moet, dus zo gezegd, zo gedaan! En het resultaat? Glimmen meneertje! Ik dacht al eerder dat de romp mooi glom, maar dit slaat alles. Geweldig. Nou, dáár zal het in elk geval niet aan liggen. Door werkzaamheden aan Het Baanhoek Diorama in het Sliedrechts Museum is het werk aan de PushyCat wat vertraagd en ook de ombouw van de maquette van de Maeslantkering op de zolder van het Baggermuseum heeft een kleine 6 weken van mijn tijd opgegeten. Na deze flinke periode van stilte lijkt het dus wel of het project PushyCat geheel van de baan is, maar niets is minder waar. Achter de schermen, dus thuis in het knutselhok, is er in de avonduurtjes driftig aan gewerkt. Weliswaar met enige vertraging, maar ik heb het model geen moment uit het oog verloren. We pakken de draad weer op bij het model dat bij mij op de werktafel staat en op de foto aan het begin van dit verhaal te zien is. De volgende stap zou dus weer een bezoek aan Comaro in Werkendam geweest zijn, maar door die twee aangegeven noodzakelijke klussen bij het Baggermuseum en het Sliedrechts museum liep dat even uit de hand en werd het begin april (2015) voordat de polyester aan de beurt was. Dus op naar Werkendam! met het model om te zien of en 27


vooral wanneer er iets aan de mal gedaan kon worden. Dat bleek echter een verkeerde timing, omdat het daar juist op dat moment verschrikkelijk druk was. Voor de zaak natuurlijk prima, maar ik moest gewoon een beetje geduld hebben. Bovendien bleek “mijn” uitvoerder Gordon, met die vele jaren ervaring met polyester, voor twee weken elders werk te hebben, zodat er gewoon even niets gedaan kon worden. Daarom werd het model op kantoor door Marianne, mevrouw Koorengevel, zolang op de kast gezet met de belofte dat er goed op gepast zou worden en dat ik gebeld zou worden zodra er even wat ruimte was en er toch een polyester order in behandeling ging. En ja hoor, op een goede namiddag belde Ron, meneer Koorengevel, dat Gordon met een “Polyesterklus” bezig was en dat ik daarom van harte welkom was. Nog dezelfde middag meldde ik me uiteraard bij Comaro en daar stond het model van de PushyCat al op de werktafel tussen verschillende andere werkstukken op me te wachten, want ik had gevraagd of ik zoveel mogelijk zelf mocht doen. Ik kon er gelijk tegenaan. Nu klinkt dat heel heftig, maar dat valt best mee. Nadat ik een plastic schort vóór geknoopt had en een paar eveneens plastic handschoenen had aangetrokken, werd er onder leiding van Gordon eerst een plastic bakje, een klein emmertje zonder hengsel, gevuld met een soort beige pasta uit een vat, de gelcoat. Met een verfroerhoutje werden er uit een groot blik een paar schepjes “pigment”, in dit geval een zwarte kleurstof, bij gedaan en met datzelfde houtje het geheel goed doorgeroerd. Daarna werd er 2 % harder toegevoegd en het geheel weer goed geroerd. Die eerste laag bestaat alleen uit gelcoat, die óf de glanzende egale buiten laag van een eindproduct, óf de vaste, 28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


gekleurde binnenlaag van de mal vormt. In de volgende lagen worden ook vezelmat verwerkt, die na uitharding voor de stevigheid zorgen.

Gordon vertelde dat bij het aanmaken van polyester er vrijwel altijd een beetje zwarte pigment wordt toegevoegd. De reden daarvan is dat het, behalve een mooie, egale zwarte kleur, ook goed aangeeft waar je gebleven bent met het insmeren van de spierwitte polyester mat, zodat je geen stukje(s) overslaat, die dan later niet hechten of verharden. Vervolgens kon ik met een flinke, platte kwast het model netjes “maar niet te dun” in deze zwarte “tjet” zetten en daarmee is het feest voorbij. Nee!, niet klaar natuurlijk. Ik had me alleen niet gerealiseerd dat je zowel bij “gelcoaten” als bij “polyesteren” steeds één of een paar laagjes aan kunt brengen, maar dat je 31


vervolgens moet wachten tot dat laagje “droog” of beter gezegd “uitgehard” is. Doe je dat niet en breng je de volgende laag te snel op de voorgaande laag aan, dan loop je het risico dat de lagen krom trekken en dat krijg je nooit meer goed. Dat was ook de reden dat Gordon op de twee lange tafels in die werkruimte (overigens met een prima afzuiging!) en elders op het bedrijf, zeker een stuk of acht verschillende werkstukken in behandeling had om die noodzakelijke wachttijden op te vullen. Het plastic bakje met het restje gelcoat met roerhoutje en kwastje was inmiddels al vrij hard en goed warm geworden: dus gewoon weggooien! Er gaat wat weg zo! Omdat het dan echt wachten geblazen is en Gordon met iets bezig was waarbij ik niet kon helpen, ben ik maar het bedrijf gaan verkennen, wat inhoudt dat ik in een paar andere hallen ben wezen kijken. Je kan tenslotte niet na elke “productiegang”, effe stukkie vurreve”, en dan weer koffie gaan drinken. Na een half uur à drie kwartier is de eerste laag hard en kan er verder gewerkt worden, in dit geval, omdat het de binnenkant van de mal betreft, het aanbrengen van de tweede laag gelcoat. Ook daarin wordt wat van de betreffende kleur pigment gemengd, goed geroerd en vervolgens de 2% verharder. Dit mengsel wordt weer met de brede kwast als een egale laag op de “mal in wording” aangebracht. De versterking van de mal wordt langzaam opgebouwd door op deze laag stukjes “dunne” polyester mat te leggen, dat in vaktermen “vlies” heet of in elk geval zo genoemd wordt. Door het vlies te gebruiken wordt tevens een mooi, egaal oppervlak van de mal verkregen, wat natuurlijk zeer belangrijk is voor het latere uiterlijk van 32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


Griendweg 100

4209 DB SCHELLUINEN

34


35


Nu 10 % Korting !! voor MBVA Leden.

36


het eindproduct. Het “vlies” wordt met de kwast bevochtigd en voorzichtig uitgesmeerd. Daarna wordt met de “droog” gestreken kwast het overtollige polyester en vooral de lucht uit het doek “gedipt” of “gedept”, dat wil zeggen dat er met de kwast rechtstandig op geklopt wordt, waarbij vooral ook gezorgd moet worden dat het doek goed in de hoeken wordt gedrukt. Natuurlijk worden er van elke fase in het proces foto’s gemaakt, zodat er in dit verslag ook wat afbeeldingen getoond kunnen worden. Als het vlies tot volle tevredenheid van Gordon is “aangedipt” wordt er voor de verandering noodgedwongen maar weer een klein uurtje gewacht, waarin we de tijd verdreven hebben door de loods naast de werkruimte aan te vegen, nadat eerst de bezems en de schep weer vast op hun stelen zijn bevestigd. Dan volgt weer de wachttijd en is er toch koffie gedronken, waarna de derde laag volgt, maar nu met polyester uit een grote container, waarvan een nieuw, inmiddels bekend bakje half vol wordt getapt. Ook daaraan wordt wat van dezelfde kleurstof gedaan, in dit geval voor de mal “gewoon” zwart en wordt er de harder door gemengd. Deze derde behandeling is in principe gelijk aan de tweede, met als verschil dat er polyester wordt gebruikt en dat het doek nu wat dikker is, in vaktermen: het 300 grams doek. Inmiddels is de middag omgevlogen en stoppen we er voor vandaag mee. De volgende dag kan de polyester in alle rust verder uitharden, want Gordon moet voor een karwei naar Antwerpen en ik ga zoonlief in Den Helder uitzwaaien, die voor precies 100 dagen een tochtje met Zr.Ms. TROMP gaat maken. Door het vele werk bij Comaro kan ik gelukkig op de daarop volgende dag, de vrijdag, weer terecht en worden in de vierde gang met het polyester nu 37


twee lagen polyestervezel aangebracht op de inmiddels goed uitgeharde laag van de woensdag. Bovendien wordt deze keer “zwaar” doek, de 450 grams mat, gebruikt. Na het nodige dip- en rolwerk is dan de mal in feite gereed en hoeft alleen nog maar uit te harden. Voordat de polyester te hard is worden er door Gordon eerst nog even de overtollige stukken mat afgesneden en is daarmee deze klus geklaard. Zoals bij alle voorgaande lagen wordt de polyestermat in kleine reepjes van hooguit 10 centimeter, nee, niet geknipt!, maar gescheurd!! (omdat de daarbij ontstane rafelige kanten beter hechten) voordat ze met de dunne, vloeibare, zwarte polyester op het model worden gekleefd, aangestreken en wederom “gedipt” met de kwast. Om de lucht onder de verschillende lagen polyestermat uit te krijgen, wordt deze er ook met een klein metalen rolletje uitgerold. Al met al toch best een secuur werkje.

Voordat we vrijdagmiddag stoppen geeft Gordon aan 38


39


40


dat er nog een paar houten steunen voor onder de mal gemaakt moeten worden. Als de mal los van het model is, kan deze dan daarop staan, hetgeen later weer gemakkelijk is bij het maken van de boten. Dus op een paar stukken pakpapier de vorm van de romp afgetekend, om thuis een soort frame te maken. Hoewel de uit Schotland afkomstige Gordon al 15 jaar in Werkendam woont en werkt, zijn nog steeds 9 van de 10 woorden die hij zegt, ja, juist: Engels! Het gevolg is dan ook dat tijdens het werk, maar ook tijdens de koffie en tijdens de lunch er door iedereen, ook de directie en de kantoordames, (bijna) alleen Engels wordt gesproken. Een heel aparte ervaring. Het is inmiddels week-end geweest (begin ik ook al in het Engels!) en maandag de 4de mei, dus Dodenherdenking, en de laatste laag van de mal heeft tijd genoeg gehad om rustig uit te harden. Het spannende moment waarop de mal van het model gescheiden gaat worden is nu bijna aangebroken, maar eerst wordt het frame over de omgekeerde romp gezet, de kier wordt met “verwijderingspasta” opgevuld en het geheel met een paar lagen 350 grams mat aan de mal vast “gepolyesterd”. (Verwijderingspasta is een soort stopverf, die in kieren of openingen wordt aangebracht als onderdelen tijdelijk aan elkaar gehecht moeten worden, maar later onbeschadigd weer moeten worden gescheiden.) Deze klus is om 11 uur geklaard en daarom heb ik even tijd voor het Baggermuseum, waar nog wat kleine klusjes aan de Maeslantkering op me liggen te wachten. Om drie uur ben ik weer terug en zijn mal en frame inmiddels stevig met elkaar verbonden.

41


Het uur van de waarheid is aangebroken: krijgen we de mal van het model of hebben we een probleem? Nou, aanvankelijk lijkt het erop dat het laatste het geval is. De mal is met geen mogelijkheid van het model te scheiden, zelfs niet met drie of vier houten keggen! De volgende stap is het boren van een gaatje in de mal en daar perslucht van 6 bar op te zetten, maar dat helpt ook niet merkbaar. Tenslotte het model omgekeerd opgehangen en dan met een nylon hamer de mal een paar flinke tikken gegeven en ja hoor, er komt beweging in. En dan is het verder een fluitje van een cent. We hebben een schitterende, glimmende, gladde, gitzwarte, onbeschadigde mal, die keurig muurvast op een frame staat. Omdat het de volgende dag 5 mei is, Nationale Bevrijdingsdag, en er bij Comaro niet gewerkt wordt, kan ik de “mal met frame” mee naar huis nemen om hem serieus in de was te zetten en zo klaar te maken voor de eerste boot. Net als bij het model is dat in de was zetten ook weer geen kleinigheid. Het betekende dat elke keer nadat de was is aangebracht er een wacht- en droogtijd van minstens 20 minuten á een half uur aangehouden moet worden. Dan heel goed uitpoetsen en begint het feest opnieuw. Met 6 of 7 van deze voorbehandelingen heb je echter méér dan één volle dag nodig. Dus die woensdagmorgen om 6 uur thuis de laatste waslaag aangebracht en stond ik om 8 uur mét de glimmende mal onder de arm bij Comaro. Het zou een spannende dag worden, want: Het eerste schip zit er aan te komen! De mal op de tafel gezet (op een laag pakpapier om eventueel gemorste polyester op te vangen) en weer het hele ritueel, maar nu eerst een kleur laag aanbrengen in de mal. Bij inspectie van de inloopkast waar alle chemicaliën staan konden we, naast het zwarte pigment die we al hadden, de 42


43


44


kleuren geel, wit, blauw en grijs vinden. De wens was (en is!) om een aantal polyester boten, in de vorm van de PushyCat 42, te maken in de kleuren oranje, rood, wit en blauw voor het Baggermuseum. Verder een boot voor Hans (zwart) en een voor mezelf (geen voorkeurskleur, maar het blijkt tenslotte “geel” te worden). Totaal derhalve 6 stuks en met één reserve uiteindelijk 7. De eerste boot zal blauw worden! Waarom? Gewoon omdat deze vooraan voor het grijpen stond. Voor de eerste laag (die later de buitenkant van het product – de bootvormt) wordt er weer “Gelcoat” gebruikt, een pasta-achtige stof, waaraan eerst een beetje (in dit geval) blauwe kleurstof, het pigment, wordt toegevoegd. Na goed roeren wordt dan de verharder toegevoegd en volgt weer: goed roeren! Voor de belangstellende lezer kan ik nog mededelen dat de gebruikte verharder Andonox heet en naar de fraaie chemische naam “Methyl Ethyl Keton Peroxyde” luistert. Zo, dan weten jullie dat ook. Met een kwast wordt vervolgens de kleurige Gelcoat, in dit geval dus blauw, aan de binnenkant van de mal aangebracht in een niet te dikke egale laag.

45


Dan is het weer wachten geblazen. Om de productie op te voeren én omdat Gorden wel van opschieten houdt (of niet zo heel veel geduld heeft?), worden er maatregelen genomen. Het droog-, c.q. uithardingsproces kan versneld worden door bijvoorbeeld warme lucht over en in de mal te blazen. Wat doe je dan? Je zet vóór de mal een kistje van zo’n 30 centimeter hoog en zet daarop een rol handdoekpapier. In het asgat van deze rol past dan precies de handgreep van een haarföhn, die je zo op de mal richt. Weer een uur in het proces gewonnen! Als de laag droog is en niet meer kleeft, wordt er in een bakje weer “gewone” polyester aangemaakt met dezelfde kleurstof als de buitenlaag (de gelcoat) en voorzien van de benodigde 2% verharder. Inmiddels had ik al kleine stukjes 300 grams polyester mat afgescheurd, voldoende voor één deklaag in de mal. Eerst de binnenkant insmeren en dan gelijkmatig verdeeld, maar overlappend, de polyester matjes in de mal vouwen en weer met de kwast van polyester voorzien. Deze laag steeds maar weer “dippen” om de luchtbelletjes te verwijderen en daarbij ook het kleine rolletje gebruikend. Bakje met restant, de kwast en het roerhoutje gaan dezelfde weg als de wegwerphandschoenen, die na elke handeling vervangen worden en dan is het weer wachten geblazen. Als je zo door de hallen loopt is er altijd wel ergens iets te doen of een handje te helpen en tenslotte zijn er dan altijd de koffie- en lunchpauzes nog. Als de 300 gramslaag droog is kan begonnen worden met de laatste ronde: twee lagen 450 grams polyester mat. Ook hier weer dezelfde procedure. Eerst stukjes polyester mat afscheuren, bakje met iets meer polyester en een klein beetje pigment 46


47


48


goed roeren, dan de 2% harder toevoegen, het hele zaakje weer roeren en vervolgens deze polyester en de matjes in de juiste volgorde en op de juiste manier op de binnenkant van de mal aanbrengen. En dan natuurlijk: dippen, dippen en nog eens dippen! Nog voor de met polyester doordrenkte mat begint uit te harden, wordt het deel dat boven de mal uitsteekt er gewoon met een schaar afgeknipt, dat scheelt later weer een hoop slijpwerk. In principe is deze eerste boot nu klaar en hoeft alleen nog maar rustig (liefst zonder krom te trekken!!!) uit te harden, zodat we hem uit de mal kunnen halen. Alleen moet je wel even geduld hebben tot morgen en is er weer een dag voorbij. Voordat Gordon naar huis gaat snijdt hij het boven de mal uitstekende polyester, dat dan al stevig maar nog betrekkelijk zacht is, met een stanleymes op het randje van de mal af, waarbij hij vier “ogen” laat staan om de boot uit de mal te kunnen trekken. Natuurlijk sta ik de volgende ochtend om 8 uur weer op de stoep bij Comaro, razend benieuwd of de boot makkelijker uit de mal komt, dan de mal van het model kwam. Nou, dat is geen enkel probleem, want de blauwe boot laten zich gemakkelijk uit de mal tillen. De mal moet dan weer in de was gezet worden, maar dat is niet zo hevig als bij het model en de eerste keer van de mal. Slechts één keer in de was is genoeg, dat betekent slechts een half uurtje wachten. In de tussentijd worden de “oren” van de blauwe boot geslepen, want de polyester is nu echt hard geworden. Een prachtige boot: blauw, licht en toch oersterk!

49


We gaan gewoon door met de volgende boten en hebben daarbij bijna alle kleuren die we in gedachten hadden: Oranje, Rood, Wit, Blauw, Grijs en Geel. Waarom deze kleuren? Nou gewoon vanwege de Nederlandse driekleur en omdat Gordon net zolang in de chemicaliënkast bleef rommelen tot hij met de resterende kleuren tevoorschijn kwam. Dat kan je dan toch niet negeren? Omdat ik de gele boot wel mooi vindt en omdat grijs eigenlijk een mislukte kleurpoging was, zal er een zevende boot, geheel zwart, voor Hans gemaakt moeten worden. Omdat de resterende boten op dezelfde wijze zijn vervaardigd als de blauwe “spitsafbijter”, zou een verslag van de bouw van elk van de zes volgende wat teveel van jullie geduld vergen. Die ergernis wil ik jullie in elk geval besparen. Volledigheidshalve: Deze zes boten zijn trouwens voorspoedig van de productielijn gekomen en waren in ruim één week klaar. 50


51


52


DE AFBOUW VAN HET CASCO. Omdat je aan het kale casco van een polyester boot niet zoveel hebt, zal je er toch iets mee en vooral “aan” moeten doen, hetgeen uiteraard ook de bedoeling was. De volgende stap is daarom het ene beloofde exemplaar voor de Bagger Praktijk Tuin (blauw) optuigen en radiografisch bestuurbaar maken, samen met “mijn” gele PushyCat, die als prototype fungeert en waarbij eventuele “foutjes” verholpen en verder voorkomen kunnen worden. Als eerste handeling zijn er op de beide casco’s, de gele en de blauwe, lijnen getrokken als uitgangspunten voor de plaatsbepaling van de verschillende attributen. In grote lijnen: er moet een dek op, waarop een stuurhuis staat waarachter een werkruimte aan dek is. De typische rechte voorsteven moet er op en de verschillende bolders. Onder het schip zitten de stabilisatie vinnen met de constructie waarmee de schroefaskoker wordt ondersteund, compleet met schroef en roer. Omdat het een radiografisch bestuurbaar model moet worden zal er ook een motor in moeten, die weer om een vaarregelaar vraagt en natuurlijk de vaaraccu en zal het roer aangestuurd moeten worden met een servo. Die bestuurbaarheid vraagt dan om een zender, maar ook om een ontvanger in het schip die de door de zender uitgezonden opdrachten ook trouw uitvoert. Om deze benodigde elektronica te bemachtigen is eerst maar eens een reisje naar Quartel Modelbouw in Pijnacker ondernomen. De rest van de benodigde spullen zal je dan ergens anders vandaan moeten halen, want het is tenslotte geen bouwdoos waarbij je alle benodigdheden keurig in de doos aantreft. Gelukkig heb je thuis in je werkplaatsje nog het een en ander liggen en met een beetje fantasie kom je een heel eind. De eerste klus was het in 53


vorm slijpen en schuren van de polyester romp en het daarna aanbrengen van een houten rand langs de hele binnenzijde, waarop later het dek bevestigd kan worden.Het dek is een plaat triplex die netjes met de zeeg van de romp meebuigt. Op het dek worden de plaatsen aangegeven waar het stuurhuis moet staan en de “luiken� waardoor de in te bouwen elektronica te bereiken is en niet te vergeten de vaaraccu geplaatst kan worden. Ook de forse duwsteven kan nu worden aangebracht. Uit messingplaat worden de beide baken stuurboord stabilisatievinnen geknipt, gebogen en

elk van vier draadeinden voorzien. Daarmee worden ze door gaten in de romp gestoken en vast gezet. Eveneens van messing, maar nu van strip van 2 bij 7 millimeter, wordt een frame gemaakt, gebogen, gesoldeerd, geklonken en vervolgens met bouten en moeren door de romp vastgeschroefd. In dat frame loopt de schroefaskoker en het dient ook ter ondersteuning van het roer.Het roer is gemaakt van een 4 millimeter ronde as, waaraan een smalle en een brede strook messingplaat is gesoldeerd. In de romp is bij het roer een bevestiging voor 54


55


56


de stuurservo gemaakt en om de roerkoning (de as waardoor het roer loopt) is een gietvorm gemaakt, om later met polyester te vullen, teneinde deze doorvoering door de romp waterdicht te maken. Voor de schroefaskoker is ook een gat in de romp geboord, dat later ook gedicht moet worden. In de schroefaskoker zit natuurlijk een as met lageringen met aan een zijde de schroef en aan de andere zijde een blokje, waarbij de schroefas een paar centimeter uitsteekt. Daarop wordt een flexibele koppeling gemonteerd, welke weer verbonden wordt met de motoras, welke voor de aandrijving zorgt. Op de plaats van de motor is een montageplaat gemaakt, waarop later de motor vast gezet kan worden. In het voorschip worden de ontvanger en de vaarregelaar ondergebracht. De accu wordt zo laag mogelijk in het schip geplaatst ergens tussen de motor en de roerservo, in een laag bakje om verschuiven te voorkomen. Dan volgt nog de vervaardiging van het stuurhuis. Helaas is dat geen simpel rechthoekig hokje met een paar gaten als raam, maar is het iets ingewikkelder.

57


Dat “helaas” is natuurlijk onzin, want de speciale vorm van het stuurhuis “maakt” juist de boot. Dat er geen enkele rechte kant aan het stuurhuis zit maakt deze juist zo bijzonder, hoewel het een beetje lastiger is om al die hoekjes natuurgetrouw en op schaal weer te geven. Op het stuurhuis komt naast de boordlichten en wat andere artikelen, nog een eigenwijs mastje en daarmee is de aankleding compleet. De duwboeg krijgt voorop nog een rubber stootrand en de afwerking romp/dek wordt eveneens voorzien van een combinatie van een sierrand, die ook als stootrand dienst doet of andersom natuurlijk. Pas als al deze zaken klaar zijn kan er weer een reisje naar Werkendam plaats vinden, om met een heel klein beetje polyester al die mogelijke “lekkages” dicht te maken en is de boot pas echt “technisch” klaar! Maar daarmee ben je er nog niet. Tot zover is er, behalve bij het vervaardigen van het model!!!, nog met geen woord gerept over grondverf, plamuur, schuren en aflakken van het uiteindelijke doel: de boot. Welnu, dat is al een beetje gedaan, of gaat echt wel gebeuren hoor. Zo staat het stuurhuis al netjes in de eindlak, maar op de boot zelf zit nog geen druppeltje. Maar omdat de kopij (ook dit verhaal dus!) naar de weledele heer Hans Redacteur moet, zal het eindresultaat als foto pas in het volgende boekje te bewonderen zijn. Wel kan ik thuis nu beginnen met het “uitroeien” van alle polyester vezeltjes die zich in m’n kleren en vloerbedekking hebben genesteld. De tientallen keren “op en neer” naar Werkendam zijn me best meegevallen en niet te vergeten de enkele omweg over Kop van ’t Land en de oversteek met het pontje aldaar waren elke keer weer een aparte belevenis op zich. 58


Deventerseweg 44-46, 2994 LD Barendrecht Let op!!! Alleen telefonisch bereikbaar op : Maandag t/m Vrijdag 16 tot 21 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur.

Openingstijden: Dinsdag van 19:00 tot 21:00 uur. Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur. 59

Tel +31 (0)180 713078


60


Wel zal ik de witte “ARK VAN NOACH”-olifant langs de A15 ter hoogte van Schelluinen missen. Ger P.S De vier kleuren van de “Bagger”bootjes

En de blauwe “spitsafbijter“

61


62


63


64


Augustus: 07 11 14 16 19 31

Adriaan Verschoor jacco Schop Henk Dekker Eldert Heykoop Pieter van Dalen Ton v/d Linden

September: 01 11 12 14 14 15 15 16 24

Wilco van Oord Steef v/d Straeten Hans van gemeren Jurgen v/d Aa Ronald Stoppelenburg Ton Kuijs Rinus Stevense Hannes Zuidervliet Dirk Brouws

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

06 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

17 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

04 Apr

4 Vaardemo bij het Makado-Center

Makado-Center

Alblasserdam

11 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

15-19 Apr

2 Intermodellbau 2015

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

3 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

09 Mei

4 Open Havendag

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

14 Mei

2 Werkschependag

VMBC Het Anker

Nieuwegein

23 Mei

4 Demo met bassin

WC De Binnenhof

Rotterdam

27 Juni

4 Demo met bassin

Noordparkfestival

Zwijndrecht

4 Juli

3 Baggerfestival

NBM

Sliedrecht

4t/m6 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

12 Sep

4 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

19 Sep

4 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

26 Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers. 68

De brulboei 2015 4  
De brulboei 2015 4  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement