Page 1

MBVA © 2015


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: J. van Heiningen H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils J. Schop W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I. Ambacht en Nieuw-Lekkerland. Dit blad is tevens volledig in kleur in te zien op www.mbva.nl

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: info@mbva.nl Internet: www.mbva.nl

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten. Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 8 x 11 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden. Zij denken graag met U mee !! Volg ons ook op :

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Email: archief@mbva.nl

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2015 - 3 Volgnr: 213

Mede Modelbouwers, Vanwege een uitgebreid verslag van het diorama in het Sliedrechts Museum en mede daardoor een ernstig gebrek aan lege pagina’s, (echt niet meer dan 68 tussen de nietjes !!) geen demoverslagen in dit 3e nummer, die houden jullie tegoed in één van de volgende nummers. (Mits er dan wel ruimte voor is !!) Let op:

Door onze oude Voorzitter is geregeld dat leden van de MBVA voortaan 10% korting genieten bij modelbouwwinkel OUDE STATION (www. oude-station.nl) en zo’n gebaar is altijd mooi meegenomen en stellen wij zeer op prijs! Recent hebben wij weer twee nieuwe Leden mogen inschrijven, Robert De Frel en Bert Rietveld, heren Hartelijk Welkom !! Even ter informatie, er worden weer nieuwe Polo en T-shirts besteld, opgave bij een van de bestuursleden of vul je naam en aantal in op de lijst op het prikbord in ‘t Lampje… Ruim, hoe groter het te bestellen aantal zoveel lager de prijs p/st !! Veel leesplezier,

vr gr De Redactie !! Ps Na het aandachtig bekijken van de foto op pagina 42 betwijfel ik of er door mij nog wel koffie gedronken wordt bij diegene die het verslag over het Baanhoek Diorama ondertekend heeft ? maar goed, dat gaan we dan nog wel een keer proefondervindelijk vaststellen !! ;-)

7


Beste leden, Het is inmiddels begin Mei dat ik deze bijdrage aan de Brulboei aan het optekenen ben. Met genoegen kijk ik terug op de inmiddels verstreken periode tussen de ALV (waarin jullie mij her-verkozen hebben tot Voorzitter), en ik stel daarbij vast dat de harmonie binnen de club volop floreert. Dat doet mij goed! Ook heb ik m’n eigen draai al aardig teruggevonden, en beleef ik veel plezier aan het (gemiddeld 2-wekelijks) bijwonen van de clubavonden. Enerzijds voor het ‘lekker bijkletsen’ onder het genot van een hapje en een drankje, maar anderzijds ook voor het – conform de hiertoe gemaakte bestuurlijke afspraken - doornemen van de actuele zaken. Relatief vaak zie ik scheepsmodellen op de tafels verschijnen, welke ik nog niet eerder heb gezien. Soms nieuwbouw-projecten, maar evenzogoed (opgekochte) ‘opknap-modellen’. Niks mis mee, want wát ik voorbij zag komen verdiént het om een second life te krijgen! Met de nodige spirit en modelbouw-vakkennis onder de leden heb ik er alle vertrouwen in, dat deze scheepjes uiteindelijk als herboren aan ons getoond worden, en allicht ook mee gaan varen t.g.v. van onze vrije vaardagen en/of onze vaardemo’s. Inmiddels heeft de club – dit jaar - al weer 3 vaardemo’s mogen verzorgen, resp. Alblasserdam –Makadocentrum, de ochtend-vaardemo in het Baxpark te Hendrik-Ido-Ambacht, en (op ’t moment dat U deze Brulboei ter lezing aangeboden krijgt) ook de vaardemo t.g.v. de Havendagen op de locatie ‘Buiten de Waterpoort’ te Gorinchem. Over de demo’s (met ons bassin en allerhande noodzakelijke materialen in de aanhanger) nog ’t volgende…:

8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


De afgelopen periode is gebleken dat het voor de vereniging een (steeds groter) probleem wordt om de aanhanger (tandem-asser – plateauwagen met huif) naar en van de diverse demo-locaties te brengen. Menigeen heeft weliswaar een trekhaak onder z’n auto, maar heeft of 1) geen rijbewijs BE, of 2) niet het (legaal toegestane) vermogen in z’n auto om de trekkracht te leveren om onze 1300 kilootjes aan materiaal ‘mee te sleuren’. Het is best wel een punt van zorg voor de vereniging, waarover we ons de komende tijd nadrukkelijk zullen moeten gaan zien te beraden. Mocht U / mochten jullie een adequate oplossing weten, dan houden wij ons graag aanbevolen! Voor de rest kan ik alleen maar positief zijn v.w.b. het verloop van ons verenigings-bestaan, en het doen en laten van onze leden. Met álle vertrouwen kijk ik dan ook uit op een gezonde voortzetting van onze club-activiteiten. Zoals vaker geschetst geef ik daarbij wederom te kennen…. Niets lukt solo, maar daar hebben we jullie / allen bij nodig. Ik reken op jullie medewerking. Met vriendelijke groet.

JOHAN VAN HEININGEN

MBVA-Email: Voorzitter@mbva.nl SKYPE: johan.van.heiningen (Een evt. video-gesprek is dus ook mogelijk) Telefoon: 06-52193428 (Vanzelfsprekend ook met SMS en/of WhatssApp)

11


Het BAANHOEK diorama

Vervolg (van het vorige stuk) In een van de voorgaande Brulboeien heb ik uitgebreid verteld over dit schitterende stukje modelbouw dat in de kelder van het Sliedrechts Museum staat opgesteld. De bouwer van dit fraais is de heer Koos van Hof die helaas vrij plotseling is overleden. Zijn vrouw heeft later het diorama ter beschikking gesteld van het museum. Bij de opstelling bleek dat er een aantal extra's in het diorama waren ingebouwd, waar echter niemand weet van had, zelfs de familie niet. Jullie voelen de bui zeker al aankomen en jawel, "Of ik er eens naar zou willen kijken". Nu had ik dat al eens gedaan toen ik in datzelfde diorama goed een jaar daarvoor het treintje, dat op de spoordijk bij het station stond, via een omweg weer aan het rijden heb kunnen krijgen.

Daarom op een van de openingsmiddagen, op woensdag en zaterdag, naar Sliedrecht gereden en met Arie Sprong naar de kelder getogen waar het diorama 12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Hobby in Praktijk is een unieke hobby club, onze 12 vaste vrijwilligers zetten zich in om de technische hobby weer onder de aandacht te brengen. Dit doen ze door iedereen te helpen die problemen ondervind met zijn of haar hobby, zie ons als een vraagbaak. Wij vinden het leuk als je bij ons binnen loopt en komt praten, kijken of gewoon een kopje koffie komt drinken, bij ons gaat het om het delen van kennis en gezelligheid. In ons pand bevinden zich 5 modelbanen, staan er schepen en auto's opgesteld allemaal bedoeld om u verder te helpen met de hobby of ideeĂŤn op te doen.

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote Märklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 16:00 uur.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is. Dus loop vrijblijvend binnen, wij zijn er klaar voor. De koffie staat altijd klaar. 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


staat opgesteld. Opnieuw werd ik verrast door de schoonheid daarvan. Het klinkt een beetje hoogdravend, ik weet het, maar het is werkelijk een schitterend stuk modelbouw. Nu stond er onder de tafel waarop het diorama stond al die tijd, zolang het diorama in het museum was, al een plastic tas met een soort bedieningspaneel, dat volgens zeggen "bij de tafel hoorde". In het paneel waren drie trafo's geschroefd en er waren een heleboel draadjes en schakelaars. Ook in de zijkant van de tafel was een opening waarin een hele kluwen draadjes zat. Het leek er dus verdacht veel op dat het kastje en het diorama “iets” met elkaar te maken hadden. Maar wat, dat wist er “geeneen”. Bij een verdere inspectie bleek dat het diorama voorzien was van een aantal "apparaten" waar kennelijk iets mee gedaan kon worden, ook dat er kleine elektromotoren op verschillende plaatsen “onderdeks” waren geschroefd en werd verteld dat in de huisjes en de veerboot lampjes konden branden, evenals in de mini-lantarenpaaltjes op het perron en op de dijk langs de rivier. Uiteindelijk bleek, toen we dachten een beetje overzicht op de uit te voeren werkzaamheden meenden te hebben, dat er inderdaad licht in de huisjes kon en moest komen, evenals verlichting op de veerboot voor de wal. Maar er stond nog meer fraais op een duwtje te wachten, zoals een dragline met motor, een bulldozer die kennelijk kon bewegen, een stoomtractor welke een dorsmachine aandreef en tenslotte een jakobsladder die bedoeld was om balen stro of hooi op de hooimijt te brengen. Voorlopig dus werk genoeg aan de winkel, maar er deed zich al onmiddellijk een flink 15


probleem voor met betrekking tot de bereikbaarheid daarvan. . Omdat het diorama, dat uit drie delen bestaat die naast elkaar vast op een tafel zijn gemonteerd op een blad bestaande uit twee op elkaar geschroefde platen multiplex van zo'n 20 mm elk, was de bestaande bedrading onder de bouwelementen absoluut onbereikbaar en er zou dus zowiezo nieuwe bedrading moeten komen. Er zat dus niets anders op dan hier en daar heel voorzichtig een paar gaten te boren. Van museumzijde was daar gelukkig geen bezwaar tegen, want met begreep dat er gewoon geen andere mogelijkheid bestond. Dus kon ik aan de slag met als eerste doel: verlichting in de veerboot en in de huisjes. Het begon met uitmeten van de plaats van het midden van het betreffende huisje en/of boerderij en die plaats onder het tafelblad aangeven, zodat op die plek een gat van 10 mm door het dikke tafelblad geboord kon worden. Daarna met een dunnere boor van 6 mm, die ik klem in een messing pijpje van 9 mm had geslagen, voorzichtig een gaatje in de vloer onder het gebouwtje geboord. Daardoor kon ik een lampje op een dunner messing pijpje, waaraan de stroomdraadjes waren gesoldeerd, door het gat steken en op de juiste hoogte vastzetten met behulp van een busje waarin een “vleugelboutje� zat. Omdat de maquette zelf is gebouwd op een plaat triplex van 6 mm, met daarop een plaat ouderwetse zachtboard, was het boren geen probleem. Eenmaal door het triplex ging het doorboren van het zachtboard heel rustig. Voordeel van deze methode is vooral dat een eventueel kapot lampje snel en makkelijk te wisselen is. 16


17


18


De verlichting van de huisjes was daarmee snel geregeld. De verlichting van de veerboot was ook geen probleem. Toen er eenmaal een gaatje was konden daar de draden door en de bovenbouw van de boot was afneembaar, zodat er thuis op m’n gemak een aantal lampjes in gemaakt konden worden. Wat waren er verder voor grapjes. Ja, er stond een dragline aan de waterkant op het zachtboard met erom heen een zaagcirkel van circa 20 cm rond. Dit stuk, mét dragline, was kennelijk uitneembaar. Dus: Hup! Dragline met plaat en al uit de maquette getild en er bleek inderdaad een motor met vertraging onder te zitten, met bovendien een klein en een groot tandwiel voor een verdere reductie. Hij zou dus moeten kunnen draaien. Daarvoor kon natuurlijk een van de bewuste drie transformatoren prima gebruikt worden en waren natuurlijk daarvoor al veel eerder door Koos van Hof zelf in het bedieningspaneel ingebouwd. De dragline zelf is ook een heel bijzonder geval. Hij is heel oud en perfect nagemaakt, waarbij zelfs de kleinste details niet ontbreken. Bijzonder is zelfs met materiaal, waarvan hij gemaakt is. Het is gietwerk van tin, zoals vroeger de tinnen soldaatjes gemaakt werden. Prachtig mooi en heel gedetailleerd, maar met het grote nadeel: tin is een boterzacht materiaal en het gietsel is zeer kwetsbaar. Daarom de dragline met de uiterste voorzichtigheid (en veel liefde) behandeld. Het probleem bij de dragline was dat het bovendeel, machinehuis met kraanarm, draaibaar op het onderstel met rupsbanden was gemonteerd, maar met veel te veel speling. Het was lastig en vroeg engelengeduld, maar het is weer gelukt om het geheel “vast en toch draaibaar” op elkaar te krijgen.

19


Het eerste vraagteken kon worden geschrapt. De volgende vraag luidde: wat kan de bulldozer die daar zo eenzaam aan de waterkant staat? Ja, klein probleem. De bulldozer stond niet op een uitneembaar stuk en er was daarom op geen enkele manier bij te komen. Door het gat van de dragline kon met behulp van een spiegeltje echter wel wat bekeken worden. Dat spiegeltje vertelde dat er onder de bulldozer een mechaniek zat dat hem heen en weer kon laten rijden, maar dat was een flink apparaat. Al snel waren we het met elkaar eens dat er maar één mogelijkheid was: openzagen! Nu was al eerder gebleken dat het museum bij monde van Arie Sprong daar heel resoluut in was. Gewoon doen!, gaatje boren en de decoupeerzaag er in. Toen was het ook zo gebeurd: spiegeltje kijken, aftekenen, gat boren en zagen. Geen probleem. Toen de bulldozer “onderdeks” afgekoppeld, het mechaniek los geschroefd en dit door het gat tevoorschijn gehaald. 20


21 Smitsweg 2 3295 BV ‘s-Gravendeel 078-6731426

Makado Center 31 2951 EH Alblasserdam 078-6912268

In onze winkel in Alblasserdam hebben wij ook Pasfoto service !

DA van Zessen ‘s-Gravendeel

www.davanzessen.nl

DA van Zessen Alblasserdam

Kom het echte “DA Van Zessen gevoel“ ervaren in één van onze winkels !

Van Zessen

Drogisterij & Parfumerie


KEURSLAGER H. Bouter

Hellemanstraat 8 2957 AM NW - Lekkerland Tel: 0184 - 682520 Fax: 0184 - 686496

22


Geweldig! Kijk zelf maar:

In het midden van een plaatje dik, vast, wit karton van circa 5 x 5 cm was een dun messing buisje van zo’n 8 cm gelijmd. Dat karton kon over een lengte van circa 15 cm heen en weer schuiven. De aandrijving was een 12 Volt motortje met vertraging, welke op het asje, afhankelijk van de draairichting, een stukje draad kon op- en afwinden. Het draadje werd strak gehouden door een lange stalen veer. Om het schuiven van het plaatje te begrenzen waren er op de “keerpunten” micro-schakelaartjes aan-gebracht. Het geheel werd gecompleteerd door een echt relais, dat door de micro-schakelaartjes aangestuurd werd. Daarmee kon het messing buisje, dat loodrecht op de maquette was gemonteerd, eindeloos over een lengte van ongeveer die 15 cm heen en weer gaan. Precies boven het midden van het buisje was over een iets langere weg een gleuf in de maquette gezaagd. Onder in de bulldozer, welke trouwens ook van tin gegoten is met dezelfde perfectie als de dragline, was een heel klein gaatje geboord, 23


waarin een stalen staafje van 10 cm lang was gelijmd. Dit staafje (met bulldozer) was door de maquettebodem (de gleuf) in het buisje op het plaatje vast gezet. Bij het heen en weer gaan van het buisje werd zo de bulldozer meegenomen. Een vernuftige constructie die nog prima werkte ook, behalve . . . ! Ja, helaas zijn er altijd van die kleine onvolkomenheden, die de zaak in het honderd laten lopen. Bij de bulldozer zat het probleem in het relais. Door een stroomstootje van de microschakelaar wordt in het relais magnetisch een schakelaar omgezet, waardoor (in dit geval) de bulldozer van richting veranderd. Als dat niet gebeurt, blijft het motortje het draadje met fors geweld om het asje wikkelen en dat had het micro-schakelaartje compleet van het karton gescheurd. Dat was allemaal te repareren, maar belangrijker was te weten waarom dat gebeurde. Na enig zoeken bleek het probleem in het relais te zitten. Het was namelijk gemaakt voor een voeding van 24 Volt, terwijl er maar 12 Volt beschikbaar was. Daardoor was er voor het schakelen af en toe nĂŠt niet voldoende stroom voor een betrouwbare schakeling, met alle nare gevolgen van dien. Toen dat eenmaal bekend was is er een 24 Volts transformator voor gezet en was de pijn over. Zo, dat was het volgende probleem dat we van ons lijstje konden schrappen. Maar tijdens het geknutsel aan de bulldozeraandrijving had ik een elektromotortje opgemerkt dat een centimeter of tien naast de bulldozeraandrijving zat. Even de coĂśrdinaten onder tafel opgemeten en deze bleken overeen te komen met de mast met laadboom van een 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


www.dekrekel.com 26


vrachtbootje dat net naast de brug aan de wallag. Het motortje was al gauw aangesloten, nadat weer met behulp van de inmiddels bekende spiegel, maar vooral met behulp van een soldeerbout, een afgebroken draadje aan het motortje was gesoldeerd en toen bleek dat het mastje van dat schip ook langzaam in de rondte draaide. Leuk extraatje op de maquette. Ondertussen bleef er toch enige ergernis bestaan met betrekking tot de gehoorzaamheid van het treintje , dat daar zo netjes op het station op zijn vertrek stond te wachten.

Met name dat vertrek liet te vaak op zich wachten. De werking was in principe heel eenvoudig. Het treintje, een locomotief met drie rijtuigen, alle vier nieuw!, staat op een cirkelvormige baan, waar continue rijstroom op staat. Ter hoogte van het station is één rail op twee plaatsen, ongeveer twintig centimeter van elkaar, doorgeslepen. Door middel van twee aan gesoldeerde stroomdraadjes kunnen de twee stukjes rails dan worden doorverbonden door op een gewone deurbeldrukknop te drukken, die vóór op het diorama is aangebracht. Het simpele gevolg moet dan zijn dat het treintje gaat rijden, één rondje aflegt, om vervolgens weer netjes op het stroomloze stukje bij het perron te stoppen. 27


Dat deed het treintje ook wel . . . . . , soms, als het meneer de machinist uitkwam en als tíe even tijd had! Eerst waren we (Arie en ik) verbaasd, maar ja, het treintje had ook al zó lang stil gestaan. Maar het euvel bleef. Tja, de rails kon vuil of geoxideerd zijn, dus voorzichtig een beetje schuren, maar ook dat hielp niet. Inmiddels had Arie uitgevonden dat je, als je de glazen ruiten opende, je met een soort overmaatse breinaald het treintje voorzichtig een duwtje kon geven en dan deed ie het. Zou het dan toch een los contact zijn ergens in de bedrading? Tenslotte werd uitgevonden dat een flinke ram tegen een bepaalde plek onder de dioramatafel ook (soms) resultaat opleverde. Maar hoe we het ook bekeken, dit was natuurlijk geen manier van werken en bovendien mijn eer (voor wat deze waard is) te na. Nu had ik van een eerdere klus aan de “erwtenmolen” op het Nationaal Baggermuseum een soort trilapparaat overgehouden. Omdat we eigenlijk aan het eind van onze al dan niet zo slimme oplossingen waren, besloot ik ten einde raad om dat trilapparaat maar eens onder de dioramatafel, ongeveer ter hoogte van het stilstaande locomotiefje, te schroeven. Ook hiervoor op een “geheime” plek een drukknop geschroefd en ja hoor, trillen dat het een lieve lust was. Er bleek echter toch een klein probleempje te zijn: het treintje bewoog zelfs niet! Gelukkig hadden we nog een ander, iets kleiner locomotiefje staan, dus dat maar weer op de rails gezet. En “watdachtjewat?” wel rijden, maar . . . . net achter het perron vandaan ontspoorde het hele geval! Niet zo maar één keer, maar voortdurend. We dachten dat het aan de iets 28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61E 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


kleinere wieltjes lag en hebben het vervolg maar uitgesteld tot ik de grotere loc had nagekeken. Het was een raadsel! Plotseling flitst er dan iets door je heen. Het grote locomotiefje is weliswaar gloednieuw, maar zou er geen klein pietepeuterig geniepig fabricagefoutje in het inwendige kunnen zitten ???? Daarom de locomotief mee naar huis genomen en met de nodige voorzichtigheid een klein beetje gesloopt. Gelukkig bleek dat achteraf een gouden greep te zijn. Om het maar heel eenvoudig uit te leggen: de zes wielen van de loc hebben elk hun eigen sleepcontact, die elk, drie links en drie rechts, de stroom van de rails via de wielen en die sleepcontactjes, naar de rijmotor brengen, die daarop gaat draaien en daardoor rijdt dan de loc. Nu zaten toevallig aan één zijde van de locomotief twee van deze sleepcontacten vast, zodat aan die zijde de stroom slechts door één contact overgebracht moest worden en dat contact bewoog ook niet lekker. Het was voor mij een uitgemaakte zaak dat dit de verklaring van al die ellende moest zijn. Om de storing helemaal duidelijk te maken: de contactjes bestonden uit een buisje met daarin een staafje op een veertje, die dat staafje tegen het wiel moest drukken. Dat ging te stroef en de kracht van dat veertje te boven en dat veroorzaakte de storing. Waarschijnlijk was het pennetje iets gesmeerd en heeft het locomotiefje te lang in een vitrine gelegen, net op een lamp, waardoor de olie verdroogd is. Zoiets moet het geweest zijn. Ik heb de pennetjes (ja, alle zes!) schoon gemaakt en opnieuw gesmeerd, zodat het probleem 31


opgelost zou moeten zijn. Natuurlijk Arie gebeld en hem deelgenoot gemaakt van mijn bevindingen (én vreugde gemengd met opluchting), waarop we direct de eerst volgende middag, natuurlijk vol gespannen verwachting naar het museum getogen zijn om te zien of het probleem inderdaad opgelost was. In het museum was Arie al bij het diorama bezig, nog steeds op zoek naar het waarom van de ontsporingen. Net toen ik binnenkwam had hij de oorzaak van het probleem gevonden. Zo simpel en logisch dat je er bang van wordt. Omdat het grote locomotiefje niet wilde starten hadden we de al eerder aangegeven stevige “rammen” tegen de maquette gegeven. Daardoor waren er twee modules één millimeter verschoven, waardoor de rails einden net evenzoveel ten opzichte van elkaar waren verschoven en daardoor ontspoorde het kleine locomotiefje. Logisch hè! Nou, dat probleem was met een paar tikjes snel uit de wereld geholpen. Het kleine locomotiefje liep als een zonnetje. Het grote locomotiefje daarna op de rails gezet en ook dat startte elke keer feilloos, zodat in één klap beide problemen waren opgelost. Het leuke is echter dat zowel Arie als ikzelf het kleine locomotiefje veel leuker vonden. Het liep rustiger en paste daarmee veel beter in de sfeer van het diorama en hebben daarom spontaan besloten om dat dan maar op de baan te laten staan. Het is tenslotte wel zo, dat áls we een andere loc nodig hebben, we weten dat we er een hebben staan die het ook doet! Toen deze zaak van de geheimzinnige, haperende locomotief eindelijk de wereld uit was kon ik me

32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


Griendweg 100

4209 DB SCHELLUINEN

34


35


Nu 10 % Korting !! voor MBVA Leden.

36


weer enthousiast op de rest van het fraais op het diorama storten. Als laatste, maar zeker niet de minste, was daar de stoomtractor met dorsmolen en de jakobsladder, welke beide over een eigen aandrijving bleken te beschikken. Ook deze groep stond, net zoals de dragline, op een uitneembaar stuk van de tafel, hetgeen het onderzoek en de reparatie aanzienlijk vereenvoudigde. Bovendien had dit het voordeel dat ik de hele groep, tractor, dorsmachine ĂŠn jakobsladder, mee naar huis kon nemen, waar ik in mijn hobbykamer alle benodigde gereedschap voor het grijpen had.

37


Bij nader inzicht en de benodigde reparaties bleek dit geen overbodige luxe te zijn, want het was een hele toer om ook dit fraais weer aan de praat te krijgen. Eerst de tractor met dorsmolen maar. De tractor is, evenals de eerder beschreven dragline, van tin en zeer gedetailleerd uitgevoerd. Op de tractor zit een groot, nou ja, groot, nog geen 20 millimeter rond, vliegwiel, waarover een drijfriem loopt naar de dorsmolen. De aandrijving, een elektromotortje met vertraging, zit onder de “grond” en onder de dorsmolen.

Onder tegen de dorsmolen zit een as(je) met aan de voorkant een nog kleiner vliegwiel(tje) en aan de achterzijde een pulley oftewel riemschijf(je). Daarover liep een elastiekje als riem, waardoor de as en het vliegwiel werden aangedreven. “Liep”, want het elastiekje was zo uitgedroogd, dat het gewoon verpulverde toen ik het van de wieltjes wilde halen. Omdat het een enkele riemschijf was liep zowel het heengaande als het terugkomende elastiekje over die enkele schijf. Dat verkortte de levensduur van het elastiekje 38


39


40


zeer aanzienlijk. Daarom een dubbele omleiding gemaakt, waardoor ook met twee kleinere elastiekjes gewerkt kon worden, zodat dit deel redelijk storingsvrij zou kunnen draaien. Het vinden van een geschikt elastiek met de juiste lengte, dat wat meer problemen zou hebben gegeven, was daarmee ook opgelost. Ondertussen, omdat Arie zo intens meeleefde en kennelijk ook voortdurend met zijn gedachten bij de zich voordoende perikeltjes van de maquette was, bleek hij thuis de oplossing van het “lange elastiek probleem” gevonden te hebben: hij had, eveneens met engelengeduld én met een schaar, zelf heel zorgvuldig een lang elastiek geknipt van een autobinnenband! Helaas was dat niet meer nodig maar de poging werd zéér gewaardeerd. Fantastisch! Tot slot is daar de jakobsladder, in feite ook een betrekkelijk eenvoudig stuk gereedschap en ook aangedreven door een elektromotortje, maar met een haakse overbrenging. Het geheel is ook van tin gegoten en zeer gedetailleerd. De transportgoot heeft onder en boven een brede (nou ja, 6 mm!) omleidrol, waarover de transportband liep. “Liep”, want ook deze rubber band of breed elastiekje heeft de tand des tijds bij lange na niet kunnen weerstaan. Zeg maar gewoon: volledig verteerd. Ooit waren op de transportband om de centimeter dwarsbalkjes met “anti-slip” pennetjes erop, ook van tin, gelijmd of zo, met als taak het hooi naar boven te brengen, maar die lagen nu allemaal, zo’n 18 stuks, op de grond onder de ladder. Nu was er een klein probleempje, omdat beide rollen niet los te maken waren van hun asjes en hoe krijg je daar dan een elastiekje omheen. Bovendien moest het elastiek exact de juiste 41


breedte hebben, anders liep het bandje uit de uitsparing in de rol en vervolgens dus ván de rol. Na wat experimenteren bleek het gewone witte “onderbroekenelastiek” precies de juiste breedte te hebben. Een stukje van dat elastiek op lengte geknipt, om de beide rollen gelegd en iets aangespannen met een overlap van één centimeter. Deze overlap met naald en draad aan beide kanten vastgenaaid en “proefdraaien”. Het is onbegrijpelijk, maar het werkte feilloos. Vervolgens de 18 meenemertjes eveneens met naald en draad om de centimeter op het elastiek genaaid en de jakobsladder was weer als nieuw.

Tenminste, dat was zo toen ik zo ver gekomen was. Er was in mijn ogen nog één zeer storend element

42


43


44


en dat was die lopende band van spierwit elastiek. Het was echt géén gezicht! Daarom niet lang geaarzeld en met een penseeltje het wit gecamoufleerd met een beetje donkergroene verf. In mijn ogen een schitterende oplossing. Helaas, ik begrijp het nog steeds niet, maar toen ik de volgende ochtend ging kijken of de verf droog was en hoe het resultaat er nu uit zag, werd ik niet vrolijk. Het leek wel of het elastiek (door de verf ???) twee keer zo lang geworden was. Het bandje hing als een slappe vaatdoek over de rolletjes. Triest! De pijn ging gelukkig snel over, toen ik merkte dat het elastiek zijn rek behouden had en er dus alleen maar een stukje tussen het bandje uit moest, anders had ik die 18 meenemertjes er opnieuw op moeten zetten. Bovendien was de kleur van het elastiek nu wel zoals ik het hebben wilde. Dus de oude verbinding losgetornd, stukje van het “verrekte” elastiek afgeknipt of ingekort, hoe je het ook wil noemen, en de zaak onder lichte spanning weer aan elkaar genaaid. Het bandje draaide weer alsof er helemaal niets gebeurt was. Gelukkig! Nu “alles” het weer doet zoals beschreven, is er nog een kleinigheidje te vertellen. De verschillende toestellen en apparaten in/op het Baanhoek Diorama zijn verschrikkelijk mooi, maar ook teer. Het zou zonde zijn als ze continue zouden draaien, dat kan gewoon niet. Daarom zijn de schakelaars om ze te bedienen op een veilig plekje weggewerkt en alleen door de rondleider te bedienen. Zo is er een aparte schakelaar voor de verlichting, voor de dragline en de laadboom, 45


voor de bulldozer en tenslotte voor de combinatie tractor, dorsmachine en jakobsladder. Alleen het treintje kan door iedere bezoeker worden weggestuurd voor zijn eigen rondje door een druk op de belknop. Om Koos van Hof alle eer aan te doen die hij verdiend, moet er nog één verrassing gemeld worden. Als men de achterwand van het diorama goed bekijkt, ziet men links van de brug een wat heldere lucht, maar geheel rechts op de achterwand is het “zwaar weer”. Daartoe heeft Koos echte bliksemflitsen ingebouwd, die echter nog niet aangesloten zijn. De reden daarvoor is dat we in ons streven naar volmaaktheid bij die bliksemlichtflitsen ook het geluid van de donder willen kunnen laten horen en zover zijn we nog niet. In datzelfde vlak ligt ook mijn wens om ook het geluid van een rijdende stoomtrein, met dezelfde installatie als de donder misschien?, te laten horen, als het treintje zijn rondje draait. Er wordt nog niet echt aan gewerkt, maar er wordt in elk geval aan en over gedacht en dat is al heel wat. Dus gaarne nog even geduld.

Na al deze weken, waarin steeds nieuwe verrassingen onder het diorama tevoorschijn getoverd werden, om ze vervolgens nieuw leven in te mogen blazen, zelfs noodzakelijk bij een nieuw locomotiefje!, met alle hulp en steun van Arie, de gezelligheid van de vrijwilligers van het Sliedrechts Museum en niet te vergeten de koffie, kan ik met een

46


47


48


tevreden en zeer plezierig gevoel terugzien op een fantastische tijd.

Maar vooral is en blijft er respect en bewondering voor Koos van Hof, die zo’n schitterend diorama heeft gebouwd. Een diorama dat voor iedereen, jong en oud, meer dan de moeite waard is om eens te gaan bewonderen in de kelder van het Sliedrechts Museum. Kerkbuurt 99 3361 BD Sliedrecht 0184 – 41 34 04 Ger

49


Alle hen(k)s aan dek Vervolgverhaal over een episode uit het leven van een Rotterdamse kapitein. (slot) Dagelijks wordt de oude, doch ervaren Kapitein uit Rotterdam op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de Provider. Zodra het schip ‘s nachts niet heeft gevaren denkt onze oude rot dat de bemanning weer heeft liggen pitten, hij laat dat dan via de mail in subtiele bewoordingen weten. Dat zij drie keer hebben verhaald, tanks hebben gewassen of voor Piet Snot in het stuurhuis hebben gezeten, dat wordt wijselijk niet meegenomen in de analyse van de nacht. Hij moet toch op de een of andere manier de bemanning op stang jagen, wat hem redelijk goed af gaat. Het gevolg daarvan is dat er voor hem enige represailles in het verschiet liggen, zoals: zijn bedje wordt niet meer opgemaakt, we geven de Friese matroos een abonnement van een sportschool en een training karate, zodat de oude Kapitein met de volgende afslachting van de matroos, zelf in een driedubbele flipflap wordt genomen. De nieuwe ankertechniek van de Provider moet nog worden besproken. Men zet eerst het binnenste anker recht vooruit en het buitenste wordt dwars afgelegd. Als extra zekerheid wordt door onze oude varensman het achterschip tegen de grond geduwd zodat het schip bij de passage van andere schepen “omhoog” komt te 50


51


52


liggen. Dat heeft als voordeel dat we het TV- signaal niet kwijt raken. Af en toe bliksemt en stormt het op de Rijn . Maar‌ onze ervaren Kapitein uit Rotjeknor is wel wat gewend Ên de Provider heeft een behoorlijk kopschroeffie. Desondanks liep in Iffezheim, bij een meer dan forse bries, het dunne door den broek van de net verschoonde Kapitein, die met kunst en vliegwerk de Provider tegen een duwbak kon parkeren voordat er meer schade werd aan gericht. Hulde, hulde en bravo! Verder heeft de oudere, maar zeer ervaren Kapitein nog wat goed te maken in verband met de volgende incidenten: het laten tellen van de suikerklontjes door een stabiele lichtmatroos uit Veendam, het in beslag nemen van de zit- en ligplaatsen in de stuurhut voor zijn illegale tukkies, (gelukkig hebben we dat op film, die in een later stadium wordt gepubliceerd, zie youtube.com) en het plunderen van de koekjesvoorraad. Voor het plunderen van de koekjesvoorraad heeft hij een zelf beoordeelde goede reden. Tijdens de nachten die hij zelf wil varen, (ondanks dat Kapiteins Eric en Edwin altijd aanbieden om de hondenwacht te doen) slaat de verveling toe. Niemand om op te naaien, geen stabiele lichtmatroos in de buurt om te plagen, geen scheepies om te bekijken of mee te ouwehoeren en hij kan ook zijn wijffie niet bellen. Daardoor blijft er niets anders over dan te koektrommel aan te vallen. We kijken nu al uit naar de zomer om de avonturen met onze ervaren en gestabiliseerde Kapitein en Koekjesmonster verder uit te breiden. De verwarming in de stuurhut zetten we uit! 53


Binnenkort gaat een andere wat jeugdiger kapitein weer mee naar Marl, zodat hij samen met Kapitein Edwin (bijnaam Perenboom) door het stuurhutluik mee kan kijken.

Onbewust van de dingen die hem te wachten staan zit de kapitein in huize Rotterdam, met zijn vrouwtje buiten te genieten van het mooie uitzicht op de Maas. Hij met een donker biertje, zij een licht biertje en wat lekkers om te knabbelen. Af en toe halen ze nog wat verhalen op van toen ze zelf nog een schip ( de “Acaso�) hadden. Ik moet ineens denken aan wat er gebeurde toen we voor de sluis van Meiderich lagen. 54


55


56


O…ja, zegt zijn vrouw: wat was dat schrikken, ik vond het een vervelend voorval maar toch ook wel humoristisch. We hadden een paar schuttingen voor en daarom alle tijd om te eten. we lagen net lekker uit te buiken toen er op de deur werd geklopt. Er stonden twee rechercheurs van de Duitse politie, met de vraag of we kleine kinderen aan boord hadden. Jij keek heel verbaasd en antwoordde: “ nee, wij hebben grote kinderen” en dat wilden zij controleren. “Waar gaat dit eigenlijk om?” vroeg jij. Wel, er was een fles aangespoeld met een briefje erin waarop deze tekst stond: “Hilfe, Ich bin ein Kind. Ich werde festgehalten auf das motorschiff “Acaso.” Bitte, Hilfen Sie mir!” ( “Help, ik ben een kind. Ik wordt vastgehouden op het ms “Acaso” Helpt u mij alstublieft!” ) Ja, zegt de Kapitein: ik vergeet nooit jouw verbouwereerde gezicht en ik schoot in de lach. Maar het mooiste was dat het Europanummer en de thuishaven er ook bij was geschreven. Tja, die mensen deden ook gewoon hun werk en ze hebben alleen wat rondgekeken. Gelukkig geloofden ze dat wij van niets wisten. Ja… maar, achteraf ga je toch wel nadenken, zegt zijn vrouw. 57


Je weet, dat mijn nichtje van acht jaar drie weken aan boord was. We hadden haar net thuis gebracht. Wie weet wat er gebeurd was als zij nog aan boord was geweest. Zij was heel verlegen en bij vreemde mensen zei ze geen woord. Wat ik het ergste vond, antwoorde de Kapitein, waren de naweeën ervan. Overal waar we kwamen werd er gezegd contact op te nemen met de politie, het was Internationaal doorgegeven. Als ik een politieboot zag varen wist ik bij voorbaat al, dat ze aan boord zouden komen. Achteraf bleek het een kindergrap te zijn en dan staan kinderen er niet bij stil dat zoiets grote gevolgen kan hebben. Ach, ja… nu kan je er toch wel om lachen en het mooiste is, als je dit verhaal verteld dat niemand het geloofd, terwijl het toch echt gebeurd is! Zo kabbelt het leven voor beiden voort, hij met zijn modelbouw, zij met het werk als vrijwilligster. Als het bij hem gaat kriebelen is daar altijd weer de “Provider” die hem nodig heeft en andersom. Als je je hele leven hebt gevaren blijft het water toch trekken.

Hendrine en Nel

58


Deventerseweg 44-46, 2994 LD Barendrecht Let op!!! Alleen telefonisch bereikbaar op : Maandag t/m Vrijdag 16 tot 21 uur Zaterdag van 10 tot 17 uur.

Openingstijden: Dinsdag van 19:00 tot 21:00 uur. Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur. 59

Tel +31 (0)180 713078


60


61


62


63


64


Juni: 06 30

Thijs Peters Ger de Goede

Juli: 07 08 11 15

Wienus dekker Henk van Gils Wim Verlek Johan van Heiningen

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

06 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

17 Feb

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim Aanvang 20.00 uur

Alblasserdam

04 Apr

4 Vaardemo bij het Makado-Center

Makado-Center

Alblasserdam

11 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

15-19 Apr

2 Intermodellbau 2015

Westfalenhallen

Dordtmund

27 Apr

1 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

09 Mei

1 Open Havendag

Buiten de Waterpoort

Gorinchem

14 Mei

2 Werkschependag

VMBC Het Anker

Nieuwegein

23 Mei

4 Demo met bassin

WC De Binnenhof

Rotterdam

27 Juni

1 Demo met bassin

Noordparkfestival

Zwijndrecht

4 Juli

3 Baggerfestival

NBM

Sliedrecht

4t/m6 Sep

2 Wereld Havendagen

Havens en Centrum

Rotterdam

12 Sep

1 25e havenfestival

Makado/Center

Alblasserdam

19 Sep

1 Demo met bassin

WC Bieshof

Dordrecht

26 Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en een vestiging in Pijnacker kunnen wij door het hele land elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld. Postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in onze winkel, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 5 medewerkers hopen wij u met raad en daad terzijde te staan. Tot ziens in onze winkel of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-3692205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl

Openingstijden: Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. www.quartel.nl Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers. 68

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De brulboei 2015-3  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2015-3  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam.

Profile for mbva
Advertisement