Page 1

© 2014

MBVA


2


De modelbouwvereniging “ALBLASSERDAM “ , opgericht op: 13 januari 1980, staat onder nummer 40.322.988 ingeschreven in het verenigingsregister van de K v K te Dordrecht. Het bestuur van de MBVA is als volgt samengesteld: M. Kikkert H. de Deugd B. Schouten A.P. de Lange H. van Gils M.C. Stevense W. Dekker

Clubgebouw en Postadres: Clubavonden en Middagen :

Voorzitter Secretaris Penningmeester Act. Coördinator Act. Coördinator 2e Secretaris Alg. Adjunct

voorzitter@mbva.nl secretaris1@mbva.nl penningmeester@mbva.nl mbvademo2010@mbva.nl actco@mbva.nl secretaris2@mbva.nl adjunct@mbva.nl

't Ruim, Ruigenhil 58C 2952 AR, Alblasserdam. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur Elke zaterdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur Let op: Tijdens vaardemo’s is ‘t Ruim gesloten !! (Zie Vaaragenda)

Vrij vaarlocatie:

Contributie:

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht Zaterdag’s in de zomermaanden Mei t/m September. Wilt U komen kijken en/of meevaren, geen probleem. Belt U even, dit om teleurstelling te voorkomen.

€ 50.00 p/jr voor seniorleden. € 20.00 p/jr voor jeugdleden (14 t/m 18 jr) De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan en wel voor 1 Mrt. op onderstaand bankrekening nummer. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 November van het lopende jaar (schriftelijk) te worden ingediend.

Bankrelatie:

Rabobank te Alblasserdam Rekeningnummer: NL57RABO01481.36.168

3


" De BRULBOEI " is een uitgave van de Modelbouwvereniging "ALBLASSERDAM" en wordt 6 x p/jr in een oplage van circa 150 stuks verspreid onder leden, donateurs, adverteerders en relaties, tevens ligt het blad ter inzage op de leestafels van de bibliotheken te: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, H.I.Ambacht en Nieuw-Lekkerland.

Redactie en vormgeving:

" De Brulboei " Redactie: Hans de Deugd. Tel: 06-37422421 Eindredactie: Hans de Deugd Email: redactie@mbva.nl Druk & bindwerk:

Adverteren in " De BRULBOEI " is voor een relatief klein bedrag mogelijk voor een ieder die zich in de grote regio en middels onze internet pagina, ver daar buiten, duidelijk wil profileren. Hiervoor staan diverse opties open, die in goed overleg naar Uw specifieke wens uitgevoerd kunnen worden. Zo kunt U er bijvoorbeeld voor kiezen om Uw bedrijf of organisatie op, half, heel of dubbel A5 formaat te promoten.

Inzenden van kopij voor de 10e van de oneven maanden. Afhankelijk van de inhoud, kan ingezonden kopij worden geweigerd of ingekort, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de eindredactie. De eindverantwoording voor de inhoud berust bij de eindredacteur. Uitgezonderd clubberichten is overname van artikelen - met bronvermelding toegestaan. Leden kunnen hun modelbouw artikelen - gratis - adverteren in de Brulboei en tevens op de internet pagina van de vereniging. Webmaster: Internet:

Tevens verzorgen wij vaardemonstraties in onze mobiele bassins van 6 x 8 of 7,4 x 11,4 mtr tijdens braderieën, jaarmarkten, winkeldagen of openingen en voor (buurt) verenigingen en musea. Ook voor het inrichten van etalages, kramen e.d. tijdens b.v. Maritieme themadagen of weken hebben wij een grote collectie, varende en statische modelschepen beschikbaar. Heeft U binnenkort een evenement, en denkt U dat onze aanwezigheid hierbij een aanvulling kan zijn op Uw programma, neemt U dan rustig eens contact op met onze activiteiten commissie of één van de andere bestuursleden.

info@mbva.nl www.mbva.nl

Zij denken graag met U mee !!

Tekeningarchief beheer: Hans de Deugd. Tel: 06-37422421 Email: archief@mbva.nl

Volg ons ook op :

Wie een hobby zoekt, kent de MBVA niet. Wie de MBVA kent heeft een prachtige hobby !! 4


5


6

Lid van:

Fop Smitstraat 48 2953 XG Alblasserdam Telefoon: (078) 691 23 18 Email: info@rikxoort.nl

Voor al Uw elektrische installaties, Databekabeling en glasvezel. Wij zorgen ook voor advies en ontwerp. Vraag vrijblijvend informatie.

P. van Rikxoort B.V.

Elektrotechniek


2014 - 2 Volgnr: 206

Mede Modelbouwers, Als oplettende lezers van dit clubblad is het jullie natuurlijk al lang opgevallen dat De Brulboei er iets anders uit ziet CQ iets anders aanvoelt, dit komt doordat er is gekozen voor een andere drukker. Deze keuze is gemaakt vanwege het simpele feit dat de kosten niet meer in verhouding waren met de (advertentie) inkomsten en er dus geen sprake meer was van het oorspronkelijke uitgangspunt, namelijk kosten neutraal drukken. Verder heeft Ger de Goede tijdens de ALV aangegeven dit jaar te stoppen als Eindredacteur, Ger vond deze wisseling een mooi moment om de Eindredactie aan mij toe te vertrouwen. Een GROOT woord van Dank ! aan Ger de Goede voor zijn ruim 22 jarige !! inzet voor De Brulboei. En een woord van Dank ! aan drukkerij RAD voor hun jarenlange inzet en prettige samenwerking is dan ook op zijn plaats. Tot zover de mededelingen van huishoudelijke aard. Veel lees, bouw en vaar plezier, vr gr Hans

7


Beste leden en Jeugdleden, Het is alweer circa twee maanden geleden dat jullie van mij hebben gehoord, dus ben ik maar weer in de PC geklommen. We hebben in tussen tijd de Algemene Ledenvergadering alweer achter de rug en ik vond dat de opkomst maar bar en bar slecht was. Dit moet in de toekomst veranderen, vind ik persoonlijk. Het is maar één keer per jaar dat dit plaats vindt en het is de avond waarop het wel en wee van jullie/onze club aan de orde komt. Dat moet toch voor jullie belangrijk genoeg zijn om naar de club te komen; als je daarvoor dan niet eens de moeite neemt is dat echt te betreuren. Kan je je echt niet eenmaal per jaar een avond vrij maken??? Er wordt in de Statuten en Reglementen binnenkort het een en ander veranderd; dat moet via de Notaris. Over de wijzigingen is door de aanwezige leden gestemd. De aanwezigen waren voor de voorgestelde veranderingen, waardoor onder andere een noodzakelijke contributiewijziging wat eerder en makkelijker verloopt dan nu het geval is. Ook is geregeld dat de leden eerder aan hun verplichtingen moeten voldoen en niet dat zoals nu de penningmeester er elke keer achteraan moet bellen dat de contributie op tijd betaald moet worden. Inmiddels is de contributie verhoogd met € 5.00 per jaar. Dit was helaas nodig en ik zeg niet dat het niet volgend jaar opnieuw verhoogd moet worden. Zoiets kan ik ook niet zeggen van te voren, maar we leven nog steeds in een crisistijd, al hoewel er gezegd wordt dat we er uit zijn., voorlopig denk ik zelf dat het nog wel 5 jaar duurt voordat het zover is .

8


Amsterdam

Rotterdam

Utrecht

Stekkenbergweg 8 1105 AJ Amsterdam 020 - 363 27 34

Koperslagerstraat 12-14 3077 MD Rotterdam 010 - 414 83 81

Manitobadreef 6 3565 CH Utrecht 030 - 231 09 75

9


10


Draaien we dit jaar ontzettend veel demo’s dan denk ik niet dat de contributie om hoog hoeft, maar het ligt er dus aan hoeveel demo’s we dit jaar draaien en wat het opbrengt. We hebben nu nog steeds een gezonde modelbouwclub en wij doen er als bestuur alles aan om dit zo te houden. We hebben intussen ook al onze eerste demo van 2014 gedraaid en wel op het terrein van de Merwebolder in Sliedrecht, waarvan het verslag elders in deze Brulboei is te lezen. Deze demo was voor een Goed Doel van de Stichting “ NL Doet” , dus dit hebben we met enkele leden belangeloos gedaan vanwege dat “goede doel”. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een Dag (deel) de handen uit de mouwen te steken. Wel ik ben weer zo’n beetje aan het eind van mijn relaas. Ik wens jullie veel bouw- en vaarplezier . Maarten Kikkert.

11


R E D D A L

R E M M

E

VERVOLG!

In het eerste deel van het verslag over de bouw van de mini-emmerladder voor het Nationaal Baggermuseum

12


Hobbyruimte / showroom / workshops Velsenstraat 10C 4251 LJ Werkendam 0183-502127

Geen lidmaatschap nodig. Het team van Hobby in Praktijk nodigt u uit de prachtig ingerichte hobbyruimte te komen bezoeken. Wilt u genieten van de tentoongestelde modellen, ( technisch ) advies, begeleiding een workshop volgen of de grote M채rklin modelbaan komen bekijken onze deur staat iedere vrijdag en zaterdag voor u open tussen 09:00 en 17:00 uur. De koffie staat altijd klaar.

Doelstelling. Ons doel is het uitwisselen van kennis, met elkaar diverse problemen die zich bij de hobby kunnen voordoen oplossen en uiteraard gezamenlijk de hobby beoefenen zonder dat hiervoor een lidmaatschap nodig is.

Zaterdag 17 Mei 2014

(zet deze datum in Uw agenda)

De 1e Hobby In Praktijk

FANCLUBDAG

komt er aan !!

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt U tijdens deze dag genieten van diverse binnen en buiten activiteiten. En vanzelfsprekend Uw ervaringen uitwisselen met Uw mede hobbyisten.

U komt toch ook !! U bent van Harte Welkom !! 13


Wilt U eens iets lekkers eten, dan moet U

Cafetaria JACO niet vergeten.

Geopend: Dinsdag t/m Zaterdag van 12.00 tot 21.00 uur van Hogendorpweg 102a 2951 AT Alblasserdam Tel: 078 6913455

14


ben ik gekomen tot aan de bouw van het aluminium frame, waarin de emmerladder komt te draaien. Op dat moment moest de kopy naar de drukker, want het boekje moest op het scheiden van de oneven op de even maand weer verschijnen. Vandaar dit noodgedwongen vervolg. Terwijl Brulboei 2014-1 nog bij de drukker lag, werd ik gebeld door Gerard, met het verzoek om even bij het frame in wording te gaan kijken, waarbij ik moest vragen naar (Professor Doctor Ingenieur) L.v.d.S., die we verder niet bij name mogen noemen. Toen ik me spoorslags naar het betreffende bedrijf spoedde, nou ja, spoedde: max. 30 km op de dijk!!, en de grote hal inkwam, stond daar het (bijna) afgewerkte frame te pronken. Het zag er nu al geweldig uit. Gelukkig bleken de problemen slechts van geringe importantie te zijn: ik had gewoon, domweg, voor de twee diagonale verstevigings- ribben een verschillende maat opgegeven en dat wekte terecht enige verwarring. Gelukkig kon dit probleem ter plekke snel uit de wereld worden geholpen en was iedereen weer blij, zeker toen eerdergenoemde (P.D.I.) L.v.d.S. een simpele doch prima verbetering voorstelde en ook zo uitvoerde. Toen ik wegging keek ik nog even achterom en ja hoor: het frame zag er nog steeds verr………kte mooi uit. Ook hier duidelijk een stukje prima vakwerk met een schitterend resultaat, ondanks mijn armzalige tekening, hoewel ik daar toch echt m’n best op had gedaan. Vinden jullie het gek dat ik nauwelijks kon wachten tot het frame bij mij thuis in mijn “werkplaats” zou staan om het verder af te maken. Een paar dagen later belde Gerard al dat hij ‘s avonds even “een kopje koffie” kwam halen en dat 15


hij “iets” voor mij achter in z’n auto liggen. Juist! Het frame, nu keurig afgelast. plaatje!

had Een

De volgende dag een afspraak gemaakt met het ontwerp- en bouwduo van het Baggermuseum en het houten frame, dat precies dezelfde afmetingen heeft als het aluminium frame, aan hun overgedragen, zodat daarmee de tafel waar het frame op komt te staan, gemaakt kan worden. Belangrijk daarbij is dat het gat, oftewel de uitsparing, in het tafelblad op de juiste plaats en grootte aangebracht wordt. Dat moet, omdat in verband met de hoogte van de constructie, de emmerketting bijna twintig centimeter dóór het tafelblad heen steekt. 16


17

Winkel te: ALBLASSERDAM


18


Nu kon ik me weer helemaal op de afbouw van het “echte� aluminium frame werpen. Om te beginnen moesten de plaatsen waar de lagerblokjes op het frame gelast gingen worden exact worden aangegeven en dat kon alleen door de complete ladderketting op het frame te bevestigen. Daarna alles weer gedemonteerd en toen konden op de daarop volgende zaterdag de lagerblokjes door Gerard op hun plaats worden gelast. Weer thuis de drie assen met lagers op het frame geschroeft en wat bijgewerkt, zodat de assen soepel in de lagers liepen. Nu kon ook de aandrijving worden gemaakt. De kettingwielen, klein en groot zaten al op de assen, maar er ontbrak nog een kettingspanner. Daar een constructie voor bedacht en van een plaatje 5 millimeter dik aluminium gemaakt. Dit plaatje moet later wel op het frame gelast worden. Ook een kettinggeleider gemaakt, zodat deze na enige tijd niet na wat slijtage (oprekken) van de ketting naast het spanwieltje kan lopen. Dit onderste gedeelte van de (hand)aandrijving beveiligd door er een afdekplaat over te zetten.

19


De laatste grote klus was de goot tussen het onderste omleidwiel, het zeskant, en het bovenste wiel, het vijfkant. Over deze goot, in feite een roestvaststalen plaat met een korte opstaande rand aan de zijkanten, “lopen” of “schuiven” de “volle” 20


21 Smitsweg 2 3295 BV ‘s-Gravendeel 078-6731426

Makado Center 31 2951 EH Alblasserdam 078-6912268

In onze winkel in Alblasserdam hebben wij ook Pasfoto service !

DA van Zessen ‘s-Gravendeel

www.davanzessen.nl

DA van Zessen Alblasserdam

Kom het echte “DA Van Zessen gevoel“ ervaren in één van onze winkels !

Van Zessen

Drogisterij & Parfumerie


22


emmers met baggerspecie naar boven, alvorens om te kiepen. Maar waar haal je nu weer zo gauw een dergelijke plaat vandaan en dat, als het even kan, met de juiste afmetingen? Ook hier kan je dan gelukkig weer terugvallen op de in het eerste deel van dit verhaal al genoemde onvolprezen “medeclubmodelbouwvriendcollega� Arie, die toen hij het tekeningetje zag het aanpakte en alleen maar lakoniek zei: Komt voor mekaar! Voor het bevestigen van deze goot diende zich weer een ander probleem aan, maar deze zijn er nog steeds om op te lossen.

Het is duidelijk dat de goot stevig aan het frame moet worden bevestigd, want de halve emmerketting schuift er voortdurend overheen. De goot aan het frame vastlassen leek de meest eenvoudige oplossing, maar dat kon niet, want de goot moest demontabel zijn, om de eenvoudige

23


reden dat de emmerladder anders niet te monteren of te demonteren was. Daarom is voor de goot onder bij het zeskantwiel een beugel gemaakt die gedeeltelijk op het frame is vastgelast, maar waarvan de horizontale balk, waarop de goot rust, losgeschroeft kan worden. Hetzelfde grapje is boven in het frame, net onder het vijfkantwiel, uitgehaald, zodat ook deze gootondersteuning losgeschroeft kan worden. Alle voor deze aanvullende constructie benodigde onderdelen zijn thuis van stukken aluminium koker, waarvan ook het frame is gemaakt, op maat gezaagd en waar nodig van gaten en/of schroefdraad voorzien. Op een volgende zaterdag zijn al deze onderdelen weer door Gerard aan elkaar gelast, waarna ik thuis weer een stukje verder kon knutselen. Na al het bovengenoemde en beschreven getob zal het jullie dan ook niet verwonderen dat er heel langzaam in mijn “werkplaats(je)“ uiteindelijk toch een apparaat ontstond dat verdacht veel op een mini-emmerladder begon te lijken. Omdat op dit moment, dat is eind maart, deze kopij weer naar de drukker moet voor Brulboei 2014–2 zal er toch nog een derde stukje komen, waarin het laatste onderdeel, de geleidegoot, aan de orde komt. Ik ga er van uit dat tegen die tijd ook het afdak in de tuin, die de naam “Baggererf” heeft meegekregen, klaar is, samen met de tafel waarop de emmerladder haar vaste plaats krijgt. Zodra de emmerladder daar staat zal ik het in een volgende Brulboei zeker vermelden, samen met de uitnodiging om eens in Sliedrecht naar het unieke Nationale Baggermuseum te komen. Ger 24


25

078-6912428

Makado-Center 64 2951 EJ Alblasserdam


26


Zaterdag 22 Maart hebben wij als vereniging met een aantal Leden in het kader van NL doet een vaar demonstratie verzorgd bij de Merwebolder in Sliedrecht. De stichting NL doet zet twee dagen (21 en 22 Maart) per jaar alle vrijwilligers in Nederland in het zonnetje. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn, kijk eens op: http://www.nldoet.nl/ De dag begon met een lach !! Het zonnetje kwam al door !! Helaas heeft dit niet echt lang mogen duren, de weergoden waren ons blijkbaar niet echt goed gezind op deze dag. Gelukkig heeft een beetje MBVA’ er in zijn wind en waterdichte, warme clubjas daar geen enkele moeite mee en stond er om 8 uur al een mooie ploeg te wachten. Na het tot ons nemen van een lekkere bak koffie werd er al snel begonnen met het inladen van alle onontbeerlijke attributen voor deze dag, zoals: de partytent, vier clubbootjes, zenderkist, schragentafel enz, enz. Altijd weer een heel gesleep en gepas en gemeet om alles mee te kunnen nemen, gelukkig had Wienus zijn aanhanger meegenomen zodat het nu een stuk eenvoudiger ging. 27


Zo rond 8.45 uur zijn we, gĂŠĂŠn verlichting voerend en zonder enig vlagvertoon in kolonne richting Sliedrecht vertrokken. Bij aankomst in de Merwebolder zaten twee heren van de facilitaire dienst ons al op te wachten en na enig overleg hadden we al snel een mooie plaats voor de partytent gevonden. Die met 14 deelnemers dan ook zeer snel overeind stond !!

Na het aankleden van de partytent met spandoek en vlaggetjes en het neerzetten van de schragentafel en de schragen voor de zenderkist, stond de tafel al snel vol met alle modellen. Zo vol, dat we van het tegenover ons gelegen terras maar even een tweetal tafels hebben geleast voor een dag om alles kwijt te kunnen. Dirk was intussen al druk in de weer om met een hark een hoek van de vijver te ontdoen van een hoeveelheid afgebroken takken om aldoende een plekje te maken waar we onze modellen te water konden laten. 28


Verhuur van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Rigging ● Podia, Tribunes & Draaischijven ● Theatergordijnen ● Standbouw

Verkoop van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Kabels ● Theatergordijnen

Installatie van:

● Licht, Geluid & Beeld ● Licht- en krachtinstallaties ● Verkoop installatiemateriaal

LiquidX rental & sales AA-techniek Ketelweg 61g 3356 LD Papendrecht T: 078-641 6600 F: 078-642 6082 I: www.liquidx.nl

29


30


De plaats waar Dirk aan het baggeren is, was in 1e instantie bedoeld om onze modellen te water te laten, later mochten we 1 deel van het ijzeren hek voor de partytent eruit schroeven zodat het voor ons een stuk overzichtelijker en makkelijker was. En na het aansluiten van de benodigde 220 volt waren wij er helemaal klaar voor !! Tijd dus om alle schepen te wa..r te laten ehhhhh nee, voor Koffie !! Na deze broodnodige hartverwarmer was er echter geen houden meer aan en al snel krioelden de schepen om elkaar heen. Ook de clubbootjes hadden al snel liefhebbers genoeg, altijd weer een mooi gezicht om die kleintjes, al dan niet met de tong buitenboord hun best te zien doen !!

31


ĂŠĂŠn van de gastvaarders had een werkelijk schitterende bestuurbare zwaan meegenomen, compleet met draaiende nek/ kop, dit trok vanzelfsprekend de nodige aandacht !!

32


De aanschaf van een auto is EEN ZAAK VAN VERTROUWEN !!!

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOVAG-GARAGE/A.P.K. KEURINGSSTATION

Garage & Showroom

Ampèrestraat 20 2952 AA Alblasserdam Tel 078—6914661

A.P.K. keuring en reparaties Inruil en aanschaf van een auto

12-ABC-3

Taxatie en financiering van een auto Erkend kentekenplaat leverancier

In en Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen en campers.

www.bochanenenzonen.nl 33


Griendweg 100

4209 DB SCHELLUINEN

34


35


36


Zo rond het middaguur hebben wij ons gezamenlijk ontfermd over het lunchpakket of misschien is gestort een betere omschrijving. Binnen een mum van tijd waren alle rijkelijk belegde broodjes, koffie, thee, melk en fruit verorberd. Perfect verzorgd !! Een woord van Dank aan de organisatie !!

Na deze verkwikking van de inwendige mens werd er al snel weer volop gevaren met de meest uiteenlopende modellen, zoals: Zwaar opgevoerde speedboten, zeesleper,s, jachtjes, een binnenvaart schip, brandblus boten, een rijnsleper enz, enz. Het was een drukte van belang, jammer dat de eerder genoemde weergoden het lieten afweten, het was gedurende de dag bitter koud met af en toe een pittig buitje. Het bezoek was hierdoor ook duidelijk minder, niet dat “dat� voor ons de pret minder maakte, een ieder heeft zijn bestaande of nieuwe model na de winter periode weer eens kunnen testen. 37


En tijdens dat testen kom je er dan achter dat er twee van de gas hendels van de zenderkist verkeerd om staan, vooruit was achteruit en vice-versa, gelukkig alleen een kwestie van ompolen. Ook een schroef die niet goed geborgd is of een slippende koppeling door het te grote vermogen van de (borstel loze) elektromotor zijn zaken die je tijdens een goed uitgevoerde test kunt tegenkomen en vrij snel weer kunt herstellen !!

Er werd tussendoor dan ook best nog wel wat geknutseld om een en ander weer in orde te maken, maar ach, ook dat hoort erbij. Even voor de oplettende plaatjeskijker; wij hebben de gehele dag nauwlettend de grote dobber in de gaten gehouden maar geen enkele keer “beet� gehad. Gezien het formaat, misschien maar beter ook... 38


39


40


Zo rond een uur of drie werd dat nattige tegenwindje wat de hele dag al plaagstootjes uitdeelde ons toch de baas en hebben we gezamenlijk besloten om er een punt achter te zetten.

Aldus besloten, alles weer ingeladen en op naar het clubgebouw, daar aangekomen, alles weer uitgeladen en op de daarvoor bestemde plaats in ‘t Ruim gezet. Niet MOE, maar VOLDAAN hebben we onder het genot van... nog even de dag doorgenomen, wat mij betreft, missie geslaagd !! Nogmaals een woord van Dank aan de organisatie voor de prettige samenwerking en de uitstekend verzorgde catering !!

vr gr Hans

41


Het mooiste bootje voor binnengaats... Nadat minister Treub een belasting had ingevoerd op schepen met meer dan zestien vierkante meter zeil kwam de kapper Hendrik Bulthuis uit het Friese Bergum op een lumineus idee. Hij ontwierp een zelfbouwbootje voor de gewone man. Het werd een enorm succes. De kleine burger kon voor het eerst pleziervaren. Nog immer zeilt de zestienkwadraat op onze plassen rond. Hendrik Bulthuis, de dorpskapper van het Friese Bergum, was zich in 1931 volstrekt niet bewust van zijn toekomstige rol in de Nederlandse geschiedenis. Als hij toen had geweten dat ie evenals Abe Lenstra en Atje Keulen-Deelstra zou uitgroeien tot een Friese legende was ie wellicht subiet gestopt met zijn levenswerk: het ontwerpen en bouwen van een houten bootje voor de gewone man.

Kort na de Eerste Wereldoorlog was er nog geen sprake van pleziervaart op grote schaal. De Nederlandse binnenwateren werden bevolkt door 42


Keuze uit ruim 450 behangboeken.

Bij aankoop van behang

Makadocenter Alblasserdam

gebruik van plaktafel & afstomer

43

Tel: 078 - 6915028


44


beurtschippertjes en vissers, die van de wind leefden. De plezierjachten behoorden toe aan de rijkelui en waren op de vingers van een hand te tellen. Bij elkaar genomen voeren er toch zoveel zeilende schepen rond dat minister Treub het de moeite waard vond om vaartuigen met een zeiloppervlak boven de zestien vierkante meter onder de personele belasting te brengen. Dit wetje heeft de zeilsport een enorme impuls gegeven. Terwijl het aantal zeilende beroepsvaartuigen gestaag daalde, spanden steeds meer werfbazen en scheepsbouwers zich in om jachtjes te ontwerpen die nog net buiten die belasting vielen. Maar op de tekentafels groeiden overal de experimentele schuitjes. Geen van deze ontwerpen werd een knaller. Nee... het grote succes werd geboekt door een onopvallende man van de praktijk, die zich bediende van het motto: “Niet Lullen Maar Poetsen�. Hij heette Hendrik Bulthuis en was dorpskapper van Bergum, een nagenoeg onvindbare vlek in Frieslands binnenlanden, gelegen aan een idyllisch zwanenmeertje. Tot aan het moment waarop Hendrik zich, nadat de laatste bel in de 'skeerwinkel' had geklingeld, avond aan avond in zijn schuurtje terugtrok om er geheimzinnig aan een eigen bootje te rommelen, was de kano het enige vaartuig geweest dat voor de gewone man de weg naar de pleziervaart opende. Aan het eind van 1928 verschenen in de watersportpers enkele mededelingen over een speciaal voor amateur-bouwers ontworpen zeiljachtje. Dit werd gebouwd aan de hand van een aantal mallen die tevens de spanten vormden. Met een over die spanten aangebrachte huid en dek van smalle, tegen elkaar gespijkerde latten kon een rompje worden gemaakt, zelfs door een amateur, dat ruim voldeed aan redelijke eisen. De bouw was goedkoop. Met grootzeil, fok, mast en rondhout, staand en lopend want, zouden de kosten de honderd gulden (in die tijd) niet te boven gaan. Bulthuis, een sociaal bewogen idealist, liet weten dat hij belangeloos alle inlichtingen verschafte. Tevens verstrekte hij gratis mallen en maten en zou hij de bouwers bijstaan. Hij noemde zijn bootje de 'Bergumer Meer Klasse'(BM). Het werd een enorm succes.

45


Onmiddellijk ontving de Friese kapper meer dan honderd aanvragen. Het corresponderen met de bouwers en het laten circuleren van de mallen, waarvan hij vijf stel bezat, werden hem spoedig te veel. Hij schonk het hele zaakje derhalve aan zijn watersportvereniging 'Bergumer Meer', die zich verder met de distributie belastte. Al in 1929 werd de BM tot een 'beperkte klasse' gepromoveerd en spoedig werden de eerste wedstrijden gezeild.

Gaandeweg bleken aan het bootje enkele nadelen te kleven, zoals onvoldoende zeileigenschappen, te smal gangboord, te kleine afmetingen, lekkende zwaardkastjes enzovoort. Maar toen honderden amateurs aan het bouwen waren geslagen en de discussie over het volksbootje oplaaide, legde Bulthuis zijn troef op tafel. Een verbetering van het ontwerp, namelijk een zes meter lang schip met zestien vierkante meter zeil. Op Hemelvaartsdag 1932 startte deze vergrote BM of 16m2 op het Sneeker Meer voor een eerste wedstrijd. De boot was een openbaring: behoorlijk snel, stabiel, ruim en evenals zijn voorganger goedkoop. Er was nu geen zwaardkast meer die zoveel ruimte 46


47


48


wegnam en de afmetingen van de kuip waren zelfs dermate ruim dat van een echt familieschip kon worden gesproken. Het ontwerp kreeg al snel de erkenning van de Noord Nederlandse Watersport Bond en werd later tot nationale klasse gepromoveerd. Het was kenmerkend voor Bulthuis dat hij voor zijn vinding geen octrooi wilde aanvragen en dat hij voor de tekeningen van de 16m2 alleen een kostenvergoeding wilde aanvaarden. Een onvoorstelbaar aantal zestienkwadraten is sedert 1932 op het water verschenen en ook nu varen er nog, vaak van het prachtigste mahoniehout gebouwde scheepjes, rond. De voor de oorlog beroemde journalist Piet Bakker schreef een lyrisch stuk over de creatie van Hendrik Bulthuis: "Stel dat een arts een middel uitvond om voor een paar honderd gulden bleke wangen gezond te bruinen, neurastenisch lijdenden hun gemoedsrust te hergeven, sombere karakters op te vrolijken en het leven wat blijer te maken. Kapitalen zouden zij ervoor over hebben, in plaats van een paar simpele bankbiljetten. En de geniale medicus zou bij zijn leven tien keer miljonair worden...! Bulthuis schiep zulk een middel. Hij noemde het BM. Hij is geen medicus doch barbier. Hij woont in een bescheiden huisje en verdiende aan zijn schepping minder dan een beursspeculant met een geslaagd gokje." Volgens de verhalen is de kapper destijds bij toeval in het botenbouwers vak verzeild geraakt. Hij werd eens, zeilend in een Friese schouw, verpletterend verslagen door een scherp jacht tijdens een onderling wedstrijdje . Toen moet de Bergumer kapper zijn vriend plechtig hebben beloofd een scheepje te ontwerpen en te bouwen dat het tegen de uitdager zou kunnen opnemen qua snelheid en zeileigenschappen. De naoorlogse glorie van de zestienkwadraat heeft Hendrik Bulthuis, die in 1948 overleed, niet meer meegemaakt. Jammer, want de top van de Nederlandse wedstrijdzeilerij heeft, op de olympische klassen na, vrijwel compleet in de zestienkwadraat gevaren en dat was anno 1991 nog het geval. De zeilkwaliteiten van de verbeterde BM zijn uitmuntend. Het schip heeft zelfs de ‘high-tech-tupperware-revolutie’ overleefd en is er versterkt uit naar voren gekomen. 49


Dat is vooral te danken aan de enorme wendbaardheid, de geringe diepgang en het uiterst effectieve Houari-tuig. Hierdoor is de zestienkwadraat, in tegenstelling tot de oorspronkelijke ‘BM’-er, die een sloeptuig had zonder gaffel, vooral op het vlakke water van de Friese en Hollandse meren een schitterende, snelle verschijning gebleven. De boot heeft inmiddels de status van klassieker verworven. De 16m2 is onze grootste nationale klasse. Er varen er in Nederland nog een paar duizend rond. waarvan zevenhonderd met 'meetbrief' en 'wedstrijd-classificatie'. Niet alleen in Nederland is de 16m2 te vinden, maar ook op de Nederlandse Antillen, in de Indonesische archipel en in Duitsland, op de Ruhrsee in de Eifel, waar zo'n vijftig wedstrijdboten liggen. Om de vijf jaar komen er honderden zestienkwadraten naar het Bergumermeer om daar een hommage te brengen aan Hendrik Bulthuis, voor wie in het Fries dorp inmiddels een standbeeld is opgericht.

50


51


52


Vervolg!

Zoals eerder vermeld waren alle benodigde onderdelen al verzameld en: Jazeker !! Deze keer kon er rustig, ongestoord en niet geheel onbelangrijk. Zonder, lastminute !! onzalig goede ideeĂŤn doorgewerkt worden !!

Inmiddels zijn de deksels voor de muntinworp voorzien van een, verzonken gemonteerd, stukje pianoscharnier en is er een sleuf/ gleuf in gefreesd en een gat geboord voor het slotje. Na montage van dit alles, om te controleren of alles goed paste, en uiteraard wat kleine aanpassingen is alles weer gedemonteerd. Na het licht opschuren en afnemen van alle delen, zijn deze voorzien van twee lagen grondlak en twee lagen blauwe lak. 53


Vanzelfsprekend en zoals het hoort !! netjes tussen alle lagen de delen licht opgeschuurd en afgenomen.

Door het aanhouden van een droogtijd van twee tot drie dagen tussen elke verflaag ging hier toch weer aardig wat tijd in zitten, maar beter het zekere voor het onzekere gekozen !! Tussen het drogen van de verf lagen door is er in overleg een mooie en duidelijke ? tekening gemaakt om twee steunen te (laten) maken waar de kist op/in komt te liggen. Ook is de kist inmiddels voorzien van wat tekst, Zie foto’s voor het eindresultaat. Vr gr Hans

54


55


56


Zoals beloofd, een beknopt verslag van de afgelopen ALV. Ledental: Het ledental van de MBVA is en blijft gelukkig nog steeds redelijk stabiel, en schommelt al weer een aantal jaren zo rond de 50 Leden, ieder jaar zijn er wel opzeggingen en inschrijvingen. Het afgelopen jaar zijn er 5 Leden uitgeschreven en 2 geroyeerd er zijn 5 nieuwe Leden ingeschreven, en het jaar eindigde met 45 Leden. Bestuur en vergaderingen: Het Bestuur vergaderd eens in de twee maanden, en gezien het feit dat de bestuursleden elkaar, bijna, op wekelijkse basis spreken, is dit meer dan zo goed mogelijke banen te kunnen leiden. Tijdens deze vergaderingen worden voornamelijk aandachtspunten naar voren gebracht en behandeld, zoals bijvoorbeeld: een 2e rek voor het grote bassin en het opnieuw indelen van de aanhanger, zodat ook de partytent standaard mee gaat tijdens een demo. Activiteiten commissie: De activiteiten commissie heeft in 2013 enorm haar best moeten doen om een vaardemo vast te kunnen leggen, het is overduidelijk dat er door de diverse winkeliersverenigingen steeds minder te besteden is, helaas zijn wij daar dus de dupe van, ook (oude) contacten leveren vaak het verwachte niet op. De clubbootjes zijn op één na allemaal naar tevredenheid en voldoende “ Hufterproef “ om een aantal jaren mee te gaan. De bijbehorende zenders zitten inmiddels alle 4 in een (mooie) kist, die geplaatst wordt op een aantal steunen, gemonteerd aan het bassin. Zodat er zicht is op waar de zenders zijn en wie er met welk scheepje vaart. Nog even een vriendelijk doch dringend verzoek: Trek tijdens een demo allemaal je clubshirt aan, het liefst je Polo, in ieder geval je T-shirt, het mooiste zou zijn als je allebei aantrekt/meeneemt, we komen zo beter als een team over (wat we als Vaar team al zijn !!)en het is beter te verkopen bij een eventuele nieuwe demo !!

57


Een aantal demo’s staan al vast, dus het begin is er !! Een verdere prognose voor 2014 wordt nog door Paul gegeven. ‘t Ruim: Het clubbezoek in ‘t Ruim op Dinsdagavond is over het algemeen onveranderd groot, daar tegenover is het op de Zaterdagen steeds minder geworden. Binnen en buiten ‘t Ruim is er het afgelopen jaar veel gedaan !! Laten we buiten beginnen, het radar is geplaatst, er zijn twee scheepsrompen in de tuin geplaatst (de3e staat klaar), de tuin is gesnoeid, nu nog bijhouden !! Binnen, zijn de geplaatste brandveiligheid middelen door de brandweer goedgekeurd, en is het merendeel van de verlichting vervangen door energiezuinige LED lampen, de bestuurskamer is voorzien van rookafzuiging en als zodanig niet meer in gebruik maar is noodgedwongen gebombardeerd tot rookruimte. De Barcommissie, wat moet ik er over zeggen, woorden schieten te kort !! Ger, ik weet dat je niet op veren ook al zijn ze uiterst goed bedoeld zit te wachten, maar een welgemeend Dankjewel en applaus is wel het minste !! Clubblad “De Brulboei”: De 2 personen die er al jaren grotendeels voor zorgen dat er elke 2 maanden een nieuwe Brulboei uitkomt zijn in de volle overtuiging dat zij (bijna) perfect werk afleveren, er komt namelijk nooit een klacht of opmerking binnen dat er iets, wat dan ook, niet goed is. Gelukkig beschikken ze over voldoende zelfkennis om te beseffen dat perfectie niet bestaat en hoogstens gezien kan worden als een mooi uitganspunt.

58


Generaal Smutsstraat 23, 2987XW, Ridderkerk

59


60


Beiden zouden het zeer op prijs stellen als er zo af en toe vanuit de leden eens wat reacties op zouden komen, De Brulboei wordt namelijk al sinds het prille begin VOOR EN DOOR de leden van de vereniging gemaakt, een klein beetje medewerking in deze zou dan ook heel fijn zijn. Mocht je dus een leuk, informatief artikel weten of ergens gezien hebben, geef het door !! de redactie bewerkt het wel zodanig dat het goed leesbaar wordt geplaatst. Website: De MBVA website werd in het afgelopen jaar met een gemiddelde van zo’n 400 unieke bezoekers per maand goed bezocht, een reden te meer om hier blijvende aandacht aan te besteden, zie het als het visitekaartje van de MBVA. Met name de verkoop van tekeningen is hierdoor duidelijk gestegen, geen schokkende bedragen maar alles is mooi meegenomen. Zijn er met betrekking tot de website nog vragen? Op of aanmerkingen ? Wensen ? Laat maar horen !! Conclusie: De MBVA kan, zij het met gemengde gevoelens terugkijken op een goed 2013 en wel om de volgende reden: Qua ledental zitten we ongeveer gelijk en financieel is er een kleine winst. Het aantal verzorgde demo’s en de daarbij behorende opbrengsten zijn in 2013 wat tegen gevallen, maar voor dit jaar ziet het er in eerste instantie weer veelbelovend uit !! Het bovenstaande houdt niet in dat we rustig achterover kunnen leunen, ook wij merken de gevolgen van de wereldwijde economische malaise en moeten veel meer moeite doen om demo’s te mogen verzorgen en adverteerders te werven. Gelukkig zit de penningmeester bovenop de portemonnee zodat we ons niet rijker rekenen dan dat we zijn !! Tot zover het Jaarverslag 2013, Met dank voor jullie belangstelling, Hans de Deugd, Secretaris MBVA 61


Waar je van droomt, daar kun je niet van wakker liggen !! Wie zeg dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost.

62


63


64


April: 04 30

Jan van Hoek Jaco Batenburg

Mei: 06 07 10 20 23

Jaco Speksnijder Peter Peters Arie Vink Bart Schouten Luc Versteeg

Namens Bestuur en Leden van de:

65


DATUM

EVENEMENT

LOCATIE

PLAATS

07 Jan

6 Nieuwjaars receptie

‘t Ruim

Alblasserdam

04 Febr

5 Algemene Leden vergadering

‘t Ruim

Alblasserdam

23/24 Febr

2 Modelbouwshow

Zeelandhallen

Goes

5 Apr

2 Soepvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

9/13 Apr

2 Intermodellbau

Westfalenhallen

Dordtmund

19 Apr

4 Demo met bassin

Makado-Center

Alblasserdam

26 Apr

3 Koningsdag

Bakspark

H.I.Ambacht

17 Mei

2 Fanclubdag Hobby In Praktijk

Velsenstr 10C 4251 LJ

Werkendam

17 Mei

4 OpenHavenDagen

Buiten de waterpoort

Gorinchem

23/25 Mei

4 Dordtinstoom

Centrum

Dordrecht

29 Mei

2 Werkschependag

MBV Hoogvliet

Hoogvliet

2 Aug

4 Demo met bassin

Wc De Binnenhof

Rotterdam

6 Sep

4 Demo met bassin

Damplein

Dordrecht

5/7 Sep

2 Wereld Haven Dagen

Centrum

Rotterdam

20 Sep

1 24e Havenfestival

Centrum

Alblasserdam

27 Sep

2 Snertvaren AMVZ

Wollefoppenhaven

Zevenkamp

1 2 3 4 5 6

= = = = = =

Onder voorbehoud. ter info: geen MBVA deelname. Demo open water. Demo met bassin. Alleen voor Leden. Vrij toegankelijk

Kijk voor het laatste nieuws op www.mbva.nl

66


67


Even voorstellen Quartel Modelbouw B.V. is sinds 1970 al bekend onder de modelbouwers, die aan radiografische modelbouw doen, met een webwinkel en vestigingen door het hele land kunnen elke modelbouwer tevreden stellen met ons reusachtige assortiment. Assortiment Ons assortiment bestaat uit: helicopters, vliegtuigen, elektro auto’s, brandstof auto’s, boten (zowel statisch als radiografisch), radiobesturing, gereedschap en natuurlijk alle onderdelen en toebehoren. bestellen en betalen Quartel Modelbouw B.V. een postorderservice over de gehele wereld, postorders worden na Ideal betaling of onder rembours geleverd, U kunt Uw bestelling ook zelf ophalen in een Quartel filiaal bij U in de buurt, dat scheelt verzendkosten. In al onze winkels kunt U betalen met Pin, Visa en cash, al onze prijzen zijn in Euro’s en inclusief B.T.W. Service Al ruim 40 jaar staat service bij ons hoog in het vaandel, met 20 medewerkers hopen wij U met raad en daad ter zijde te staan. Tot ziens in èèn van onze winkels of op onze website. Pijnacker delftsestraatweg 26D, 2641 NB Postbus 218, 2640 AE, Pijnacker Telefoon: 015-362205 Fax: 0153696220 Email: info@quartel.nl Zwolle Rembrandtlaan 9, 8021 DC telefoon/Fax: 038-4534073

Amsterdam Osdorperban 62, 1068 MJ Telefoon/Fax: 020-6154920

Roosendaal Hulsdonksestraat 21, 4703 AP Telefoon/Fax: 0165-548230

Openingstijden Maandag en vrijdag: Dinsdag t/m Donderdag: Zaterdag: 2e zondag van de maand:

10.00u - 21.00u 10.00u - 18.00u 09.00u - 17.00u 12.00u - 17.00u

Openingstijden Maandag: Dinsdag t/m vrijdag: Donderdagavond: Zaterdag:

Gesloten 10.00u - 18.00u 19.00u - 21.00u 10.00u - 17.00u

Openingstijden Maandag: Dinsdag t/m vrijdag: Donderdagavond: Zaterdag:

Gesloten 10.00u - 18.00u 19.00u - 21.00u 10.00u - 17.00u

Openingstijden Maandag: Dinsdag t/m vrijdag: Vrijdagavond: Zaterdag:

Gesloten 10.00u - 18.00u 19.00u - 21.00u 10.00u - 17.00u

Bezoek ook via de website onze ONE DAY BUY en profiteer van nog lagere prijzen. Een artikel op de ONE DAY BUY is slechts één dag voor de prijs die geadverteerd wordt, dus wees er snel bij. Ontvangt U onze tweewekelijkse nieuwsbrief nog niet ? Meldt U dan snel aan via onze website. Natuurlijk kunt U bij een bezoek aan één van onze winkels genieten van een kopje koffie en gebruik maken van de expertise van onze medewerkers.

De brulboei 2014 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam.

De brulboei 2014 - 2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement