Page 1

© 201

A

2 MBV

1


2012 - 6

Mede Modelbouwers, Op het moment dat jullie dit lezen heeft Sint Nicolaas ons land al weer verlaten en is de Kerstman (bijna) gearriveerd, waarschijnlijk zijn ze elkaar (gaan en komend) nog tegen gekomen. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de eerst genoemde zich onderweg even heeft verkleed, de kleur van de kleding blijft immers gelijk en ook de baarden vertonen een hoge mate van gelijkenis!! En na een kleine wisseltruc, paard aan boord en een kudde rendieren -- met slee -- van boord zou dat zomaar kunnen. -- Wie het weet mag het zeggen -Ik persoonlijk, geloof (net hoe het uitkomt) nog in alletwee, en laat het mij nu net altijd uitkomen als de twee kleinkinderen op visite zijn. Wanneer het niet uitkomt laat ik mij hier vanwege censuur van de eindredactie verder maar niet over uit (Lees: Zelf invullen) Het bovenstaande is een (beknopte) inleiding om al onze Leden, Adverteerders, (shirt)Sponsers en verdere relaties te bedanken voor hun support van het afgelopen jaar en

te wensen, geniet er allemaal van !! Tevens zijn jullie hierbij allemaal uitgenodigd tot het bijwonen van onze nieuwjaars receptie te houden op Dinsdag 8 Januari 2013 in ons clubgebouw ‘t Ruim, aanvang: 19.30. Graag tot dan,

vr.gr. De Redactie

2


Van de voorzitter

Beste leden. Het jaar loopt ten einde en dan mag je als voorzitter best even op het achter ons liggende jaar terugzien en dat ziet er wat het varen betreft goed uit, we hebben weer een uitstekend jaar achter ons en veel mooi weer gehad . Wat de demo’s betreft mogen we ook niet mopperen en de mensen van de activiteitencommissie hebben dit keer hun uiterste best gedaan om veel goede demo’s binnen te halen en dat is ze gelukt. Dat mag ook wel eens gezegd worden, anders denken jullie dat het allemaal vanzelf gaat. Nou, neem maar van mij aan dat er nog wat bij komt kijken om het allemaal voor elkaar te krijgen. De party tent die we aangeschaft hebben heeft ook al dienst gedaan intussen tijd, zowel bij mooi als bij slecht weer. We hebben er al enorm veel plezier van gehad. Kortom, het liep allemaal best lekker op de club, totdat er iets vervelends gebeurde. Op een dinsdagavond in oktober, tijdens de reguliere clubavond waarbij we met zijn allen gezellig bij elkaar komen om onze bevindingen onder elkaar uit te wisselen, onder het genot van een bakje koffie of wat anders, hoorde ik later (ik was op dat moment niet aanwezig wegens privé omstandigheden), kwamen er plotseling twee mensen binnen (een man en een vrouw). Ze liepen gelijk naar de bar, stelden zich netjes voor en vertelden dat ze van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) waren voor een controle kwamen, want ze waren getipt (er was een klacht ingediend) dat er zonder vergunning alcohol geschonken werd en dat gerookt werd binnen het clubgebouw. Ze vroegen of er leidinggevenden aanwezig waren en wilden die spreken. Een van de bestuursleden meldde zich en verdween met deze mensen in de bestuurskamer. Wat ik later te horen kreeg was dat ze zich netjes legitimeerden en zelfs een uittreksel van onze inschrijving bij de Kamer en Koophandel bij zich hadden. 3


Later werd er nog een tweede bestuurslid bij gehaald en kregen we te horen dat de MBVA in overtreding was, want er mocht (zonder voorzieningen) niet gerookt worden en er mochten geen alcoholische dranken worden geschonken, tenzij de vereniging een horeca vergunning heeft en dat diegene die achter de bar zijn werkzaamheden verricht een vergunning Sociale Hygiëne bezit. Aangezien wij aan geen van beide regels voldoen, waren en zijn wij het bekende haasje. Wij schijnen onder Kunstinstellingen en Sportkantines te vallen, iets wat wij nooit geweten hebben. Bovendien moet er in de toekomst ook nog een tweede toilet bij gemaakt worden ?? Kortom, we waren in overtreding en zouden daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld, waarbij deze overtreding in eerste instantie met een waarschuwing zou worden afgedaan. Als ze over enige tijd terug zouden komen, en dat kon zo maar gebeuren, en we zouden de waarschuwing aan onze laars lappen, konden we gelijk een geldboete van circa € 300.00 verwachten en bij eventuele voortgaande overtreding steeds een verdubbeling van dat bedrag en zo maar door. We hebben in eerste instantie alle alcoholische dranken verwijderd en een rookkamer gecreëerd in de bestuurskamer, zodat daar binnen gerookt kan worden door de leden die daar behoefte aan hebben, dan hoeven ze tenminste niet buiten te staan. We willen het iedereen zo goed mogelijk naar de zin maken, als dat tenminste binnen ons bereik ligt, maar dit wordt soms door andere mensen verpest, zoals in dit geval door het verraad van diegene waar we dit aan te danken hebben. Daarom moet het volgende even van mijn hart. Als deze Brulboei uitkomt zijn we ongeveer 8 maanden verwijderd van de gebeurtenis die toen heeft plaatsgevonden en die kennelijk de aanleiding is geweest voor deze toestand. Normaal zou ik de vuile was nooit buiten hebben gehangen, maar dit treft onze hele vereniging en dat gaat mij nu te ver. Ik zal het kort houden, maar jullie kunnen zelf wel invullen hoe wij ons op dit moment voelen als voorzitter én bestuur van de MBVA.

4


Het is ongeveer 8 maanden geleden dat de penningmeester opgestapt is omdat die het niet met het beleid van het bestuur eens was, nou, dat kan gebeuren, maar hij dacht toen: dan blijf ik gewoon lid. Maar nu komt het, als hij zich dan normaal gedragen zou hebben, dan hadden wij daar vrede mee gehad, maar wat gebeurde er op die bewuste zaterdagmiddag? Meneer kwam in mijn ogen al met een aardig slokje op binnen en toen ik nog op de club aanwezig was gebeurde er niets, maar toen ik weg was is hij heel erg tekeer gegaan. Het was zo erg dat hij door de aanwezige leden met geweld uit het clublokaal moest worden gezet. De maandag daarop is een extra bestuursvergadering ingelast met als agendapunt wat we met deze meneer aan moesten als lid. Na lang beraad hebben we toen als voltallig bestuur het besluit genomen om hem voor de rest van zijn leven te royeren als lid van de MBVA. Dit heeft hij ons erg kwalijk genomen en heeft de NVWA op ons afgestuurd. Hij is daar bijzonder trots op hebben wij begrepen van andere mensen. Volgens hem is het allemaal de schuld van de voorzitter en hij zal niet eerder stoppen met zijn acties tegen die voorzitter totdat deze zal aftreden en bovendien geen lid meer is. Dan pas zal hij er mee stoppen, zo heeft hij het aan een van de bestuurleden laten weten. Ik ga persoonlijk en als Voorzitter niet wijken voor de dreigementen van zo’n persoon en ik laat mij al helemaal niet chanteren. Hij vergeet bovendien dat hij mij persoonlijk er niet alleen mee treft, maar eveneens zijn vrienden en de andere club leden. Het bestuur heeft daarom direct alle mogelijke maatregelen getroffen en is gelijk aan de slag gegaan om informatie in te winnen wat er moet gaan gebeuren om in de toekomst weer als vanouds te kunnen draaien tijdens de club avonden. We zetten hier een streep onder en kijken weer voor ons uit, naar een heel wat prettiger periode, want het is bijna Kerstmis. Ik wens alle leden en adverteerders mÊt hun gezinnen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar ! Jullie voorzitter, Maarten Kikkert.

5


Al jaren staat deze advertentie in onze Brulboei en heeft Arie Belder daarmee onze club even zoveel jaren met zijn bijdrage gesteund, zodat wij ons boekje vrijwel kostendekkend konden uitgeven. Eind oktober hoorden we het ongelofelijke gerucht dat Arie overleden zou zijn. Inderdaad ongelofelijk want hij was drie weken daarvoor pas 52 geworden! Helaas bleek het gerucht maar al te waar, zoals uit de Familieberichten in de krant bleek. Arie is op 1 november 2012 overleden. Namens de Modelbouwvereniging hebben wij de familie een kaart gestuurd.

6


BORSTELLOZE MOTOREN EN REGELAARS UITGELEGD. Een brushless of borstelloze motor is een motor welke zonder koolborstels werkt. De wikkelingen zitten in het huis, en de magneten zitten op de ronddraaiende as gemonteerd. (Kan ook andersom, maar dat wordt alleen in vliegtuigen gebruikt en wordt dan een "buitenloper" genoemd) Omdat zo'n motor dus geen koolborstels en geen collector heeft, moet de motor aangestuurd worden door een speciale regelaar, die er voor zorgt dat spoelen in de motor (velden) precies op het juiste moment stroom krijgen, zodat de magneten van de rotor op het goede moment aangetrokken of afgestoten worden. Een borstelloze motor kan dus niet gebruikt worden met een normale regelaar, daarom moet je om er mee te beginnen altijd een complete set bestaande uit motor en regelaar kopen! Als je eenmaal een set hebt, kun je later wel los een andere motor en of een andere regelaar kopen. Omgekeerd kunnen de meeste regelaars voor een borstelloze motor wel gebruikt worden met een normale motor. Veel brushless regelaars hebben als optie dat je kunt kiezen of je de achteruit functie wel of niet wilt gebruiken. Dit in verband met het feit dat bij sommige wedstrijden een achteruit verboden is. Omdat de elektronische werking van een borstelloze regelaar heel anders is dan van een normale regelaar, maakt het voor de prestatie van dit soort regelaars niet uit of er wel of niet een achteruit op zit, waar dit bij traditionele regelaars een enorm verschil is. De voor- en de achteruit maken gebruik van dezelfde eindtrap, alleen de pulsvolgorde wordt omgekeerd. Wel of geen achteruit heeft dus bij een borstelloze regelaar geen enkele invloed op de prestaties van de regelaar Verder zijn er vaak verschillende programma's waar je uit kunt kiezen, en waarmee de motor het karakter krijgt van een rustige standaard tot een super snelle modified motor. 7


Ook hebben de moderne regelaars een lipo programma ingebouwd. Lipo's mogen n.l. nooit diep ontladen worden, en de regelaar schakelt zichzelf of naar een lagere vermogen of zelfs helemaal uit indien nodig als de spanning een kritische ondergrens dreigt te bereiken. Een van de grootste voordelen van een borstelloze motor is dat er vrijwel geen slijtage of veroudering optreedt. Een motor met koolborstels loopt iedere keer dat je hem gebruikt, een klein stukje in prestatie terug. Hij loopt dus alleen maximaal als de borstels en de collector als nieuw zijn! Een borstelloze motor heeft dit niet, zoals hij nu loopt, loopt hij in principe na 500 keer rijden nog net zo. Je hoeft dus geen koolborstels te vervangen, geen collector af te draaien, geen draaibank te hebben om je motoren in goede conditie te houden. Alleen maar af en toe schoonmaken en de lagers olieen. Bovendien is de efficiency van dit soort motoren beter, hij loopt dus langer op een accu lading dan een motor met koolborstels met een vergelijkbare prestatie Zoals gezegd wordt een borstelloze motor op een speciale manier aangestuurd, waarbij de regelaar de 3 spoelen precies op de juiste manier en frequentie aan moet sturen zodat ze de magneet van de rotor op het juiste moment aantrekken of aanstoten, zodat de rotor draait. Hoe meer toeren de motor maakt, hoe sneller de regelaar de spoelen moet aansturen. De regelaar moet dus op elk moment "weten" in welke positie de rotor staat t.o.v. de spoelen. Dat kan op twee manieren: SENSORLOZE MOTOR Zodra een borstelloze motor draait, verandert de langskomende magneet de stroom door de spoel iets (simpel gezegd), en dat gegeven kan de regelaar gebruiken om te bepalen waar de magneet zich bevindt en dus ook hoe de spoel op dat moment aangestuurd moet worden. Dit proces noemt men sensorloos. 8


Het voordeel is dat dit systeem heel erg efficiĂŤnt is, en hele hoge toerentallen en grote vermogens kan leveren. Het nadeel was tot voor kort, dat de motor al "even" moet draaien voor de regelaar voor de regelaar de motor optimaal aan kan sturen. In boten en vliegtuigen was dat geen probleem: als je de motor start kwam het voor dat de motor eerst even aarzelend ging draaien, en zelfs even de verkeerde kant op ging draaien, voor alles goed ging. In boten en vliegtuigen kan een elektro motor eerst op toeren komen, voor de schroef energie gaat vragen, en blijft daarna vrijwel altijd dezelfde kant op draaien. Bij auto's moet voor elke beweging die de motor wil maken, de hele auto direct mee verplaatst worden. Auto's moeten bovendien snel accelereren, hard remmen, en weer van stilstand of lage snelheid weg trekken. De eerste sensorloze motoren hadden hier problemen mee, dus dit vroeg toch om een andere benadering. Motoren zonder sensor worden alleen maar met 3 dikke stroomdraden op de regelaar aangesloten MOTOR MET SENSOR Om het startprobleem bij auto's op te lossen werd speciaal hiervoor een motor/regelaar systeem ontwikkeld met 3 ingebouwde HAL sensoren, die aan de regelaar doorgeven in welke stand het anker staat en in welke richting hij draait. Dit geeft een minder aarzelend wegrijden en een hoger koppel op lage toeren t.o.v. de eerste generatie borstelloze regelaars. Het feit dat motoren met sensor een wat lagere efficiency hebben dan sensorloze motoren, en minder topsnelheid, werd ruimschoots goedgemaakt door de betere rijeigenschappen. Deze motoren worden op de regelaar aangesloten met de gebruikelijke 3 dikke stroomdraden, plus met een 5 of 6 aderige dunne bedrading met stekker voor de sensoren 9


2e GENERATIE SENSORLOZE MOTOR/REGELAAR COMBINATIE.

De techniek heeft echter niet stil gestaan, en er is nu een tweede generatie regelaars op de markt die motoren zonder sensor door een veel nauwkeuriger meettechniek zeker zo probleemloos zonder aarzelen laten wegrijden, een gelijkwaardige acceleratie vanuit lage toeren geven als een motor met sensor, gebruiken, maar dit dus koppelen aan de hogere efficiency en hogere topsnelheid van een sensorloze motor. Dit is mogelijk gemaakt door een speciaalontwikkelde chip en bijpassende software. Het resultaat is inderdaad verbluffend als je de oude generatie sensorloze motoren kent! En van de eerste regelaars met dit nieuwe principe is de nieuwe Corally BRL regelaar, die dus niet alleen heel betaalbaar is, maar ook de nieuwste generatie regelaars vertegenwoordigd. DELTA EN STER SCHAKELING. DELTA WIKKELING

STER WIKKELING

10


Delta gewikkelde motoren zijn qua vermogen vergelijkbaar met een stergewikkelde motor met +/- 2/3 x het aantal wikkelingen. Een 10 wikkelingen Delta is dus ongeveer vergelijkbaar met een 6 wikkelingen Ster) bij een iets hogere efficiency Stergewikkelde motoren zijn een fractie minder efficiĂŤnt en hebben een vergelijkbaar vermogen als een Delta gewikkelde motor met +/ 65% meer wikkelingen. FUNCTIES. De huidige borstelloze regelaars zijn vaak rond dezelfde chipset opgebouwd, en hebben vele instel en aanpassings mogelijkheden. Dat begint al met het wel of niet willen hebben van een achteruit functie. Bij regelaars voor motoren MET koolborstels, moet het vooruit circuit aangepast worden om achteruit te kunnen, en dat brengt een behoorlijk extra verlies mee, ook als je alleen maar vooruit rijdt. Als je met zon regelaar voor gebruik met koolborstelmotoren de achteruit al uit kan schakelen, wordt het verlies in de vooruit daar niet kleiner mee. Bij regelaars voor borstelloze motoren werkt dat heel anders, de motor draait links of rechtsom door de volgorde waarin de spoelen aangestuurd worden om te keren. Elke regelaar voor borstelloze motoren kan dus zowel vooruit of achteruit draaien, zonder dat dat invloed heeft op de efficiency van de regelaar. Er zijn een paar regelaar waar deze softwarematige draairichtings-omkering niet aangeroepen kan worden, maar bij 99.9% van de regelaars kan dat dus altijd. Maar omdat voor wedstrijd gebruik het soms niet toegestaan is, en het in sommige heel speciale toepassingen het wel eens handiger kan zijn dat de achteruit niet kan werken, is de achteruitfunctie vaak aan of uit te zetten Andere Instelmogelijkheden zijn: Beperken van het maximale vermogen in de achteruit, zodat de auto niet overdreven hard achteruit schiet als je achteruit wilt LiPo accu's mogen niet verder dan 3.0V per cel ontladen worden. Je kunt vaak instellen of je met NiMh's rijd ( dan geen s panningsbewaking) of met 2 of 3 cellen LiPo accu's. In het laatste geval neemt de regelaar vermogen terug zodra de ondergrens van de accu's bereikt dreigt te worden, of stopt zelfs helemaal als de accu's te ver leeg raken. 11


De Punch (agressiviteit van acceleratie) is ook aan te passen aan de omstandigheden. Borstelloze motoren zijn vaak zo sterk, dat het in bepaalde gevallen wel eens te veel kan zijn. Door de Punch terug te stellen, is de motor minder bruut en trekt rustiger op. De rem is vaak op 2 manieren in te stellen: op de eerste plaats kun je dan de maximale remwerking verminderen, om meer controle over de auto te houden, vaak ook kun je minimale rem instellen, dus de mate waarin hij remt zodra je de rem gebruikt. Vaak is de z.g. dead band van de regelaar aan te passen, dus het gebied rond de neutraal waarin de regelaar nog niets doet, daarmee kun je bv voorkomen dat de auto al wegrijdt als je maar naar de trekker kijkt. Soms is het mogelijk de timing van de motor in te stellen, meer timing geeft meer snelheid, minder timing iets meer rust en een lager stroomverbruik. Overigens hoef je om er mee te beginnen vaak te doen, de regelaar aansluiten en rijden is ook genoeg, de meeste regelaars stellen zich automatisch in op de zender zodra de regelaar aangezet wordt, de standaard set-up van een gewone regelaar voor motoren met koolborstels is vaak niet eens nodig dus. In veel gevallen moet je de regelaar programmeren door op een knopje te drukken, en dan een bepaalde sequens van knopje indrukken, lampje wat gaat branden, piepjes tellen etc. Dat kan nog wel eens lastig zijn, je moet alles precies op de juiste manier doen, en n vergissing betekent overnieuw beginnen. Steeds meer regelaars echter worden met een z.g. programmeer kaart geleverd. Dat wordt wel een KAART genoemd, maar dat is eigenlijk niet de juiste benaming: het is meestal een klein kastje met drukknoppen en een lcd schermpje. Dat wordt aangesloten op de regelaar, en daarmee kun je alle functies heel makkelijk oproepen en aanpassen. Dus geen getob met boekjes lezen, piepjes tellen, weer overnieuw beginnen, maar gewoon door het menuutje lopen en de functie uitzoeken die je wilt, en dan de waarde veranderen. Om dat allemaal in te stellen hoef je dan dus geen geleerde te zijn, de programmeer unit wijst je vanzelf de weg! Bron: PK Model Racing, madame Curiestraat 20, 3316 GN Dordrecht www.pkracing.nl 12


Blijdorp bezoeken als het donker is en gesloten voor publiek. Hoe kom je daar dan binnen? Ga met je collega’s een avond uit. Boek een arrangement en krijg de gelegenheid om samen met je collega’s op een bijzonder wijze onder begeleiding van een gids een stukje van de slapende dierentuin te zien. ##### Ik heb dat mogen ervaren. Met mijn team thuiszorg medewerkers ( 40 pers. ) zijn we vrijdagavond 16 november om 17.45 uur vanaf de Alblashof in Alblasserdam in zo’n 10 auto’s vertrokken naar Blijdorp. Ondanks alle drukte op de snelweg waren we om 18.45 uur op de parkeerplaats bij de hoofdingang van Blijdorp. Op vertoon van onze eigen gemaakt uitnodiging wat tevens het intreebewijs was. ( Blijdorp had daar een voorbeeld van). Na een fikse wandeling door een heeeeel matig verlichte dierentuin Kregen we even later telefoon van een medewerker die al met een groep vooruit was gelopen en helemaal de verkeerde kant was opgegaan. Loop maar terug naar de bewaker want je moet naar de Oelewanga ( of zoiets) Zaal toe. Weer terug naar de bewaker over donkere pad. ( je zou Bokito maar tegen komen). De bewaker gevraagd, waar is die zaal? O, dan moet je bij het pleintje rechtsaf. Welk pleintje , we hebben niets gezien. Ja, rechtdoor onder de tunnel door en dan kom je een pleintje tegen en daar rechtsaf. O , nou dan maar proberen, maar alles lijkt op elkaar en sommige stukken zijn echt donker. Halverwege onze wandeling kwamen we 2 medewerkers tegen, gelukkig ging 1 van de medewerkers met ons verder. De andere medewerker ging nog een andere groep opsporen, die waren ook verdwaald. In de zaal aangekomen, ( die we overigens helemaal voor ons zelf hadden), kregen we te horen dat we bij de oude ingang hadden moeten parkeren. We hadden dus een parkeerkaart nodig om weer van de parkeerplaats af te kunnen. Maar waarom zegt die bewaker dan niet dat we verkeerd zitten. Tja waarschijnlijk een uitzendkracht dacht de medewerker van Blijdorp.

13


Er werden parkeerkaarten geregeld, maar we mochten aan het eind van de avond beslist niet alleen over het terrein heen wandelen, dus er ging iemand mee. Maar goed, de avond kon om 19.30 uur eindelijk beginnen. Eerst wat drinken en proosten, daarna een kopje heerlijke bouillon. Aansluitend kregen we de gelegenheid om ons te goed te doen aan een heerlijk buffet met 4 of 5 verschillende salades van vis, kip en groente, een gehaktbal ( bobotie), asperges en kip. Om 21.00 uur kwamen er 4 vrijwilligers binnen die ieder met een aantal personen aan de wandel gingen over het terrein. We moesten ons aan 2 regels houden. Namelijk: In de dierenverblijven binnen niet roken. ( buiten maakte niet uit). En fotograferen mocht, maar dan zonder flitslicht. Het groepje waar ik aan deelnam, ging als eerste naar het verblijf, waar Bokito met zijn Harem de nacht doorbracht. Buiten de ruimte werd ons verteld, dat we doodstil ( zelfs niet fluisteren) moesten zijn. Want als Bokito gestoord werd in zijn slaap dan was hij de andere dag erg humeurig en dat is niet prettig voor hemzelf maar ook niet voor zijn verzorgers. Daarna hebben we 1 ½ uur lang over het terrein gewandeld sommige stukken aarde donker. Rustende tijgers, olifanten, een neushoorn,een enorme slang, kraanvogels, lepelaars en flamingo’s, vleermuizen en landman uilen. Ik kan je wel vertellen, 1 ½ uur is voorbij voor je er erg in hebt. Wisten jullie trouwens dat apen zittend slapen. En waarom staan flamingo’s in het water en zijn ze rose? Flamingo’s staan ‘s nachts in het water als bescherming tegen roofdieren. Om beurten zijn er een paar wakker om de groep bij elkaar te houden. Ze zijn rose omdat ze veel rivierkrabbetjes eten. Daar zit een stof in die de vacht rose kleurt. B.v. caroteen is zo’n stof. Flamingo’s kunnen zo’n 50 jaar oud worden. De uilen zijn een vogelsoort die geruisloos kunnen vliegen. Met name de landman uil heeft het scherpste gehoor van de hele dierenwereld hij is in staat om al vliegend een muis onder de sneeuw tot op een centimeter afstand te lokaliseren en aan te vallen door zich te laten vallen in de sneeuw en toe te slaan. De ogen van een uil zijn dusdanig groot dat ze niet in de kassen kunnen draaien, vandaar dat een uil de mogelijkheid heeft om zijn kop achterste voren te draaien.

14


Blijdorp zelf is een dierentuin welke onder Rijksmonumenten valt. Daar zijn ze niet blij mee, omdat ze voor iedere verbouwing toestemming moeten vragen en zodanig moeten verbouwen dat het altijd in de oude staat terug gebracht kan worden. De architect die de dierentuin ontworpen heeft is Sybold van Ravesteyn; deze architect heeft ook Kunstmin in Dordt en het Centraal Station in Rotterdam ontworpen. Van Ravesteyn is een van de weinige architecten ter wereld die naar eigen inzicht een dierentuin mochten ontwerpen. Maar om even terug te komen op het uitstapje. Eenmaal terug in de eetzaal kwamen we erachter dat ieder groepje wel andere informatie had en anders gelopen was. Toen we allemaal weer binnen waren kregen we nog een heerlijk ijstoetje met fruit en slagroom en koffie of thee. Omstreeks 23.30 uur werden we door de bewaking over het terrein naar de parkeerplaatsen gebracht en keerden we huiswaarts. Het was een bijzonder geslaagd en apart uitje. Voor degene die ge誰nteresseerd zijn in het werk van van Ravesteyn volgt hieronder de link en informatie over deze beroemde architect.

Annemieke Kikkert

Sybold van Ravesteyn Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken

15


Rotterdam: Diergaarde Blijdorp

Rotterdam: Centraal Station Sybold van Ravesteyn, geboren als Sijbold van Ravesteijn (Rotterdam, 18 februari 1889 - Laren (Noord-Holland), 23 november 1983) was een Nederlandse architect. [bewerken] Leven en werk Sybold van Ravesteyn had een grote kennis van gewapend beton. In het begin leek hij een aanhanger van het Nieuwe Bouwen, maar hij begon meer en meer te experimenteren met barokke krullen en andere ronde vormen. In Utrecht ontwierp Van Ravesteyn rond 1932 aan de Prins Hendriklaan 112 voor zichzelf en zijn gezin een woonhuis dat nog gebaseerd was op het Nieuwe Bouwen. Na een reis naar Rome begon hij meer en meer van het modernisme af te wijken. Hij gebruikte almaar meer ornamenten en decoraties, bogen en krullen. In 1938 ontwierp hij een neo-barokke uitbreiding voor schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Ook gebouw De Holland aan de Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht werd door hem ontworpen. Een ander beroemd ontwerp van Van Ravesteyn is Diergaarde Blijdorp in Rotterdam (bouwjaar 1939-1941). Van Ravesteyn is daarmee een van de weinige architecten ter wereld die een gehele dierentuin naar eigen inzicht heeft kunnen ontwerpen. Van Ravesteyn overleed in 1983 in het Rosa Spierhuis in Laren. 16


Verder heeft Van Ravesteyn door heel Nederland voor de NS stations en seinhuizen ontworpen, waarvan een groot aantal, waaronder de stationsgebouwen van Rotterdam Centraal, -Blaak, -Hofplein en -Zuid en Utrecht Centraal en 's-Hertogenbosch echter inmiddels is gesloopt. Dicht bij het station van Maastricht is echter nog altijd een recent gerestaureerd seinhuisje van Van Ravesteyn te bewonderen. Ook het station Rotterdam Noord en het gesloten station Rotterdam Bergweg zijn nog aanwezig. Voorts zijn er nog stationsgebouwen van Van Ravesteyn te zien te Hoek van Holland Haven (bouwjaar 1950), Vlissingen (1950) en Nijmegen (1954). Van Ravesteyn was naast architect ook meubel- en interieurontwerper. Een bewijs voor zijn internationale roem vormt het feit dat hij in 1925 een ruimte in de villa Noailles in het Zuid-Franse Hyères van een van de destijds grootste Franse architecten, Robert Mallet-Stevens, mocht ontwerpen. Voor De Gemeenschap ontwierp hij onder meer de boekband Zuid Zuid West.

17


Nieuw Meubilair voor ‘t Ruim Beste leden er zijn wel eens van die momenten dat we wel eens iets voor niets kunnen krijgen als men het eigenlijk niet verwacht, dit was weer eens zo’n moment. Ik was afgelopen Dinsdag avond op de club en toen werd ik door mijn vrouw gebeld of wij nog tafels en stoelen konden gebruiken, ik heb eerst even met Hans overlegd en die zei ja laat maar komen, ik heb mijn vrouw dezelfde avond terug gebeld dat we ze Zaterdagmorgen kwamen halen, ze zei hoe stel je dit dan voor je moet rekening houden het zijn geen paar tafels maar een heleboel dat kun je niet alleen verhappen, ik zei dat komt goed. Ik heb die avond gelijk een paar man gecharterd of ze op Zaterdag overdag mee konden helpen, en dat was geen probleem Bart, Hans, Wienus, Paul, Dirk en ik zei de gek. Ik heb gelijk de bus geregeld de andere dag zodat ik hem Zaterdag kon gebruiken om de spullen op te komen halen ,Wienus zou zijn aanhanger mee nemen, nou dat was maar goed ook ik had het nooit alleen in een keer kunnen vervoeren, het was erg veel en zwaar. Maar zover waren we nog niet ik had met de jongens om half elf afgesproken op de club, ik moest eerst nog even Hans op halen dus wij arriveerden wat later dan het afgesproken was, het had een voordeel de koffie stond dampend op ons te wachten, dat was al gezet door mijn mede club leden. We zijn omstreeks 11.00 uur naar de bewuste locatie gereden de alblashof waar de spullen met smart op ons stonden te wachten, een paar tafels 18


hebben we eerst uit elkaar gedraaid want anders konden ze niet door de deur en na een uurtje laden gingen we gepakt en gezakt weer terug naar de club waar het weer opgebouwd moest worden, er waren ook nog een 20 tal stoelen en een kast bij. Eerst maar eens een bakkie koffie drinken en even overleggen hoe we het aan zouden pakken mijn vrouw zei wat eten jullie tussen de middag of zal ik een pan soep maken met broodjes,

wij vonden dat een goed idee en hadden daar wel oren na,ze zou gelijk na de koffie dit gaan bewerkstelligen als ik de bus leeg zou hebben en naar huis zou brengen dan kon ik de soep samen met mijn vrouw weer naar de club toe rijden zodat we met zijn allen zouden kunnen eten dat hebben we ook zo gedaan en ik zal jullie zeggen het was erg lekker neem dat maar van mij aan. In tussen tijd dat ik even afwezig was en terug kwam stond alles al binnen en zijn we na de maaltijd gelijk weer verder gegaan om alles op zijn plek te zetten en te monteren want jullie zouden zeggen dat is toch zo gebeurd maar zo zit dat niet de oude meubelen moesten eerst nog even verwijderd worden en uit elkaar gehaald worden. 19


Zodat ze bij Wienus op de aanhanger konden worden geplaatst zodat hij ze wel fatsoenlijk kon vervoeren naar de stort, na een paar uur sjouwen en monteren stond alles weer op zijn plaats ik moet zeggen het is er in de werkplaats wel op vooruit gegaan en in de ruimte waar we altijd aanwezig zijn en de rookkamer ook, dus we zitten er weer netjes bij zou ik zeggen, ik hoor net van mijn vrouw dat we nog twee tafels vergeten zijn maar die haal ik Maandagavond nog wel op dit is geen probleem. Al met al, weer een hele klus om al dit fraais een plek te geven binnen ‘t Ruim, met name het demonteren van de oude bureau’s in de werk plaats duurde iets langer dan gepland maar zoals hierboven al eerder gezegd en onderstaand te zien: we zitten er weer netjes bij !!

Ik wil Greet v Wijnen en Annemieke Kikkert die bij de Rivas werken in de Alblashof hartelijk bedanken voor de spullen waar wij erg blij mee zijn. Gr.Maarten. 20


Kilometerraai Daar heb je weer zo’n raar woord, met natuurlijk de vraag wat dat met modelbouw te maken heeft. Eerlijk gezegd: helemaal niets, maar wel alles met de scheepvaart. We zullen letterlijk én figuurlijk bij het begin beginnen. De Rijn is de langste rivier van Europa en tevens de drukst bevaren rivier, met een lengte voor wat het bevaarbare deel betreft van 1233 km. Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is op “den 1sten april van het jaar 1939” een verdrag gesloten tussen Zwitserland, Duitsland en Nederland om langs het bevaarbare deel van de Rijn, dat is vanaf de oude brug in Konstanz bij de Bodensee tot aan de Noordzee bij Hoek van Holland, afstandsborden te plaatsen. Zo staat het eerste bord met het cijfer 1 op 1 km van die brug, stroomafwaarts gezien, op de rechter Rijnoever, het tweede bord met het cijfer 2 weer één km verder op de linkeroever, enzovoorts tot aan Hoek van Holland. Deze borden heten formeel “Kilometerraaien”. Een kilometerraai langs de Rijn.

Op deze simpele wijze wisten de schippers, ook bij nacht en slecht weer, vrij nauwkeurig waar ze zich bevonden en konden indien nodig hun positie ook vrij nauwkeurig doorgeven. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat dit idee later overgenomen en toegepast langs onze rijkswegen, hoewel in een wat kleiner formaat, want de “raai” heeft een wat forsere afmeting.

21


Het bord is 1 m hoog en 1,8 m breed, met zwarte cijfers van 60 cm hoogte op een wit vlak, een eveneens zwarte rand van 5 cm breed en het geheel staat zo’n 2 meter van de grond. Met de moderne zeer nauwkeurige elektronische positiebepalingsapparatuur zijn de borden in feite overbodig geworden, maar toch stralen ze nog steeds iets vertrouwds uit, want ze zullen nooit weigeren. Ook buiten de scheepvaart hebben de borden iets te zeggen en als je toevallig geen GPS op zak hebt, weet je toch waar je bent. Zo staat bijvoorbeeld ter hoogte van de Lorelei bij St.Goarhausen Raai 555 en de Raai met het nummer 1000 staat midden in Rotterdam.

De 1000 km Raai hangt aan de kademuur op het Noordereiland in Rotterdam. Dan is het nog maar een “klein” stukje naar Hoek van Holland, waar de Rijn uiteindelijk in de Noordzee uitmondt. Nog niet zo lang geleden, vorig jaar pas, is er een pikant detail over de lengte van de Rijn “ontdekt”. Men heeft voor de lengte van de Rijn tientallen jaren 1323 km opgegeven. 22


Sinds kort blijkt echter dat er al heel lang geleden een schrijffoutje is gemaakt, waarbij de 3 en de 2 zijn verwisseld. De Rijn blijkt “slechts” 1233 km lang te zijn, dus zo’n 90 km korter dan men dan men al geruime tijd aannam. Wanneer dit schrijffoutje heeft plaatsgevonden is (nog) niet bekend. Hoezo: slordig ??? Tenslotte nog een paar cijfers: ter hoogte van de Pontonniersweg in Papendrecht staat de Raai 975, tegenover de aanlegsteiger aan de Hoogendijk, bij de Wielen, staat in de Sophiapolder Raai 978, zodat ons honk, ’t Ruim van de Modelbouwvereniging Alblasserdam, ongeveer bij KM Raai 979 staat. Het is maar dat jullie het weten! Ger

23


Koos is een van onze oudere leden en helaas al geruime tijd in de lappenmand. Vandaar dat we hem helaas weinig op de clubavonden zien, waar hij met zijn praatjes iedereen vermaakte of de stuipen op het lijf joeg. Op de feestavonden probeerde hij echter altijd een poosje aanwezig te zijn om te genieten van de mensen om hem heen.

24


Ondanks zijn scootmobiel kwam hij zijn huis weinig uit en dat lag niet alleen aan het weer. Als het maar even mogelijk was bouwde hij aan zijn scheepsmodellen en door zijn jarenlange ervaring was hij daar best handig in en vorderde de bouwwerkzaamheden in een rap tempo. Ja, Koos en geduld, dat gaat niet samen. Het gevolg is dat hij nu zoetjesaan door zijn bouwklussen heen is en niets meer omhanden heeft. Met andere woorden: hij verveelt zich te pletter. Aan jullie dus de vraag: wie heeft nog iets te bouwen liggen voor Koos? Iets waar je zelf niet aan toekomt of al zo lang in de kast hebt liggen dat je er eigenlijk wel eens van af wil. Laat eens iets van je horen. Je maakt er een clubgenoot geweldig blij mee. Bij voorbaat: Dank !!! Ger

25


De VOEDSELBANK Het is mij opgevallen dat er best nog veel mensen zijn die geen idee hebben wat de Voedselbank is en uiteraard ook niet wat ze doet. Toch zijn er binnen de modelbouw een aantal leden, en vaak met name hun “dames”, die op de een of andere manier bezig zijn met die Voedselbank en daadwerkelijk helpen. De voedselbank is een Stichting die zich over heel Nederland het lot van die mensen of gezinnen aantrekt, die zich, meestal geheel buiten hun schuld, in een zodanig slechte financiële situatie bevinden, dat zij zich onvoldoende voedsel kunnen veroorloven. Ik had geen idee dat zoiets in deze tijd in onze omgeving, op een enkele uitzondering na, nog voorkwam, maar toen ik van vrijwilligers die de Voedselbank helpen en er werken of in elk geval een deel van hun tijd aan besteden, hoorde hoe groot deze groep is, ben ik flink geschrokken. Het is bijna ongelofelijk dat het zo is en nog erger is dat het vlak naast ook jullie deur gebeurt, zonder dat je het ziet of het je realiseert. Duidelijk is dat de Stichting Voedselbank, die in bijna alle plaatsen in Nederland een afdeling heeft, wat al aangeeft hoe groot de nood is, dat niet alleen kan, maar daar hulp, héél veel hulp bij nodig heeft. Gelukkig zijn er naast de vele, vele vrijwilligers, de sponsoren die financieel 26


steunen, maar ook de supermarkten, die heel veel hulp “in natura� ter beschikking stellen. Daarnaast worden doelgerichte acties gehouden, waarbij vrijwilligers bij de uitgang van een supermarkt de mensen om hulp voor bepaalde artikelen vragen. Het zal duidelijk zijn dat het een hele organisatie is, juist omdat het voedsel betreft, die veel extra zorg vraagt, waarbij vooral de opslag en de distributie zwaar wegen. Toch is dit de meest directe en meest dankbare vorm van hulp bieden: gewoon iemand die honger heeft te eten geven. Denk daarom eens aan de Voedselbank in jullie omgeving en kijk een naar hun doelstellingen op internet, gewoon Voedselbank aanklikken. Dit kan je niet onberoerd laten, zeker niet met de Kerstdagen voor de deur, hoewel de Voedselbank gewoon door gaat, dag na dag. Honger kijkt immers niet naar een datum. Voedselbank Alblasserdam zat zeer verlegen om opslagruimte en heeft nu de beschikking gekregen over een ruimte in de oude brandweerkazerne. Bij de opening is naast de ingang een bord onthuld die treffend aangeeft hoe de Voedselbank werkt:

Wie niet kan delen,kan niet vermenigvuldigen. Ger

27


28


Op 19 oktober 2012 is de verkiezing de leukste vereniging van gestart, deze loopt tot en met 31 december 2012 in alle 415 gemeenten van Nederland. Daarna volgt de provincie-ronde van 7 januari tot en met 28 februari 2013 waarin alle gemeentewinnaars strijden om de provinciale titel. Iedereen mag per e-mailadres maximaal 1 stem uitbrengen in de periode van 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 (gemeente-ronde) en eveneens maximaal 1 stem per e-mailadres in de periode van 7 januari 2013 tot en met 28 februari 2013 (provincie-ronde). De MBVA neemt als vereniging deel aan deze verkiezing en roept een ieder die de vereniging een warm hard toedraagt dan ook op om zijn of haar stem uit te brengen. Gemeente, Provincie en Nederland Bij het uitbrengen van een stem wordt een beoordeling gevraagd voor vijf criteria: sfeer binnen de vereniging, betrokkenheid van leden, bijdrage van vrijwilligers, verenigingsactiviteiten en bestuur, (cijfers tussen 1-10). In iedere gemeente zijn er 2 winnaars: de vereniging met het hoogste gemiddelde cijfer en de vereniging met het meeste aantal stemmen. Er zijn wel meer dan 50 stemmen nodig om gemeente-winnaar te kunnen worden en om door te gaan naar de provincie-ronde. Per gemeente worden de 2 winnende verenigingen (met meer dan 50 stemmen) afgevaardigd in de provinciale verkiezingsronde. Bij het bepalen van de provincie winnaar telt het aantal stemmen voor 70% en ook de gemiddelde score telt voor 30% mee. Stemmen uit de gemeenteronde tellen niet mee. Er kan dan ook door iedereen opnieuw gestemd worden. De MBVA blijkt bij een tussentijdse telling (2 December) op de 1e plaats te staan, dit is echter niet genoeg om (Al was het alleen maar voor de eer en extra promotie die hier uit ontstaat) in de finale te komen. Wilt U de vereniging ook steunen ?

Breng dan uw stem uit !!

Wij stellen Uw ondersteuning zeer op prijs en houden U (middels dit blad) op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. vr.gr. Hans 29

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De Brulboei 2012-6  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging "Alblasserdam "

De Brulboei 2012-6  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging "Alblasserdam "

Profile for mbva
Advertisement