Page 1

© 201

A

2 MBV

1


2012 - 2

Mede Modelbouwers, In dit nr nu eens geen èèn of twee ellenlange demo verslagen maar een groot aantal, wat kleinere artikelen van diverse aard. Zo voert dit nummer ons al lezend van het baggerdorp Sliedrecht middels een ons aller bekend virus waarop een trein liefhebber meelift naar Zweden, om vervolgens van daar uit met de nieuwe Ark langs alle wereldwonderen te gaan om tenslotte te eindigen bij ons vertrekpunt, het baggerdorp Sliedrecht, tot zover als redacteur. Nu even als Secretaris,

(je komt er bij die Redactie gewoon niet tussen)

Peter Peters is al weer aardig op de been na zijn operatie, het tegenover gestelde van Wim Verlek, na zijn (been) operatie zijn er complicaties opgetreden en zit hij nog langer noodgedwongen thuis, stuur ze een kaartje, pleeg een telefoontje, bij deze sterkte gewenst !! Verder zijn de MBVA T-shirts inmiddels tot op de draad versleten en is het tijd om over te gaan tot de aanschaf van nieuwe, echter voor we dit gaan doen is het handig als we weten hoeveel er besteld moeten worden. Aan het prikbord in ‘t Ruim hangt een intekenlijst of anders via info@mbva.nl geef dan wel naam, kledingmaat en aantal door, de bedoeling is om een kwalitatief goed shirt aan te schaffen, zijn er sugesties ? laat maar horen !! Pas na inventarisatie wordt er gezocht naar een passende offerte. Veel lees en kijkplezier, vr.gr. Hans p.s. Over een week of twee is ook dit nr van De brulboei weer in kleur te zien op onze website.

2


Beste leden, het is al weer April, wat gaat de tijd toch snel. Voor dat je er erg in hebt is het jaar alweer voorbij, maar gelukkig is het nog niet zo ver. Sommigen zijn nog driftig aan het bouwen of de modellen aan het opknappen voor het aankomend seizoen, wanneer er weer demo’s gedraaid gaan worden, intussen tijd hebben we de eerste alweer gehad in Sliedrecht, maar daar over straks meer. Intussen tijd zijn een aantal van onze modellen te bewonderen geweest in het Baggermuseum te Sliedrecht; ze hebben er ongeveer een maand gestaan en het schijnt een groot succes te zijn geweest. Er heeft tussentijds nog een bestuurswisseling plaatsgevonden: als penningmeester is Rob Mennen afgetreden en Bart Schouten heeft het over genomen. Om toch weer een oneven aantal in het bestuur te hebben heeft het volgende plaats gevonden. We hebben tot volgend jaar, de Algemene Leden Vergadering, een van de leden bereid gevonden om als interim bestuurslid de taak van Alg. Adj. op zich te nemen, namelijk Wienus Dekker. Ik wil toch nog even over de demo die in Sliedrecht plaats vond iets zeggen. Aan het publiek ontbrak het niet (je kon over de koppen lopen), maar het was ontzettend koud want er stond een stevig windje BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. Af en toe zijn we maar even een winkel in gevlucht om weer op te warmen. Nogmaals hartelijk dank aan de Hema, die ons trakteerde op warme worst, die er bij dat weer best in ging !!! Zo beste mensen de volgende demo staat al weer bijna voor de deur: op het Makado center in Alblasserdam, onze thuishaven. Ik denk dat ik namens alle varende leden spreek, als ik zeg: we hebben er weer ontzettend veel zin in. Dit was wel weer zo’n beetje wat ik te melden had. Veel bouw en vaar plezier en tot de volgende keer.

Maarten Kikkert.

3


MBVA show NBM

Het is misschien even puzzelen, maar als je gewoon nadenkt, staat hier dat onze modelbouwclub een show geeft in het baggermuseum. Simpel! Om uit te leggen hoe dat zo plotseling is gekomen moet ik een kleine toelichting geven op de manier waarop het (of een) museum werkt en dan in het bijzonder de gang van zaken in de wisselzaal. Daar worden regelmatig thematentoonstellingen gegeven en die regelmaat hangt een beetje af van welke tentoonstelling beschikbaar is en hoe groot de belangstelling ervoor is. Zo was er als voorlaatst evenement de uitbreiding van de Maasvlakte (de 2e Maasvlakte dus) en als laatste is er de tentoonstelling geweest van een aantal scheepsmodellen en schilderijen, gevolgd door de veiling daarvan. Deze tentoonstellingen worden liefst langere tijd van tevoren gepland om een vlotte aaneenschakeling te krijgen, zonder dat er “gaten” in het programma vallen. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om zoiets te voorkomen, maar dat is deze keer niet gelukt. Dan is er de MBVA (uiteraard “de leden”) die op korte termijn in staat is (zijn) om deze leemte letterlijk en figuurlijk op te vullen met een aantal modellen. Door de goede verstandhouding en de prima vaargelegenheid in de bak in de museumtuin voelt de MBVA zich toch een beetje met het museum verbonden nietwaar en dan moet je best eens een keer kunnen stunten. Ondanks wat kleine misverstanden is het ons gelukt om binnen een week een twintigtal modellen aan te leveren en deze in vitrines in de wisselzaal tentoon te stellen. Wat er voor fraais te zien is staat in de lijst aan het slot van dit verhaal. Met deze actie worden twee pluspunten gehaald: ten eerste kan het museum de bezoekers een zaal volledig gevuld met modellen aanbieden, die vanaf het begin al duidelijk publiek trekt en onze club timmert weer eens op niveau aan de weg, want, en dat geldt voor beide

4


partijen, over en weer wordt door beiden volop reclame voor elkander gemaakt. Zoek dat dus op het wereldwijde web eens op, kijk in onze onvolprezen Brulboei op de advertentiepagina van het Baggermuseum naar de openingstijden en ga of alleen, maar liever met familie en/of vrienden, kennissen, enz. , eens een kijkje nemen in Sliedrecht. Natuurlijk is het méér dan de moeite waard! Als voorproefje natuurlijk een paar foto’s voor de Brulboei geschoten en als jullie er meer willen zien, kan dat altijd op de eerdergenoemde website. Het baggermuseum bleek ook gelukkig met onze modellen; niet alleen was een tijdelijke leegstand tot een minimum beperkt gebleven, maar ook waren er heel wat bezoekers die het door ons tentoongestelde best wisten te waarderen, hoewel de relatie met het thema “baggeren” duidelijk ontbrak. 5


In elk geval waren de reacties heel positief.

Zoals jullie in de vorige Brulboei (2012-1) hebben gelezen heeft de vereniging een collectie van circa 20 modelschepen gekregen van de familie van Veen. Het zijn kleine modellen (Revell), maar duidelijk gebouwd met de ons welbekende passie voor modelbouw. Hans (wie anders?) heeft ze allemaal een plaatsje weten te geven op de toch al aardig volle club; ze staan nu netjes naast elkaar op de “hangende” TLverlichtingsarmatu-ren. Omdat er op het museum tussen de grotere schepen best nog wat ruimte over was, zijn ook een vijftal van deze kleine scheepjes te gast geweest bij het museum. Onze invasie was echter maar van korte duur, want op zaterdag de 24ste tussen vier en vijf uur ’s middags hebben we de scheepjes weer opgehaald.

Dat was in een ommezien gebeurt, want om precies vier uur waren de glazen ramen voor de vitrines losgeschroefd en weggezet en omdat de clubleden (in dit geval) mannen van de klok bleken te zijn, was een kwartier later de wisselzaal leeg. 6


Voor enkelen kwam dat weer goed uit, omdat de zaterdag daarop (31 maart) een aantal schepen nodig waren voor de vaardemo op het plein v贸贸r de Hema in Sliedrecht.

7


De volgende schepen/modellen waren te vinden in de wisselzaal van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.

**********

Eigenaar:

Aanduiding model:

Paraaf:

MBVA

Garnalenvisser

Hans

id

Maria en Steffie

Hans

id

Brul/Wisselboei

Hans

id

Vijf kleinere scheepjes

Hans

Ruud Ravestein

Loodsboot Jupiter

Ruud

Rob Mennen

Nomade

Rob

BartSchouten

Norderney

Bart

Jules Verne

Bart

Thijs Peterse

Garnalenvisser

Thijs

Ronald St.burg

Retriever

Ronald

Hans de Deugd

Bugsier 3

Hans

Boeier

Hans

Rode Zee

Paul

id

Smit Duitsland

Paul

id

Dordrecht

Paul

Ger de Goede

Muimota

Ger

id

Duikboot

Ger

id

Walter

Ger

id

Klompen catamaran

Ger

id

id Paul de Lange

Ger 8


Ergens rond 1863 voor het eerst ontdekt en sindsdien een nog niet zo heel veel voorkomend virus en dus ook nog niet zo bekend. Na diverse onderzoeken is echter gebleken dat ook dit virus op de vaart der volkeren heeft meegelift en inmiddels onuitroeibaar is, uit betrouwbare bron heb ik mogen vernemen dat enige genezing van dit virus praktisch onmogelijk is, er zijn simpelweg geen geneesmiddelen voor !! Slechts op hogere leeftijd heeft U een geringe kans... Heden ten dage staat het virus ook wel bekend onder de naam: Boot-ulisme…. en in zeer extreme gevallen: Help, mijn man heeft een hobby… ======================= De een heeft het al jong, de ander word er pas later mee besmet, één ding is zeker, als je het eenmaal hebt dan kom je er niet zo gemakkelijk meer vanaf. In mijn geval, ik spreek over ruim 70 jaar !! geleden, sloeg het virus al jong toe, samen met wat vriendjes bouwde ik het ene schip na het andere, dat wil zeggen iets wat daar op moest lijken. Belangrijker was de voldoening welke je beleefde aan de bouw en het feit dat het bleef drijven. Hoe kwamen wij aan het materiaal voor de bouw ? Wij hadden het geluk dat wij enige honderden meters vanaf een timmerfabriek woonden waar volop houtafval was te vinden en waar wij dus wel raad mee wisten, natuurlijk mochten wij niet zo maar naar binnen lopen om dit op te halen maar hier was een goede oplossing voor, vrijwel naast ons zat een bakker die regelmatig met zijn broodkar naar die fabriek ging om grote zakken te vullen met houtkrullen, ook het nodige houtafval ging hierbij gelijk mee.

9


Dit werd door hem vervolgens gebruikt om (mede) zijn oven te stoken er waren toen nog geen gas of electrisch gestookte ovens zoals nu, wij gingen dan als jongens met hem mee om te helpen de zakken vol te scheppen en leeg te storten in het krullenhok bij de bakkerij. Na een hele Woensdagmiddag krullen scheppen was er ook voor ons een voldoende voorraad aan hout om mee aan de slag te gaan en onze bouwlust te stelpen. Met een oude hamer en wat verroeste spijkers welke wij zo links en rechts opscharrelden, gingen wij aan de slag om de meest vreemde vaartuigen te bouwen, lijmen was er natuurlijk niet bij, want je kon niet zo maar even een pot lijm gaan kopen. Maar, gewapend met dit primitieve gereedschap en de beperkte middelen, wist je altijd wel iets te scheppen wat voldoening gaf en waarmee je vele uren zoet was. Maar ja, jeugd komt en gaat en dan komt er een keer een tijd dat andere zaken de aandacht gaan vragen. Wat het modelbouwvirus bij mij betreft liep alles zelfs heel anders want ik raakte besmet met een heel ander virus, namelijk het houden van vogels in een grote volière achter ons huis. Dit heb ik vervolgens 18 jaar volgehouden, in welke tijd ik tevens 16 jaar secretaris was van de vogelvereniging. Hiervoor ben ik nog tot erelid benoemd maar ben dit niet meer omdat deze club dit jaar, net voor haar 60 jarig jubileum heeft opgehouden te bestaan wegens een gebrek aan aanwas en dus de bekende vergrijzing. Na die 18 jaar vogels ben ik vervolgens begonnen met de aanleg en opbouw van een treinbaan. Door een verhuizing heb ik deze destijds weer moeten afbreken en kwam alles terecht in de bekende dozen. Na enige jaren heb ik de hele handel verkocht.

10


Het was in 1979 dat ik tijdens een vakantie in Limburg in de etalage van een modelbouwwinkel in Valkenswaard de bouwdoos van de bekende Oceanic zag staan, en U begrijpt het, het was er ineens weer, het modelbouwvirus, dus ging de doos mee naar huis. Na tijdens de winter79/80 dit model te hebben gebouwd, las ik in een plaatselijk weekblad over de plannen om een modelbouwclub op te richten met daarbij een oproep aan belangstellenden om zich aan te melden. Een besluit was snel genomen en zo maakte ik kennis met een groepje van vier mensen dat bestond uit een voorlopig bestuur zonder leden en dat niet precies wist, hoe nu verder. Na een gesprek met deze mensen kwam de vraag of ik secretaris wilde worden om de zaak op de rails te gaan zetten, al gauw kregen we enkele leden en kwam de vraag of ik kans zag voor een clubblad te gaan zorgen. De eerste 2 handgeschreven pagina's van De Brulboei !!

11


Het eerste exemplaar hiervan kwam in Augustus 1980 uit en vormde de basis voor “ De Brulboei “ zo als jullie die nu (in een moderner jasje) en met een goede redactie nu nog kennen. Ik ga op deze geschiedenis in dit bestek niet verder meer in want dit alles heb ik al eens gememoreerd in de extra editie van De Brulboei t.g.v. het 25 jarig jubileum in 2005. Ik heb in de beginjaren, en ook later nog, het een en ander voor de club mogen doen en dat altijd met veel genoegen gedaan. Behoudens dat ik nog steeds (al 32 jaar !!) het clubblad bezorg in de aan mij toegewezen wijk, ben ik verder niet meer actief in de vereniging en ziet U mij dus ook niet meer zo vaak. Tussen al deze bedrijven door bleef het modelbouwvirus altijd aanwezig en heb ik ook nog kans gezien een paar aardige modelletjes te bouwen, maar inmiddels ben ik, mede door de leeftijd, aardig genezen van het virus, waarvan ik hoop dat het bij U nog lang aanwezig mag zijn en dat dit tot gevolg zal hebben dat U nog menig model mag bouwen. Ik wil dit schrijven besluiten met een Groet aan U allen en tot wederhoren in “ De Brulboei “ J.Z.

12


13


De vertaling van het pagina grote stuk in de Smålands posten.

Op zoek naar treinmodellen. Heeft u wel eens een geel geklede langharige man op station Älmhult zien staan filmen? Dat is Steef van der Straeten, een Hollandse trein entousiast die als hobby het bouwen van een modulebaan heeft. Entousiast is het minste wat je hem kan noemen. Sinds zijn jeugd is hij al weg van zo'n beetje alles wat met spoorwegen te maken heeft. Een Noorse machinist noemde hem al eens een trainloenatik. Verteld Steef zonder dat hij zich er zorgen over maakt. Steef woont in de buurt van Den Haag en is vaak hier in Zweden in Vägla. Van daaruit gaat hij naar verschillende stations in de omgeving om te fotograferen en filmen. Verschillende machinisten kennen hem al, en dus kan hij nogal eens een lok bestijgen. Telkens als hij iets bijzondersvan zijn lijstje kan afstrepen, is hij zo blij als een kind. De mensen in Zweden zijn erg vriendelijk, wil je ergens filmen dan heb je meestaleen ja. Ook al bevind het object zich achter een hekwerk. In Nederland is dat vaak wel anders, daar zul je eerst het gezicht van de betreffende persoon moeten bekijken om te zien in wat voor humeur hij is. Het zou voor mij een koud kunstje zijn om op vele plekken in Nederland toch te filmen en foto's te maken. Voor mijn werk heb ik van vele locaties een sleutel. Maar dat gebruiken zou fout zijn, en je verpest het voor een ander hobbyisten. De films en foto's gebruikt Steef voor het bouwen of verbeteren van zijn treinen. Sommige schaalmodellen die je koopt, daar heb je nog wat werk aan. Je kunt ook niet altijd verwachten dat een model perfect is. Dan zou de producent het qua prijs niet meer verkopen. Zijn modulebaan is in totaal 6 meter. Hij gebruikt verschillendevoorbeelden van situaties uit Zweden om zijn baan zo natuurgetrouw te bouwen. Vooral de Zweedse spoorweg historie vind hij zeer boeiend. Daarom zal er op zijn module in verschillende tijdperken worden gereden. Hij hoopt zo rond mei 2013 de module klaar te hebben. 14


En dan zal zijn baan ook tentoongesteld gaan worden. In Holland is de bouw van zijn module te volgen via internet. Net als zijn films en foto's die voor iedereen te zien en te gebruiken zijn. Johan Kristensson Dit is zo'n beetje waar het over gaat. Sommige dingen heeft Johan niet echt gesnapt. Maar ach, het gaat om de gedachte achter het stukje. Mensen kennis te laten maken met een voor velen onzichtbare hobby. vr.gr Steef =============================================== Waarom ik de hond niet meer meeneem als ik ga varen !!

15


De NIEUWE ARK In de november/december Brulboei, nummer 2007-6, schreef ik een stukje over de Ark (van Noach), welke een paar maanden in de haven van Sliedrecht heeft gelegen en opengesteld was voor het publiek. Lees het maar na, het was geweldig; wat een ruimte! Toch heeft de geestelijk vader en bouwer van deze Ark, de heer Johan Huibers, er moeite mee, dat hij de Ark niet op “ware” grootte heeft gebouwd. Misschien kon dat gewoon niet, omdat de toenmalige bouwplaats Schagen in Noord Holland dat niet toeliet? Nu gaat dat alsnog gebeuren in de Merwede en dat moet kunnen, want daar is veel meer ruimte. Maar wat is nu die “ware” grootte? De Bijbel geeft in Genesis 6, vers 15 nauwkeurig aan welke afmetingen Noach de Ark moet geven. Genesis 6:15 luidt: “En zó zult gij haar maken: 300 el zal de lengte der ark zijn, 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte.” Met deskundige hulp van Lieneke zou dat in ons metrische stelsel 135 x 22,5 x 13,3 meter zijn. Begin 2009, na bijna oeverloze discussies over de mogelijke bouwplaats, wordt een (tijdelijke) plaats gevonden in Sliedrecht. Op 19 maart 2009 worden er 24 L.A.S. bakken, L.A.S. staat voor Loading Aboard Ship, in de Sliedrechtse werkhaven van IHC gevaren, die vlak achter het Nationale Baggermuseum ligt. Zodoende kon de bouw door mij op de voet gevolgd worden. De 24 bakken lagen 3 x 8 stuks afgemeerd en de vraag was natuurlijk: Wat doen ze er nu verder mee? De afmeting van een L.A.S. bak bedraagt: L=18,75 m bij B= 9,50 m., zodat de totale afmeting van dat “vlot” circa 150 x 28,5 m was. Daarop zou dan een houten constructie moeten komen. Als bouwmateriaal geeft de Bijbel aan “Gopherhout”, maar de geleerden zijn er nog niet achter wat dat precies is. Waarschijnlijk een naaldboom en mogelijk een cipres. Bij de Nieuwe Ark zal voor de buitenzijde rode ceder worden gebruikt, de binnenaftimmering wordt van zachte den.

16


De stalen onderbouw is opgebouwd uit L.A.S.bakken, welke in de eerste helft van 2009 in Sliedrecht “dwars� aan elkaar zijn gelast; een rij van 12 bakken en daarop, een halve bak versprongen, een rij van 10 bakken. Aan weerszijden van deze reuzen-basisbak van circa 110 meter zijn aan de bovenzijde links en rechts, in twee lagen, de deksels van de bakken gelast, zodat vier 4,5 meter brede platforms van 91 meter ontstonden, zoals op bovenstaande foto te zien is. Na het grote laswerk is het gevaarte naar Dordrecht gesleept en ligt nu afgemeerd in de 1e Merwedehaven. Daar wordt de Ark voorzien van vloeren en een houten betimmering, zodat uiteindelijk geen stukje staal meer te zien zal zijn. Bovendien komen er nog twee etages bovenop, waarbij de houten vloeren gedragen worden door een woud van dennenstammen.

17


Afhankelijk van de beschikbaarheid wordt er door een ploegje van 2 á 5 mensen gewerkt aan de betimmering (én alle verder voorkomende klussen). De ontvangst is heel vriendelijk en ik zal jullie zeker de komende maanden op de hoogte houden van de vorderingen. De oplevering is gepland voor medio 2010! Dat zal nog heel wat inspanning vergen, maar SUCCES!!! Omdat tijdens de afbouw de Ark wat minder toegankelijk was is dit vervolg op de vorderingen behoorlijk uitgelopen, hoewel “ze” voor mij letterlijk aan de overkant ligt en ik er elke dag naar kijk. De vorderingen zijn echter niet meer zichtbaar, omdat deze zich geheel binnen de planken van de Ark afspelen.

18


Bovendien lijkt mij dit vervolg een beetje overbodig, omdat er zeker de laatste weken zo veel over in de nieuwsbladen staat geschreven. We spreken nu over begin 2012 en de berichten luiden dat de Ark klaar is voor het publiek. Helaas kan de gemeente echter geen vergunning afgeven voor de openstelling, omdat men meent dat de bouw niet berekent is op de te verwachten mensenmassa. Probleem daarbij is weer dat de bouwer de Ark “uit zijn hoofd� heeft gebouwd en er derhalve geen tekeningen zijn om een vergunning op te baseren. Men zit nu met een patstelling. Zonder vergunning kan de Ark niet open en als dit conflict nog even duurt zal de bouwer helaas een faillissement moeten aanvragen en is de droom over. Ger

19


WERELDWONDEREN Als ik aan het Nederlands woordenboek van meneer “Kramers” vraag wat een wereldwonder is, lees ik : “kunstig werk dat over de gehele wereld beroemd is”. Als ik aan jullie vraag wat een wereldwonder is, hoor ik : ”Dat zie ik elke morgen als ik in de spiegel kijk”. Welnu, ik had bijna besloten dat ik zou proberen jullie het verschil uit te leggen, toen ik bedacht dat zoiets onbegonnen werk is en daarom zonde van mijn tijd. Ik zal me daarom beperken tot de echte wereldwonderen. Hoewel men in het verleden, en dan bedoel ik echt nog niet zo lang geleden, tot juli 2007 !, met enige humor als men het over iets heel bijzonders had, over “het achtste wereldwonder” sprak, is dit achtste wereldwonder sinds die datum een feit. Bovendien zijn zes van de oude wereldwonderen vervangen door zeven nieuwe, terwijl daarnaast, of het allemaal nog niet genoeg is, nog eens 7 nieuwe “wereldwonderen der natuur” aangegeven gaan worden. Jullie begrijpen dat het langzamerhand tijd wordt om enige nadere toelichting te geven. Het zit als volgt in elkaar. Ik ga er van uit dat iedereen wel eens van de 7 wereldwonderen heeft gehoord. Wel, dit waren 7 bouwwerken uit de oudheid met een leeftijd variërend tussen de 2000 en 5000 jaar. Het opmerkelijke is dat ze zich allemaal in het Verre Oosten of West Azië bevonden, hoewel dat minder opmerkelijk is als je weet dat de oorspronkelijke lijst is opgesteld door de Griekse heren Herodotus (484–425 VC) en later Callimachus (305-240 VC) Het vreemde is dat, hoewel iedereen nog over deze 7 wereldwonderen spreekt, er in feite nog maar één bestaat! De rest is door brand of aardbevingen verwoest. De enig overgeblevene is de Piramide van Cheops (samen met de Sphynx). Om jullie geheugen even op te frissen hier de wereldwonderen, zoals ze indertijd bestonden. 1. Piramide van Cheops bij Caïro in Egypte. (ca. 4600 jaar oud) 2. Kolossus in de haven van Rhodos in Grieken20


3. 4. 5. 6. 7.

land.(ca. 2200 jaar geleden verwoest door een aardbeving) Hangende tuinen van Babylon in Irak (ca. 2700 jaar geleden aangelegd) Mausoleum van Halicarnassus in Turkije (ca. 2350 jaar oud) De vuurtoren van Alexandrië voor de kust van Egypte (ca. 2100 jaar oud) Beeld van Zeus in Griekenland bij Olympia (ca. 2400 jaar oud) Tempel van Artemis bij Efeze in Turkije (ca. 2600 jaar oud)

Alleen de eerste bestaat dus nog. Zoals eigenlijk een keer stond te gebeuren en dus in feite vroeg of laat te verwachten was, zijn er stemmen op gegaan om toch weer over zeven bestaande wereldwonderen te beschikken. Het project is in 1999 gestart door de Canadese zakenman Bernard Weber uit Quebeck, die een aantal mensen heeft georganiseerd in de vereniging onder de naam “new7wonders”. Zij hebben over heel de wereld gezocht naar bouwwerken die, zoals in het begin van dit artikel staat aangegeven, misschien de titel “kunstig werk dat over de gehele wereld beroemd is” zouden mogen dragen, met als voorwaarde dat ze door mensenhanden gemaakt waren, vóór het jaar 2000 gereed waren en zich in een redelijke staat van onderhoud bevonden. In november 2005 was er een voorlopige lijst met 177 bouwwerken, die van lieverlee teruggebracht is tot een steeds redelijker aantal. Uiteindelijk heeft de groep er 21 als mogelijke keuze genomineerd, inclusief het als enig overgebleven “oude” wonder, de Piramide van Cheops. Daarvan is echter na enige discussie gesteld, dat deze in elk geval als Wereldwonder te boek zou blijven staan en dat er daarom 7 nieuwe Wereldwonderen bij gekozen moesten worden. Vervolgens zijn de resterende 20 aspirant-wonderen over de hele wereld in stemming gegeven. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de gigantische mogelijkheden die het internet ons biedt. Er konden stemmen worden uitgebracht op de volgende bouwwerken (in alfabetische volgorde): Acropolis Athene Griekenland 21


Alhambra Granada Angkor Wat Angkor Aya Sophia Istambul Chichen Itza Yucatán Christusbeeld Rio de Janeiro Collosseum Rome Eifeltoren Parijs Grote Chinese Muur Kiyomizu Tempel Kyoto Kasteel Neuschwanstein Füssen Kremlin Moskou Machu Picchu Cuzco Operagebouw Sydney Paaseiland Moais Paaseiland Petra (Piramide van Cheops Caïro Stonehenge Amesbury Taj Mahal Agra Timbuktu Vrijheidsbeeld New York

Spanje Cambodja Turkije Mexico Brazilië Italië Frankrijk China Japan Duitsland Rusland Peru Australië Chili Jordanië Egypte) Engeland India Mali Ver. Staten

Elke stemmer mocht zeven punten geven, maar slechts één punt per onderwerp. Bij het sluiten van de “stembus” op 6 juli 2007 bleken er meer dan 100 miljoen stemmen te zijn uitgebracht, hetgeen op zich al een record is. De stemming leidde tot de vaststelling van de volgende 8 “Nieuwe Wereldwonderen”. 1. Piramide van Cheops

Caïro

Egypte

2. Collosseum

Rome

Italië

3. Machu Picchu

Cuzco

Peru

4. Taj Mahal

Agra

India

5. Petra

Jordanië

6. Grote Chinese Muur

China

7. Chichen Itza

Yucatán

Mexico

8. Christusbeeld

Rio de Janeiro

Brazilië

22


Morgenochtend kunnen jullie dus van nu af aan in de spiegel het 9de wereldwonder aanschouwen. Sterkte !!! Ger PS. In navolging van de verkiezing van deze door mensenhanden vervaardigde Wereldwonderen heeft diezelfde meneer Weber het idee geopperd om ook een verkiezing van de “7 Wereldwonderen der Natuur” te houden. Achtergrond daarvan is dat naast, of beter door, het erkennen en accepteren dat de schoonheid van veel “bouwsels” der natuur onze inspanningen vaak ver overtreffen, het goed en vaak noodzakelijk is de mens (in zijn algemeenheid) daar nadrukkelijk op te wijzen. Door de overweldigende natuurlijke schoonheid van onze planeet dichter bij de mensen te brengen zal men eerder bereid zijn iets te doen om die schoonheid te behouden. Door ondoordachte verstoring van het evenwicht in de natuur kan aan deze “wonderen der natuur” onherstelbare schade worden toegebracht. Door de verkiezing van deze 7 Wereldwonderen der Natuur hoopt men weer de aandacht voor onze natuur te krijgen die ze verdient, in het belang van alle mensen. De voorbereidingen zijn in volle gang en men hoopt in de loop van dit jaar alle suggesties binnen te hebben, waarop de vóórselectie van 77 plaatsen volgt. Daaruit worden door een panel weer 21 keuzes gemaakt, waarna de grote internationale stemming volgt. Men hoopt in de loop van 2010 de uitslag van de 7 verkozen meest spectaculaire natuurwonderen te hebben. Als voorproefje een greep uit de mogelijke kandidaten: Mount Everest, Grand Canyon, Ayers Rock, Victoria watervallen, Alaska, Baikalmeer, Regenwoud van de Amazone en het Serengeti Nationaal Park.

23


eEn Seeerr kouDe dEmo te SLiedrecchht !1! Goed, nu de vingers dusdanig zijn opgewarmd dat de bediening van een toetsenbord geen problemen meer opleverd, een tweede poging: Een zeer koude demo te Sliedrecht !!! Zaterdag 31 Maart waren wij op uitnodiging van de Ondernemers vereniging kerkbuurt Sliedrecht te gast tijdens de Waterdag welke plaatsvond in, aan of op de kerkbuurt, in ons geval op het grote plein tegenover de Hema. Zo rond 8,45 uur arriveerde de stoet van slechts 10 automobielen en niet te vergeten de MBVA aanhanger zodat wij na het uitladen van alle modellen en andere aanverwante zaken en het parkeren van al dat rijdend blik om 9 uur met zijn veertienen !! al druk bezig waren met het opbouwen van het grote bassin.

met zo’n ploeg was dit natuurlijk in een P‌ en een Sche.. gebeurd en werd er al snel geroepen om koffie, dan konden we misschien een beetje warm worden want er stond een gemene gure wind en het was dus bitter koud. Ons aller Voorzitter kon dit leed van de leden waarschijnlijk slecht aanzien want hij trakteerde spontaan op gebak !! 24


Na van de verbazing bekomen te zijn (iedereen had de opengevallen mond weer dicht !) hebben we deze vervolgens weer snel open gedaan om dit lekkers met smaak te verorberen, Maarten bedankt !! Na het plaatsen van de Lange Jan en de steigers met spudpalen en niet te vergeten het 2e MBVA dok kon met behulp van de Gem. Sliedrecht intussen het bassin gevuld worden we waren nl de grote sleutel kwijt om de waterput in de straat te kunnen openen, waarschijnlijk tijdens een vorige demo domweg vergeten, inmiddels is er door Ger al weer een nieuw exemplaar geregeld. Het was overduidelijk de 1e demo van dit jaar want er werd door diverse leden nog volop proef gevaren; Bart met de Bremen 9 in aanbouw, Rinus met de Smit Denemarken (restauratie), Maarten met zijn nieuwe duwboot genaamd: Staattertochop (later bleek dit de American Queen te zijn), Alex met de Eline ook de twee nieuwe leden Chris en Mike lieten zich niet onbetuigd met de Rembertiturm, de Nobody, de Schutze en niet te vergeten de speedboot. Ook waren er voortdurend diverse (jeugdige) gastvaarders aanwezig, al met al was het een drukte van belang zowel in het bassin Âą 25 modellen als rondom het bassin, je kon de gehele dag spreekwoordelijk over de koppen lopen !! ook het aantal deelnemers loog er met 17 man niet om !!

25


26


Ook peter was na de operatie aan zijn been weer even van de partij en werd direct gebruikt als parkeerplaats voor een Pentium 4? stuurhuis ook Jan heeft zich niet verveeld, de Havendienst 8 had namelijk storing en de niet nader te noemen eigenaar van dit model, overigens regelmatig doch niet altijd luisterend naar de naam Maarten vond Jan de aangewezen persoon om deze storing even ter plaatse op te lossen, zeer waarschijnlijk heeft dit voorval Jan uit zijn winter vaar slaap gehaald want na wat huishoudelijke verplichtingen was hij ‘s middags weer van de partij met zijn eigen vlet en heeft de rest van de dag geprobeerd (overigens zonder resultaat) om achter op de Mustang van Rinus te parkeren. Storing van geheel andere aard ondervond Bas, namelijk storing aan het rijdend blik, gelukkig kon hij dit d.m.v. een relais weer snel verhelpen en zodoende toch nog de Southampton en de bak Genbulk inzetten met in de laatste een niet zo misselijke 25 kilo aan grind, een mooi geheel en een leuk sleep object voor een ieder die er maar trek in heeft !! Het vele proefvaren resulteerde bij Bart in de Bremen 9 in een niet gewenste plons water onderdeks, gelukkig had Rinus het lek vrij snel boven water zodat Bart na het opnieuw fixeren van de twee schroefassen met een twee comp. hars voortaan alleen nog water onder de kiel heeft bij dit model. 27


De gehele dag werden er de meest uiteenlopende, goed bedoelde ideeën aangedragen om zulke bitter koude dagen een slag voor te zijn zoals: een BBQ meenemen, een schaftwagen aanschaffen, een vuur korf meenemen, brandhout en bluswater zat, warm water in het bassin enz., enz., enz. er was er echter maar èèn die zijn connecties benaderde en na een klein half uurtje terug kwam met maar liefst 16 !!

HEMA Sliedrecht en Karel, BEDANKT !!

vr.gr. Hans

28

De brulboei 2012-2  
De brulboei 2012-2  

De brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement