Page 1

© 201

A

1 MBV

1


2011 - 1

Mede Modelbouwers, Een nieuw jaar, nieuwe kansen !! Naar ik heb begrepen is het als jullie dit lezen te laat om een ieder nog een gelukkig Nieuwjaar te mogen wensen (Oh, nu doe ik het toch) Dus bij deze, allereerst een Welkom voor onze nieuwe adverteerders en een woord van Dank voor degene die verkozen hebben om nu eens een andere vereniging te sponsoren voor hun vaak jarenlange bijdrage. De Eindredacteur doet hier nog eens dunnetjes verslag van. De MBVA is het nieuwe jaar voortvarend begonnen, op het moment dat jullie dit nummer lezen zit de 1ste demo voor dit jaar er alweer op. Vanzelfsprekend een uitgebreid verslag van deze zeer geslaagde demo. Ook de verhuizing van onze centenlikker, genaamd Rob met als functie Penningmeester wilden we jullie niet onthouden. Op de 1ste van deze maand is de ALV gehouden een jaarverslag van de hand van de Secretaris staat vanwege plaatsgebrek in het volgende nummer. Tijdens deze ALV kwam er een voorstel ter tafel om letterlijk wat reuring in het water te brengen, dit in de vorm van een dwarshelling o.i.d. in ons bassin tijdens demoâ€&#x;s. Mochten er van jullie kant nog meer iedeeen daarover zijn, laat het ons weten, immers velen weten meer dan een enkeling en met elkaar kunnen we in principe alles maken wat we willen !! dus: Kom maar op met die goede iedeeen !! Ook is er tijdens de ALV besloten om ten laste van de MBVA vier zogenaamde springertugs te bouwen met eventueel elke romp een tweede opbouw, een kind van 5 vind een boot met een gezichtje erop nog wel leuk maar als je tien bent is dat niet stoer meer., vandaar.

2


De tekeningen zijn inmiddels verschaalt, het is nu vooral een questie van materiaal binnenhalen en op een Dinsdagavond gaan zitten bouwen.

De rompvorm is ongeveer zoals te zien is op de foto, voor de opbouw kunnen we natuurlijk zelf wel iets moois verzinnen/tekenen. De lengte komt uit op zoâ€&#x;n 60/65 handzame centimeters. Tot slot: De Redactie heft het plan opgevat om een tweemaandelijkse rubriek toe te voegen aan De Brulboei genaamd: OP BEZOEK BIJ‌ Wie durft het aan om als 1ste over zijn hobby te vertellen ? Aanmeldingen? via telefoon, email of eventueel briefpapier. Veel lees en bouwplezier gewenst, De redactie

3


Maarten Kikkert - Voorzitter MBVA. Kijkt meestal vriendelijker (en is dat ook.) Beste club collega’s. We zitten al weer in Januari wat gaat dat toch vlug: Kerst en Oud en Nieuw zijn al weer voorbij en we gaan een nieuw jaar tegemoet. Iedereen is driftig aan het bouwen of de boten aan het bij schilderen, ja mensen het is net als bij de echte boten die op zee varen, je moet het wel een beetje onderhouden zodat ze met het nieuwe vaarseizoen weer goed voor de dag kunnen komen. Sommige leden bouwen in opdracht voor iemand, dat kan ook wel eens leuk zijn, het is maar hoe je het bekijkt. Ben zelf ook driftig bezig met 3 boten, een sleper, de oude Amsterdam, heeft een andere naam gekregen en is inmiddels klaar en staat vol ongeduld te trappelen om mee te draaien in het nieuwe seizoen. Dan zijn er nog twee, de Rembetiturm, een bevoorradingsboot, waar nog twee nieuwe motoren en een kopschroef ingebouwd en andere schroeven onder geplaatst moeten worden en mijn nieuwe project, een duwboot plus bak die zich kan vol pompen en leeg pompen met water, maar daar ben ik nog wel even mee bezig . Zo zien jullie maar dat de voorzitter niet stil zit en ook zelf aan het modelbouwen is. 4


Als ik aan een boot bezig ben, zeg ik vaak: dit is de laatste , maar ik kan het niet laten, omdat ik het nog steeds leuk vindt om het te doen. Nu even wat anders, het afgelopen jaar hebben we weer enkele demo’s gedraaid, maar met een minimaal aantal leden. Ik denk dat de deelname veel beter kan, zo zie ik het tenminste. Bij de ene demo kan je over de koppen lopen en bij de andere demo moet onze activiteiten man smeken om mensen bij elkaar te krijgen om te komen varen. Ik heb dit onderwerp ook al eerder aangesneden in de andere boekjes. De club draait op dit moment goed maar het kan altijd beter. Het zal jullie intussen niet ontgaan zijn dat er nieuwe leden bij zijn gekomen, om precies te zijn: 10. Het zijn leden van de NAVRO Raket Vereniging te Alblasserdam en zijn bij ons voor een half jaar lid geworden, tot ze zelf weer een onderkomen hebben gevonden waar ze hun hobby kunnen uitoefenen. Als dit clubblad begin februari verschijnt hebben wij inmiddels al op 22 Januari een demo achter de rug in de AHOY te Rotterdam, normaal varen we niet tijdens de wintermaanden, maar hier hebben wij een uitzondering voor gemaakt.

5


Ook is dan de Algemene ledenvergadering al achter de rug en is deze voorzitter mogelijk opnieuw gekozen voor een termijn van twee jaar, evenals twee andere bestuursleden. Als er geen tegenkandidaten zijn worden dezelfde personen, in de functie die ze nu bekleden, herkozen. Zij hebben zich alle 3 herkiesbaar gesteld. Beste leden, we hebben een fijne club en een mooi clubhuis. Laten we met zijn allen zorgen dat we daar nog jaren plezier van hebben om te werken en te ontspannen. Dat betekent wel dat we met z’n allen de schouders er onder moeten zetten, in het bijzonder met de demo’s. Ik heb niet veel meer te vertellen, dus wens ik jullie in het nieuwe jaar 2011 veel bouwen vaar plezier! Jullie voorzitter,

Maarten

6


Adverteerders 2010 - 2011 Tegen dat het jaar om is wacht de makers van ons lijfblad de Brulboei weer een schone taak, namelijk zien of onze adverteerders ook het daarop volgende jaar onze modelbouwvereniging willen steunen door het plaatsen van een advertentie, waar men in veel gevallen ook zelf daadwerkelijk van kan profiteren. Gelukkig, het is al vaker gezegd, is dat geen al te groot probleem. We hebben tenslotte een mooi clubblad, vooral de gekleurde omslag doet het heel goed, waarmee we best voor de dag kunnen komen. De kosten van de advertentie’s zijn ook heel billijk tot uiterst “klantvriendelijk” te noemen, maar wij zijn al tevreden als we de kosten van het drukken er uit krijgen. Dat betekend voor jullie als clubleden dat ook de hoogte van de contributie zeer acceptabel kan blijven. Het enige dat op de schouders van een beperkt aantal leden komt is het zes maal per jaar bezorgen van de boekjes bij de leden en adverteerders en, ik kan het niet laten, het zou natuurlijk ongelofelijk mooi zijn als de leden zelf af en toe eens een bijdrage leverden aan hun clubblad in de vorm van een of ander schrijven, al dan niet verluchtigd met plaatjes (bovendien vult dat lekker!). 7


Maar goed, de redactie heeft al zoveel en er moet tenslotte wat te wensen blijven. Ook voor 2011 is het weer gelukt om zoals dat heet: de advertenties rond te krijgen. Dit ondanks het feit dat er een aantal “afzeggers” waren. Soms is het een kort “Nee!, dit jaar niet!”, in andere gevallen blijkt het noodgedwongen te zijn, omdat de soms flink tegenvallende economie in ons land het toch niet toelaat om ons zoals voorheen te steunen en dat is vooral voor de betrokkenen een trieste zaak. Gelukkig zijn er weer anderen die het wel zien zitten om voorlopig één jaar met ons in zee te gaan, zodat de redactie in staat geacht mag worden weer een jaar lang een clubblad uit te geven. Voor onze trouwe adverteerders een woord van dank voor hun steun in het achter ons liggend jaar en opnieuw hun vertrouwen voor het nieuwe jaar, voor de adverteerders die om welke reden dan ook hebben afgehaakt: dank voor jullie steun in de achter ons liggende periode en voor de nieuwe adverteerders natuurlijk ook onze dank en daarbij: “Van harte welkom!” Voor de inhoud van de Brulboei zijn er geen ingrijpende veranderingen. De vaste rubrieken blijven, met de verslagen van de vaardemo’s en wat wetenswaardigheden. Verder heeft de redactie al heel lang plannen om eens iets over het werk van leden te 8


schrijven of er eens een adverteerder uit te lichten, er zijn tenslotte genoeg interessante onderwerpen om een artikel aan te wijden. Daarnaast is er altijd nog de geheel vernieuwde website www.mbva.nl waar onze nieuwe webmaster Hans met zijn “stinkende best� een geweldig resultaat heeft weten te boeken. Gewoon eens kijken dus! Ger

9


Piet. Het is al weer enige tijd geleden dat ik gebeld werd door Bas de Vreugd, die vertelde dat zijn zoon Piet lid wilde worden van de MBVA, omdat hij helemaal bezeten was van modelbouw en een boot wilde maken. Maar dat was een probleem, want Piet was nog maar 11 jaar dus een beetje te jong om lid te worden. Ik legde daarom uit dat het niet ging en Piet moest wachten tot hij 16 jaar was en dan kon hij lid worden. Vader Bas begreep wat ik bedoelde, maar vond het wel erg jammer voor Piet. Maar 14 dagen later belde hij weer op dat Piet zo graag lid wilde worden, dat hij er „s nachts niet van kon slapen. Ik heb toen een andere oplossing bedacht en Bas het volgende voorgesteld: “Als jij nu eens zelf lid word, dan is Piet automatisch lid en kan hij zich uit leven op de club zo als hij dat wil”. En dat voorstel werd aan genomen. Dus Bas werd lid en Piet was helemaal in de wolken en kon gaan bouwen. Maar wat?, dat was de vraag. Nu hadden we toevallig nog een bootje op de vliering liggen. De spanten zaten al in mekaar, maar het ding moest nog beplankt en afgebouwd worden. Inmiddels is Piet driftig aan het bouwen gegaan en hij heeft besloten om er een politieboot er van te maken, zodat als de boot klaar is er controle in de bak aanwezig is en iedereen netjes moet varen anders krijgen we met Piet te maken. (grapje!). Nu doet het geval zich voor dat we op 22 Januari een demo in de Ahoy te Rotterdam hadden en Piet moest natuurlijk mee, want dat wou hij voor geen goud missen, maar helaas had hij nog niets om te varen. Nou zei ik tegen hem, er is niets aan de hand, ik zorg wel voor een boot voor jou. Ik heb hem de gehele dag met de Solano laten varen en dat ging uitstekend moet ik zeggen. Hij is tot het laatst blijven varen en als het aan hem had gelegen, hadden we er nu nog gezeten, nu ik dit stukje zit te schrijven. Piet had de dag van zijn leven! We waren inmiddels al weer onderweg naar huis aan het rijden toen hij vroeg: “Wanneer is de volgende demo of vrijvaren weer?” Dus als ik het zo bekeken heb heeft Piet het die dag uitstekend naar zijn zin gehad en geweldig genoten van deze eerste demo in zijn leven. Ik moet zeggen het is ook een fantastisch kereltje en erg leergierig. Zijn ouders kunnen tros op hem zijn. Maarten.

10


De verhuizing. Laten we maar bij het begin beginnen. Rob, onze penningmeester, was van plan om een huis te kopen en is daar na een zoektocht van enkele maanden in geslaagd. Het bleek om een huis te gaan in de zelfde straat waar zijn ouders vroeger gewoond hebben en waar Rob ook opgegroeid is. Na een paar weken van wachten kreeg hij de sleutel en ging er gelijk met goede moed en volle kracht er tegen aan, want ja, er moest wel het een en ander gebeuren om het naar zijn zin te maken. Beneden moest het hele zootje er uit, alleen boven hoefde hij er niet zo veel aan te doen. Nu ja, jullie kennen het wel nieuwe keuken, plafonds en toilet en verwarming niet te vergeten, want in de winter is het toch wel prettig als men er (letterlijk) warmpjes bij zit. Rob was al enkele weken bezig te verbouwen, maar toen moest er ook nog verhuisd worden met het een of ander en aangezien dat hij zijn flatje voor eind december had opgezegd, begon op een gegeven moment de tijd ernstig te dringen. Nu heeft het lid zijn van een modelbouwclub ook enkele voordelen en ĂŠĂŠn daarvan is dat, als je hulp nodig hebt, er altijd wel een paar handlangers zijn te vinden. Hij had geluk dat er enkele mensen vrij waren tussen Kerst en Oud en Nieuw dus dat kwam mooi uit.

11


We hadden Dinsdagavond op de club afgesproken om Woensdagmorgen om acht uur bij Rob in de flat aanwezig te zijn, dus we moesten vroeg ons bed uit, maar dat was ook geen enkel punt voor sommigen van ons. Ik ben vroeg de hond uit wezen laten, bakje koffie gedronken en wat gegeten en ik stond op tijd klaar om met Gerard mee te rijden naar het afgesproken punt: de H.J. de Haanstraat in Alblasserdam. Gerard moest eerst nog even het vrachtwagentje waarmee de verhuizing plaats zou gaan vinden ophalen op de zaak en zou mij daarna ophalen, toen moesten we Hans ook nog even onderweg oppikken, want die was door zijn vrouw Anita naar de club gebracht, want ze had de auto zelf nodig omdat ze moest gaan werken, dat kwam allemaal dan mooi uit dachten we zo, maar Hans had het een beetje koud gekregen en die dacht: Ik loop ze al vast een stukje tegemoet! Maar die vlieger ging niet op, want we reden die dwerg zo voorbij.

12


Even later ging mijn mobieltje: “Jullie moeten omkeren, want ik sta bij de stoplichten te wachten!” Wij weer terug en jawel hoor, daar stond meneer netjes te wachten, instappen en wegwezen. Ondanks alles waren we toch rond de klok van achten bij Rob. Zijn ouders hadden een lekker bakje koffie gezet. Ja, die waren ook aanwezig en ze hebben ook de hele dag meegeholpen. Petje af hoor, dik in de zeventig en gewoon doorgaan. Doe het ze maar na. We zijn rond de klok van half negen begonnen met inladen. Ik vroeg nog een keer aan Rob: “Heb je veel spullen?” Oh, nee hoor, zei hij, dat valt wel mee. Nou ik weet het niet, maar volgens mij bleef het jongen, want er kwam geen eind aan, zo’n 40 Pamperdoosjes zijn er zeker naar beneden gedragen en dan praten we maar niet over de hoeveelheid buitenboord motoren en andere zaken die er uit de kelderbox tevoorschijn kwamen. Meer dan drie vrachtwagens vol en nog een naar de stort, want ja, je moet ook nog wel eens wat weg gooien. Je neemt tenslotte niet álles mee . Afijn we waren tegen drie uur klaar, want zijn slaapkamerspullen bleven nog een nachtje over. Hij wou nog een nachtje in het oude huis slapen en bovendien was de andere slaapkamer in zijn nieuwe huis nog niet klaar. Die moest hij nog even gaan in richten. Als het nieuwe huis straks klaar is heeft hij een leuk optrekje, waar hij nog jaren plezier van kan hebben. Ja Rob, het is nog even door de zure appel bijten, maar dan heb je ook wat. 13


We hebben Rob op de modelbouwclub af en kennen als een rouwdouwer en hij geeft nog wel eens een behoorlijke douw, maar zijn hart op de juiste plaats zitten en altijd voor iedereen klaar en dan mag club en collega’s ook wel eens wat stellen.

toe leren zijn mond hij heeft hij staat je er als tegenover

Rob we hebben je graag geholpen en als het weer moest zou ik het zo weer doen en dat meen ik van harte, ik denk dat de anderen er net zo over denken als ik. We wensen je nog veel plezier in je nieuwe home. De aanwezigen die mee hebben geholpen waren Gerard Kok, Hans de Deugd, Rob zijn maat, ook genaamd Rob, Jan Lingen, Rene de Hartog, Rob en Dave Mennen, om niet te vergeten zijn ouders, die ook voor de inwendige mens zorgden en natuurlijk jullie reporter. Maarten Kikkert

14


Op de vorige foto is goed te zien dat ook Rob aan het eind van de dag duidelijk last heeft van zijn rug, een gelukkige bijkomstigheid in deze is dat hij niet de enigste was !!

Ook de niet nader te noemen heren Kok en Kikkert, beiden nooit te beroerd om even iemand te helpen zaten er, zoals de foto duidelijk laat zien na afloop van deze verhuizing duidelijk ook even doorheen. Ik hoor eerstgenoemde nog luid en duidelijk zeggen:

Enig verder commentaar lijkt mij dan ook overbodig. Deze afbeelding is uiteraard zonder enige tussenkomst van de Dames Kok of Kikkert in de brievenbus van de redactie gevallen.

vr.gr. Hans 15


Zo half December van het afgelopen jaar werd er via de website een aanvraag ingediend voor een demo op 22 Januari 2011 in Sportpaleis Ahoy, deze aanvraag is zoals gebruikelijk doorgespeeld naar Paul, onze act. coordinator. Ook voor Paul was deze aanvraag even schrikken, immers alle beschikbare (varende) schepen van de leden zijn over het algemeen tijdens de wintermaanden uit de vaart vanwege groot onderhoud, reparatie van (zware ?) schade , aanpassingen e.d. Na uitvoerig overleg met de leden is er besloten om deel te nemen aan dit voor ons nieuwe evenement, wat dus tegelijkertijd inhield dat de leden die inschreven voor deelname, bijna direct hun boot of boten uit de mottenballen moesten halen en vaarklaar maken ! Enige haast was dus wel noodzakelijk bij sommigen. Gelukkig zat er nog een maand tussen aanvraag en uitvoering ! Na veelvuldig email contact tussen Paul en de organisatie werd duidelijk dat wij geacht werden de nieuwjaarsreceptie van verzekeringsmaatschappij HDI Gerlig luister bij te zetten van 14.00 tot 20.00 uur met de vermelding dat er zo’n 250 volwassenen en zo’n 100 kinderen werden verwacht, het thema voor deze dag was Beach & Water, het laatste is voor ons niet zo heel vreemd en tijdens een demo in welke vorm of waar dan ook zelfs uiterst noodzakelijk. Op de bewuste datum stonden er zo rond een uur of 12 of iets later maar liefst 15 vaarbeluste deelnemers te trappelen om te vertrekken, enkele vroege vogels waren inmiddels al druk bezig of bijna klaar om de voor ons gebruikelijke demo attributen na het winterseizoen weer in de aanhanger te plaatsen, zoals de koffie kratten, PR materiaal, frequentiebord, ons draaiende reclamebord genaamd Chantal, tafelkleden, enz, enz, enz…

16


Na aankomst in Ahoy werd al snel de aanhanger naar binnen gereden en wederom stond ons bassin inclusief alle bijbehorende attributen in “no time “ vol met water. Na een stukje tekst en uitleg van de organisatie over wat er nu precies van ons verwacht werd, konden we om te beginnen aanschuiven voor de lunch, en na de verzorging van de inwendige mens werden er poloshirts uitgedeeld, opgegeven aantal personen 15, aanwezige personen 21 !!

17


18


Zoals op de vorige pagina is te zien kwamen de gasten van HDI Gerlig niets maar dan ook niets tekort !! Ook wij hadden absoluut geen enkele reden tot klagen, eten en drinken zoveel als we maar wilden, echter wel achter de schermen nuttigen. Hetgeen wij dan ook in kleine groepjes hebben gedaan. Door het grote aantal deelnemers was het ook in ons basin een drukte van belang, het was bijna om de beurt varen !!

Voor de aanwezige kinderen was een apart gedeelte opgesteld met daarin een bellenblaastuin (iets voor de Eindredacteur ?) een tot kinderdisco omgebouwde caravan, zandschulpturen maken, petjes schilderen enz, enz, enz. Ook was er een beach volleyball tournooi opgezet. AL met al mooi meegenomen voor Dave en de andere (klein) kinderen die als MBVA deelnemer aanwezig waren, zij hebben zich absoluut niet verveeld... 19


20


Er was tijdens deze schitterende demo echter wel een groot storings gehalte, Peter had spontaan maar een enkele motor in de Smit Hunter, Ronald zijn in opdracht gebouwde Chelsea-B ging spontaan zeer technisch ruiken en dat zonder enige zichtbare smeltsporen o.i.d.

Gelukkig waren er nog voldoende schepen over om niet in ons hempje te staan, zo heeft Bart heerlijk kunnen genieten van zijn nieuwste aanwinst de Norderney en heeft Rene samen met zijn zoontje de gehele dag de brandveiligheidstaak op zich genomen.

21


Jan is na een gevalletje messingmoeheid van armoede maar weer in de voor hem bekende rol van persmuskiet gekropen.

Gedurende de dag was Dave niet uit de zandbak te slaan (hetgeen we overigens niet hebben uitgeprobeerd !!) Aan hem was dan ook de eer om de opgebouwde schulpturen te slopen, een klus die je dan ook met een gerust hard aan hem kunt overlaten !!

22


Aan het einde van de middag werd met name de kinderhoek nog blij verrast met een mini optreden van Nick & Simon wat resulteerde in een soort enorme samenzang door de meeste aanwezigen, dat dit genre muziek niet door iedereen erg gewaardeerd wordt mag blijken na aankondiging van de directie dat elke aanwezige een gesigneerde cd meekreeg. Een Belgische dame reageerde direct met de bijna magische woorden: www.marktplaats.nl Kennelijk viel het aangebodene niet in haar smaak.

23


Zo rond een uur of zeven wilden wij alvast voorzichtig gaan beginnen met leegpompen van het bassin vanwege struikel gevaar werd ons door de organisatie verzocht nog even te wachten, nu zijn wij ook de beroerdste niet dus voldoen wij gewoon graag aan zo’n verzoek. Ondertussen hebben we maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om Koos eens lekker in de bloemetjes te zetten, deze heeft het de gehele dag samen met zijn kleinzoon prima naar zijn zin gehad. Ik hoor hem nog zeggen: Hans, dit maak je nooit meer mee !!

24


Het motto: Een vliegende kraai heeft altijd wat gaat nog steeds op gezien de enorme prei die Koos op de een of andere manier weer versiert had. Aan alle moois komt een eind en nadat de laatste gasten zo’n beetje waren vertrokken gingen er twee pompen in het bassin en waren we in de werkelijke record tijd van 45 minuten geheel kant en klaar om te vertrekken. Na aankomst in ’t Ruim nog even de noodzakelijke dingen opgeruimd en gezamenlijk nog even wat gedronken. we kunnen terugkijken op een mooie demo, naar ik heb begrepen zijn er inmiddels diverse contacten gelegd dus wellicht komt er nog een vervolg ?

HANS 25


Hoi,hier een klein verslag over de restauratie van de baggerbak Ik ben bang dat het wel even gaat duren

Zoals de foto's laten zien is dit niet gebeurd met 1 sigaartje Het complete vlak moet worden gerepareerd,alsmede de kimmen De luikjes komen er niet meer in,er word een nieuwe bodemplaat onder gemaakt van zink. Dan worden alle scheuren weer bij elkaar gemaakt,wat ook nog wel een aardig klusje is omdat alles kuis verrot is Vervolgens wil ik ze vol gieten met epoxy hars, Dan over de gehele romp 1 of 2 pantys met hars(alleen lena doet moeilijk,ik mocht haar nieuwe panty niet gebruiken ) De hars vloeit overal makkelijk tussen,dus dat moet wel lukken als alles goed kaal gemaakt is

26


De panty gaat er over met hars om het geheel goed af te dichten en ook weer een ruw oppervlak te creeren en iets steviger te maken

Daarna word ze in originele zwarte rompverf gezet Het roerwerk word eraf geslepen,alsmede ook de installatie om de luikjes te openen Verder worden er nog wat meer boldertjes geplaatst en een nieuw ankertje Ook komen er 2 smitlbrackets op om de boel netjes te kunnen slepen ook probeer ik er een mooi berghoutje van rubber op te maken,dit om de sleepbootjes die het aandurven om haar te gaan verslepen niet teveel te beschadigen

27


Het hele projectje gaat nog wel even duren,maar het word een leuk sleepbakje voor ons als het klaar is De staanders voor de bak van het baggermuseum worden volgende week in elkaar gelast,zodat de steigertjes mooi geplaatst kunnen worden,dan hebben we er alvast 4 klaar(pjpjes van ronald met aan de onderzijde een 5 kg gewicht. Ik moet volgende week weer een weekje stoeien in de Rotterdamse haven,daarna ga ik weer verder tussen de bedrijven door, vr.gr. Bas Gennesse

28


29

(*) svp. doorhalen wat niet van toepassing is. Dit formulier kunt u inleveren bij een van onze leden of opsturen aan: MBVA, Ruigenhil 58c, 2952 AR Alblasserdam. Mailen kan ook: info@mbva.nl

U kunt ook donateur worden. De kosten van donateurschap (*) € 20,- of € 30,- of een vrije donatie vanaf €20,á € …… per jaar. Na inlevering van het ingevulde formulier ontvangt u van ons een factuur.

Voor slechts € 40,- per jaar bent u al lid van de MBVA en ontvangt u automatisch (6x) ons clubblad ‘De Brulboei’ Op www.mbva.nl kunt u lezen o.a. waar het lidmaatschap voor staat en waar de vaardemo’s gehouden worden.

Handtekening……………………………..

Geboortedatum……………………………………………………

Emailadres…………………………………………………………

Telefoonnummer………………………………………………….

Pc / plaats………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………….

Naam……………………………………………………………….

Door het invullen van dit formulier verklaart ondergetekende (*) lid / donateur te willen worden van de MBVA

JA, ik word graag lid / donateur van de Modelbouw Vereniging Alblasserdam

De Brulboei 2011-1  
De Brulboei 2011-1  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam.

Advertisement