Page 1

© 201

A

0 MBV

De Brulboei is een uitgave van de modelbouwvereniging “ ALBLASSERDAM “ en is tevens elke twee maanden in kleur te lezen op www.mbva.nl 1


2010 - 3

Mede modelbouwers, In dit nr een beknopt verslag van de ALV, aangezien nr 2 volledig in het teken stond van ons dertig jarig bestaan vonden wij het beter om dat verslag ietsje door te schuiven. Verder de nodige verslagen van de door ons verzorgde demo,s en een verslag van een volledig in het water gevalllen demo. Ook de nodige tips en trucks ontbreken niet in dit nummer. Vanwege enige persoonlijke ongemakken van de Red@ctie is dit nr wat minder dik dan gewoonlijk maar dat halen we in de volgende nrs wel weer in !! Ook een van onze leden doet persoonlijk verslag van zijn modelbouw belevenissen, op pagina 20/21 velen zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Zoals aan de Agende is te zien is het vacantie seizoen weer aangebroken en staan de demoâ€&#x;s weer even op een laag pitje, onze activiteitencoordinator Paul is intussen druk bezig om hopelijk na deze periode weer de nodige demoâ€&#x;s te kunnen aankondigen. Het tekeningarchief is dankzij Dhr. Zuidervliet weer uitgebreid met een aantal zeer mooie modelbouw tekeningen, tzt volgt er een opsomming van het complete archief in de brulboei e.e.a. is afhankelijk van de beschikbare tijd. Er zijn nl in zeer korte tijd een grote hoeveelheid tekeningen bijgekomen en deze moeten eerst allemaal worden geordend en stuk voor stuk worden bekeken. Tot slot nog even als Secretaris, Afgelopen 27 Mei is er tijdens de bestuursvergadering besloten dat er door en voor de MBVA een nieuwe website gemaakt gaat worden, zijn er leden die zeggen daar draai ik mijn hand niet voor om ? Gaarne aanmelden bij ondergetekende. Mochten er zaken zijn waarvan jullie denken, dat zou anders kunnen 26 Aug is er weer een bestuursvergadering dus als er eventueel iets mocht zijn meld het voor die tijd dan kunnen we het op die datum meenemen in de vergadering. Veel leesplezier gewenst en tot de volgende Brulboei. vr.gr. Hans 2


Algemene ledenvergadering 2010 over het jaar 2009 9 februari 2010 Leden aanwezig: Ger de Goede Hans de Deugd Alex Schwagermann Jurrie de Jonge Ronald Stoppelenburg Thijs Peterse

Rob Mennen Bart Schoute Jan Lingen Maarten Kikkert Paul Burghoorn

Ton Kuijs Henk van Gils Peter Peterse Wienus Dekker Paul de Lange

Leden afwezig, met kennisgeving: Gerard Kok, Rinus Valk, Willem Verlek Opening door de voorzitter (Maarten kikkert): Welkom iedereen, tevens blikt de voorzitter terug op 2009. Voorlezen financiële verslag 2009: (Rob Mennen) Financiën zijn op orde, wel waren er veel eenmalige uitgaven, o.a. carport voor de demo kar, opknappen trap, opknappen toilet en werkplaats. Ook komt er nog een teruggave van Eneco. De contributie zal in 2011 omhoog moeten naar € 40,-. Er volgt een stemming: 15 voor, 1 tegen. Kascontrole commissie: ( Ger de Goede, Ton Kuijs) Ger de Goede doet verslag. 3


Alles is in orde bevonden. Compliment voor Rob Mennen. Verslag activiteiten commissie. (Paul de Lange) Paul doet verslag van enkele demoâ€&#x;s en activiteiten en hoopt volgend jaar enkele demoâ€&#x;s meer te mogen geven. Stemming nieuw bestuur: Aanmelding nieuwe bestuursleden, Hans de deugd Alex Schwagerman De stemmingsuitslag is als volgt: Ja. Nee. Geen mening. Hans 16 2 0 Alex 16 1 1 16 (stemgerechtigde) leden aanwezig en 2 machtigingen. Stemming kas-controle commissie: Ton Kuijs, eerste. Bart Schouten, tweede. Jurrie de Jonge, reserve. Rondvraag:Bart Schouten, wil de website bekijken en eventueel beheren, maar eerst overleg met Wessel Riezebos. Ger de goede, geeft aan dat ons clubblad, de Brulboei, op tijd rondgebracht moet worden. Maarten Kikkert, Bedankt een ieder en sluit de vergadering. 4


De MBVA is op zoek naar: Een semi-professionele, cirkelzaag en kolomboor machine. Wie o wie kan en wil ons daarmee helpen ?

Een en ander indien mogelijk tegen zogenaamde vriendenprijs. Voor eventuele aanbiedingen, zie pagina 1 voor tel.nrs van de bestuursleden. P.S. Deze apparatuur mag natuurlijk gebruikt zijn, mits in goede staat van onderhoud.

5


Aangezien de demo die we al jaren tijdens deze dag in Hardinxveld verzorgen deze keer niet doorging dacht ik eindelijk na jaren weer eens sâ€&#x;morgens gezellig in het bakxpark te kunnen gaan varen. Helaas waren de weergoden dit jaar niet op onze hand en viel ook deze demo af of beter gezegd in het water dit jaar. Na het min of meer verkleumend van de kou eens een uurtje te hebben aangekeken werd er gezamenlijk besloten dat er met dit Hondeweer niet gevaren kon worden.

6


Na het nuttigen van de wederom perfect verzorgde koffie hebben we met een aantal in „t Ruim geprobeerd toch nog iets van deze ochtend te maken.

Zoals te zien is op de foto had de inwendige mens in ieder geval niets te klagen !! Zo rond een uur of twaalf is een ieder na het opruimen van de Rommel weer huiswaarts gegaan. Tot zover een verslag van een natte demo welke we niet hebben verzorgd. vr.gr.Hans

7


Een vaarseizoen is veel te kort Dat is het wat de schlepping schort 12 maanden heft een jaar en krap de helft die vaar je maar. Kalendermatig klopt die som maar de natuurgod trekt hem krom want deze zit niet altijd stil en doet precies wat ik niet wil. De hele week scheen soms de zon en als het weekend dan begon dan zat de weergod ons weer tegen Vrijdag, zaterdag, Zondag ‌..Regen. Was het sons in het weekend droog dan ging de windkraan weer op hoog dan bleef je binnen met je boot de mens is klein, de weergod groot!. Is het dan eens droog en waait het niet dan zingt hij weer een ander lied het is te koud, je blijft maar binnen. Klopt het weer eens helemaal en is dan alles ideal moet je na 5 minute stoppen weer een servo naar de knoppen. trek ook nog van de varenshoek vakantie, ziekte en bezoek dan is het seizoen al weer voorbij en is het over met de vaarderij. Een vaarseizoen is veel te kort dat is waar het aan schort 12 maanden heeft een jaar slechts enkele UREN vaar je maar !! uit het archief... 8


Wie gaat er nou op zaterdag en bovendien in het weekeinde om vijf uur zijn nest uit? Wel… dat waren, Henk, Gerard, Wienus en Koos. Nadat alle ballen verzameld waren gingen we in de auto van Gerard op weg. We waren amper buiten het dorp of Wienus was al in slaap gevallen. Ik dacht: misschien heeft hij wel een heftige nacht achter de rug. De sfeer zat er al direct in want wij zijn mannen die altijd goede zin hebben ondanks het vroege uur. Zelf ben ik eigenlijk een rustig persoontje maar wat kunnen die kerels kleppen zeg!! Voordat we het wisten waren we - dankzij onze chauffeur – en de Tom Tom veilig aangekomen. Na een parkeerplaats en kaartjes te hebben gekocht gingen we om klokslag negen uur naar binnen. De eerste hal bekeken, deze stond vol met allemaal snuisterijtjes en treintjes. Daar waren we eerlijk gezegd niet voor gekomen daarom op naar hal zeven, ”de boten natuurlijk!”

9


Toen begon onze maag en de bijbehorende darmen, te knorren en zijn we eerst wat gaan eten. Wat eet je in Duitsland anders dan een grote bokworst van wel 30 cm. en kartoffelsalade. Het geheel werd weggespoeld met een heerlijk koud Altbiertje. Gerard, onze chauffeur, dronk water en keek een beetje jaloers naar de worst. Waarom weet ik niet; misschien dat het aan de lengte lag? Na het eten hebben we alle hallen bekeken. Er waren veel demonstraties met Helikopters, twintig euro was de vraagprijs. Ik deed een bod van vijftien euro en het antwoord was, “zeker een Hollander?” De hilariteit was dan ook groot en er werd uitbundig gelachen. Onze Koos stiefelde, ondanks zijn leeftijd, monter mee “compliment Koos!” Hij kon de verleiding niet weerstaan om een boot te kopen. We hebben nog even stilgestaan bij een duwboot de “Oranje 1” Dat was vroeger de Alligator en goede kennissen van mij. Hij was te koop voor € 150,00 dat stond erop! “Kaasie natuurlijk.” Het dametje van de stand liet ons alles zien met uitleg en al. Het bleek al gauw dat dit alleen het casco was en compleet op € 485,00 kwam. We hebben maar gezegd dat ze hem mocht houden, we hadden er geen trek meer in. Na alles bekeken te hebben togen we moe, maar voldaan huiswaarts. In de auto nog even nagepraat over van alles en nog wat en allemaal waren we het er over eens dat het een hele leuke dag was geweest. Bij het huis van Gerard aangekomen stapte ik in mijn eigen auto en ging op weg naar mijn vrouwtje. Het boodschappen doen op zaterdag was er bij ingeschoten. Henk van Gils 10


11


Hallo allemaal het was weer zo ver we werden in Gorkum verwacht op Zaterdag 8 Mei om een demo te presenteren dus dat was weer vroeg uit de veren als jullie begrijpen wat ik bedoel. Alle accuâ€&#x;s weer op laden want ik nam drie boten mee dus dan mag je wel op tijd beginnen met op laden in begin van de week anders red je dat niet. Wel het is allemaal gelukt want er waren een paar leden die geen boot ter beschikking hadden en toch wel zin hadden om te varen dus dan is het niet zo moeilijk om een paar boten ter beschikking te stellen voor een demo. Henk ,Wienus en Rob kwamen morgens om 08.00 uur naar mij toe om de spullen op te halen en zelf kon ik dan mee rijden met Henk want ik had zelf geen auto tot mijn beschikking, afijn alles even inladen en dan op naar Gorkum. Het weer zag er ook al niet zo florissant uit dus we moesten maar afwachten wat de dag ons bracht. We zijn om 08.00 uur vertrokken en waren om 08.30 uur in Gorkum nou daar was al volop bedrijvigheid want de mensen waren al druk aan het op bouwen want het evenement zou om 10.00 uur losbarsten Nou dan moesten wij ook maar de autoâ€&#x;s leeg gaan halen want ja wij konden toch ook niet achter blijven dit zo gezegd zo gedaan ,in tussentijd dat de jongens de auto aan het weg waren zetten had ik al koffie gezet dus toen ze terug waren ging de koffie er wel in bij de boys en dame want zo warm was het nu ook weer niet. 12


Na de koffie hebben wij onze boten in orde gemaakt en zijn gaan varen, nou het was 10.00 uur en het evenement barste goed los want achter ons had de diskjockey een paar

13


boxen op gesteld we konden mekaar niet meer verstaan en de kramen stonden te dansen op straat dan hoef ik niets meer te zeggen hoe hard dat het stond, niet normaal meer. Wel zo als de dag vorderde knapte het weer aardig op een klein buitje stelde niet veel voor en het werd ook warmer ,het publiek viel een beetje tegen het was erg rustig misschien dat er veel mensen met vakantie waren of andere reden hadden om weg te blijven.

We hadden er wel veel storing ik had aan het einde van de demo twee schepen die schade hadden maar dat is wel te reparen dus ik weet weer wat ik moet doen ik was echt niet de enigste die schade had Arie en Paul hadden er ook last van maar als je dat wilt voor komen moet je hem in een vitrinekast zetten en dan kan je er alleen maar naar kijken dat is ook niets. Wel we zijn ongeveer om half vijf gaan op ruimen en waren ongeveer om halfses thuis het was weer een relevant dagje geweest vond ik zo. De aanwezigen waren ,Rob en Deve Mennen,Hans de Deugd, Rinus Stevens.Wienus Dekker,Corrie Zijlstra.Arie Vink,Paul de Lange,Maarten Kikkert. Maarten Kikkert.

14


15


Geluidsseinen Algemene bepalingen. Motorschepen met uitzondering van kleine schepen (kleiner dan 20 meter), moeten gelijktijdig met een geluidsein een geel rondomschijnend licht tonen. (het z.g.n. FLUITLICHT) Een in nood verkerend schip mag reeksen klokslagen of herhaalde lange stoten laten horen, een reeks klokslagen moet ongeveer 4 seconden duren. Het geven van geluidsseinen. Een opmerking vooraf: met uitzondering van klokslagen, worden geluidsseinen gevormd door het geven van een of meer opeenvolgende stoten. Een korte stoot - gedurende 1 seconde Een lange stoot —- gedurende 4 seconde De tijd tussen 2 stoten is ongeveer 1 seconde De meest algemene geluidsseinen zijn: —-

1 lange stoot

Attentie.

-

1 korte stoot

Ik ga stuurboord. (rechts)

--

2 korte stooten

Ik ga bakboord. (links)

---

3 korte stooten

Ik sla achteruit.

----

4 korte stooten

Ik kan niet manouvreren.

-----------

reeks korte stoten

Gevaar voor aanvaring.

—- —- —- —

reeks lange stooten

Noodsein

Elk schip moet zonodig de voorgeschreven geluidsseinen geven.

16


Schildertip Om verf beter smeerbaar te maken , zodat deze met de kwast streeploos is aan te brengen , kan je de verf verdunnen. Dit gaat echter vaak te koste van de kleur en dekkracht . Een andere methode is om de verf te verwarmen (is ook goedkoper). Het verfpotje leg je dan kort van te voren een tijdje in heet water. De verf vloeit dan ook beter en geeft een nagenoeg streeploos resultaat. Ook het te schilderen voorwerp kan je voorwarmen met bij voorbeeld een haarfรถhn, ook dit helpt bij het uit vloeien van de verf . Maar het beste resultaat krijg je als je het schilderen of spuiten door iemand die er nog meer verstand van heeft dan je zelf , ook dan is het gemakkelijker om iemand de schuld te geven als het mislukt is. Autobanden ophangen Autobanden ophangen kan je beter niet in de verf doen. Als je ergens , tegen vaart is de band en de verf er af! Er zijn ook mensen die een touwtje midden door de banden doen , daar gaan ze schots en scheef van hangen . Maar een mooiere manier van het op hangen is twee gaatjes boren , in het loopvlak van de band . Nu kan je de ketting of donker dun nylon touw aan je boot bevestigen.

ps: het boren van de band kan je het beste onder water doen, dan trekt het gaatje niet dicht. Soldeer tip Als je bijvoorbeeld een servo moet voorzien van een andere stekker, knip dan het snoer niet in een keer door. Maar trapsgewijs (zie tekening) schuif dan de krimpkous voor het servosnoer over de draad, en soldeer de draden aan elkaar wacht(!!!) tot de soldeerverbinding koud is. Schuif nu de krimpkous over de verbinding. Het warm maken van de krimpkous niet met een aansteker verwarmen. Daardoor smelt de isolatie weg van het servosnoer, verwarmen met een soldeerbout of revolver door deze er onder te houden, dus niet er tegenaan, is al ruim voldoende om de krimpkous te late krimpen. Het knippen en afstrippen van het snoer gebeurt trapsgewijs omdat, als er een isolatie losgaat kan hij nooit tegen een andere verbinding komen.

17


Motoren ontstoren Om storingen te voorkomen op de rest van de electronica is het verstandig om de electromotoren te ontstoren. Dit is heel makkelijk te maken en voorkomt een hoop ergernis. Alles wat je nodig hebt zijn 3 condensatoren.  2 condensatoren waarde 100nF  1 condensator waarde 47nF  dunne krimpkous Soldeer 1 condensator met waarde 47nF tussen de plus en min pool van de motor, en verbind 1 condensator waarde 100nF met 1 pool aan het ankerhuis en de andere aan de plus pool. Verbind nog 1 condensator waarde 100nF met 1 pool aan het ankerhuis en de andere aan de min pool. Voor de duidelijkheid zit er een schema bij. Isoleer wel zo veel mogelijk de draden met krimpkous om contact onderling te voorkomen. Bij het ontstoren lukt het niet altijd om goed aan het ankerhuis te solderen. Boor dan een heel klein gaatje in het huis en draai daar een schroefje in. Zorg ervoor dat het niet te diep gaat. Soldeer dan aan de schroef de condensatoren. Dit werkt ook bij ruitenwisserpompjes. Boor een gaatje in het kunststof huis aan de kant van de stroomaansluitingen. Bij weerstand zit je op het metaal. Draai een schroefje erin tot je ook nu weer weerstand ondervind en soldeer daar de condensatoren weer aan. Hopelijk heb je nu vele storingsvrije vaarten!

18


Hallo clubgenoten: Hier weer een kort stukje van mij(Bas Gennesse,die volgetatoeeerde gorilla) Ik heb inmiddels al aan wat demo‟s meegedaan Oa makado, snertvaren Zevenkamp en de vaarbak bij het baggermuseum De boten van mij doen het tot nu toe goed, maar ik moet ze dan wel opladen(toch wel handig) van te voren Ik was met de Southampton bij een dagje varen bij het baggermuseum en dacht dat ik alles op de rit had Een week van tevoren alles goed opgeladen, stekkertjes los en de boel ingeladen Helaas bleek de Southampton weer leeg gelopen te zijn, de rest kan je wel raden Toen hij weer enigszins opgeladen was bleek ook dat hij een draaicirkel van 3 nml had De Waterpoort heeft weer groot onderhoud gehad nadat bleek dat de schroefas koppeling versleten was. De schroefas bleef loslopen en ik had wat storing in de elektronica Een andere koppeling ertussen en ook dat was weer opgelost Ook staan er verse zwaardere accu‟s in De schroef is ook aangepast, dit is echt een zware werkschroef geworden De trekkracht van de boot is naar verhouding goed De echte trekt 15 ton aan de paal met +-1200pk, de mijne 12 kg met 1pk, dus dat klopt aardig. Ook heb ik er grotere smeernippels in gezet en een smeersysteem voor zowel de schroefas als de roerkoning gemaakt. Dit loopt dus super gesmeerd en beslist waterdicht. Het onderwaterschip heeft ook weer een verfje gekregen Ik heb hem laatst weer uitgeprobeerd bij het baggermuseum en alles werkte super Nu alleen nog wat details en de Waterpoort is weer klaar voor de strijd. Ik wil er nog een grote duw/werkbak voor maken. Misschien heeft iemand nog een dergelijk ding ergens in een hoekje staan, ik hou me aanbevolen. Ook wil ik er nog een geluidsmodule in bouwen van een Stork –Werkspoor en de verlichting werkend, maar dat komt nog wel. De radar sleepboot Glascow heeft ook gevaren in Sliedrecht en deed het naar behoren Wel moet je veel geduld hebben want dit ding heeft ook een draaicirkel van ongeveer 3 nml Verder draaiden de schoepenraderen perfect De Neptun heeft ook in Sliedrecht zijn maiden trip gemaakt Het bootje voer perfect en slepen doet ze ook goed. De Southampton deed het in Sliedrecht ook perfect, nu wel compleet opgeladen Alleen over de roeruitslag ben ik nog niet tevreden Hier word dus nog verder aan gewerkt(nog langere lever) Ook krijg ze met de toekomst nog een 2e vaartregelaar zodat de motoren apart bediend kunnen worden 19


De buren zijn inmiddels aan mijn airbrush avonturen gewend geraakt en kijken mij minder raar aan als ik met mijn masker op uit de schuur kom De boom heeft inmiddels nu ook rode bladeren, maar het afzuig kapje werkt goed Nu een zwaar filter erin geplaatst,zodat het nu met de boom weer redelijk goed gaat Ik heb ook in de schuur een testbak gemaakt, dus als er nog leden zijn die er gebruik van willen maken, ze zijn welkom in de hofstraat. De bak is 1,50 bij 80 cm en 30 cm diep, dus dat moet voldoende zijn. De bunkerboot Delta ligt ook nog in het dok Inmiddels een tank in aangebracht en een pompinstallatie, zodat ze zich kan vullen en ook weer kan lossen De elektronica moet alleen nog aangesloten worden. Verder word de dekkraan nog voorzien van een takeltje. Het bootje vaart en manoeuvreert echt leuk en goed en heeft een leuk vaarbeeld De zeesleper Clyde wordt momenteel voorzien van zendapparatuur en nog wat meer details, dus die komt binnenkort ook weer in de vaart. De Douane boot Zeearend (een Damen boot) is ook inmiddels in mijn bezit gekomen Dit is echt een mooie boot die ook op zeker gaat varen De Smit Lloyd 45 ligt voorlopig nog in het dok en komt volgend jaar pas weer in de vaart (nieuwe electronica etc en een nieuwe verf beurt) Zo, dat was het dus weer voor zover Ik heb dus voorlopig nog zat te doen en ik houd me zo lekker bezig Groetjes en tot ziens allemaal op de club of bij een evenement Bas Gennesse

Schrijft U ook eens een stukje, wij kunnen het niet alleen !! Bvd De Red@ctie

20


Paasweekend Al weer de eerste demo van het jaar! Wat kan het toch vlug gaan, zo zit je nog onder de kerstboom en zo is het al weer Pasen. De tijd gaat sneller dan het geluid bij wijze van spreken. Paaszaterdag: varen op het Makadocenter, onze “thuishaven”, zoals dit dinsdagavond afgesproken was. Afijn, ik had om 06.00 uur mijn wekker gezet om bijtijds op te staan, maar onbewust spookt er dan wat door je hoofd en word je daar, lang vóór de wekker, wakker van. Je denkt: “Volgens mij heb ik nog wat vergeten”. Ik wist niet wat, maar na veel denkwerk kom je er toch achter . Je kijkt een keer op de wekker en ziet dat het pas 04.00 uur is, wel een beetje vroeg om op te staan denk je bij je eigen. Je draait je nog een keer om en denkt: “Ik probeer nog een keer te slapen, maar na je 10 keer omgedraaid te hebben ga je er toch uit, want het blijft maar spoken in je hoofd: “Ik moet dat ene dingetje niet vergeten, want anders heb je op de demo een probleem en kan je waarschijnlijk niet varen omdat je het vergeten bent”. Je kent het bekende tafereel misschien wel. Je gaat er dan maar uit en kleed je aan, je vrouw vraagt nog aan je hoe laat het is en je bromt: “Vier uur ga maar weer slapen het is veel te vroeg voor jou om op te staan”. Aan de ene kant ben je wel jaloers dat zij kan blijven liggen, maar ja de plicht roept, je hebt toegezegd dat je er zou zijn om een demo te draaien, dus kan je het ook niet af laten weten en je collega‟s laten tobben. Maar ik wijk weer af van het feit, wat ik nu nog moest pakken om die demo te kunnen draaien. Ineens schiet het dan door je heen: Oh ja! Het punt was, dat ik twee stukjes hout vergeten was om tussen de accu‟s te leggen, zodat ze niet konden verschuiven tijdens het varen! Waar een mens zich toch druk over kan maken en er wakker van word. En omdat je toch wakker bent, zit dan ook nog „s morgens om 05.00 uur dit stukje te schrijven om de tijd te doden, want je bent twee uur vroeger opgestaan dan normaal. Ja jongens, zo gaat het nu eenmaal in het leven van een modelbouwer en dan moet de demo nog plaats vinden . Demo op 3 April 2010, de zaterdag vóór Pasen. Nog twee uur wachten op je maat, inladen en om 07.30 uur naar de club, waar we afgesproken hebben om te verzamelen. 21


Dan op naar het Makadocenter om de demo te presenteren. Het zal een lange dag voor mij worden. Als we daar aankomen moeten wij met zijn allen het bassin op bouwen en er water in pompen, om 10.00 uur kan het spektakel dan beginnen. Je spullen uit laden, accu‟s plaatsen in de boten en onder het genot van een bakkie koffie denk je: zo dat hebben we weer met zijn allen gefikst, we kunnen beginnen. Het bassin stond in driekwartier gevuld, zoals altijd. Wat dat betreft zijn we goed op elkaar ingespeeld,als het gaat om de bak opbouwen. Dan de boten in het water leggen. Bij de eerste ging het goed, bij de tweede ook, maar bij de derde ging het wat minder. De vaarregelaar had het begeven dat zal je altijd zien, als het spul moet varen gaat het mis, maar als de nood het hoogst is, is redding nabij. Een clubcollega zei: Ik heb altijd een vaarregelaar als reserve bij me, gebruik die maar voor nood. Zo gezegd, zo gedaan en na een “stief kwartiertje” voer de boot. Zo, dacht ik, ik heb het weer voor mekaar. Ten eerste, hij voer en hij was na de inbouw van de kopschroef ook nog eens waterdicht. Niet verkeerd, dacht ik, maar je moet nooit te vroeg juichen. Boot drie deed het prima, maar boot twee liet het na tien minuten al afweten. Het roerwerk deed het niet meer, wat nou weer dacht ik bij mijn eigen, houdt de ellende dan nooit op. Nee, het was weer eens wat anders, het roerwerk zat vast en niet zo maar een beetje vast, écht vast. Nou dat was dan einde verhaal, de boot op de kraam gezet en tot overmaat van ramp was hij weer lek, alleen was het met de lekkage niet zo erg als de vorige keer. Het zat deze keer in de hak. Nou, dat is in een half uurtje wel te repareren, maar het roer werk is wat anders. Maar goed, dat zie ik volgende week wel. Ik was blij dat ik boot drie nog achter de hand had, anders was het voor mij “einde oefening” geweest, wat het varen betreft. Ik laat me echter nooit zo gauw uit het veld slaan, ik ben wel wat gewend in de loop der jaren, wat boten betreft. In de modelbouw kan je alles verwachten en het gaat jaren goed, maar één keer begint de ellende en dat moet je ook kunnen accepteren. Gewoon door gaan en niet koeren. Naarmate de dag vorderde en mijn mede club-collega‟s driftig aan het varen waren, werd het weer het er buiten ook niet beter op. Het werd steeds donkerder en donkerder; het was bar en boos en ik hoorde de mensen mopperen die van buiten kwamen. Ze kwamen binnen als verzopen katten. Ik dacht dat kan nog leuk worden als wij gaan afbreken en de 22


spullen terug moeten plaatsen in de aanhanger, die trouw op ons stond te wachten, zoals altijd tot wij klaar waren met onze demo, maar zo ver was het nog niet. Ook de maag liet weer eens van zich horen, als je zo de hele dag bezig bent krijg je op een gegeven moment trek, dus daar hebben wij dan ook maar eens voor gezorgd. Bij “buurman” Delifrance kan je goed eten voor een redelijke prijs, dus dan is de keus niet zo moeilijk. Het smaakte mij tenminste weer best en als ik zo eens naar mijn mede club collega‟s keek hadden zij er ook geen moeite mee. Iedereen was driftig aan het varen en het publiek had het ook wel naar hun zin; er was ieder geval veel bekijks, ondanks het feit dat er veel mensen op vakantie waren was het nog aardig druk in het Makadocenter, maar daar kan het slechte weer ook een rol in gespeeld hebben. Aan elke demo komt een eind, zo ook aan deze eerste van dit seizoen, dus we besloten tegen vier uur om de pomp er maar in te hangen, want je bent toch nog een drie kwartier bezig om het water er uit te pompen. In tussentijd konden wij onze boten en andere spullen in de auto‟s laden. Toen het water er uit was konden we de bak opruimen en dan ben je toch gauw een uur verder voordat alles weer in de aanhanger ligt. Omdat het nog steeds onweerde en hagelde gaat het allemaal niet zo vlug als anders. Dat is ook logisch, want niemand wil graag een nat pak hebben als je de hele dag binnen hebt gestaan. Bij ons honk aangekomen hebben we de aanhanger weer op stal gezet en nog even nagepraat in het clubhuis. Later zijn we met een tevreden gevoel naar huis gereden; het was weer een geslaagde demo wat mij betrof en dat is voor de eerste keer van het jaar niet slecht. Aanwezig waren bij deze demo: Ger de Goede, Paul de Lange, Peter Petersen, Rob en Dave Mennen, Wienus Dekker, Henk van Gils, Arie Vink, Bas Genese, Maarten Kikkert. De boten: Smit-Singapore, Solano, Stranger, Volharding, Gerrit, bunkerbootje, Johanna-D, duwbootje, Smit-Rotterdam, Smit-Duitsland, onderzeeër.

Maarten

23


VAREN OP SERVO'S "Grote boten hebben grote motoren", is de wet van de meeste bootjesbouwers. Je zou dus met hetzelfde gemak kunnen stellen dat kiene bootjes kleine motoren hebben. Bootjesbouwers en natuurwetten gaan niet altijd even goed samen. Dat simplisme niet de kapstok is waar alle wetten aan opgehangen kunnen worden, mag afgeleid worden uit de vragen die vaak aan mij gesteld worden. Vandaar dat ik maar eens in de pen geklommen ben. Al enige malen is mij gevraagd "Hoe krijg je het voor elkaar om op servo's rond te dobberen?" Nou maak ik er geen gewoonte van om te dobberen en de vragensteller zal ik dus op een uiterst simplistische wijze duidelijk maken, dat er volgens het volgende receptje ook gevaren kan worden. Nogmaals, het is heel simpel, dus let goed op want hier volgt de uitleg, de enige juiste uitleg van de dokter. Benodigdheden: * Tweekanaals zender * 2 Servo's * Twee kanaals ontvanger * Tijd In dit voorbeeld ga ik even uit van een aandrijving met 2 servomotoren. DE ZENDER Laten we uitgaan van een simpele Acorns zender: Deze schroeven we open en demonteren voorzichtig de rechter stuurknuppelunit (servo/ kanaal 1) in zijn geheel (pas op met de veertjes!). Nu draaien we de unit een kwart slag naar rechts, zodat de trimmers tegen over elkaar zitten (zie tekening). Denk er om dat de bedrading aan de korte kant kan zijn. Ga niet trekken of forceren, maar knip de betreffende draden door en soldeer er stukjes draad tussen. Schroef de unit weer vast en controleer de werking. Schroef de zender weer dicht, deze is nu klaar. DE SERVO'S De servo's vergen wat meer tijd en enige voorzichtigheid. Verwijder de schroeven die delen van de behuizing bij elkaar houden. Neem de onder- en bovenkant weg en verwijder de zichtbare tandwielen. Neem daarna de printplaat, motor en de potmeter voorzichtig uit de behuizing. Pas op dat de draden naar de potmeter niet breken en kijk eerst even of de motor (we of niet) met schroefjes vast zit. Dat is bij sommige merken namelijk het geval. Ook wil het wel voorkomen dat de potmeter vast zit op de printplaat, door middel van lange pootjes (Robbe, Futaba). 24


Is de hele handel er uit, in één geheel natuurlijk, dan solderen we de motor los van de print en monteren hiertussen twee draden van de gewenste lengte en liefst ook van dezelfde kleur, zodat eventuele vergissingen later zullen worden vermeden. Nog één tip om de motor uit de behuizing te halen. Neem een kleine platte schroevendraaier en plaats deze voorzichtig tussen het messing tandwieltje en het huis en druk de motor voorzichtig naar beneden. De potmeter is te verwijderen door er met een klein hamertje of de achterkant van een schroevendraaiertje op te slaan (wees wel voorzichtig). Om een koppeling te monteren moet de as van de motor verlengd worden. Dit doe je door op het messing tandwieltje een massief staafje messing van 2,2 mm Ø en 6 a 7 mm lengte te solderen. Let er op dat dit staafje we loodrecht zit, anders gaat de zaak slingeren. De motoren monteren we, na deze getest te hebben (later meer hier over), in het model met behulp van siliconenkit. Zorg er voor, dat er geen kit tussen de koppeling en de motor komt DE ONTVANGER Hier wordt niets aan veranderd, tenzij deze door ruimtegebrek uit zijn huis moet worden genomen. Het is raadzaam, wanneer je de ontvanger zonder behuizing moet inbouwen, om er een plastic boterhammenzakje omheen te doen ter bescherming tegen eventueel (spat-)water. Simpel, niet? TESTEN EN INSTALLEREN Sluit de servo's (nu regelaars) aan op de ontvanger. Sluit nu de batterij aan, ik gebruik hiervoor en 7,2 Volt 270 mAh Tam Pack accu van Tamiya. Beweeg nu de stuurknuppels één voor één heen en weer en kijk hoe de motoren en welke motoren reageren. Bijvoorbeeld: Wanneer je de linker knuppel naar voren duwt moet de linkermotor naar 'binnen' draaien, beweeg je de knuppel naar achteren dan moet de motor naar 'buiten' draaien. Doe dit ook met de rechter knuppel. Bij deze test bekijk je het model natuurlijk van achteren! De motoren regel je af met de potmeter, waarna de laatste wordt gefixeerd met een beetje kit. Houdt er rekening mee dat de afstelling na een aantal keren varen iets kan verlopen. Met je trim is dat bij te stellen. 25


De printplaten worden eveneens met kit op hun, van te voren bepaalde, plaats vastgezet. Ook hier kan een boterhammenzakje uitkomst bieden tegen (spat-)water. Houdt ook terdege rekening met stabiliteit en ruimte in het rompje, met betrekking tot de stroomvoorziening en mogelijke plaatsing van het dek. Draait een motor verkeerd om, verwissel dan de draden op de servoprintplaat. AFMONTEREN We monteren nu de schroefassen en schroeven volgens de algemeen geldende voorschriften. Ter montage van 2 schroefassen en schroeven in ĂŠĂŠn boot ga je dus als volgt te werk: Monteer de koppeling (b.v. Graupner) op de motoren. Schuif nu de schroefas met schroef in de schroefaskoker en zet deze vast in de koppeling, met de gebruikelijke speling natuurlijk. Als de boel droog is, is de romp gereed voor een proefvaart in de wastafel (voor heeeeele kleine modelletjes) of badkuip voor de iets grotere. Het is uiteraard overbodig te stellen dat bovenstaande, gezien het geringe vermogen van deze motoren, alleen in kleine modellen kan worden toegepast. Veel plezier en behouden (proef)vaart. RENE HEMELS (uit MMI Nieuwsbrief nr.26)

26


In de eerste plaats wil ik de mannen van de redactie eens bedanken voor hun inzet voor met name het boekje nummer 2010-2 voor de maanden Maart en April. Daarin hebben zij netjes omschreven wat er i.v.m met de jubileum tentoonstelling, die op 6 Maart plaats vond, allemaal gedaan is door de club. Aan de hand van de verhalen uit de mond van de bestuursleden en de foto‟s is een goed overzicht gegeven van alle activiteiten. Het valt niet mee om ons boekje de Brulboei elke keer weer vol te krijgen, dus beste leden, jullie weten in het vervolg wat jullie te doen staat: stuur in ieder geval zo nu en dan ook eens een stukje in naar de redactie en zeg nu niet: “Dat kunnen we niet!” Iedereen heeft wel een wat meegemaakt in zijn leven dat de moeite waard is of interessant genoeg is om er een stukje over te schrijven. Denk daar maar eens aan als je een boot aan het bouwen bent voor de eerste keer en hoe ervaar je dat (graag met foto‟s er bij). Verder wil ik het bestuur bedanken voor hun inzet bij de voorbereidingen en het opbouwen en het afbreken van de tentoonstelling in het cultureel centrum Landvast en natuurlijk alle anderen die daarvoor bijzonder in de weer zijn geweest.. Ik heb zo begrepen dat er weer nieuwe leden bij zijn gekomen hartelijk welkom op onze mooie modelbouwvereniging de M.B.V.A. Onze sponsor “Mosterd pijpleidingen” wil ik toch nog een keer bedanken voor onze nieuwe shirts, want het ziet er toch mooi uit als iedereen zo‟n mooi shirt aan heeft tijdens een demo of een tentoonstelling. De nieuwe leden kunnen zich opgeven voor zo‟n Poloshirt bij de secretaris Hans de Deugd, want het is de bedoeling dat iedereen als varend lid voortaan zo‟n shirt draagt tijdens een demo. Corrie Zijlstra is sinds kort onze eerste vrouwelijk lid en gaat zich uitleven in de poppenhuiswereld. Corrie, veel succes!, wie weet volgen haar, nu het hek van de dam is, wel meer dames. Jullie zijn van harte welkom op onze vereniging.

27


Nu even iets heel anders. We hebben bericht gehad dat Johan van Heiningen in het ziekenhuis heeft gelegen met een forse hartaanval. Ik heb begrepen, zoals hij zelf laat weten, dat hij “door het oog van de naald is gekropen”, zoals men dat ook in de volksmond zegt. Johan, ik wens jou, mede namens alle leden, het allerbeste voor jou en je familie en sterkte in de toekomst. Word maar weer gauw beter, zo dat we weer eens gezellig bij kunnen kletsen. Waarom ik dit in de ze Brulboei schrijf? Johan van Heiningen is namelijk de opvolger van Gerrit Sterkman geweest als voorzitter van onze modelbouwclub. Hij was eerst 13 jaar secretaris en daarna voorzitter. Hij heeft in het verleden veel voor onze vereniging betekend en dat wordt nog wel eens gauw vergeten. Dan de demo‟s. Wel we hebben weer aardig wat demo‟s in het vooruitzicht en dat is niet verkeerd. Het gaat zo langzamerhand weer goed met de vereniging en dat doet mij deugd. We werken er tenslotte met zijn allen aan om de vereniging daar te krijgen waar we eenmaal stonden, maar het gaat dus de goede kant op. Ik vind het een eer dat ik voorzitter mag zijn van deze mooie modelbouw vereniging. Tenslotte nog wat verenigingsnieuws. Wessel Riezenbos is uit zijn functie als webmaster ontheven. Er word nu een nieuwe website gebouwd. Ik wil jullie nog even op een punt wijzen: Er zijn de club drie parkeer- plaatsen toegewezen vóór het clubgebouw (tegenover de ingang). Als jullie zien dat deze bezet zijn, willen jullie dan zo vriendelijk zijn om boven op de dijk te parkeren. De overige plaatsen zijn namelijk verhuurd. Dit was het voorlopig weer . Groeten van Maarten Kikkert

28


29

(*) svp. doorhalen wat niet van toepassing is. Dit formulier kunt u inleveren bij een van onze leden of opsturen aan: MBVA, Ruigenhil 58c, 2952 AR Alblasserdam. Mailen kan ook: kikkert@mbva.nl

U kunt ook donateur worden. De kosten van donateurschap (*) € 20,- of € 30,- of een vrije donatie vanaf €20,á € …… per jaar. Na inlevering van het ingevulde formulier ontvangt u van ons een factuur.

Voor slechts € 35,- per jaar bent u al lid van de MBVA en ontvangt u automatisch (6x) ons clubblad ‘De Brulboei’ Op www.mbva.nl kunt u lezen o.a. waar het lidmaatschap voor staat en waar de vaardemo’s gehouden worden.

Handtekening……………………………..

Geboortedatum……………………………………………………

Emailadres…………………………………………………………

Telefoonnummer………………………………………………….

Pc / plaats………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………….

Naam……………………………………………………………….

Door het invullen van dit formulier verklaart ondergetekende (*) lid / donateur te willen worden van de MBVA

JA, ik word graag lid / donateur van de Modelbouw Vereniging Alblasserdam

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

Brulboei 2010-3  

De Brulboei is het contactorgaan van de modelbouwvereniging " ALBLASSERDAM "

Brulboei 2010-3  

De Brulboei is het contactorgaan van de modelbouwvereniging " ALBLASSERDAM "

Profile for mbva
Advertisement