Page 1

1


Een jubilerende vereniging.

2010 - 2

Aan de eerste Brulboei van 2010 was al duidelijk te zien dat het om een bijzondere uitgave ging. Het was in een opvallend mooi en vrolijk jasje gestoken en de reden daarvoor stond nadrukkelijk aangegeven: “Modelbouwvereniging Alblasserdam 30 jaar!” Omdat zoiets niet onopgemerkt voorbij mag gaan is dat op zaterdag 6 maart 2010 gevierd met een grote botenshow in Landvast in Alblasserdam. Nu is zoiets heel gauw gezegd, maar de uitvoering daarvan vraagt iets meer inspanning. Om jullie en U allen mee te laten genieten van de voorbereiding, maar natuurlijk ook mee te nemen door de show en alles daaromheen op de dag zelf, heeft de redactie daarvan verslag gedaan in dit tweede nummer van jullie aller Brulboei en daarbij de teksten verlevendigd door er met gulle hand foto‟s tegenaan te gooien. Vanwege het bijzondere van deze dag en de organisatie perikelen welke daar aan vooraf gingen, is gevraagd aan alle bestuursleden om hun beleving van het gebeuren op papier (lees PC)te zetten. Omdat ook op de laatste ledenvergadering enkele bestuurswijzigingen hebben plaatsgevonden, leek het ons ook een goed idee om bij de namen van de verschillende schrijvers ook een fotografische afbeelding van hun aangelaat te vertonen. (We zetten er dus hun foto bij.) Om dan gelijk maar door de zure appel te bijten, zal ik met mijzelf beginnen. Ik ben Ger de Goede en zo’n 21 jaar lid van de club. Ik weet van mezelf dat ik de hinderlijke gewoonte heb om me overal mee te willen bemoeien, maar soms denk ik dat ik dat mag als (eind)redacteur van ons mooie blad de Brulboei, wat ik inmiddels ook al weer 15 jaar doe. Op de clubavonden ben ik meestal heel de avond 2 áchter de bar te vinden, wat tenslotte heel wat anders is dan ervóór nietwaar?


Verder ben ik een redelijk trouw vaarder op demo’s met mijn “vaste” schip de GERRIT met als bijzonder passagiertje “Bellemien”. Nu is het bij iedereen bekend dat er van enige organisatie geen sprake kan zijn zonder een organisatiecommissie, dus hebben we in de eerste plaats een dergelijk fenomeen in het leven geroepen. Dat was niet zo moeilijk, want we hebben gewoon het bordje “bestuur” vervangen door “organisatiecommissie” en klaar is Kees. Hoewel het niet ons eerste jubileum was is het toch iedere keer weer een beetje anders. Wat in elk geval gelijk aan de voorgaande keer was is het zoeken van een geschikte ruimte en deze op de gewenste datum vast te prikken. Zoals inmiddels algemeen bekend geacht mag worden is dat respectievelijk Landvast in Alblasserdam en zaterdag 6 maart 2010 geworden. Vervolgens een oproep aan de leden om veel, héél veel modellen beschikbaar te stellen. Daarnaast moeten er duizend-en-één zaken en zaakjes geregeld worden en onze collega Hans is daar een meester in, “Lijstjes maken, persoontjes aanwijzen en resultaten afwachten” is het recept en dat is perfect gelukt. Een verhaal apart is bijvoorbeeld dat van “de Tafelkleden”, zoals dat in het voorgaande boekje is beschreven. Zo zijn er tientallen voorbeelden te geven Toch een paar die er uit springen, zoals de nieuwe Clubshirts, Blauwe poloshirts met opgenaaid embleem op de borst, de naam van de club op de rug en de sponsor op de mouw. Schitterend. Voor de openingsceremonie wilden we een stunt uithalen, maar dat gaat zomaar niet. Zoals de aanwezigen daarbij ervaren hebben kwam er een mistwolk de zaal uitdrijven, die met een misthoorn weggeblazen werd: een zaak van amper een paar minuten. Op zich wel leuk en als stunt aardig, maar daaraan voorafgaande moest er een misthoorn gemaakt worden (Hans natuurlijk!),er moest een rookgenerator komen (door onze sponsor LiquidX geheel kosteloos ter beschikking gesteld!) en er moest bij Landvast geregeld worden dat voor een paar minuten het brand/rook alarm buiten werking gesteld kon en mocht worden. Daarnaast moest het transport geregeld worden van de verschillende schepen van mensen 3zonder passend vervoer.


Tot deze laatste categorie hoort bijvoorbeeld het “schatje” van Hans met haar loodzware lengte van vier meter en nog wat. Gelukkig was Ger Bochanen onmiddellijk bereid om zelf met een bedrijfswagen dit klusje “even” te komen klaren (en ook weer terug!). Bij nader inzien ging dit niet door omdat de zaal gewoon “vol” was en dit slagschip er domweg niet meer bij kon. Onze dank aan Ger is er natuurlijk niet minder om. Tussen alle bedrijven door liep als een rode draad de vraag: “Wanneer kunnen wij beginnen om de zaal in gereedheid te brengen (tafels neerzetten, tafelkleden erop) en met de aanvoer van de schepen. Tot aan de laatste week wisten we namelijk niet beter of er zou de vrijdagavond vóór “dé dag” nog iets (trouwerij?) in de zaal zijn, zodat we er pas zaterdagsmorgens vroeg in konden. Wat een ramp! Gelukkig ging dat niet door (de trouwerij wel, hoop ik!) en kregen we te horen dat we vrijdags al vanaf 14.00 uur terecht konden. Een hele opluchting. Helaas waren de weergoden ons op die vrijdag niet gunstig gezind (volgens mij waren ze pisnijdig), maar toch stond, om een lang, koud en nat verhaal kort te maken, ‟s avonds tegen half 10 het meeste in de zaal. Gelukkig zag het er die zaterdagmorgen beter uit, maar we hadden geen idee welke invloed dat op de toestroom van belangstellenden zou kunnen hebben. Al voor half 9 waren er weer leden aanwezig en werd er gewerkt om de laatste hand aan de tentoonstelling te leggen. Rond half tien vonden we dat alles er netjes genoeg bijstond om het publiek er op los te laten en werd iedereen verzocht de zaal te verlaten om zich op het bordes voor de zaal op te stellen. Om ongeveer kwart vóór 10 kon met de openingshandeling worden begonnen. Daartoe werden de volgende woorden gesproken: Beste modelbouwvrienden en belangstellenden. Voor ik me in deze openingsspeech op vandaag richt moet ik 4 U helaas mededelen dat we op donderdag 4 maart jongstleden


Gerrit Sterkman. Op 27 februari 2010 is Gerrit op 78 jarige leeftijd overleden. Tijdens de samenkomst in het uitvaartcentrum “De Oude Toren” in Alblasserdam op 4 maart mocht ik namens onze Modelbouwvereniging het volgende over hem zeggen: Giela, Nel, Angela, Jurian, verdere familie en vrienden. Gerrit was een man die recht door zee was, zei wat hij dacht, maar dat ook meende. Ik heb Gerrit in 1988 leren kennen op de modelbouw, waarvan hij later van 1994 tot 2002 voorzitter was. Hij regeerde met strakke hand, maar je kon op hem aan. Als er iets gedaan moest worden, wilde hij weten wie het ging doen en wanneer het klaar kon zijn. En wee degene die zich niet aan die afspraak hield. Een geweldige man. Hij was het ook die er voor zorgde dat de club een eigen vaarbassin kreeg; een wens die al heel lang bij ons leefde. Hij vond sponsors voor de financiën en het zeil en binnen een paar weken was onze “bak” een feit. Hij heeft in zijn tijd heel veel voor de club mogen doen. Toch was de botenbouw niet de hobby waar zijn hart echt naar uitging. Dat waren zijn treinen. In een slaapkamer van de flat werd vlijtig gewerkt aan een modelbaan. Daarnaast kon hij het niet laten om steeds nieuwe uitgaven van materieel aan te kopen, waardoor de vraag wel eens rees of zijn hobby meer het sparen van treintjes was. Daarvoor sloeg hij geen treinenbeurs over. Toen hij zelf niet meer mocht rijden, bracht de familie hem wel of anders hebben Jurri en ik hem vele malen naar het Mercure in Dordt gereden of later naar de Reelandhal. Helaas maakte zijn ziekte hem minder mobiel en zagen we hem daardoor steeds minder op de club. Gerrit, bedankt voor alles wat je voor ons en onze club hebt gedaan. Op de voorzijde van de rouwkaart zien we een scheepje op volle zee, varend naar de horizon. Gerrit, we wensen jou op deze laatste tocht een vredige reis. Vaarwel vriend. 5


onze oud-voorzitter Gerrit Sterkman naar zijn laatste rustplaats hebben moeten begeleiden. Wij schrijven vandaag: Zaterdag 6 maart 2010. Dat wil zeggen: 30 Jaar Modelbouwvereniging Alblasserdam. 5 Jaar geleden vierden we ons 25 jarig jubileum nog in het oude, inmiddels gesloopte, cultureel centrum de Wipmolen. Vandaag vieren we ons 30 jarig jubileum in dit schitterende Landvast met een geweldige modelschepen-show. Het bestuur heeft mij de eer gegund om deze dag te openen, waar ik heel blij mee ben. Ik zal U een opsomming van het lief en leed van de afgelopen 30 jaar besparen; 5 jaar geleden is er een extra uitgave van de Brulboei verschenen met een overzicht van de eerste 25 jaar, nu zal ik me beperken met de opmerking dat het ons ook in dit laatste lustrum voor de wind is gegaan. Wij zijn een gezonde vereniging, met een ledental dat tussen de zestig en zeventig schommelt en een clubgebouw waar menig vereniging jaloers op is en waar wij Ton en Jopie Kuijs elke dag weer dankbaar voor zijn. We weten dat van onze leden ongeveer de helft niet actief met en voor de club bezig is, maar ze zijn onmisbaar door hun steun aan de vereniging. De andere helft komt min of 6 meer regelmatig naar de clubavond en/of de zaterdagmiddag. Gewoon voor de gezelligheid of om wat aan hun hobby te doen.


Onder deze leden zijn er weer die vooral geïnteresseerd zijn in het varen en daarom geen demo overslaan. Anderen zijn altijd in ons clubgebouw „t Ruim aan de Ruigenhil te vinden, waar altijd wel iets op te knappen, te verbeteren of gewoon te verfraaien is. Tenslotte is er een groepje leden waar we met ons allen niet omheen kunnen: het bestuur. Deze groep is het immers die de vereniging door deze 30 jaar geloodst heeft en, al lijkt dat een simpele opgave voor ons relatief toch kleine clubje, er komt meer voor kijken dan U denkt. Tenslotte zijn er mensen die het allemaal van het begin af aan hebben meegemaakt. Veelal is het beter om geen namen te noemen, maar in dit geval is een uitzondering op haar plaats. In alfabetische volgorde noem ik :

Piet Ruiter, Rinus Valk, Hans Versendaal en Hans Zuidervliet. Piet is met vakantie en kon hier helaas niet aanwezig zijn, maar willen de andere 3 mensen even naar voren komen. 7 Het woord is aan onze voorzitter: Maarten Kikkert Maarten spreekt de drie aanwezige leden toe en bedankt hen voor hun trouwe lidmaatschap. Hij beloont hen daarvoor door


hen Erelid te maken, waarmee zij, vrij van contributie, levenslang lid van onze club kunnen blijven. Daarbij hoort een enveloppe met inhoud en een bos bloemen voor “mevrouw”. Vervolgens geeft hij het woord weer aan Ger. Heren - 30 jaar lid van onze club en nu erelid! – vrienden, van harte gefeliciteerd! Ter gelegenheid van ons jubileum hebben jullie in de zaal hiernaast weer een groot aantal pronkstukken neergezet om te laten bewonderen door het publiek. Ik zal U niet langer in spanning houden en nodig U allen uit om met elkaar het fraais van onze leden te gaan bekijken en loop nu naar de deur van de zaal, om deze te

openen. Op dat moment stelt Hans met een druk op de knop een verborgen rookgenerator in werking en blaast deze rook vervolgens weer weg met een vijf-tonige misthoorn. Hoewel een en ander in overleg met de Landvastleiding plaatsvindt en het brandalarm tijdelijk en plaatselijk kort is afgesloten, wordt toch met enige vrees naar de dikke rookwolken gekeken, die uit de8 deuropening van de zaal golven. Gelukkig gaat alles goed en horen we geen brandweersirenes.


Als de mist opgetrokken is wijst de misthoorn ons de weg naar de ingang van de zaal. In het begin is het nog rustig, maar al snel beginnen de belangstellenden te komen en het zal een ware zondvloed worden. Geweldig, wat een opkomst. Over het verloop van deze dag en het tentoongestelde zal elders in deze Brulboei het een en ander worden geschreven. Aan mij nog slechts de opmerking dat het bestuur goed voor ons gezorgd heeft in de vorm van consumptiemunten en een lunch.

Ook dit kwam goed uit, de hele dag overigens en ook voor de bezoekers, want naast de tentoonstellingszaal lag de gezellige bar met zitjes. Daarbij is natuurlijk een woord van dank aan de mensen van Landvast zeker op zijn plaats. Hans Lahey, Ton Kroese, Ben Labee en Bas Lagendijk hebben zich met anderen ogenschijnlijk moeiteloos, maar altijd alert en zo nodig aanwezig, ingespannen om alles vlekkeloos te laten verlopen. Zelfs bij de mededeling “dat we er na vijf uur in een uurtje weer uit moesten zijn� 9gaven ze geen krimp. Terwijl wij stijf stonden van de paniek deden ze of er niets aan de hand was.


En wat dacht je wat ??? Om zes uur was de zaal leeg en waren zij heel rustig de tafels weg aan het rijden. Misschien dat hier toch een stukje ervaring om de hoek kwam kijken. In elk geval is “onze” dag mede door hun inzet een geweldig succes geworden. Daarom nogmaals: Dank!!! Maar de dag was nog niet ten einde. Ook hier heeft het bestuur een vooruitziende blik gehad en gedacht: Zo‟n jubileumdag kun je niet rommelig afsluiten door iedereen maar gewoon weg te laten gaan. Daarom zijn alle medewerkers en liefhebbers uitgenodigd om na afloop in het clubgebouw bij elkaar te komen om daar gezamenlijk een hapje te eten, natuurlijk met een slokje. Gelukkig hebben een groot aantal harde werkers daar spontaan gehoor aan gegeven. Het zal jullie niet verbazen dat we op de club Annemieke aantroffen, geassisteerd door twee andere sterren, Nel en Corrie, die een heerlijk diner/buffet in elkaar hadden gedraaid. Heerlijk ontspannen, onder het genot van een drankje en lekker eten, nagenieten en natuurlijk napraten over een in alle opzichten geslaagde jubileumdag.

Ger

10


Paul de Lange Activiteiten Coördinator

Wat zoal vooraf gaat om een tentoonstelling te organiseren. Op 24 september 2009 tijdens de bestuursvergadering heeft het bestuur al heel kort aangekaart dat we moesten gaan na denken over het feit dat de MBVA volgend jaar 30 jaar bestaat. Wat gaan we organiseren, houden we weer een tentoonstelling, of willen we dit maal wat anders? We waren het er toen al snel over eens, het wordt een modelbouw tentoonstelling. Er moeten nieuwe club shirts komen voor de tentoonstelling, waar we een sponsor voor moeten vinden. Wat willen we voor een bedrukking op de shirts enz. In de bestuursvergadering van 8 oktober heeft het bestuur voor de eerste maal echt gesproken over het ophanden zijnde 30 jarige jubileum op 13 januari 2010 van de MBVA We hebben een tentoonstellingsdatum geprikt en deze vastgesteld op de nu alom bekende datum van 6 maart 2010. We hebben dit maal een wat vroegere datum dan mei gekozen, omdat in maart de demo‟s nog niet op gang zijn en we als club in deze periode wat meer de tijd hebben het een en ander te regelen. Dan komt de vraag naar boven, waar gaan we dit maal de tentoonstelling houden. De Wipmolen waar we vijf jaar geleden stonden, is inmiddels gesloopt. Welke locatie willen we en wat is er geschikt om onze tentoonstelling te houden.. Al gauw werd het nieuwe Cultureel Centrum Landvast genoemd. Hier waren we het unaniem over eens, dat we daar maar eens moesten gaan praten of daar de mogelijkheden voor ons zijn. Jur zou contact opnemen met Landvast. Verder zaten we met de vraag wie we allemaal willen uitnodigen om onze tentoonstelling wat extra‟s te geven boven de vele modelboten die onze leden bezitten. Zo vielen de namen van het Touwhuis, Flevoshop en de moeder van Arie met haar poppenkasten. Maar ook Nedstaal met hun stoom treinen en tractoren zou wel leuk zijn. Dan volgt de volgende vraag weer, kunnen we dit allemaal wel kwijt in een zaal van Landvast In de bestuursvergadering van 8 december hebben het maar kort gehad over de tentoonstelling. We hebben die avond al weer wat namen van ons verlanglijstje geschrapt, wegens het vermoeden dat we al deze externe namen niet kwijt konden in de “Salon” zaal van Landvast. Want vijf jaar geleden hadden we wel 125 modelboten. Dus er moest eerst maar een inventarisatielijst gemaakt worden, welke Hans heeft gemaakt. Deze lijst werd samen met de jubileum aankondiging los bij de laatste Brulboei van 2009 gestopt. Op 21 januari, tijdens de bestuursvergadering, bleek dat er nog maar 60 modelboten waren opgegeven, minder dan de helft van vijf 11 jaar geleden. Hierop is Maarten nog maar eens extra gaan regelen dat er wat meer boten zouden komen. Zo ook werden de externe namen toch maar uitgenodigd en werd er onder onze leden extra materiaal verzameld.


Dus op 23 februari, een speciaal ingelaste laatste tentoonstelling vergadering werd duidelijk dat het extra bel rondje van Maarten wel wat extraâ€&#x;s heeft opgeleverd. Namelijk 140 modelboten van de leden, Nedstaal kwam met een stand van drie meter, Flevoshop met een verkoop stand van 2 meter maar ook het Touwhuis Adrichem met een verkoopstand van 2 meter en de moeder van Arie met 2 meter. Maar ook een paar modelvrachtwagens zouden komen. Daar kreeg ik het wel een beetje warm van, zo van, als dat maar goed gaat komen. Want ik had mezelf opgegeven als coĂśrdinator van de MBVA om al die boten en stands een plaatsje te geven in de zaal. Daarbij wil je natuurlijk niemand teleurstellen. Het zou toch vervelend zijn als je leden moet vertellen dat de speciaal voor deze gelegenheid hun opgepoetste modelboten weer mee naar huis moeten wegens ruimtegebrek. De vrijdag 5 maart begon zonnig, maar met de voorspelling van regen en sneeuw in de middag. We hadden groen licht van Landvast om op de vrijdag al om 14.00 uur onze tentoonstelling op te bouwen. Dit was tot net voor deze datum nog niet duidelijk, want als de zaal nog verhuurd kon worden, dan hadden we pech. Maar gelukkig konden we vrijdag middag al opbouwen met droog en zonnig weer.

Een mooie ruime zaal uit kijkend over de haven van Alblasserdam, waar al wat rijen tafels stonden opgesteld. Na nog wat heen en 12weer gedraai van ons, waren we het er alle over eens dat het veel te weinig tafels waren.


Dus nog een aantal karren met luxe klaptafels geregeld en dubbele rijen opgesteld met daar overheen onze nieuwe tafelkleden van 4mtr, totaal 76 meter kleed. Bij de opstelling al aparte meters tafel voor onze externe deelnemers neergezet. Toen maar wachten op de leden met hun spullen. Die spullen kwamen al gauw binnen met hoeveelheden waar ik het weer warm van kreeg. Er waren net als 5 jaar geleden een paar leden die dachten een eigen privé hoekje te kunnen inrichten. Maar deze mensen moest ik helaas snel teleurstellen met het feit dat de modelboten zoveel als mogelijk op schaal en type neer gezet gaan worden. Dus in eerste instantie werd alles willekeurig op de tafels geplaatst om daarna voorzichtig aan een definitieve plaats te gaan geven. Het weer begon naarmate de middag voorderde al wel vreemd te doen en tegen de avond stroomde het van de regen. Het bericht kwam dat Frank van der Haring van Flevoshop helaas niet kon komen wegens een stevige griep, dus deze gereserveerde meters hebben we gelijk maar weer ingepikt voor de model jachten. ‟s Avonds was er al een aardig beeld hoe de tentoonstelling er uit kwam te zien. Mevrouw Vink had haar meters al ingericht met Poppenkasten. Maar de andere externe gasten waren er nog niet en met hoeveel materiaal ze precies zouden komen was ook niet bekend. Eindelijk 6 maart, het is gelukkig weer een zonnige dag, stonden we al om 8.30 uur voor de dichte deuren van Landvast te blauwbekken toen een vriendelijke medewerkster de deur voor ons open deed, Stoomclub Ned-Staal kwam aan met het complete stalen onderstel van stoomlocomotief van vele kilo‟s, een stoom tractor en nog veel meer. Ze werden maar op de plaats van het Touwhuis geplaatst, omdat niet helemaal duidelijk was of deze wel zou komen. Dus net voor 9.30 uur waren alle tafels zo goed als vol, toen Hans naar me toe kwam, met de vraag waar zetten we het Touwhuis neer, die is er ook, help. Ze kreeg een prominente plaats bij de ingang van onze tentoonstelling. Iedereen blij. Dan blijkt er na de opening van de tentoonstelling nog een lid van Ned-Staal te zijn met 13 een stoom heistelling, met een voetplaat van 1x1 mtr. Ik ken dat ding en vind het zeker


de moeite waard om ook daar nog een plaats voor vrij te maken, zo gezegd zo gedaan, naast zijn club collega‟s nog maar weer wat in elkaar geschoven. Na een openingswoord van Ger en de huldiging van Rinus, Piet, Hans en Hannes als ere lid van de MBVA, kon uiteindelijk de tentoonstelling van start gaan. Een grandioze dag met heel veel aanloop van mensen en verenigingen uit het hele land. Er waren zelf een paar zuiderburen komen kijken. Ik had namelijk op het “Modelbouw Forum” op vier locaties duidelijk gemaakt met een Topic, dat de MBVA 30 jaar bestaat. Deze locaties hielt ik up to date door zelf af en toe wat erbij te schrijven zodat we bovenaan het forum zichtbaar bleven. Dit deed ik met zoveel overtuiging dat ik in een privé bericht van Roel, de moderator van het forum op de vingers werd getikt, met de mededeling dat één keer reclame maken voor de club wel voldoende was hoor. En of dat nog niet voldoende om aandacht vragen was heeft Bart ook nog een topic geplaatst met onze jubileum tentoonstelling poster, zodat we zelfs op vijf plaatsen duidelijk maakte dat de MBVA wel 30 jaar bestaat. Via dit zelfde forum hebben we dus in het Nederlandse modelbouw wereldje laten zien wie de MBVA wel niet is. Vandaar ook de vele mensen van andere verenigingen die buiten de uitnodigingen om zijn geweest. Vele van deze mensen hebben dezelfde dag nog de complimenten en bedankjes geschreven op het forum. Allemaal waren ze enthousiast over wat wij presteerde met onze vereniging, maar ze vonden het allemaal wel een beetje erg vol en wat benauwd, door de vele mensen die er waren. En dan opeens is het 16.00 uur en kregen we het bericht dat we al om 18.00 uur uit de zaal moesten zijn, omdat deze weer verhuurd was aan de volgende. Dus dan maar ietsjes eerder stoppen. Dus om 16.30 uur hebben we omgeroepen dat de tentoonstelling ten einde was.

14


Dus een ieder pakte zijn eigen modelboten op en binnen een half uur was bijna alles al weg tot ieders verbazing. Je bent een dag aan het opbouwen en dan op eens is alles weg. En dan blijkt dat niet alleen de boten al weg zijn maar ook de bij behorende eigenaren waren voor een groot deel ook opeens weg. De partners hielpen ook allemaal mee. De vele kleden werden netjes opgevouwen. Maar er moest ook nog heel veel club materiaal naar beneden worden gebracht, wat uiteindelijk met de achtergebleven krachten werd volbracht. Toen een ieder zijn spullen thuis had afgeleverd kwamen de helpers allen nog bijeen in â€&#x;t Ruim voor een gezamenlijke overheerlijke maaltijd welke door de MBVA werd aangeboden. Meer over deze maaltijd elders in deze Brulboei.

15


Hans de Deugd Secretaris, Redacteur Als redacteur van dit mooie boekje draai ik inmiddels al weer een groot aantal jaren mee en vind ik het nog steeds erg leuk om iedere twee maanden een nieuw boekje te kunnen presenteren. Op 9 Februari 2010 ben ik na een sabbatical year zoals dat zo mooi heet (wederom) verkozen door de aanwezige leden tijdens de ALV voor de functie van secretaris. Binnen de MBVA is het al vaker voorgekomen dat twee functies verenigd waren in een persoon en ik voorzie hierin dan ook geen problemen, naast deze twee taken om het zo maar even te noemen valt ook het beheer van het tekeningarchief onder mijn hoede, de bedoeling is om dit, op termijn volledig te gaan digitaliseren met bijbehorend foto materiaal voorzover dat (nog) te verkrijgen is. Een en ander is wel een project van meer dan een jaar want 200+ tekeningen gemiddeld bestaand uit 5 vellen scan je niet even in een avondje. Tot zover hetgeen mij lekker bezig houdt binnen de MBVA……………

Een jubilerende vereniging. Na de (bijna)alles omvattende woorden van Ger en alle andere schrijvers in dit nr een verslag van mijn belevenissen omtrent 30 jaar MBVA. Zo halverwege December vorig jaar ben ik begonnen om eens op papier te zetten wat er allemaal gedaan zou moeten worden om de modelbouwshow goed te doen verlopen. Het resultaat is een lijst die door de aangestelde commissie is besproken en waaruit het nodige werd weggestreept, doordat op deze bewuste lijst aan elk item een uitvoerend persoon was gekoppeld is deze voortdurend een leidraad geweest tijdens de vergaderingen, ook was er door deze lijst tijdens de vergaderingen zichtbaar welke vorderingen er waren en wat ons dus nog te doen stond, het zou te ver gaan om de gehele lijst op te noemen maar een aantal punten wil ik toch even naar voren halen. 1, inventarisatie van het aantal te verwachten modellen. 2, het maken van een poster en flyers. 3, uitnodigingen maken en bepalen aan 16 wie deze verzonden worden. 4, bordjes maken in de transparante houders voor elk model. 5, de grote lichtbak aan beide zijden voorzien van logo en de nodige foto’s.


6, het vervoer van de nodige grote modellen en andere zaken. 7, aanwezige leden, voor, tijdens en na, oftewel de personele bezetting. 8, een foto presentatie maken voor de aanwezige beamer in de zaal. En dan niet vergeten om ook nog even nieuwe poloshirts te laten borduren !! Willekeurig een aantal tijdrovende punten waar je dan zomaar weer een maand of twee mee vooruit kunt, met als eindresultaat onderstaande fotoâ€&#x;s.

17


Inmiddels is het dan al weer half Februari en nadert het uur U met rassé schreden, gelukkig zijn alle taken door de daarvoor aangewezen personen ruim op tijd geregeld. Vrijdag 5 Maart 2010 S‟morgens was ik al heel vroeg samen met mijn dochter Chantal aanwezig in „t Ruim om alles klaar te zetten wat mee moest naar cultureel centrum Landvast zoals de nieuwe tafelkleden, steigers, clubschepen, vuurtoren, bordjes voor alle

modellen (140 stuks), naambadges, gastenboek, enz, enz, enz……. Zo rond een uur of twee kwamen de eerste helpers binnen druppelen en na een aantal sterke bakken koffie zijn we met twaalf man !! begonnen met het inladen van alle spullen in de diverse auto,s gelukkig had peter ook zijn aanhanger meegenomen, zodat alles in een keer meegenomen kon worden, GEWELDIG !

18


Aangekomen bij het Landvast kon het zware werk in omgekeerde volgorde

beginnen, met vereende krachten was dit dan ook zo gebeurd, over daags daarna spierpijn en andere ongewenste bijwerkingen zullen we het verder maar niet meer hebben‌

19


Na het nodige heen en weer geschuif stond de zaal sâ€&#x;avonds rond negen uur bom en bomvol met de meest uiteenlopende, schitterende modellen en was het de andere morgen alleen nog een questie van de laatste puntjes op de i zetten.

20


Zaterdagmorgen hebben we nog snel even de laatst aangedragen boten ergens een plaatsje kunnen geven en de openingsact, de grote lichtbak en het gastenboek in orde gemaakt, zo rond 9 uur kwam Wijnand van den Ende van Touwhuis van Adrichem onze jubileumshow versterken met zijn grote collectie modellen en touw in alle soorten, kleuren en maten en zeker niet te vergeten de geborduurde badhanddoeken, rompertjes, babyslapjes e.d. gelukkig konden wij nog een plaats creeren pal voor de ingang van de salon van het landvast.

Wijnand, Bedankt voor je aanwezigheid !!

Na de openings speech door Ger de Goede en de huldiging van de vier ereleden door de Voorzitter en het overhandigen van een origineel cadeau door de MBV Nedstaal werd de Salon oorverdovend en absoluut ondoorzichtig voor geopend verklaart. Na het het optrekken van de door zoâ€&#x;n klein apparaat veroorzaakte dikke mist en de echo van die p...p‌.herrie nog nagalmend in de oren konden de eerste bezoekers al snel de zaal betreden en dat deden zij dan ook in grote getale !! De gehele dag is er een niet aflatende stroom bezoekers geweest en de 21 (lees; Landvast) komen uit op zoâ€&#x;n schattingen van de ervaringsdeskundigen 500 bezoekers !! een ongekend en dus succesvol aantal te noemen.


22


Gedurende de dag zijn er weer vele (oude) contacten aangehaald, zo konden wij in willekeurige volgorde delegaties van de volgende verenigingen begroeten: MBV Vlaardingen, HMBC, SMVR, Focus, AMVZ een verslaggever van het maandblad de Modelbouwer, ook Ad en Els den Houter van drukkerij RAD wilden nu met eigen ogen wel eens zien wat zo‟n modelbouwshow dan wel niet inhoud en vele anderen, lees diegene die ik vergeten ben? Je wordt op zo‟n dag geleefd en komt eigenlijk op sommige momenten ogen en oren, laat staan handen te kort. Dames en Heren, Allen Hartelijk Dank voor Uw komst, zonder uitzondering lovende woorden en in de meeste gevallen blijk van waardering, varieerend van een geldelijke bijdrage, prachtig planten arrangement, kortingsbonnen voor een tweedaags modelbouwevenement, een volledig eetbaar schip tot en met een groot whiskyvat enfin te veel om op te noemen… Wij als MBVA waarderen dit dan ook ten zeerste en kijken uit naar een verdere fijne en indien van toepassing hernieuwde samenwerking………… Naast al deze modelbouw collega,s hebben diverse (oud) bestuursleden gehoor gegeven aan onze uitnodiging en ook verscheidene niet zo vaak zichtbare leden waren aanwezig, altijd leuk om die banden weer eens aan te knopen en ervaringen te delen………. Al veel te snel is het dan al weer tijd om de salon te ontruimen, nu weet ik uit ervaring dat de MBVA wel eens voor hetere vuren heeft gestaan maar 140+ modellen en alle aanverwante zaken onttrekken aan een zaal in een krap uur is wat mij betreft een vermelding in het Guinness Book Of Records waard………….. Zelfs diegene zonder vervoer had het wel zo geregeld dat een van de kinderen of een kleinkind de modellen hebben gebracht en of gehaald, perfect !! 23 rond 6 uur alles weer enigzinds op zijn Door deze bijzonder snelle actie stond zo plaats in „t Ruim


en konden we een half uurtje later aan tafel om met een ieder die zich daarvoor had aangemeld te genieten van een heerlijk buffet vooraf gegaan door een naar keuze heerlijke kop soep‌‌

Wat mij tevens is opgevallen zijn de veelvuldige complimenten die er gedurende de dag werden uitgedeeld over onze mooie nieuwe poloshirts, Een woord van Dank aan onze sponsor MOSTERT PIJPLEIDINGEN in deze is dan ook niet meer dan op zijn plaats.

24


Dat er in die twee dagen het nodige is afgesjouwd en gepuzzeld om het passend te krijgen en zodoende twee keer rijden te voorkomen blijkt nog eens uit deze foto, vaak is het een geworstel om alles in een rit mee te krijgen...

Als direct gevolg van deze geweldige jubileum modelbouw show heeft de MBVA inmiddels 3 nieuwe leden ingeschreven. De eerste twee zijn de heren Jordi Boogert en Arnold van Heusden, Mannen, van Harte Welkom binnen de club. Het derde nieuw ingeschreven lid binnen de vereniging is wederom een mijlpaal in de geschiedenis van de Modelbouwvereniging “ ALBLASSERDAM “ Zij is namelijk het 1e vrouwelijke lid binnen de Vereniging: Corry Zijlstra, Ook voor jou geld uiteraard een Hartelijk Welkom binnen de club. Tot zover een verslag van mijn belevenissen rondom het 30 jarig bestaan van de MBVA. Namens het Bestuur dan ook dank aan een ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het doen slagen van deze voor ons zo mooie jubileum dag. Onze speciale dank aan Mw. Vink, MBV Nedstaal en Touwhuis van Adrichem voor hun vrijwillege aanwezigheid. vr.gr. Hans de Deugd, secretaris MBVA

25


Alex Schwagermann 2e Secretaris Alex Schwagermann, 55jaar gehuwd (ruim 25jaar)met Lia, twee kinderen Mark 24 jaar en Tamara 19 jaar. In het dagelijks leven werk ik op een mbo/hbo school bij de afdeling facilitair beheer M‟n hobby is bootjes bouwen, ik bouw graag van tekening, of van de verworven informatie via internet , ik bouw m‟n scheepjes hoofdzakelijk van rest hout en maak alle onderdelen in principe zelf, behalve elektronica, daar heb ik geen verstand van. Ik ben al enkele jaren lid van de MBVA en voel er bijzonder thuis, dat komt denk ik door de gezellige spontane en ouderwetse sfeer, waar we met z‟n allen heel zuinig op moeten zijn en goed mee om moeten gaan. Toen ik werd benaderd door Maarten, voor een bestuursfunctie hoefde ik eigenlijk niet zo lang na te denken , het klinkt allemaal goed, dus gaan we door met waar we waren. Ik hoop dat ik bij kan dragen aan frisse ideeën, ik weet inmiddels hoe het eraan toe gaat op de club, maar zie ook enkele vergader punten, waar we misschien iets mee kunnen doen . Ik hoop op een bijzonder goede, eerlijke en open samenwerking en sta altijd open voor vragen. Zaterdag 6 maart ‟10 was het zover de jubileum show van de mbva Een dag waarop ik mij erg verheugd had, ik vond het een geslaagde dag in alle opzichten, Mooi gebouw ,goede parkeer gelegenheid , prachtig weer en vooral mooie schepen, gezien het aantal tentoon gestelde objecten vond ik de zaal veel te klein, zeker om mooie foto‟s te maken,want laten we eerlijk zijn , wat stonden er bijzonder mooie projecten bij , iets om trots op te zijn, jammer dat we veel van de tentoon gestelde schepen nooit of zelden bij de demo‟s zien , mogelijk dat daar iets aan te doen is? Wat mij ook op viel was de enorme belangstelling, hoeveel bezoekers zouden er geweest zijn? De voorbereidingen waren enorm wat ook duidelijk te zien was met name Ger en Hans hebben hier veel tijd ingestoken , heel veel dank . Ik denk dat er in ‟t ruim nog lang en veelover nagepraat wordt. Enne moeten we op een volgend jubileum wachten voor een degelijke tentoonstelling 26


Of kan er ook een jaarlijkse presentatie georganiseerd worden aan het begin van het seizoen of iets dergelijks ? Heeft U ideeën ? Mvg. Alex. aschwagermann@gmail.com

Blusboot DUSSELDORF Volledig functioneel en alles nieuw ( 2x gevaren) Van: € 550.=

voor: € 250.= 27

J. Zuidervliet 078 - 6915369


Het incident. Aan het opbouwen van de tentoonstelling in Landvast hebben we onze handen goed vol gehad. Gelukkig konden we al om twee uur ‟s middags beginnen en hadden een flink aantal helpers, maar toch waren we pas om half tien ‟s avonds tevreden met het resultaat. Toen we dan ook te horen kregen van de leiding van Landvast dat we na het sluiten van de show om vijf uur die bewuste zaterdagmiddag erna om zes uur – half zeven uit de zaal moesten zijn, omdat er om half acht “iemand” anders in de zaal moest, dacht ik echt dat het een grapje was. Zaterdag bleek echter dat het echt waar was! Daarom zijn we om half vijf maar begonnen met het afvoeren van de modellen. Dat was ook geen probleem, want na een heel druk bezochte jubileumdag was het op dat moment al rustig. Tijdens het afvoeren stootte een van onze gasten met een tas tegen een model van een van onze leden, waardoor een ra afbrak of liever gezegd de twee spijkertjes waarmee de ra aan de mast bevestigd was schoten los en er braken een paar draadjes. Helaas werd daar door de gedupeerde buitensporig veel ophef over gemaakt en werd er onmiddellijk met verzekeringen en schadevergoedingen gegooid. Ter plaatse heeft de ongelukkige dader vervolgens een aardig bedrag moeten betalen ter vergoeding van de beweerde schade. Deze gebeurtenis kwam het bestuur pas later op de avond te horen. Het is natuurlijk zeer te betreuren dat leden van een club op deze manier met elkaar om menen te kunnen gaan. Gelukkig is het bestuur zeer kordaat opgetreden en heeft de man de kans gegeven, na afkoeling, zijn ongeremde optreden ongedaan te maken. Toen dat geweigerd werd kon het bestuur niet anders doen dan de man telefonisch te vertellen dat hij als lid niet meer welkom was en heeft hem geroyeerd, hetgeen hem in een aangetekende brief is bevestigd. De vereniging heeft het afgedwongen geldbedrag aan de onfortuinlijke aanstichter vergoed. Een onverkwikkelijke affaire waar we gelukkig ver boven staan en die we ook tot onze grote voldoening binnen de club als een INCIDENT af mogen doen. Ger Namens het bestuur het volgende:

Het is goed om nog eens te stellen dat schade aan eigendommen van de leden, dus ook aan de schepen, in principe onder eigen28risico valt en derhalve voor eigen rekening zijn.


Rob Mennen Penningmeester.

Sinds vorig jaar ben ik die penningmeester, Rob Mennen, Nu weten jullie tenminste allemaal wie de contributie en dergelijke voor de club int en het daarna, in overleg met het bestuur, ook weer uitgeeft. Daarmee houden we de club “draaiende, zoals dat heet. Financieel gaat dit jaar 2010 goed van start en het geld van de advertenties en van jullie contributie loopt al lekker binnen. Wel hebben we vorig jaar een duur jaar gehad en is de clubkas met circa € 2000 gekrompen. Dit kwam door een aantal dure, gelukkig eenmalige, uitgaven, vandaar de noodzakelijke contributie verhoging in 2011. Opbrengst advertenties en kosten de Brulboei zijn nagenoeg in evenwicht. De rest van de kosten moeten gedekt worden door jullie contributies, die we daarom snel binnen willen hebben. Als er wellicht leden zijn die geen rekening hebben gehad, maak dan zelf je contributie ( € 35 ) over op rekening nummer 1481 36 168 van de Rabobank in Alblasserdam, onder vermelding van je naam. Als je, om wat voor reden dan ook, geen lid meer wil zijn, wacht dan niet tot je geroyeerd wordt, maar mail of bel mij even dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Je kan natuurlijk ook een briefje sturen naar “’t Ruim”, adres zie boekje. r.mennen@wxs.nl

Telefoon: 0613946161

De voorbereidingen voor de jubileumviering heb ik op de club meegemaakt, maar de vrijdag ervoor kwam ik pas na vijf uur bij Landvast aan i.v.m. mijn werk. Er waren al lekker veel boten gebracht en op de tafels gezet. Omdat het tegen etenstijd was werd ik eropuit gestuurd voor friet met kroketten, alleen Maarten wilde niets omdat hij (voor de zoveelste keer) aan het lijnen was, of was het wat anders? Om goed negen uur gingen we op huis aan. Zaterdagochtend de opening, waarna het al gauw lekker druk werd, wat de hele dag zo doorging. Om vijf uur was de zaal in “no time” leeg en zijn de modellen weer naar stal gebracht. Als afsluiting hebben we in ’t Ruim met een aantal liefhebbers lekker gegeten van het buffet dat door Annemieke, met haar assistentes Nel en Corrie, met liefde bereid en opgediend werd. Kortom, een zeer geslaagde jubileumdag! Groetjes,

29

Rob


30


Zaterdag 6 maart j.l. hebben wij het 30 jarige jubileum gevierd van de M.B.V.A. in het cultureel centrum Landvast te Alblasserdam. Net voor de officiële opening hebben wij een viertal leden even in het zonnetje gezet, want die vier mensen Hans Zuidervliet, Rinus Valk, Hans Versendaal en Piet Ruiter ( die helaas niet aanwezig was wegens vakantie) hebben 30 jaar geleden de club M.B.V.A tenslotte opgericht, wat de welvarende club is geworden die we nu zijn. Na een wat aarzelend begin stroomde het publiek in grote getale toe en hadden we aan belangstelling niet te klagen. Naar mijn inzicht was deze show weer een groot succes en was er veel belangstelling ook van buiten af; ze kwamen zelfs uit het buiten land naar onze zeer gevarieerde botenschat en de in aanbouw zijnde collectie kijken . Deze varieerde bijvoorbeeld van zeeslepers, zeejachten, viskotters, oorlogsschepen, sleepboten, drogelandingsschepen, containerschepen, duwvaart, zandschepen, plezierjachten en onderzeeërs tot een Smit Tak sleper in aanbouw. Daarnaast waren er onder andere de volgende extra activiteiten. Een van onze leden, Jan Lingen, gaf tijdens het jubileum de hele dag door een demo met zijn kraanschip de Anja en er waren ook leden die de verlichting op de schepen lieten branden en radars lieten draaien, wat toch een leuk effect gaf. Onze collega‟s van Modelbouwvereniging Nedstaal, die door ons waren uitgenodigd, waren aanwezig om hun collectie te laten bewonderen en te 31 demonstreren hoe het was toen alles in die goeie oude tijd nog op stoom en kolen liep. Mooi om te zien en zeer interessant.


Wijnand van den Ende van Touwhuis van Adrichem was ook op ons verzoek aanwezig met zijn collectie touwproducten en aanverwante artikelen. Daarnaast was er voor de dames nog wat speciaals. Mevrouw Vink hadden we ook uit genodigd om haar poppenhuizen te laten bewonderen; het was weer een zeer fraaie collectie. Tijdens het jubileum gaf ze regelmatig demonstraties in het beschilderen van bijvoorbeeld serviesgoed en andere zaken die in zoâ€&#x;n poppen huis aanwezig horen te zijn. Tenslotte wil ik mijn mede bestuursleden bedanken voor hun inbreng in de afgelopen maanden en hun inzet waarmee ze het voorbereidende werk hebben verricht. Natuurlijk betrek ik daarbij ook de rest van de leden die hebben helpen opbouwen en afbreken, zij die een of meer van hun schepen beschikbaar hebben gesteld en niet te vergeten de vrouw(en) en mannen die de fotografie hebben verzorgd om daarmee op de bewuste dag van het jubileum, 6 Maart 2010, het hele gebeuren voor later vast te leggen. Zo heb ik deze jubileumdag ervaren en zowel als Voorzitter maar ook als lid heb ik van deze dag genoten . Dit was het weer, tot het volgende boekje luitjes. Maarten

32


(*) svp. doorhalen wat niet van toepassing is. Dit formulier kunt u inleveren bij een van onze leden of opsturen aan: MBVA, Ruigenhil 58c, 2952 AR Alblasserdam. Mailen kan ook: kikkert@mbva.nl

U kunt ook donateur worden. De kosten van donateurschap (*) € 20,- of € 30,- of een vrije donatie vanaf €20,á € …… per jaar. Na inlevering van het ingevulde formulier ontvangt u van ons een factuur.

Voor slechts € 35,- per jaar bent u al lid van de MBVA en ontvangt u automatisch (6x) ons clubblad ‘De Brulboei’ Op www.mbva.nl kunt u lezen o.a. waar het lidmaatschap voor staat en waar de vaardemo’s gehouden worden.

Handtekening……………………………..

Geboortedatum……………………………………………………

Emailadres…………………………………………………………

Telefoonnummer………………………………………………….

Pc / plaats………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………….

Naam……………………………………………………………….

Door het invullen van dit formulier verklaart ondergetekende (*) lid / donateur te willen worden van de MBVA

JA, ik word graag lid / donateur van de Modelbouw Vereniging Alblasserdam

33

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

Brulboei 2010-2  

De Brulboei is het contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam

Brulboei 2010-2  

De Brulboei is het contactorgaan van de modelbouwvereniging Alblasserdam

Profile for mbva
Advertisement