Page 1

© 2009 MBVA

De Brulboei is een uitgave van de modelbouwvereniging “ ALBLASSERDAM “ 1


2009 - 3

Mede Modelbouwers, Zoals in het vorige nr al vermeld, het vaarseizoen is weer begonnen dus in dit nr kan een ieder zijn hard weer ophalen wat betreft de verslagen van de inmiddels verzorgde demonstrties in het Makado-Center, Koninginnedag en niet te vergeten het zogenaamde vrijvaren. Tijdens de demo in het Makado-Center is voor het eerst het draagrek voor het zeil van het bassin getest en later in Asperen nog eens voor een tweede maal en ik moet zeggen dit is een hele verbetering !! Het verslag van de demo in Asperen houden jullie tegoed, vanwege plaatsgebrek wordt dat in het volgende nr geplaatst…… In de uitgave die nu voor jullie ligt of die je in hand hebt staan een aantal artikelen die wellicht vanwege het zwart/witte (Vlagprotocol op zeeschepen)en het misschien te kleine lettertype ( Werken met touw) niet zo goed overkomen. Het ligt in de bedoeling om deze na bewerking op de website van de MBVA te plaatsen, heeft U geen internet of kunt U niet wachten ? Zend dan een envelop met daarin een lege (aan Uzelf gerichte) envelop voorzien van 88 eurocent aan postzegels aan: Modelbouwvereniging Alblasserdam, Ruigenhil 58C 2952 AR Alblasserdam o.v.v. Vlagprotocol en of Werken met touw Het volledige artikel wordt dan per omgaande aan U toe gezonden. (makkelijker kunnen we het niet maken, mooier wel……………) In dit nr o.a. een uitgebreid verslag van de doop van de Nord-Norge door Regina de Lange als echtgenote van de reder……..en de verdere 2


nieuwbouwschepen (al dan niet afgebouwd) welke die dag voor het eerst in het diepe mochten en hier hun verdere testen konden beproeven. een verslag van de demo,s tijdens Koninginnedag en een stukje speedboot varen met een stoomsleper. ( zie pag 32 ) Tot slot een oproep: Als mede samensteller van dit blad heb ik ook de schone taak op mij genomen om voor het www gedeelte van de MBVA een aantal artikelen te schrijven. Dit worden stukjes van diverse aard en oorsprong, hetgeen waar ik mee ben begonnen is genaamd historie, en met het oog op ons bijna 30 jarig bestaan erg leuk om te doen en in te vullen. Ik kan inmiddels al beschikken over veel materiaal maar met name over de eerste jaren van de MBVA dus zeg maar 1980-1990 is er maar weinig te vinden. De oproep is dan ook: Zijn er leden die over deze jaren, foto‟s, krantenknipsels of wat dan ook in hun bezit hebben ? Zo ja, bel, schrijf of email, het gaat er alleen maar om dat datgene wat je eventueel in je bezit hebt gecopieerd wordt en dan krijg je alles weer terug, het is dus niet zo dat ik het wil houden……….. Kom op Heren en of Dames ga eens zoeken in die oude albums of schoenendozen, plakboeken enz. Ik ben zeer benieuwd waar U mee komt…………………. En hou me uiteraard van harte aanbevolen Alvast bedankt, Hans 3


Schepen voeren doorgaans drie vlaggen, de laagste officier (shipmate) aan boord is verantwoordelijk voor het juiste vlagvertoon. Aan stuurboordzijde van het stuurhuis wappert op ieder schip de vlag van het land waar het schip zich bevind. Aan bakboordzijde hangt de vlag van de rederij, de derde vlag, die van het land van herkomst, wisselt naar gelang het schip vaart of aan wal ligt. Een varend schip voert de nationaliteitsvlag midden op het stuurhuis, bij een schip aan de wal wappert deze vlag op de achtersteven.

Door de vlucht van reders naar landen met een soepel scheepvaartregime zien we in de europese havens steeds meer schepen uit landen als Cyprus, Panama en Liberia binnenvaren, het midden-Amerikaanse land Belize is nu een land in opkomst, de vlaggen worden gehesen voordat er een loods aan boord komt, en weer gestreken als de loods het schip heeft verlaten. 4


Verder zijn er de seinvlaggen waarmee de bemanning boodschappen kan uitwisselen met het personeel van andere schepen of de autoriteiten aan de wal, elke seinvlag symboliseert een letter, en is verder bedoeld om een maritieme mededeling te doen, bijvoorbeeld:

De seinvlaggen zijn kleiner van stuk dan de vlaggen van landen en worden gehesen aan stuurboord op de stuurhut naast de nationaliteitsvlag. Door de moderne apparatuur als radar en mobiele telefoon is het seinen een verouderd communicatiemiddel, dat grotendeels folklore is geworden. Toch wordt een seinvlag nog vaak gehesen: de Bravo-vlag Bij dergelijk vervoer is deze vlag nog steeds verplicht…..

Onderstaand nog een voorbeeld van een seinvlag, die elk varend lid van de MBVA met een gerust hard in de mast kan hijsen er is immers altijd wel iemand die hier voldoende gehoor aan geeft……………..

5


Een bijzondere plaats binnen de maritieme vlaggenkunde is gereserveerd voor de geus, dit kleine stervormige vlaggetje, in Nederland uitgevoerd in rood-wit-blauw, waait van de boegspriet op marineschepen en pleziervaartuigen. Koopvaardijschepen mogen de geus ook hijsen, maar dit is niet langer gebruikelijk, voor de inwoners van Brielle, waar Alva op 1 April 1572 het onderspit dolf tegen de watergeuzen, geldt een uniek privilege. Zij mogen aan de boegspriet hun eigen Brielse geus hangen. De kleur rood is dan vervangen door oranje.

In Brielle geldt dus: oranje-blanje-bleu‌.. Op de volgende pagina de complete lijst seinvleggen, met de daarbij behorende betekenis. Na bewerking van dit artikel wordt het ook (in kleur) geplaats op de website van de vereniging. De seinvlaggen zijn eventueel ook kant en klaar te bestellen via internet zie hiervoor de advertentie elders in dit blad.

6


7


Doop m/s Nordnorge, Narvik Op 5 juni 1964 werd de m/s Nordnorge te Narvik (N) te water gelaten. Als onderdeel van de Hurtigruten vloot zou zij 40 jaar dienst doen langs de Noorse fjordenkust. De dagelijkse snelpostbezorging en later ook passagiersdiensten waren in goede handen.

Eindelijk is het dan zover, na diverse verhalen over de bouw in de Brulboei van de afgelopen jaren, kon op 18 april 2009, bijna 45 jaar na dato de mini m/s Nordnorge te Alblasserdam te water om gedoopt te gaan worden. Als onderdeel van de MBVA vloot hoopt zij lang dienst te doen in open vaarwater alsmede het bassin tijdens demoâ€&#x;s in Nederland. En het was gezellig !!

Naast de vaarploeg van de MBVA zelf (Maarten, Ger, Gerard, Hans, Koos, Ronald, Wessel, Peter, Rob, Arie, Paul en Paul B) waren een behoorlijk aantal bezoekers op het evenement afgekomen. 8


Vaders, moeder, tantes, ooms, zus, nicht en neef, oud-collega‟s, vrienden met en zonder kinderen en overige kennissen gaven gehoor aan de uitnodiging. En, het mag gezegd worden: Paul had zijn best gedaan. Het gepavoiseerde model viel op. Niet alleen door de grootte

(vanwege de schaal 1:100 is de Nordnorge slechts 87 cm lang), maar wederom door de gedetailleerdheid waarmee Paul al zijn schepen bouwt. Mede vanwege alle foto‟s die tijdens zijn huwelijkreis op de echte Nordnorge werden gemaakt, kon nu het schaalmodel de details krijgen die een schip zo echt mogelijk moeten laten lijken. Het onwillige roer zal nog moeten worden afgesteld, want een draaicirkel van 6 meter is wel wat gortig. Gelukkig doen de overige vaareigenschappen – de manier waarop de hek- en boeggolf zich aftekenen in het water – heel vertrouwd aan.

9


Echter, ook het ontbreken van de sloepen en reddingsvlotten werd opgemerkt, wat de Titanic in het verleden toch ook had opgebroken, gelukkig kon de Nordnorge haar „maidenvoyage‟ zonder bemanning af, waardoor de reddingsmaterialen niet noodzakelijk waren.

Nadat de bak in alle vroegte was gevuld, de mensen zich in het Makadocentrum om de bak hadden verzameld en Regina de tafel had opgesteld, de versnaperingen in schalen had gedaan en de champagneglazen had gevuld, kon de doopplechtigheid beginnen. Even na 11.00 uur sprak Regina de dooptekst „En hierbij doop ik u Nordnorge en wens u en uw bemanning een behouden vaart‟ waarna de mini-champagnefles tegen de romp werd gegooid.

Het schip zonk niet, dus applaus volgde. De echte champie werd uitgedeeld, welke gelukkig gretig aftrek vond. Voor de kinderen was er andere limonade en Ger deelde

10


met verve de lollies en spekkies uit. Men kon kiezen tussen gele en roze spekkies, welke keuze ook vaak weloverwogen door de kleintjes werd genomen. (doe mij toch maar een roze‌) De stemming rond de bak was opperbest en er werd gezellig gekletst.

Rond lunchtijd gingen de meeste genodigden weer elders hun Zaterdagmiddag invullen en ook Regina ging de lege flessen naar huis brengen. Missie volbracht. De tijd vloog voorbij en tegen half vijf ging de pomp er weer in en kon het bassin rond half zes opgeborgen worden en ging iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts. Schippers vrouw, Regina

11


12


Tijdens deze demo in het Makado-Center was het niet alleen de Nord-Norge die voor het eerst het ruime sop koos maar ook de

Smit Hunter van Peter, de Andre-B van Ronald, het kraanponton en de Volharding van Maarten, de sleepboot America van Karel en de Maria van Andre moesten er al dan niet volledig afgebouwd aan geloven, al dit fraais willen wij U dan ook natuurlijk niet onthouden daarom in willekeurige volgorde een paar plaatjes van al dat fraais. Dat het door al dit (proef)varen een drukte van jewelste was in het bassin hoeft verder geen betoog op een gegeven moment lagen er maar liefst 15 schepen te water en dat er van enig varen bijna geen sprake meer was lijkt me duidelijk je kwam gewoon ogen en oren te kort !! Maar zoals al eerder vermeld, het was gezellig !! en daar gaat het tenslotte toch om………….. 13


14


15


De oplettende lezer of plaatjeskijker vraagt zich nu af van wie de BZN is, welnu dat is heel eenvoudig te verklaren. De boot is van Gerard en hij is het nog niet eens over de naam welke het schip uiteindelijk moet gaan voeren, vandaar BZN (boot zonder naam) en om heel eerlijk te zijn was ik hem eerder in de opsomming vergeten, dus nog net op tijd mijn fout hersteld…… Al met al en zeker niet als laatste door de open uitnodiging van Regina in de plaatselijke krant een uiterst fijn verlopen demodag. Helaas was er tijdens deze dag toch een minpuntje, een oudere dame kwam ten val over de brandweerslang tijdens het leegpompen van het bassin, hier moeten we toch iets op kunnen verzinnen in de vorm van waarschuwingsborden o.i.d. lijkt mij. Iemand een idée ???????

Hans 16


Vorig jaar met Konin- g i n n e d a g waren de weersverwachtingen zwaarbewolkt, afgewisseld met buien bij een matige wind tot kracht 5 uit het zuidwesten. Dat beloofde niet veel goeds. In 2009 was het midden april stralend weer met temperaturen plaatselijk tot wel 26C. Naarmate de maand april vorderde werden de weervoorspellingen steeds meer gematigd tot een paar dagen voor 30 april er opeens gesproken werd dat het op 30 april wel aardig weer zou worden. Zou het werkelijk goed weer zijn op 30 april of zouden de voorspellingen uit commercieel oogpunt positiever gebracht worden dan ze werkelijk zouden worden. Afijn, „s morgens kwart over drie, worden we bruut gewerkt door brommers zonder uitlaat die volgas door de straten van Hendrik Ido Ambacht aan het crossen zijn, om aan een ieder maar duidelijk te maken dat het dan eindelijk Koninginnedag is en we deze dag maar vroeg moeten opstaan, maar het is dan nog wel donker. Ik was het even vergeten dat dit luilak er weer aan zat te komen en dus de ramen even dicht had moeten doen voor het slapen gaan. Dus uiteindelijk weer in slaap gevallen, gaat de wekker alweer. Het is 7 uur, ik moet er helaas alweer uit, maar jawel de zon scheen al onze slaapkamer binnen, dat beloofde veel goeds. Ik eruit om even naar de lucht te kijken en zowaar geen enkel wolkje aan de hemel te bespeuren. Ik naar zolder om mijn accu‟s van de laders te halen en in mijn boten te plaatsen en nog even te testen of het allemaal nog wel werkt, nadat ik alle modellen en een zware tas van 26kg met nog meer accu‟s, naar beneden had gesjouwd even een lekkere douche genomen, lekker opgefrist was het inmiddels al weer bijna 8 uur waarop ik de vlag met oranje wimpel in gereedheid bracht om deze om 8uur uit te hangen. Toen dat allemaal achter de rug was, vlotter dan gedacht, even tijd voor een ontbijtje met de feestelijke oranjekrant erbij.

17


Toen bedacht ik mij, dat ik het eigenlijk wel heel relaxt had deze keer met het regelen van alles wat met een demo te maken had, dat ik zelfs kon uitslapen. Want in Hardinxveld Giessendam moest ons bassin worden opgebouwd voor de middag. Daar waren mijn club maten: Maarten, Gerard, Peter, Ronald en Hans al veel vroeger opgestaan om daar rond 7 uur te starten met de opbouw en om 9 uur alweer klaar te zijn, om vervolgens naar het Ambachtse te komen om daar een demo te varen om 10 uur. Om 10 voor 9 ging de deurbel en stond Paul B. al op de stoep komende vanuit Oudenbosch, om samen met mij te vertrekken naar onze vaarlocatie in het Baxpark, waar wij op uitnodiging van Oranjevereniging “Wilhelmina-Juliana� onze vertrouwde model vaar demo verzorgen. Daar op tijd aangekomen stonden onze vroege vogels uit Hardinxveld al bij de overdekte kraam die daar speciaal voor ons door de organisatie was geplaatst.

18


Er was al een enorme mensenmassa op de been die net bij het gemeentehuis vandaan kwam, waar traditiegetrouw om 8 uur de aubade start. Om 10 uur was het moment dat onze demo begon. We staan altijd aan de noordzijde van de vijver onder een paar hele grote wilgen, waardoor je zo vroeg op de dag nog in de schaduwstaat. We zijn toen een klein stukje opgeschoven naar de westzijde van de vijver zodat we heerlijk van de zon en deze feestelijke dag konden genieten. De mensen bleven maar toestromen waardoor het op een gegeven moment weer oer gezellig was met al die belangstelling aan de waterkant. En zoals altijd, gezelligheid kent geen tijd en was het alweer 12 uur, tijd om de boel weer in te pakken en in colonne naar het Hardinxveldse te vertrekken. Bij de stoplichten na de Alblasserdamse brug schoof Ger met zijn auto rechts van mij aan, wachtend op groen. Ik maar gebaren en gekke bewegingen maken voor aandacht, maar nee geen aandacht. Toen het licht dan eindelijk op groen sprong probeerde ik Ger bij te houden, we gingen perslot van rekening in colonne naar Hardinxveld. Maar voor dat ik het wist reed ik al 130km/h met al mijn losse modelboten achterin en zag ik die dikke Audi heel snel steeds kleiner worden. Voor ik het wist was hij al uit het zicht vertrokken. Ik durf hier maar niet op te schrijven met welke snelheid die dikke Audi gereden heeft, om even te kijken wat hij kon halen op die stille lege A15. Uiteindelijk kwam ook ik daar aan op onze vertrouwde vaarlocatie op de sportvelden van H‟veld-G‟dam, waar wij op uitnodiging van Oranjevereniging “Oranje Trouw” waren om ook daar onze Kunsten aan het feestende publiek te tonen, toen ons het zeer aangrijpende bericht ter ore kwam dat er een gek in Apeldoorn met een auto met zeer hoge snelheid op de feestende menigte was ingereden om een aanslag te plegen op de Koninklijke stoet. Hierdoor raakte tientallen mensen ernstig gewond en waardoor er in de dagen erna uiteindelijk 6 mensen zijn overleden plus de dader zelf. De details waren ons toen nog niet bekend, maar er hing toch al een beetje een bedompte sfeer en later die middag werden de feestelijkheden geleidelijk afgebouwd en ging de muziek in de 19


feesttent uit, met het verzoek aan een ieder te stoppen met de activiteiten. Maar voordat de feestelijk heden werden afgelast was het ook hier een enorme drukte van feestende blije mensen die naar onze modelkunsten kwamen kijken bij een zomerse temperatuur. Nadat we met vereende krachten ons bassin weer hadden opgeruimd zijn we huiswaarts gekeerd. Voor de MBVA was het een zeer geslaagde dag geweest. Rijdende richting huis werd het mij al snel duidelijk dat er meer aan de hand was in Apeldoorn, want de feestelijke vlaggen hingen her en

der op halfstok. Bij thuiskomst stond de TV nog aan en werd je overspoelt met zeer aangrijpende beelden van gewonde roerloze mensen die daar als oud vuil op staat lagen. Zo onwerkelijk zagen die beelden eruit dat je niet kunt voorstellen dat zoiets in Nederland is gebeurd. Door deze enorme domper was je weer snel vergeten hoe gezellig het allemaal was geweest. De MBVA activiteiten coรถrdinator, 20


Van de Voorzitter Beste leden als ik dit schrijf en voor dat dit gedrukt is hebben we onze eerste Demo er al weer op zitten en is het vaar seizoen geopend . Dan zijn de boten inmiddels weer onder het stof van zolder gehaald en kunnen we er weer vol tegen aan dit jaar. Misschien hier en daar nog een beetje repareren of nog even een storing weghalen, nog een likje verf hier en daar en alles staat weer klaar voor dit nieuwe seizoen. Ik hoop dat dit jaar een geweldig vaarseizoen word voor iedereen en wens jullie veel plezier. In verband daarmee even wat anders, en ik zeg het nogmaals: laat ook tijdens het varen iedereen in zijn waarde! De een vaart beter dan de ander en als men dan toch per ongeluk tegen elkaar aan vaart, dan is dit niet met opzet. Loop dan niet gelijk tegen elkaar te schelden, daar schiet je toch ook niets mee op. Er zijn een paar nieuwe leden en die hebben nog nooit in een bassin gevaren, dus hou met hen een beetje rekening jongens. Verder kan ik alleen zeggen: succes! Er zijn ook leden bij ons, die kleine bootjes hebben. Hou daar ook even rekening mee tijdens het varen. Desnoods leggen we de grote boten dan even aan de kant, dan kunnen die jongens zich ook even uitleven en vaar er niet met vol gas langs. Die kleine bootjes kunnen niet tegen die grote golven en aan defecte boten hebben we ook niets, dat brengt alleen maar ongenoegen met zich mee. Er zal ook nog een schip gedoopt worden tijdens de eerste demo van dit vaar seizoen. Als er leden zijn die zich nog vervelen tussen de demo’s, zijn er ook zaterdagdagen dat er vrij word gevaren. Als je tijd en zin hebt en het is mooi weer, neem dan contact op met mij. (0640753275). Ik hoop dat ik aan het eind van dit vaarseizoen kan zeggen: “Ik ben trots op jullie, dat we zo’n goede vaarploeg hebben”. Dit was het weer , veel succes De voorzitter. Maarten Kikkert.

21


22


23


24


25


26


27


28


29


Dordtmund. Hier is weer een stukje voor ons boekje,een verslag over de Modelbouw beurs in Dordtmund We moesten allemaal vroeg ons bed uit en dat viel mij op mijn vrije dag toch wel even tegen ,terwijl ik er anders nooit zo veel last van heb om vroeg op te staan ,maar afspraak is afspraak het was half vijf toen de wekker af liep snel douchen even ontbijten en om zes uur verzamelen bij het club gebouw was de afspraak die we van te voren gemaakt hadden. Ik Maarten met Gerard Kok mee en Koos Brouws opgehaald van huis, die Ouwe begon gelijk alweer te pruttelen dat het wel erg vroeg was maar dat weet je van te voren . We waren op tijd bij het club gebouw waarde die andere uit Rotterdam moest komen maar de beste man Henk v Geels was op tijd ,nog even wat te drinken voor onder weg mee genomen en allemaal in een auto gestapt en gaan met die banaan. Ik moet zeggen de rit verliep erg vlot want na twee uur en tien minuten waren wij in Dordtmund aan gekomen , we waren er een beetje te vroeg maar dat mocht de pret niet drukken nog even een pakeerplaats opzoeken kaartjes halen en na een half uurtje konden we naar binnen . Ik was er al een keer eerder geweest maar dat was acht jaar geleden er waren acht hallen dus we hoefden ons niet te vervelen. Het was in mijn ogen gigantisch wat was het groot en druk dus dat werd sjokken en nog eens sjokken ,Er waren veel treinen en vliegtuigen en auto’s, het is leuk om het te zien maar daar kwamen we iegelijk niet voor wij wilden boten zien en dat viel ons een beetje tegen want er was maar 1 hal waar ze stonden met een groot vaar bazin erbij ,ik moet zeggen er stonden wel mooie exemplaren bij,schitterend om te zien. De tijd verstreek we kregen toch wel zin in een bakje koffie en wat eten dat hebben we dan ook maar gedaan en na een half uurtje zijn we weer verder gaan sjokken met zijn vieren, af en toe even naar buiten toe om een sigaret aan te steken want ja, binnen mag het niet meer . Tegen vijf uur hadden we het allemaal wel gezien en waren we een beetje moe van het sjokken toen zijn we maar weer richting de uitgang gelopen Gerard en Henk gingen de auto halen en ik met Koos een sigaretje gaan roken en even uit blazen van het gesjouw want dat zijn wij ook niet gewend de hele dag lopen, Koos en ik niet in ieder geval die andere twee wel die rennen de hele dag over de werf heen en weer Na een kwartiertje zijn we maar weer richting huis gereden en onderweg nog even zitten kletsen over de beurs dat het wel groot opgezet was maar dat het ook schreeuwend duur was en dat er naar verhouding weinig boten stonden op de beurs. Na twee uur waren we weer bij ons club gebouw nog even wat gedronken en daarna weer na huis gereden. . De modelbouwer. Maarten.

30


Goede morgen beste collega’s. Als dit stukje geschreven word is het nog vroeg in de morgen, om precies te zijn 06.00 uur op 14 april, net even voor dat de plicht weer roept. We zijn gisteren weer eens wezen vrijvaren bij de Palm in Papendrecht. “We” zijn Alex Schwagermann en ik (Maarten Kikkert) en dat was best weer eens leuk en het was ook nog eens goed weer, dus het kon niet op. Dat was al weer een tijd geleden dat we dit konden doen ik had nog meer leden ervan op de hoogte gesteld dat we dit van plan waren op tweede Paasdag, maar de meesten hadden zo hun verplichtingen of de accu’s waren niet vol. Dat kan gebeuren; het heet ook niet voor niets vrijvaren. Er kwam zo nu en dan wat publiek kijken, dus het was ook nog wel eens gezellig zo aan de water kant. Karel de Boer kwam ook nog even langs en niet te vergeten onze fotograaf Hans de Deugd mocht hier bij dit evenement niet ontbreken om een paar kiekjes te nemen. In de loop van de middag kwam een vader met zoon ook nog even varen met een jacht. Het was best leuk om zoonlief met het jachtje te zien manoeuvreren; zijn vader vertelde dat hij het jacht voor zijn zoon in een mum van tijd had gebouwd, want het ventje mocht 31


graag varen en wilde over een paar jaar lid worden van een Modelbouwvereniging, om zelf boten te kunnen bouwen. Ik heb hem ons adres door gegeven en verteld dat jeugdleden (vanaf 16 jaar) altijd welkom zijn. We zijn om een uur of half vier naar huis gegaan, want het werd wat frisser en Alex moest nog naar Rotterdam. Het was aardig druk op de weg, vertelde hij en als je het verkeerd treft die kant op dan ben je zo een uurtje onderweg voor je thuis bent. Hans is met mij mee naar huis gegaan om nog even wat te drinken, want we hadden er dorst van gekregen. Na een uurtje is hij ook op huis aan gegaan; er moest om 18.00 uur gegeten worden en je mag een vrouw nooit met eten laten zitten, want dan vraag je om moeilijkheden. Dit was weer eens een leuk middagje vrijvaren. Tot de volgende keer maar weer. Alex Schwagermann’s “Smit-Mark” en Maarten Kikkert’s “Volharding”. Maarten.

32

De Brulboei 2009-3  
De Brulboei 2009-3  

de Brulboei is het contactorgaan van de Modelbouwvereniging Alblasserdam

Advertisement