Page 1

De BRULBOEI Is een uitgave van de Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM. 1


2008 - 2

Mede Modelbouwers, Je leest nu een stukje van de redactie in de 29e jaargang van de Brulboei nr: 2-2008, dat betekend: A: dat het 2008 is, B: dat dit alweer het tweede nummer van de Brulboei is, C: dat jullie met zijn allen nog maar vier nummers de tijd hebben om in Eén van deze vier jullie bijdrage met anderen te delen, dit kan over modelbouw zijn of iets daar buiten waar een ander van mag mee genieten of wat je aanspreekt.

Dus Heren en indien mee lezende Dames, kom maar op met die artikelen of schrijfsels van jullie hand !! Ger is (en blijft) hopelijk een veelschrijvert en indien inspiratie en tijd aanwezig zijn kan ik er zelf ook een aardig lettertje van, maar om daar nu iedere twee maanden een Brulboei mee te vullen……...is toch één- of zo U wilt te tweezijdig. Wij als redactie zijn dan ook van mening dat de Brulboei gemaakt moet worden voor, maar óók dóór de leden !!! Wij zijn dus uiterst benieuwd……… Dit keer weer een zeer gevarieerd nummer met een beknopt verslag van de Algemene Leden Vergadering, een artikel over de bekende en verschrikkelijk veel tijdrovende relingpaaltjes, de bouw van een politieboot in een record tijdsbestek (dat zijn we inmiddels van Maarten dan ook wel gewend), zomaar een verslag over een modelbouwwinkel en een uitnodiging voor de opening, een stukje over een 50 jarig Huwelijk met een aanstekelijke werking, enz, enz, enz………. Verder een artikel over de Modelbouwshop Flevoland over het ontstaan, de bedoeling erachter en hun aanstaande bezoek aan de MBVA op Dinsdagavond 8 April van 19 tot ongeveer 22 uur.

2


Ook de secretaris is een keer wat sneller geweest dan normaal en heeft de gegevens van de airco weer opgenomen met als resultaat dat het grote apparaat waar we zoveel moeite voor hebben gedaan, en dank zij de snelle reactie van Gerard, nu eindelijk werkt…………. Voor zover ik heb begrepen, het is nu Donderdag terwijl ik dit aan het papier toevertrouw, ga zaterdag eens kijken, is het alleen nog een kwestie van de bedrading op een nette manier bevestigen en een groep vinden die de stroom wel kan leveren, want naast een koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, waterkoker, kookplaat, tosti apparaat en weet ik wat er in de keuken/bar nog meer aan stroomvreters staat, kan de airco daar niet nog even bij aangesloten worden, want dan wordt het hoogstwaarschijnlijk heel snel heel erg donker binnen „t Ruim. Nu met een voorjaarsschoonmaak zoals de dames dat zo mooi noemen nog een keer de werkplaats opkuisen en dan zijn we binnen ons clubgebouw toch weer helemaal up-to date, dus ik zou bijna zeggen laat die date maar komen dan, wij zijn er klaar voor !! En over date‟s gesproken, diverse demo‟s zijn voor dit jaar al weer gepland (zie de agenda). Kunnen en mogen wij als bestuur en activiteitencommissie wederom op jullie inzet en bijdrage aan deze rekenen ? Ik ben zo vrij om zelf even een antwoord in te vullen, en dat wordt dan, iedereen voelt hem al aankomen, een JA……….. elke demo door ons verzorgt is immers door en voor de MBVA gedaan !! Misschien een wat zeurderige ondertoon in dit stukje maar als red@cteur/secretaris vind ik het volledig verantwoord en kun je niet altijd alles onder de grote mantel der liefde bedekken. Tot zover, vr.gr. Tot slot, het volgende: Wij als red@ctie gaan ervan uit dat jullie de “Brulboei “ met plezier lezen; tenslotte èèn van de redenen waarom dit blad uitgegeven wordt ! Willen jullie dit mooie clubblad blijven ontvangen?,

Geef een eventuele adreswijziging dan ook zo spoedig mogelijk door !! P.s. Is ook wel zo prettig voor de huis en haard, vrouw en Kinderen en eventueel aanwezige kat/hond verlatende, tegen noodweer en ander kwaad vechtende, halsbrekende toeren en erger verrichtende bezorgers van al dit fraais…. de red@ctie 3


André en Rie De datum 22 januari 1958 was een heel bijzondere voor André en Rie van den Berg, want dat was de dag dat ze elkaar in Streefkerk het ja-woord gaven, zoals dat heet. Voor de snelle rekenaars onder jullie houdt dat in, dat de kort achter ons liggende datum 22 januari 2008 een dag was die voor hun misschien wel nog “bijzonderder” was.

Het ja-woord ligt dan maar liefst 50 jaar achter hun.

4


Natuurlijk laat je dat heugelijke feit niet ongemerkt voorbij gaan. Zelfs de burgemeester heeft er zijn ambtsketen voor omgehangen en is naar de Jacoba van Beierenstraat getogen om zijn felicitaties over te brengen. Nu is André op 22 februari 1982 (nèt twee jaar na de oprichting!) lid geworden van de Modelbouwvereniging en dus inmiddels “pas” 26 jaar lid. Daarmee is hij ruim de helft van zijn huwelijk met Rie clublid. Dat mag best eens voor het voetlicht gebracht worden, al wil hij daar zelf niets van weten. Bij alle welverdiende felicitaties kan en mag je als clubgenoten van André niet achter blijven en we haasten ons dan ook om onze felicitaties daar van harte aan toe te voegen. Nu valt dat “haasten” wel mee, want het is helaas niet gelukt om deze felicitatie in Brulboei nummer 1 te krijgen, maar het is daarom beslist niet minder gemeend. Wij zijn jullie trouwdag echt niet vergeten, want we hebben er op de club met z’n allen (op jullie kosten) een glas op geheven en gedronken. André en Rie, nogmaals gefeliciteerd en we wensen jullie, samen met familie en kinderen, nog veel gezonde jaren toe. André en Rie, hebben met dit heuglijke feit ook wel iets in gang gezet, een goed voorbeeld doet namelijk goed volgen . . . 5


Onze secretaris is weliswaar nog lang geen 26 jaar lid, maar wel 26 jaar getrouwd !! Hans vond na het lezen van dit stukje dan ook dat hij na overleg met zijn wettige, lieftallige echtgenote ( hadden jullie anders verwacht ?) hierin niet achter konden blijven, dus hebben de aanwezige leden op 26 Februari wederom het glas geheven en leeg gedronken. Hans en Anita(of is het opa en oma ?), ook jullie van Harte Gefeliciteerd en we wensen jullie, samen met familie en kinderen, ook nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. Namens jullie collega - modelbouwers, Ger

6


7


8


Op 19 Februari heeft de MBVA haar jaarlijkse ALV gehouden, voor diegene die verhinderd waren een klein verslag ter plaatse. De voorzitter opende om 19.30 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst ! Na het voorlezen van de notulen van de vorige ALV hieronder het Jaarverslag van de secretaris over 2007.

2007 ligt al weer geruime tijd achter ons, dus de hoogste tijd om tijdens deze ALV terug te blikken op alweer een druk jaar voor de MBVA. Net als andere jaren heb ik alleen de positieve en zo die er al waren de negatieve hoofdpunten eruit gepikt om deze vanavond samen met jullie nog eens de revue te laten passeren.

Het ledental van de MBVA is sinds een jaar of drie redelijk stabiel te noemen. Namelijk zo rond de tachtig leden, om exact te zijn, dit jaar gaan we van start met 76 leden, als vereniging mogen we dan ook absoluut niet klagen. Het jaar is eigenlijk nog maar net begonnen of de eerste nieuwe inschrijving is alweer een feit, ik heb het al een keer gezegd maar Jan Soek een hartelijk welkom in ons midden. Als dit zo het gehele jaar door blijft gaan dan ben ik bang dat we de huisbaas om uitbreiding moeten verzoeken want dan passen we niet meer met zijn allen in het Ruim !! 9


In 2007 heeft het bestuur onder leiding van de voorzitter zes vergaderingen gehouden om er voor te zorgen dat de door ons als MBVA gemaakte afspraken, tijdens demo‟s en dergelijke maar ook binnen „t Ruim nagekomen worden. Over het algemeen zijn er tijdens deze tussentijdse vergaderingen géén schokkende zaken om te behandelen, echter dit jaar meende het bestuur toch over te moeten gaan tot een vrij grote uitgave nl de installatie van de door ons zelf bevestigde airco unit ( de meeste dank zijn wij verschuldigd aan Rob) voor zijn inzet in deze, het wachten is nu op de offerte(s) en een wat snellere secretaris, ondergetekende moet nl voor de tweede keer de gegevens opschrijven. De afspraak binnen het bestuur is wel dat er voor de aankomende zomer een werkende airco is !!!!!! (Is mede dank zij Gerard inmiddels “prettig” geregeld ! - Red.)

De activiteiten commissie heeft in 2007 een meer dan gewone inspanning verricht om alle demo‟s rond te krijgen. De aanvragen voor demo‟s komen steeds later binnen, het wordt dus ook steeds moeilijker om iets vooruit te plannen, laat staan om aan de leden te vragen of ze op een bepaalde demo mee willen varen !! Toch is de commissie er weer in geslaagd om het respectabele aantal van 13 demo‟s te organiseren. De commissie wordt aan de ene kant (later in het jaar) overspoeld met aanvragen uit de meest verre plaatsen en aan het begin van het jaar is het uiterts rustig. Begin er maar eens aan, een applaus is dus zeker verdiend !!!!!!!!!!!!! 10


Het stukje walkapitein stond afgelopen jaar vanwege omstandigheden op een wat lager pitje, maar als we het goed gaan beschouwen als een stel grote kerels onder elkaar zou die functie eigenlijk totaal overbodig moeten zijn !!! De bezoekers aantallen aan ons clubgebouw laten sinds 2005 een stijgende lijn zien, dit wordt deels veroorzaakt door nieuwe leden maar ongetwijfeld ook door de faciliteiten die de MBVA haar leden te bieden heeft en niet te vergeten : de geweldige verzorging van de inwendige mens door de barcommissie. Het clubgebouw is het afgelopen jaar verder onder handen genomen en daar waar nodig opgeruimd. Zo zijn de bestuurskamer, het magazijn en de werkplaats ontdaan van zo‟n 100 stoelen, (4!) printers, faxen, beeldschermen, een 20 blikken keiharde verf, het nodige onbruikbare hout enz, enz, enz………….. In de werkplaats hebben de muren grotendeels al een schoonmaak beurt achter de rug de resterende delen volgen t.z.t. als die 2 of 3 personen weer eens zin hebben !! Het kan U allen ook niet zijn ontgaan dat Dhr. de Goede ons toilet heeft geadopteerd: heeft U dus nog bijpassende tegeltjes die nog niet in zijn collectie voorkomen ……. dan weet U nu waar U deze kwijt kunt.

Ons clubblad heeft gedurende 2007 een duidelijke verbetering ondergaan, zoals inmiddels algemeen bekend mag zijn wordt alles nu digitaal aangeleverd en gedrukt. Dit alles heeft er echter wel voor gezorgd dat de redactie en de 11


eindredactie lopende het jaar een flinke berg werk hebben verzet. Alles moest immers digitaal worden, niet alleen onze of jullie kopij maar ook alle advertenties, ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om de eindredacteur te bedanken voor zijn tomeloze inzet inzake de adverteerders. Ger, deze cadeaubon is voor jou en nogmaals bedankt!!

Wij, en ik schrijf bewust wij omdat wij met zijn allen de MBVA vormgeven kunnen terugkijken op een mooi jaar en wel om de volgende reden: Met elkaar hebben we dankzij de activiteiten commissie weer een mooi bedrag bij elkaar gevaren, dat is niet zomaar vanzelfsprekend als het regent en je moet op en of afbouwen is dat uiteraard wat minder maar hoort er nu eenmaal bij, als je een afspraak maakt vaak al wat langer van te voren, moet je ook zorgen dat je er met voldoende bemanning bent !! Dit is nog een punt van verbetering. De Brulboei is bijna kostendekkend, per 2009 gaat de redactie er dan ook voor zorgen dat dit op nul uitkomt. Onze contributie is al jaren erg laag in vergelijking met andere verenigingen, daar zorgen we door onze inzet tijdens demoâ€&#x;s en dergelijke dan ook grotendeels zelf voor !! Door ons enthousiasme en het proeven van de sfeer besluit een nieuw lid om deel te nemen aan de MBVA. Tot zover een overwegend positief Jaarverslag 2007, Dank voor Uw aandacht, vr.gr. Hans de Deugd 12


Na het positieve jaarverslag van de secretaris kon ook de penningmeester ons verblijden met een positieve afsluiting van het jaar 2007, wat dus wil zeggen dat er onder aan de streep een positief bedrag is overgebleven. Dat de penningmeester zijn werk prima heeft gedaan bleek uit het verslag van de kas controle commissie, die nergens een speld (of cent) tussen konden krijgen. Na de gebruikelijke pauze was het tijd voor de bestuursverkiezing, herkiesbaar waren de heren, v.d. Sluys (Voorzitter), de Deugd ( Secretaris), Lokerse (Penningmeester), de Lange (ActiviteitenCoördinator) en allen herkiesbaar. Na stemming werden alle vier de heren wederom verkozen voor een periode van twee jaar. De prognose voor dit jaar ziet er weer hoopvol uit: De activiteiten commissie heeft al een tiental demo‟s in de agenda staan en er al een aantal af moeten zeggen vanwege het feit dat wij ons maar op één plaats tegelijkertijd kunnen vertonen ! Na de rondvraag, waar geen schokkende zaken door de aanwezige leden naar voren werden gebracht, sloot de Voorzitter met de bekende klap van de

zo rond half tien de vergadering en bedankte een ieder aanwezig voor het ordelijk verloop van de ALV 2008. P.S. Tijdens deze avond waren 28 personen aanwezig.

13


De bouw van een Politieboot. Beste club collega‟s, ik wilde ook maar weer eens een stukje schrijven in ons mooie clubblad. Het is wel weer over een boot, maar ja dat kan je verwachten van mij. Ik dacht vorig jaar zomer, ik wil eens wat anders bouwen dan een sleepboot, want die zijn er al zoveel; dat begint op den duur ook te vervelen, maar ja wat dan ? Ik had ook geen zin om weer een duwboot te bouwen want, zoals jullie weten, daar had ik er al een paar van gebouwd. Ik ben toen maar eens gaan neuzen in ons archief; misschien kom ik daar wel wat tegen wat ik leuk vind om te bouwen en na veel speurwerk kwam ik toch noch wat tegen waar ik anders waarschijnlijk nooit op was gekomen, een Politieboot! Het was niet zo‟n moderne als die je tegenwoordig tegen komt, maar een van vroeger uit de jaren „60 zo ongeveer; ik heb toen maar besloten om de tekening op de club te kopen en we zien nog wel wanneer ik er aan begin, want ik had niet zoveel zin om een casco te bouwen, dus heb ik eerst maar eens een beetje om me heen gekeken en hier en daar maar eens gevraagd of er toevallig iemand op de club een casco had staan. En jawel hoor, het was niemand minder dan m‟n maatje Hans de Deugd die er wel twee had staan, zoals hij vertelde. Ik zei, nou misschien heb ik wel interesse en als de afmetingen kloppen, kunnen we misschien tot een akkoord komen. Ik heb ze dus alle twee maar over genomen voor een redelijke prijs. Dat ging toch nog sneller dan ik had verwacht en toen kon ik meteen gaan bouwen. Maar ik wilde toch nog meer informatie over de politieboot hebben. Door stom toeval werd ik op dat moment uitgenodigd bij vrienden, samen met een buurman bij ons in de straat, die politieman is van beroep; zijn vader had vroeger op een Politieboot in Nijmegen gevaren. Daar heb ik maar eens een gesprekje mee aan geknoopt in de hoop dat ik daar wat wijzer van werd. Hij vertelde dat hij thuis nog een boek had liggen, waar alle Politieboten in staan die ooit hebben gevaren hier in Nederland. Ik had hem verteld dat ik een Politieboot

14


wilde nabouwen van de jaren zestig, dat was weer eens wat anders. Hij zei dat hij de volgende keer het boek mee zou brengen: misschien staat de boot die jij zoekt er ook wel in. Nou dat was niet verkeerd, dacht ik zo en ja hoor twee weken later had de beste man het boek bij zich, dus ik kon aan de slag . Ik heb het hele boek uit zitten pluizen maar de “RP3” stond er niet in. Dat was balen! Inmiddels heb ik het boek terug geven en hem vriendelijk bedankt, maar na meer speurwerk ben ik er toch nog achter gekomen waar de boot vroeger dienst heeft gedaan en dat was vermoedelijk op de Waddenzee. Inmiddels is de Politieboot, de “RP3”, afgebouwd en staat te trappelen van ongeduld wanneer hij het water onveilig mag gaan maken, dus pas maar op collega‟s want je hebt zo een prent aan je kont hangen. Ha Ha Ha Ha ! Maarten.

15


Beste leden, Laat ik beginnen met een ieder te bedanken die de moeite heeft genomen om op de ledenvergadering aanwezig te zijn. Dit is éénmaal per jaar en is een goede gelegenheid om jouw mening naar voren te brengen. Jullie hebben gemerkt dat de accept-giro vervangen is door een factuur. Er waren wat problemen die voor de nodige vertragingen zorgden vandaar dat we over zijn gestapt op een andere manier van innen van de contributie. Er zijn ook weer nieuwe leden bij gekomen " hartelijk welkom", wij wensen jullie veel plezier in ons onderkomen 't Ruim. Ook zijn er leden die ons hebben verlaten, ook deze wensen wij het allerbeste toe, de deur staat altijd open om weer terug te keren in ons onderkomen. Wel een klein verzoek degene die besluit om zijn lidmaatschap op te zeggen, gelieve dit op tijd te doen dit vanwege de administratie die willen wij graag op orde houden. Verder wens ik een ieder veel plezier toe in ’t Ruim…

Met vriendelijke groet, de Voorzitter

16


Modelbouw Shop Flevoland Hoe is het zover gekomen? Een kleine 30 jaar geleden ben ik begonnen met de modelbouw hobby. Net zoals de meeste van ons met een simpel bouwpakket en daarna steeds een beetje moeilijker en duurder. De laatste 10 – 15 jaar bouw ik alleen nog vanaf een tekening de (volgens mij) meest uitdagende stap in het modelbouwen. Mijn laatste twee projecten waren Noordzee kotters te weten de UK-66 welke inmiddels al jaren in het Museum op Urk staat tentoongesteld, en de TX-68 welke nog steeds in de vaart is als model, en als schaal 1 op 1 op de Noordzee.

TX-68

Het “nadeel” van het bouwen vanaf tekening is dat je voor alle onderdelen aangewezen bent op een ijzerzaag, draaibank, handige buurman of zoals dat genoemd wordt “je netwerk” van modelbouwvrienden. Tevens viel het mij en anderen op dat de modelbouwwinkels amper nog scheepsbeslag in hun assortiment hebben. Na lang beraad heb ik in 2006 besloten alle bij mij bekende leveranciers van scheepsbeslag aan te schrijven met mijn plannen om op bescheiden schaal een webshop te starten specifiek gericht op de scheepsmodelbouw. 17


Dit is uitgegroeid tot een webshop met meer dan 2500 artikelen waarvan 95% scheepsbeslag, dat natuurlijk ook in de overige modelbouw takken toegepast kan worden. Modelbouw Shop Flevoland begon op te vallen. Dit leidde ertoe dat een redacteur van Modelbouw Aktueel (Roel van Essen) graag eens wilde kennismaken met deze nieuwe eend in de bijt. Hij had al veel goede berichten gehoord, met name de communicatie werd door de klanten geroemd. Iets waar ik erg veel waarde aan hecht. Een internetbestelling heeft altijd nog een beetje negatief aura omdat er vooruit betaald moet worden en je dan maar moet hopen dat er iets komt…. Het interview gemaakt door Roel van Essen is een maand later integraal overgenomen in het blad NVM “De Modelbouwer”. Dit was voor mij een bevestiging dat men tevreden was. Het interview staat hieronder in een verkorte versie;

Op visite bij: Modelbouw Shop Flevoland. Sinds een tijdje ben ik geabonneerd op de on-line catalogus van Modelbouw Shop Flevoland, een webwinkel speciaal voor de scheepsmodelbouwer. Maar ja, je weet hoe dat gaat: ‘kijke-kijke-maar-nie-kope’. Op Internet is dat helemaal makkelijk en anoniem. Dat veranderde toen de eigenaar in zijn digitale catalogus ‘vlaggen naar eigen ontwerp’ aanbood. Hmmm ? Een vlag van Vaargroep Flevoland op al m’n schepen ? Dat zou mooi zijn. Net als een aantal van jullie had ik wel eens geëxperimenteerd met overgebleven vaantjes, maar die zijn niet op schaal. Bovendien is de stof vrij dik en stug. Geen succes dus. De beslissing was snel gemaakt: ik ga het eens proberen! Voor de prijs hoef ik het niet te laten. Gelukkig had ik het logo van de vereniging als JPGtje in de computer staan. Even later was er een mailtje met bestelling voor tien vlaggen onderweg, en tevens de vraag of een zeilvaantje tot de mogelijkheden behoorde. Ik kreeg per ommegaande antwoord: ‘We 18


gaan het proberen, bedankt voor het meedenken’.

Van het een kwam het ander, en ik werd nieuwsgierig naar ‘de man achter de Shop’. Een afspraak werd gemaakt en op een regenachtige vrijdagochtend belde ik in Almere aan. In een ‘gewoon’ woonhuis, want het blijft een internetshop. Frank verwelkomde me hartelijk en bij een bak koffie raakten we aan de praat. Waarom een Internetshop specifiek voor scheepsmodelbouwers ? Simpel: Die markt wordt steeds kleiner, lijkt het. De weg naar leveranciers van scheepsbeslag is lang, en vaak moet men ‘overal en nergens vandaan’ de diverse dingen vinden. Frank is zelf scheepsmodelbouwer, lid van de Model Kotter Club Nederland en heeft dus behoefte aan specifieke onderdelen. Die zijn dus erg moeilijk te krijgen in Nederland. Duitsland is wat dat aangaat beter voorzien. Na lang nadenken besloot hij om een digitale winkel te openen. Niet om van te leven, (hij heeft een fulltime baan) maar als service voor de scheepsmodelbouwer en voor de fun. Rijk wordt je er niet van, je mag blij zijn als je quitte speelt. Frank heeft nu contacten met diverse leveranciers in Duitsland en Nederland, die snel kunnen leveren en afspraken nakomen. Want dát vind hij belangrijk: de klant moet niet in het ongewisse blijven over zijn bestelling. Zodra een bestelling binnen is, gaat er een orderbevestiging uit, tevens de factuur. Op het moment dat de betaling binnen is, wordt de klant ook ingelicht en als het product op de post gaat ook. Zo blijft de klant op de hoogte. En loopt een bestelling uit, krijgt de klant dit ook onder ogen. Kortom: korte lijnen, vlotte communicatie en: de klant is koning. (Als de klant zich tenminste ook koninklijk gedraagt!) Frank blijft zijn shop voortdurend uitbreiden. Ik kreeg de catalogus in handen, alsmede een supplement erop (vers van de pers!) waar de nieuwste producten op staan.

19


Een greep uit het assortiment? Scheepslampen, deklampen, lantaarns, zoeklichten, olielampen, dekstralers, neonverlichting, kunststof- en

touwfenders, ventilatoren, anoden, slingerruiten, reddingmateriaal, kompassen, olievaten, gasflessen, brandhaspels, diverse soorten kistjes en kastjes, radars, antennes, signaalvlaggen, stickers van diverse gevaarpictogrammen, ankerketting, viskisten, eventueel te voorzien van ijs, kreeften, krabben, schol, kabeljauw, makreel en haring (van visquota schijnt Frank geen last te hebben) instrumenten. Het hele assortiment van Raboesch schroeven, schroefassen en schoefaskokers.

20


Kunststofprofielen, traanplaat, zowel kunststof als aluminium, bouwtekeningen, patrijspoorten, harpsluitingen, wantspanners, blokken en gekleurde omhulsels voor zwaailampen. Alles in diverse schalen. Én, daar begon mijn kennismaking dus mee, vlaggen met eigen logo. Frank wil dit jaar (lees 2007) met een demokoffer ‘de boer op’, naar clubavonden, open dagen en beurzen om verdere naamsbekendheid te krijgen. Diverse verenigingen hebben ‘hun’ vlag al bij Frank laten maken.

Als ik het proefvaantje wat ik nu thuis heb, bekijk, denk ik dat het logo van VGF binnen niet al te lange tijd op diverse clubschepen aan de mast zal hangen? Nieuwsgierig geworden? www.modelbouwshopflevoland.nl Frank (en echtgenote) bedankt voor de koffie en de gastvrijheid, en veel succes met jullie virtuele winkel! Roel van Essen De eerste clubavond die ik heb bezocht was bij VMBC ‟t Anker in Nieuwegein. Het was voor zowel de club als voor mij een primeur. De club wilde eens wat anders bij een clubavond en vond het een prima idee dat ik daar mijn steentje aan bij wilde dragen. Vanzelfsprekend kan men op deze avond ook direct artikelen aanschaffen als deze aanwezig zijn.

21


Het belangrijkste van een dergelijke avond is toch wel dat men wil kennismaken met de man achter de webshop en de producten wil zien en vasthouden. Alles is dan ook beet te pakken. Alles achter glas, daar doe ik niet aan. Ik verwacht dat men eerlijk is. Ik ga altijd uit van goede bedoelingen, anders is de lol er snel af. Het invullen van een bestelformulier is ook mogelijk. Per mail ontvangt men dan enige dagen later de bestelbevestiging. Meer informatie vindt u op onze website;

Na het lezen van deze uitgebreide kennismaking ( op papier ) werd ook ik zo nieuwsgierig dat ik een email heb verzonden met daarin het verzoek aan Frank van der Haring om ook bij de MBVA eens een staaltje te komen laten zien. Na een bericht terug van Frank hebben we als datum Dinsdag 8 April gekozen. Dus bij deze: zet U 8 April in Uw agenda, als U al dit modelbouw fraais zelf wilt bekijken natuurlijk. Vr.gr.

22


Worden soms ook wel gewoon “scepters” genoemd.

De naam “relingpaaltjes” zegt eigenlijk al voldoende wat het zijn en iedereen begrijpt waar ze voor dienen. Voor alle duidelijkheid - Relingpaaltjes zijn: Verticale metalen paaltjes op regelmatige onderlinge afstanden langs bijvoorbeeld de rand van een schip of kajuit, onderling verbonden door een of meerdere horizontale staven, pijpen, staaldraden of kettingen, al dan niet geschoord ter verhoging van de stabiliteit, die er voor dienen om te voorkomen dat een of meer opvarenden door onoplettendheid of gewoon uit stommiteit overboord flikkeren. Jullie begrijpen dat deze op zich uiterst simpele hebbedingetjes aan boord bij tijd en wijle van ongekend nut kunnen zijn, met name als het bovenstaand aangegeven minieme ongevalletje jezelf betreft. Het is dan ook aan geen enkele twijfel onderhevig dat deze “paaltjes met dwarsligger” aan boord vaak essentieel zijn voor de veiligheid en als zodanig een niet te verwaarlozen onderdeel daarvan uitmaken. Hieruit volgt met dezelfde zekerheid dat op een door jullie zo natuurgetrouw mogelijk vervaardigd model van welk vaartuig dan ook, deze scepters, indien “in het echt” aanwezig natuurlijk, absoluut NIET mogen ontbreken. Nu zal de aankomende modelbouwer zeggen: “Ach, een paar van die paaltjes met een draadje ertussen zal toch niet het grootste probleem zijn”. Neen!, dat is het ook niet, maar in de eerste plaats hebben sommige schepen wel heel erg verschrikkelijk veel van die paaltjes aan boord en bovendien zijn die zo op het oog simpele paaltjes best goed aan de prijs. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, als je nagaat hoe zo‟n model-paaltje wordt gemaakt. 23


Stukje messing staf, op enkele plaatsen er een vernauwing op draaien, de onderste 5 à 6 mm dunner, om ze in een gaatje in het dek te kunnen plaatsen, topje afronden of nog meer verfraaien en tenslotte een paar gaatjes van 1 mm in één lijn door en door boren voor de “stangen”. En dat met de huidige koperprijs en niet te vergeten de hedendaagse uurlonen. Om na deze wat fors uitgevallen aanloop dan toch maar met de deur in huis te vallen (de slimme lezer heeft allang begrepen dat we zelf paaltjes moeten gaan maken) heb ik een manier gevonden om inderdaad zelf mooie paaltjes te maken, waarmee met evenveel gemak ook een reling gemaakt kan worden. En dat alles met het grootste gemak, tegen aanzienlijk lagere kosten dan de handelspaaltjes en nog snel ook. Toch een beetje nieuwsgierig geworden ? lees dan verder. Nu denk ik niet dat ik het wiel of het zwarte garen heb uitgevonden, maar ik zelf kende deze methode nog niet en het resultaat is verbluffend. Het op lengte knippen of zagen van de scepters blijft gewoon zoals het was en ook het puntje afvijlen of afdraaien is niet gewijzigd. Maar in plaats van het toch wel lastige boren van de vele piepkleine gaatjes en dan nog in één lijn, is deze moeizame handeling vervangen door er simpelweg één of meer gleufjes in te zagen. Daarvoor maak je een mal, waarin het sceptertje wordt vastgeklemd met behulp van een borgboutje, zodat deze niet kan verdraaien. In de mal worden op de gewenste afstanden gleufjes gezaagd, zo diep, dat het sceptertje tot op de helft wordt ingezaagd. Met verschillende zaagjes kan de breedte van de gleuf worden bepaald. Dit is weer belangrijk voor de dikte van het te gebruiken materiaal voor de relingdraden. De ingezaagde relingpaaltjes worden nu op afstand in vooraf geboorde gaten in dek of dak getikt, waarbij de zaagsneden aan de binnenkant moeten zitten. Als dan de relingdraad, die net in de zaagsnede moet passen, aan de binnenzijde in de zaaggleuven wordt gedrukt, is een druppeltje soldeer of lijm voldoende om een keurig afgewerkte reling langs je model te hebben.

24


Omdat ik de relingpaaltjes en 窶電raden meestal van messing maak, is solderen het meest voor de hand liggend. Het resultaat is dan een mooie, sterke reling, die beslist tegen een stootje kan. Bekijk de foto maar eens goed; de gehele reling van het schip (86 cm lang) is op bovenstaande manier gemaakt in nog geen twee uur tijd. Succes ! Ger

Een Amerikaan ging voor twee weken naar Ierland om te vissen, maar de vissen beten niet erg. Hij ving er welgeteld テゥテゥn kleine zalm. Tegen zijn gids zij hij: die zalm heeft me meer dan vijfhonderd euro gekost, waarop de gids de troostende woorden sprak: Nog een geluk dat u er geen twee heeft gevangen !!

25


Is vanaf de openingsreceptie, gehouden op 28 februari 2001 en de daadwerkelijke start op 1 maart van dat jaar, gestaag bezig aan een opmars in modelbouw minnend Nederland. Gestart als een wat kleinere ĂŠĂŠn mans zaak met zoals dat heet een DGA (directeur groot aandeelhouder) in de persoon van Dhr. Jos van der Wiel. Jos en zijn vrouw Ans zijn voor velen in deze regio geen onbekenden, na een groot aantal jaren in loondienst te zijn geweest bij een modelbouwzaak, vonden zij de tijd toch rijp om iets voor zichzelf te beginnen.

26


Zoals op de foto is te zien is JW modelbouw begonnen in een wat kleiner winkelpand maar al na een aantal jaar en waarschijnlijk evenzoveel goede jaren werd de naastgelegen ruimte erbij getrokken en dus heeft men tegenwoordig 130 m2 om alle artikelen van groot tot klein te kunnen laten zien en uiteraard te verkopen is er voldoende en van elke tak van de modelbouw is er een ruime keus aanwezig.

Van kop en schotels, gedraaide spijlen voor de trap van (doorsnee 2 mm !!) exclusief gemaakte kasten, behang, vloerkleden, staande klokken, ontbijtserviezen, tot complete poppenhuizen. Zoals op de foto is te zien, een zeer uitgebreide treinafdeling inclusief de huisjes, boompjes en beestjes voor de aankleding van de treinbaan. Schepen te kust en te keur, statisch, plastic of RC het staat allemaal keurig gerangschikt op ĂŠĂŠn van de schappen of in de vitrines. Als u een plastic bouwdoos zoekt bijvoorbeeld als cadeautje en U kunt hem hier niet vinden, ga er dan maar van uit dat het niet bestaat, onvoorstelbaar wat daar tegenwoordig in wordt gemaakt en wat een keuze JW modelbouw heeft. 27


28


Zoals op de vorige pagina is te zien is er ook een uitgebreide keuze in Auto‟s zowel voor de treinbaan, RC modelbouw en in plastic pakketten. Ook de vliegtuigen en helikopters zijn in ruime mate voorhanden (Jos is zelf een fanatiek helivlieger) zowel voor de beginner als de gevorderde, dit geld trouwens voor alles. Na deze opsomming denk je onwillekeurig die hebben het wel voor elkaar, maar nee, het bloed kruipt bij dit ondernemers echtpaar daar waar het niet gaan kan en dus zijn zij voor een derde grote verbouwing gegaan, JW modelbouw is vanaf 12 April a.s. dan ook:

De 2e Tamiya Shop in Nederland Dit betekend dus indien mogelijk een nog grotere uitbreiding van het hiervoor al gedeeltelijk omschreven assortiment !! Als ze het nu niet in huis hebben, moeten ze het maar bestellen maar dat kan dan nooit veel zijn………...

Rest mij nog een ding,

Team JW modelbouw, op voorhand proficiat. de red@ctie 29


30


De “WISSELBOEI”. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Noot: De “Wisselboei” is een koperen model van een brulboei, welke onder de leden van de Modelbouwvereniging circuleert, waarbij de boei niet langer dan twee maanden in iemands bezit mag zijn. Het doorgeven is echter pas toegestaan, nadat de bezitter een stuk (je) kopij voor dit blad heeft ingeleverd bij de redactie! De boei wordt geacht een sierraad te zijn en dient derhalve keurig gepoetst doorgegeven te worden. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Wisselboei nr. XX De Wisselboei heeft veel te lang in het clubhuis op de kast gestaan. Op een bepaald moment moet je dan de draad weer eens oppakken en dat moment is voor mijn gevoel nu aangebroken. We zullen maar denken dat de Boei niet alleen van persoon moet wisselen, maar dat ook de werkingsperiode kennelijk aan wisselingen onderhevig is. Er is een heel vruchtbare periode geweest, waarin de Boei toch aanleiding was tot het leveren van meer dan vijftig stukjes kopij voor ons clubblad. Voor mij is daarmee in elk geval duidelijk dat het systeem (uiteraard mét jullie hulp) werkt. Na een paar jaar van stilte gaan we de molen weer in beweging zetten. Het wordt hoog tijd om de draad (en daarmee bedoel ik de pen) weer op te pakken. Denk er maar vast over na wat je gaat schrijven. Succes !!! Hans & Ger 31


Beste Leden, Hier weer een beknopt verslag uit de bestuurskamer. De bestuursvergadering was gepland op 28-02-2008, maar door onvoorziene omstandigheden is deze verplaats naar 06-03-2008. De meeste zullen het niet ontgaan zijn dat wij er een nieuwe printer bij hebben. Nog belangrijker is, dat deze printer uitstékend werkt !! en is geschonken door één van onze leden. Nogmaals van deze kant hartelijk dank hiervoor. Verder hebben wij de punten die zijn blijven liggen in 2007 weer onder de loep genomen. Niet te vergeten de airco, Hans heeft dit onder z'n beheer en werkt dit verder uit...... Ook vinden wij het prettig als er vragen komen van de leden of een mailtje, dan kunnen wij jullie te woord staan. Ook als jullie ideeën hebben of tips, geef dit dan door aan één van de bestuursleden. Alvast bedankt voor de medewerking en tot de volgende Brulboei ….. Willem van der Sluys. P.S. De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 29 Mei mochten er dus vragen en of opmerkingen zijn………….

32


Uit onderstaand stukje uit de1e jaargang nr: 3 van de Brulboei blijkt dat soebatten om kopy van alle tijden is. Geloof het of niet maar ik zocht nog kopy voor 1 pagina en vond deze te leuk en te toepasselijk om niet te plaatsen.

33

Profile for Modelbouwvereniging ALBLASSERDAM

De Brulboei 2008-2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging ' ALBLASSERDAM "

De Brulboei 2008-2  

De Brulboei is het tweemaandelijks contactorgaan van de Modelbouwvereniging ' ALBLASSERDAM "

Profile for mbva
Advertisement